Mocht u de informatie op onze website kanker-actueel.nl waarderen dan wilt u ons misschien ondersteunen met een donatie

Ons rekeningnummer is: RABO 37.29.31.138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Terneuzen. 

Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38

Als donateur kunt u ook korting krijgen bij verschillende bedrijven.

En we hebben een ANBI status

Update 13 oktober 2021:

Ik heb de specifieke studievermeldingen van niet-toxische middelen en weinig tot geen invasieve behandelingen als aanvulling bij Primaire leverkanker - HCC  en soms voor  leveruitzaaiingen vanuit andere vormen van kanker min of meer alfabetisch bij elkaar gezet in onderstaande lijst.

Voor primaire leverkanker is het wellicht ook goed om de lijsten bij alvleesklierkanker, darmkanker, maar ook die bij chemo en bestraling - radiotherapie en operatie, zie hieronder de links in de lijsten die tot nu toe klaar zijn, te bekijken. Omdat er toch vaak vooraf of na operatie bestraald wordt of chemo gegeven wordt. De nummers waarmee de studievermeldingen beginnen refereren aan de plaats in de algemene literatuurlijst van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar

Deze selectie van studies is alleen gedaan op specifiek gedaan onderzoek of wel als monotherapie (dus zonder andere behandeling of medicijnen, maar meestal toch aanvullend naast chemo, of radiotherapie - bestraling, operatie, RFA, TACE of via liposomen of naast immuuntherapie, bij primaire leverkanker of leveruitzaaiingen vanuit andere vormen van kanker.

TCM - Bletilla striata

Foto: Bletilla striata, een veelgebruikt kruid in TCM - Traditionele Chinese Medicijnen

Aparte lijsten van studies uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker of naast bestraling of chemo of operatie of stamceltransplantaties c.q. beenmergtransplantaties heb ik uitgesplitst uit de algemene lliteratuurlijst om het u gemakkelijker te maken.

Zie: https://kanker-actueel.nl/NL/literatuurlijsten-niet-toxische-middelen-en-behandelingen-per-kankersoort-en-aanvullend-op-chemo-operatie-en-bestraling.html

Ervaringen van kankerpatienten met primaire leverkankermaar ook met andere vormen van kanker met complementaire aanpak zijn te vinden onder ervaringsverhalen en er zijn ook een aantal video's te bekijken van kankerpatiënten.

Zie bv. de video van Wim Kloosterboer: https://kanker-actueel.nl/NL/video-film-nederlands-wim-kloosterboer-overleeft-in-de-longen-uitgezaaide-primaire-leverkanker-graat-iv-hcc-hepatocellulair-carcinoom-lever-door-combinatiebehandeling-van-hyperthermie-en-dendritische-celtherapie.html

Specifiek benoemde niet-toxische middelen en weinig invasieve behandelingen vindt u ook onder de rubriek complementair.

Zie ook Nutritional Oncology van D.Heber et al ISBN 0-12-335960-0 ; dit boek is geredigeerd door Harvard en door het Memorial Sloan Kettering Institute !! Als u het boek bestelt krijgt u de tweede bijgewerkte versie van het boek. 

Van een aantal van de belangrijkste studies uit onderstaande lijst vindt u ook omschrijvingen en vertalingen van abstracten en volledige studierapporten op onze website. Zoek via sleutelwoorden in onze zoekfucntie rechtsboven elk artikel of raadpleeg sitehulp hoe U op onze website naar artikelen kunt zoeken.

Raadpleeg voor aanvullende antioxidanten en voedingsupplementen aub altijd een goed gekwalificeerd orthomoleculair arts. Soms is een bepaald voedingssupplement niet gewenst tijdens een behandeling met een bepaalde chemo of immuuntherapeutische aanpak bv. Of moet voor de goede opname een bepaald voedingsupplement gecombineerd worden met een ander voedingsupplement. En ook met de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van personalised medicine kunnen bepaalde supplementen juist tegengesteld werken.

TACE bij HCC

Foto: TACE bij levertumoren

RFA - Radio Frequency Ablation en andere weinig invasieve zogeheten ablatietechnieken (operatie technieken) zoals Ultra Sound, Cryotherapie en lokale chemo spoelingen zoals  TACE - Trans Arteriële Chemo Embolisatie en PEI - Percutane Ethanol Injecties, die vaak eerste lijns behandeling zijn voor primaire leverkanker zijn ook een aantal studies apart in deze lijst opgenomen in deze alfabetishe lijst.

Echter Valstar heeft nieuwere methoden zoals Yttrium-90 en Nanoknife - IRE niet opgenomen in de lijst, terwijl daar ook een aantal studies van bekend zijn met uitstekende resultaten maar zoek in zoekfunctie rechtsboven op deze pagina op deze woorden voor artikelen over die specifieke behandelingstechnieken.

Wellicht kunt u deze lijst uitprinten of een aantal studies uit deze lijst door selecteren en aan uw behandelend oncoloog voorleggen.

Selectie van gerandomiseerde studies op alfabetische volgorde ingedeeld met voeding, voedingstoffen, vitamines, antioxydanten, niet-toxische stoffen en niet invasieve behandelingen specifiek voor primaire leverkanker en uitzaaiingen in de lever vanuit andere vormen van kanker uit de literatuurlijst van arts-bioloog drs. E. Valstar:

Acupunctuur en sham acupunctuur:

1415) Xin Y et al ; Zhonghua Wai Ke Za Zhi 39: 756-8 ; 2001 : Elektroacupunctuur van leverkanker middels in de tumor aangebrachte elektroden is zeker zo effectief als chemo ; de combinatie geeft een significant betere regressiekans dan chemo alleen. PMID 16201187. Zie ook o.a. 894,1194 en 1389 ; elektroacupuncture heeft bij de behandeling van kanker derhalve een duidelijke plaats.

2412)Zeng K et al; Am J Chin Med 2014;42(2):289-302 ;PMID 24707863 ; Acupunctuur vermindert leverpijn na TACE zelfs beter dan morfinesulfaat.

2801)You XM et al ; Medicine (Baltimore). 2015 Nov;94(45):e1968 ; PMID 26559269 ; simo en acupunctuur met kauwgom kauwen vermindert in vergelijking met kauwgom kauwen alleen de kans op een ileues en de ligduur in het ziekenhuis na een leveroperatie wegens kanker.

Arginine, Glutamine, Omega-3-vetzuren en mRNA:

2049)Wu Z et al; J Biomed Res 2012 Nov ; 26(6):395-9; PMID 23554777 ; Omega-3-vetzurensuppletie vermindert infectiekans bij hepatitis-B-positieve , die aan een hepatocellulair carcinoom - primaire leverkanker  geopereerd zijn. Een bevinding die ook bij niet hepatiti-B-positieve patienten met heel andere tumoren is gevonden.

2064)Yang TS et al;  Br J Cancer 2010 Sep28;103(7):954-60; PMID 20808309 ; Argininedeiminase  verlengt leven van patienten met een HCC - primaire leverkanker niet significant.

2119)Qiu Y et al; Transplant Proc 2009 Dec;41(10):4232-7;PMID 20005375 ;Patienten die een lever getransplanteerd krijgen vanwege kanker in de lever of om een andere reden hebben door glutaminedipeptide minder last van schade aan de nieuwe lever en een kortere ligduur in het ziekenhuis.

2903)Zhu XH et al;World J Gastroenterol  2012 Nov 14;18(42):614-7;PMID 23155344 ; Omega-3-vetzuren emulsie vermindert complicaties levertransplantatie in verband met primaire leverkanker ; ook het verblijf in het ziekenhuis was korter.

