Over de biochemische kaart: A community-driven global reconstruction of human metabolism staat onder https://www.kanker-actueel.nl/NL/voedingstoffen-als-medicijn-biochemische-kaart-van-menselijk-lichaam-voltooid-ziektes-kunnen-voorkomen-worden-door-individueel-voedingspatroon.html een artikel uit de Volkskrant met verwijzing naar de biochemische kaart zelf, gratis in te zien.

Klik hier voor informatie over stand van zaken bij personalised medicin

Literatuurlijst gerandomiseerde (en in een aantal gevallen tevens dubbelblinde ) onderzoeken , in welke een mogelijk therapeutisch effect van een of meer voedingsparameters of een andere complementaire methode is geëvalueerd. 

Voor reguliere behandelingen is in het algemeen vanwege de bijwerkingen slechts gerandomiseerd onderzoek mogelijk . Bovendien is van reguliere behandelingen een gerandomiseerd onderzoek vaak nooit uitgevoerd . Deze bewering van E.Valstar op basis van relevante literatuur is in het NTvG (zie NTvG 136 : 709-710 ; 1992 ) door de desbetreffende oncologen niet weersproken.

Zie ook Nutritional Oncology van D.Heber et al ISBN 0-12-335960-0 ; dit boek is geredigeerd door Harvard en door het Memorial Sloan Kettering Institute !! Als u het boek bestelt krijgt u de tweede bijgewerkte versie van het boek

Aan deze lijst hebben Hans Houtsmuller , Ed Woerlee en Johan Bolhuis belangrijke bijdragen geleverd.

Aparte lijsten van studies uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker of naast bestraling of chemo of operatie of stamceltransplantaties c.q. beenmergtransplantaties heb ik uitgesplitst uit de algemene lliteratuurlijst om het u gemakkelijker te maken.

Wanneer een studie is uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker heb ik die opgenomen in een aparte lijst voor die specifieke vorm van kanker: zie 

https://kanker-actueel.nl/NL/literatuurlijsten-niet-toxische-middelen-en-behandelingen-per-kankersoort-en-aanvullend-op-chemo-operatie-en-bestraling.html of hieronder in de lijst.

Hier de lijsten die inmiddels klaar zijn en online gezet.

Vervolg literatuurlijst gerandomiseerde studies in de therapeutische sfeer:

1801)Mahigir F et al; Asian Pac J Cancer Prev 2012;13(9):4561-5;PMID 23167380 ;  psychotherapie blijkt  bij kankerpatiënten de pijn te kunnen verminderen

1802)Molassiotis A et al; J Clin Oncol 2012 Dec 20:30(36):4470-6;PMID 23109700 : acupunctuur verbeterde in dit onderzoek in vergelijking met placebo lichamelijk en geestelijk welbevinden.

1803)Carlson LE et al; Psychooncology 2013 Aug;22(8):1880-8;PMID 23147718 : screening voor distress en dan individuele complementaire therapie verminderen pijn en vermoeidheid t.o.v. niet screenen etc.

1804)Simcock R et al; Ann Oncol 2013 Mar;24(3):776-83; Acupunctuur vermindert in een RCT tov standaardbehandeling duidelijk droogheid van de mond veroorzaakt door bestraling.

1805)Duijts SE et al; J Clin Oncol  2012 Nov 20;30(33):4124-33;PMID23045575 ; cognitieve therapie plus lichaamsbeweging vermindert menopauzeklachten bij patiënten die door de behandeling in de overgang gekomen zijn.

1806)Kangas M et al ; Psychooncology 2013 jul;22(7):1665-73;PMID 23042612 ; cognitieve therapie bij keelkankerpatiënten  vermindert posttraumatische stress , angst en depressieve klachten.

1807)Xiao H et al; Cancer Nurs 2013 Jul-Aug;36(4):274-83;PMID 23047792 ; Psychotherapie verbetert bij patiënten met kanker de overall kwaliteit van leven.

1808)Saarto T et al; Anticancer Res 2012 Sep;32(9):3875-84;PMID22993332 : bij borstkankerpatiënten verbetert fysieke activiteit kwaliteit van leven.

1809)Cantarero-Villanueva I et al ; Arch Phys Med Rehabil 2013 Feb;94(2):221-30;PMID23017985; diepzeeduiken verminderde in deze RCT de vermoeidheid bij patiënten behandeld voor borstkanker.

