Zie ook in gerelateerde artikelen

20 november 2023: Bron: BLOOD conferentie

Blinatumomab, een vorm van immuuntherapie met T-cellen aanvullend op chemotherapie heeft bewezen effectief te zijn in zowel minimale ziekte als bij een recidief van Acute Lymfatische Leukemie - All bij zowel babies, kinderen als ook bij volwassenen. 
Uit een nieuwe studie blijkt Blinatumomab ook uitstekende resultaten te geven aanvullend op chemotherapie met lage dosis bij volwassenen in de leeftijd van 40 tot 65 jaar. 

De onderzoekers ontdekten dat minimale residuele ziekte (MRD) werd bereikt door 70 procent van de patiënten aan het einde van cyclus 1B en 83 procent van de patiënten aan het einde van cyclus 2B. De geschatte recidiefvrije overleving na 24 maanden was 60,4 procent, en de totale overleving (OS) na 24 maanden was 78,6 procent.

In deze grafiek (Figure 1wordt de werking van Blinatumomab uitgelegd:

Blinatumomab's mechanism of action. a. Interaction between anti-CD19 and CD19 on B cells and anti-CD3 and CD3 on T cells. b. The main components of the blinatumomab (two recombinant single-chain variable fragments of anti-CD3 and anti-CD19) and its mechanism of action; 1. Transient engagement of B cells and T cells by blinatumomab; 1.1. Anti-CD3 links ε chain of CD3 on T-cells anti-CD19 connects CD19 on B cells; 2. Immunological synapse formation and releasing of serine proteases (such as perforins and granzymes) by activated T cells, and; 3. B cell apoptosis.

Figure 1.

Blinatumomab's mechanism of action. a. Interaction between anti-CD19 and CD19 on B cells and anti-CD3 and CD3 on T cells. b. The main components of the blinatumomab (two recombinant single-chain variable fragments of anti-CD3 and anti-CD19) and its mechanism of action; 1. Transient engagement of B cells and T cells by blinatumomab; 1.1. Anti-CD3 links ε chain of CD3 on T-cells anti-CD19 connects CD19 on B cells; 2. Immunological synapse formation and releasing of serine proteases (such as perforins and granzymes) by activated T cells, and; 3. B cell apoptosis.“Oudere volwassenen met ALL hebben een aanzienlijk slechtere uitkomst dan hun jongere leeftijdsgenoten, als gevolg van een combinatie van hogere percentages ziektes met een laag risico en een slechtere tolerantie voor intensieve therapieën,” aldus Shaun Fleming, M.B.B.S., van Alfred Health en Monash University in Melbourne, Australië. “We hebben de studie opgezet om blinatumomab te implementeren, waarvan de werkzaamheid is bewezen bij recidiverende/refractaire en MRD-positieve ALL, in combinatie met chemotherapie met verminderde intensiteit om te proberen de ziekterespons te optimaliseren en de toxiciteit te verminderen.”

Fleming en collega's evalueerden gegevens van 30 patiënten in de leeftijd van 40 tot 65 jaar met B-celvoorloper ALL. Na een steroïde prefase en debulking-chemotherapie ontvingen de patiënten vier afwisselende cycli van Blinatumomab en hyper-CVAD-chemotherapie. Degenen met een ziekte met een hoog risico werd aanbevolen een allogene stamceltransplantatie te ondergaan, en anderen kregen een POMP-onderhoudstherapie.

“De bevindingen van deze studie tonen de haalbaarheid aan van het combineren van blinatumomab met chemotherapie met lage intensiteit voor oudere volwassenen met B-ALL. De combinatie rechtvaardigt verder onderzoek en heeft geleid tot het ontwerp van gerandomiseerde klinische onderzoeken bij deze patiëntenpopulatie.”, aldus Shaun Fleming tijdens de presentatie op de Blood conferentie.

In het abstractenboek van BLOOD 2023 staat deze studie vermeld vanaf pagina 149 en de presentatie op bladzijde 49.

Onder de volgende titel staan bijna alle studies met blinatumab vermeld die tot nu toe zijn uitgevoerd of nog lopen:

Reza Mirfakhraiea,b, Bentolhoda Kuhestani Dehaghia, Mahmoud Dehghani Ghorbic, Haniyeh Ghaffari-Nazaria, Mozhdeh Mohammadiana,d, Maryam Salimia,e, Maria Tavakoli Ardakanif, Sayeh Parkhideha,
Hematopoietic Stem Cell Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Department of Medical Genetics, Faculty of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Department of Internal Medicine, Imam Hossein Hospital, School of Medicine Shahid Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran
Department of Hematology and Cell Therapy, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
Department of Biology and Anatomical Sciences, Faculty of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Department of Clinical Pharmacy, School of Pharmacy, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Received 11 December 2022. Accepted 07 June 2023
Article information
Abstract
 
Full Text
 
Bibliography
 
Download PDF
 
Statistics
 
ABSTRACT
Introduction

B cell acute lymphoblastic leukemia-lymphoma (B-ALL) accounts for approximately 75% of ALL cases and is observed in children and adults. Recent advances in disease diagnosis, stratification and prognostication have led to a better characterization of different subgroups of ALL. Notwithstanding the significant improvement in the complete remission rate of B-ALL, patients with minimal residual disease (MRD) and relapsed/refractory (R/R) settings suffer from poor outcomes. Hypothesis: However, novel therapies, such as agents targeting tyrosine kinases or the CD20 molecule, combination therapies and improved supportive care, have changed the treatment landscape of B-ALL.

Method and results

Meanwhile, blinatumomab has been FDA-approved for MRD-positive or R/R B-ALL patients. Blinatumomab is a bispecific T cell engager containing the CD3 and CD19 that recognize domains redirecting cytotoxic T cells to lyse B cells. Promising outcomes, including long-term overall survival and improved MRD-negative response rates, have been reported in patients who received this drug. Adding blinatumomab to new ALL regimens seems promising for achieving better outcomes in poor prognosis B-ALL patients. Nevertheless, the neurotoxicity and cytokine release syndrome are the two major adverse events following the blinatumomab therapy.

Conclusion

This review summarizes the function and effectiveness of blinatumomab in R/R and MRD positive B-ALL patients. Furthermore, blinatumomab's positive and negative aspects as a novel therapy for B-ALL patients have been briefly discussed.

Real-world data of B-ALL patients treated with blinatumomab

The advent and utilization of blinatumomab is evidence of shifting the old paradigm to the emerging plans for better B-ALL management (Table 1). A B-ALL cohort with 239 patients (relapsed refractory, n = 227, and MRD positive, n = 12) who received blinatumomab therapy evaluated the safety and efficacy of this approach in the real-world context. Before blinatumomab initiation, 26% (n = 61) patients had received ≥ 3 previous therapies and 19% (n = 46) had undergone HSCT. The CR/CRi rate (CR with incomplete hematologic recovery) was 65% in RR patients. Among MRD-positive patients who received blinatumomab, 75% achieved MRD negativity. RR patients who received blinatumomab showed median RFS and OS of 32 months and 13 months, respectively. In positive MRD patients, the median RFS and OS were not achieved. Neurotoxicity, hepatotoxicity and cytokine release syndrome (CRS) with grade ≥ 3 were reported in 7%, 10% and 3% of patients, respectively. The allo-HSCT, as consolidation therapy in patients with CR/Cri, retained its favorable prognostic effect for OS (p = 0.04).13,14

Table 1.

Clinical trials of blinatumomab in R/R B-ALL.

Study Results Ref 
Phase II trial 
 • Blinatumomab was tolerable at the dosage of 5 - 15μg/m2/d.

 • Of 36 patients who received blinatumomab, 25 achieved CR and MRD became negative in 88% of responders.

 
22 
Phase II trial 
 • 36% of patients achieved CR/CRh within the first two cycles.

 • 88% of CR/CRh responders achieved a complete MRD response.

 • Median RFS and OS were 6.7, and 7.1 months.

 • Of the 16 responders, 44% were alive without relapse, and 50% had relapsed with a median time of 6.7 months.

 
23 
Phase Ib 
 • The maximum tolerable blinatumomab dose was 5μg/m2/day for week 1, followed by 15μg/m2/day for weeks 2 to 4.

 • Blinatumomab appeared to be safe, with preliminary evidence of efficacy in Japanese children with R/R BCP ALL.

 • All patients had at least one treatment-emergent adverse event.

 • The M1 remission rate within the first two treatment cycles was 56%, while 44% of M1 remission showed full bone marrow recovery.

 • The MRD response was detected in one patient who had M1 remission.

 
24 
Phase II 
 • A total of 86% of the patients received dexamethasone within 30 days of blinatumomab therapy.

 • Of the 89 patients treated with blinatumomab, after two cycles, 81 patients had achieved a CR or CRh.

 • Median relapse-free survival was 5.9 months for the 82 patients in CR or CRh.

 • Median overall survival was 6.1 months for all 189 patients, with a median follow-up of 9.8 months.

 • The treatment-related mortality was low.

 • Of the 73 patients who achieved CR or CRh, 82% of them achieved an MRD response.

 
25 
Phase II 
 • Of the 45 patients, 16 achieved CR/CRh within the first two cycles of blinatumomab.

 • After a median follow-up of 25.1 months, the median OS was 9.0 months.

 • A total of 87.5% of CR/CRh patients achieved a complete MRD response with a 9.7-month median duration.

 • Patients with R/R Phþ ALL revealed a long-term durable response to single-agent blinatumomab.

 
26 
Phase III 
 • The OS for blinatumomab versus chemotherapy was higher, both in first salvage and in later salvage.

 • Safety was similar between patients in first salvage and those in later salvage.

 • Blinatumomab was associated with greater remission or survival than chemotherapy, resulting in similar or higher transplantation rates.

 • Salvage therapy with blinatumomab, as the first salvage in adults with Ph–precursor BCP-ALL, may be particularly more beneficial than chemotherapy for overall survival; it may serve as a bridge to transplant in patients in later salvage.

 
27 
Phase II 
 • The rate of CR or CRh was 36% for blinatumomab and 25% for SOC.

 • Compared to external SOC, blinatumomab improves treatment outcomes in patients with r/r Ph+ ALL.

 
28 
Randomized phase III 
 • The MRD remission in the blinatumomab vs. consolidation chemotherapy groups was 90% vs. 54%.

 • In the Blinatumomab vs. consolidation chemotherapy group, the death rate was 14.8% vs. 29.6%.

 • Using blinatumomab before allo-HSCT resulted in improved event-free survival, compared to standard chemotherapy.

 
29 
Retrospective multicenter study 
 • A total of 75% of the patients became MRD negative following blinatumomab.

 • The OS was 12.7 months using blinatumomab.

 • Blinatumomab provides a higher response rate, compared to conventional chemotherapy in RR ALL.

 • Combination therapy with blinatumomab and tyrosine kinase inhibitor combination is safe and effectively improves the long-term outcome of RR Ph1 B-cell ALL patients.

 
30 

CR/CRh, Complete Remission/Complete Remission with Partial Hematologic Recovery; MRD, Minimal Residual Disease; RFS, Relapse-Free Survival; OS, Overall Survival; R/R B-cell precursor ALL, Relapsed/Refractory B-Cell Precursor Acute Lymphoblastic Leukemia; R/R Phþ ALL, Relapsed/Refractory  Philadelphia Chromosome Positive Acute Lymphoblastic Leukemia; SOC, Standard Of Care; allo-HSCT, Allogeneic-Hematopoietic Stem Cell Transplantation.

Conclusion

Advanced treatment strategies and novel drugs have improved the clinical outcome of B-cell ALL patients. For instance, tyrosine kinase inhibitors (target JAK/STAT and mTOR pathways), antibody drug-conjugate, bispecific antibodies and chimeric antigen receptor T cells are promising in achieving more favorable outcomes. However, the outcome in R/R ALL patients remains poor. The FDA has approved blinatumomab for R/R B-ALL and MRD+B-ALL. The poor prognosis ALL patients with some translocations, such as the TCF3/HLF-fusion and Philadelphia-positive or Philadelphia-like ALL are candidates to receive blinatumomab. single-agent blinatumomab and its combination with other therapies, such as TKIs have improved survival and long-term outcomes. Furthermore, combining checkpoint inhibitors (anti-PDL-1 and anti-CTLA-4 antibodies) with blinatumomab could enhance its effectiveness. Although blinatumomab administration is tolerable and safe, prevention and optimal management of blinatumomab-induced adverse reactions are considerable issues.