2956)Seguin P et al; Nutr Cancer 2016;68(3):464-72; PMID 27007018 ; Immunonutrition (omega-3-, arginine etc) verbetert het postklinische beloop na operatie wegens primaire leverkanker niet.

3175)Zhang B et al; Clin Nutr 2016 Aug 31. Pii: S0261-5614 ;PMID 27614675 ; Omega-3-vetzuren verlagen sterfte wegens operatie voor leverkanker bij cirrhose ; ook werd de ligduur in het ziekenhuis verkort.

4149)Uno H et al; Surgery 2016 Jul; 160(1):228-36; PMID 26965712 ; Immunonutrition vermindert na operatie wegens leverkanker kans op en ernst van complicaties.

Arsenicumtrioxide:

1782)Meng YL et al; Zhonggua Nei Ke Za Zhi 2012 Dec;51(12):971-4;PMID 23327960; Arsenicumtrioxide verbetert bij levermetastasen het resultaat van TACE ; in de eerste groep waren er significant meer regressies.

2515)Liu B et al; J Cancer Res Clin Oncol 2014 Dec 14;PMID 25504506 ;  arsenicumtrioxide als onderdeel van TACE plus deze stof intraveneus gaf bij uitgezaalde leverkanker een beduidend betere overlevingsduur dan arsenicumtrioxide als onderdeel van TACE alleen.

2617)Wang H et al; Cancer 2015 Sep 1 ;121(17): 2917-25;PMID 26033499 ; Arsenicumtrioxide verbetert overlevingsduur bij vergevorderde primaire leverkanker.

3188)Hu HT et al; J Gastroenterol Hepatol 2017 Feb;32(2):295-300 ; PMID 27517972 ; bij het hepatocellulair carcinoom  verlengt arseniumtrioxide met TACE het leven in vergelijking met TACE alleen.

BCAA - Aminozuren (branched-chain amino acids):

aminozuren_supplementen

Foto: aminozuren worden ook veel gebruikt door sporters en topsporters

311) The San-in Group of Liver Surgery ; Br J Surg 84 : 1525-31 ; 1997 ; Farmacologische hoeveelheden BCAA bevorderen herstel lever na gedeeltelijke leverresectie wegens een primair levercarcinoom ; na langere termijn evenwel geen effect op recidiefkans of overall survival.

312) Meng WC et al ; Aust N Z J Surg 69 : 811-5 ; 1999 ; BCAA in hoge doses verbetert de leverwerking na gedeeltelijke resectie wegens primaire leverkanker  zo snel, dat de ligduur aantoonbaar verkort wordt.

315) Fan St et al ; N Engl J Med 331 : 1547-52 ; 1994 ; BBCA reduceren bij partiële hepatectomie vanwege een primair levercarcinoom, waarbij vaak ook cirrhose in het spel is in gerandomiseerd onderzoek significant het aantal complicaties.

697) Poon RT et al ; Aliment Pharmacol Ther 19 : 779-88 ; 2004 ; BCAA verminderen morbiditeit en verbeteren kwaliteit van leven van patienten die chemoembolisatie ondergaan ivm een inoperabel primair levercarcinoom.

802) Ziegler TR;JPEN 20:91-2;1996;Voeding met BCAA, MCT en extra micronutrienten vermindert in gerandomiseerd onderzoek de kans op infecties bij patienten die vanwege een primair levercarcinoom geopereerd worden ; ook hield deze voeding de leverfuncties meer binnen normale grenzen. Voor BCAA zie ook de studienummers 310,311,312,313,315 en 697. Duidelijk is dat BCAA relevant zijn bij de behandeling van 1 of meer vormen van kanker.

1294) Poon RT et al ; Aliment Pharmacol Ther 19:779-88 ; 2004 : BCAA verminderen kans op complicaties na chemoembolisatie vanwege primaire leverkanker ; PMID 15043519 ; zie o.a. ook 1250

1713)Morihara D et al ; Hepatol Res 2012 Jan 13;PMID 22380706 ; BCAA bevorderen herstel leverfuncties na RFA vanwege primaire leverkanker. Zie ook het overzicht bij 1251 en 1294.

1825)Ichikawa K et al; Surg Today 2013 Jul;43(7):720-6;PMID22890582 ; BCAA’s verminderen na operatie wegens primaire leverkanker, de kans op een recidief; zie ook o.a. 1250,1251,1294 en 1713 van deze lijst.

1897)Yoshiji H et al; Oncol Rep 2011 Dec;26(6):1547-53:PMID 218742360 : BCAA’s zijn gunstig bij het primaire levercarcinoom ; in combinatie met perindopril werken BCAA’s  ter preventie van een recidief nog beter!

1925)Lee IJ et al; Cancer Res Treat 2011 Mar;43(1):24-31 ::PMID 21509160 : BCAA bevorderen herstel lever na radiotherapie ivm primaire leverkanker - HCC. Zie in deze lijst de vele andere studies met BCAA bij het HCC.

2087)Okabayashi T et al; Amino acids 2011 Apr;40(4):1213-20;PMID 20852905 : BCAA’s verbeteren de kwaliteit van leven bij patienten, die vanwege een HCC - primiare leverkanker geopereerd zijn.

2146)Takeshita S et al ; Nutr Res 2009 Feb;29(2):89-93;PMID 19285598 ; BCAA’s verminderen suppressie leverfunctie door TACE in verband met een primair levercarcinoom.

2455)Yoshiji H et al; 2013 Aug;30(2):545-52;PMID 23708326 ; BCAA’s verminderen de recidiefkans hepatocellulair carcinoom bij insulineresistentie.

2745)Beppu T et al ; J Gastroenterol 2015 dec;50(12):1197-205 ; PMID 25847401; Bij patienten geopereerd voor primaire leverkanker bevorderen BCAA het herstel ; de effecten zijn zie elders deze lijst nog positiever.

2746)Wu Q et al; World J Surg Oncol 2015 ;13:336 ;PMID 26666738; BCAA plus andere AA verminderen de hypothermie die na operatie wegens een gastrointestinale tumor optreedt.

3203)Kikuchi Y et al; Ann Surg Oncol 2016 Oct;23(11):3727-3735 ;PMID 27338747 ; BCAA’s verminderen bij operatie vanwege primiare leverkanker - HCC de kans op ascites in de buik en pleurale effusie.

3288)Nojiri S et al; Nutrition 2017 Jan;33: 20-27 ;PMID 27908546 ;BCAA’s  bij RFA voor primaire leverkanker - HCC verbetert de ziektevrije overleving  ; ook mentaal was de BCAA-groep beter af.

Chinese Kruiden - TCM - Traditionele Chinese Medicijnen:

337) Shao ZX et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 21 : 168-70 ; 2001 ; Gan’ai 1 en 2 verbeteren het resultaat van chemo embolisatie bij patiënten met een primair levercarcinoom ; deze kruiden bevorderden significant de regressiekans en verbeterden de overleving significant.

512) Han JQ et al; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 17: 465-6; 1997; Kruidenextract Xuefu Zhuyu verbetert bij patienten met een primair levercarcinoom het resultaat van bestraling dwz de ziektevrije overleving niet maar de overleving sec is wel significant beter in gerandomiseerd onderzoek.

785)Chen Z et al ; Zhong Xi Yi Jie He Xue Bao 1:184-6;2003; Cinobufacini-injecties remmen groei primaire leverkanker,verbeteren kwaliteit leven en verlengen dit blijkens gerandomiseerd onderzoek.

787)Zhang B et al ; Zhong Yao Cai 27:387-9;2004; Jia Wei Si Jun Zi Tang verbetert in gerandomiseerd onderzoek resultaat reguliere behandeling leverkanker significant.