1810)Winters-Stone KM et al; Osteoporos Int 2013 May;24(5):1637-46;PMID22996743 ; lichaamsbeweging verbetert kwaliteit botten bij patiënten behandeld voor borstkanker.

1811)Cheville AL et al; J Pain Symptom Manage 2013 May;45(5):811-21;PMID23017624 : een exerciseprogramma thuis verbetert bij patiënten met gevorderde darmkanker of longkanker de mobiliteit, de slaapkwaliteit en vermindert de vermoeidheid.

1812)Kim KC et al; BMC Complement Altern Med 2012 Oct 3;12:172;PMID 23033982: Maretakinjecties verbeteren de levenskwaliteit bij patienten met maagkanker.

1813)Ducloux D et al; Am J Hosp Palliat Care 2013 Sep;30(6):536-40;PMID22964343 : Relaxatietherapie bevordert bij borstkankerpatiënten met slaapproblemen de slaap.

1814)Philips KM et al; Stress Health 2012 Dec;28(5):368-75;PMID 22972771; Stress management en lichaamsbeweging vermindert bijwerkingen chemo.

1815)Feng HQ et al; Zhonghua wei Chang Wai Ke Za  Zhi : 2012 Sep;15(9):957-9;PMID 22990933 : na oesophagusoperatie (slokdarm) in verband met kanker is eerder beginnen met enterale voeding eerder beter dan slechter.

1816)Cruciano RA et al; J Clin Oncol 2012 Nov 1;30(31):3864-9;PMID 22987089 ; dagelijks 2 gram L-carnitine verminderde bij kankerpatiënten, die verder goed gevoed waren, de vermoeidheid niet.

1817)Feng Y et al ; Chin j Integr Med 2012 Sep;1899);663-9 ;PMID 22936319 : TCM verbeterde resultaat chemo bij vergevorderde niet-klein-cellige longkanker - NSCLC  in dit onderzoek niet aantoonbaar.

1818)Cantarero-Villanueva I; Pain Med. 2012 Nov;13(11):1509-19;PMID 22958507 : Oefeningen in warm water verminderen pijn borstkankerpatiënten in nek, schouder en oksel.

1819)Jensen-Johansen MB et al; Psychooncology 2013 Jul;22(7):1492-500 : Interventie met een expressieve schrijftherapie verbeterde het psychische profiel van borstkankerpatiënten niet ; PMID 22991162.

1820)Goretshi Z et al ; BMC Cancer 2012 Aug 15;12: 355:PMID  22894640 ; In deze RCT met placebo als controle bleken omega-3-vetzuren de kans op neuropathie door Taxol te verlagen.

1821)Olver IN en Dutney A;Altern Ther Health Med 2012 Sep-Oct ; 18(5):18-27: Blind bidden op gerandomiseerde basis blijkt de levenskwaliteit van kankerpatiënten te verbeteren. Over religie zegt dit onderzoek volgens mij overigens niets ; er is wel een effect op de levenskwaliteit. PMID 22894887.

1822)Bokmand S en Flyger H; Breast 2013 Jun;22(3):320-3; PMID 22906948 ; Acupunctuur blijkt in dit onderzoek menopausale klachten bij borstkankerpatiënten te verminderen.

1823)Morano MT et al; Arch Phys Med Rehabil. 2013  Jan ; 94(1):53-8;PMID 22926460 : Lichamelijke training voor een operatie wegens longkanker gaf in deze RCT een beter herstel na de operatie.

1824)Li H et al; Nan Fang Yi Ke da Xue Xue Bao 2012 Aug;32(8):1168-70;PMID 22931614 : Tanshinone blijkt herstel van bestralingsschade bij keelkankerpatiënten te bevorderen.

1825)Ichikawa K et al; Surg Today 2013 Jul;43(7):720-6;PMID22890582 ; BCAA’s verminderen na operatie wegens primaire leverkanker, de kans op een recidief; zie ook o.a. 1250,1251,1294 en 1713 van deze lijst.

1826)O’Callaghan C et al ; J Med Imaging Radiat Oncol 2012 Aug;56(4):473-7;PMID 22883658 ; Zelf gekozen muziek verbeterde bij radiotherapie het subjectief welbevinden, maar niet de objectieve angst ; welnu een zelfgewenste ‘placebo’, als het dat is, is natuurlijk gewenst in dit soort situaties. Zie ook in deze lijst 1371 met bronnen aldaar, maar ook 1676, 1681, 1684,1691 en 1693 ; het mag duidelijk zijn muziek is bij de behandeling van kanker overall gezien zeer nuttig.

