Mocht u de informatie op onze website kanker-actueel.nl waarderen dan wilt u ons misschien ondersteunen met een donatie? Ons rekeningnummer is: RABO 37.29.31.138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Terneuzen. 

Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38

Als donateur kunt u ook korting krijgen bij verschillende bedrijven. En we hebben een ANBI status

 

Update 13 oktober 2021

Ik heb de specifieke studievermeldingen van niet-toxische middelen en weinig tot geen invasieve behandelingen als aanvulling bij maagkanker min of meer alfabetisch bij elkaar gezet in onderstaande lijst.

Voor maagkanker is het wellicht ook goed om de lijsten bij alvleesklierkanker, darmkanker,slokdarmkanker, maar ook die bij chemo en bestraling - radiotherapie en operatie te bekijken. Omdat er toch vaak vooraf of na operatie bestraald wordt of chemo gegeven wordt. Zie hieronder de links in de lijsten die tot nu toe klaar zijn,

De nummers waarmee de studievermeldingen beginnen refereren aan de plaats in de algemene literatuurlijst van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar

Aparte lijsten van studies uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker of naast bestraling of chemo of operatie of stamceltransplantaties c.q. beenmergtransplantaties heb ik uitgesplitst uit de algemene lliteratuurlijst om het u gemakkelijker te maken.

Zie: https://kanker-actueel.nl/NL/literatuurlijsten-niet-toxische-middelen-en-behandelingen-per-kankersoort-en-aanvullend-op-chemo-operatie-en-bestraling.html

TCM - Ginseng(2)

Foto: Astralagus, een veelgebruikt kruid in TCM

Ervaringen van kankerpatienten met maagkanker maar ook met andere vormen van kanker met complementaire aanpak zijn te vinden onder ervaringsverhalen en er zijn ook een aantal video's te bekijken van kankerpatiënten.

Specifiek benoemde niet-toxische middelen en weinig invasieve behandelingen vindt u ook onder de rubriek complementair.

Zie ook Nutritional Oncology van D.Heber et al ISBN 0-12-335960-0 ; dit boek is geredigeerd door Harvard en door het Memorial Sloan Kettering Institute !! Als u het boek bestelt krijgt u de tweede bijgewerkte versie van het boek. 

Van een aantal van de belangrijkste studies uit onderstaande lijst vindt u ook omschrijvingen en vertalingen van abstracten en volledige studierapporten op onze website. Zoek via sleutelwoorden in onze zoekfucntie rechtsboven elk artikel of raadpleeg sitehulp hoe U op onze website naar artikelen kunt zoeken.

Raadpleeg voor aanvullende antioxidanten en voedingsupplementen aub altijd een goed gekwalificeerd orthomoleculair arts. Soms is een bepaald voedingssupplement niet gewenst tijdens een behandeling met een bepaalde chemo of immuuntherapeutische aanpak bv. Of moet voor de goede opname een bepaald voedingsupplement gecombineerd worden met een ander voedingsupplement. En ook met de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van personalised medicine kunnen bepaalde supplementen juist tegengesteld werken.

Selectie van gerandomiseerde studies op alfabetische volgorde ingedeeld met voeding, voedingstoffen, vitamines, antioxydanten, niet-toxische stoffen en niet invasieve behandelingen specifiek voor maagkanker uit de literatuurlijst van arts-bioloog drs. E. Valstar:

Deze selectie van studies is alleen gedaan op specifiek gedaan onderzoek of wel als monotherapie (dus zonder andere behandeling of medicijnen, maar meestal toch aanvullend naast chemo, of radiotherapie - bestraling, operatie, of naast immuuntherapie, bij maagkanker.

Wellicht kunt u deze lijst uitprinten of een aantal studies uit deze lijst door selecteren en aan uw behandelend oncoloog voorleggen.

Acupunctuur en sham acupunctuur:

1498)Yin SH et al ; Zhongguo Zhen Jiu 29: 459-62 ; 2009 ; PMID 19563193 : Acupunctuur plus TCM bevorderen herstel patienten na operatie wegens maagkanker.

1585)Chen ZJ et al ; Zhongguo Zhen Jiu ; 2008 Apr;28(4):251-3;PMID 18481713 ; acupunctuur  blijkt bij kankerpatienten in vergelijking met andere medicatie aantoonbaar pijnstillend.

2639)Hsiung WT et al; Complem Ther Med  2015 Jun;23(3):339-46;PMID 26051568 ; Acupressuur verhoogt welbevinden maagkankerpatienten in vergelijking met ‘usual care’ alleen ; zie ook 878, 1136, 1332 ; 1437 , 1438 ; 1447 ; 1449 ; 1493 ; 1499 ; 1619, 1662, 2026 ; 2048 ; 2058; 2071 ; 2343 ; 2616 en 2618.

3092)Jung SY et al; J Gastric Cancer 2017 Mar;17(1):11-20 ;PMID 28337359 ; Acupunctuur bevordert na operatie wegens maagkanker het herstel van de stoelgang niet significant.

3439)Chen KB et al; World J Gastrointest  surg. 2018; Feb 27;10(2):13-20; PMID 29492186 : na operatie voor maagkanker vermindert transcutane electroacupunctuur de kans op een postoperatieve ileus.

3715)Zhu HD et al; Integr Cancer Ther 2018  Jun;17(2):437-443; PMID 29076387 ; Acupunctuur vermindert obstipatie bij kanker door morfine en verbetert welbevinden.

3889)You X et al; J Cancer 2018 Jun 5;9(13):2266-74; PMID 30026821 ; Neostigmine via acupunctuurpunt ST36 gaat paralytische ileus na operatie voor maagkanker beter tegen dan intramusculaire injectie.

BCAA - Aminozuren:

1458)Sun LC et al ; Am Surg 74: 237-42 ; 2008 : BCAA verminderen bij operatie vanwege een gastrointestinale kanker de kans op complicaties ; PMID 18376691.

3913)Huberty J et al; BMC Complement Altern Med 2019 Jun 7;19(1):121; PMID 31174535 ; online yoga vermindert pijn ,angst en vermoeidheid plus het verbetert slapen ; de effecten evenwel bescheiden.

3914)Lin PJ ; Integr Cancer Ther 2019 Jan-Dec;18:1534735419855134 ; PMID 31165647 ; Yoga verbetert bij kankerpatienten de slaap en vermindert dysfunctie overdag.

BCG - Bacillus Calmette-Guerin:

441) Falk RE et al ; Can Med Assoc J 128 : 1385-8 ; 1983 ; Intraperitoneaal toegediend BCG verbetert overleving van patiënten met maagkanker, darmkanker en alvleesklierkanker niet ; orale toediening van BCG aan patiënten met een operabele darmkanker verbeterde de overleving in gerandomiseerd onderzoek echter wel.

460) Jacquillat C et al ; Recent Results Cancer Research 80 : 254-8 ; 1982 ; Immunotherapie met BCG en Corynebacterium Parvum naast intensieve chemo als adjuvans bij de behandeling van het maligne melanoom lijkt het resultaat op lange termijn niet te verbeteren. Zie evenwel ook de referenties 382-385.

511) Popiela T et al; BCG naast chemo blijkt bij operatie wegens maagkanker  de overleving meer te verbeteren dan operatie en chemo alleen.

713)Makowka L et al ; Can J Surg 23 : 429-31 ; 1980 ; BCG verbetert naast 5-FU de prognose van patienten met een vergevorderde maagkanker niet.

743) Popiela T et al ; Anticancer Res. 8 : 1423-7 ; 1988 ; BCG naast 5-FU geeft bij patienten met gevorderde maagkanker wel levensverlenging, terwijl 5-FU alleen dat niet geeft tov de controle-groep.

Bewegen en sporten:

886) Dimeo FC et al ; Support Care Cancer 12 : 774-9 ;2004 ; Zowel aerobics als ontspanningstraining verminderden beide in gerandomiseerd onderzoek de vermoeidheid bij patienten geopereerd wegens maagkanker of longkanker.

1852)Choi JY en Kang HS;J Korean Acad Nurs 2012 Feb;42(1):95-104:PMID22410606 : Lichaamsbeweging blijkt bij maagkankerpatiënten die chemo krijgen vermoeidheid en angst te verminderen.

3619)Massey RL et al; Appl Nurs Res 2010 May;23(2):59-64; PMID 20420991; stoelbewegingen blijken de duur van een postoperatieve ileus niet te verkorten.

3802)Hekmatpou D et al; Asia Pac J Oncol Nurs. 2019 Apr-Jun;6(2):198-205; PMID 30931366 ; trainen tijdens bestraling voor maagkanker verbetert de levenskwaliteit en de levensverwachting.

Chinese Kruiden - TCM - Traditionele Chinese Medicijnen:

76) Zhou A et al ; Chung Hsi i Chieh Ho Tsa Chih (Chinese J Modern Developments in Traditional Medicine 1990 ; 10 : 343-4, 324.Gemodificeerde xiao-jin pillen verbeteren overleving bij patiënten met maagkanker stadium 4 significant.

138) Wang HZ en Lin ZT ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 17 : 730-2 ; 1997 ; in gerandomiseerd onderzoek verbetert kang' aiboa oral = kabol de overlevingskansen van kankerpatiënten significant.