1087) Wu D et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 25:1066-9 ; 2005 ; Bij patienten met primaire leverkanker en ascites als complicatie blijkt Xiaoshui-drank op korte termijn een gunstig effect te hebben , te leiden tot minder puncteren en de 1-jaarsoverleving te verbeteren.

862) Liu C et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 19:276-8;1999 ; Bij chemo embolisatie voor leverkanker vermindert TCM de bijwerkingen, de kans op levercirrhose en de mate van progressie tov chemoembolisatie alleen.

1043) Lin JJ et al ; Chin J Integr Med 11: 104-10 ; 2005 ; Shenqi naast RFA = Radio Frequency Ablation bij primaire leverkanker geeft meer tumorreductie dan RFA alleen ; alsmede een grotere verbetering klinisch en een betere overleving na 1, 1,5 en 2 jaar.

1160) Zheng C et al ; Chin Med J (Engl) 111: 1060-3 ; 1998 : Bletilla striata (bai ji) is geschikt als middel voor TACE ter behandeling van primaire leverkanker ; meer regressies en een langere progressievrije periode met dit middel in vergelijking met de controle-groep ; PMID 11263363.

1403) Guan CN et al; Zhongguo Zhong Yao Za Zhi 31: 510-2 ; 2006: Yanshu-injecties verminderen bij primaire leverkanker de bijwerkingen van chemo ; verbetert de immuniteit en de 1-jaarsoverleving. PMID 16722388. Zie ook 1321.

1431) Lou HZ et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 27 : 393-5 ; 2007 : RFA met AIDI-injectie geeft beter resultaat dan met RFA alleen ; PMID 17650788.

1483) Yang P et al ; Adv Ther 2008 Aug; 25(8):787-94 ; PMID 18670743. Lentinan verbetert ziektevrije overleving bij leverkanker als middel bovenop TACE en RFA.

1488)Wang WH et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 28(7):583-7 ; 2008 : Bushen jianpi naast TACE verbetert bij patienten met primaire leverkanker, de overleving tov TACE plus vitamine C en silymarin, aantoonbaar beter ; PMID 18822903.

1489)Wang B et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 20-09 ; 29(3): 257-60 ; Ganji plus Fructus Bruceae-olie verbetert de levenskwaliteit bij patienten met vergevorderde primaire leverkanker, maar verbetert ook de overleving op middellange en langere termijn ; PMID 19548447.

1589)Hou EC en Lu YX ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2009 Mar;29(3):225-7 ; PMID 19548439 ; TCM vermindert de bijwerkingen van TACE.

1609)Liu C et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 1999 May;19(5):276-8;PMID 11783240 ; Qinggan Jiedu Sanjie drank vermindert bij TACE de kans op ernstige levercomplicaties.

1758)Zhai XF et al ; J Integr Med 2013 Mar; 11(2):90-100 ; TCM - Traditionele Chinese Medicijnen  verbetert tov TACE - Trans Arteriële Chemo embolisatie zelfs nog de kans op een recidief van primaire leverkanker - HCC. PMID 23506690.

2100)Wu GL et al; Chin J Integr Med 2010 Apr;16(2):109-13;PMID 20473734 ; Jinlong verbetert het resultaat van TACE bij primaire leverkanker - HCC aanzienlijk, althans op korte termijn ; het verbetert ook de levenskwaliteit.

2101)Tian HQ et al; Chin Integr Med 2010 Apr;16(2):102-8; PMID 20473733; Een totaalprogramma TCM bij het primaire leverkanker - HCC in een midden/laat stadium, verbetert het behandelingsresultaat, de kwaliteit van leven en de lange termijn-overleving.

2392)Lin JJ et al ; Chin J Integr Med 2005 Jun;11(2):104-10;PMID 16150196; Shenqi verbetert de levensverwachting van patienten met een hepatocellulair carcinoom, die micro wave behandeling krijgen verder.

2543)Mizutani T et al; HPB (Oxford). 2015 May;17(5):461-9; PMID 25581163; Inchinkoto verminderde de kans op complicaties vanwege gedeeltelijk hepatectomie ivm kanker, niet.

2556)Zhong C et al; Asian Pac J Cancer Prev 2014;15(14):5951-7;PMID 25081728; Bij operatie wegens een primaire leverkanker  blijkt Jianpu Huaya  de ziektevrije overleving maar ook de overleving sec te verbeteren.

2587)Zhao HJ et al; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2012  Jan ;32(1):32-4 ;PMID 22500387 ; Fuzheng Yiliu plus microgolf ablatie vermindert de recidiefkans bij leverkanker in vergelijking met microgolf ablatie alleen ; ook de immunologische variabelen waren in de groep met Fuzheng Yiliu beter. Zie ook 947, 1326, 1373 en 1382

2776)Xu L et al; Integr Cancer Ther 2015 nov 20 ; PMID 26590124 ; Jian Pi Li Qi drank vermindert bijwerkingen TACE.

3170)Huang Z et al; J Tradit Chin Med. 2013 Feb;33(1):34-8;PMID 23596809 ; xiaoaiping verbetert bij patienten met primaire leverkanker - HCC de progressievrije overleving en het welbevinden.

3849)Zhang JH et al; Evid Based Complement Alternat Med. 2019 Jun 19;2019:9492034; PMID 31320916 Ganji verhoogd levensverlengend effect van TACE bij HCC - primaire leverkanker.

3877)Zhai XF et al; Cancer 2018 May 15;124(10):2161-8; PMID 29499082 ;TCM verlaagt recidiefkans na operatie voor primaire leverkanker - HCC, zodanig dat de mediane overleving beduidend beter was.

3883)Chen Q et al; Gut 2018 Nov;67(11):2006-16 PMID: 29802174; Huaiar verbetert ziektevrije overleving na operatie wegens primaire leverkanker - HCC.

Ginseng:

867) Feng YL et al ; Zhong Xi Yi Jie He Xue Bao 3:99-102;2005 ; Ginseng vermindert in gerandomiseerd onderzoek net als overigens prednison de bijwerkingen van TACE.

1032) Feng YL et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 25:534-6; 2005 : Ginseng naast prednison vermindert wel de bijwerkingen van TACE - Trans Arteriële Chemo embolisatie ; elk afzonderlijk in vergelijking met placebo niet ; er is dus voor ginseng op z’n minst een additioneel effect. Zie ook no 867.

2316)Feng YL et al; Zhonghua Zhong Liu Za Zhi 2006 Nov;28(11):844-7;PMID17416007 ; Ginseng vermindert bovenop corticosteroiden eventuele schade aan lever/nieren na TACE  in vergelijking met corticosteroiden alleen. Zie ook 867.

Groene Thee:

1800)Baba Y et al; Exp Ther Med 2012 Sep;4(3):452-458;PMID 23181117 ; Bij patienten die intra arteriële chemo krijgen vanwege een primaire leverkanker hebben met hogere doses groene thee-extract minder last van oxydatieve stress en de  cholinesetrase steeg minder.

Hyperthermie:

946) Kondo M et al ; Gan To Kagaku Ryoho 22:1807-11; 1995 : In geval van levermetastasen vergroot hyperthermie de regressiekans door intraarteriele chemo met epirubicine,mitomycine en 5-FU.

Immuuntherapie:

90) Tang ZY et al ; Med Oncol & Tumor Pharmacoth 1991 ; 8 :23-28 ; Immuuntherapie met de Coley-methode - Coley vaccin geeft in gerandomiseerd onderzoek betere overleving bij patiënten met een niet operabel primair levercarcinoom.

