Mocht u kanker-actueel de moeite waard vinden en ons willen ondersteunen om kanker-actueel online te houden dan kunt u ons machtigen voor een periodieke donatie via donaties: https://kanker-actueel.nl/NL/donaties.html of doneer al of niet anoniem op - rekeningnummer NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Amersfoort. Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38   
Elk bedrag is welkom. En we zijn een ANBI instelling dus uw donatie of gift is in principe aftrekbaar voor de belasting.

En als donateur kunt u ook korting krijgen bij verschillende bedrijven: 

https://kanker-actueel.nl/NL/voordelen-van-ops-lidmaatschap-op-een-rijtje-gezet-inclusief-hoe-het-kookboek-en-de-recepten-op-basis-van-uitgangspunten-van-houtsmullerdieet-te-downloaden-enof-in-te-zien.html

12 augustus 2017: lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/NL/immuuntherapie-met-dendritische-celtherapie-voor-hersentumoren-type-glioblastoma-multiforme-geeft-20-en-14-procent-overall-overleving-versus-4-en-0-procent-op-3-en-5-jaar.html

Zie ook: https://kanker-actueel.nl/NL/utopie-of-uitdaging-immuuntherapie-als-eerste-keuze-bij-de-diagnose-van-kanker-concept-studieprotocollen.html

18 april 2017: Bron: Clinical Cancer Research

Nieuwe studiegegevens bevestigen dat dendritische celtherapie met een zogeheten cytomegalovirus en specifiek gericht op bepaalde eiwitexpressie (pp65 - APVAC studies, waaraan o.a. UMCL - Leiden meedoet) voor langdurige overleving zorgt bij patiënten met nieuw gediagnosteerde hersentumoren van het type glioblastoma multiforma. Van de 11 patiënten die in aanmerking kwamen voor een eindevaluatie was de nog niet bereikte mediane overall overleving al 41,1 maanden op moment van de tussenanalyse. 4 patienten zijn inmiddels langer dan 5 jaar kankervrij en in leven. Zie onder grafiek verdere informatie in een ook al eerder geschreven artikel.

immuuntherapie hersentumoren met virus overall overleving

Zie dit volledige studierapport: Long-term Survival in Glioblastoma with Cytomegalovirus pp65-Targeted Vaccination  gepubliceerd in Clinical Cancer research. 

11 november 2016: Bron: Medscape, Nature en Duke University

Immuuntherapie met een zogeheten cytomegalovirus (CMV)-targeted dendritic cell vaccin (ook wel APVACS genoemd) verbetert sterk de ziektevrije tijd en overall overleving bij patiënten met een hersentumor - glioblastoma. Aldus de resultaten uit twee fase II studies.

"CMV pp65-DC vaccins worden geassocieerd met superieure overall overleving in verschillende klinische studies die de keuze versterkt voor immuuntherapie met CMV om een lange duurzame overleving te bereiken." zegt studieleider Kristen A. Batich, an MD candidate in the Division of Neurosurgery at Duke University Medical Center, Durham, North Carolina ion een presentatie op de American Association of Neurological Surgeons (AANS) 84th Annual Meeting in Chigaco.

In eerder onderzoek bij muizen en nu bij ook patienten: http://www.nature.com/nature/journal/v519/n7543/full/nature14320.html  beschrijven Batich en collega's de overlevingsdata van de dubbelblind gerandomiseerde ATTAC studie, een kleine maar hoopgevende studie bij 12 patienten met een hersentumor van het type glioblastoma. Met 30 procent van de patienten nog in leven op 5 jaar en langer.

hersentumoren CMV virus

Studieresultaten:

De patiënten werden gerandomiseerd ingedeeld voor of een behandeling met het dendritische cel vaccin, gericht op het CMV pp65 antigen, samen met een geprepareerd vaccin met een tetanus virus om de response op de immuuntherapie te versterken of met onbewerkte dendritische cellen. Alle patiënten kregen ook standaard bestraling - radiotherapie en een chemokuur met Temodal - temozolomide (TMZ) 200 mg / m2 gedurende 5 dagen.

"In deze studie bleek bij de patiënten in de groep die geen tetanus virus kregen de mediane overall overleving 11.6 maanden van het moment dat het vaccin werd toegediend tot 18,5 maanden vanaf het moment van opereren", aldus dr. Batich.

"Dit is nog altijd beter dan mocht worden verwacht van de overall overleving op basis van een standaard behandeling welke een mediane overall overleving heeft van 14,6 maanden, aldus dr. Batich

Patienten die gerandomiseerd waren ingedeeld voor de op het pp65 gen gerichte dendritische cellen gecombineerd met het tetanusvirus toonden een veel betere respons op de behandeling met een overall overleving van 57.2 maanden tot  120.4 maanden (= dus gewoon 5 tot 10 jaar overleving met een hersentumor glioblastoma!!!!!!), welke dus veel beter is in vergelijking met de niet tetanusgroep. Bovendien waren drie van de 6 patienten nog in leven op het moment van de studie analyse dus dat verschil wordt alleen nog maar groter.