140) Hua B en Wang A ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 19 : 470-2 ; 1999 ; Xiansu vermindert bij patiënten met  maagkanker de bijwerkingen van chemo en verhoogde in dit onderzoek de responskans van de chemo van 13,3 naar 32,8 procent.

141) Xin M et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie Za Zhi 18 : 658-61; 1998 ; Patiënten met  maagkanker die chemo plus Shenqi Fuzheng krijgen, doen het beter dan patiënten, die alleen chemo krijgen : meer regressies en een betere kwaliteit van leven.

195) Wang H ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie Za Zhi 18 : 411-3 ; 1998 ; Chinese kruiden  verbeteren in gerandomiseerd onderzoek de overleving van patiënten met een primair levercarcinoom.

196) Fujimoto S ; Nippon Geka Gakkai Zasshi 90 : 1447-50 ; 1989 ; Schizophyllan (SPG) verlengt leven van inoperabele maagkankerpatiënten in gerandomiseerd onderzoek ; bij operabele patiënten was de overleving alleen in stadium 3 beter met SPG.

200) Wang GT ; Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 10 : 712-6 ; 707; 1990 ; Chinese kruiden als adjuvans verbeteren de overleving van maagkankerpatiënten, die in beginsel curatief geopereerd zijn.

201) Zhou K et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 19 : 11-3 ; 1999 ; Shenqi Fuzheng verbetert in gerandomiseerd onderzoek initiële resultaat chemo bij maagkankerpatiënten significant.

291)Zhu BF ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 14 : 89-91,68-9 ; 1994 ; Chinese kruiden bevorderen in gerandomiseerd onderzoek de genezing van maagzweren, veroorzaakt door bestraling.

293) Wang GM et al; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 14 : 661-3 ; 1994 ; Qi en een miltextract werden bij patienten geopereerd wegens maagkanker in gerandomiseerde opzet (totaal 60 patienten) als extra behandelingen naast standaardchemo gegeven ; qi en miltextract leidde tot minder bijwerkingen van de chemo en maakte een betere therapietrouw mogelijk. De kleine groep plus korte follow-up maakte uitspraken over ziektevrije overleving ed niet mogelijk.

532) Yang JK et al; Zhongguo Zhong Xi Jie He Za Zhi 23:580-2;2003; Weichangán (WCA) verbetert de overleving van geopereerde maagkankerpatiënten die aanvullende chemo krijgen.

782)Pan B et al ; World J Gastroenterol 11:439-42;2005; Een Fuzheng Yiliu-extract vermindert de bijwerkingen van chemo ingeval van vergevorderde maagkanker  zodanig dat de kwaliteit van leven beduidend verbeterd ; ook zeer relevante immuunparameters verbeterden door het extract.

470) Suh SO et al ;Am J Chin Med 30 : 483-94 ; 2002 ; Panax ginseng Meyer verhoogt als extra adjuvans naast chemo voor geopereerde maagkankerpatiënten de 5-jaarsoverleving significant.

1081) Hong J et al ; J Tradit Chi Med 25:125-8;2005 ; TCM naast radiotherapie voor een buiktumor geeft een betere kwaliteit van leven dan radiotherapie alleen ; ook de overleving na 3 jaar is met TCM superieur.

1130) Hong J et al ; J Trad Chin Med 25:125-8 ; 2005 : TCM naast radiotherapie voor een maligne tumor in de buik geeft tov radiotherapie alleen een betere kwaliteit van leven en na 3 jaar een superieur betere overleving, zo blijkt uit dit gerandomiseerde onderzoek. PMID 16136943

1268) Zhou AG et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 16: 519-21 ; 1996 : Fuzhen huoxue verbetert resultaat chemo bij vergevorderde maagkanker, zodanig dat ook de overleving beter was. PMID 9772596.1270) Endo S et al ; Am J Surg 192:9-13 ; 2006 : Patienten geopereerd voor maagkanker en een verbouwd jejunum als interpositie kunnen last hebben van stasis ; dai-kencu-to blijkt in dit gerandomiseerd onderzoek deze klacht te verminderen. PMID 16769267.

1327)Zhu JS et al ; Zhong Xi Yi Jie He Xue Bao 4; 478-81 ; 2006 : Fuzheng Kangai verbetert de kwaliteit van leven bij patientem met maagkanker die chemo krijgen, maar verbetert dan ook de ziektevrije overleving en de overlevingsduur. PMID 16965740.

1328)Zhong HJ et al ; Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 9:405-8 ; 2006 : Chinese immunonutrition (Supportan) gaat bij patienten met gevorderde maagkanker, die chemo krijgen, ondervoeding aantoonbaar tegen (o.a. het Hb bijv. gaat niet omlaag) ; de bijwerkingen van chemo zijn echter slechts niet-significant minder. PMID 17043961.

1376)Zhao JM et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 27:736-8 ; 2007 ; In geval van gevorderde maagkanker is met docetaxel, 5-FU en LV - leucovorin, het resultaat beter met Shenqi Fuzheng erbij. Zij het dat de regressiekans slechts niet significant beter is. De bijwerkingen zijn evenwel zeer veel minder met deze extra behandeling. PMID 17879541. Zie ook 141, 201, 572, 849, 1261, 1325 en 1369. Het overall resultaat is zeer positief.

1418) Yu QS et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 15: 459-61 ; 1995 : TCM  - Traditionele Chinese Medicijnen vermindert bij chemo voor maagkanker. In dit onderzoek niet de bijwerkingen, maar verbetert wel de voedingstoestand. PMID 8580690.

1432) Xu YQ et al ; Zhong Xi Jie He Xue Bao 1: 192-4 ; 2003 : Jianpi Huoxue Jiedu maakt bij patienten die geopereerd zijn wegens maagkanker het bloed dunner (angiogenese remmend!), verbetert de immuniteit en vermoedelijk mede door deze 2 factoren is met deze behandeling de kans op uitzaaiingen aantoonbaar lager. PMID 15339559.

1440) Zhou AG et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 16:519-21 ; 1996 : Fuzheng Huoxue als adjuvans na operatie voor maagkanker verbetert overleving. PMID 9772596.

1541) Liu YX et al ; J Tradit Chin Med 2009 ; Dec ; 29(4):263-7 ; PMID 20112484 ; Yiqi bushen koufuye verbetert als adjuvant prognose van maagkanker bij patienten met maagkanker, die chemo hebben gehad.

1586)Dong QT et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2010 Oct;30(10): 1036-40 ; PMID 21066885 ; Shenmai injecties vermindert postoperatieve vermoeidheid bij maagkankerpatienten, wanneer gecombineerd met enterale voeding in vegelijking met enterale voeding alleen ; ook voedingstoestand en immuniteit dan beter.

1634)Wang HZ et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2007 Oct;27(10):927-9;PMID 17990465 ;  Fuzheng Hewei  vermindert de bijwerkingen van chemo bij maagkanker en verbetert de 1-jaarsoverleving.

1642)Wang Y et al ; Zhong Xi Yi Jioe He Xue Bao 2009 Jun;7(6):514-7;PMID 19583931 ; Xuesaitong injecties verminderen de kans op thrombose bij patienten die vanwege maagkanker laparoscopisch geopereerd worden.

1653)yu QS et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie H Zha Zhi 2005 Aug; 25(8):710-3 ; Jianpi Tongli  vermindert bij patienten geopereerd wegens maagkanker de kans op complicaties , terwijl de overleving verbetert!! PMID 16152828.

2274)Aoyama T et al; Cancer Chemother Pharmacol 2014 May;73(5):1047-54;PMID24652604 ; TJ-4 - hangeshashinto gaat in dit onderzoek de bijwerkingen van chemo bij maagkanker net niet significant tegen.

2460)Sun  DZ et al; Chin J Integr Med 2014 Nov 16 ; PMID 25399306 ; Jinlongshe verbetert bij maagkanker stadium 4 de levenskwaliteit.

2490)Zhan YP et al; Asian Pac J Cancer Prev 2012;13(10):5319-21;PMID 23244156 ; Kanglaite vermindert bij maagkanker de bijwerkingen van chemo en verbetert de levenskwaliteit.

2496)Chen ZJ et al ; Zhonghua Wei Chang Wai Ke  Za Zhi 2007 Jan;10(1):64-6;PMID 17253178 ; Ginsenoside Rg3 verbetert de levensverwachting bij uitgezaaide maagkanker indien chemo wordt gegeven.

2571)Chen Y et al; Zhongguo Zhong Yao Za Zhi 2012 Oct;37(19):2990-2 ; PMID 23270248; Kang’ai vermindert de bijwerkingen van chemo bij gastrointestinale kanker en verhoogt de effectiviteit van de chemo.

2650)Yoshikawa K et al; J Am Coll Surg 2015 Aug;221(2):571-8 ; PMID 2614166 ; Daikenchuto brengt na operatie wegens maagkanker de stoelgang eerder op gang dan een placebo ; gastrointestinale dysfunctie was in de daikenchuto-groep duidelijk minder.

3410)Zhou Q et al; Zhonghua Zhong Liu  Za Zhi 2017 dec 23;39912):919-25;PMID 29262509; Weitan Waifu patch na operatie wegens maagkanker gaat (maag)ledigingsproblemen tegen.