1003) Tang ZY et al ; Med Oncol Tumor Pharmacother 8: 23-8 ; 1991 : Inoperabele primaire leverkanker wordt of behandeld met in beginsel gedeeltelijke operatie plus cisplatin dan wel met afbinden relevante leverarterie, intraarteriele cisplatin en bestraling ; een vaccin op basis van een mengsel van bacterien blijkt op gerandomiseerde basis in het eerste geval de sterfte niet significant, maar ingeval van de 2e behandelwijze wel gezien de trend de sterfte significant te verminderen.

1313)Zhao M et al ; Zhonghua Yi Xue Za Zhi 86: 1823-1828 ; 2006 : Na succesvolle TACE plus RFA voor primaire leverkanker blijkt  een infuus met autologe met cytokine geactiveerde killercellen de recidiefkans te verlagen ; de ziektevrije overleving te verbeteren en ook titers mbt hepatitis-B in gunstige zin te beinvloeden. PMID 17054858. Welke kwakzalver zei ook al weer dat het immuunsysteem er bij de behandeling van kanker niet toe deed?

Medicinale extracten van paddestoelen, waaronder PSK-fractie van de paddestoel Coriolus Versicolor, astralagus en lentinan:

145) Kojima J et al ; Gan To Kagaku Ryoho 14 : 179-87 ; 1987 ; PSK verbetert in gerandomiseerd onderzoek de overleving van patiënten met een primair levercarcinoom.

3129)Duan P en Wang ZM ; Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2002 Jul;22(7):515-7 ; PMID 12592686 : Astragalus naast chemo in vergelijking met chemo remt progressie bij kanker en verbetert de levenskwaliteit.

3156)Chay WY et al; J Altern Complement Med. 2017 Apr  4; PMID 28375640 ; In een kleinschalig onderzoek bij vergevorderde primaire leverkanker - HCC verbeterde Coriolus versicolor de levenskwaliteit.

Melatonine:

869) Yan JJ et al ; Hepatobiliary Pancreat Dis Int 1:183-6; 2002 ; Melatonine verbetert resultaat TACE bij leverkanker zodanig dat hierdoor ook de overleving extra verbetert.

1038) Yan JJ et al ; Hepatobiliary Pancreat Dis Int 1(2):183-6 ; 2002 : Wanneer naast TACE - Trans Arteriële Chemo Embolisatie ter behandeling van primaire leverkanker aselect ook melatonine  wordt gegeven blijkt met melatonine erbij de overleving significant beter.

Probiotica en synbiotica:

3049)Usami M et al; JPEN 2011 May;35(3):317-28;PMID 21527594 ; bij patienten met primaire leverkanker verminderde synbiotische behandeling de kans op infectie bij operatie.

Psychische ondersteuning:

4067)Wang J et al; Medicine (Baltimore), 2019 Nov; 98(44):e17552; PMID 31689758 Extra begeleiding door ‘opvoeding’, psychologische steun deels via de telefoon en sowieso extra persoonlijke begeleiding verminderde bij patienten geopereerd voor primaire leverkanker - HCC angst en depressie ; ook werd de overlevingsduur verlengd.

RFA - Radio Frequency Ablation, Cryotherapie, Micro Wave en Ultra Sound:

870) Jin CB et al ; Zhonghua Zhong Liu Za Zhi 25: 401-3;2003; Ultrasound naast TACE als behandeling voor leverkanker  geeft beduidend betere overleving dan met TACE alleen.

991) Zhang FJ et al ; Zhonghua Zhong Liu Za Zhi 27:248-50; 2005 : Ethanolinjectie naast RFA en TACE geeft meer regressies in geval van inoperable leverkanker dan RFA en TACE.

1001) Shibata T et al ; Radiology 223:331-7;2002 : RFA = Radio Frequency Ablation en percutane microgolf-coagulatie zijn even effectief voor de lokale behandeling van kleine primaire leverkanker.

1002) Lencioni RA et al ; Radiology 228:235-40; 2003 : RFA = Radio Frequency Ablation geeft ter behandeling van lokale primaire leverkanker initieel dezelfde resultaten als percutane ethanolinjectie, maar de lokale ziektevrije overleving is na 1 en 2 jaar voor met RFA-behandelde patienten superieur.

1003) Tang ZY et al ; Med Oncol Tumor Pharmacother 8: 23-8 ; 1991 : Inoperabele primaire leverkanker wordt of behandeld met in beginsel gedeeltelijke operatie plus cisplatin dan wel met afbinden relevante leverarterie, intraarteriele cisplatin en bestraling ; een vaccin op basis van een mengsel van bacterien blijkt op gerandomiseerde basis in het eerste geval de sterfte niet significant, maar ingeval van de 2e behandelwijze wel gezien de trend de sterfte significant te verminderen.

1017) Wu F et al ; Radiology 235:659-67; 2005: Ultrasound verbetert locale resultaat TACE - Trans Arteriële Chemo Embolisatie in geval van primaire leverkanker ; ook de overleving met ultrasound erbij was zeer veel beter dan met TACE alleen.

1043) Lin JJ et al ; Chin J Integr Med 11: 104-10 ; 2005 ; Shenqi naast RFA = Radio Frequency Ablation bij primaire leverkanker geeft meer tumorreductie dan RFA alleen ; alsmede een grotere verbetering klinisch en een betere overleving na 1, 1,5 en 2 jaar.

1044) Shibata T et al ; Cancer 89:276-84 ; 2000 ; RFA = Radio Frequency Ablation middels operatie geeft een zeker zo goed resultaat (een niet-significant beter resultaat) in geval van colorectale levermetastasen als hepatectomie, terwijl RFA chirurgisch minder invasief is en met minder bloedverlies gepaard gaat dan hepatectomie (bloedtransfusies zijn dan wel vaak nodig!).

1050) Shiina S et al ; Gastroenterology 129: 122-30; 2005 : RFA vergeleken met ethanolinjectie is bij kleine levertumoren superieur : de overleving met RFA is aantoonbaar beter. Zie ook o.a. voor wat betreft ethanolinjectie 991 en 1002 ; RFA heeft in principe de voorkeur al doet ethanol ook duidelijk iets.

1052) Lin S et al ; Gut 54:1151-6 ; RFA - Radio Frequency Ablation is ingeval van kleinere primaire levertumoren superieur aan injectie met ethanol of azijnzuur ; de ziektevrije overleving en de overleving sec zijn beter ; er zijn wel meer complicaties ; zie o.a. ook 1050.

1100) Lin SM et al ; Gastroenterology 127:1714_23; 2004 : RFA - Radio Frequency Ablation doet het bij primaire levercarcinomen aantoonbaar beter dan PEI ingeval van tumoren groter dan 4 cm ; dit resulteert ook in een betere overleving.

1101) Chen MS et al ; Zhonghua Zhong Liu Za Zhi 27: 623-5 ; 2005 : RFA plus PEI  geeft bij behandeling van het primaire levercarcinoom een betere ziektevrije overleving ; bij tumoren groter dan 3 cm was ook de overleving nog eens aantoonbaar beter.

1224) Chen MS et al ; Ann Surg 243:321-8 ; 2006 : PLAT (percutane locaal ablatieve therapie : meestal met RFA en soms met een ethanolinjectie) bleek in dit onderzoek even effectief als chirurgie. Doordat PLAT minder invasief is, is dat te verkiezen boven chirurgie. PMID 16495695.

1235) Taniai N et al ; Hepatogastroenterology 53: 258-61 ; 2006: Bij vergevorderde primaire leverkanker werd in dit onderzoek chirurgische reductie toegepast met of intraoperatieve adjuvante ablatie (of RFA of microwave coagulonecrotiserende behandeling) dan wel na operatie arteriele embolisatie. Beide methoden waren even goed al leek de intraoperatieve RFA getinte methode de beste aanvullende behandeling. PMID 16608035. Uit deze en de vorige studie blijkt dat een thermale benadering bij de behandeling van primaire leverkanker zoals al eerder in vele studies is aangetoond, hout snijdt.

