Update 26 juli 2018: Mocht u interesse hebben in een CARIS receptoren en DNA onderzoek dan kunnen wij u wel helpen aan het adres van de contactpersoon in Europa. We brengen u alleen in contact met de contactpersoon maar u zult het dan verder zelf moeten regelen met uw behandelend arts. Het rapport is wel duur m.i. €  6.500,-- en u bent afhankelijk of een arts mee wilt gaan in de conclusies uit zo'n rapport. Maar in sommige gevallen kan zo'n rapport misschien toch zinvol zijn. 

Update van dit artikel 26 februari 2015:

Caris Lifesciences heeft de korting voor hun biomarkerprofile onderzoek stopgezet. U kunt nog wel in 3/4 termijnen betalen en Caris wil helpen om naderhand de kosten terug te krijgen bij de ziektekostenverzekeraar. maar dit is mijn inziens een wassen neus want als het rapport er eenmaal ligt dan is een ziektekostenverzekeraar natuurrlijk nooit meer bereid daarvoor te betalen. Dus we kunnen en willen u altijd nog helpen met het aanvragen maar u zult de volledige prijs moeten betalen, zie ook hieronder. Of vantevoren uw ziektekostenverzekeraar om toestemming vragen of die het wil vergoeden natuurlijk.

Inmiddels zijn er met onze hulp een aantal aanvragen met tumorweefsel opgestuurd aan Caris  (
http://www.carislifesciences.com/oncology-molecular-intelligence ) wereldleider als het gaat om biomoleculair onderzoek). Hopelijk kunnen deze rapporten bijdragen aan een betere instroom van patiënten binnen het kader van personalised medicine:
https://kanker-actueel.nl/NL/personalised-medicin-immuuntherapeutische-behandelingen-en-middelen-gericht-op-receptoren-en-mutaties-en-anti-pd-programmed-death-algemene-informatie-over-stand-van-zaken.html 

Pathways tumoren

Zie ook ons aanbod u daarbij te helpen: 

https://kanker-actueel.nl/NL/kanker-actueel-kan-en-wil-helpen-begeleiden-bij-aanvragen-van-een-volledig-biomoleculair-receptorenonderzoek-en-genenonderzoek.html

Mocht uw behandelend arts niet mee willen gaan in de aanbevelingen vanuit een persoonlijk opgemaakt rapport dan kunnen wij u in contact brengen met enkele artsen / ziekenhuizen die dat waarschijnlijk wel willen doen, afhankelijk van de aanbevelingen uiteraard en of er een beschikbare studie is waarin u ondergebracht kan worden. U kunt onze hulp daarbij vragen via redactie@kanker-actueel.nl

Als aanvulling op dat aanbod en die informatie zijn hier enkele anoniem gemaakte voorbeeldrapporten uit de praktijk om te laten zien wat zo'n rapport inhoudt.

Een anoniem gemaakt rapport over patient met primair vastgestelde alvleesklierkanker staat hier: http://www.carismolecularintelligence.com/pdf/MI_Profile_Report_Caris_Pancreas.pdf

Een anoniem germaakt rapport van patient met alvleesklierkanker klik op de volgende link:Caris Molecular Intelligence Report_MI Profile_Pancreatic

Een anoniem gemaakt rapport over patient met borstkanker klik op de volgende link: Caris Molecular Intelligence Report_MI Profile_Breast

Een anoniem gemaakt rapport over patient met triple negatieve borstkanker klik op de volgende link: Caris Molecular Intelligence Report_MI Profile_Breast Metastatic, Triple...

Een anoniem gemaakt rapport van patient met darmkanker met uitzaaiingen in sigmoid / buikvlies klik op de volgende link: Caris Molecular Intelligence Report_MI Profile_Colon, Sigmoid

Een anoniem gemaakt rapport van patient met darmkanker met uitzaaiingen in lever en longen klik op de volgende link: Caris Molecular Intelligence Report_MI Profile_Colon, Transverse

Een anoniem gemaakt rapport van patient met eierstokkanker van type sarcomacarcinoom klik op de volgende link: Caris Molecular Intelligence Report_MI Profile_Ovary, carcinosarcoma

Een anoniem gemaakt rapport van patient met eierstokanker met type serous carcinoom klik op de volgende link: Caris Molecular Intelligence Report_MI Profile_Ovary, serous carinoma

Een anoniem gemaakt rapport van patient met EGFR positieve longkanker klik op de volgende link: Caris Molecular Intelligence Report_MI Profile_Lung, EGFR L858R

Een anoniem gemaakt rapport van patient met niet-klein-cellige longkanker (HNSCC -Gottis) klik op de volgende link: Caris Molecular Intelligence Report_MI Profile_HNSCC, Glottis

Rapport met primaire vastgestelde niet-klein-cellige longkanker staat hier: http://www.carismolecularintelligence.com/pdf/MI_Profile_Report_Caris_NSCLC.pdf

Een anoniem gemaakt rapport met primair vastgestelde melanoom staat hier: http://www.carismolecularintelligence.com/pdf/MI_Profile_Report_Caris_Melanoma.pdf

Een anoniem gemaakt rapport met primair vastgestelde hersentumor - glioblastoma multiforme staat hier: http://www.carismolecularintelligence.com/pdf/MI_Profile_Report_Caris_Glioma.pdf

Deze rapporten zijn dus geen kant en klare behandelingsvoorstellen maar geven een gedetailleerd overzicht van welke medicijnen het meeste profijt kan worden verwacht (in de rapporten staan deze onder Agents associated with potential benefit) en van welke medicijnen geen effect zal worden verwacht (in de rapporten staan deze onder Agents associated with potential lack of benefit).

Het is aan de behandelend arts om daaruit dan een passend behandelingsvoorstel te maken. 

De patient en zijn behandelend arts krijgt dus in wezen de medicijnen geselecteerd voor het best mogelijke behandelingsvoorstel op basis van zijn persoonlijke biomarkers profiel. Soms zal er uitkomen dat de patiënt de best mogelijke behandeling al krijgt of heeft gekregen maar vaak ook wordt een aanvullende of soms zelfs een totaal andere behandeling voorgesteld. Allemaal op basis van tot op dit moment beschikbare bewijzen van medicijnen en medicijnencombinaties uit studies van fase I t/m/ III studies wereldwijd uitgevoerd of lopend. Zie in de rapporten de blauw gemaakte door te klikken studieprotocolnummers behorend bij bewijs van een bepaald medicijn. Dus is er echt een win - win situatie voor alle partijen.

Nogmaals herhaald en voor alle duidelijkheid wij als stichting Gezondheid Actueel  en ik persoonlijk verdienen niets aan de aanvragen enz. behalve dan dat we vragen donateur te worden van stichting Gezondheid Actueel: https://kanker-actueel.nl/NL/donaties.html en de kosten van een begeleidings c.q. coachingsgesprek (€  75,-- + eventueel reiskosten) in rekening brengen. Wij willen onafhankelijk informatie kunnen blijven verstrekken en zonder dubbele agenda of eigen belang mensen kunnen blijven helpen.

Misschien dat Caris straks een donatie zal doen aan onze stichting (Caris heeft inmiddels bijgedragen aan de kosten van de organisatie van onze informatiemiddag in Utrecht van 8 november 2014.) Maar dat zal niet van invloed zijn op hoe ik als webmaster zal schrijven / vertellen over Caris enz. en zal, mocht Caris een donatie doen, ook vermelden op onze website om ook als ANBI organisatie volledig transparant te zijn en blijven:
https://kanker-actueel.nl/NL/beleidsplan-stichting-gezondheid-actueel.html

Ik zal de patienten die hier gebruik van maken wel ook vragen hun verhaal en ervaringen al of niet anoniem onder patiëntenervaringen: https://kanker-actueel.nl/NL/ervaringsverhalen-van-kankerpatienten-op-alfabetische-volgorde-per-kankersoort-gerubriceerd.html te plaatsen zodat ook anderen hier hoop en inspiratie uit kunnen putten.

Hopelijk kunnen we over enkele jaren ook verhalen presenteren van mensen die door ons initiatief alsnog langer leven met goede kwaliteit van leven dan voorspeld en verwacht en kunnen we hiermee een bijdrage leveren aan het beter controleren en mogelijk genezen van kanker.

Zie verder in gerelateerde artikelen voor meer informatie over personalised medicine.
 


Plaats een reactie ...

Reageer op "Voorbeeldrapporten van receptoren en DNA testen - biomoleculaire profielen uitgevoerd door Caris Lifesciences - van alvleesklierkanker, hersentumoren, melanomen en longkanker"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Bacterien in uitzaaiingen >> Veel nieuwe kankermedicijnen >> Immuuntherapie met HER2-gerichte >> Kankermedicijnen geven in >> 6 nieuwe doorbraken in de >> 90 procent van mensen met >> Antibiotica binnen een maand >> Anti-PD medicijnen zoals nivolumab, >> Behandelen van kanker verschuift >> Biomarkers zoals PD-L1, CD163+ >>