3670)Yu C et al; Integr Cancer Ther. 2019 Jan-Dec;18:1534735419829568; Shen Cao gaat thrombocytopenie door chemo bij maagdarmkanker tegen en verminderde de duur van ziekenhuisopname. PMID 30741025

3828)Qi S et al; J Altern Complement Med 2019 Jun;25(6):648-55;PMID 31090434 ; Xiaoaiping per injectie gaat thrombocytopenie door chemo tegen bij patienten met longkanker of maagkanker.

3884)Nishikawa K et al; J Cancer 2018 Apr 19;9(10):1725-30; PMID 29805697 ;TJ-14 vermindert orale mucositis bij chemo voor maagkanker en darmkanker.

3892)Pan B et al; Am J Cancer Res 2018 Jun 1;8(6):1090-1105; PMID 30034946BENC verbetert conditie bij maagkankerpatienten die chemo krijgen en verbetert de overleving.

4064)Wang LL et al ; Zhongguo Zhen Jiu 2019 Nov 12; 39(11):1169-72; PMID 31724351 : Graanmoxibustion op bepaalde punten verbetert levenskwaliteit van patienten met gevorderde maagkanker.

4335)Hou C et al; Evid Based Complement Alternat Med 2021 Mar 17 Alternat Med 2021 Mar 17 ; PMID 33790982 : De kruidencocktail JPYZXZ vermindert de bijwerkingen van chemo bij maagkanker.

4402)Zhang Y et al; Am J Transl Res , May 15, 13(5):5589-95; PMID 28741625 ; TCM - Traditionele Chinese Medicijnen/kruiden vermindert angst na operatie voor maagkanker en het aantal complicaties.

Coley-vaccin: 

Lees ook dit studierapport: Fever in Cancer Treatment: Coley's Therapy and Epidemiologic Observations.

116) Johnston B ; Cancer Chemotherapy Reports 21 : 19-68 ; 1962 : Het Coley-vaccin geeft bij kankerpatiënten significant vaker klinisch relevante verbeteringen dan in de controlegroep van dit gerandomiseerde onderzoek met een placebobehandeling optreedt (in de experimentele groep werd de tumor bij 9 van de 34 patiënten kleiner, terwijl dit in de controlegroep van 37 patiënten dit in het geheel niet werd waargenomen).

Dieet en Enterale en parenterale voeding:

282) Goseki N et al ; Gan To Kagaku Ryoho 22 : 1028-35 ; 1995 ; Ook bij vergevorderde maagkanker blijkt totale parenterale voeding met methioninerestrictie regressie van maagkanker door 5-FU significant te bevorderen.

940) Bozzetti F et al ; Lancet 358(9292): 1487-92 : Enterale voeding na operatie wegens gastrointestinale kanker gaat met minder complicaties samen dan parenterale voeding ; ook het verblijf in het ziekenhuis is bij enterale voeding korter.

951) Sand J et al; Eur J Surg 163 :761-6; 1997 : Enterale voeding ipv parenterale voeding na gastrectomie vermindert verlaagt CRP-gehalte bloed ; leidt eerder tot minder infecties etc. en is goedkoper.

1061) Kamei H et al; Am J Surg 189: 38-43; 2005: Gewone enterale voeding met supplementen is na totale gastrectomie voor het herstel superieur aan TPN : ook lagere kosten en een korter ziekenhuisverblijf.

1271) Ates E et al ; Acta Gastroenterol Belg 67:250-4 ; 2004 : Parenterale hyperalimentatie na operatie geeft na operatie wegens gastrointestinale kanker in vergelijking met enterale immunonutrition geen voordeel ; in tegendeel met enterale immunonutrition geeft een beter herstel van de immuniteit. Wederom wordt aangetoond dat parenterale hyperalimentatie bij geschetst type patient geen voordelen biedt ; geheel in overeenstemming met de orthomoleculaire verwachting ; PMID 15587331.

1304)Liu J en Xia Q ; Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 8:223-5 ; 2005 : Extra vezelrijke voeding beinvloedt postoperatieve beloop direkt na operatie wegens maagkanker in dit kleinschalige gerandomiseerde onderzoek niet aantoonbaar. PMID 16167233.

1701)Li G et al ; JPEN 2012 Mar;36(2):213-8;PMID 22038209 ; ingeval van intrapertitoneale chemo plus hyperthermie bij gastrectomie blijkt enterale voeding direkt na operatie de bijwerkingen meer te reduceren dan parenterale voeding.

1919)Barlow R et al; Clin Nutr 2011 Oct;30(5):560-6;PMID 21601319 ; dit is het zoveelste onderzoek dat laat zien dat vroege enterale voeding na maagdarmchirurgie het herstel in vergelijking met parenterale voeding het herstel versnelt.

1976)Hur H et al ;Surgery 2011 Apr;149(4):561-8;PMID 21146844 ; Eerder orale voeding na operatie wegens maagkanker leidt tot sneller herstel en een korter verblijf in het ziekenhuis.

1981)Liu ZH et al; Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 2013 Nov 16(11):1063-6; Enterale voeding bleek in vergelijking met parenterale voeding complicaties  vanwege een maagkankeroperatie tegen te gaan en herstel te bevorderen.

2257)Wei Z et al; Nutr J 2014 Mar 24;13:25;PMID 24655407 ; omega-3-vetzuren parenteraal verminderen kans op  infectie bij patienten die wegens maagkanker geopereerd worden.

2248)Wu GH et al; Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 2007  Nov;10(6):546-9;PMID18000777 : vroeg enteraal voeden na een operatie voor een maag/darmtumor is beter dan parenteraal voeden of eerst nog wat afwachten : minder infecties en een korter verblijf in het ziekenhuis zijn het resultaat.

2386)Lodo DN et al ; Clin Nutr 2006 Oct;25(5):716-26;PMID 16777271;vroege voeding via het jejunum dan wel een immuunmodulerend dieet lieten bij patienten die aan een maagdarmtumor  geopereerd werden , geen verschil in aantal complicaties/verblijfsduur in het ziekenhuis zien.

2451)Capella G et al; Nutr Hosp 1990 Sep-Oct;5(5):317-21; PMID 2127723 ; geen verschil in klinisch beloop na operatie wegens maagkanker door TPN ,a;thans voor zover het het RCT-deel van het onderzoek betrof.

2608)Li H et al; Eur rev Med Pharmacol sci 2015 Apr;19(8):1345-50;PMID 25967707 ; Laag calorische voeding parenteraal met enterale voeding en tevens een lage stikstofinname verbetert levenskwaliteit patienten geopereerd wegens maagkanker  in vergelijking met totaal parenterale voeding. Ook imuunparameters zijn met eerstgenoemde strategie beter.

2632)Wang D et al; Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 2014 Oct;17(10):977-80;PMID  25341903 ; herstel na operatie wegens kanker sneller wanneer eerder met enterale voeding wordt begonnen.

2646)Li B et al; Genet Mol Res 2015 Jun 29; 14(2):7136-41; PMID 26125924 ; vroegere enterale voeding na operatie wegens maagkanker bevordert herstel en stimuleert immunnsysteem.

2567)Ding  D et al; Turk J Gastroenterol 2015 Mar;26(2):181-5;PMID 25835119 ; Enteral nutrition to the point vooraf en achteraf blijkt het herstel vanwege operatie voor maagkanker  te bevorderen in vergelijking met alleen EN - enterale voeding postoperatief.

2753)Li B et al ; J Buon 2015  Mar/Apr;20(2):468-72 ;PMID 26011337 ; Vroege enterale voeding na operatie wegens maagkanker  bevordert het herstel.

3078)Ghafouri A et al; Med J Islam Repub Iran 2012  Feb;26(1):7-11;PMID 23482729 ; vroegere enterale voeding verkorte de ligduur in het ziekenhuis in geval van operatie aan het spijsverteringskanaal wegens kanker ; ook was er een tendens tot minder complicaties door de vroegere enterale voeding.

3093)Klek S et al; Nutrition 2017 Apr;36:46-53 ; PMID 28336107 : suppletie van enterale voeding na operatie voor maagkanker verbetert de overleving tov alleen enterale voeding.

3116)Liu H et al; J Gig Dis 2012 Aug;13(8):401-6;PMID22788925 ; enteraal voeden met immunonutrition bevordert stoelgang na operatie voor maagkanker en verkort de ligduur in het ziekenhuis.

3393)Scislo L et al; Nutr Cancer 2018 Mar 13:1-7;PMID 29533110 ; Immunonutrition na operatie voor maagkanker vermindert de kans op longproblemen en verbetert de overleving na 60 dagen, echter niet de lange termijn overleving.

3394)Zhao  Q et al ; Zhonghua Zhong Liu Za Zhi 2018 Feb 23;40(2):127-132;PMID 29502373 ; postoperatieve precisie voeding bij minder calorieeen verminderde na operatie voor maagkanker de voedingsstatus en verminderde de kans op complicaties. Dus zo vroeg mogelijk weer voedsel, niet te veel en houd rekening met o.a. ontstekingsvariabelen.

3447)Wang J et al; Exp Ther Med; 2018 jul;16(1):321-7; PMID 29896256 ; Vroeg enteraal voeden brengt stoelgang eerder op gang, korter in ziekenhuis ; minder complicaties en een lagere glucosespiegel, alles gunstig.

