8 november 2017: Lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/NL/bcaa-branched-chain-amino-acid-suppletie-na-een-rfa-radiofrequency-ablation-van-primaire-levertumoren-verbetert-sterk-de-ziektevrije-tijd-en-overall-overleving-en-de-kans-op-een-recidief-blijkt-vele-malen-kleiner.html

27 oktober 2013: Bron: Surg Today. 2013 Jul;43(7):720-6. doi: 10.1007/s00595-012-0288-4. Epub 2012 Aug 14.

BCAA - een groep van drie specifieke aminozuren (branched-chain amino acids - Isoleucine, Valine, Leucine), gegeven 2 weken voor en 6 maanden na operatie van primaire levertumoren, vermindert duidelijk de kans op een recidief en verbetert de leverfuncties, aangetoond door verbetering van de leverwaarden AFP en PIVKA-II, zelfs nog voortdurend, drie jaar na operatie en zelfs bij mensen die vooraf aan de operatie goede leverfuncties hadden.

Dit blijkt uit twee gerandomiseerde studies bij respectievelijk totaal 96 patiënten (publicatie 2011) en totaal 56 patiënten met primaire leverkanker (publicatie 2013) die nog wel geopereerd konden worden. Omdat ik geen volledig studierapport kan inzien beperk ik me tot de twee abstracten van de studies die hieronder staan vermeld. Wat aminozuren en specifiek BCAA zijn kunt u lezen op de website: aminozuren.nu  Aminozuren.

Ik wil er nog wel bij zeggen dat bepaalde aanvullende TCM -Chinese kruiden en/of BCAA ook zeker bij andere vormen van levertumoren is aan te bevelen. Ook daarvoor zijn inmiddels genoeg bewijzen, zie o.a. onder TACE en LITT  en TCM - Chinese kruiden.

Het abstract van de laatste gerandomiseerde studie (56 patiënten) heb ik zo letterlijk mogelijk vertaald, daaronder de originele abstracten in het engels.

Orale suppletie van een mix van aminozuren (branched-chain amino acids) vermindert significant de kans op een recidief na resectie van levertumoren (operatie -RFA)  bij patiënten met een HCC - primaire leverkanker

Doel:
De lange termijn resultaten van het verstrekken van BCAA  - vertakte keten aminozuren - na leverresectie bij patiënten met een primaire levertumor (hepatocellulair carcinoom - HCC ) blijven onduidelijk. Deze studie onderzocht het effect van orale suppletie met BCAA op de ontwikkeling van de levertumoren na een leveroperatie bij patiënten met primaire leverkanker.

Methode:
Zesenvijftig patiënten werden willekeurig toegewezen aan een groep die BCAA suppletie kreeg ( Livact groep , n = 26 ) of een conventioneel dieet (controlegroep - n = 30 ) volgden. Zesentwintig patiënten in de BCAA groep kregen na de leveroperatie oraal een tablet met BCAA gedurende 2 weken voor en 6 maanden na de operatie. Het optreden van een recidief postoperatief werd continu bij alle patiënten geëvalueerd door het meten van verschillende klinische parameters.

Resultaten:
Er was geen significant verschil in de totale overleving tussen de twee patiëntengroepen (red.: ik zie daarvan geen cijfers dus kan ik die ook niet vermelden, waarom deze niet significant waren, wellicht omdat de groep te klein was), maar het optreden van een recidief na de operatie na 30 maanden meten was significant minder in de Livact groep in vergelijking met de controlegroep. Interessant is dat de tumormarkers, zoals AFP en PIVKA - II, significant verminderd bleken, ook op meting 36 maanden na de leverresectie in de Livact groep in vergelijking met de controlegroep .

Conclusie:
Orale suppletie van BCAA vermindert de kans op een recidief na leverresectie bij patiënten met primaire leverkanker - HCC . Dit behandelingsschema biedt potentiële voordelen voor klinisch gebruik bij dergelijke patiënten, zelfs in gevallen met een goede preoperatieve leverfunctie.

Het volledige studierapport: Oral supplementation with carbohydrate- and branched-chain amino acid-enriched nutrients improves postoperative quality of life in patients undergoing hepatic resection kunt u bij Amino Acids tegen betaling inzien.

