Aan dit artikel is vele uren gewerkt. Opzoeken, vertalen, op de website plaatsen enz. Als u ons wilt ondersteunen dan kan dat via een al of niet anonieme donatie. Elk bedrag is welkom hoe klein ook. Klik hier als u ons wilt helpen kanker-actueel online te houden Wij zijn een ANBI organisatie en dus is uw donatie in principe aftrekbaar voor de belasting

12 augustus 2014: Liu K, Ji B, Zhang W, Liu S, Wang Y, Liu Y. Comparison of Iodine-125 Seed Implantation and Pancreaticoduodenectomy in the Treatment of Pancreatic Cancer. Int J Med Sci 2014; 11(9):893-896. doi:10.7150/ijms.8948

Inwendige bestraling met iodine-125 seed implantation (jodium-125bolletjes implantatie) vooraf of zelfs in plaats van een Whipple operatie bij risicovolle operabele alvleesklierkanker  is veel minder belastend voor de patiënt en geeft minimaal dezelfde resultaten op overall overleving en kans op recidieven in vergelijking met een Whipple operatie. Ook in vergelijking met uitwendige bestraling vooraf aan de operatie. En geeft veel betere kwaliteit van leven.

Zo waren er veel minder bloedingen, kortere operatieduur, sneller herstel, kortere ziekenhuisopname en lagere medische kosten. En niet onbelangrijk de patiënten ervaarden veel minder angst en trauma's.

Dit alles blijkt uit een kleinschalige maar wel gerandomiseerde studie bij totaal 60 patiënten met niet uitgezaaide operabele alvleesklierkanker, maar waarbij vraagtekens gezet konden worden bij de kans van een Whipple operatie, bv. wegens de lichamelijke gesteldheid van de patiënt, andere ziektes van de patiënt, onduidelijkheid van de grootte van de primaire tumor en ook konden enkele patiënten een Whipple operatie niet betalen. (De studie werd uitgevoerd in Korea waar een andere vorm van vergoedingen voor een ingreep als deze wordt gehanteerd dan in Nederland neem ik aan).

Whipple operatie grafiek

Het zou interessant zijn de uitkomsten van deze studie ook te vergelijken met de PANFIRE studie waarbij de tumor in of bij de alvleesklier met de nanoknife wordt verwijderd omdat in principe al of geen deelname van patiënten nagenoeg aan dezelfde voorwaarden worden getoetst. 

En raadpleeg misschien ook de studielijst niet-toxische middelen en behandelingen uitgesplitst uit de algemene lijst van arts-bioloog drs. E. Valstar, specifiek voor alvleesklierkanker.

Maar dit terzijde.

Overigens de bolletjes met jodium-125, die vaak gebruikt worden bij brachytherapie bij prostaatkanker hebben een zogeheten halfwaarde werking van 59,4 dagen, dus in principe ca. twee maanden werkzaam min of meer. Zie uitleg over drie verschillende vormen van inwendige bestraling die vaak gebruikt worden, vooral bij prostaatkanker, maar ook bij andere vormen van kanker, in deze PDF file: http://www.isoray.com/assets/Ideal%20Isotope%20for%20Prostate%20Boost%20Brachytherapy.pdf

Studieopzet en resultaten:

Omdat ongeveer 75% van alle pancreas carcinomen ontstaan in het "hoofd of de hals" van de alvleesklier, is het moeilijk om alvleesklierkanker  in een vroeg stadium te diagnosticeren vanwege de anatomische locatie (positie in het lichaam) en atypische symptomen (ref. 1,2.)

De meeste alvleesklierkanker wordt gediagnosticeerd in een laat stadium nadat de patiënt bij de arts komt met klachten over acute buikpijn, lage rugpijn of tekenen van geelzucht. Vaak pas bij een herhaald bezoek aan de arts wordt gedacht aan de alvleesklier. Indien dit stadium van alvleesklierkanker is bereikt kan deze gemakkelijk vastgesteld worden door een scan, een MRI of andere beeldvormende technieken.

Indien de tumoren operabel blijken lijkt een Whipple operatie nog steeds de eerste keuze voor een alvleesklierkanker behandeling, aldus de ondezoekers in hun studierapport. (ref..4, 8).

Maar er zijn ook andere behandelmethoden, zoals chemotherapie, palliatieve chirurgie en RFA - Radio Frequention Ablation. Echter een Whipple operatie heeft grote nadelen die vaak chirurgische trauma's veroorzaakt, veel voorkomende ernstige complicaties en kans op overlijden tijdens of in de weken na de operatie zijn relatief hoog. Bovendien kost deze Whipple operatie veel geld (ref. 9, 10) en geeft onzekere uitkomsten. Veel patiënten met alvleesklierkanker weigeren dan ook een Whipple operatie te ondergaan, stellen de onderzoekers. Of dit ook geldt voor Nederland durf ik niet te zeggen.

Inwendige bestraling met iodine-125 bolletjes implantatie is al eerder met succes toegepast bij alvleesklierkankerpatiënten (ref.5, 6) en lijkt een mogelijke optie voor patiënten die een Whipple operatie weigeren of voor wie een Whipple operatie niet geschikt lijkt. Echter omdat de vergelijkende effecten en bijwerkingen van een Whipple operatie en de iodine-125 implantatie bij de behandeling van alvleesklierkanker nog niet goed is gedocumenteerd hebben de onderzoekers deze studie opgezet om de voordelen en nadelen tussen deze twee procedures te vergelijken.

Retrospectieve studie met 60 deelnemers:

In deze studie werden 60 patiënten retrospectief opgenomen  met vroege alvleesklierkanker (stadium I en II) of omdat zij een Whipple operatie niet konden betalen en daarom  kozen voor een iodine-125 implantatie. Zie (Table 1).

 Table 1 

Patient information.

TreatmentAverage Age (y)Male/femaleDetailsn
125I seed implantation 38 18/12 125I seed implantation only 11
125I seed implantation + choledochoduodenostomy 9
125I seed implantation + choledochoduodenostomy + gastrointestinal anastomosis 10
PD 42 19/11 30


Bij de met iodine-125 implantatie behandelde patiënten werd de Whipple operatie alsnog uitgevoerd op basis van toenemende geelzucht (geel zien) en spijsverteringsobstructie (doorgang van de voedingsdoorgang van slokdarm naar maag en dunne darm)

De alvleesklierkanker was bij alle patiënten vastgesteld door een scan of MRI en een FNA biopsie gedurende de operatie voor de groep patiënten uit de iodine-125 groep van patiënten. Een longfunctietest werd uitgevoerd bij alle patiënten ouder dan 55 jaar of met een geschiedenis van roken. De ademhalingsopname moest hoger zijn dan 57%. Bij geen van de patiënten werden hart- of vaataandoeningen gevonden en ook geen lever of nierproblemen vastgesteld.

Het remmende effect op tumorgroei van geïmplanteerde iodine-125 bolletjes van kwaadaardige tumoren is directer en duidelijker waarneembaar dan die van uitwendige radiotherapie - bestraling. Want op basis van eerdere case studies en ook van deze studie kan de implantatie van iodine-125 bolletjes duidelijk de tumorgroei bij alvleesklierkanker afremmen en kan zelfs bij sommige patiënten de volledige tumoren elimineren (ref.5, 6, 6, 11).

In vergelijking met de Whipple procedure, geeft een behandeling met iodine-125 implantatie wel een grotere kans op een recidief van de tumor omdat de tumorverwijdering onvolledig kan zijn, aldus de onderzoekers in hun studierapport.

Hoewel in deze studie het risico op een recidief van alvleesklierkanker tussen de twee groepen niet is vergeleken, was er geen significant verschil in de mediane overlevingstijd. Overigens stellen de onderzoekers, Bartllett et al rapporteerden ook dat een palliatieve bypass (een stent om voedseldoorgang vrij baan te geven) voor vergevorderde alvleesklierkanker wordt geassocieerd met een hoge mate van morbiditeit en sterfte.

Patiëntenselectie op basis van reflecterende voorspellers van morbiditeit en mortaliteit kan leiden tot betere resultaten (ref.12.) Dit in acht nemende zou bij bepaalde patiënten een palliatieve operatie toch ook een goede optie kunnen zijn.

Voordelen en nadelen:

 • De Whipple procedure geeft ernstige nadelen, zoals trauma's, een grote kans op complicaties, een verhoogd risico op alvleesklierinfecties en kans op overlijden en hoge medische kosten. (ref.13, 14)
 • In vergelijking met de Whipple procedure, heeft een iodine-125 implantatie veel voordelen: kortere operatieduur, minder bloeden, sneller herstel, kortere ziekenhuisopname en lagere medische kosten.

  Vanwege het hoge risico en onzekere werkzaamheid van de Whipple procedure kiezen veel patiënten en hun familieleden liever een conservatieve therapie zoals de iodinge-125 implantatie in plaats van de radicale chirurgie van de Whipple procedure.

.

 Table 2 

Clinicopathological parameters of all patients in the two groups.

Treatment
125I seed implantationPDP-value
Operative time (min) 43.7 ± 10.9 242.3 ± 30.9 <0.001
Bleeding (mL) 21.6 ± 3.3 101.4 ± 13.0 <0.001
Albumin (day 3, g/L) 35.2 ± 3 26.3 ± 2.2 <0.001
Albumin (day 7, g/L) 38.4 ± 4 30.4 ± 3 <0.001
Bilirubin (day 3, µmol/L) 222.9 ± 19 219.5 ± 12 0.41
Bilirubin (day 7, µmol/L) 67.2 ± 8.4 64.8 ± 10 0.322
Bowl movement (d) 2 3 <0.001
Time to feeding (d) 4.9 ± 0.8 8 ± 1.7 <0.001
Complications (%) 20% 66.7% 0.0007
Medical cost (×1,600 USD) 4.95 ± 0.5 7.9 ± 0.8 <0.001
Overall response rate(%) 90 88 0.42
Local control rate(%) 94 92 0.36
Pain relief rate(%) 99 98 0.326
Mortality during hospitalization 0 6.7% 0.495
 


Conclusies:
Vergeleken met een iodine-125 implantatie blijkt uit deze studie niet dat de Whipple procedure de overall overlevingstijd statistisch doet toenemen. Derhalve kan een iodine-125 implantatie worden beschouwd als een levensverlengende keuze voor alvleesklierkankerpatiënten in een laat stadium of patiënten met financiële problemen.

Er zijn echter een aantal beperkingen aan deze studie:

 • Ten eerste, deze studie is een retrospectieve studie en de resultaten moeten worden geverifieerd door potentiële data.
 • Daarnaast is de studieomvang klein en vermindert dit kleine aantal delnemende patiënten de statistische bewijskracht.
 • Tot slot moet de follow-up periode worden verlengd om de gegevens te verzamelen met betrekking tot het al of niet optreden van een recidief van de alvleesklierkanker.
 • Deze kleine studie levert echter wel een sterk bewijs van de voordelen van een inwendige bestraling via implantatie van bolletjes met iodine-125 voor de behandeling van alvleesklierkanker, met minder trauma's, sneller herstel van de ingreep en lagere medische kosten dan de meer algemeen gebruikte Whipple procedure.


De iodine-125 bolletjes implantatie voor gevorderde alvleesklierkanker is een uitvoerbare, effectieve en veilige techniek om de tumorgroei te remmen en de levensverwachting van alvleesklierkankerpatiënten te verlengen.

Deze methode vermijdt resectie van irrelevante organen, het volume van het intra-operatieve bloedverlies verminderde, verbeterde snel postoperatief herstel, en geeft verminderd risico op trauma's en overlijdens risico van patiënten met alvleesklierkanker.

Een follow-up studie is in ons ziekenhuis lopende om de effecten op de oncologische veiligheid en het effect van de iodine-125 implantatie ook te meten bij patiënten met vergevorderde alvleesklierkanker waar de werking van de Whipple operatie niet duidelijk was of een Whipple operatie niet wilden accepteren, aldus de onderzoekers

Bovenstaande artikel heb ik vertaald en gecomponeerd uit het volledige studierapport: Comparison of Iodine-125 Seed Implantation and Pancreaticoduodenectomy in the Treatment of Pancreatic Cancer en is gratis in te zien.

Hier het abstract van de studie:

Compared with patients who underwent PD - Pancreaticoduodenectomy - Whipple operation, those given 125I seed implantation had significantly shorter operative time, less bleeding, higher albumin, shorter periods to bowel movement and normal diet, lower risk of complications, and lower medical costs

Comparison of Iodine-125 Seed Implantation and Pancreaticoduodenectomy in the Treatment of Pancreatic Cancer

Kai Liu*, Bai Ji*, Wei Zhang, Songyang Liu, Yingchao Wang, Yahui Liu Corresponding address

Department of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, the First Bethune Hospital, Jilin University, Jilin 130021, China.

Liu K, Ji B, Zhang W, Liu S, Wang Y, Liu Y. Comparison of Iodine-125 Seed Implantation and Pancreaticoduodenectomy in the Treatment of Pancreatic Cancer. Int J Med Sci 2014; 11(9):893-896. doi:10.7150/ijms.8948.

Abstract

Objective: This retrospective study compared the advantages and disadvantages of iodine-125 (125I) seed implantation and pancreaticoduodenectomy (PD) in the treatment of pancreatic cancer.

Methods: Patients with diagnosed pancreatic cancer who were treated with 125125I seed implantation (30 patients) or PD (30 patients) in our hospital were evaluated for operative time, bleeding, liver function, time to first bowel movement and normal diet, survival, and medical costs.

Results: Compared with patients who underwent PD, those given 125I seed implantation had significantly shorter operative time, less bleeding, higher albumin, shorter periods to bowel movement and normal diet, lower risk of complications, and lower medical costs (P < 0.001, each). The difference of bilirubin level, time to feeding, and median survival were not significant statistically between two treatment grouops.

Conclusion: For pancreatic cancer patients for whom PD is not appropriate or who refuse PD, 125I seed implantation is a good option.

Author contact

Corresponding address Corresponding author: Yahui Liu, PhD. MD. Department of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, the First Bethune Hospital, Jilin University, Jilin 130021, China (Tel: 86-431-81875160; E-mail:liuyahui2008@yeah.net).

References

1. Klein AP. Identifying people at a high risk of developing pancreatic cancer. Nat Rev Cancer. 2013;13(1):66-74

2. Majumder S, Chubineh S, Birk J. Pancreatic cancer: an endoscopic perspective. Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2012;6(1):95-103

3. Lin JW, Cameron JL, Yeo CJ, Riall TS, Lillemoe KD. Risk factors and outcomes in postpancreaticoduodenectomy pancreaticocutaneous fistula. J Gastrointest Surg. 2004;8(8):951-9

4. Michalski CW, Weitz J, Büchler MW. Surgery insight: surgical management of pancreatic cancer. Nat Clin Pract Oncol. 2007;4(9):526-35

5. Wang JJ, Jiang YL, Li JN, Tian SQ, Ran WQ, Xiu D. Intraoperative ultrasound-guided iodine-125 seed implantation for unresectable pancreatic carcinoma. J Exp Clin Cancer Res. 2009;28:1-6

6. Wang H, Wang J, Jiang Y, Li J, Tian S, Ran W, Xiu D, Gao Y. The investigation of 125I seed implantation as a salvage modality for unresectable pancreatic carcinoma. J Exp Clin Cancer Res. 2013;32(1):106

7. Turley RS, Peterson K, Barbas AS, Ceppa EP, Paulson EK, Blazer DG 3rd, Clary BM, Pappas TN, Tyler DS, McCann RL, White RR. Vascular surgery collaboration during pancreaticoduodenectomy with vascular reconstruction. Ann Vasc Surg. 2012;26(5):685-92

8. Figueroa-Barojas P, Bakhru MR, Habib NA, Ellen K, Millman J, Jamal-Kabani A, Gaidhane M, Kahaleh M. Safety and efficacy of radiofrequency ablation in the management of unresectable bile duct and pancreatic cancer: a novel palliation technique. J Oncol. 2013;2013:910897. doi: 10.1155/2013/91089

9. Bhosale P, Fleming J, Balachandran A, Charnsangavej C, Tamm EP. Complications of Whipple surgery: imaging analysis. Abdom Imaging. 2013;38(2):273-84

10. Vladov N, Takorov I, Kazarov K, Mutafchiiski V, Vasilevski I, Sergeev S, Odiseeva E. Surgical potentialities for the treatment of pancreatic cancer. Hepatogastroenterology. 2012;59(113):280-3

11. Fegrachi S, Besselink MG, van Santvoort HC, van Hillegersberg R, Molenaar IQ. Radiofrequency ablation for unresectable locally advanced pancreatic cancer: a systematic review. HPB (Oxford). 2013 doi: 10.1111/hpb.12097

12. Bartlett EK1, Wachtel H, Fraker DL, Vollmer CM, Drebin JA, Kelz RR, Karakousis GC, Roses RE. Surgical Palliation for Pancreatic Malignancy: Practice Patterns and Predictors of Morbidity and Mortality. J Gastrointest Surg. 2014 [Epub ahead of print]

13. Wolfgang CL, Pawlik TM. Pancreaticoduodenectomy: time to change our approach?. Lancet Oncol. 2013;14(7):573-5

14. Gerstenhaber F, Grossman J, Lubezky N, Itzkowitz E, Nachmany I, Sever R, Ben-Haim M, Nakache R, Klausner JM, Lahat G.Pancreaticoduodenectomy in elderly adults. is it justified in terms of mortality, long-term morbidity, and quality of life?. J Am Geriatr Soc. 2013;61(8):1351-7


Plaats een reactie ...

1 Reactie op "Jodium-125 implantatie - inwendige bestraling - is veel minder belastend voor de patiënt met operabele alvleesklierkanker en geeft dezelfde resultaten op overall overleving en veel betere kwaliteit van leven in vergelijking met Whipple operatie"

 • Hanneke :
  Wie o wie heeft hier ervaring mee?

Gerelateerde artikelen