Data availability statement

The datasets generated during and/or analyzed during the current study are available from the corresponding author on reasonable request.

Author contributions

B.H.K., S.P. and RM. were responsible for the conception and design and acquisition of data; H.G.N., M.M., drafting the article or revising it critically for important intellectual content, and; M.T.A., M.S. and M.D.G.H, methodology (lead), writing, review and editing. All authors revised the final approval of the version to be submitted for publication.

REFERENCES
[1]
K Beldjord, S Chevret, V Asnafi, F Huguet, M-L Boulland, T Leguay, et al.
Oncogenetics and minimal residual disease are independent outcome predictors in adult patients with acute lymphoblastic leukemia.
Blood, 123 (2014), pp. 3739-3749
[2]
M Brüggemann, T Raff, T Flohr, N Gökbuget, M Nakao, J Droese, et al.
Clinical significance of minimal residual disease quantification in adult patients with standard-risk acute lymphoblastic leukemia.
Blood, 107 (2006), pp. 1116-1123
[3]
MS Topp, P Kufer, N Gökbuget, M oebeler, M Klinger, S Neumann, et al.
Targeted therapy with the T-cell–engaging antibody Blinatumomab of chemotherapy-refractory minimal residual disease in B-lineage acute lymphoblastic leukemia patients results in high response rate and prolonged leukemia-free survival.
J Clin Oncol, 29 (2011), pp. 2493-2498
[4]
MS Topp, N Gökbuget, G Zugmaier, E Degenhard, M-E Goebeler, M Klinger, et al.
Long-term follow-up of hematologic relapse-free survival in a phase 2 study of Blinatumomab in patients with MRD in B-lineage ALL.
Blood, 120 (2012), pp. 5185-5187
[5]
N Gökbuget, G Zugmaier, M Klinger, P Kufer, M Stelljes, A Viardot, et al.
Long-term relapse-free survival in a phase 2 study of Blinatumomab for the treatment of patients with minimal residual disease in B-lineage acute lymphoblastic leukemia.
Haematologica, 102 (2017), pp. e132
[6]
N Gökbuget, H Dombret, M Bonifacio, A Reichle, C Graux, C Faul, et al.
Blinatumomab for minimal residual disease in adults with B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia.
Blood, 131 (2018), pp. 1522-1531
[7]
AM Sigmund, KD Sahasrabudhe, B Bhatnagar.
Evaluating blinatumomab for the treatment of relapsed/refractory ALL: design, development, and place in therapy.
Blood Lymphat Cancer, 10 (2020), pp. 7
[8]
G Richard-Carpentier, HM Kantarjian, JL Jorgensen, SA Wang, JD Khoury, F Ravandi, et al.
Phase II study of Blinatumomab in patients with B-cell acute lymphoblastic leukemia (B-ALL) with positive measurable residual disease (MRD).
Blood, 13 (2019), pp. 1299
[9]
N Gökbuget, M Kneba, T Raff, R Tabrizi, K Beldjord, V Asnafi, et al.
Adult patients with acute lymphoblastic leukemia and molecular failure display a poor prognosis and are candidates for stem cell transplantation and targeted therapies.
Blood, 120 (2012), pp. 1868-1876
N Dhédin, A Huynh, S Maury, R Tabrizi, K Beldjord, V Asnafi, et al.
Role of allogeneic stem cell transplantation in adult patients with Ph-negative acute lymphoblastic leukemia.
Blood, 125 (2015), pp. 2486-2496
P Kebriaei, PP Banerjee, C Ganesh, M Kaplan, VD Nandivada, AKN Cortes, et al.
Blinatumomab is well tolerated maintenance therapy following allogeneic hematopoietic cell transplantation for acute lymphoblastic leukemia.
Biol Blood Marrow Transplant, 26 (2020),
AM Huehls, TA Coupet, CL Sentman.
Bispecific T-cell engagers for cancer immunotherapy.
Immunol Cell Biol, 93 (2015), pp. 290-296
T Badar, A Szabo, M Litzow, M Burkart, I Yurkiewicz, S Dinner, et al.