1274)Akamatsu M et al ; Liver Int 24:625-9 ; 2004 : RFA verbetert ziektevrije overleving primaire levertumoren na TACE wel significant ; percutane ethanolinjectie na TACE doet dat niet ; PMID 15566514.

1313)Zhao M et al ; Zhonghua Yi Xue Za Zhi 86: 1823-1828 ; 2006 : Na succesvolle TACE plus RFA voor primaire leverkanker blijkt  een infuus met autologe met cytokine geactiveerde killercellen de recidiefkans te verlagen ; de ziektevrije overleving te verbeteren en ook titers mbt hepatitis-B in gunstige zin te beinvloeden. PMID 17054858. Welke kwakzalver zei ook al weer dat het immuunsysteem er bij de behandeling van kanker niet toe deed?

1338)Kakizaki S et al ; J Gastroenetrol Hepatol 22:518-22 ; 2007 : Na RFA - Radio Frequency Ablation  of chirurgie wegens een primair levercarcinoom verbetert vitamine K2 de ziektevrije overleving. De overleving sec was met K2 niet aantoonbaar beter ; maar en dat zagen de onderzoekers over het hoofd een trendanalyse, welke gevoeliger is, liet wel een langere overleving zien ; PMID 17376044.

1357)Zhang YJ et al ; Radiology 244: 599-607 ; 2007 : Ethanolinjectie naast RFA - Radio Frequency Ablation verbetert lokale tumorcontrole tov RFA alleen ; ook de overleving van de eerste groep is beter.

1361)Wang YB et al ; Qual Life Res. 16:389-97 ; 2007 : Bij primaire leverkanker  leidt behandelen ervan met TACE plus RFA tot meer levenskwaliteit dan alleen behandelen met TACE. PMID 17111232.

1431) Lou HZ et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 27 : 393-5 ; 2007 : RFA met AIDI-injectie geeft beter resultaat dan met RFA alleen ; PMID 17650788.

1452)Cheng BQ et al ; JAMA 299:1669-77 ; 2008 : RFA verbetert bij leverkankerpatienten (primaire vorm), welke reeds TACE krijgen, de ziektevrije overleving en ook de overleving sec. PMID 18398079.

1455)Brunello F et al ; Scand J Gastroenterol 43:727-35 ; 2008 ; Kleine primaire levercarcinomen zijn met RFA beter te behandelen dan met ethanolinjectie dwz meer regressies ; de overleving verschilde niet significant ;  PMID 18569991.
 
1456)Cheng BQ et al ; JAMA 299:1669-77 ; 2008 : RFA verbetert resultaat TACE bij behandeling van grotere primaire levercarcinomen ; de overleving was beter met RFA erbij ; PMID 18398079.

1483) Yang P et al ; Adv Ther 2008 Aug; 25(8):787-94 ; PMID 18670743. Lentinan verbetert ziektevrije overleving bij leverkanker als middel bovenop TACE en RFA.

1510)Hou YB et al ; World J FGastroenterol 15 : 2638-43 ; 2009 ; PMID 19496195 ; RFA waarbij de voedende arterie van de lever wordt meegenomen geeft aantoonbaar betere ziektevrije overleving bij het HCC - primaire leverkanker dan sec RFA.

1572)Zhao M et al ; Zhonghua Yi Xue Za Zhi 2011 May 10;91(17):1167-72 ; PMID 21756768 ; RFA naast TACE verlengt leven in vergelijking met TACE alleen bij patienten met een primaire leverkanker - HCC. Zie de vele andere publicaties over RFA (zoeken onder RFA!)

1573)Huang J et al ; Ann Surg 2010; Dec 252(6): 903-12 ; PMID 21107100 ; Een operabel primaire leverkanker - HCC is met chirurgie alleen ondanks de (aanvullende) waarde van RFA beter  te behandelen dan met RFA ; belangrijk is dus wanneer wat met wat!

1713)Morihara D et al ; Hepatol Res 2012 Jan 13;PMID 22380706 ; BCAA bevorderen herstel leverfuncties na RFA vanwege primaire leverkanker. Zie ook het overzicht bij 1251 en 1294.

2392)Lin JJ et al ; Chin J Integr Med 2005 Jun;11(2):104-10;PMID 16150196; Shenqi verbetert de levensverwachting van patienten met een hepatocellulair carcinoom, die micro wave behandeling krijgen verder.

2394)Fang Y et al ; J Gastroenterol Hepatol 2014 Jan;29(1): 193-200 ;PMID 24224779; RFA - Radio Frequency Ablation is bij kleine hepatocellulaire carcinomen even effectief als opereren maar bij minder complicaties en een kortere ligduur in het ziekenhuis.

2467)Ueno S et al; J Hepatobiliary Pancreat Surg 2009;16(3):359-66; PMID 19300896; bij het primaire levercarcinoom bleek RFA dezelfde overleving te geven als opereren ; de ziektevrije overleving met opereren was evenwel beter.

2469)Lin ZZ et al; PloS One; 2013 Nov 11;8911):e80276 ; PMID 24244668; Bij het primaire levercarcinoom is RFA ongeacht de grootte superieur aan PEI ; de overleving is beter!

2470)Azab M et al; Arab J Gastroenterol 2011 Sep;12(3):113-8;PMID 22055587 ; Bij het primaire levercarcinoom is  PEI plus RFA beter dan RFA alleen ; ook de overleving was met de combinatie het best.

2471)Wang C et al; Hepatology 2014 Oct 6;PMID 25284802 ; Cryoablatie reduceert levermetastasen bij  het primaire levercarcinoom - HCC  beter dan RFA, maar de 5-jaars-overleving verschilt niet aantoonbaar.

2590)Di Costanzo GG et al;J Gastroenterol Hepatol 2015 Mar;30(3):559-65; PMID 25251043 ; In geval van primaire leverkanker in een cirrhotische lever is laserablatie even effectief als RFA.

3335)Giorgio A et al; Anticancer Res. 2016 Nov;36(11):6179-83;PMID 27793949 ; RFA plus sorafenib geeft bij primaire leverkanker - HCC een betere 3-jaars-overleving dan sorafenib alleen.

4179)Yang Y et al; Exp Ther Med 2012 Feb; 3(2):171-80 ; PMID 22969864 ; Cryotherapie naast sorafenib verbetert de progressievrije overleving, maar ook de overleving sec bij patienten met een lokaal gevorderd levercelcarcinoom.

4201)Violi NV et al; Lancet Gastroenterol Hepatol 2018 May; 3(5):317-25 ; PMID 29503247Microwave is voor de behandeling van het HCC (primaire leverkanker) zeker zo goed als RFA.

TACE - Trans Arteriële Chemo Embolisatie en PEI - percutane ethanol injecties:

862) Liu C et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 19:276-8;1999 ; Bij chemo embolisatie voor leverkanker vermindert TCM de bijwerkingen, de kans op levercirrhose en de mate van progressie tov chemoembolisatie alleen.

867) Feng YL et al ; Zhong Xi Yi Jie He Xue Bao 3:99-102;2005 ; Ginseng vermindert in gerandomiseerd onderzoek net als overigens prednison de bijwerkingen van TACE.

868) Shuqun C et al ; Hepatogastroenterology 51:1445-7 ; 2004 ; Na operatie wegens leverkanker blijkt TACE plus thymosine-alpha-1 tov TACE het recidief uit te stellen en de mediane overleving te doen toenemen.

869) Yan JJ et al ; Hepatobiliary Pancreat Dis Int 1:183-6; 2002 ; Melatonine verbetert resultaat TACE bij leverkanker zodanig dat hierdoor ook de overleving extra verbetert.

