27 juni 2012: onderstaand artikel is uit 2008 en inmiddels zijn er natuurlijk nog meer studies gedaan naar de effecten van bisfosfonaten. Zie o.a onder Zometa informatie

9 november 2008: Bron: Pubmed

Verschillende grote langjarige gerandomiseerde studies bewijzen dat Clodronate - Ostac significant de overall overleving en ziektevrije tijd verhoogt. Bovendien voorkomt Clodronate - Ostac dat borstkankerpatiënten osteoporosis (botontkalking) krijgen door behandelingen met chemo en hormoonbehandelingen. En Clodronate voorkomt botuitzaaiingen bij borstkankerpatienten in een vroeg stadium na behandeling. Zie hieronder enkele recente abstracten van studies en een vertaald abstract van een studie over Clodronate, al uit 2002.

1: J Clin Oncol. 2008 Sep 10;26(26):4289-95.Click here to read Links

Ten-year follow-up of 3 years of oral adjuvant clodronate therapy shows significant prevention of osteoporosis in early-stage breast cancer.

Department of Oncology, Helsinki University Hospital, PO Box 180, Helsinki FI-00029-HUS, Finland. tiina.saarto@hus.fi

PURPOSE: We have previously reported that 3-year adjuvant clodronate treatment prevents bone loss in breast cancer patients. Here we report the 10-year follow-up data of clodronate in the prevention of treatment-related osteoporosis in women with early-stage breast cancer.

PATIENTS AND METHODS: Two hundred sixty-eight pre- and postmenopausal, node-positive breast cancer patients were randomly assigned to clodronate, 1.6 g orally administered daily, or to control groups for 3 years. Premenopausal women were treated with adjuvant CMF chemotherapy; and postmenopausal women were treated with antiestrogens, either 20 mg tamoxifen or 60 mg toremifene, for 3 years. The bone mineral density (BMD) of the lumbar spine and hip was measured before treatment and at 1, 2, 3, 5, and 10 years after therapy.

RESULTS: Eighty-nine disease-free patients were included in the analyses of osteoporosis-free survival. During the 10-year period, 24 of 89 patients were diagnosed with osteoporosis. Fourteen patients developed spinal osteoporosis (three of 41 in the clodronate group, and 11 of 48 in the control group), and 14 of 89 patients were diagnosed with hip osteoporosis (seven of 41 in the clodronate group, and seven of 48 in the control group). The 10-year spinal, osteoporosis-free survival rate was 92.7% in the clodronate group, and 77.0% in the control group (P = .035). No difference was seen in the frequency of hip osteoporosis (85.4% v 82.9%; P = .92). Baseline BMD measurement had a predictive value of 18 of 24 patients (75%) who developed osteoporosis had osteopenia of the lumbar spine at baseline.

CONCLUSION: Three years of clodronate therapy significantly reduces the incidence of lumbar spine osteoporosis. Patients at risk of developing osteoporosis are among those who have pretreatment osteopenia, that is, baseline BMD measurement has predictive value.

PMID: 18779616 [PubMed - indexed for MEDLINE]

 

1: Ann Oncol. 2008 Jul 29. [Epub ahead of print]Click here to read Links

 

 

Adjuvant oral clodronate improves the overall survival of primary breast cancer patients with micrometastases to the bone marrow--a long-term follow-up.

Department of Gynecology and Obstetrics, University of Heidelberg, Heidelberg, Germany.

BACKGROUND: Adding oral clodronate to postoperative adjuvant breast cancer therapy significantly improves disease-free survival (DFS) and overall survival (OS). Long-term follow-up data from the prospective, randomized, controlled study are reported. PATIENTS AND METHODS: Patients with primary breast cancer received clodronate 1600 mg/day for 2 years or no treatment along with standard adjuvant breast cancer treatment. RESULTS: Analysis of 290 of 302 patients demonstrated that a significant improvement in OS was maintained in the clodronate group at a median follow-up of 103 +/- 12 months; 20.4% of patients in the clodronate group versus 40.7% of control group patients (P = 0.04) died during the 8.5 years following primary surgical therapy. Significant reductions in the incidence of bony and visceral metastases and improvement in duration of DFS at 36- and 55-month follow-up periods were no longer seen with clodronate. CONCLUSION: These long-term survival data extend the survival advantage reported in previous studies with oral clodronate in breast cancer.

PMID: 18664560 [PubMed - as supplied by publisher]

 

Bron: Met dank aan Willy Witsel die mij hierop attent maakte en ik heb onderstaande informatie van de site van the New England Journal of Medicin:

Duitse onderzoekers aan de Heidelberg universiteit hebben in een onderzoeksperiode van 1990 tot 1995 ontdekt dat wanneer vrouwen met borstkanker tijdens en na de reguliere behandelingen chemo, bestraling en hormoonbehandeling het middel Clodronaat (In Nederland is clodronaat beschikbaar in de volgende formuleringen: Ostac(R) 1040mg per dag (Roche Nederland BV) en Bonefos(R) 1600mg per dag (Schering Nederland BV) toegediend krijgen deze vrouwen minder kans hebben op uitzaaiïngen en daarmee minder vaak een recidief krijgen en als gevolg daarvan minder vrouwen aan borstkanker stierven. Zie aanvullend ook kort bericht op pagina kankersoorten onder 'nieuw middel tegen botpijn bij botkanker', over studie en informatie over de aanmaak en bestrijding van 'osteoclatsen'. Osteoclasten zijn botcellen. De 2 belangrijkste typen botcellen zijn de osteoclasten (breken bot af) en de osteoblasten (bouwen bot op). Bisfosfonaten remmen de werking van de osteoclast en zorgen dat er minder nieuwe osteoclasten worden aangemaakt.

Hiermee mijn (gebrekkige)vertaling van de informatie zoals op de site van de New England Journal of Medicin  is te vinden:


Minder kans op uitzaaiïngen bij borstkanker als Clodronate wordt gegeven als aanvulling in de behandeling van borstkanker.

Ingo J. Diel, M.D., Erich-Franz Solomayer, M.D., Serban D. Costa, M.D., Christina Gollan, M.D., Ronald Goerner, M.D., Diethelm Wallwiener, M.D., Manfred Kaufmann, M.D., and Gunther Bastert, M.D. 

Samenvatting

Bisfosfonaten zijn effectief tegen de afbraak van bot en botweefsel veroorzaakt door bepaalde ziektes omdat die de activiteit van osteoclastsen (Osteoclasten zijn botcellen. De 2 belangrijkste typen botcellen zijn de osteoclasten (breken bot af) en de osteoblasten (bouwen bot op)). Bisfosfonaten remmen de werking van de osteoclast en zorgen dat er minder nieuwe osteoclasten worden aangemaakt. stimuleren. Bij patiënten die borstkanker hebben en uitzaaiïngen in de botten vermindert het bisfosfonaat clodronate (clodronate zuur) het aantal botproblemen. Experimenten in dieren en voorbepaalde (begrensde) klinische waarnemingen gaven aan dat een vroege clodronate therapie de uitzaaiïngen in de botten bij borstkanker vermindert. We onderzochten het effect van clodronate op het ontstaan en omvang van nieuwe uitzaaiïngen bij patiënten met borstkanker.

Het onderzoek:

Tussen 1990 en 1995 kregen 302 patiënten met primair borstkanker en tumorcellen in het beenmerg (de aanwezigheid daarvan is een risicofactor voor de ontwikkeling van uitzaaiïngen op afstand) clodronate met een dosis van 1600 mg. per dag (oraal gedurende twee jaar) 157 patiënten en 145 patiënten als standaard follow-up. 


De gemiddelde observatietijd was 36 maanden. Alle patiënten in beide groepen ontvingen standaard chirurgische behandeling en de normaal standaard gegeven hormoontherapie of chemotherapie.

Resultaten:

Uitzaaiïngen op afstand werden gevonden bij 21 patiënten in de clodronaatgroep en bij 42 patiënten in de controlegroep (P<0.001). Het ontstaan van zowel bot als ingewanden uitzaaiïngen (bv. lever ) was significant lager bij de clodronate groep dan in de controle groep (P=0.003 voor zowel bot als ingewanden uitzaaiïngen). Zes patiënten overleden in de clodronategroep tegenover 22 patiënten in de controlegroep (P<0.001). Het aantal botuitzaaiïngen per patiënt in de clodronategroep was ruwweg de helft van het aantal in de controlegroep.(3.1 vs 6.3).

Conclusie: 

Clodronate kan het ontstaan en aantal van nieuwe bot en ingewanden uitzaaiïngen verminderen bij vrouwen met borstkanker met een hoog risico op uitzaaiïngen op afstand. (noot redactie. lees meest recente onderzoek ook op deze pagina die deze resultaten en conclusie bevestigen:)

Van een vrouwelijke bezoeker kreeg ik de volgende reacties samengevat in onderstaand bericht: 