Heel opmerkelijk, "1 patiënt uit de tetanusgroep heeft tot nu toe nog geen recidief gehad en is nog steeds op ruim 10 jaar ziektevrij en in leven." aldus dr. Batich. Hieronder een schema van hoe deze aanpak werkt, maar ik vermoed dat alleen echte deskundigen dit begrijpen. Tekst gaat onder dit plaatje verder met beschrijving van andere vervolgstudie.

hersentumoren CMV virus 2

Vervolgstudie:

Voor de opvolgende eenarmige fase 2 ATTAC-GM studie werden 11 patiënten behandeld met hogere doses  Temodal - TMZ (100 mg / m2 gedurende 21 dagen) en radiotherapie - bestraling, naast het dendritische cel vaccin gericht op de pp65 en met het gemoduleerde tetanusvirus.

In deze tweede studie, vertoonden patiënten verder een aanzienlijke stijging van de pp65 dendritische cel reacties (p = 0,0186), met een immunogeniciteit beoordeeld met de pp65-specifieke ELISpot.

De tweede studie toonde ook een aanzienlijke stijging van de mediane progressievrije overleving (25,3 maanden) en de overall overleving (41,1 maanden).
Van de 11 patiënten waren er nog 4 patiënten progressievrij ten tijde van de overlevingsanalyse op 59 tot 64 maanden na de diagnose.

Dr. Batich merkt op dat de onderzoekers nog steeds proberen te achterhalen of de verbeterde overleving voor het grootste deel gerelateerd is aan het CMV antigen of aan het gemoduleerde tetanus virus of beide. 

"De overleving is mogelijk het resultaat van beide behandelingen maar de eerste gerandomiseerde ATTACK studie was natuurlijk met slechts 12 patiënten (6 om 6 per groep)."

"Interessant is dat de patiënten die het tetanus virus toegediend kregen voor het CMV vaccin een langere overall overleving schijnen te bewerkstelligen," zegt dr. Batich. "Dit zou gerelateerd kunnen zijn aan de mogelijkheid die het tetanus virus heeft om de migratie van het CMV dendrische cel vaccin naar de lokale lymfklieren te verbeteren."

"Alles samenvattend het aandeel van of een gericht CMV vaccin of een tetanus virus samen emt dendritiche cellen zal moeten worden onderzocht in grotere gerandomiseerde studies met meer patiënten."

Belangrijk is dat het CMV vaccin een groot veiligheidsprofiel heeft.

"Een van de belangrijkste voordelen van immuuntherapie met vaccins zoals het gerichte CMV vaccin is de kwaliteit van leven voor de patiënten," aldus dr. Batich.

"Anders dan bij een enkelvoudig vaccin zoals een tetanus injectie of een griepinjectie dat soms lokale zwellingen, ontstekingen en koorts kan veroorzaken zijn bij deze combinatie therapie geen noemenswaardige bijwerkingen."

"Dit vaccin bevat eigen cellen van de patiënt die zijn opgeleid om zich te richten op CMV eiwitten in het lichaam, dus het is heel specifiek," zo besluit dr. Batich.

Batich and coauthors hold patents related to technologies described in the study. The research was funded in part through a National Institutes of Health (NIH) STTR phase I grant to Annias Immunotherapeutics, a Duke start-up venture, presently finalizing an exclusive license to the technology. The study also received funding from grants from the National Institute of Neurological Disorders and Stroke, a unit of the NIH, and from the NIH, the American Brain Tumor Association, the National Brain Tumor Society, the Accelerate Brain Cancer Cure Foundation, the Kinetics Foundation, the Ben and Catherine Ivy Foundation, and in part by Duke University's Clinical & Translational Science Awards grant 1UL2 RR024128-01 from the NIH National Center for Research Resources.

American Association of Neurological Surgeons (AANS) 84th Annual Meeting. Abstract 701. Presented May 3, 2016.

Hier het studieprotocol die loopt aan de Duke university: 

Evaluation of overcoming Limited migration and Enhancing cytomegalovirus-specific dendritic cell Vaccines with Adjuvant TEtanus pre-conditioning in patients with newly-diagnosed glioblastoma.

Andere interessante studie is deze review studie over immuuntherapie bij hersentumoren: 

Dendritic Cell-Based Immunotherapy Treatment for Glioblastoma Multiforme

Abstracten van bovenstaande eerder beschreven studies staan hieronder:

CMV pp65-DC vaccines are associated with superior overall survival in brain tumors - glioblastomas

Biomed Res Int. 2015;2015:717530. doi: 10.1155/2015/717530. Epub 2015 Jun 17.

