Over de biochemische kaart: A community-driven global reconstruction of human metabolism staat onder https://www.kanker-actueel.nl/NL/voedingstoffen-als-medicijn-biochemische-kaart-van-menselijk-lichaam-voltooid-ziektes-kunnen-voorkomen-worden-door-individueel-voedingspatroon.html een artikel uit de Volkskrant met verwijzing naar de biochemische kaart zelf, gratis in te zien.

Klik hier voor informatie over stand van zaken bij personalised medicin

Literatuurlijst gerandomiseerde (en in een aantal gevallen tevens dubbelblinde ) onderzoeken , in welke een mogelijk therapeutisch effect van een of meer voedingsparameters of een andere complementaire methode is geëvalueerd. 

Voor reguliere behandelingen is in het algemeen vanwege de bijwerkingen slechts gerandomiseerd onderzoek mogelijk . Bovendien is van reguliere behandelingen een gerandomiseerd onderzoek vaak nooit uitgevoerd . Deze bewering van E.Valstar op basis van relevante literatuur is in het NTvG (zie NTvG 136 : 709-710 ; 1992 ) door de desbetreffende oncologen niet weersproken.

Zie ook Nutritional Oncology van D.Heber et al ISBN 0-12-335960-0 ; dit boek is geredigeerd door Harvard en door het Memorial Sloan Kettering Institute !! Als u het boek bestelt krijgt u de tweede bijgewerkte versie van het boek

Aan deze lijst hebben Hans Houtsmuller , Ed Woerlee en Johan Bolhuis belangrijke bijdragen geleverd.

Aparte lijsten van studies uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker of naast bestraling of chemo of operatie of stamceltransplantaties c.q. beenmergtransplantaties heb ik uitgesplitst uit de algemene lliteratuurlijst om het u gemakkelijker te maken.

Wanneer een studie is uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker heb ik die opgenomen in een aparte lijst voor die specifieke vorm van kanker: zie 

https://kanker-actueel.nl/NL/literatuurlijsten-niet-toxische-middelen-en-behandelingen-per-kankersoort-en-aanvullend-op-chemo-operatie-en-bestraling.html of hieronder in de lijst.

Hier de lijsten die inmiddels klaar zijn en online gezet.

Vervolg literatuurlijst gerandomiseerde studies in de therapeutische sfeer:

1601)Chin JL  et al ; Prostate Cancer P{rostatic Dis 2008 ;11(1):40-5;PMID 17579613 ; cryoablatie is even effectief ter behandeling van lokale prostaatkanker als bestraling ; zie ook 1442 en 1596.

1602)Huilgol NG et al ; J Cancer Res Ther 2010 Oct-Dec;6(4):492-6;PMID 21358087 ; Hyperthermie vergroot de responskans bij patienten, die vanwege een hoofd- en halskanker  bestraald worden.

1603) Murphy RA et al ; Cancer 2011 Aug 15;117(16):3774-80; PMID 21328326 ; Visolie vergroot de responskans bij NSCLC-patienten - niet-kleincellige longkanker op carboplatinum  met of vinorelbine of gemzar erbij, significant.

1604)Murphy RA et al ; Cancer 2011 Apr 15;117(8):1775-82 ; Visolie gaat bij longkankerpatienten, die chemo krijgen verlies van spiermassa en van lichaamsgewicht tegen ; reeds 2,2 gram visolie per dag heeft al een gunstig effect.

1605)Vernia P et al ; Lancet 2000 Oct 7 ; 356(9237):1232-5;PMID 11072942 ; Butyraat vermindert in dit gerandomiseerde onderzoek bij lokale applicatie stralingsproctitis.

1606)Lin C et al ; J Tradit Chin Med 1996 Dec;16(4):267-9; TCM  - tradicionele Chinese kruiden naast chemo bij kankerpatienten geeft meer regressies dan met chemo alleen.

1607)Lin SY et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2008 May;28(5):414-7;PMID 18672767 ; Qingfei Huatan Quyu is effectief ter behandeling van bestralings pneumonie.

1608) Liu L et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2007 Dec;27(12):1082-5 ; PMID 18198640 ; Shenqi Fuzheng vermindert kans op radiopneumonie bij patienten, die voor een thorax-tumor bestraald worden ; uiteraard dit in vergelijking met een controle-groep.

1609)Liu C et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 1999 May;19(5):276-8;PMID 11783240 ; Qinggan Jiedu Sanjie drank vermindert bij TACE de kans op ernstige levercomplicaties.