Multi-institutional study evaluating clinical outcome with allogeneic hematopoietic stem cell transplantation after Blinatumomab in patients with B-cell acute lymphoblastic leukemia: real-world data.
Bone Marrow Transplant, (2021), pp. 1-7
R Zeiser, BR Blazar.
Acute graft-versus-host disease—biologic process, prevention, and therapy.
N Engl J Med, 377 (2017), pp. 2167-2179
H Kantarjian, A Stein, N Gökbuget, AK Fielding, AC Schuh, J-M Ribera, et al.
Blinatumomab versus chemotherapy for advanced acute lymphoblastic leukemia.
N Engl J Med, 376 (2017), pp. 836-847
JA Turner, SM Schneider.
Blinatumomab: a new treatment for adults with relapsed acute lymphocytic leukemia.
Clin J Oncol Nurs, 20 (2016),
T Jain, MR Litzow.
No free rides: management of toxicities of novel immunotherapies in ALL, including financial.
Blood Adv, 2 (2018), pp. 3393-3403
AS Stein, G Schiller, R Benjamin, C Jia, A Zhang, M Zhu, et al.
Neurologic adverse events in patients with relapsed/refractory acute lymphoblastic leukemia treated with Blinatumomab: management and mitigating factors.
Ann Hematol, 98 (2019), pp. 159-167
DA Berry, S Zhou, H Higley, L Mukundan, S Fu, GH Reaman, et al.
Association of minimal residual disease with clinical outcome in pediatric and adult acute lymphoblastic leukemia: a meta-analysis.
JAMA Oncol, 3 (2017), pp. e170580-e
N Goekbuget, H Dombret, G Zugmaier, M Bonifacio, C Graux, C Faul, et al.
Blinatumomab for minimal residual disease (MRD) in adults with B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia (BCP-ALL): median overall survival (OS) is not reached in complete MRD responders at a median follow-up of 53.1 months.
Blood, 132 (2018 Nov 29), pp. 554
N Gökbuget, G Zugmaier, H Dombret, A Stein, M Bonifacio, C Graux, et al.
Curative outcomes following Blinatumomab in adults with minimal residual disease B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia.
Leuk Lymp, 61 (2020), pp. 2665-2673
MS Topp, N Gökbuget, G Zugmaier, P Klappers, M Stelljes, S Neumann, et al.
Phase II trial of the anti-CD19 bispecific T cell–engager Blinatumomab shows hematologic and molecular remissions in patients with relapsed or refractory B-precursor acute lymphoblastic leukemia.
J Clin Oncol, 32 (2014), pp. 4134-4140
Complete Hematologic and Molecular Response in Adult Patients with Relapsed/Refractory Philadelphia Chromosome-Positive B-Precursor Acute Lymphoblastic Leukemia Following Treatment with Blinatumomab: Results from a Phase II, Single-Arm, Multicenter Study.
American Society of Clinical Oncology, (2017),
K Horibe, JD Morris, CA Tuglus, C Dos Santos, J Kalabus, A Anderson, et al.
A phase 1b study of Blinatumomab in Japanese children with relapsed/refractory B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia.
Int J Hematol, 112 (2020), pp. 223-233
MS Topp, N Gökbuget, AS Stein, G Zugmaier, S O'Brien, RC Bargou, et al.
Safety and activity of Blinatumomab for adult patients with relapsed or refractory B-precursor acute lymphoblastic leukaemia: a multicentre, single-arm, phase 2 study.
Lancet Oncol, 16 (2015), pp. 57-66
G Martinelli, N Boissel, P Chevallier, O Ottmann, N Gökbuget, A Rambaldi, et al.
Long-term follow-up of Blinatumomab in patients with relapsed/refractory Philadelphia chromosome–positive B-cell precursor acute lymphoblastic leukaemia: final analysis of ALCANTARA study.
Eur J Cancer, 146 (2021), pp. 107-114
H Dombret, MS Topp, AC Schuh, AH Wei, S Durrant, CL Bacon, et al.
