Over de biochemische kaart: A community-driven global reconstruction of human metabolism staat onder https://www.kanker-actueel.nl/NL/voedingstoffen-als-medicijn-biochemische-kaart-van-menselijk-lichaam-voltooid-ziektes-kunnen-voorkomen-worden-door-individueel-voedingspatroon.html een artikel uit de Volkskrant met verwijzing naar de biochemische kaart zelf, gratis in te zien.

Klik hier voor informatie over stand van zaken bij personalised medicin

Literatuurlijst gerandomiseerde (en in een aantal gevallen tevens dubbelblinde ) onderzoeken , in welke een mogelijk therapeutisch effect van een of meer voedingsparameters of een andere complementaire methode is geëvalueerd. 

Voor reguliere behandelingen is in het algemeen vanwege de bijwerkingen slechts gerandomiseerd onderzoek mogelijk . Bovendien is van reguliere behandelingen een gerandomiseerd onderzoek vaak nooit uitgevoerd . Deze bewering van E.Valstar op basis van relevante literatuur is in het NTvG (zie NTvG 136 : 709-710 ; 1992 ) door de desbetreffende oncologen niet weersproken.

Zie ook Nutritional Oncology van D.Heber et al ISBN 0-12-335960-0 ; dit boek is geredigeerd door Harvard en door het Memorial Sloan Kettering Institute !! Als u het boek bestelt krijgt u de tweede bijgewerkte versie van het boek

Aan deze lijst hebben Hans Houtsmuller , Ed Woerlee en Johan Bolhuis belangrijke bijdragen geleverd.

Aparte lijsten van studies uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker of naast bestraling of chemo of operatie of stamceltransplantaties c.q. beenmergtransplantaties heb ik uitgesplitst uit de algemene lliteratuurlijst om het u gemakkelijker te maken.

Wanneer een studie is uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker heb ik die opgenomen in een aparte lijst voor die specifieke vorm van kanker: zie 

https://kanker-actueel.nl/NL/literatuurlijsten-niet-toxische-middelen-en-behandelingen-per-kankersoort-en-aanvullend-op-chemo-operatie-en-bestraling.html of hieronder in de lijst.

Hier de lijsten die inmiddels klaar zijn en online gezet.

Vervolg literatuurlijst gerandomiseerde studies in de therapeutische sfeer:

1400) Jaguar GC et al ; Oral Dis 13: 538-43 ; 2007 : Laag gedoseerde laser vermindert ook in dit gerandomiseerde onderzoek de kans op orale mucositis bij patienten die in verband met een beenmergtransplantatie chemo krijgen ; zie ook 1396 en 1399. PMID 17944669.

1401) Djuric M et al ; Support Care Cancer 14:137-46 ; 2006 ; Goede tandhygiene verminderde in dit gerandomiseerde onderzoek bij patienten met AML, die chemo krijgen. Zie ook 1396. PMID 16041502.

1402) Luo L et al; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 26: 677-80; 2006: Fuzheng en Quxie verminderen recidiefkans en metastasering bij patienten geopereerd voor darmkanker (stadium B-C); PMID 16970086

1403) Guan CN et al; Zhongguo Zhong Yao Za Zhi 31: 510-2 ; 2006: Yanshu-injecties verminderen bij primaire leverkanker de bijwerkingen van chemo ; verbetert de immuniteit en de 1-jaarsoverleving. PMID 16722388. Zie ook 1321.

1404) Banerjee B et al ; Integr Cancer Ther 6:242-50 ; Yoga vermindert angst en stress bij patienten met borstkanker die bestraald worden. PMID 17761637.

1405) Raghavendra RM et al ; Eur J Cancer Care 16:462-74 ; 2007 : Yoga vermindert bij borstkankerpatienten misselijkheid en braken door chemo in vergelijking met een gerandomiseerde groep. PMID 17944760. Zie ook 977,1030, maar vooral 1116 en 1383.

1406) Svanberg A et al ; Support Care Cancer 15: 1155-61 ; 2007 : Cryotherappie na beenmergtransplantatie vermindert mucositis mond en reduceert het opiaatgebruik. PMID 17393189.