1610)Guo L et al ; Med Oncol 2011 Sep 18;PMID  21928106 : Astragalus verbetert bij patienten met longkanker , die chemo krijgen het welbevinden : minder moe, minder pijn, minder misselijk, minder verlies van eetlust etc. Zie o.a. ook de nummers  514 en 1094  : overall verbetert Astragalus ook de levensverwachting!

1611)Liu Y et al ; Di Yi Jun Yi Da Xue Xue Bao 2005 Oct;25(10):1308-11; PMID 16234118 ; Lactone I van Atractyloides macrocephala Koidz  bleek bij cachectische kankerpatienten in vergelijking met een visoliesupplement de eetlust te verbeteren.

1612)Lu C et al ; JNCI 2010 Jun 16 ; 102(12):859-65; PMID 20505152 ;  Haaiekraakbeenextract verbetert niet het resultaat van chemoradiatie bij patienten met NSCLC-patienten - niet-kleincellige longkanker.

1613)Nash MR en Tasso A ; Int J Clin Exp Hypn 2010 Oct;58(4):497-504; PMID 20799126 ; hypnose vermindert de pijn bij vrouwen met borstkanker ; zie ook 1548.

1614)Felekis D et al ; Nutr Cancer 2010;62(8):1105-12 ; PMID 21058198 ;  Patiënten met keelkanker  die immunonutrition rondom de operatie krijgen (RNA, arginine en omega-3-vetzuren) blijken aantoonbaar minder last te  hebben van complicaties ; wat voor buikoperaties wegens kanker geldt, geldt klaarblijkelijk ook voor operaties wegens keelkanker.

1615)Pan YL  en Pan YZ ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2007 Sep;27(9):807-9 ; PMID 17969893 ; Zhiling  verbeterde in deze RCT met placebo de kwaliteit van leven bij patienten met gevorderde kanker, die een qi-yin-deficientie hadden.

1616)Ohno R et al ; Gan to Kagaku Ryoho 1986 Apr;13(4Pt2):1264-9;PMID 3524463 ; Nocardia verlengt de ziektevrije overleving van patienten met AML in remissie bijna significant ; onderzoek dient met grotere aantallen herhaald te worden.

1617)Rao MR et al :Complement Ther Med 2009 Jan;17(1):1-8;PMID 19114222 : Yoga reduceert in deze RCT de angst bij patienten met borstkanker ; zie ook : 1116, 1383 , 1404 , 1405, 1530 en 1566.

1618)Enblom A et al ; Ann Oncol 2011 ,Sep 23 ; PMID 21948812 ; Acupunctuur niet beter dan placebo-acupuncture ingeval van misselijkheid door radiotherapie.

1619)Roscoe JA et al ; J Pain Symptom Manage 2010 Sep;40(3):379-90 ; PMID 20579837; De verwachting van misselijkheid manipuleren bij patienten die er erg bang voor zijn (door acupressure , ontspannings-CD’s etc.) verminderde bij patienten die erg bang voor misselijklheid waren, de misselijkheid ; bij patienten die geen angst voor misselijkheid hadden nam hierdoor de misselijkheid juist toe!

1620)Shi J et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2005 May;25(5):451-3;PMID 15957843 ; Bij vochtophoping in verband met kanker in de borstholte is het resultaat van drainage plus aiyishu-injecties beter dan van drainage alleen ; met Aiyishu was er minder pleurale effusie en was de levenskwaliteit beter.

1621)Stendell-Hollis NR et al ; J Hum Nutr Diet 2010 Dec;23(6):590-600 ; PMID 20807303 ; Groene thee, gedecaffeineerd, bevordert bij patienten behandeld voor borstkanker, die te zwaar zijn, gewichtsverlies.

1622)Sun BM et al ; Zhong Xi Yi Jie He XUE Bao 2010 Jul;8(7):641-4; PMID 20619140 ; Acupunctuur vermindert misselijkheid vanwege parese maag ivm operatie buik (o.a. vanwege kanker).

1623)Li XJ et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie Ha Za Zhi 2011 Aug;31(8):1062-5 ; PMID 21910335 ; Lokale hyperthermie plus Lentinan-injectie blijkt werkzaam tegen tumoren met vochtvorming in de borstholte.

