1 november 2012: Bron: Am J Epidemiol. 2012;176:751-759, 760-763

Ploegendienst met nachtdiensten verdubbelt risico op kanker bij mannen in vergelijking met alleen overdag werken. Dat zijn de uitkomsten uit een Canadees zogeheten case controle onderzoek bij 3137 mannen met kanker en 512 mannen uit een vergelijkbare controlegroep in de jaren 1979 tot 1985. De resultaten van dit onderzoek werden gepubliceerd in het American Journal of Epidemiology.

De studiegegegvens zijn gehaald uit vragenlijsten die door alle mannen werden ingevuld. Uit de studie kwam naar voren dat in vergelijking met mannen die nog nooit 's nachts hadden gewerkt bij mannen die regelmatig wel 's nachts werkten een verhoogd risico hadden op prostaatkanker (odds ratio , 2,77), non-Hodgkin-lymfoom (OR, 2.31), alvleesklierkanker (OR, 2.27), rectumkanker (OR, 2.09), darmkanker (OR, 2.03), blaaskanker (OR, 1,74) en longkanker (OR, 1,76).

Volgens  Richard Stevens, PhD, een oncologisch epidemioloog aan de Universiteit van Connecticut Health Center in Farmington, die niet betrokken was bij de studie maar wel als onafhankelijk reviewer optrad voordat er werd gepubliceerd is deze studie van grote betekenis. Bijzonder is dat de resultaten zijn gevonden bij mannen en bij zoveel verschillende vormen van kanker tegelijk. Dit maakt dat de studie overtuigend bewijs levert en kwalitatief uitstekend kan worden genoemd, aldus prof. dr. Stevens.
Eerdere studies hebben aangetoond dat de melatonine aanmaak een grote rol kan spelen in de hormonale verstoring bij vrouwen, en dat dit gerelateerd is aan met name borstkanker. Deze studie toont aan dat dus niet alleen vrouwen hier kwetsbaar in zijn, maar ook mannen blijkbaar, aldus dr. Stevens.

De onderzoekers zelf zijn voorzichtiger met hun conclusies dan prof. dr. Stevens. De studie is 30 jaar geleden uitgevoerd en de antwoorden op de vragen zouden beïnvloed kunnen zijn door het toenmalig gebrek aan kennis over gevolgen van werken in de nacht. Op dat moment werd met name in de regio waar dit onderzoek werd uitgevoerd naar oorzaken voor de hogere incidentie van kanker gezocht die, zo vermoeden de onderzoekers, meer lag in de werkomgeving van mannelijke arbeiders. Zo publiceerden dezelfde onderzoekers studies over de associatie tussen beroepsmatige blootstelling aan lood (Am J Epidemiol 2007;. 166:1005-1014) en diesel / benzine  ( Am J Epidemiol 2007;. 165:53-62) en het risico op kanker. Kankerpatiënten zouden dan meer bereid zijn vragenlijsten in te vullen dan mannen zonder kanker. Echter in deze studie werden de vragenlijsten door 70 procent van de mannen uit de controlegroep ingevuld,
wat vrij hoog is voor dergelijk onderzoek, aldus de onderzoekers. En de studie zou hiermee ook representatief zijn voor de werkende Canadese bevolking.

De onderzoekers zeggen wel dat de consistente positieve associatie uit de resultaten niet alleen kan worden toegeschreven aan een methodisch beperkte opzet, maar het kan ook niet helemaal uitgesloten worden dat de resultaten toeval zijn. Onze resultaten geven enige steun aan de hypothese dat nachtwerk zou kunnen leiden tot een toename van het risico op kanker, aldus de onderzoekers.

Het bewijs van een relatie tussen nachtwerk en het ontstaan van kanker neemt steeds meer toe, stelt Parveen Bhatti, PhD, van het Fred Hutchinson Cancer Research Center in Seattle, Washington, in een begeleidend commentaar. Dr Bhatti pleit voor meer onderzoek naar dit onderwerp. "Epidemiologische studies met gedetailleerde gegevens over de verschillende aspecten van ploegenarbeid zijn nodig om echt te begrijpen wat het verband is tussen ploegendienst en meerdere vormen van kanker die steeds vaker worden waargenomen.  Deze studies kunnen jaren duren, maar in de tussentijd zouden studies waarin biomarkers van het effect van de nacht-ploegendienst worden gemeten en onderzocht een bruikbaar alternatief kunnen zijn, aldus Parveen Bhatti, PhD.

Van onze kant kunnen we toevoegen dat elke dag 15 tot 20 mg. melatonine zowel bij vrouwen als bij mannen een zinvolle toevoeging kan zijn in het bestrijden en voorkomen van kanker.
Er zijn teveel bewijzen om dit niet te doen. Zie voor meer informatie onder melatonine

Hier het abstract van de studie waarvan het volledige studierapport: Night Work and the Risk of Cancer Among Men  tegen betaling is in te zien op de website van Am J Epidemiol. 2012; 176:751-759, 760 tot 763

Night work might influence cancer risk, possibly via suppression of melatonin release

Am. J. Epidemiol.176 (9): 751-759. doi: 10.1093/aje/kws318

 

Night Work and the Risk of Cancer Among Men

  1. Jack Siemiatycki
  1. *Correspondence to Dr. Marie-Élise Parent, Epidemiology and Biostatistics Unit, INRS-Institut Armand-Frappier, Institut national de la recherche scientifique (INRS), University of Quebec, 531 Boulevard des Prairies, Laval, Quebec H7V 1B7, Canada (e-mail: marie-elise.parent@iaf.inrs.ca).
  1. Abbreviation: CI, confidence interval.

  • Received October 12, 2011.
  • Accepted February 2, 2012.

Abstract

Night work might influence cancer risk, possibly via suppression of melatonin release. In a population-based case-control study conducted in Montreal, Quebec, Canada, between 1979 and 1985, job histories, including work hours, were elicited from 3,137 males with incident cancer at one of 11 anatomic sites and from 512 controls. Compared with men who never worked at night, the adjusted odds ratios among men who ever worked at night were 1.76 (95% confidence interval (CI): 1.25, 2.47) for lung cancer, 2.03 (95% CI: 1.43, 2.89) for colon cancer, 1.74 (95% CI: 1.22, 2.49) for bladder cancer, 2.77 (95% CI: 1.96, 3.92) for prostate cancer, 2.09 (95% CI: 1.40, 3.14) for rectal cancer, 2.27 (95% CI: 1.24, 4.15) for pancreatic cancer, and 2.31 (95% CI: 1.48, 3.61) for non-Hodgkin's lymphoma. Equivocal evidence or no evidence was observed for cancers of the stomach (odds ratio (OR) = 1.34, 95% CI: 0.85, 2.10), kidney (OR = 1.42, 95% CI: 0.86, 2.35), and esophagus (OR = 1.51, 95% CI: 0.80, 2.84) and for melanoma (OR = 1.04, 95% CI: 0.49, 2.22). There was no evidence of increasing risk with increasing duration of night work, with risks generally being increased across all duration categories. Results suggest that night work may increase cancer risk at several sites among men.

© The Author 2012. Published by Oxford University Press on behalf of the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. All rights reserved. For permissions, please e-mail: journals.permissions@oup.com.  

 


Plaats een reactie ...

Reageer op "Ploegendienst met nachtdiensten verdubbelt risico op kanker bij mannen in vergelijking met alleen overdag werken"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Ploegendienst met nachtdiensten >> Ploegendienst met nachtdiensten >>