1407) Gori E et al ; Bone Marrow Transplant 39:347-52 ; 2007: Cryotherapie gaat significant mucositis van de mondholte door chemo tegen bij patienten die een allogene beenmergtransplantatie krijgen. PMID 17277790 ; zie ook 1074,1151,1228 en 1406.

1408) Oguz M et al ; Colorectal Dis. 9:515-20 ; 2007 : L-alanyl-L-glutamine vermindert ligduur vanwege darmkankeroperatie en verkort daarbij ligduur in ziekenhuis. PMID 17573745. Zie commerntaar bij 1392.

1409) Dische S et al ; Radiother Oncol 53:93-8 ; 1999 : Zuurstof verbetert het resultaat van bestraling bij baarmoederca niet ; PMID 10665784. Zie ook 1068,1069, 1070 en 1255. Extra zuurstof heeft dus veelal geen zin.

1410) Ward E et al ; Eur J Clin Nutr ; 29 Aug ; 2007 : Glutamine vermindert ernst mucositis door chemo niet aantoonbaar, maar maakt wel minder vaak parenterale voeding nodig, hetgeen een aantoonbaar voordeel is. PMID 17728695. Zie ook 866,1026, 1057, 1272, 1299, 1333, 1340 en 1346. Onder zeer veel condities is het geven van glutamine bij chemo een goed idee.

1411) Vokurka S et al ; Support Care Cancer 13: 554-8 ; 2005 : Mucositis van de mondholte door chemo wordt door povidonjodium niet beter voorkomen dan door spoelen met een zoutoplossing. Deze laatste werd bovendien aantoonbaar beter verdragen. PMID 15798915.

1412) Vaishampayan U et al ; Nutr Cancer 59: 1-7 ; 2007 : Zowel 15 mg lycopeen als 15 mg lycopeen met 40 mg sojaisoflavonen remmen stijging PSA bij prostaatkanker aantoonbaar ; lycopeen alleen doet het echter aantoonbaar beter ; deze studie wijst erop dat je lycopeen beter zonder extra sojaisoflavonen kan geven ; PMID 17927495.

1413) Huang J et al ; Zhonghua Zhong Liu Za Zhi 20:153-4; 1998 : Zudan blijkt ter bestrijding van nausea en emesis zeker zo effectief als Zofran, indien cisplatinum gegeven wordt. PMID 10920971.

1414) Zhang T et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 27: 396-9 ; 2007 : Yiguan-extract vermindert bijwerkingen van chemo bij NSCLC en verbetert kwaliteit van leven. PMID 17650789.

1415) Xin Y et al ; Zhonghua Wai Ke Za Zhi 39: 756-8 ; 2001 : Elektroacupunctuur van leverkanker middels in de tumor aangebrachte elektroden is zeker zo effectief als chemo ; de combinatie geeft een significant betere regressiekans dan chemo alleen. PMID 16201187. Zie ook o.a. 894,1194 en 1389 ; elektroacupuncture heeft bij de behandeling van kanker derhalve een duidelijke plaats.

1416) Li XX et al ; Di Yi Jun Yi Da Xue Xue Bao 23: 752-3 ; 2003 : Bestrijding van botmetastasen tgv een NSCLC geeft met TCM erbij een significant grotere regressiekans van deze meta’s ; de bijwerkingen van de reguliere behandeling nemen door TCM niet significant af. PMID 12865243.

1417) Wang WL et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 26: 508-10 ; 2006 : Shenqi fuzheng verbetert resultaat CHOP bij Non-Hodgkin niet significant ; de bijwerkingen zijn door het kruidenmengsel wel aantoonbaar minder. PMID 16841665.

1418) Yu QS et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 15: 459-61 ; 1995 : TCM vermindert bij chemo voor maagkanker. In dit onderzoek niet de bijwerkingen, maar verbetert wel de voedingstoestand. PMID 8580690.

1419) Yoshida K et al ; Lung Cancer 2007 Aug 21 (Epub ahead of print) : OK-432 is ter behandeling van pleurale effusie bij longkanker zeker zo goed als bleomycine of cisplatinum plus etoposide ; dit geldt zowel voor de progressievrije overleving als de overleving sec. Zie PMID 17716779. Het  was al uit gebreid bewezen dat OK-432 onder deze condities sowieso al het leven verlengt ; zie 1230 met commentaar.

1420) Monga U et al ; Arch Phys Med Rehabil 88: 1416-22 ; 2007 : Lichamelijke inspanning van betekenis gaat bij prostaatkankerpatienten die bestraald worden, vermoeidheid tegen en verbetert  levenskwaliteit ; PMID 17964881. Zie ook o.a. 1103 en 1342. Bedacht moet wel worden dat bestralen bij prostaatkanker een discutabele therapie is en blijft ; zie ook 1195.

1421) Allard NC ; Oncol Nurs Forum 34:133-41; 2007 : gerichte psychologische support met gerichte extra informatie via de telefoon verbetert blijkens een reeks variabelen het psychische welbevinden van vrouwen, die in dagbehandeling voor borstkanker zijn geopereerd. PMID 17562640.

1422) Enejeder AM et al ; Acta Derm Venerol 80:19-23; 2000 : PDT met delta-aminolevulinezuur leidt sneller tot een resultaat bij een basaalcarcinoom van de huid dan cryotherapie. PMID 10721826. Zie ook 1112 en 1350, maar vooral 1015.

1423) May AM et al ; Acta Oncol Oct 5 ; 1-10 ; 2007 ; Cognitieve gedragstherapie verbetert de conditieverbetering bij kankerpatienten, die fysiek trainen, niet extra. Evident is dat een grote variantie van de conditietraining verbetering door cognitieve gedragstherapie statistisch kan verhullen. PMID 17917819.

1424) Cannabis-in-cachexia-study-group et al ; J Clin Oncol 24: 3394-400 ; 2006 ; THC of cannabis verbeteren eetlust of kwaliteit van leven bij kankerpatienten in vergelijking met placebo niet. PMID 16849753. Een feit is wel dat THC misselijkheid als gevolg van chemo zeer efficient tegen gaat ; zie bijv. 889,907, 912, 919, 922, 967, 935 en 1278.

1425) Mitsumori M et al ; Int J Clin Oncol 12 : 192-8 ; 2007 ; Hyperthermie verbetert ziektevrije overleving bij longkanker door bestraling significant. PMID 17566842.
 
1426) Rhodes LE et al ; Arch Dermatol 143:1131-6 ; 2007 : Voor het basaalcelcarcinoom zijn chirurgie en PDT vergeleken met een follow-up van 5 jaar : de recidiefkans verschilde niet significant In het voordeel van opereren) ; met PDT was  het resultaat evenwel significant cosmetisch mooier ; PMID 17875873. Zie ook 1015 ; studie 1426 is van 1015 een langere follow-up.

1427) Zhang T et al ; Chin J Integr Med 12: 180-4 ; 2006 : Met TCM wordt de pijnstilling bij kanker aantoonbaar verbeterd. PMID 17005077.

1428) Lao Y  ; Zhong Yao Cai 28: 735-7 ; 2005: Matrine-injectie vermindert verstoring leverfunctie vanwege chemo voor borstkanker. PMID 16379429.

1429) Lao Y ; Zhong Yao Cai 28:637-8 ; 2005 ; Matrine-injecties verminderen bijwerkingen op de lever door TACE voor primaire leverkanker. PMID 16252735.

1430) Asfour IA et al ; Biol Trace Elem Res 120: 1-10 ; 2007 : Seleniet naast chemo verbetert overleving bij NHL ; PMID 17916949 ; zie ook 1358.

1431) Lou HZ et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 27 : 393-5 ; 2007 : RFA met AIDI-injectie geeft beter resultaat dan met RFA alleen ; PMID 17650788.