1624)Sharma S et al ; Eur J Cancer 2011 Jul 6 ; PMID 21741230 ; Produkt op basis van lactobacillus brevis vermindert mucositus ten gevolge radiatie en chemo bij keelkankerpatienten ; zie ook 1048, 1266, 1300, 1395 , 1380, 1386,1387, 1392, 1457, 1546 en 1567.

1625)Liu Z et al ; Aliment Pharmacol Ther 2011 Jan;33 (1):50-63;PMID 21083585 ; Probiotica verminderden in dit gerandomiseerd dubbelblind onderzoek de kans op infectie samenhangend met operatie wegens darmkanker!

1626)Horvat M et al ; Wien Klin Wochenschr. 2010 May;122 Suppl 2:26-30;PMID 20517667 ; Prebiotische reiniging darm even effectief als met een bekende mechanische reiniging van de darm om complicaties wegens colorectale chirurgie tegen te gaan.

1627)Tu XH en Chen ZY; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2008 Aug;28(8):738-41;PMID 18928103 ; Buzhong yigi plus imodium vermindert diarree postoperatief in verband met darmkanker meer dan imodium alleen.

1628)Vadiraja HS et al ; Complement Ther Med Oct-Dec; 17(5-6):274-80; PMID 19942107 ;  Yoga verbetert de levenskwaliteit bij borstkankerpatienten ; zie ook 977, 1030, 1116, 1383, 1404, 1405, 1530, 1566 en 1617.

1629)Sun HX et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi ; 2009 Jan;29(1):23-5;PMID 19338147 ; xlaoliu baofei verbetert levenskwaliteit bij patienten met niet kleincellige longkanker, die chemo krijgen.

1630)Tian HQ et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie Za Zhi  2007 Feb;27(2):157-9;PMID 17343006 ; Fructus brucea-olie  vermindert bij chemo voor NSCLC-patienten - niet-kleincellige longkanker de bijwerkingen op het immuunsysteem en verbetert de levenskwaliteit .

1631)Syrjala KL et al ; Pain 1992 Feb;48(2):137-46 ; PMID 1350338 ; hypnose of cognitieve training vermindert pijn en misselijkheid bij kankerpatienten, die chemo krijgen.

1632)Watanabe M et al ; Br j Surg 2010 Dec;97(12):1791-7;PMID 20799286 ; mechanische darmreiniging vanwege een komende operatie wegens darmkanker vermindert zowel het aantal Lactobacillen als de Bifidobacterien in de darm ; dit lijkt zeker geen extra voordeel ; zie ook  1626.

1633)Wang H et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2008 Feb;28(2):101-4;PMID 18386567 ; Rabarber  verlaagt bij patienten geopereerd aan maagkanker CRP en IL-6 ; verlaagt de ontstekingsreactie en de darm komt eerder op gang ; zie ook 1027.

1634)Wang HZ et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2007 Oct;27(10):927-9;PMID 17990465 ;  Fuzheng Hewei  vermindert de bijwerkingen van chemo bij maagkanker en verbetert de 1-jaarsoverleving.

1635)Wang JY et al ; Ai Zheng 2007 Jul;26(7):778-81 ; PMID 17626759 ; Shenqi verbetert de immuunstatus na operatie aan slokdarmkanker, maar verbetert de 1-jaarsoverleving niet.

1636)Wang B et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2000 Oct;20(10):736-8;PMID 11938807 ;Qi aanvullen vermindert de bijwerkingen van  radiochemotherapie bij alvleesklierkanker plus verbetert de 1- en 2-jaarsoverleving.

1637)Lazarevic B et al ; Nutr Cancer 2011;63(6):889-98;PMID 21714686 ; synthetische genisteine in een dagdosering van slechts 30 mg per dag doet bij patienten met lokale prostaatkanker de PSA in vergelijking met placebo al zakken!

1638)deVere White RW et al; Nutr cancer 2010;62(8):1036-43;PMID 21058191 ; Dagelijks 450 mg genisteine met 300 mg daidzeine tezamen hebben in dit onderzoek geen invloed op de PSA bij mannen met lokale prostaatkanker ; ik denk dat hier de bioavailability minder is en dat in het vorige onderzoek meer lokaal gemeten is.

1639)Xiao C et al ; Zhong Xi Yi Jie He Xue Bao 2010 Jul;8(7):624-8; PMID 20619137 ; Bij bestralen van delen van de borstholte in verband met kanker kan er radiopneumonitis optreden ; Linagxue Jiedo Huoxue gaan dit tegen.