3804) Gao L et al; J Buon 2019 Jan-Feb;24(1):194-200 ; PMID 30941970 ; Eerder gaan eten na een operatie voor maagkanker en een maagoperatie doet de stoelgang eerder op gang komen, terwijl de kans op complicaties niet toeneemt.

4059)Kimura Y et al; Ann Gastroenterol Surg. 2019 Oct 10; 3(6): 648-56 ; PMID 31788653 : Een deels elementair dieet gaat gewichtsverlies bij operatie wegens maagkanker tegen.
4207)Tin Y et al ; Cell Physiol Biochem 2018: 49(4):1320-8 ; PMID 30205371 : Parenterale voeding direkt na operatie wegens maagkanker heeft geen relevant klinisch efect ; wel verbeterde hierdoor de kwaliteit van leven.

Groene thee:

4342)Liu D et al; Eur J Clin Nutr 2021 Mar 19; PMID 33742159 Groene thee na operatie voor maagkanker bevordert op gang komen stoelgang en potentieert pijnmedicatie.

Hyperthermie (Hipec):

424) Fulimora T et al ; World J Surg 18 : 150-5 ; 1994 : Spoelen van de buikholte met een hyperthermische wateroplossing is in vergelijking met een controlegroep zeker zo effectief ter verbetering van de overleving na operatie wegens maagkanker als spoelen met een normothermische vloeistof met mitomycine-C en cisplatinum.

797)Zuo Y et al ; Zhonghua Zhong Liu Za Zhi 26:247-9;2004;Hyperthermie naast chemo verlengt leven in geval van vergevorderde maagkanker in vergelijking met chemo alleen ; ook treden er door de hyperthermie minder maagdarmproblemen op.

801) Fujimura T et al ; World J Surg 18:150-5;1994; Hyperthermie naast chemo vermindert bij geopereerde maagkankerpatienten de kans op een peritoneaal recidief en verbetert de overleving tov chemo. Zie ook studie onder no. 509.

853) Wei G et al ; Ai Zheng 24:478-82 ; 2005 ;Bij maagkanker geeft hyperthermie als extra adjuvans voor patienten geopereerd aan maagkanker een betere overleving en een kleinere kans op levermetastasen.

893) Shchepotin IB et al; Surg Oncol 3;37-44 ; 1994 ; Hyperthermie plus bestraling voor operatie verbetert prognose maagkanker wel ; bestraling alleen voegt niet aantoonbaar iets toe ; in geval van een inoperabele maagkanker verbeteren zowel bestraling als bestraling plus hyperthermie de overlevingsduur.

1701)Li G et al ; JPEN 2012 Mar;36(2):213-8;PMID 22038209 ; ingeval van intrapertitoneale chemo plus hyperthermie bij gastrectomie blijkt enterale voeding direkt na operatie de bijwerkingen meer te reduceren dan parenterale voeding.

4203)Fang H et al; Open Med (Wars) 2019 Feb 20 ; 14:85-90 ; Hyperthermie naast chemo geeft bij gevorderde maagkanker extra levensverlenging ; PMID 30847395.

Leucovorin:

1330)Duffour J et al ; Anticancer Res. 26(5B):3877-83 ; 2006 : Bij uitgezaaide gastrointestinale kanker (slokdarmkanker, maagkanker of alvleesklierkanker) werkt cisplatinum met 5-FU als bolus of met wat minder 5-FU plus LV even goed (mediane overleving respectievelijk 24 en 24,7 maanden) ; mucositis trad in de arm met minder 5-FU maar met LV - leucovorin erbij significant minder vaak op ; PMID 17094417.

1376)Zhao JM et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 27:736-8 ; 2007 ; In geval van gevorderde maagkanker is met docetaxel, 5-FU en LV - leucovorin, het resultaat beter met Shenqi Fuzheng erbij. Zij het dat de regressiekans slechts niet significant beter is. De bijwerkingen zijn evenwel zeer veel minder met deze extra behandeling. PMID 17879541. Zie ook 141, 201, 572, 849, 1261, 1325 en 1369. Het overall resultaat is zeer positief.

Maretakinjecties:

1812)Kim KC et al; BMC Complement Altern Med 2012 Oct 3;12:172;PMID 23033982: Maretakinjecties verbeteren de levenskwaliteit bij patienten met maagkanker.

Medicinale extracten van paddestoelen, waaronder PSK-fractie van de paddestoel Coriolus Versicolor, astralagus en lentinan:

23) Kondo T et al. Biotherapy 1991 ; 3(4): 287-95. Ook hier is bij maagkankerpatiënten een voordelig effect van PSK gevonden , zij het dat dit alleen bij een subgroep significant was (het betrof een lagere sterfte). Het was een relatief klein onderzoek ; dit maakt verschillen altijd minder snel significant.

24) Nakazato H et al; Gan To Kagaku Ryoho 1986 ; 13 (2) :308-18. maagkankerpatiënten in stadium 3 hadden in dit gerandomiseerde onderzoek met PSK een betere prognose ; hetzelfde gold voor darmkankerpatienten met stadium Dukes-C.

26) Ichihashi H et al ; Gan To Kagaku Ryoho 14(9):2758-66. Hier is de groep maagkankerpatiënten met PSK ook beter af , zij het dat het verschil niet significant is. Een voorlopige meta-analyse van de referenties 22,23,24 en 26 laat een ondubbelzinnig gunstig effect van PSK bij maagkankerpatiënten zien.

27) Akimoto M et al ; Gan To Kagaku Ryoho 15 (4 pt 2-1) : 827-833 ; 1988. Lentinan (Shiitake) verbetert in gerandomiseerd onderzoek de prognose van maagkankerpatiënten.

28) Taguchi T ; Cancer detect Prev (Suppl); 1 :333-49 ; 1987 : dit onderzoek is evenals no 29 met no 27 vergelijkbaar, zij het, dat in no 29 maagkankerpatiënten en patiënten met colorectale carcinomen gecombineerd waren.

29) Wakui A et al ; Gan To Kagaku Ryoho 13 (4 Pt 1) : 1050-59 ; 1986. Lentinan verbetert overleving bij gevorderde maagkanker en darmkanker

45) Mitomi T et al ; Gan To Kagaku Ryoho 1986 ; 13(8) : 2532-7 ; PSK verbeterde in dit gerandomiseerde onderzoek de overleving bij maagkankerpatiënten.

66) Niitomi M et al ; Jap J Surgery 1988 ; 18 :681-686 ; PSK geeft bij maagkanker een significant betere overleving , blijkens dit grootschalige gerandomiseerde onderzoek.

67) Nakazato H et al ; The Lancet 1994 ; 343 : 1122-1126 ; PSK verbetert de overleving bij maagkanker.

123) Nakano H et al ; Hepatogastroenterology 46 : 2662-8 ; 1999 ; Lentinan verbetert bij patiënten met een vergevorderde vorm van maagkanker in een gerandomiseerd onderzoek de kwaliteit van het leven en verlengt dit.

126) Taguchi T; Gan To Kagaku Ryoho 10 : 387-93 ; 1983 ; Lentinan (Shiitake) verlengt in gerandomiseerd onderzoek het leven bij patiënten met een vergevorderde of gerecidiveerde maagkanker darmkanker of borstkanker.

127) Akimoto M et al ; Gan To Kagaku Ryoho 13 : 1270-6 ; 1986 ; Lentinan verlengde in dit gerandomiseerde onderzoek het leven van patiënten met een vergevorderde vorm van maagkanker ; echter alleen indien de voedingstoestand nog enigszins redelijk was.

128) Nishihira T et al ; Gan To Kagaku Ryoho 15 : 1615-20 ; 1988 ; dit onderzoek is vergelijkbaar met referentie 127 en komt tot dezelfde bevinding.

136) Hattori T et al ;Jpn J Surg 20 :127-136 ; 1990 ; PSK blijkt in gerandomiseerd onderzoek middels immunostimulatie de prognose van maagkanker te kunnen verbeteren.

146) Toge T et al ; Oncol Rep 7 : 1157-61 ; 2000 ; PSK blijkt wederom in geval van maagkanker  in gerandomiseerd onderzoek de prognose te verbeteren.

186) Sakamoto J et al ; Surg Today 22 : 530-6 ; 1992 ; PSK verbeterde in dit gerandomiseerde onderzoek bij in principe curatief behandelde maagkankerpatiënten de ziektevrije overleving ; bij subgroepanalyse bleek vervolgens dat het voordeel zich geheel of bijna geheel beperkte tot patiënten met een verzwakte afweer.

188) Nakano H et al ; Hepatogastroenterology 46 : 2662-8 ; Lentinan verbetert in gerandomiseerd onderzoek de overleving van patiënten met gerecidiveerde en uitgezaaide maagkanker.

197) Nakajima T et al ; Gan To Kagaku Ryoho 12 : 1850-63 ; 1985 ; PSK verbetert de overleving van maagkankerpatiënten in een grootschalig gerandomiseerd onderzoek.

230) Tamada R et al ; Gan To Kagaku Ryoho 14 : 716-22 ; 1987; PSK verbetert in een grootscheeps gerandomiseerd onderzoek de prognose van geopereerde maagkankerpatiënten.