1432) Xu YQ et al ; Zhong Xi Jie He Xue Bao 1: 192-4 ; 2003 : Jianpi Huoxue Jiedu maakt bij patienten die geopereerd zijn wegens maagkanker het bloed dunner (angiogenese remmend!), verbetert de immuniteit en vermoedelijk mede door deze 2 factoren is met deze behandeling de kans op uitzaaiingen aantoonbaar lager. PMID 15339559.
 
1433) Xu ZY et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 27 :874-8 ; 2007 : TCM vermindert bij non-small-cell-longkanker bijwerkingen chemo en verbetert de mediane overleving 4,4 maanden extra! PMID 17990540.

1434) Lin XG et al ; Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao 27: 1501-3 ; 2007 : hyperthermie naast 5-FU. LV en oxaliplatin als extra adjuvans voor darmkanker verbetert overleving op langere termijn extra. Nut van  5-FU en LV staat nu evenals van hyperthermie vast ; nut van oxaliplatin staat in de adjuvantsituatie echter nog steeds niet vast ; bij uitgezaaide darmkanker is oxaliplatin in ieder geval niet zinvol. PMID 17959524.

1435) Meneses KD et al ; Oncol Nurs Forum 34:1007-16 ; 2007 : Telefonische ondersteuning verbetert bij borstkankerpatienten de levenskwaliteit. PMID 17878129. Zie ook 1421.

1436) Mehling  WE et al ; J Pain Symptom Manage 33:258-66 ; 2007 : Massage en acupunctuur verminderen tezamen postoperatieve pijn igv borstkanker ; ook psychisch was de uitwerking significant positief ; PMID 17349495.

1437) Molassotis A et al ; Complement Ther Med 15:3-12; 2007 : Acupressuur op P6 vermindert misselijkheid, braken etc. bij borstkankerpatienten die chemo krijgen. PMID 17352966. Zie ook 1136.

1438) Dibble SL et al ; Oncol Nurs Forum 34:813-20 ; 2007 : Acupressuur op P6 doet ook hier misselijkheid en braken door chemo afnemen. PMID 17723973. Zie ook 1136 en 1437.

1439) He BM et al ; Zhongguo Zhen Jiu 27:369-71 ; 2007 ; Schedelacupunctuur vermindert noodzakelijke analgesie voor operatie en laat sneller herstel darmfuncties toe ; PMID 17645262.

1440) Zhou AG et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 16:519-21 ; 1996 : Fuzheng Huoxue als adjuvans na operatie voor maagkanker verbetert overleving. PMID 9772596.

1441) Mitterberg M et al ; Prostate 67:1537-42 ; 2007 : Contrast met  kleuren en Doppler maakt biopteren in de prostaat al beter ; efficienter  blijkt biopteren mbv ultrasound. PMID 17705242. Dit lijkt leuker dan het is : het behandelen van lokale prostaatkanker is blijkens de literatuur niet zinvol.

1442) Chin JL et al ; Prostate Cancer Prostatic Dis 19 juni 2007 ; Cryoablation bij prostaatkanker geeft minder darmcomplicaties dan externe bestraling ; in het laatste persisteert alleen het lokale resultaat langer, al is de overleving totaal niet verschillend (wat je uiteraard verwacht) ; PMID 17579613.

1443) Chen XL en Shi YS ; Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao 26 :512-4 ; 2006 : B12 blijkt in vergelijking met gentamycine, via inhalatie tegen bestralingsmucositis in belangrijke mate te beschermen ; PMID 16624769.

1444) Beer TM et al ; Cancer 2007 Oct 25 : Vitamine D maakt intermitterende chemo met taxotere vanwege prostaatkanker, vanwege een goede PSA-daling slechts niet significant vaker mogelijk ; PMID 17960793 ; zie ook 1290 en 1337.

1445) Giralt J et al ; Int J Radiat Oncol Biol Phys 2008 Feb 1 (Epub ahead of print) ; Probioticum vermindert ernst diarree door bestraling ; zie de 3 eerdere studies in deze lijst met een vergelijkbaar resultaat ; PMID 18243569.