1640)Wu J et al ; Zhongguo Zhong Xi Jie He Za Zhi 2010 Feb;30(2):137-40;PMID 20462038 ; Kangliu Zengxiao –drank vermindert de bijwerkingen van chemo bij NSCLC-patienten - niet-kleincellige longkanker en verbetert de activiteit ervan.

1641)Wu WY et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2009 Jan;29(1):19-22;PMID 19338146 ; Shenfu per injectie vermindert bij NSCLC-patienten - niet-kleincellige longkanker de bijwerkingen van cisplatin.

1642)Wang Y et al ; Zhong Xi Yi Jioe He Xue Bao 2009 Jun;7(6):514-7;PMID 19583931 ; Xuesaitong injecties verminderen de kans op thrombose bij patienten die vanwege maagkanker laparoscopisch geopereerd worden.

1643)Xiao H en Yang J ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2011 Feb;31(2):164-7;PMID 21425566 ; Sijunzi geeft bij patienten die voor darmkanker oxaliplatin plus 5-FU en LV krijgen een betere immuunfunctie, maar ook minder bijwerkingen van deze chemo.

1644)Ina K et al ; World J Clin Oncol 2011 Oct 10;2(10):339-43;PMID 21994907; Lentinan verlengt leven van patienten met gevorderde maagkanker, die chemo krijgen ; er zijn veel van dit soort studies ; zie bijv. 1511.

1645)Wang W et al ; Zhongguo Fei Ai Za Zhi 2006 Feb 20; 9(1);78-81;PMID 21144289 ; Lentinan verbetert bij patienten met een NSCLC-patienten - niet-kleincellige longkanker significant de levenskwaliteit.

1646)Yan GY et al ; Zhong Xi Yi Jie He Xue Bao 2011 May;9(5):525-30;PMID 21565138 ; Kangliu Zengxiao vermindert ingeval van chemo voor NSCLC de bijwerkingen van de chemo ; de geclaimde hogere regressie is evenwel niet statistisch significant!! PMID 21565138 ; zie ook 1640.

1647)Yang ZY et al ; Zhonghua Zhong Liu Za Zhi 1987 Jan;9(1):48-9;PMID 3297588 ; Destagnation verbetert resultaat bestraling bij slokdarmkanker niet ; zie ook 73 ; bij het nasopharynxcarcinoom is Destagnation wel relevant!

1648)Ye F et al ;J Tradit Chin Med 2007 Mar ;27(1):19-21 ; PMID 17393618 ; Electroacupunctuur verhoogt de leuco’s bij patienten die chemo krijgen significant, wat natuurlijk gunstig is. Zie o.a. 894, 1194, 1389, 1415,1450 en 1577.

1649)Yang YF et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2007 Oct;27(10):879-82 ; Quxie vermindert bij darmkanker de relaps-kans en de kans op meta’s ; PMID 17990451; zie ook 1402 en 1506.

1650)Xu ZY et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi He Za Zhi 2007 Oct;27(10):874-8; PMID 17990450 ;  Kangliu Zengxiao verlengt leven NSCLC-patienten - niet-kleincellige longkanker die chemo krijgen en verbetert hun levenskwaliteit ; zie ook 1640 en 1646.

1651)Yu JM et al ; Zhen Ci Yan Jiu 2010 Feb;35(1):43-6; PMID 20458906; Elektroacupunctuur vermindert bij narcose behoefte aan reguliere medicatie en geeft eveneens een stabielere bloeddruk (dit alles bij operatie vanwege borstkanker).

1652)Yoshida H et al ; Hepatology 2011 ; 54(2):532-40; PMID 21574174 ; itt nummer 1356 vinden deze onderzoekers geen verlaging van de relaps-rate van het HCC - primnaire leverkanker na behandeling.

1653)yu QS et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie H Zha Zhi 2005 Aug; 25(8):710-3 ; Jianpi Tongli  vermindert bij patienten geopereerd wegens maagkanker de kans op complicaties , terwijl de overleving verbetert!! PMID 16152828.

1654)Frisk J et al ; Support Care Cancer 2011 ; april ; PMID 21468626 ; Acupunctuur verbetert levenskwaliteit en slaap bij borstkankerpatiënten, die last hebben van hot flushes : deze nemen af, maar ook de angst etc.

