Mocht u de artikelen op kanker-actueel waarderen dan wilt u ons misschien ondersteunen door een donatie

Lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/lenvatinib-geeft-zeer-goede-resultaten-bij-uitbehandelde-gevorderde-uitgezaaide-schildklierkanker-waarbij-mediane-overleving-stijgt-van-35-naar-185-maanden-binnen-studie-van-2-jaar-copy-1.html

3 december 2018: Bron: Bioscientifica

Afbeeldingsresultaat voor images of anaplastic thyroid cancer Anaplastische schildklierkanker (ATC) is een zeldzaam voorkomende vorm van kanker, maar is ook bijna niet te behandelen en bij de meeste patiënten loopt het snel slecht af. Tot dusverre is er geen systemische behandeling bekend die de overall overleving significant verlengt. Dat komt ook omdat er weinig onderzoek naar wordt gedaan omdat het zo zelden voorkomt. Verschillende grote retrospectieve onderzoeken hebben wel bepaalde negatieve voorspellende markers gevonden en aangetoond. Ook is wel de werkzaamheid van combinatiebehandelingen onderzocht, zoals radiotherapie met en zonder gelijktijdige chemotherapie en combinaties van chemokuren. Maar tot nu toe zonder echte goede resultaten die significant invloed hebben op de overlevingstijd van patiënten met anaplastische schildklierkanker.

Wel hebben recent enkele casusstudies en basketstudies enige effectiviteit van nieuwere therapieën aangetoond die zich richten op somatische veranderingen (eiwitexpressie en DNA-mutaties) in anaplastische schildklierkanker.

Gerichte behandelingen:
In studies was er een uitstekende respons op BRAF-remmers vemurafenib (Rosove et al. 2013, Marten & Gudena 2015, Prager et al. 2016), en dabrafenib gecombineerd met de MEK-remmer trametinib (Agarwal et al. 2016),

En ook de ALK-remmer crizotinib ( Godbert et al. 2015) en de mTOR-remmer everolimus (Wagle et al. 2014) geven relatief uitstekende resultaten. Zeer recent nog bewees een fase II-studie met 16 patiënten met BRAFV600E-positieve anaplastische schildklierkanker een totale respons van 69% wanneer patiënten werden behandeld met dabrafenib in combinatie met trametinib (Subbiah et al. 2017).

Een overzicht van deze studies wordt gegeven in Tabel 1

Table 1

Targeted therapy in ATC patients.

Targeted molecular alterationDrugResponseReference
BRAFV600E Dabrafenib + Trametinib ORR 69% Subbiah et al. (2017)
Dabrafenib + Trametinib PFS 9 months Agarwal et al. (2016)
Vemurafenib PFS 2 months Marten et al. (2015)
Vemurafenib CR 38 days Rosove et al. (2013)
ALK translocation Crizotinib 90% tumor reduction, PFS > 6 months Godbert et al. (2015)
TSC2 truncating mutation (Q1178) Everolimus PFS 18 months Wagle et al. (2014)

ORR, overall response rate; PFS, progression-free survival.

Naast bovenstaande studies is behandeling met meerdere tyrosinekinaseremmers (TRK-remmers) onderzocht bij ATC-patiënten in verschillende fase II studies met kleine aantallen van patiënten. Maar omdat anaplastiche schildklierkanker zo weinig voorkomt is onderzoek alleen mogelijk bij kleine zogeheten basketstudies. 

Bij 15 ATC-patiënten die werden behandeld met pazobanib (800 mg / dag), was de mediane tijd tot progressie 62 dagen (Bible et al. 2012). Bij 20 ATC-patiënten die met sorafenib werden behandeld, bereikten 2 patiënten gedeeltelijke respons (PR) en 5 stabiele ziekte (SD). De mediane progressievrije overleving (PFS) was echter slechts 1,9 maanden (Savvides et al. 2013).
Bij DTC en PDTC liet de behandeling met lenvatinib een indrukwekkende respons zien met zelfs een complete remissie (CR) bij 4 patiënten in de SELECT-studie (Schlumberger et al. 2015). Recentelijk heeft een fase II-studie met 17 ATC-patiënten een aanvaardbare behandelingsrespons laten zien. Overall overleving was 10,6 maanden en het objectieve responspercentage 24% (Tahara et al. 2017). Een meer gedetailleerd overzicht wordt gegeven in Table 3.

Omdat anaplastische schildklierkanker gekenmerkt wordt door een hoge mutationele last (bijna altijd is de tumorcel gemuteerd) , blijft de vraag of één bepaalde stimulerende mutatie verantwoordelijk is voor ziekteprogressie.(Landa et al. 2016). 

Bovendien heeft zich het gebied van de immunotherapie bij kanker de afgelopen jaren snel verder ontwikkeld en is een interactie tussen somatische mutaties en de micro-omgeving van de tumor op indrukwekkende wijze aangetoond in verschillende kwaadaardige vormen van kanker.(Danilova et al. 2016). 

Of het nu gaat om het combineren van gerichte therapieën en immuuntherapie bij schildklierkankerpatiënten met ATC, zoals gesuggereerd voor andere vormen van kanker  en/of door in vivo gegevens van preklinische schildklierkanker-diermodellen, is een effectieve aanpak die nader moet worden onderzocht.(Brauner et al. 2016).

Voor wie meer wilt weten in deze reviewstudie, die gratis is in te zien: Endocrine related Cancer - Anaplastic Thyroid Cancer wordt een overzicht gegeven van de situatie op dit moment en daaruit komt wel naar voren dat immuuntherapie en gerichte behandelingen op bepaalde afwijkingen dus hoopvol zijn. 

Hier het abstract van de studie met daaronder een referentielijst. 

prospective treatment protocol evaluations are needed and further Anaplastic Thyroid Carcinoma (ATC) patients need to be included in multibasket studies including testing for combination of targeted and immune therapies.

Anaplastic thyroid carcinoma: review of treatment protocols

in Endocrine-Related Cancer


Plaats een reactie ...

Reageer op "Anaplastische schildklierkanker (ATC) is een zeldzame vorm van kanker en heel moeilijk te behandelen maar immuuntherapie en gerichte behandelingen op mutaties en eiwitexpressie geven hoopvolle resultaten"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Theranostiek, succesvol bij >> [18F]FDG-PET/CT-gestuurde >> Schildklierkanker: Bestraling >> Selpercatinib (LOXO-292), >> Oudere patiënten (40 plus) >> Vier internationale medisch-specialistische >> Anaplastische schildklierkanker >> Schildklierkanker: Lenvatinib >> Wie als baby/kind bestraald >>