Blinatumomab versus chemotherapy in first salvage or in later salvage for B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia.
Leuk Lym, 60 (2019), pp. 2214-2222
A Rambaldi, JM Ribera, HM Kantarjian, H Dombret, OG Ottmann, AS Stein, et al.
Blinatumomab compared with standard of care for the treatment of adult patients with relapsed/refractory Philadelphia chromosome–positive B-precursor acute lymphoblastic leukemia.
Cancer, 126 (2020), pp. 304-310
F Locatelli, G Zugmaier, C Rizzari, JD Morris, B Gruhn, T Klingebiel, et al.
Effect of Blinatumomab vs chemotherapy on event-free survival among children with high-risk first-relapse B-cell acute lymphoblastic leukemia: a randomized clinical trial.
Jama, 325 (2021), pp. 843-854
T Badar, A Szabo, A Advani, M Wadleigh, S Arslan, MA Khan, et al.
Real-world outcomes of adult B-cell acute lymphocytic leukemia patients treated with Blinatumomab.
Blood Adv, 4 (2020), pp. 2308-2316
CJ Turtle, L-A Hanafi, C Berger, TA Gooley, S Cherian, M Hudecek, et al.
CD19 CAR–T cells of defined CD4+: CD8+ composition in adult B cell ALL patients.
J Clin Invest, 126 (2016), pp. 2123-2138
M Alfayez, HM Kantarjian, NJ Short, R Assi, M Khouri, F Ravandi, et al.
Safety and efficacy of Blinatumomab in patients with central nervous system (CNS) disease: a single institution experience.
Blood, 132 (2018), pp. 2702
N Frey.
Cytokine release syndrome: who is at risk and how to treat.
Best Pract Res Clin Haematol, 30 (2017), pp. 336-340
AS Stein, RA Larson, AC Schuh, W Stevenson, E Lech-Maranda, Q Tran, et al.
Exposure-adjusted adverse events comparing Blinatumomab with chemotherapy in advanced acute lymphoblastic leukemia.
Blood Adv, 2 (2018), pp. 1522-1531
C Brandl, C Haas, S d'Argouges, T Fisch, P Kufer, K Brischwein, et al.
The effect of dexamethasone on polyclonal T cell activation and redirected target cell lysis as induced by a CD19/CD3-bispecific single-chain antibody construct.
Cancer Immunol Iimmunother, 56 (2007), pp. 1551-1563
M Klinger, C Brandl, G Zugmaier, Y Hijazi, RC Bargou, MS Topp, et al.
Immunopharmacologic response of patients with B-lineage acute lymphoblastic leukemia to continuous infusion of T cell–engaging CD19/CD3-bispecific BiTE antibody Blinatumomab.
Blood, 119 (2012), pp. 6226-6233
SS Iyer, G Cheng.
Role of interleukin 10 transcriptional regulation in inflammation and autoimmune disease.
Crit Rev Immunol, 32 (2012),
SL Maude, D Barrett, DT Teachey, et al.
Managing cytokine release syndrome associated with novel T cell-engaging therapies.
Cancer J (Sudbury, Mass), 20 (2014), pp. 119
SA Grupp, M Kalos, D Barrett, R Aplenc, DL Porter, SR Rheingold, et al.
Chimeric antigen receptor–modified T cells for acute lymphoid leukemia.
N Engl J Med, 368 (2013), pp. 1509-1518
DT Teachey, SR Rheingold, SL Maude, G Zugmaier, DM Barrett, AE Seif, et al.
Cytokine release syndrome after Blinatumomab treatment related to abnormal macrophage activation and ameliorated with cytokine-directed therapy.
Blood, 121 (2013), pp. 5154-5157
JA Singh, S Beg, MA Lopez-Olivo.
Tocilizumab for rheumatoid arthritis: a Cochrane systematic review.
J Rheumatol, 38 (2011), pp. 10-20
F De Benedetti, HI Brunner, N Ruperto, A Kenwright, S Wright, I Calvo, et al.
Randomized trial of tocilizumab in systemic juvenile idiopathic arthritis.
N Engl J Med, 367 (2012), pp. 2385-2395
D Liu, J Zhao.
Cytokine release syndrome: grading, modeling, and new therapy.
J Hematol Oncol, 11 (2018), pp. 1-7
T Giavridis, SJ van der Stegen, J Eyquem, M Hamieh, A Piersigilli, M Sadelain.