1655)Zhang FL et al ; Zhongguo Zhong Xi Jie He Za Zhi 2009 Oct; 29(10):922-5; PMID 20073226 ; Elektroacupuncture vermindert bij kankerpatienten obstipatie door morfine.

1656)Zhang Y et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2010 Mar;30(3):280-2;PMID 20535927 ; Shenqi Fuzheng vermindert bijwerkingen chemo bij darmkanker en verhoogt de effectiviteit ervan ; zie ook o.a. 1043, 1048, 1261, 1325, 1369, 1376, 1417, 1465, 1466, 1507, 1512, 1513, 1608 en 1635.

1657)Zhang QY et al ; Zhongguo Zhong Xi Yie He Za Zhi, 2005 Dec;25(12):1074-6;PMID 16398425 ; Pingxiao verbetert duur ziektevrije periode bij patienten met vergevorderde borstkanker, die met chemo/hormonale therapie behandeld worden.

1658)Zheng W et al ; Zhongguo Zhong Xi Jie He Za Zhi 2007 Dec;27(12):1121-3; PMID 18198648 ; TCM vermindert radiopneumonitis.

1659)Zhang B et al ; Ai Zheng 2004 Nov;23(11 Suppl):1470-2;PMID 15566660; Sheng ban  vermindert in deze RCT de daling van thrombocyten als bijwerking van chemo.

1660)Pan YL en Pan YZ ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie HJe Za Zhi 2007 Sep;27(9):807-9;PMID 17969893 ; Zhiling verbetert de kwaliteit van leven bij kankerpatienten in vergelijking met pingxiao ; zie respectievelijk 1322 en  1657.

1661)Zhang QY et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2005 Dec;25(12):1074-6;PMID 16398425 ; Pingxiao vermindert bijwerkingen van chemo - hormonale therapie bij patienten met gevorderde borstkanker en verlengt ziektevrije perioden ; zie 1657.

1662)Zick SM et al ; relaxerende acupressuur vermindert in gerandomiseerd onderzoek vermoeidheid bij kankerpatienten ; zie ook 1389.

1663)Zhu XY et al ; Zhongguo Zhong Xi Jie He Za Zhi 2010 Feb;30(2):205-7; PMID 20462054 ; Shenqi Fuzheng  vermindert bij patienten met een hematologische maligniteit, die chemo krijgen de bijwerkingen. Zie ook o.a.  1043, 1048, 1261, 1325, 1369, 1376,1417, 1465, 1466, 1507, 1512, 1513, 1608, 1635  en 1656.

1664)Meng Z et al ; Cancer 2011 ;PMID 22072272 ; in deze RCT is met acupuncuur een duidelijke afname van xerostomie als bijwerking van chemo te bereiken.

1665)Zhuang SR et al ; Phytother Res 2009 Jun;23(6):785-90;PMID 19145638 ; Citronellol metextracten van G lucidum, C pilosula en A. Sinensis samen  verminderde in dit onderzoek  bijwerkingen reguliere kankerbehandeling.

1666)Zhu X et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2000 Nov;20(11):818-20;PMID 11938825 ; Shenlong vermindert bij patienten met een nasopharynxcarcinoom de bijwerkingen van radiotherapie ; de overleving was hierdoor net niet significant beter (P=0.0518)

1667)Zhou DH et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2005 Dec;25(12):1061-5; PMID 16398422 ;TCM vermindert bijwerkingen chemo bij NSCLC ; zie ook onder andere  1077 .

1668)Burish TG en Lyles JN ; J Behav Med 1981 Mar;4(1):65-78;PMID 7026794 ; Ontspanningstherapie vermindert bijwerkingen chemo ; zie ook  o.a. 917 en 1239.

1668)Vasterling J et al ; J Behav Med 1993 Feb;16(1):65-80;PMID 8433358 ; afleiding en ontspanning  helpen bijwerkingen chemo te verminderen ; zie ook o.a. 1667.

1669)Iwadate Y et al ; J Neurooncol 1993 Feb;15(2):185-93;PMID 8509823 ; ingeval van hersenmetastasen verlengt  infuus met mannitol naast chemo het leven ; dit geldt niet voor glioma’s.

1670)Maunsell E et al ; J Clin Oncol 1996 Oct; 14(10):2747-55 ; PMID 8874336  ; Ontstressen bij vrouwen die een minimale psychosociale ondersteuning voor net ontdekte borstkanker krijgen, verbetert bij hen de levenskwaliteit niet.