481) Kanabe S et al ; Gan No Rinsho 31 : 1805-9 ; 1985 ; De combinatie van PSK en OK-432 verbetert aantoonbaar de mediane overleving van maagkankerpatiënten stadium 4.

482) Imaizumi M et al ; Gan To Kagaku Ryoho 17 :2397-403 ;1990 ;De combinatie van PSK en OK-432 naast adjuvantchemo voor in principe curatief geopereerde maagkankerpatiënten verbetert de 5- en de 10-jaarsoverleving niet significant ; een meta-analyse laat evenwel van PSK en OK-432 in deze wel een significant betere overleving zien :Kim R et al ; Anticancer Res 22(1A) : 283-9 ; 2002.

950) Saji S et al ; Surg Today 29: 504-10 ; 1999 : PSK verbetert overleving bij maagkankerpatienten na maagoperatie wanneer zij een minimaal gehalte aan een zuur immunosuppressief eiwit in het bloed hebben. De relevantie van PSK is wel bekend uit zeer veel ander onderzoek uit deze lijst.

1511)Kataoka H et al ; Hepatogastroenterology 56 : 547-50 ; 2009 ; PMID 19579640 ; Lentinan blijkt bij maagkankerpatienten, die chemo krijgen de kwaliteit van leven te verbeteren.

1534)Nimura H et al ; Gan To Kagaku Ryoho 33; S1; 106-9 ; 2006 ; PMID 16897983 ; Lentinan verlengt ook in dit gerandomiseerde onderzoek het leven van patienten met vergevorderde maagkanker ; zie ook : 27 ; 123 ; 125 ; 126 ; 127 ; 188 en 1511.

1575)Akagi J en Baba H ; Int J Clin Oncol 2010 Apr;15(2):145-52 ; PMID 20229169 ; PSK verbetert overleving bij maagkanker door remmen van CD57(+)-cellen.

1644)Ina K et al ; World J Clin Oncol 2011 Oct 10;2(10):339-43;PMID 21994907; Lentinan verlengt leven van patienten met gevorderde maagkanker, die chemo krijgen ; er zijn veel van dit soort studies ; zie bijv. 1511.

2885)Yoshino S et al; Eur J Cancer 2016 Aug 4 ; 65:164-171 ;PMID 27501505 ; Lentinan verbetert bij teruggekeerde maagkanker therapeutisch resultaat maagkanker niet. Toch lijkt Lentinan los van chemo wel gunstig : zie ook 1511,1534 en 1644.

3126)Wakui A et al; Gan To Kagaku Ryoho 1986 Apr;13(4 Pt):1050-9;PMID 3083785 ; Lentinan naast chemo verlengt het leven bij vergevorderde darmkanker en maagkanker.

Melatonine:

765) Persson C et al ; Nutrition 21:170-8;2005 ; Visolie en melatonine gaan bij cachextische maagdarmkankerpatienten even goed verdere cachexie tegen /dan wel het gewicht stijgt weer ; de combinatie werkt echter nog significant beter.

1341)Lissoni P ; Pathol Biol (Paris) ; 2007 ; 17 april ; Epub ahead of print ; melatonine verbetert responskans chemo en verlengt leven bij longkanker en gastrointestinale tumoren ; PMID 17446010.

1491)Lissoni P et al ; Anticancer Res 2008 ; 28(2B):1377-81 ;PMID 18505083 ; Melatonine (20 mg per dag) blijkt ook in dit onderzoek bij patienten met long- of maagkanker de resultaten van chemo te verbeteren en het leven extra te verlengen ; vergelijk met de vele andere Lissoni-studies uit deze reeks.

Nocardia:

92) Koyama s et al ; cancer Immunol Immunother 1986 ; 22 : 148-54 ; Nocardia verbetert overleving bij maagkanker

240) Ochiai T en Sato H ; Gan To Kagaku Ryoho 10 : 373-9 ; 1983 ; Nocardia verbetert als extra adjuvans de overleving bij in principe curatief geopereerde maagkankerpatiënten.

226) Ochiai T et al ; Cancer Res 43 : 3001-7 ; 1983 ; Nocardia verlengt het leven van patiënten met een niet curatieve maagkanker.

OK-432:

215) Maehara Y et al ; Am J Surg 168: 36-40 ; 1994 ; OK-432 per injectie verbetert in een gerandomiseerd onderzoek met 36 patiënten geopereerd wegens maagkanker en gegeven naast adjuvant chemo de overlevingsduur en verminderde in dit onderzoek ook de recidiefkans.

222) Gochi A et al ; Br J Cancer 84 : 443-51 ; OK-432 verbetert in gerandomiseerd onderzoek bij patiënten geopereerd wegens maagkanker en welke er prognostisch extra ongunstig voorstaan de prognose.

223) Hanaue H et al ; Tokai J Exp Clin Med 12 : 209-14 ; 1987 ; OK-432 verbetert in gerandomiseerd onderzoek de overleving van patiënten met een gerecidiveerd maagcarcinoom, alleen dmv intradermale , niet door intramusculaire injectie.

224) Kim SY et al ; Cancer 83 : 2054-9 ; 1998 ; OK-432 intradermaal toegediend ,verbetert als extra adjuvans naast FAM-kuren de prognose van in principe curatief geopereerde maagkankerpatiënten significant ; subgroepanalyse liet zien dat dit voordeel grotendeels dan wel geheel berust op een voordeel voor patiënten met stadium 3.

225) Tanaka N et al ; Cancer 74 : 3097-103 ; 1994 ; maagkankerpatiënten kregen preoperatief een injectie met OK-432 in de tumor ; na operatie deed de OK-432-groep het niet aantoonbaar beter ; dit was evenwel wel aantoonbaar voor patiënten, die stadium 3 hadden.

228) Gochi A et al ; Nippon Geka Gakkai Zasshi 90: 1439-42 ; 1989 ; In een gerandomiseerd onderzoek bij een kleine 400 patiënten geopereerd wegens maagkanker verbetert OK-432 de prognose ; expliciet gold dat nog eens voor de patiënten met een minder gunstige prognose.

229) Nio Y en Tobe T ; Nippon Geka Gakkai Zasshi 90 : 1436-8 ; 1989 ; Bij patiënten geopereerd wegens maagkanker bleek OK-432 delevensverwachting voor stadium 1 niet, maar wel voor stadium 2 en 3 te verbeteren.

231) Yamamura Y et al ; Gan To Kagaku Ryoho 10 : 1603-9 ; 1983 ; OK-432 verbetert in gerandomiseerd onderzoek de overleving van geopereerde maagkankerpatiënten.

232) Yamamura Y et al ; Gan To Kagaku Ryoho 12 : 541-8 ; 1985 ; OK-432 verlengt in gerandomiseerd onderzoek het leven van ongeneeslijke maagkankerpatiënten significant.

233) Yamamura Y et al ; Gan To Kagaku Ryoho 13 : 2134-40 ; 1986 ; Ook in dit gerandomiseerde onderzoek blijkt OK-432 de prognose van geopereerde maagkankerpatiënten te verbeteren.

235) Kyoto Research Group for Digestive Organ Surgery ; Ann Surg 216:44-54 ; 1992 ; OK-432 verbetert in gerandomiseerd/dubbelblind onderzoek bij ruim 1000 patiënten geopereerd wegens maagkanker de prognose significant.

236 en 237) Kim JP et al ; Ann Surgery 216-78 ; 1992 ; OK-432 verbeterde de prognose van geopereerde maagkankerpatiënten in 2 afzonderlijke gerandomiseerde onderzoeken.

238) Osawa S et al ; Gan To Kagaku Ryoho 23 : 327-31 ; 1996 ; OK-432 verbeterde in dit gerandomiseerde de overleving van maagkankerpatiënten net niet significant ; bij de meer aggressieve vormen van maagkanker was het verschil wel significant in het voordeel van OK-432.

239) Sugimachi K et al ; Cancer Chemother Pharmacol 33 : 366—70 ; 1994 ; bij patiënten met maagkanker en peritoneale metastasen blijkt OK-432 in althans dit tamelijk kleine gerandomiseerde onderzoek de levensverwachting niet aantoonbaar te verbeteren.

Ondanks dit minder gunstige onderzoek wekt het geen verbazing, dat een meta-analyse mbt OK-432 als middel bij maagkanker zeer positief uitviel ; zie Sakamoto J Immunother blz 405 e.v..

478) Nakazawa S et al ; Scand J Gastroenterol 23 : 539-45 ; 1988 ; OK-432 verlengt in gerandomiseerd onderzoek het leven van patiënten met een vergevorderde maagkanker.

481) Kanabe S et al ; Gan No Rinsho 31 : 1805-9 ; 1985 ; De combinatie van PSK en OK-432 verbetert aantoonbaar de mediane overleving van maagkankerpatiënten stadium 4.

482) Imaizumi M et al ; Gan To Kagaku Ryoho 17 :2397-403 ;1990 ;De combinatie van PSK en OK-432 naast adjuvantchemo voor in principe curatief geopereerde maagkankerpatiënten verbetert de 5- en de 10-jaarsoverleving niet significant ; een meta-analyse laat evenwel van PSK en OK-432 in deze wel een significant betere overleving zien :Kim R et al ; Anticancer Res 22(1A) : 283-9 ; 2002.