1446) Naito S et al ; J Urol 179: 485-90 ; 2008 ; Lactobacilli verminderen als extra adjuvans de recidiefkans op blaaskanker ; zie ook 5 en 8 ; PMID 18076918.

1447) Tsay SL ; Int J Nurs Stud 41:99-106 ; 2004 : Acupressuur vermindert bij patienten met vergevorderde nierkanker de vermoeidheid te verminderen. PMID 14670399.

1448) Agrawal MS et al ; Urology 70: 1075-8 ; 2007 : 40 mg BCG per behandeling is ter preventie van een recidief blaaskanker even effectief als 80 of 120 mg, echter bij minder bijwerkingen. PMID 18158020.

1449)Molassiotis A et al ; Complement Ther Med 2007 ; 15: 228-37 ; Acupunctuur verbetert welbevinden bij kankerpatienten (o.a. minder moe) meer dan sham-acupunctuur of acupressuur. PMID 18054724. Zie ook 1447 o.a.
 
1450)Frisk J et al ; Eur Urol 2008 ; 14 Februari : Hot flushes nemen met zowel elektroacupunctuur als met traditionele acupunctuur bij patienten met prostaatkanker met ca. 75% af. PMID18294761.
 
1451)Berk L et al ; Supportive Care in Cancer Feb 22 (Epub ahead of print) ; 2008 : beta-hydroxyl methyl butyraat samen met arginine en glutamine was net niet in staat significant in dit onderzoek cachexie significant af te remmen. PMID 18293016. Zie ook 169 : hier was er een duidelijk significant effect. Het laatste woord over deze therapie is nog niet gezegd.
 
1452)Cheng BQ et al ; JAMA 299:1669-77 ; 2008 : RFA verbetert bij leverkankerpatienten (primaire vorm), welke reeds TACE krijgen, de ziektevrije overleving en ook de overleving sec. PMID 18398079.
 
1453)Testori A et al ; J Clin Oncol 26: 955-62 ; 2008 : antistoffen tegen het heatshockprotein remt progressie maligne melanoom ; 18281670.
 
1454)Strasser F et al ; Oncologist 13(3):337-46 ; 2008 ; In dit gerandomiseerde dubbelblinde onderzoek blijkt  glutamine smaakverandering door taxanen niet tegen te kunnen gaan. PMID 18378545.
 
1455)Brunello F et al ; Scand J Gastroenterol 43:727-35 ; 2008 ; Kleine primaire levercarcinomen zijn met RFA beter te behandelen dan met ethanolinjectie dwz meer regressies ; de overleving verschilde niet significant ;  PMID 18569991.
 
1456)Cheng BQ et al ; JAMA 299:1669-77 ; 2008 : RFA verbetert resultaat TACE bij behandeling van grotere primaire levercarcinomen ; de overleving was beter met RFA erbij ; PMID 18398079.
 
1457)Casas-Rodera P et al ; Nutr Hosp 23:105-10 ; 2008 : Immunonutrition (arginine, RNA/DNA en omega-3-vetzuren) verminderen infectiekans bij operatie wegens keelkanker ; de kans op fistelvorming was echter niet verlaagd door de immunonutrition. PMID 18449445. Zie ook de meta-analyse onder PMID : 17392114.
 
1458)Sun LC et al ; Am Surg 74: 237-42 ; 2008 : BCAA verminderen bij operatie vanwege een gastrointestinale kanker de kans op complicaties ; PMID 18376691.
 
1459)Wang Z et al ; Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 9: 399-401 ; 2006 : BCAA bevorderen bij operatie wegens darmkanker de wondgenezing ; zie ook 1458 ; deze studie : PMID 17043959.
 
1460)Harding C et al ; BJU Int 2008 ; Aug 14 (Epub ahead of print) ; Ooracupunctuur vermindert bij prostaatkankerpatienten de bijwerkingen van LHRH-agonisten ; PMID 18710455.
 
1461)No authors listed ; Zhonghua Zhong Liu Za Zhi 29:941-2 ; 2007 : Thymopentine vermindert significant bijwerkingen van chemo in relatie tot TACE bij primaire leverkanker. PMID 18478937. Zie ook 221,227,358 en 830.
 