1671)Hoskin PJ et al ; J Clin Oncol 2010 Nov 20;28(33);4912-8;PMID 20956620 ; Nicotinamide verbetert als adjuvans bij patiënten die wegens blaaskanker bestraald worden de overleving.

1672)Carlson LE et al ;Support Care Cancer 2001 Mar;992):112-23;PMID 11305069 ; Meditatie vermindert stress en verbetert algehele psychische toestand bij borstkankerpatiënten.

1673)Feng Y et al ; J Tradit Chin Med 2011 Sep;31(3):199-202;PMID 21977863 : Acupunctuur verminderde in deze RCT : de aan de maligniteit gekoppelde depressie en verbeterde overall de levenskwaliteit bij kankerpatienten.

1674)Given C et al ; J Clin Oncol 2004 Feb 1;22(3):507-16;PMID14752074 ; Cognitieve gedragstherapie versus niets verbeterde in dit onderzoek het welbevinden van kankerpatienten.

1675)Post-White J et al ; Integr Cancer Ther 2003 Dec;2(4):332-44;PMID 14713325 ; Therapeutische massage en healing touch verminderen beide pijn,vermoeidheid en neerslachtigheid dan standard care alleen. De korte subjectieve evaluatie van een continue variabele  sluit hier evenwel een placebo-effect niet uit.

1676)Barry P et al ; J Music Ther 2010 Fall;47(3):233-63;PMID 21275334 ; muziek maken/remixen met een computer leidde in een kleinschalig onderzoek bij kinderen ondanks de beperkte opzet bijna tot  een significant betere compliance met betrekking tot radiotherapie.

1677)Bar-Sela G et al ; Nutr Cancer 2007;58(1):43-8;PMID 17571966 ; tarwegrassap vermindert bij borstkankerpatienten kans op bijwerkingen chemo.

1678)Berk L et al ; Int J Radiat Oncol Biol Phys 2007 Jul1;68(3):852-7;PMID 17418968 ; bij bestraling van hersenmetastasen, maakt het niet uit of je 20 mg melatonine ’s-ochtends dan wel ’s-avonds geeft ; ik moet zeggen dat ik dit een onzinnig experiment vind.

1679)Bilhult A et al ; J Altern Complement Med 200 Jan-Feb;13(1):53-7;PMID 17309378 ; massages verminderden ook in dit gerandomiseerde onderzoek bij patienten met borstkanker misselijkheid samenhangend met chemo.

1680)Dollinger MM et al ; BMC Cancer 2010 Aug 24;10:457 ; PMID 20735834 ; Thymostimuline heeft geen effect op beloop uitgezaaide primaire leverkanker.

1681)Clark M et al ; J Music Ther 2006 Fall;43(3):247-65;PMID 17037953 ; muziek vermindert bij patienten die radiotherapie krijgen angst en gevoelens van distress ; in de tijd wordt dat wel minder, wat duidt op een belangrijke placebo-component. Depressie, vermoeidheid en pijn werden niet beinvloed.

1682)Bufalini A ; Minerva Pediatr 2009 Aug; 61(4):379-89;PMID 19752847 ; muziek bleek hier bij kinderen met kanker duidelijk de angst te verminderen. Zie ook 881,887 , 905, 910, 915, 918, 925,1371, 1676 en 1681.

1683)Chitapanarux I et al ; Radiat Oncol 2010 May 5;5:31;PMID 20444243 ; Probiotica verminderen  in vergelijking met placebo duidelijk de bijwerkingen van bestraling wegens baarmoederhalskanker ; zie ook : 304, 1229, 1378 en 1445.

1684)Huang ST et al, Int J Nurs Stud 2010 Nov;47(11):1354-62;PMID 20403600 ; Muziektherapie plus een analgeticum verminderde de pijn bij kankerpatienten meer dan een analgeticum alleen. Zie overigens ook 1682.

1685)Hanser SB et al ; J Soc Integr Oncol 2006;4(3):116-24; muziek verbetert bij patienten met uitgezaaide borstkanker de levenskwaliteit ; zie ook beide vorige publicaties.

1686)Mazdak H en Zia H ; Int J Prev Med 2012 Feb;3(2):110-5;PMID 22347607 : vitamine E halveeert de recidiefkans na behandeling wegens lokale oppervlakkige blaaskanker met bij de helft!