717) Sato Y et al ; J Immunother. 27: 394-7 ; OK-432 verbetert in dit kleinschalige onderzoek niet aantoonbaar de prognose van patienten geopereerd voor maagkanker welke ook aanvullende chemo krijgen ; de andere onderzoeken in deze lijst geven aan dat OK-432 de prognose van maagkankerpatienten (met een mindere prognose) verbetert ; zeker ook wanneer er sprake is van uitzaaiingen. Voor curatief geopereerden is de meta-analyse van Sakamoto J et al ; J Immunother 25 : 405-12 ; 2002 ondubbelzinnig positief voor OK-432.

879) Imaizumi M et al ; Gan To Kagaku Ryoho 11:60-8;1984 ; In dit gerandomiseerde onderzoek verbetert OK-432 als adjuvans de prognose van maagkanker niet, maar die van uitgezaaide maagkanker wel (zie ook 232) ; als adjuvans doet OK-432 dat ook overigens ; zie namelijk ook 215,222,223,224,225,228,229,231,233, 235, 236,237,238, 481, 482 en 717.

Omega-3-vetzuren (visolie), arginine, glutathion en RNA:

95) Cascinu S et al ; J Clin Oncol 1995 ; 13(1) : 26-32 ; Glutathion verbetert de responskans op cisplatin bij patienten met maagkanker en vermindert de bijwerkingen aantoonbaar.

245) Kenler AS et al ; Ann Surg 223 : 316-33 ; 1996 ; Suppletie met omega-3-vetzuren uit visolie verminderden in een gerandomiseerd onderzoek, bij patiënten die wegens kanker aan de hogere delen van het darmkanaal geopereerd werden, het aantal complicaties en infecties significant.

395) Senkal M et al ; Crit Care Med 25 : 1489-96 ; 1997 ; De combinatie omega-3-vetzuren, arginine en RNA als supplement bij het eten, vermindert in gerandomiseerd dubbelblind onderzoek bij patiënten geopereerd wegens een gastrointestinale maligniteit de kans op laat postoperatieve complicaties en vermindert de totale behandelkosten met meer dan 30%.

397) Braga M et al ; Arch Surg 137 : 174-80 ; 2002 ; Omega-3-vetzuren, arginine en RNA doet het aantal postoperatieve complicaties bij relatief slecht gevoede patienten , die geopereerd moeten worden vanwege een maligniteit van het maagdarmkanaal afnemen en verkort hun verblijf in het ziekenhuis.

398) Gianotti L et al ; Arch Surg 132 : 1222-9 ; 1997 ; Omega-3-vetzuren, arginine en RNA verminderen bij patiënten, die aan maag of alvleesklier wegens kanker geopereerd worden, de infectiekans en verkorten het verblijf in het ziekenhuis.

400) Braga M et al ; Crit Care Med 26 : 24-30 ; 1998 ; Omega-3-vetzuren, arginine en RNA verminderen bij patiënten die wegens maagkanker of alvleesklierkanker  geopereerd moeten worden, de infectiekans , de ernst van de infecties en de ligduur in het ziekenhuis.

401) Braga M et al ; Infusionsther Transfusionsmed 22 : 280-4 ; 1995 ; Omega-3-vetzuren, arginine plus RNA verminderen de infectiekans bij patiënten geopereerd wegens maagkanker of alvleesklierkanker ; ook de ligduur was door de suppletie aantoonbaar korter.

402) Braga M et al ; Eur J Surg 162 : 105-12 ; 1996 ; Bij patiënten, die geopereerd worden in verband met maagkanker of alvleesklierkanker  vermindert de combinatie van omega-3-vetzuren, arginine en RNA niet de kans op infectie, maar wel de ernst van de infectie en de ligduur in het ziekenhuis.

403) Daly JM et al ; Surgery 112 : 56-7 ; 1992 ; Omega-3-vetzuren, Rna en arginine verkorten tezamen de ligduur in het ziekenhuis van patiënten die aan het hogere deel van het maagdarmkanaal geopereerd worden ; de tendens was verder dat genoemde suppletiecombinatie het aantal infecties verminderde.

405) Senkal M et al ; Arch Surg 134 : 1309-16 ; 1999 ; Omega-3-vetzuren, arginine en RNA verminderen bij patiënten te opereren wegens een gezwel aan het bovenste deel van het maagdarmkanaal de infectiekans en de behandelkosten (het laatste met meer dan de helft).

406) Braga M et al ; Arch Surg 134 : 428-33 ; 1999 ; Omega-3-vetzuren, arginine en RNA verminderen bij patiënten, die aan darmkanker, maagkanker of alvleesklierkanker geopereerd moeten worden in dubbelblind gerandomiseerd onderzoek de infectiekans met meer dan de helft en verkorten de ligduur eveneens aantoonbaar.

479) Schilling J et al; Nutrition 12 : 423-9 ; 1996 ; Omega-3-vetzuren, RNA en l-arginine verbeteren de post-operatieve immuniteit van patiënten geopereerd aan kanker in hun buik en verminderen de postoperatieve infectiekans.

480) Bower RH et al ; Crit Care Med 23 : 436-9 ; Omega-3-vetzuren, RNA en l-arginine verminderen bij (kanker)operaties aan de buik de infectiekans en verkorten de ligduur in het ziekenhuis ; zie de vele andere studies in deze lijst met een vergelijkbare conclusie.

753) Farreras N et al ; Clin Nutr 24 :55-65 ; 2005 ; Arginine plus omega-3-vetzuren en RNA/DNA versnelt in een gerandomiseerd onderzoek wondgenezing na operatie wegens maagkanker en reduceert het aantal complicaties ; dit is feitelijk al veel vaker gevonden.

765) Persson C et al ; Nutrition 21:170-8;2005 ; Visolie en melatonine gaan bij cachextische maagdarmkankerpatienten even goed verdere cachexie tegen /dan wel het gewicht stijgt weer ; de combinatie werkt echter nog significant beter.

835) Braga M en Gianotti L ; JPEN 29(Suppl) : S57-61 ;2005 : Immunonutrition (arginine, omega-3-vetzuren en RNA) verminderde ook in dit gerandomiseerde onderzoek de kans op complicaties wanneer er voor maagdarmkanker geopereerd werd ; een en ander was uitermate kosten-effectief. Zie de zeker 14 andere studies over immunonutrition bij operatie, die ook alle gunstig zijn.

850) Zhu M et al ; Zhongguo Yi Xue Ke Xue Yuan Xue Bao 22: 425-7;2000 : Alanyl-glutamine vermindert kans op infectie samenhangend met een maagdarmoperatie ; 758 en 762 vinden een vergelijkbaar resultaat.

994) Daly JM et al ; Ann Surg 221: 327-38; 1995: Omega-3-vetzuren plus arginine verminderen na operatie wegens een hoog gelegen gastrointestinale tumor, de infectiekans en verkorten de ligduur in het ziekenhuis. In geval van adjuvante chemo was bij suppletie met genoemde combinatie ook minder snel opnieuw ziekenhuisopname nodig.

1026) Klek S et al ; Acta Chir Belg. 105: 175-9 ; 2005: Immunonutrition met glutamine of omega-3-vetzuren leidt bij patienten geopereerd wegens maagkanker tot niet significant minder infecties, echter wel tot een significant korter verblijf in het ziekenhuis.

1089) Braga M et al ; Nutrition 21: 1078-86 ; 2005 : Arginine plus omega-3-vetzurensuppletie op gerandomiseerde basis vermindert ook in dit onderzoek de kans op complicaties bij patienten te opereren voor gastrointestinale kanker ; dit betekende ook een daling van kosten. Dit is al vaker gevonden.

1157) Heslin MJ et al ; Ann Surg 226:567-77; 1997 : Bij patienten geopereerd voor een gastrointestinale maligniteit werd snel na de operatie immunonutrition (RNA, l-arginine en omega-3-vetzuren) gecombineerd met extra calorieen :dit had geen effect op de wondgenezing, verblijfsduur in ziekenhuis en de kans op infectie : niet vreemd want een gunstig fenomeen (immunonutrtion : kijk maar eens onder bijv. Braga in deze lijst) wordt met een ongunstige (extra calorieeen : kijk maar eens onder TPN of parenteraal / parenterale in deze lijst) gecombineerd. Een slecht opgezet onderzoek als dit laat feitelijk helemaal geen conclusies toe.

1267) Lobo DN et al ; Clin Nutr 2006 Jun 12 (Epub ahead of print) : Immunonutrition middels jejunostomie eerst 4 dagen na operatie wegens een carcinoom hoog gastrointestinaal leidt tot niet-significant minder complicaties ; immunonutrition zoals in vele publicaties van deze lijst is aan getoond is wel zinvol voor operatie en zonder dat er jejunostomie in het spel is ; doe het dan voordat de meest stressvolle periode , de operatie zelf plaats vindt ; PMID 16777271.

1298) Peng YL et al ; Ai Zheng 25: 1044-7 ; 2006 : Alanyl-glutamine diepeptide verbetert bij patienten met een maagdarmtumor tov placebo de voedingstoestand en de immuniteit ; verder vermindert het de bijwerkingen van de chemo. PMID 16965691.