Als aanvulling op je bericht over chlodronaat wil ik je even zeggen dat het toedienen van een bisfosfonaat in Nederland al langere tijd standaard behandeling is bij uitzaaiingen in de botten door borstkanker. Ik zelf krijg al vier jaar lang iedere 4 weken een infuus met 90 mg APD. Dit staat voor Aredia (= merknaam) dinatriumpamidronaat. 
Voor alle duidelijkheid, ik heb dat middel  pas gekregen toen er sprake was van uitzaaiingen in de botten. Twaalf jaar geleden heb ik een borstbesparende operatie gehad en de lymfklieren zijn verwijderd. Daarna ben ik 32 maal bestraald. Vier jaar geleden bleek dat er uitzaaiingen in de botten waren, o.a. op een ruggenwervel die daardoor was ingezakt. Deze is vier keer bestraald om het risico op meer inzakkingen (waardoor kans op een dwarslaesie) te verkleinen.
Ook zijn toen mijn eierstokken verwijderd. De internist (Atrium Ziekenhuis Heerlen) schreef toen 40 mg APD per vier weken voor. Dat is aangepast naar 90 mg. na advies van een arts van het Anthonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis waar ik was voor een second opinion. Dus bij deze twee ziekenhuizen wordt het wel voorgeschreven.
Pamidronaat is net als chlodronaat (en nog een ander soort dat in Amerika gebruikt wordt, maar hier niet is toegelaten) een bisfosfonaat, een middel dat pijn in de botten door uitzaaiingen zou verminderen en tevens de kans op botbreuken door botontkalking zou verminderen. Er is nog niet veel onderzoek naar voordelen op langere termijn bekend. Volgens mijn internist is de langste onderzoekstermijn twee jaar. Ik heb ooit een artikel gehad van Dr. Pinedo (Red: zie voor een integraal verslag van de lezing van Pinedo aan de universiteit van Utrecht waarin hij uitlegt waarom hij voorstander is van eerst chemo en bestraling en dan pas operatie waarbij immuunstimulerende middelen worden gegeven als aanvulling en dan pas operatie op pagina onderzoek en voeding) , die een groot voorstander van het gebruik van bisfosfonaten is omdat dit volgens hem ook invloed heeft op de kankercellen, maar helaas, ik kan het niet meer vinden. Bij mijn weten wordt het middel tegenwoordig ook aan reumapatiënten gegeven die door het gebruik van Prednison botproblemen hebben. (Noot red: zie voor artikel over middel tegen botpijnen op pagina kankersoorten-botkanker)

Informatie:

From the Department of Obstetrics and Gynecology, University of Heidelberg, Heidelberg (I.J.D., E.-F.S., C.G., R.G., D.W., G.B.); and the Department of Obstetrics and Gynecology, University of Frankfurt, Frankfurt (S.D.C., M.K.) — both in Germany. 

Address reprint requests to Dr. Diel at the Department of Obstetrics and Gynecology, University Hospital, Voss Strasse 9, 69115 Heidelberg, Germany.

Het Engelse artikel op de site van de NEJM

Background Bisphosphonates are effective against the increased bone resorption caused by certain diseases because they inhibit the activity of osteoclasts. In patients who have breast cancer and metastatic bone disease, the bisphosphonate clodronate (clodronic acid) reduces the frequency of skeletal complications. Experiments in animals and preliminary clinical observations indicate that early clodronate therapy reduces the incidence of new bony metastases in breast cancer. We investigated the effects of clodronate on the incidence and extent of new metastases in patients with breast cancer. 

Methods Between 1990 and 1995, 302 patients with primary breast cancer and tumor cells in the bone marrow (the presence of which is a risk factor for the development of distant metastases) were randomly assigned to receive clodronate at a dose of 1600 mg per day orally for two years (157 patients) or standard follow-up (145 patients). The median length of observation was 36 months. All patients in both groups received standard surgical treatment and customary hormonal therapy or chemotherapy. 

Results Distant metastases were detected in 21 patients in the clodronate group and in 42 patients in the control group (P<0.001). The incidence of both osseous and visceral metastases was significantly lower in the clodronate group than in the control group (P=0.003 for both osseous and visceral metastases). Six patients in the clodronate group died, as did 22 in the control group (P=0.001). The mean number of bony metastases per patient in the clodronate group was roughly half that in the control group (3.1 vs. 6.3). 


Conclusions Clodronate can reduce the incidence and number of new bony and visceral metastases in women with breast cancer who are at high risk for distant metastases. 

Source Information

From the Department of Obstetrics and Gynecology, University of Heidelberg, Heidelberg (I.J.D., E.-F.S., C.G., R.G., D.W., G.B.); and the Department of Obstetrics and Gynecology, University of Frankfurt, Frankfurt (S.D.C., M.K.) — both in Germany. 

Address reprint requests to Dr. Diel at the Department of Obstetrics and Gynecology, University Hospital, Voss Strasse 9, 69115 Heidelberg, Germany.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Clodronaat - Ostac , een botversterkend middel, vermindert sterk de kans op uitzaaiingen en recidief bij borstkanker. En verhoogt bovendien overall overleving en ziektevrije tijd significant."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Ostac - Clodronaat vermindert >> Clodronaat - Ostac , een botversterkend >> Clodronate - ostac oraal gegeven >> Clodronate bij borstkanker >>