16 augustus 2023: Bron:  2023 Jul 13;389(2):118-126.

Wanneer patiënten met primaire goedaardige hersentumoren van de hypofyse-hypothalamus-as , ook wel Craniopharyngiomas genoemd, niet operabel waren of bestraald konden worden door de plaats van de tumoren en behandeld werden met een combinatie van de BRAF-MEK-remmers vemurafenib plus cobimetinib  dan bereikten 15 van de 16 deelnemende patiënten een tumorverkleining van 91 procent na 8 kuren. 

De ziekte progressievrije tijd was op 12 maanden 87% (95% CI, 57 to 98) en 58% (95% CI, 10 to 89) op 2-jaars meting.

Craniopharyngiomas, primaire hersentumoren van de hypofyse-hypothalamus-as, kunnen, hoewel ze goedaardige tumoren zijn die langzaam groeien toch veel gevolgen veroorzaken. Behandeling met behulp van chirurgie, bestraling of beide wordt vaak geassocieerd met aanzienlijke morbiditeit in verband met verlies van gezichtsvermogen, neuro-endocriene disfunctie en geheugenverlies.

Genotypering heeft aangetoond dat meer dan 90% van de papillaire craniofaryngiomen BRAF V600E-mutaties dragen die veel voorkomen bij melanomen.

Om de veiligheid en werkzaamheid van BRAF-MEK-remming bij patiënten met papillaire craniofaryngiomen die niet eerder radiotherapie hebben ondergaan te testen werd een kleinschalige fase II studie opgezet met combinatiebehandeling van vemurafenib plus cobimetinib bij 16 patiënten die niet konden worden geopereeerd of bestraald door de plaats van de tumoren. 

Resultaten vertaald uit het abstract:

  • Van de 16 patiënten in het onderzoek hadden er 15 (94%; 95% betrouwbaarheidsinterval , 70 tot 100) een duurzame objectieve partiële respons of beter op de therapie.
  • De mediane afname van het volume van de tumor was 91% (bereik 68 tot 99). De mediane follow-up was 22 maanden (95% BI, 19 tot 30) en het mediane aantal behandelingscycli was 8.
  • De progressievrije overleving was 87% (95% BI, 57 tot 98) na 12 maanden en 58% ( 95% BI, 10 tot 89) na 24 maanden.
  • Drie patiënten vertoonden ziekteprogressie tijdens de follow-up nadat de therapie was stopgezet; niemand is overleden.
  • De enige patiënt die niet reageerde stopte de behandeling na 8 dagen vanwege toxische effecten.
  • Graad 3-bijwerkingen die mogelijk verband hielden met de behandeling kwamen voor bij 12 patiënten, waaronder huiduitslag bij 6 patiënten.
  • Bij 2 patiënten werden bijwerkingen van graad 4 (hyperglykemie bij 1 patiënt en verhoogde creatinekinasespiegels bij 1 patiënt) gemeld;
  • 3 patiënten stopten met de behandeling vanwege bijwerkingen.
Conclusie:

In dit kleine onderzoek met één groep bij patiënten met papillaire craniofaryngiomen hadden 15 van de 16 patiënten een gedeeltelijke of betere respons op de BRAF-MEK-remmercombinatie vemurafenib-cobimetinib.

Het volledige studierapport is beschikbaar tegen betaling via een PDF. Hier het abstract van de studie:

Abstract

Background: Craniopharyngiomas, primary brain tumors of the pituitary-hypothalamic axis, can cause clinically significant sequelae. Treatment with the use of surgery, radiation, or both is often associated with substantial morbidity related to vision loss, neuroendocrine dysfunction, and memory loss. Genotyping has shown that more than 90% of papillary craniopharyngiomas carry BRAF V600E mutations, but data are lacking with regard to the safety and efficacy of BRAF-MEK inhibition in patients with papillary craniopharyngiomas who have not undergone previous radiation therapy.

Methods: Eligible patients who had papillary craniopharyngiomas that tested positive for BRAF mutations, had not undergone radiation therapy previously, and had measurable disease received the BRAF-MEK inhibitor combination vemurafenib-cobimetinib in 28-day cycles. The primary end point of this single-group, phase 2 study was objective response at 4 months as determined with the use of centrally determined volumetric data.

Results: Of the 16 patients in the study, 15 (94%; 95% confidence interval , 70 to 100) had a durable objective partial response or better to therapy. The median reduction in the volume of the tumor was 91% (range, 68 to 99). The median follow-up was 22 months (95% CI, 19 to 30) and the median number of treatment cycles was 8. Progression-free survival was 87% (95% CI, 57 to 98) at 12 months and 58% (95% CI, 10 to 89) at 24 months. Three patients had disease progression during follow-up after therapy had been discontinued; none have died. The sole patient who did not have a response stopped treatment after 8 days owing to toxic effects. Grade 3 adverse events that were at least possibly related to treatment occurred in 12 patients, including rash in 6 patients. In 2 patients, grade 4 adverse events (hyperglycemia in 1 patient and increased creatine kinase levels in 1 patient) were reported; 3 patients discontinued treatment owing to adverse events.

Conclusions: In this small, single-group study involving patients with papillary craniopharyngiomas, 15 of 16 patients had a partial response or better to the BRAF-MEK inhibitor combination vemurafenib-cobimetinib. (Funded by the National Cancer Institute and others; ClinicalTrials.gov number, NCT03224767.).

Cited by


Plaats een reactie ...

Reageer op "Craniopharyngiomas, goedaardige inoperabele primaire hersentumoren van de hypofyse-hypothalamus-as met BRAF V600E mutaties reageren bijzonder goed op combinatiebehandeling van vemurafenib + cobimetinib"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Gepersonaliseerde vorm van >> mRNA vaccin doet hersentumoren >> CAR-T celtherapie rechtstreeks >> DCVax-L verbetert overall >> Craniopharyngiomas, goedaardige >> Immuuntherapie met Natural >> Immuuntherapie met cocktail >> Lage tumor mutatie belasting >> Meisje van drie jaar komt >> Surviving terminal cancer: >>