1301)Xu J et al ; World J Surg 30:1284-9 ; 2006 : Immunonutrition in vergelijking met gewone voeding bevordert voorafgegeven na operatie vanwege maagdarmkanker  het herstel : er waren minder complicaties, de ligduur was korter etc. ; PMID 16830214.

1501) Okamoto Y et al ; World J Surg 2009 ; Jul 23 ; PMID 19629583 ; Arginine plus omega-3-vetzuren verminderen na operatie wegens maagkanker de kans op infecties ; daaraan gecorreleerd is de immuniteit in geval van voornoemde suppletie beter ; dit strookt met zeer veel ander onderzoek, dat in deze lijst al zeer veel eerder genoemd is.

1726)Mi ,L et al Zhonggua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 2012, May;15(5):464-7;PMID 22648840 : EPA bevordert herstel na operatie wegens maagkanker ; dit leidt ook tot minder kosten!

1728)Sultan J et al ; Br J Surg 2012 Mar;99(3):346-55;PMID 22237467; Hier geen duidelijk effect van omega-3-vetzuren op postoperatieve beloop vanwege operatie slokdarmkanker en maagkanker. Mijn conclusie is dat de dosering niet duidelijk genoeg verschilt om tot een positief resultaat te komen.

1731)Bonatto SJ et al; Lipids 2012 Apr;47(4):383-9;PMID 22160495; Visolie gaat neuropenie bij chemo  van voornamelijk patienten met gastrointestinale kanker tegen.

1963)Zhao H et al; J Cancer Res Clin  Oncol 2013 Sep;139(9):1465-70; PMID 23812551 ; bij maagkankerpatiënten  blijkt extra arginine het leven in vergelijking met placebo te verlengen.

1964)Mochiki E et al; World J Surg 2011 Apr;35(4):805-10;PMID 21279511 ; Glutamine  (3 gram per dag) doet de stoelgang na gastrointestinale chirurgie  in verband met maagkanker sneller op gang komen.

2024)Marano L et al; Ann Surg  Oncol 2013 Nov;20(12):3912-8;PMID 23838912 : de combinatie van omega-3-vetzuren, arginine en RNA  verkorte ook in dit onderzoek de ligduur van patiënten geopereerd wegens maagkanker.

2099)Jiang ZM et al; Br J Surg 2010 Jun;97(6):804-9;PMID20473991;  visolie vermindert bij patienten geopereerd voor een gastrointestinale kanker de onstekingsverschijnselen en verkort de ligduur ; iets dat ook al veel vaker is gevonden.

2257)Wei Z et al; Nutr J 2014 Mar 24;13:25;PMID 24655407 ; omega-3-vetzuren parenteraal verminderen kans op  infectie bij patienten die wegens maagkanker geopereerd worden.

3393)Scislo L et al; Nutr Cancer 2018 Mar 13:1-7;PMID 29533110 ; Immunonutrition na operatie voor maagkanker vermindert de kans op longproblemen en verbetert de overleving na 60 dagen, echter niet de lange termijn overleving.

3394)Zhao  Q et al ; Zhonghua Zhong Liu Za Zhi 2018 Feb 23;40(2):127-132;PMID 29502373 ; postoperatieve precisie voeding bij minder calorieeen verminderde na operatie voor maagkanker de voedingsstatus en verminderde de kans op complicaties. Dus zo vroeg mogelijk weer voedsel, niet te veel en houd rekening met o.a. ontstekingsvariabelen.

3913)Huberty J et al; BMC Complement Altern Med 2019 Jun 7;19(1):121; PMID 31174535 ; online yoga vermindert pijn ,angst en vermoeidheid plus het verbetert slapen ; de effecten evenwel bescheiden.

3914)Lin PJ ; Integr Cancer Ther 2019 Jan-Dec;18:1534735419855134 ; PMID 31165647 ; Yoga verbetert bij kankerpatienten de slaap en vermindert dysfunctie overdag.

Probiotica en synbiotica - melkzuurbacterien:

3743)Zheng C et al; J Cancer 2019 Jan 1;10(3);568-576; PMID 30719153 ; Probioticum vermindert ernst darmstoornissen na operatie wegens maagkanker (partiele gastrectomie).

4187)Xie H et al; J Buon. May-Jun 2018; 23(3):678-83; PMID 30003737 ; Probioticum verbetert immuniteit na operatie maagkanker en vermindert de kans op diarree na de operatie.

Psycho-sociale ondersteuning:

1171) Kuchler T et al ; Hepatogastroenterology 46:322-35 ; 1999 : Psychosociale support versus geen psychosociale support op gerandomiseerde basis leidt bij patienten die wegens een gastrointestinale kanker geopereerd worden tot een betere overleving van hen die genoemde support kregen. PMID 10228816.

Schizophyllan (SPG):

117) Fujimoto S et al ; Gan To Ryoho 10 :1135-45 ; 1983 ; Schizophyllan (SPG) verbetert in gerandomiseerd onderzoek de overleving van patiënten geopereerd wegens maagkanker.

118) Nakao I et al ; Gan To Kagaku Ryoho 10 : 1146-59 ; 1983 ; Schizophyllan (SPG) verbetert in gerandomiseerd onderzoek de overleving bij patiënten met een recidief van maagkanker dan wel met een inoperabele maagkanker.

179) Furue H et al ; Gan To Kagaku Ryoho 12 : 1272-7 ; 1985 ; Schizophyllan (SPG) verlengt in gerandomiseerd onderzoek het leven van ongeneeslijke maagkankerpatiënten, die met mitomycine C plus 5-FU of Tegafur behandeld worden.

184) Fujimoto S et al ; Eur J Cancer 27 : 1114-8 ; 1991 ; Schizophyllan (SPG) vermindert bij in principe curatief geopereerde en met chemo nabehandelde maagkankerpatiënten de recidiefkans en verbetert de vijfjaarsoverleving.

266) Fujimoto S et al ; Jpn J Surg 14 : 286-92 ; 1984 ; Schizophyllan (SPG) verbetert de overleving van geopereerde maagkankerpatienten net niet significant in stadium 3 ; het overaal-resultaat is niet significant ; combinatie van dit onderzoek met de nummers 117, 184 en 196 levert bij voorlopige totaalanalyse een significant voordeel voor SPG op.

3127)Fujimoto S et al; Eur J Cancer 1991;27(9):1114-8;PMID 1835619: Sizofiran naast chemo verbetert als adsjuvans de prognose bij operabele maagkanker meer dan chemo alleen als adjuvans.

Zuurstof:

428) Maier A et al ; Lasers surg Med 26 : 308-15 ; 2000 ; Zuurstof verbetert resultaat PDT bij uitgezaaide oesophagus-/maagkanker : met zuurstof was er meer teruggang van tumoren en significant meer levensverlenging (5 maanden extra).

Voeding, voedingstoffen, vitamines en antioxidanten, alfebetisch op naam:

Algemeen: 

4178)Zhan W et al; Zhonghua Yi Xue Za Zhi 2007 Jul 3;87(25):729-33 ; PMID 17919374 ; Minder calorieen en minder stikstof in de voeding verminderde na operatie voor maagkanker de kans op complicaties en verkortte de ligduur in het ziekenhuis.

4385)Meng Q et al; Clin Nutr 2021 Jan; 40910:40-46 ; PMID 32563598 ; Voedingssupplementen na operatie voor maagkanker verminderen de bijwerkingen van chemo, er is een beter behoud van spiermassa en de kwaliteit van leven is dan beter.

Antioxidanten en vitamines:

104) Sukulinskii VN en Morozkina TS ; Vopr Onkol 35 : 1242-5 ; 1989. Suppletie met vitamines A, C en E vermindert bij operaties in verband met maagkanker het aantal postoperatieve complicaties aanzienlijk (daalt van 30,9 naar 1,9%) ; het betrof een gerandomiseerd onderzoek bij 197 patiënten.

157) Sukolinskii VN en Morozkina TS ; Vopr Onkol 35 : 1242-5 ; 1989 ; de combinatie vitamines A,C en E vermindert bij operatie vanwege maagkanker het aantal postoperatieve complicaties van 31 naar 2% (totaal 197 patiënten).

3249)Hatao F et al; Langenbecks Arch Surg 2017 Mar;402(2):203-211; Voedingssupplementen helpen om na gastrotectomie wegens kanker om gewichtsverlies tegen te gaan ; PMID 27807617.

3764)Feijo PM et al; Nutrition 2019 May;61:125-31; PMID 30710885. Voedingssuppletie met omega-3 vetzuren vermindert vermagering - cachexia bij maagkankerpatienten

Bestastin:

527) Niimoto M en Hattori T et al; Biomed Pharmacother 45: 121-4; 1991; Bestatin als extra adjuvans ter nabehandeling van geopereerde maagkankerpatiënten verbetert hun overleving.

528) Niimoto M et al; Jpn J Surg 20: 186-91; 1990; Bestatin als extra adjuvans ter nabehandeling van geopereerde maagkankerpatiënten verbetert in dit kleine onderzoek de overleving significant bij patiënten die volgens standaardcriteria een mindere prognose hebben.