Het volledige studierapport: Oral supplementation of branched-chain amino acids reduces early recurrence after hepatic resection in patients with hepatocellular carcinoma kunt u bij Surgery Today tegen betaling inzien. 

Hier de twee engelstalige originale abstracten:

Oral supplementation of BCAA reduces early recurrence after hepatic resection in patients with HCC

2013 Jul;43(7):720-6. doi: 10.1007/s00595-012-0288-4. Epub 2012 Aug 14.

Oral supplementation of branched-chain amino acids reduces early recurrence after hepatic resection in patients with hepatocellular carcinoma: a prospective study.

Source

Regenerative Medicine Group, Department of Surgery, Center for Innovative and Translational Medicine, Kochi Medical School, Kohasu-Okocho, Nankoku, Kochi, 783-8505, Japan.

Abstract

PURPOSES:

The long-term outcomes of branched-chain amino acids (BCAA) administration after hepatic resection in patients with hepatocellular carcinoma (HCC) remain unclear. This study assessed the effect of oral supplementation with BCAA on the development of liver tumorigenesis after hepatic resection in HCC patients.

METHODS:

Fifty-six patients were randomly assigned to receive either BCAA supplementation (Livact group, n = 26) or a conventional diet (Control group, n = 30). Twenty-six patients in the BCAA group were treated orally for 2 weeks before and 6 months after hepatic resection. Postoperative tumor recurrence was continuously evaluated in all patients by measuring various clinical parameters.

RESULTS:

There was no significant difference in the overall survival rate between the two patient groups; however, the recurrence rate at 30 months after surgery was significantly better in the Livact group in comparison to the Control group. Interestingly, the tumor markers, such as AFP and PIVKA-II, significantly decreased at 36 months after liver resection in the Livact group in comparison to the Control group.

CONCLUSIONS:

Oral supplementation of BCAA reduces early recurrence after hepatic resection in patients with HCC. This treatment regimen offers potential benefits for clinical use in such patients, even in cases with a well-preserved preoperative liver function.

PMID:
22890582
[PubMed - in process]

Oral supplementation with carbohydrate- and branched-chain amino acid-enriched nutrients improves postoperative quality of life in patients undergoing hepatic resection.

2011 Apr;40(4):1213-20. doi: 10.1007/s00726-010-0748-3. Epub 2010 Sep 18.

Oral supplementation with carbohydrate- and branched-chain amino acid-enriched nutrients improves postoperative quality of life in patients undergoing hepatic resection.

Source

Department of Surgery, Kochi Medical School, Kohasu-Okocho, Nankoku, Kochi, 783-8505, Japan. tokabaya@kochi-u.ac.jp

Abstract

The long-term outcomes of branched-chain amino acid (BCAA) administration in patients undergoing hepatic resection remain unclear. The aim of this study is to assess the impact of oral supplementation with BCAA-enriched nutrients on postoperative quality of life (QOL) in patients undergoing liver resection. A prospective randomized clinical trial was conducted in 96 patients undergoing hepatic resection. Patients were randomly assigned to receive BCAA supplementation (AEN group, n = 48) or a conventional diet (control group, n = 48). Postoperative QOL and short-term outcomes were regularly and continuously evaluated in all patients using a short-form 36 (SF-36) health questionnaire and by measuring various clinical parameters. This study demonstrated a significant improvement in QOL after hepatectomy for liver neoplasm in the AEN group based on the same patients' preoperative SF-36 scores (P < 0.05). Perioperative BCAA supplementation preserved liver function and general patient health in the short term for AEN group patients compared to those not receiving the nutritional supplement. BCAA supplementation improved postoperative QOL after hepatic resection over the long term by restoring and maintaining nutritional status and whole-body kinetics. This study was registered at http://www.clinicaltrials.gov (registration number: NCT00945568).

PMID:
20852905
[PubMed - indexed for MEDLINE]

Plaats een reactie ...

Reageer op "BCAA - mix van aminozuren aanvullend op operatie van primaire levertumoren vermindert de kans op een recidief en verbetert duurzaam leverfuncties"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

BCAA - branched-chain amino >> BCAA - mix van aminozuren >> Voeding en voedingstoffen >> BCAA - branched-chain amino >>