1827)Vidlar A et al ; Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub 2010 Sep;154(3):239-44; PMID 21048810 : de combinatie van selenium en mariadistel verbeterde na prostatectomie aantoonbaar de kwaliteit van leven in vergelijking met placebo’s.

1828)Santos Araujo Mdo C et al; Evid Based Complement Alternat Med 2012;2012:676984:PMID 22811748 : Uncaria tomentosa vermindert neutropenie als gevolg van FAC-chemo in verband met borstkanker.

1829)Shi X et al; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2012 Apr;32(4):468-70;PMID 22803424 : Hewei zhiou  vermindert braken als bijwerking van chemo.

1830)Meng Z et al; Br J Cancer 2012 Jul 24;107(3):411-6;PMID22782343 ; Een bepaald extract van diverse soorten van het genus Bufo blijkt bij patiënten met uitgezaaide alvleesklierkanker  het resultaat van gemzar niet te verbeteren.

1831)Lyckholm L et al; J Pain Palliat Care Oharmacother 2012 Jun;26(2):111-4;PMID 22764846 : Dagelijks 100 mg zink (2 keer 50 mg) blijkt ruik- en smaakstoornissen bij chemo niet tegen te gaan ; zie ook 20,88,457 ; 1380, 1387 : zink gaat mucositis  als gevolg van bestralen bij keelkanker wel tegen ; bevordert herstel reuk etc. na chemo voor keelkanker ; het laatste geldt kennelijk niet als het om chemo voor andere kankers dan keelkanker gaat.

1832)Kwekkeboom KL et al; J Pain Symptom Manage 2012 Dec;44(6):810-22;PMID22771125 ; cognitieve gedragstherapie blijkt bij patiënten met kanker pijn, vermoeidheid en slaapstoornissen te verminderen.

1833)Deng SQ et al; Zhong Xi Yi Jie He Xue Bao; 2012 Jun;10(6):635-40:PMID 22704411 : Feitai  verhoogt regressiekans NSCLC - niet-klein-cellige longkanker op chemo.

1834)Bang MH et al; Anticancewr Res 2010 Dec;30(12):5145-51;PMID 21187503; Arabinoxylaan geeft als adjuvans bij  de behandeling van inoperabele primaire leverkanker  een betere overleving op langere termijn.

1835)Gu RM et al; Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 2012 May;15(5):468-72; PMID 22648841 : Nutritional support (enetral nutrition) bevordert herstel na operatie wegens gevorderde maagkanker, waarbij ook itra-operatieve chemo is toegepast.

1836)Lesser GJ et al; J Support Oncol  2013 Mar;11(1):31-42:PMID 22682875 : dagelijks 300 mg Q10 vermindert bij patiënten met nieuw gediagnosteerde borstkanker, die chemo krijgen, vermoeidheid niet..

1837)Snow A et al; J Psychosoc Oncol 2012;39(3):281-93;PMID22571244 ; Ook in dit onderzoek verminderde hypnose angst significant ; de pijn nam niet significant af ; overigens is het laatste in zeer veel onderzoek ook significant ; zie o.a. 1019 , 1118 ; 1119 ; 1122; 1123 ; 1124 ; 1165 ; 1262 ; 1316 ; 1397 ; 1464 ; 1515 ; 1516 ; 1517 ; 1518 ; 1520 ; 1548 ; 1593 ; 1613  en 1631!!!!

1838)Prota C et al; Int J Impot Res 2012 Sep;24(5):174-8:PMID 22573231 : Vroege postoperatieve biofeedback met de bekkenbodem verbetert erectiele functie bij mannen, die een prostatectomie  ondergaan hebben ; zie ook 1193.

1839)Bjorneklett HG et al; Support Care Cancer 2012 Dec;20(12):3325-34;PMID22576981 : informatie , ontspanningstraining en o.a. mentale visualisatie verminderen vermoeidheid bij borstkankerpatiënten en zo de kwaliteit van leven.

1840)Lammers RJ et al; J Clin Oncol 2012 Jun 20;30(18):2275-9;PMID22585689 ; Keyhole limpet hemocyanine (KLH) bleek minder goed dan mitomycine om blaaskankerrecidieven te voorkomen, hoewel het wel werkt (493, 496 en 1129) ; nog beter is zoals uit zeer vele studies in deze lijst blijkt : BCG. Het is interessant om KLH in combinatie met BCG te onderzoeken.

1841)Zhang CH et al; Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 2012 May;15(5):448-51;PMID 22648836 ; het supplement Lipoplus bleek herstel van darmkankeroperatie meer te bevorderen dan andere voedingsaanvullingen : minder infecties o.a. ; zie ook de vele publicaties in deze lijst mbt immunonutrition.

1842)Petterson A et al ; Radiother Oncol 2012 Jun;103(3):333-40;PMID 22633817; minder vezels en lactosebeperking bleken de bijwerkingen van bestraling wegens prostaatkanker niet te verminderen ; het eerste is niet rationeel en het tweede helemaal niet ; in deze lijst zijn nu juist zeker drie studies, die laten zien dat probiotica de bijwerkingen van bestraling kunnen verminderen. Te weinig kennis van de reeds voorliggende literatuur leidt ertoe dat een niet voor de handliggende proef wordt gedaan.

1843)Kuo WH et al; Evid Based Complement Alternat Med 2012;’2012:803239 ;PMID 22548120 : Tien-Hsien druppels verbeteren bij uitgezaaide borstkanker fysiek en geestelijk welbevinden in vergelijking met placebo.

1844)Chambers SK et al; Psychooncology 2013 May;22(5):1025-34;PMID 22549800 : Prostaatkankerpatiënten, die meer geld, meer opleiding hebben en jonger zijn blijken meer van psychologische ondersteuning te profiteren.

1845)Szefel J et al; Oncol Rep 2012 Jul;28(1):319-23;PMID 22562434 : MCT’s verminderen bij kankerpatienten release van carnitine van spieren ; logisch, want voor het katabolisme daarvan heb je geen carnitine nodig ; er is dan meer carnitine beschikbaar voor andere ondersteunende functies.

1846)Jafari N et al; Psychol Health Med 2013;18(1):56-69;PMID22533516; Spirituele therapie verbetert levenskwaliteit bij vrouwen met borstkanker, die bestraald worden.

1847)Courneya KS et al; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2012 Jun;21(6):887-94;PMID 22523181; Aerobics blijkt bij patiënten met een lymphoom een slechte slaap niet te verbeteren.

1848)Druva A et al ; J Altern Complem Med 2012 May;18(5):473-9;PMID 22525009;  Pranayama (een bepaald type yoga), blijkt in deze RCT, verbeterde bij kankerpatiënten die chemo krijgen de slaap, verminderde de angst en verbeterde de mentale gezondheid.

1849)Yao Y et al; Zhongguo Fei Ai Za Zhi 2012 Apr;15(4):213-7;PMID 22510506 : Feiji plus psychotherapie vermindert angst en depressie bij patiënten met primaire longkanker ; zie ook 1110 ; 1505 en 1549.

1850) Hayama Y en Inoue T ; Complement Ther Clin Pract 2012 May;18(2):94-8 : In deze RCT bleek een ademhalingstechniek, die met diep ademen gepaard gaat, de spanningen en de angst bij patiënten met gynaecologische kanker, die chemo krijgen, te verminderen.

1851)Kotz T et al; Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2012 Apr;138(4):376-82:PMID 22508621; Slikoefeningen voorafgaande aan operatie wegens keelkanker,  hadden niet direkt na operatie, maar wel later in de tijd effect op minder last van slikklachten.

1852)Choi JY en Kang HS;J Korean Acad Nurs 2012 Feb;42(1):95-104:PMID22410606 : Lichaamsbeweging blijkt bij maagkankerpatiënten die chemo krijgen vermoeidheid en angst te verminderen.

1853)Zhu X et al; JPEN 2013 Jan;37(1)68-74:PMID22421017; na levertransplantatie vanwege o.a. een primair levercarcinoom bleek visolie de kans op infecties te verminderen en in samenhang daarmee het vrblijf in het ziekenhuis te verkorten.

1854) Fuchs-Tarlovsky V et al; Nutr Hosp 2011 Jul-Aug;26(4):819-26;PMID22470030 ; extra beta-caroteen, vitamine C en E verminderen bij patiënten met baarmoederhalskanker, die cisplatin/bestraling krijgen, de oxydatieve stress en verbeteren de kwaliteit van leven ; alles in vergelijking met een placebo.

1855)Yang EJ et al; Gynecol Oncol 2012 Jun;125(3):705-11:PMID 22472463; bij patiënten met voorheen een gynecologische kanker vermindert bekkenbodem training dysfunctie ervan en wordt zo de levenskwaliteit verbetert. Bij prostaatkankerpatiënten werkt het ook : zie 1193 en 1838.

1856)Portenoy RK et al; J Pain 2012 May;13(5):438-9;PMID22483680 : Cannabinoiden verminderen in vergelijking met placebo pijn bij patiënten met kanker waar opiaten niet goed meer werken. Zie ook 1688, maar ook 1424 en 1568.

1857)Binns-Turner PG;AANA J 2011 Aug;79(4Suppl):S21-7; PMID22403963 : Muziek vermindert angst en pijn bij operatie wegens borstkanker. Zie ook :881,887,915 ,963, 1676 en 1685 maar veel meer nog 905,910,918,925,1371, 1681,1682,1684,1693, 1691 en 1826.

1858)Hsiao FH et al; Psychother Psychosom,. 2012;81(3):173-82;PMID 22399076 : psychotherapie had bij kanker een verlaging van de cortisolspiegels tot gevolg ; het welbevinden verbeterde niet significant ; mijn hypothese is dat de psychotherapie feitelijk voor een deel de stress-regulatie over kan nemen.

1859)Craft MA et al;J Adv Nurs. 2013 Feb;69(2):305-15;PMID 22494086 : Expressive writing verbeterde in deze RCT de levenskwaliteit van borstkankerpatiënten ; zie ook 1180.

1860)Meng Z et al; Eur J Cancer 2012 Jul;48(11):1692-9;PMID22285177; Acupunctuur gaat in vergelijking met sham-acupunctuur in belangrijke xerostomie in verband met bestralen bij het nasopharynxcarcinoom tegen.

1861)Ottenbacher AJ et al; Support Care Cancer 2012 Oct;20(10):2483-9;PMID22249915; Matige tot zware lichaamsbeweging verbetert duidelijk de conditie van borstkanker- en prostaarkankerpatienten.

1862)Gaston-Johansson F et al; Psychooncology 2013 Mar;22(3):530-9;PMID 22290808 ; informatie over borstkanker vooraf ; cognitieve bewustwording , ontspanningsoefeningen en instructies om juist met de laatste 2 door te gaan  verbetert bij patiënten met borstkanker, die chemo krijgen de conditie.

1863)Chen HW et al; Clin Invest Med 2012 Feb 1;35(1):E1-11;PMID22309959 ; Een Astragalus membranaceus-extract blijkt in vergelijking met placebo de kanker gerelateerde vermoeidheid bij kankerpatiënten te verminderen.

1864)Yeo TP et al; J Am Coll Surg 2012 Apr;214(4):463-75;PMID22321518 ; Loopoefeningen extra thuis verbeterde in deze RCT de conditie/kwaliteit van leven van patiënten geopereerd wegens alvleesklierkanker aantoonbaar.

1865)Schernhammer ES et al; Cancer Causes Control 2012 Apr;23(4):609-16;PMID22370698; melatonine  blijkt bij postmenopauzale borstkankerpatiënten de nog bestaande al lage oestrogeenspiegels niet verder te verlagen (iets wat ik wel verwacht had) ; belangrijk is echter dat melatonine heel duidelijk bij kankerpatiënten therapeutische consequenties heeft ; men zoeke in deze lijst onder melatonine.

1866)Lazarevic B et al; Br J Nutr 2012 Dec 28;108(12):2138-47;PMID 22397815 : genisteine bleek in dit onderzoek bij mannen met lokale prostaatkanker in korte tijd mRNA passend bij de kanker in spiegel te verlagen ; zie ook 1637 en 1711.

1867)Aquado Loi CX et al; J Psychosoc Oncol 2012;30(1):57-80;PMID 22269076; patiënten met kanker die chemo krijgen bleek te leren zelf hun stress niveau’s te verlagen en bleken daarin succesvol ; uiteraard in vergelijking met een controle-groep.

1868)Breitbart W et al; J Clin Oncol 2012 Apr 20;30(12):1304-9;PMID 22370330: Een vorm van psychotherapie bleek in dit onderzoek de kwaliteit van leven meer te verbeteren dan therapeutische massage.

1869)Yao Y ; Zhongguo Fei Ai Za Zhi 2012 Jan;15(1):27-33;PMID22237121 ; Feji plus psychotherapie verbeterde in dit gerandomiseerde onderzoek de levenskwaliteit bij patiënten met een primaire longkanker.

1870)Zhang JW et al; Am J Med Sci 2012 Mar;343(3):199-205;PMID22197980; Probiotica verminderen bij patiënten geopereerd voor darmkanker  in vergelijking met placebo significant de kans op postoperatieve infecties.

1871)Bower JE et al; Cancer 2012 Aug 1;118(15):3766-75;PMID 22180393; Yoga vermindert bij borstkankerpatiënten  in vergelijking met gezondheidsvoorlichting aantoonbaar de vermoeidheid ; zie ook 977, 1030, maar vooral 1116,1382, 1404, 1405, 1530, 1566, 1617 en 1628. Yoga verbetert bij borstkankerpatiënten echt ondubbelzinnig de kwaliteit van leven!!

1872)Zhao H et al; Evid Based Complem Alternat Med 2012;2012:809614;PMID 22203880 : Bij patiënten met borstkanker, die hormonale therapie krijgen, blijkt een sporenpoeder van Ganoderma lucidum de vermoeidheid te verminderen en de kwaliteit van leven te verbeteren.

1873)Suh EE ; Oncol Nurs Forum 2012 Jan;39(1):E1-9;PMID22201663 ; Acupunctuur op P6 verminderde ook in dit onderzoek de misselijkheid bij borstkankerpatiënten die chemo kregen. Zie ook o.a. 1136, 1437 en 1438.L

1874)Long SQ et al; Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao 2011 Dec;31(12):2090-2:PMID22200721 : Shenfu  verminderde in dit onderzoek bij longkankerpatiënten die chemo krijgen  vermoeidheid, diarree, misselijkheid en braken.

1875)Kang KM et al; Med Gas Res 2011 Jun 7;1(1):11 ;PMID22146004; Waterstofrijk water vermindert de oxydatieve stress bij bestralen en verbetert de kwaliteit van leven, zonder de therapeutische waarde van bestraling te verminderen.

1876)Sprod LK et al; J Cancer Surviv 2012 Jun;6(2):146-54;PMID 22160628; Tai chi chuan (TCC) : TCC verbetert in vergelijking met een standaard support ; bij vrouwen behandeld voor borstkanker, de levenskwaliteit.

1877)Pinnix C et al ; Int j  radiat Oncol Biol Phys 2012 Jul 15;83(4):1089-94:PMID 22172912 : lokale applicatie van hyaluronzuur vermindert de kans op bestralingsdermatitis niet.

1878)Kovacic T en Kovacic M ; J Altern Complement Med 2011 Dec;17(12):1157-64;PMID22106845 : Ontspanning door yoga  blijkt bij patienten met borstkanker in deze RCT het gevoel van zelfwaarde te vergroten.

1879)Anderson RT et al; J Cancer Surviv 2012 Jun;6(2):172-81 ; PMID 22160629 ;  Snel na de borstkankerdiagnose beginnen met lichaamstraining verbetert direkt de conditie.

1880)McCabe C et al; Psychooncology 2013 Feb;22(2):330-7;PMID 22147646 ; bezig zijn met kunst  op een geleide manier blijkt bij kankerpatiënten, die net een stamceltransplantatie hebben gehad de kwaliteit van  leven te verbeteren.

1881)Margalit DN et al ; Int J Radiat Oncol Biol Phys 2012 May  1;83(1):28-32:PMID22079732; Beta-caroteen extra beinvloed resultaat bestraling vanwege prostaatkanker niet.

1882)Jiang Y et al; Zhonggio Zhong Xi Yi  Jie He Za Zhi 2011 Oct;31(10):1311-6; PMID 22097195 : TCM - Chinese kruiden naast chemo bij vergevorderde niet-kleincellige longkanker - NSCLC verbeterde de levenskwaliteit.

1883)Hebert JR et al; Cancer Epidemiol 2012 Apr;36(2):e128-36;PMID 22018935 : meer fruit en minder vet remt PSA-stijging bij recidief  prostaatkanker af.

1884)Heinrichs N et al; Ann Behav Med 2012 Apr;43(2):239-52;PMID22037965: Psychologische training van een borstkanker-/gynecologische  kankerpatiënt met partner leidt bij vergelijking met een controleprogramma tot vermindering van de ‘kankerstress’.

1885)Nguyen MM et al; Cancer Prev Res (Phila.0 2012 Feb;5(2):290-8;PMID 22044694 : Dagelijks  800 mg EGCG leidde in de 3 tot 6 weken voor prostatectomie wegens prostaatkanker  tot gunstige veranderingen in de PSA onder andere, maar significantie werd niet bereikt ; getalsmatige beperkingen (slechts 24 of minder patiënten per groep!) maakten het bereiken van welke significantie dan ook moeilijk, waardoor dit onderzoek niet veel zegt.

1886)Fernandez-Lao C et al; J Manipulative  Physiol Ther 2012 Feb 2012 Feb;35(2):94-100;PMID 22018755 : massage bij borstkankerpatiënten leidde tot een toename van de speekselkliersecretie en een verandering in de IgA-spiegel, maar had geen effect op de vermoeidheid.

1887)Zhou KN et al; Chin Med J (Engl). 2011 Aug;124(15):2321-7;PMID 21933563 : muziek vermindert depressie bij borstkankerpatiënten en verkort hun ligduur in ziekenhuizen. Zie ook referentie 1857.

1888)Li XM et al; J Adv Nurs 2012 May;68(5)1145-55;PMID21978087; Muziek verminderde ook in dit gerandomiseerde onderzoek de angst bij kankerpatiënten ; zie ook 1857 en 1887.

1889)Oldervoll LM et al; Oncologist 2011;16(11):1649-57: PMID 21948693 ; Stevig trainen door patiënten met vergevorderde darmkanker verminderde niet de vermoeidheid, maar verbeterde wel de conditie,

1890) Pace do Amaral MT et al; Physiother Theory Pract. 2012 May;28(40:299-306; PMID 22007656 :  Manuele therapie extra naast gewone schouderoefeningen versus alleen schouderoefening geeft geen verschil bij revalidatie schouder na borstoperatie inclusief lymfklierverwijdering.

1891)Bjorneklett HG et al; Acta Oncologica 2012 Feb;51(2):198-207;PMID  21923569 ; groepstherapie vermindert angst en depressie bij patiënten die voor borstkanker behandeld worden.

1892)Lerman R et al; Ann Surg Oncol 2012 Feb;19(2):373-8;PMID 21913014 : bij vrouwen behandeld voor borstkanker blijkt mindfulness de kwaliteit van leven te verbeteren.

1893)Branstrom R et al;  Int J Behav Med 2012 Dec;19(4):535-42;PMID 21931958 : dit onderzoek is vergelijkbaar met 1892.

1894)Yen SH et al; Int J Radiat Oncol Biol Phys 2012 Mar 15;82(4):1463-70;PMID 21840136 : Een mondwassing met phenylbutyraat blijkt effectief om mucositis bij chemo in vergelijking met placebo te bestrijden.

1895)Loprinzi CE et al; Clin Breast Cancer 2011 Dec;11(6):364-8;PMID 21831722 ; Een beter stress-management vermindert bij borstkanker stress en verbetert zodoende levenskwaliteit.

1896)Pinto BM et al; Psychooncology 2013 Jan;22(1):54-64;PMID 21905158 ; Het is mogelijk darmkankerpatiënten tot extra lichaamsbeweging thuis te motiveren en zo hun conditie te verbeteren.

1897)Yoshiji H et al; Oncol Rep 2011 Dec;26(6):1547-53:PMID 218742360 : BCAA’s zijn gunstig bij het primaire levercarcinoom ; in combinatie met perindopril werken BCAA’s  ter preventie van een recidief nog beter!

1898)Farias IL et al; Evid Based Complement Alternat Med 2012;2012:892182;PMID 21869902 : Dagelijks  300 mg Uncaria tomentosa vermindert de bijwerkingen van FOLFOX4 niet.

1899)Pehlivan E et al; Ann Thorac Cardiovasc Surg 2011;17(5):17(5):461-8;PMID 21881371 : korte tijd intensieve fysiek therapie alvorens operatie wegens longkanker, verbetert niet alleen de zuurstofvoorziening, maar verkort ook het verblijf in het ziekenhuis na de operatie.

1900)Shan MJ et al; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi ; 2011 Jul;31(7):873-9;PMID21866652 : Ook in dit onderzoek blijkt TCM - Traditionele Chinese Medicijnen de kwaliteit van leven van patiënten met longkanker, die chemo krijgen, aanzienlijk te verbeteren.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Literatuurlijst van onderzoeken kanker en voeding/suppletie. Studies: 1801 t/m 1900"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >>