22 september 2022: BLOOD 2022

De botresorptiemarker C-terminaal telopeptide 1 (CTX-1) kan ziekteprogressie voorspellen bij patiënten met multiple myeloma (ziekte van Kahler - botkanker) met stabiele ziekte. Bij stijging van de CTX-1 waarden blijkt binnen twee jaar bij 80 procent van de patiënten ziekteprogressie te zijn ontstaan. Dat blijkt uit een retrospectieve studie gepresenteerd op The combined Annual Scientific Meeting of the Haematology Society of Australia and New Zealand, Australian and New Zealand Society of Blood Transfusion, and Thrombosis and Haemostasis Society of Australia and New Zealand, gehouden van 11 september tot 14 september in Sydney.

De onderzoekers maakten een retrospectieve analyse van 63 patiënten met multiple myeloma (Kahlder - botkanker) met stabiele ziekte beoordeeld op het moment van diagnose van hun serum-CTX-1-waarden die tussen april 2008 en 29 juni 2020 werden behandeld in het Royal Adelaide Hospital (RAH). 

De onderzoekers ontdekten dat het risico op ziekteprogressie significant hoger was bij CTX-1hi-patiënten (≥425 ng/L) in het RAH-cohort vergeleken met patiënten in de CTX-1lo-groep (mediane tijd tot progressie : CTX-1hi, 1,1 jaar [29 patiënten]; CTX-1lo, 3,1 jaar [34 patiënten]; P = 0,008, hazard ratio = 3,0).
Toen het 2/20/20-model werd gecorrigeerd voor risicofactoren binnen multivariabele analyses, behield CTX-1 zijn voorspellende waarde.
  
80 procent van de patiënten met verhoogde C-terminaal telopeptide 1 (CTX-1)  waarden hadden binnen 2 jaar ziekteprogressie laten zien vergeleken met 0 procent uit de groep met geen CTX-1 positieve waarden (mediane TTP niet bereikt).

In een PDF is een overzicht te zien van de studie met de resultaten, klik op de titel:

Elevated serum CTX-1 levels in smouldering myeloma patients are associated with high risk of progression to active multiple myeloma

Melissa Cantley, Kate Vandyke, Cindy Lee, Oi Lin Lee, Noemi Horvath, Luen Bik To, Andrew Zannettino Myeloma Research Laboratory, University of Adelaide South Australian Health and Medical Research Institute (SAHMRI), Adelaide Department of Haematology, Royal Adelaide Hospital, Adelaide Department of Haematology, SA Pathology, Adelaide

Plaats een reactie ...

Reageer op "CTX-1 (C-terminaal telopeptide 1) geeft bij stijgende waarden aan dat bij patiënten met Multiple Myeloma (Kahler - botkanker) met stabiele ziekte er snel een recidief en ziekteprogressie zal ontstaan."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

CTX-1 (C-terminaal telopeptide >> Genentest: Erasmus MC biedt >> Genentest SKY92 van Nederlands >> Genentest bij diagnose voorspelt >> Genentest blijkt voorspellende >>