Helpt u ons aan 500 donateurs?

Nog een reden om donateur te worden als u extracten van medicinale paddenstoelen wilt gaan gebruiken misschien? Bij Oriveda krijgen onze donateurs 25% korting op extracten van medicinale paddensteolen.

1 maart 2018: zie ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/champignons-bewerkt-met-speciale-belichting-hebben-daarmee-veel-extra-vitamine-d-en-kunnen-vitamine-d-supplementen-vervangen.html

26 juli 2005: Bron: J Integrative Medicine 2004;8:101-108 CORIOLUS Jean A. Munroe, MB, BS, MRCS, LRCP, FAAEM, DIBEM, MACOEM

Een studie bij 36 patiënten met het chronische vermoedheidssyndroom en met een verstoord immuunsysteem geeft aan dat al na twee maanden dagelijkse inname van de medicinale paddestoel Coriolus Versicolor een sterk verbeterde T-cell activiteit aangaf bij 2/3 van de deelnemende patienten. Hieronder een zo goed als letterlijke vertaling van de resultaten. Kijk voor meer informatie over werking van stofjes uit medicinale paddestoelen o.a. onder AHCC of onder Betaglucaan of onder PSK

Resultaten: Bij alle patienten werden combinaties van hoge antibody waarden gevonden naar EBV normen in de groepen genoemd als en/of HHV6 en/of CMV. Leeftijd van de patiënten varieerde tussen 17 jaar en 83 jaar en de verhouding vrouwen tot mannen was 2 : 1. T-cellen [%CD3+CD26] gegevens toonden verhoogde activiteit bij ca. 65% - twee derde - van de patiënten in vergelijking van voor en na de studie, verlaging bij 22% van de patiënten en bij 11% bleef het stabiel. T-cellen [CD3+HLA-DR+] toonden activiteit bij 77% en verminderde activiteit bij 11%. T-helper suppressie cellen waren variabel in hun originele presentatie. De normale waarden van natural killer cellen is 5 – 20% en de celltelling is 75-1800 cmm. Natural killer cellen werden als laag bevonden in de deelnemende patiënten voor de behandeling, gemiddeld lag dit op 129.64 cmm. Een verhoging in natural killer cellen na de gevolgde behandeling met Coriolus werd gedemonstreerd met gemiddeld 175 cmm, welke een verhoging is met 35%.

Discussie: De resultaten tonen duidelijk aan dat Coriolus Versicolor het aantal natural killer cellen heeft verbeterd bij deze groep patiënten.

Hier twee stukjes uti groter volledige rapport 

Chronic Fatigue Immune Dysfunction Syndrome Chronic fatigue, also referred to as epidemic myalgia, myalgic encephalomyelitis, chronic viral syndrome and post viral fatigue syndrome, is a complex clinical syndrome. It is characterised by incapacitating fatigue, neurological problems and a constellation of symptoms that can resemble many other illnesses. Definition and Clinical Evaluation of Prolonged Fatigue [2] Prolonged fatigue is defined as self-reported, persistent fatigue of one month or longer. Chronic fatigue is defined as self-reported persistent or relapsing fatigue of six or more consecutive months.

Results All patients were found to have combinations of high antibody levels to EBV in the groups mentioned and/or HHV6 and/or CMV. Age range of the patients was between 17 yrs. and 83 yrs. and the female : male ratio was 2 : 1. T-cells [%CD3+CD26] showed Increased activation in two thirds of the patients before and after review, depression in 22% of patients and 11% remained static. T-cells [CD3+HLA-DR+] showed activation in 77% and decreased activation in 11%. T-helper suppressor cells were variable in their original presentation. The normal range of natural killer cells is 5 – 20% and the cell count is 75-1800 cmm. Natural killer cells were found to be low in our patients before treatment, the average being 129.64 cmm. An increase in natural killer cells following treatment with Coriolus was demonstrated with the average being 175 cmm, which is an increase of 35%. Discussion The results clearly show that Coriolus Versicolor has improved natural killer cell numbers in this group of patients.


Plaats een reactie ...

1 Reactie op "Corolius Versicolor - een medicinale paddestoel zorgt al na twee maanden voor 65 tot 77% verhoogde T-cel activiteit bij 36 patiënten met het CMV = Chronisch Vermoeidheids Syndroom en/of verstoorde immuunfunctie."

  • Hans :
    Deze website is een geweldige bron van informatie, dat moet gezegd!!! Complimenten!!

    Ik wil even aantekenen dat AHCC forse bijwerkingen kan hebben omdat de producent eraan heeft zitten sleutelen zodat het patenteerbaar werd. De 'synergie' van de natuurlijke produkten die de basis vormen is verstoord. Het is overigens geheim wat er eigenlijk in is verwerkt.

    Produkten zoals extracten van de Coriolus Versicolor, dus van individuele paddenstoelen hebben die bijwerkingen niet maar hebben volgens studies wel hetzelfde positieve effect.

Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Coriolus Versicolor - Yun >>