1462)Chiesa MD et al ; Acta Biomed 78:204-9 ; 2007 : 13-cis-retinoic-acid verbetert resultaat tamoxifen bij patienten met vergevorderde borstkanker qua respons slechts niet-significant ; een bezwaar is dat er slechts ca. 30 responsen per groep waren ; de aantallen waren zo laag dat significantie in welke richting dan ook, hierdoor van tevoren al onwaarschijnlijk was. PMID 18330080.
 
1463)Brewster AM et al ; J Clin Oncol 25:1974-8 ; 2007 ; 13-cis-retinoinezuur vermindert brecidiefkans van plaveiselcelcarcinomen niet, noch reduceert het het aantal nieuwe plaveiselcelcarcinomen van de huid ; PMID 17513803.
 
1464)Elkins G et al ; J Clin Oncol 2008 ; 22 sept ; epub ahead of print. PMID 18809612 ; hypnose vermindert hot flushes bij overlevenden van borstkanker significant, zo bleek uit dit gerandomiseerde onderzoek.
 
1465)Huang ZF et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 28 : 152-4 ; 2008 ; Shenqi Fuzheng verbetert resultaat chemo bij borstkanker en vermindert de bijwerkingen ; PMID 18386580.
 
1466)Dai Z et al ; Tradit Chin Med 28: 34-8 ; 2008 : Shenqi Fuzheng verbetert resultaat chemo bij borstkanker en reduceert bijwerkingen ; PMID 18416081. Zie behalve 1465, ook 947 en 1369.
 
1467)Wu TH et al ; Asia Pac J Clin Nutr 2008 ;17:17-22 ; PMID 18364321 ; Pijnstillende kruiden blijken bij terminale kankerpatienten aantoonbaar werkzaam.
 
1468)Cruciani RA et al ; J Pain Symptom Manage 2008 ; Epub ahead of print ; PMID 18809275 ; Carnitine in doses tot 2 gram per dag bij vermoeide kankerpatienten met te lage carnitinespiegel, niet werkzaam tegen deze vermoeidheid.
 
1469)Demark-Wahnefried W et al ; Cancer Epdemiol Biomarkers Prev 17 : 3577-87 ; 2008 : Lijnzaad remt groei prostaatkanker (dus geen lijnzaadolie!) ; PMID 19064574.; Zie ook 813.
 
1470)Brunello F et al ; Scand J Gastroenterol 43: 727-35 ; 2008 ; PMID 18569991 : RFA geeft bij primaire leverkanker een betere ziektevrije overleving dan PEI (percutane ethanolinjectie) ; zie de vele andere publicaties over dit onderwerp in deze lijst.
 
1471)Gardner A et al ; J Clin Oncol 26: 5684-8 ; 2008 : koken van voedsel bij patienten die chemo krijgen voor AML vermindert itt wat de reguliere geneeskunde dacht niet! PMID 18955453.
 
1472)Bayram I et al ; Pediatr Blood Cancer 2008 ; Dec 17 ; Epub ahead of print ; PMID 19090549 : Een EPA-supplement verhoogt bij kinderen met kanker de remissiekans door chemo en vermindert bij deze kinderen de mate van cachexie.
 
1473)Pan JJ et al ; J Clin Oncol 2008 ; dec 22 ; Epub ahead of print ; PMID 19103729 : Adenovirus-p53 verbetert significant locoregionale controle nasopharynxcarcinoom door radiotherapie.
 
1474) Demidov LV et al ; Cancer Biother Radiopharm 23: 477-82 ; 2008 ; PMID 18771352 ; Tarwekiemextract verbetert overleving bij melanoompatienten met een hoog recidiefrisico.
 
1475) Swami S et al ; Int J Cancer 2008 Nov 19 ; PMID 19127598 : sojaextract brengt in een gerandomiseerd onderzoek biochemische veranderingen in prostaatkanker teweeg, die passen bij een langzamere groei . Zie ook 724, 813, 1030, 1071 en 1412.
 