529) Tanaka T et al; Gan To Kagaku Ryoho 12: 125-33; 1985; Bestatin verbetert in gerandomiseerd onderzoek als extra adjuvans bij de behandeling van maagkanker de ziektevrije overleving.

530) Yoshinaka K et al; Gan To Ryoho 15: 493-8; 1988; Bestatin bleek de recidiefkans op maagkanker te kunnen reduceren, maar op de vijfjaarsoverleving was er geen effect.

Cystine plus L-theanine:

3187)Miyachi T et al; JPEN 2013 May-Jun; 37(3):384-91; PMID 22972879 ; Cystine plus L-theanine bevorderen herstel na operatie wegens maagkanker.

3297)Tsuchiya T et al, Int J Clin Oncol 2016 Dec ; 21(60:1085-90; PMID 27306219  ; Cystine plus L-theanine  van S1-adjuvante chemo ; de chemo werd vaker voltooid hierdoor.

D-galactose:

148) Kosik J et al ; Anticancer Res 17(2B) : 1411-5 ; 1997 ; D-galactose blijkt in gerandomiseerd onderzoek in geval van maagkanker metastasering naar de lever te remmen en wel zodanig dat daardoor de overleving verbetert.

DMSO:

112) Salim AS ; Chemotherapy 38 : 135-44 ; 1992 ; DMSO, eveneens een natuurstof , verbetert als adjuvant in gerandomiseerd onderzoek de 5-jaars-overleving bij maagkanker.

Elementaire voedingssuppletie:

2986)Imamura H et al; Ann Surg Oncol Sep;23(9):2928-35  ;PMID 27084538 ; elementaire suppletie gaat gewichtsverlies vanwege maagkankeroperatie tegen.

Foliumzuur:

1363)Lutz MP et al ; J Clin Oncol 25: 2580-5 ; 2007 : Foliumzuur vergroot bij maagkanker de kans op regressie door 5-FU significant ; PMID 17577037.

Immunonutrition:

3082)Helminen H et al; Scand J Surg 2007;96(1):46-50;PMID 17461312 ; Immunnutrition is in deze kleine studie bij operatie voor maagkanker niet zinvol.

3098)Giger U et al; Ann Surg Oncol 2007 Oct;14(10):2798-806 ;PMID 17632760 ;Immunonutrition verminderde ook in dit onderzoek de opnameduur in een ziekenhuis wegens operatie aan een abdominale tumor.

3109)Fujitani K et al; Br J Surg 2012 May;99(5):621-9 ; Immunonutrition vooraf aan operatie voor maagkanker heeft geen zin. PMID 22367794.

3116)Liu H et al; J Gig Dis 2012 Aug;13(8):401-6;PMID22788925 ; enteraal voeden met immunonutrition bevordert stoelgang na operatie voor maagkanker en verkort de ligduur in het ziekenhuis.

3393)Scislo L et al; Nutr Cancer 2018 Mar 13:1-7;PMID 29533110 ; Immunonutrition na operatie voor maagkanker vermindert de kans op longproblemen en verbetert de overleving na 60 dagen, echter niet de lange termijn overleving.

Insuline:

1584)Cao SG et al ; Zhonghua Wai Ke Za Zhi 2008 Jun 15;46(12):918-20;PMID 19035150 ; insuline vermindert de kans op complicaties en de liguur in het ziekenhuis na operatie wegens maagkanker ; het moge duidelijk zijn dat insuline een biologische stof is met bijwerkingen, die alleen door ter zake deskundige artsen kan worden toegepast.

Kauwgom:

3467)Ge B et al Medicine (Baltimore) 2017 Mar;96(13):e6501; PMID 28353600; Kauwgom bevordert na maagkankeroperatie op gang komen stoelgang niet (terwijl dat juist bij darmkanker wel vaak gevonden is) ; de pijnscore leek hoger, maar de door hen opgevoerde significantie sneuvelt na correctie voor toevalssignificantie (vanwege de vele variabelen).

Lentinan:

2885)Yoshino S et al; Eur J Cancer 2016 Aug 4 ; 65:164-171 ;PMID 27501505 ; Lentinan verbetert bij teruggekeerde maagkanker therapeutisch resultaat maagkanker niet. Toch lijkt Lentinan los van chemo wel gunstig : zie ook 1511,1534 en 1644.

Magnesium:

2924)Kim JE et al ; Surg Endosc 2015 Dec;29(12):3795-802  ;PMID 26335078 ;Magnesium verlaagt de dosering van de benodigde anaesthetica om eendoscopisch een maagkanker te verwijderen.

Methioninerestrictie:

281) Goseki N et al ; Jpn J Cancer Res 86 : 484-9 ; 1995 ; Methioninerestrictie bij totale parenterale voeding bevordert in gerandomiseerd onderzoek regressie van maagkanker door 5-FU significant.

282) Goseki N et al ; Gan To Kagaku Ryoho 22 : 1028-35 ; 1995 ; Ook bij vergevorderde maagkanker blijkt totale parenterale voeding met methioninerestrictie regressie van maagkanker door 5-FU significant te bevorderen.

283) Kitamura S et al ;Gan To Kagaku Ryoho 22 : 765-75 ; 1995; Methioninerestrictie verhoogt de responskans op 5-FU bij maagkanker aanzienlijk.

284) Kurihara M et al ; Gan To Kagaku Ryoho 22 : 911-23 ; 1995 ; 5-FU plus methioninerestrictie verbetert de kwaliteit van leven bij uitgezaaide maagkanker meer dan 5-FU alleen, hetgeen gezien de grotere regressiekans door methioninerestrictie niet gek is.

829) Cao WX et al ; World J Gastroenterol 6:255-8;2000 ; Methioninerestrictie remt celdeling bij patienten met vergevorderde maagkanker die al 5-FU krijgen.

Pancreas enzymen:

3727)Catarci M et al; Gastric Cancer 2018 May;21(3):542-551; PMID 28804801: Pancreasenzymen na een operatie voor maagkanker verbeteren levenskwaliteit.

Propionibacterium avidum:

276) Peters KM et al ; Onkologie 13 :124-7 ; 1990 ; Propionibacterium avidum blijkt althans in dit kleinschalige onderzoek bij operatie wegens maagkanker geen invloed te hebben op de kans op complicaties ; ook was er geen effect op de ziektevrije overleving en de overleving sec.

Rabarber:

1027) Cai J et al ; Zhong Xi Yi Jie He Xue Bao 3:195-8; 2005 : Rabarber voor en na operatie wegens maagkanker vermindert ontstekingsverschijnselen postoperatief en de darmpassage komt door rabarber aantoonbaar sneller weer op gang.

1633)Wang H et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2008 Feb;28(2):101-4;PMID 18386567 ; Rabarber  verlaagt bij patienten geopereerd aan maagkanker CRP en IL-6 ; verlaagt de ontstekingsreactie en de darm komt eerder op gang ; zie ook 1027.

Sizofiran:

3127)Fujimoto S et al; Eur J Cancer 1991;27(9):1114-8;PMID 1835619: Sizofiran naast chemo verbetert als adsjuvans de prognose bij operabele maagkanker meer dan chemo alleen als adjuvans.

Thymopentine:

358) Braga M et al ; Br J Surg 81 : 205-8 ; 1994 ; Thymopentine vermindert bij ouderen die wegens maagkanker of darmkanker geopereerd worden de kans op immunosuppressie samenhangend met opereren en dito de kans op sepsis.

Vloeistof intraveneus:

3107)Yamaguchi T et al; J Pain Symptom Manage. 2012 Jun.; 43(60:1001-12;PMID 22651946 ; extra vocht intraveneus verbetert welbevinden terminale kankerpatienten.

3110)Wenkui Y et al ; Surgery 2010 Apr;147(4):542-62 ; PMID 20004445 ;Extra vloeistof iv vermindert wanneer er voor maagkanker geopereerd moet worden de kans op complicaties. Zie ook  3107.

3118)Gao T et al; World J Surg. 2012 May;36(5):993-1002 ; PMID 22402971; Minder vocht vermindert tijdens operatie voor abdominale kanker de kans op infecties. De vraag is wat is tijdens operatie voor kanker de optimale vochtvoorziening ; zie ook 3107 en 3110.

Varia aan studies bij maagkanker:

3285)Wu LP et al; Asia Pac J Clin Nutr 2016 Dec;25(4):760-6; PMID 27702719 ; Eiwit uit huid kabeljauw vermindert bijwerkingen chemo bij maagkanker.

4266)Guo W-C en Wang F ; Medicine (Baltimore) 2018 Dec; 97 (51):e13620 ;PMID 30572473 : elektrische zenuwstimulatie vermindert misselijkheid en braken bij patienten met gevorderde maagkanker die chemo krijgen.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Studiepublicaties van voeding, voedingstoffen, niet-toxische middelen en behandelingen uit literatuurlijst van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar, specifiek bij maagkanker"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Studiepublicaties van voeding, >> Arginine aanvullend op enterale >> Arginine plus omega-3-vetzuren >> Broccoli en broccolispruiten >> Chinese kruiden: Behandeling >> Chinese kruiden en effect >> Cranberrysap remt groei en >> Hyperthermie en chemo tijdens >> Lentinan, een paddenstoelextract >> Lentinan (Shitake) geeft uitstekende >>