870) Jin CB et al ; Zhonghua Zhong Liu Za Zhi 25: 401-3;2003; Ultrasound naast TACE als behandeling voor leverkanker  geeft beduidend betere overleving dan met TACE alleen.

920) Ohnishi K et al ; Hepatology 27:67-72;1998: Percutane injectie van azijnzuur in primaire levertumoren van maximaal 3 cm geeft een significant betere overleving na 1 respectievelijk 2 jaar dan injectie met alcohol.

946) Kondo M et al ; Gan To Kagaku Ryoho 22:1807-11; 1995 : In geval van levermetastasen vergroot hyperthermie de regressiekans door intraarteriele chemo met epirubicine,mitomycine en 5-FU.

991) Zhang FJ et al ; Zhonghua Zhong Liu Za Zhi 27:248-50; 2005 : Ethanolinjectie naast RFA en TACE geeft meer regressies in geval van inoperable leverkanker dan RFA en TACE.

1001) Shibata T et al ; Radiology 223:331-7;2002 : RFA = Radio Frequency Ablation en percutane microgolf-coagulatie zijn even effectief voor de lokale behandeling van kleine primaire leverkanker.

1002) Lencioni RA et al ; Radiology 228:235-40; 2003 : RFA = Radio Frequency Ablation geeft ter behandeling van lokale primaire leverkanker initieel dezelfde resultaten als percutane ethanolinjectie, maar de lokale ziektevrije overleving is na 1 en 2 jaar voor met RFA-behandelde patienten superieur.

1003) Tang ZY et al ; Med Oncol Tumor Pharmacother 8: 23-8 ; 1991 : Inoperabele primaire leverkanker wordt of behandeld met in beginsel gedeeltelijke operatie plus cisplatin dan wel met afbinden relevante leverarterie, intraarteriele cisplatin en bestraling ; een vaccin op basis van een mengsel van bacterien blijkt op gerandomiseerde basis in het eerste geval de sterfte niet significant, maar ingeval van de 2e behandelwijze wel gezien de trend de sterfte significant te verminderen.

1017) Wu F et al ; Radiology 235:659-67; 2005: Ultrasound verbetert locale resultaat TACE - Trans Arteriële Chemo Embolisatie in geval van primaire leverkanker ; ook de overleving met ultrasound erbij was zeer veel beter dan met TACE alleen.

1032) Feng YL et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 25:534-6; 2005 : Ginseng naast prednison vermindert wel de bijwerkingen van TACE - Trans Arteriële Chemo embolisatie ; elk afzonderlijk in vergelijking met placebo niet ; er is dus voor ginseng op z’n minst een additioneel effect. Zie ook no 867.

1052) Lin S et al ; Gut 54:1151-6 ; RFA - Radio Frequency Ablation is ingeval van kleinere primaire levertumoren superieur aan injectie met ethanol of azijnzuur ; de ziektevrije overleving en de overleving sec zijn beter ; er zijn wel meer complicaties ; zie o.a. ook 1050.

1038) Yan JJ et al ; Hepatobiliary Pancreat Dis Int 1(2):183-6 ; 2002 : Wanneer naast TACE - Trans Arteriële Chemo Embolisatie ter behandeling van primaire leverkanker  aselect ook melatonine wordt gegeven blijkt met melatonine erbij de overleving significant beter.

1086) Becker G et al; World J Gastroenterol 11:6104-9; 2005 : Percutane ethanolinjectie naast TACE ter behandeling van inoperabele primaire leverkanker verbetert de mediane overleving tov TACE alleen significant.

1100) Lin SM et al ; Gastroenterology 127:1714_23; 2004 : RFA - Radio Frequency Ablation doet het bij primaire levercarcinomen aantoonbaar beter dan PEI ingeval van tumoren groter dan 4 cm ; dit resulteert ook in een betere overleving.

1101) Chen MS et al ; Zhonghua Zhong Liu Za Zhi 27: 623-5 ; 2005 : RFA plus PEI  geeft bij behandeling van het primaire levercarcinoom een betere ziektevrije overleving ; bij tumoren groter dan 3 cm was ook de overleving nog eens aantoonbaar beter.

1127) Li C et al ; Zhonghua Zhong Liu Za Zhi 23:490-2 ; 2001 : PEI plus TACE geeft bij primaire leverkanker een beter lokaal resultaat en een betere overleving dan behandeling met TACE alleen ; iets wat zoals bekend al vaker gevonden is.

1159) Bartolozzi C et al ; Radiology 197: : 812-8 ; 1995 : Ethanol injectie percutaan plus 1 keer TACE geeft bij grotere primaire levertumoren betere resultaten en een betere overleving dan 2-5 keer TACE ; PMID 7480761 ; overigens werkt TACE zelf ondubbelzinnig : zie Koda M et al ; Cancer 92:1516-24 ; 2001 (PMID 11745230).

1160) Zheng C et al ; Chin Med J (Engl) 111: 1060-3 ; 1998 : Bletilla striata (bai ji) is geschikt als middel voor TACE ter behandeling van primaire leverkanker ; meer regressies en een langere progressievrije periode met dit middel in vergelijking met de controle-groep ; PMID 11263363.

1221) Kirchhoff TD et al ; Eur J Surg Oncol 32:201-7; 2006 : TACO (ipv een embolus wordt nu een afbreekbaar zetmeelbolletje gebruikt) bij het gevorderde hepatocellulaire carcinoom - leverkanker even effectief als TACE. PMID 16373084.

1224) Chen MS et al ; Ann Surg 243:321-8 ; 2006 : PLAT (percutane locaal ablatieve therapie : meestal met RFA en soms met een ethanolinjectie) bleek in dit onderzoek even effectief als chirurgie. Doordat PLAT minder invasief is, is dat te verkiezen boven chirurgie. PMID 16495695.

1234) Lu MD et al ; Zhonghua Yi Xue Za Zhi ; 86: 801-5 ; 2006 : PTA (percutane thermale ablatie) geeft bij een klein hepatocellulair carcinoom - leverkanker een even goed resultaat als opereren met een zelfde 3-jaarsoverleving als resultaat ; de overleving met PTA was zelfs eerder beter. PMID 16681964.

1235) Taniai N et al ; Hepatogastroenterology 53: 258-61 ; 2006: Bij vergevorderde primaire leverkanker werd in dit onderzoek chirurgische reductie toegepast met of intraoperatieve adjuvante ablatie (of RFA of microwave coagulonecrotiserende behandeling) dan wel na operatie arteriele embolisatie. Beide methoden waren even goed al leek de intraoperatieve RFA getinte methode de beste aanvullende behandeling. PMID 16608035. Uit deze en de vorige studie blijkt dat een thermale benadering bij de behandeling van primaire leverkanker zoals al eerder in vele studies is aangetoond, hout snijdt.

1256) Huang GT et al ; Ann Surg 242:36-42; 2005 : bij kleine primaire levercarcinomen is percutane ethanolinjectie qua recidiefvrije overleving en overleving sec even effectief als operatie. PMID 15973099.Zie ook o.a. 1002 en 1159.

1274)Akamatsu M et al ; Liver Int 24:625-9 ; 2004 : RFA verbetert ziektevrije overleving primaire levertumoren na TACE wel significant ; percutane ethanolinjectie na TACE doet dat niet ; PMID 15566514.

1313)Zhao M et al ; Zhonghua Yi Xue Za Zhi 86: 1823-1828 ; 2006 : Na succesvolle TACE plus RFA voor primaire leverkanker blijkt  een infuus met autologe met cytokine geactiveerde killercellen de recidiefkans te verlagen ; de ziektevrije overleving te verbeteren en ook titers mbt hepatitis-B in gunstige zin te beinvloeden. PMID 17054858. Welke kwakzalver zei ook al weer dat het immuunsysteem er bij de behandeling van kanker niet toe deed?