1476) Segal RJ et al ; J Clin Oncol 2009 Jan 20;27(3):344-51 ; PMID 19064985. Zowel trainen met een zware weerstand als aerobe training vermindert vermoeidheid als bijwerking van bestraling vanwege prostaatkanker ; door beide verbeterden ook de fitheid op langere termijn, de sterkte van de spieren ; werd het lichaamsvet minder en verbeterde de conditie ; dit alles was te verwachten ; essentieel is de geringere vermoeidheid.
 
1477)Mangiarotti B et al ; Arch Tal Urol 2008 Dec; 80: 167-71 ; 2008 ; PMID 190235434 ; Als adjuvans is BCG hier ter preventie van een recidief van blaaskanker even goed als mitomycine ; de bijwerkingen van BCG zijn echter minder ; uitmetanalyses eerder genoemd in deze lijst is te vinden dat BCG op lange termijn de sterfte aan blaaskanker wel vermindert, maar dat chemo da niet doet!
 
1478)Ryan AM et al ; Ann Surg 2009 ; 249:355-63 ; {PMID 19247018 ; In dit gerandomiseerde dubbelblinde onderzoek bleek EPA bij patienten die wegens slokdarmkanker geopereerd werden, in vergelijking met een controle voeding, het gewichtsverlies tegen te gaan.
 
1479)Sorensen JB et al ; Cancer 2008 Apr 1 ; 112(7):1600-6 ; PMID 18300265 ; Cryotherapie gaat ook in dit onderzoek duidelijk mucositis door 5-FU tegen ; zie ook o.a. 1074.
 
1480)Basset-Sequin N et al ; Eur J Dermatol 2008 Sep-Oct; 18(5):547-53 ; PMID 18693158 ; Photodynamische therapie en cryotherapie zijn even efficient ter behandeling van basaalcelcarcinomen ; na 5 jaar is het resultaat met  PDT echter aantoonbaar beter. Zie ook o.a. 1015.
 
1481)Jocham D et al ; Aktuelle Urol 2009 Mar ; 40(2):91-9. Epub 2009 Feb 12. PDT met photophrin is eerder iets minder dan beter dan BCG als adjuvans na operatie van invasieve (maar niet in spierweefsel) blaaskanker ; PMID 19214951.
 
1482)Lu LG et al ; Zhonghua Yi Xue Za Zhi 2008 ;88(230:1628-20 ; PMID 19035101 : RFA verbetert overleving bij leverkanker.
 
1483) Yang P et al ; Adv Ther 2008 Aug; 25(8):787-94 ; PMID 18670743. Lentinan verbetert ziektevrije overleving bij leverkanker als middel bovenop TACE en RFA.
 
1484) Liu LS et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2008 Apr ; 28(4):352-5 ; PMID 18543492 : Yiqi Yangyin Jiedu-drank verbetert de immuniteit en de levenskwaliteit bij patienten met vergevorderde NSCLC, die chemo krijgen.
 
1485) Zhang T ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za zhi 2008 Feb; 28(20:154-7 ; PMID 18386581 ; TCM verbetert in gerandomiseerd onderzoek kwaliteit van leven na bestraling vanwege longkanker.
 
1486)Lissoni P et al ; In Vivo 23:171-5 ; 2009 ; PMID 19368145 ; Aloe arborescens : 10 ml 3 keer per dag leidde bij patienten met uitgezaaide kanker die chemo krijgen significant vaker tot stilstand van de tumorgroei, dan wel regressie.
 
1487)You O et al ; Int J Gynecol Cancer 19:567-71; 2009 ; PMID 19509551 ; B6 plus acupunctuur vermindert misselijkheid en braken significant beter bij kankerpatienten die chemo krijgen dan 1 van deze 2 alleen.
 
1488)Wang WH et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 28(7):583-7 ; 2008 : Bushen jianpi naast TACE verbetert bij patienten met primaire leverkanker,de overleving tov TACE plus vitamine C en silymarin, aantoonbaar beter ; PMID 18822903.
 
