Zie ook literatuurlijst niet-toxische middelen en behandelingen specifiek bij hersentumoren van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar.

Zie ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/surviving-terminal-cancer-kunnen-overlevenden-van-een-hersentumor-helpen-kanker-te-overwinnen-drie-mannen-overwonnen-hun-hersentumor-gbm-en-2-ervan-zijn-al-15-en-20-jaar-vrij-van-kanker-met-eigen-cocktail-van-bewezen-niet-toxische-middelen-copy-1.html

en dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/NL/hersentumoren-man-38-jaar-blijft-na-operatie-al-ruim-twee-jaar-zonder-recidief-van-een-glioblastoma-door-standaard-behandeling-van-bestraling-en-temodal-met-aanvullend-onder-begeleiding-een-kytogeen-dieet-en-aanvullende-vitamines.html

En zie ook: 

https://kanker-actueel.nl/NL/utopie-of-uitdaging-immuuntherapie-als-eerste-keuze-bij-de-diagnose-van-kanker-concept-studieprotocollen.html  waarin we ook de studie van dr. Haratsch noemen. 

10 september 2021: Van het Belgische Anticancer Fund kreeg ik dit bericht, maar we hadden al eerder het abstract gekregen: Brussels - Glioblastoma (GBM) is an aggressive type of brain cancer that escapes most drug treatments. To tackle this issue, a treatment regimen with 9 different drugs in addition to low-dose, continuous chemotherapy, was devised. The first results of this exceptional trial are promising.

Hier het studierapport, daaronder een uitgebreidere beschrijving van deze studie.: 

A phase Ib/IIa trial of 9 repurposed drugs combined with temozolomide for the treatment of recurrent glioblastoma: CUSP9v322 november 2018: vandaag kreeg ik het abstract toegestuurd. staat onderaan dit artikel.

Hier de resultaten:

Totaal 55 cycli van de cocktial CUSP9v3 zijn toegediend. Mediane follow-up was 6.6  maanden (1.9 tot 18.5 maanden) op moment van registratie op 30 mei 2018. Er werden geen medicijn gerelateerde ernstige bijwerkingen gezien. Bij twee patiënten werd permanent een lagere dosering (-50 % van de dagelijkse dosis) gegeven van het medicijn ritonavir. Voor 8 patiënten was er voor 1 tot 3 medicijnen een reducering van de dosis nodig: aprepitant, auranofin, captopril, ritonavir en/of temozolomide.
5 patiënten lieten een verminderde of stabiele ziekte zien.
5 patiënten vertoonden ziekteprogressie tijdens de behandelingen, waarvan er twee overleden tijdens de eerste 6 weken van de behandeling. 1 patiënt overleed aan de progressie van zijn ziekte nadat hij 3 kuren had gekregen. Twee patienten die vermindering van de ziekte hadden bleven in goede conditie en vervolgden hun behandeling met de CUSP9v3 behandeling tot nu toe.

Conclusie van deze eerste vroege resultaten is:

Met nauwlettende ambulante monitoring en aanpassingen van het behandelingsschema op basis van individuele bijwerkingen lijkt CUSP9v3 een veilig protocol te zijn met bijwerkingen die vergelijkbaar zijn met die van meer gebruikte tweedelijns en derdelijns behandelingen. Beoordeling van de efficiëntie is voorlopig maar suggereert biologische activiteit van CUSP9v3.

Wordt vervolgd  

21 november 2018: Bron: Anti Kankerfonds

Als vervolg op de documentaire Surviving Terminal Cancer is op initiatief van het Anti Kankerfonds eind 2015 een studie opgezet in samenwerking met prof. dr. Halatsch.

Het gaat om deze studie: https://www.anticancerfund.org/en/projects/combination-9-repurposed-drugs-low-dose-chemotherapy-brain-cancer

Hier het persbericht dat het anti kankerfonds mij vandaag stuurde. Morgen worden de resultaten uit de studie van Prof. dr. Harasch, de hoofdonderzoeker van het CUSP9*-project, dat financieel ondersteund wordt door het Antikankerfonds officieel gepresenteerd op de jaarlijkse bijeenkomst van de Society for Neuro-Oncology in New Orleans, USA

Hier het persbericht:

Positieve voorlopige resultaten van innovatieve behandeling van dodelijke hersenkanker glioblastoma

BRUSSEL - Een nieuw behandelingsprotocol voor hervallen glioblastoma-patiënten bestaande uit 9 geheroriënteerde geneesmiddelen lijkt veilig en goed te verdragen.  Deze voorlopige resultaten betekenen een belangrijke mijlpaal in het onderzoek bij hersentumoren, en werden dit weekend gepresenteerd op de jaarlijkse bijeenkomst van de Society for Neuro-Oncology in New Orleans, USA. 

Studie out-of-the-box

De huidige standaardbehandeling voor glioblastoma bestaat uit chirurgie, bestraling en chemotherapie met temozolomide. Een enkeling geneest. Slechts 15-20% van de patiënten zijn vijf jaar na de eerste behandeling nog in leven. Decennia lang faalden nieuwe experimentele behandelingen om de uitkomst van patiënten te verbeteren na herval van glioblastoma, zoals voorkomt in 99% van de patiënten.    

In 2013 hadden de Duitse neurochirurg Marc-Eric Halatsch, in samenwerking met U.S. psychiater Richard Kast, het onconventionele idee om negen verschillende medicijnen toe te voegen aan de behandeling. Deze medicijnen waren al op de markt, zij het voor het gebruik bij andere ziektes dan kanker. Zij ontdekten dat deze negen toegevoegde medicijnen eigenschappen bezitten waarvan experimentele gegevens aangeven dat ze de mogelijkheid zouden kunnen hebben de groei van glioblastoma te belemmeren. De negen medicijnen hadden weinig bijwerkingen en waren goed gekend bij de meeste artsen. Het bewaren van een goede levenskwaliteit was het belangrijkste aspect bij het selecteren van de geheroriënteerde geneesmiddelen op basis van hun werking.

Vijf jaar geleden klopten Kast en Halatsch aan bij het Antikankerfonds voor financiële steun om hun innovatieve CUSP9 idee ((Coordinated Undermining of Survival Paths by 9 Repurposed Drugs) om te zetten in een klinische studie.

Vandaag werden onder de derde versie van het studieprotocol (CUSP9v3) 10 patiënten geïncludeerd. De studie wordt gecoördineerd door het Universitair Ziekenhuis van Ulm in Duitsland, en financieel gedragen door het Antikankerfonds.

"We zijn ons ervan bewust dat het combineren van negen geneesmiddelen met een standaardbehandeling zeer ongebruikelijk is. Wij geloven er sterk in dat het heroriënteren (repurposing) van medicijnen groot potentieel biedt, net zoals combinatietherapieën. We steunen dit onderzoek omdat we geloven dat ideeën zoals die van Halatsch en Kast echt kunnen werken. Je komt tot resultaten door grenzen te verleggen en out-of-the-box behandelingen te onderzoeken", legt medisch directeur Guy Buyens uit.

Voorlopige resultaten

Na wettelijke goedkeuring, werden er tussen 2016 en oktober 2018 tien patiënten met hervallen glioblastoma geïncludeerd in de CUSP9 proof-of-concept studie. De eerste resultaten na 12 weken behandeling wezen op een lage toxiciteit, behoud van een goede levenskwaliteit, en voorzichtige aanwijzingen voor effectiviteit, hoewel de volledige resultaten pas bekend zullen zijn in 2019.  

"Het heroriënteren van geneesmiddelen is een waardevolle manier om kankeronderzoek te versnellen. Bestaande niet-kankergeneesmiddelen hebben het voordeel dat ze goed gedocumenteerd, beschikbaar en betaalbaar zijn, alsook een gekend bijwerkingsprofiel hebben. Het nadeel is dat ze bijna allemaal generisch zijn en er daardoor geen commerciële stimulans vanuit de farma-industrie is om deze medicijnen verder te onderzoeken voor het potentiële gebruik bij de behandeling van kanker. Ondersteuning door non-profit organisaties en overheidssteun voor dit type van onderzoek is cruciaal voor het exploreren van deze potentiële vooruitgang bij kankerbehandelingen", aldus Lydie Meheus, CEO van het Antikankerfonds.

Het Antikankerfonds stimuleert onderzoek naar kankerbehandelingen waarbij de nood hoog is. Het heroriënteren van bestaande geneesmiddelen is één van de aandachtsgebieden van klinisch onderzoek die ons fonds faciliteert en ondersteunt. Gauthier Bouche, M.D., directeur klinisch onderzoek bij het Antikankerfonds, is co-auteur van de resultaten die gepubliceerd werden op het SNO congres in New Orleans.

Meer info over CUSP9 kan u hier vinden: https://www.anticancerfund.org/projects

Hier het abstract van de studie:

ACTR-44. PRELIMINARY RESULTS FROM THE NCT02770378 PROOF-OF-CONCEPT CLINICAL TRIAL ASSESSING THE SAFETY OF THE CUSP9v3 PROTOCOL COMBINED WITH METRONOMIC TEMOZOLOMIDE FOR RECURRENT GLIOBLASTOMA Marc-Eric Halatsch1, Richard Kast2, Georg Karpel-Massler3, Carl Schmidt1, Birgit Schmelzle1, Fadi Awad1, Patricia Panther1 and Tim Heiland1; 1Ulm University Hospital, Ulm, Baden-Wurttemberg, Germany, 2IAIGC Study Center, Burlington, VT, USA, 3Ulm University Medical Center, Ulm, Baden-Wurttemberg, Germany

BACKGROUND: Despite refinements of neurosurgical techniques and emerging adjuvant therapies, patients with recurrent glioblastoma continue to face a dismal prognosis. We report preliminary results of a clinical trial evaluating a protocol of 9 repurposed drugs (aprepitant, minocyclin, disulfiram, celecoxib, sertraline, captopril, itraconazole, ritonavir, auranofin) and low-dose metronomic temozolomide in patients with recurrent glioblastoma. 

METHODS: Between November 2016 and April 2018, 10 patients (age 18, KPS 70%) with glioblastoma recurrence after standard therapy were included in the CUSP9v3 single-arm proof-of-concept clinical trial. The primary endpoint was dose-limiting toxicity during the first 12 weeks of treatment. Secondary endpoints were overall survival and best tumor response during the 12-month medication period according to RANO criteria. 

RESULTS: Fifty-five cycles of CUSP9v3 were administered. Median follow-up was 6.6  months (1.9 18.5 months) on May 30th, 2018. No drug-related serious adverse events were observed. In two patients, a permanent dose reduction (-50 % of the daily dose) was instituted for one drug (ritonavir). For eight patients, a temporary dose reduction for one to three drugs (including aprepitant, auranofin, captopril, ritonavir and/or temozolomide) was necessary so far. Five patients showed radiologic regression or stable disease. Five patients showed progression, two of which died during the first 6 weeks after inclusion. One patient died from tumor progression after completing three treatment cycles. Two patients with radiologic progression remain clinically well and continue to receive CUSP9v3 treatment.

CONCLUSION: With close ambulatory monitoring and drug schedule adaptations according to individual side effects, CUSP9v3 appears to be a safe protocol with adverse effects comparable to those of more established second- and third-line treatments. Assessment of efficiency is preliminary but suggests biological activity of CUSP9v3.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Immuuntherapie met cocktail van 9 niet-toxische medicijnen - middelen bij hersentumoren van het type Glioblastoma Multiforme blijkt veilig en geeft veelbelovende resultaten bij eerste 9 patienten uit studie van prof. dr. Halatsch"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Gepersonaliseerde vorm van >> mRNA vaccin doet hersentumoren >> CAR-T celtherapie rechtstreeks >> DCVax-L verbetert overall >> Craniopharyngiomas, goedaardige >> Immuuntherapie met Natural >> Immuuntherapie met cocktail >> Lage tumor mutatie belasting >> Meisje van drie jaar komt >> Surviving terminal cancer: >>