1338)Kakizaki S et al ; J Gastroenetrol Hepatol 22:518-22 ; 2007 : Na RFA - Radio Frequency Ablation  of chirurgie wegens een primair levercarcinoom verbetert vitamine K2 de ziektevrije overleving. De overleving sec was met K2 niet aantoonbaar beter ; maar en dat zagen de onderzoekers over het hoofd een trendanalyse, welke gevoeliger is, liet wel een langere overleving zien ; PMID 17376044.

1357)Zhang YJ et al ; Radiology 244: 599-607 ; 2007 : Ethanolinjectie naast RFA - Radio Frequency Ablation verbetert lokale tumorcontrole tov RFA alleen ; ook de overleving van de eerste groep is beter. PMID 17641378.

1361)Wang YB et al ; Qual Life Res. 16:389-97 ; 2007 : Bij primaire leverkanker  leidt behandelen ervan met TACE plus RFA tot meer levenskwaliteit dan alleen behandelen met TACE. PMID 17111232.

1452)Cheng BQ et al ; JAMA 299:1669-77 ; 2008 : RFA verbetert bij leverkankerpatienten (primaire vorm), welke reeds TACE krijgen, de ziektevrije overleving en ook de overleving sec. PMID 18398079.

1455)Brunello F et al ; Scand J Gastroenterol 43:727-35 ; 2008 ; Kleine primaire levercarcinomen zijn met RFA beter te behandelen dan met ethanolinjectie dwz meer regressies ; de overleving verschilde niet significant ;  PMID 18569991.
 
1456)Cheng BQ et al ; JAMA 299:1669-77 ; 2008 : RFA verbetert resultaat TACE bij behandeling van grotere primaire levercarcinomen ; de overleving was beter met RFA erbij ; PMID 18398079.

1461)No authors listed ; Zhonghua Zhong Liu Za Zhi 29:941-2 ; 2007 : Thymopentine vermindert significant bijwerkingen van chemo in relatie tot TACE bij primaire leverkanker. PMID 18478937. Zie ook 221,227,358 en 830.

1470)Brunello F et al ; Scand J Gastroenterol 43: 727-35 ; 2008 ; PMID 18569991 : RFA geeft bij primaire leverkanker een betere ziektevrije overleving dan PEI (percutane ethanolinjectie) ; zie de vele andere publicaties over dit onderwerp in deze lijst.
 
1483) Yang P et al ; Adv Ther 2008 Aug; 25(8):787-94 ; PMID 18670743. Lentinan verbetert ziektevrije overleving bij leverkanker als middel bovenop TACE en RFA.

1488)Wang WH et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 28(7):583-7 ; 2008 : Bushen jianpi naast TACE verbetert bij patienten met primaire leverkanker, de overleving tov TACE plus vitamine C en silymarin, aantoonbaar beter ; PMID 18822903.

1572)Zhao M et al ; Zhonghua Yi Xue Za Zhi 2011 May 10;91(17):1167-72 ; PMID 21756768 ; RFA naast TACE verlengt leven in vergelijking met TACE alleen bij patienten met een primaire leverkanker - HCC. Zie de vele andere publicaties over RFA (zoeken onder RFA!)

1758)Zhai XF et al ; J Integr Med 2013 Mar; 11(2):90-100 ; TCM - Traditionele Chinese Medicijnen  verbetert tov TACE - Trans Arteriële Chemo embolisatie zelfs nog de kans op een recidief van primaire leverkanker - HCC. PMID 23506690.

1782)Meng YL et al; Zhonggua Nei Ke Za Zhi 2012 Dec;51(12):971-4;PMID 23327960; Arsenicumtrioxide verbetert bij levermetastasen het resultaat van TACE ; in de eerste groep waren er significant meer regressies.

1800)Baba Y et al; Exp Ther Med 2012 Sep;4(3):452-458;PMID 23181117 ; Bij patienten die intra arteriële chemo krijgen vanwege een primaire leverkanker hebben met hogere doses groene thee-extract minder last van oxydatieve stress en de  cholinesetrase steeg minder.

2100)Wu GL et al; Chin J Integr Med 2010 Apr;16(2):109-13;PMID 20473734 ; Jinlong verbetert het resultaat van TACE bij primaire leverkanker - HCC aanzienlijk, althans op korte termijn ; het verbetert ook de levenskwaliteit.

2146)Takeshita S et al ; Nutr Res 2009 Feb;29(2):89-93;PMID 19285598 ; BCAA’s verminderen suppressie leverfunctie door TACE in verband met een primair levercarcinoom.

2316)Feng YL et al; Zhonghua Zhong Liu Za Zhi 2006 Nov;28(11):844-7;PMID17416007 ; Ginseng vermindert bovenop corticosteroiden eventuele schade aan lever/nieren na TACE  in vergelijking met corticosteroiden alleen. Zie ook 867.

2469)Lin ZZ et al; PloS One; 2013 Nov 11;8911):e80276 ; PMID 24244668; Bij het primaire levercarcinoom is RFA ongeacht de grootte superieur aan PEI ; de overleving is beter!

2470)Azab M et al; Arab J Gastroenterol 2011 Sep;12(3):113-8;PMID 22055587 ; Bij het primaire levercarcinoom is  PEI plus RFA beter dan RFA alleen ; ook de overleving was met de combinatie het best.

2412)Zeng K et al; Am J Chin Med 2014;42(2):289-302 ;PMID 24707863 ; Acupunctuur vermindert leverpijn na TACE zelfs beter dan morfinesulfaat.

2587)Zhao HJ et al; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2012  Jan ;32(1):32-4 ;PMID 22500387 ; Fuzheng Yiliu  plus microgolf ablatie vermindert de recidiefkans bij leverkanker in vergelijking met microgolf ablatie alleen ; ook de immunologische variabelen waren in de groep met Fuzheng Yiliu beter. Zie ook 947, 1326, 1373 en 1382

2670)Yamasaki T et al ;  J Gastroenterol 2011 Mar;46(3):359-66 ; PMID 20737175 ; Dejodeerde olie plus zetmeelbolletjes verbeteren resultaat chemo bij het primair levercarcinoom in vergelijking met chemo alleen; expliciet de  ziektevrije overleving verbeterde meer.

2862)Chen MS et al; World J Gastroenterology 2002 Feb 2002 Feb;8(1):74-8 ;PMID 11833075 ; Olie met jodium verbetert respons bij TACE voor grote hepatocellulaire kanker.

2865)Raoul JL et al; Hepatology 1997 Nov;26(5):1156-61;PMID 9362356; Olie met jodium 131 is bij de behandeling van het hepatocellulair carcinoom zeker zo goed als TACE bij minder bijwerkingen.

2980)Zhou B et al; Radiology 2016 Aug;280(2):630-9;PMID 26885681; Gisenoside Rg3 verlengt leven bij vergevorderde primaire leverkanker met TACE in vergelijking met TACE alleen ; zie ook 867, 1023, 1281, 1535, 1975, 2316, en 2714.

2997)Wun P et al ; Zhonghua Zhong  Liu Za Zhi 1998 Sep; 20(5);391-3 ;PMID 10921042 ; Lipiodol met ethanol verbetert naast TACE het beloop van een primair levercarcinoom duidelijk in vergelijking met TACE alleen.

3057)Suto T et al; Cancer Chemother Pharmacol. 1994;33 Suppl:S145-8;PMID 8137477 : Ethanolinjectie verbetert overleving bij het HCC ; hier in dit geval voegden OK-432, lentinan  noch PSK iets aan toe.