1489)Wang B et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 20-09 ; 29(3): 257-60 ; Ganji plus Fructus Bruceae-olie verbetert de levenskwaliteit bij patienten met vergevorderde primaire leverkanker, maar verbetert ook de overleving op middellange en langere termijn ; PMID 19548447.
 
1490)Shi X et al ; Zhogguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2007 ; 27(6): 542-5 ; Verhogen van de energie volgens het Pi-principe verbetert bij kinderen met solide tumoren, die chemo krijgen de lichamelijke conditie ; PMID 17633370.
 
1491)Lissoni P et al ; Anticancer Res 2008 ; 28(2B):1377-81 ;PMID 18505083 ; Melatonine (20 mg per dag) blijkt ook in dit onderzoek bij patienten met long- of maagkanker de resultaten van chemo te verbeteren en het leven extra te verlengen ; vergelijk met de vele andere Lissoni-studies uit deze reeks.
 
1492)Menesses K et al ; Cancer Nurs 2009 ; 4Aug ; PMID 19661796 : Psycho-educatie verbetert in gerandomiseerd onderzoek levenskwaliteit borstkankerpatienten.
 
1493)Roscoe JA et al ; J Pain Symptom Manage 2009 ; Mar 27 ; PMID 19328650 : Acupressuurbanden verminderen misselijkheid samenhangend met bestralen ; zie ook 1332.
 
1494)Cho JH et al ; J Altern Complement Med 2008 : 14(5):523-6 ; PMID  18532895 ; Acupunctuur verindert xerophtalmie ten gevolge van bestraling wegens kanker.
 
1495)Hervik J en Mialand O ; Breast Cancer Res Treat 116(2):311-6 ; 2009 ; PMID 18839306 ; Acupunctuur vermindert in vergelijking met sham-acupunctuur bij borstkankerpatienten de hot-flushes.
 
1496)Gottschling S et al ; Klin Padiatr 220; 365-70 ; 2008 ; PMID 18949672 ; Acupunctuur vermindert bij kinderen, die chemo krijgen de bijwerkingen van acupunctuur.
 
1497)Sima L en Wang X ; Zhongguo Zhen Jiu 2009 ; 29 : 3-6 ; PMID 19186712 ; Acupunctuur vermindert indien voor kanker cisplatin wordt gegeven misselijkheid en braken.
 
1498)Yin SH et al ; Zhongguo Zhen Jiu 29: 459-62 ; 2009 ; PMID 19563193 : Acupunctuur plus TCM bevorderen herstel patienten na operatie wegens maagkanker.
 
1499)Jones E et al ; J Soc Integr Oncol 6: 141-5 ; 2008 ; PMID 19134445 ; Acupressuur vermindert bijwerkingen chemo bij kinderen ; zie ook 1496 en 1497.
 
1500)Mustian KM et al ; Med Sport Sci 52: 209-17 ; 2008 ; PMID 18487900 ; Tai Chi Chuan verbetert bij patienten met borstkanker kwaliteit van leven ; zie o.a. ook 1023 en 1137.


Opmerkingen : 67 is 22 bij een langere follow-up ; 123=188 ; 23=26 en 107 is niet gerandomiseerd ; van 33,36 en 37 valt er ook een af ; 714=756 ; 366 = 737 ; 406 = 728 ; 724 = 813 ; 271 = 513 ; 669=671 ; 273=691 ; 476 =
738 ; 519 = 856 ; 163 = 419 ; 123 = 188 ; 187 = 369 ; 632 = 848 ; 298 = 730 ; 174 = 375 ; 633 = 769 ; 708 =719 ; 104 = 157 ; 124 =189 ; 757 = 924 ; 815 = 1079 ; 966 = 1010 ; 866 = 1059 ; 1338 en 1356 zijn ook hetzelfde en 1426 is 1015 bij een langere follow-up ; we hebben dus feitelijk 1501-31 = 1470 studies


Plaats een reactie ...

Reageer op "Literatuurlijst van onderzoeken kanker en voeding/suppletie. Studies: 1401 t-m 1500."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >>