Hyperthermie, zowel lokaal als totaal blijkt uitstekende en effectieve aanvullende behandeling bij vele vormen van kanker. Hier een aantal artikelen als overzicht.
Hyperthermie. Wat is hyperthermie? En wat is het verschil tussen de verschillende vormen van hyperthermie?
Hyperthermie bij alvleesklierkanker: aantal studies laten zien dat hyperthermie naast bestraling en chemo een aanzienlijk beter effect geeft op overall overlevingstijd.
Hyperthermie in combinatie met chemo en bestraling bij baarmoederkanker heeft groot effect - significant - op overlevingsduur aldus dubbelblinde gerandomiseerde Nederlandse studie
Hyperthermie in combinatie met chemo en bestraling bij baarmoederhalskanker heeft significant effect op overlevingsduur en maakt inoperabele patienten weer operabel met grote kans op definitieve genezing
Hyperthermie aanvullend naast combinatie behandeling van chemo en bestraling bij gevorderde baarmoederhalskankerpatiënten stadium III en IV zorgt voor 77% complete remissies en 47% 5-jaars overlevingen bij mede in Nederland uitgevoerde studie.
EOquin - E09 lijkt veelbelovend medicijn tegen blaaskanker, aldus Nederlandse studie resultaten uit fase I/II studie. En hyperthermie geeft extra goede resultaten voor vooral EO9 - EOquin
Hyperthermie bij blaaskanker: Chemo (mitomycin C) in combinatie met hyperthermie is significant effectiever dan chemo alleen ter voorkoming van recidief van blaaskanker na operatie en BCC.
Hyperthermie naast bestraling en chemo na operatie bij blaaskankerpatienten (T1 en T2) met verhoogd risico op recidief geeft goede resultaten op overall overleving en ziektevrije tijd historisch vergeleken
Lokale hyperthermie zorgt voor hoog significant betere resultaten bij blaaskankerpatiënten tegenover alleen chemo, aldus gerandomiseerde studie.