3188)Hu HT et al; J Gastroenterol Hepatol 2017 Feb;32(2):295-300 ; PMID 27517972 ; bij het hepatocellulair carcinoom  verlengt arseniumtrioxide met TACE het leven in vergelijking met TACE alleen.

3288)Nojiri S et al; Nutrition 2017 Jan;33: 20-27 ;PMID 27908546 ;BCAA’s  bij RFA voor primaire leverkanker - HCC verbetert de ziektevrije overleving  ; ook mentaal was de BCAA-groep beter af.

Voeding, voedingstoffen, vitamines en antioxidanten, alfebetisch op naam:

Ambovex - kruidenmix:

3279)Salama H et al; J Hepatocell Carcinoma 2015 Jun 22;2:79-89;PMID 27508197 ; De kruidencombinatie Ambovex gaf bij het HCC - primaire leverkanker een significante daling van het alpha-foetoproteine ; dit ging samen met tumorregressie.

Antioxidanten en vitamines:

802) Ziegler TR;JPEN 20:91-2;1996;Voeding met BCAA, MCT en extra micronutrienten vermindert in gerandomiseerd onderzoek de kans op infecties bij patienten die vanwege een primair levercarcinoom geopereerd worden ; ook hield deze voeding de leverfuncties meer binnen normale grenzen. Voor BCAA zie ook de studienummers 310,311,312,313,315 en 697. Duidelijk is dat BCAA relevant zijn bij de behandeling van 1 of meer vormen van kanker.

906) Bartels M et al ; Clin Nutr 23 : 1360-70; 2004 ; Vitamine E verkort in gerandomiseerd onderzoek de verblijfsduur in het ziekenhuis van patienten die wegens kanker aan de lever worden geopereerd.

1288) Sarin SK et al ; J Gastroenterol Hepatol 21:1478-82; 2006 : Vitamine K3 geeft bij vergevorderde primaire leverkanker significant meer regressies dan een placebo. PMID 16911696.

1338)Kakizaki S et al ; J Gastroenetrol Hepatol 22:518-22 ; 2007 : Na RFA - Radio Frequency Ablation  of chirurgie wegens een primair levercarcinoom verbetert vitamine K2 de ziektevrije overleving. De overleving sec was met K2 niet aantoonbaar beter ; maar en dat zagen de onderzoekers over het hoofd een trendanalyse, welke gevoeliger is, liet wel een langere overleving zien ; PMID 17376044.

1356)Kakazaki S et al ; J Gastroenterol Hepatol  22(4):518-22 ; 2007 : Vitamine K2 vertraagt recidiveren leverkanker (mede)veroorzaakt door hepatitis C ; 17376044.

1956)Ishizuka M et al;  Anticancer Res 2012 Dec;32(12): 5415-20; PMID 23225445 : vitamine K2 vertraagt op z’n minst de relaps-rate na operatie vanwege een HCC - primaire leverkanker. Zie ook 1338.

2237)Hotta N et al; Hepatogastroenterology 2007 Oct-Nov;54(79):2073-7 ;PMID 18251162 : Vitamne K2 liet een trend tot minder recidieven zien. Zie ook 1338, 1356 en 1456 : het belang van K2 bij het HCC - primaire leverkanker is duidelijk.

3488)Mizuta T et al; Cancer 2006 Feb 15;106(4):867-72; PMID 16400650; vitamine K2 vermindert recidiefkans primaire leverkanker - HCC en verlengt op z’n minst het leven.

4359)Haruna Y et al ; Cancer Med 2021 Feb ; 10(3):914-22 ; PMID 33481328 ; Vitamine K2 verhoogt de responskans bij het HCC (primaire leverkanker) op sorafenib ; ook de ziektevrije overleving is beter.

Arabinoxylaan:

1834)Bang MH et al; Anticancewr Res 2010 Dec;30(12):5145-51;PMID 21187503; Arabinoxylaan geeft als adjuvans bij  de behandeling van inoperabele primaire leverkanker  een betere overleving op langere termijn.

Astralagus:

3129)Duan P en Wang ZM ; Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2002 Jul;22(7):515-7 ; PMID 12592686 : Astragalus naast chemo in vergelijking met chemo remt progressie bij kanker en verbetert de levenskwaliteit.

Enterale voeding en parenterale voeding:

901) Mangiante G et al ; Chir Ital 54 : 613-9; 2002 : Na leverresectie enterale voeding ipv parenterale voeding geeft betere immunologische uitslagen ; een sneller weer opgang komen van de stoelgang en een korter ziekenhuisverblijf.

lipiodol:

2997)Wun P et al ; Zhonghua Zhong  Liu Za Zhi 1998 Sep; 20(5);391-3 ;PMID 10921042 ; Lipiodol met ethanol verbetert naast TACE het beloop van een primair levercarcinoom duidelijk in vergelijking met TACE alleen.

3058)Yoshikawa M et al; Cancer Chemother Pharmacol 1994;33 Suppl:S149-52 ; PMID 8137478 : Lipiodol verbetert resultaat met 4’-epidoxorubicine bij de behandeling van primaire leverkanker. De overleving was slechts niet significant beter.

Safraan:

2794)Hosseini A et al ;Avicenna j Phytomed 2015 sep-Oct;5(50:434-40 ; PMID 26468463 ; dagelijks 100 mg saffraan induceerde meerdere regressies in vergelijking met een controle-groep.

Teunisbloemolie:

43) van der Merwe et al ; Prostagl Leukot Essent Fatty Acids 1990 ; 40(3) : 199-202 : teunisbloemolie lijkt in dubbelblind onderzoek niet werkzaam bij primaire levercarcinomen; een nadere analyse laat evenwel zien dat de tenisbloemoliegroep toch aantoonbaar langer leeft.

Thymostimuline:

1680)Dollinger MM et al ; BMC Cancer 2010 Aug 24;10:457 ; PMID 20735834 ; Thymostimuline heeft geen effect op beloop uitgezaaide primaire leverkanker.

Ursodiol:

721)Essell JH et al ; Ann Intern Med 128 : 975-81 ; 1998 ; Ursodiol gaat veno-occlusieve ziekte van de lever als complicatie van beenmergtransplantatie tegen ; zie ook 307.

TU-100:

2282)Shimada M et al; Int J Clin Oncol 2014 Mar 6 ;PMID24595550; TU-100 vermindert  in vergelijking met placebo na operatie wegens leverkanker darmproblemen : de stoelgang komt sneller op gang en de CRP-niveau’s zijn lager.

Visolie:

1853)Zhu X et al; JPEN 2013 Jan;37(1)68-74:PMID22421017; na levertransplantatie vanwege o.a. een primair levercarcinoom bleek visolie de kans op infecties te verminderen en in samenhang daarmee het vrblijf in het ziekenhuis te verkorten.

2838)Cerchietti LC et al ; Nutr Cancer 2007;5991):14-20;PMID 17927497 : visolie verbetert levenskwaliteit bij kankerpatienten en heeft metabool tal van gunstige effecten.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Studiepublicaties van voeding, voedingstoffen, niet-toxische middelen en behandelingen uit literatuurlijst van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar, specifiek bij leverkanker en leveruitzaaiingen"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Studiepublicaties van voeding, >> Aerobics oefeningen gedurende >> Ambovex, een plantenderivaat >> Arabinoxylaan (MGN-3) verbetert >> Arsenic trioxide intraveneus >> BCAA, een reeks van bepaalde >> Cannabis: UMCG Groningen gaat >> Hoge inname van plantaardige >> Hyperthermie samen met TACE >> Koffie kan voor 50% risico >>