Dendritic Cell-Based Immunotherapy Treatment for Glioblastoma Multiforme.

Abstract

Glioblastoma multiforme (GBM) is the most malignant glioma and patients diagnosed with this disease had poor outcomes even treated with the combination of conventional treatment (surgery, chemotherapy, and radiation). Dendritic cells (DCs) are the most powerful antigen presenting cells and DC-based vaccination has the potential to target and eliminate GBM cells and enhance the responses of these cells to the existing therapies with minimal damage to the healthy tissues around them. It can enhance recognition of GBM cells by the patients' immune system and activate vast, potent, and long-lasting immune reactions to eliminate them. Therefore, this therapy can prolong the survival of GBM patients and has wide and bright future in the treatment of GBM. Also, the efficacy of this therapy can be strengthened in several ways at some degree: the manipulation of immune regulatory components or costimulatory molecules on DCs; the appropriate choices of antigens for loading to enhance the effectiveness of the therapy; regulation of positive regulators or negative regulators in GBM microenvironment.

PMID:
26167495
PMCID:
PMC4488155
DOI:
10.1155/2015/717530

Tetanus toxoid and CCL3 improve dendritic cell vaccines in mice and glioblastoma patients

Tetanus toxoid and CCL3 improve dendritic cell vaccines in mice and glioblastoma patients

Nature
519,
366–369
doi:10.1038/nature14320
Received
Accepted
Published online

After stimulation, dendritic cells (DCs) mature and migrate to draining lymph nodes to induce immune responses1. As such, autologous DCs generated ex vivo have been pulsed with tumour antigens and injected back into patients as immunotherapy. While DC vaccines have shown limited promise in the treatment of patients with advanced cancers2, 3, 4 including glioblastoma5, 6, 7, the factors dictating DC vaccine efficacy remain poorly understood. Here we show that pre-conditioning the vaccine site with a potent recall antigen such as tetanus/diphtheria (Td) toxoid can significantly improve the lymph node homing and efficacy of tumour-antigen-specific DCs. To assess the effect of vaccine site pre-conditioning in humans, we randomized patients with glioblastoma to pre-conditioning with either mature DCs8 or Td unilaterally before bilateral vaccination with DCs pulsed with Cytomegalovirus phosphoprotein 65 (pp65) RNA. We and other laboratories have shown that pp65 is expressed in more than 90% of glioblastoma specimens but not in surrounding normal brain9, 10, 11, 12, providing an unparalleled opportunity to subvert this viral protein as a tumour-specific target. Patients given Td had enhanced DC migration bilaterally and significantly improved survival. In mice, Td pre-conditioning also enhanced bilateral DC migration and suppressed tumour growth in a manner dependent on the chemokine CCL3. Our clinical studies and corroborating investigations in mice suggest that pre-conditioning with a potent recall antigen may represent a viable strategy to improve anti-tumour immunotherapy.

At a glance

Figures

left
 1. Td pre-conditioning increases DC migration to VDLNs and is associated with improved clinical outcomes.
  Figure 1
 2. Td recall response activates CD4+ T cells to increase DC migration to VDLNs.
  Figure 2
 3. Td recall responses and induced CCL3 cooperate to facilitate DC migration to VDLNs.
  Figure 3
 4. Td pre-conditioning improves responses in tumour-bearing mice.
  Figure 4
 5. Schema of clinical trial.
  Extended Data Fig. 1
 6. Recall responses induced by other CD4+ T-cell-dependent protein antigens increase DC migration to VDLNs.
  Extended Data Fig. 2
 7. Bilateral migration of OVA-DCs after Td pre-conditioning or Td-activated CD4+ T-cell transfer.
  Extended Data Fig. 3
 8. Unilateral pre-conditioning with unpulsed DCs or TNF- results in increased DC homing to ipsilateral draining inguinal lymph nodes.
  Extended Data Fig. 4
 9. Serum cytokine and chemokine profile after Td pre-conditioning in patients and mice.
  Extended Data Fig. 5
 10. Td vaccine site pre-conditioning results in CCL3 upregulation in Td-immune hosts.
  Extended Data Fig. 6
 11. Migratory DC subsets in wild-type and Ccl3-/- mice after induction of Td recall responses.
  Extended Data Fig. 7
 12. Anti-tetanus toxoid memory responses are induced and maintained in wild-type and Ccl3-/- mice throughout Td priming and boosting.
  Extended Data Fig. 8
 13. CCL21 levels in Td pre-conditioning skin sites and draining lymph nodes of wild-type and Ccl3-/- mice.
  Extended Data Fig. 9
right


Plaats een reactie ...

Reageer op "Immuuntherapie met specifiek geprepareerde dendritische cellen (APVACS) plus tetanus virus (CMV) geeft superieure duurzame resultaten op ziektevrije tijd en overall overleving"


Gerelateerde artikelen