CAR T cell–induced cytokine release syndrome is mediated by macrophages and abated by IL-1 blockade.
Nat Med, 24 (2018), pp. 731-738
M Norelli, B Camisa, G Barbiera, L Falcone, A Purevdorj, M Genua, et al.
Monocyte-derived IL-1 and IL-6 are differentially required for cytokine-release syndrome and neurotoxicity due to CAR T cells.
Nat Med, 24 (2018), pp. 739-748
E Jabbour, J Düll, M Yilmaz, JD Khoury, F Ravandi, N Jain, et al.
Outcome of patients with relapsed/refractory acute lymphoblastic leukemia after Blinatumomab failure: no change in the level of CD19 expression.
Am J Hematol, 93 (2018), pp. 371-374
C Haddox, A Mangaonkar, D Chen, M Shi, R He, J Oliveira, et al.
Blinatumomab-induced lineage switch of B-ALL with t (4: 11)(q21; q23) KMT2A/AFF1 into an aggressive AML: pre-and post-switch phenotypic, cytogenetic and molecular analysis.
Blood Cancer J, 7 (2017), pp. e607-e
RR He, Z Nayer, M Hogan, RS Cuevo, K Woodward, D Heyer, et al.
Immunotherapy-(Blinatumomab-) related lineage switch of KMT2A/AFF1 rearranged B-lymphoblastic leukemia into acute myeloid leukemia/myeloid sarcoma and subsequently into B/myeloid mixed phenotype acute leukemia.
Case Rep Hematol., 2019 (2019),
M Wölfl, M Rasche, M Eyrich, R Schmid, D Reinhardt, PG Schlegel.
Spontaneous reversion of a lineage switch following an initial Blinatumomab-induced ALL-to-AML switch in MLL-rearranged infant ALL.
A Zoghbi, U Zur Stadt, B Winkler, I Müller, G Escherich.
Lineage switch under Blinatumomab treatment of relapsed common acute lymphoblastic leukemia without MLL rearrangement.
Ped Blood Cancer, 64 (2017), pp. e26594
J Feucht, S Kayser, D Gorodezki, M Hamieh, M Döring, F Blaeschke, et al.
T-cell responses against CD19+ pediatric acute lymphoblastic leukemia mediated by bispecific T-cell engager (BiTE) are regulated contrarily by PD-L1 and CD80/CD86 on leukemic blasts.
Oncotarget, 7 (2016), pp. 76902
T Badar, A Szabo, S Dinner, M Liedtke, M Burkart, RM Shallis, et al.
Sequencing of novel agents in relapsed/refractory B-cell acute lymphoblastic leukemia: blinatumomab and inotuzumab ozogamicin may have comparable efficacy as first or second novel agent therapy in relapsed/refractory acute lymphoblastic leukemia.
Cancer, 127 (2021), pp. 1039-1048
T Kobayashi, K Ubukawa, M Fujishima, N Takahashi.
Correlation between increased immune checkpoint molecule expression and refractoriness to Blinatumomab evaluated by longitudinal T cell analysis.
Int J Hematol, 113 (2021), pp. 600-605
J Duell, M Dittrich, T Bedke, T Mueller, F Eisele, A Rosenwald, et al.
Frequency of regulatory T cells determines the outcome of the T-cell-engaging antibody Blinatumomab in patients with B-precursor ALL.
Leukemia, 31 (2017), pp. 2181-2190
I Aldoss, J Song, T Stiller, T Nguyen, J Palmer, M O'Donnell, et al.
Correlates of resistance and relapse during Blinatumomab therapy for relapsed/refractory acute lymphoblastic leukemia.
Am J Hematol, 92 (2017), pp. 858-865
F Braig, A Brandt, M Goebeler, H-P Tony, A-K Kurze, P Nollau.
Resistance to anti-CD19/CD3 BiTE in acute lymphoblastic leukemia may be mediated by disrupted CD19 membrane trafficking.
Blood, 129 (2017), pp. 100-104

Plaats een reactie ...

Reageer op "blinatumomab met chemotherapie met lage dosis geeft uitstekende resultaten voor oudere volwassenen (40 plus) met B-cel Acute Lymfatische Leukemie."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

blinatumomab met chemotherapie >> Blinatumomab geeft hele goede >> Blinatumomab (Blincyto) geeft >> Blinatumomab, een nieuw gericht >> blinatumomab bij een recidief >>