1687)Ingersoll GL et al ; Oncol Nurs Forum. 2010 Mar;37(2):213-21;PMID 20189927 : Corcord-vruchtensap  vermindert in een RCT bij kankerpatienten die chemo krijgen, misselijkheid en braken in vergelijking met placebo!

1688)Johnson JR et al ; J Pain Symptom Manage 2010 Feb;39(2):167-79;PMID 19896326 : bij kankerpatienten is met een gerichte toepassing van een cannabis-extract een verdere pijnreductie in vergelijking met placebo mogelijk!!

1689)POetrelli F et al ; J Cancer Res Clin Oncol 2012 Feb;138(2):179-87;PMID 21972052 ; parenteraal gegeven ijzer vermindert de kans op anemie door chemo ; niet echt verbazingwekkend!

1690)Hoffman CJ et al ; J Clin Oncol ; 2012 ; JCO.2010.34.0331 ; Stress-reductie door psychotherapeutische maatregelen verbeterde ook in dit gerandomiseerde onderzoek bij borstkankerpatienten de levenskwaliteit.

1691)Li XM et al ; Breast Cancer Res Treat 2011 Jul;12892):411-9;PMID 21537935 ; In dit gerandomiseerde onderzoek bleek muziek een pijnverminderend effect te hebben.

1692)Liang B et al ; World J Gastroenterol 2008 Apr 21;14(15) : 2434-9;PMID 18416476 ; Visolie plus sojaolie (1 : 5) in vergelijking met evenveel sojaolie alleen (er werd 7 dagen lang 1,2 gram per kg lichaamsgewicht per dag gegeven) gaf  bij patienten geopereerd aan darmkanker in de visoliegroep een verbetering van vele immuunparameters en een trend tot een korter verblijf in het ziekenhuis. Sojaolie is ook niet slecht, wat wellicht het gunstige effect van visolie wat versluierd heeft ; zie de vele studies eerder in deze lijst, die laten zien dat visolie sec het verblijf in het ziekenhuis verkort en de kans op infecties vermindert.

1693)Lin MF et al ; J Clin Nurs 2011 Apr ; PMID 21385249 ; Muziek en geruststellend toespreken verminderen bij kankerpatienten de angst voor chemo (niet verbazingwekkend).

1694)Leon-Pizarro C et al ; Psychooncology 2007 ;16(160:971-9;PMID 17311247; ontspanningstechnieken en ‘guided imagery’ verbeteren de kwaliteit van leven bij borstkanker- en gynaecologische patienten, die brachytherapie ondergaan. Zie ook 929.9244, 954, 962, 986 en 1062.

1695)Choi H et al ; Urology 77(4):884-90 ; 2011 ; In deze RCT blijkt gauwgom kauwen na radicale cystectomie  de darmbeweging eerder op gang te doen komen ; PMID 20950844. Sneller naar huis en dus kostenbesparend!

1696)Wan Q et al ; Zhongguo Zhong Yao Za Zhi 2011 ; 36(22):3207-9 ; PMID 22375409. Shenqi Fuzheng verminderde ook in dit onderzoek de bijwerkingen van chemo met o.a. cisplatin bij NSCLC ; verderwas er de duidelijke trend van meer regressies in de Shenqi Fuzheng-groep.

1697)Yu ZY et al ; Chin J Integr Med 2012 , Feb ; 18(2):106-11 ; PMID 22311406 ; Feitai  vermindert de bijwerkingen van chemo bij inoperabele NSCLC en verbetert de ziektevrije overleving ;  dit alles op gerandomiseerde basis in vergelijking met een controlegroep uiteraard.

1698)Ma H et al ; J Trad Chin Med 2007 Sep;27(3):193-6;PMID  17955656 ; lianbai blijkt lokaal gegeven  blijkt stralingsdermatitis tegen te geen en herstel huid te bevorderen.

1699)Nakamura K et al ; Nutrition 2005 Jun;21(6):639-49;PMID 15925286; deze studie sluit aan bij 1692.

1700)McGough C et al ; Aliment Pharmacol Ther 2008 Jun 1;27(11):1132-9;PMID 18315590 ; een lager aantal calorieën  plus verder aangepast, dwz elementair gemaakt dieet  vermindert niet de bijwerkingen van bestraling wanneer er met normale voeding vergeleken wordt. Overigens doen probiotica dat wel, zoals men elders in deze lijst zien kan!


Plaats een reactie ...

Reageer op "Literatuurlijst van onderzoeken kanker en voeding/suppletie. Studies: 1601 t-m 1700."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >>