Als u ons werk waardeert en wilt helpen kanker-actueel.nl online te houden dan wilt u misschien, al of niet anoniem, een donatie geven. 

Ons rekeningnummer is NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Terneuzen. BIC/SWIFTCODE RABONL2U. 

U kunt als donateur bij verschillende bedrijven kortingen  krijgen. Stichting Gezondheid Actueel heeft een ANBI status.

Zie ook literatuurlijst preventie en literatuurlijst niet-toxische middelen en behandelingen specifiek bij alvleesklierkanker van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar.


29 april 2022: Bronnen: Nederlands trialregister, NOS.nl, 

Eerder in 2020 kwam prof. dr. Casper van Eyck met de mededeling dat uit een studie met 10 patiënten met gevorderde alvleesklierkanker is gebleken dat anderhalf jaar na de start van de studie 9 van de 10 patiënten nog steeds kankervrij waren. Zie o.a. dit artikel: 

'Veelbelovende resultaten' bij nieuwe behandeling alvleesklierkanker

'Alvleesklierkankerdokter' Casper van Eijck heeft met zijn team een nieuwe behandeling ontwikkeld voor deze slopende vorm van kanker. Na een celtherapie waren na gemiddeld anderhalf jaar negen van de tien deelnemende patiënten nog vrij van tumoren en in goede gezondheid. Zonder die behandeling keert de kanker meestal binnen deze periode terug. Het onderzoek moet nog worden gepubliceerd.>>>>>>>>lees verder  

Echter de studie is tot op vandaag nog niet gepubliceerd. Dit was REACtiVe-1 het studieprotocol van de studie maar ik zie nog geen publicatie in een Medisch Vakblad van deze studie.
Wel is er een vervolgstudie REACTiVe-2 in het ErasmusMC geopend en daar kunnen nog steeds patiënten aan deelnemen, zie dit studieprotocol. Verderop de inclusiecriteria en exclusicriteria van deze studie vertaald in het Nederlands.

Eerst een korte uitleg hoe deze studie is opgesteld en wat precies wordt onderzocht en vooral hoe. 

In die studie wordt gebruik gemaakt van een CD40 agonis, zoals ook in deze dierstudie is gedaan. In de studie wrodt gebruikt gemaakt van de medicijnen die eerder zijn gebruikt met mesothelioma: Dendritische cellen geladen met allogeen tumorlysaat (MesoPher) in combinatie met een CD40-agonist (Mitazalimab) bij gemetastaseerde pancreasziekte - alvleesklierkanker

Zie dit werkingsmechanisme van Mitazalimab:

1. The dendritic cell presents the target molecule CD40 on its surface.
2. Mitazalimab binds to CD40 and starts signaling to activate the immune systems´ beneficial T cells.
3. The T-cells are activated to kill the tumor cells.
De Optimize-1 studie is een andere studie die onderzoek deed en doet naar de effecten van Mitazalimab bij alvleesklierkanker:

Wat betreft immuuntherapie bij alvleesklierkanker weten we ook dat er in het Erasmus MC muizenstudies lopen met PDT met bremachlorin in combinatie met vormen van immuuntherapie met anti-PD medicijnen. Met verrassend eerste goede resultaten. We hopen daar komende maanden verdere resultaten van te zien te krijgen want wij hebben direct contact met de wetenschappers die deze studies uitvoeren. 
Zie ook dit boek The medicin of light van Andrei Reshetnikov, waarvan de belangrijkste hoofdstukken zijn vertaald in het Nederlands, waarvan in hoofdstuk 7 een relatief eenvoudige uitleg hoe PDT met bremachlorin als fotosensitizer werkt. Andrei werkt al eerder nauw samen met de wetenschappers in het Erasmus MC. en levert de benodigde bremachlorin en heeft een direct contact met de onderzoekers in het Erasmus MC. 

Hier de vertaalde voorwaarden vooraf voor deelname en de uitsluitingscriteria van de REACtiVe studie-2, zie dit studieprotocol.

Inclusiecriteria
 • Gemetastaseerde pancreaskanker zoals gedefinieerd door de aanwezigheid van radiologisch verdachte gemetastaseerde laesies.
 • Progressieve ziekte op eerstelijns FOLFIRINOX of gemodificeerde FOLFIRINOX voor gemetastaseerde pancreaskanker. Niet meer dan 1 lijn chemotherapie voor gemetastaseerde ziekte is toegestaan. Eerdere FOLFIRINOX voor lokaal gevorderde ziekte, indien gegeven binnen 1 jaar vóór screening, kan worden geteld als eerstelijnsbehandeling. Elke FOLFIRINOX die in de curatieve setting wordt gegeven als meer dan een jaar voor de screening niet als eerstelijnstherapie wordt beschouwd•
 • Een toegankelijke metastatische laesie voor histologische weefselverzameling.
 • Patiënten moeten minimaal 18 jaar oud zijn en schriftelijke geïnformeerde toestemming kunnen geven.
 • WHO-prestatiestatus 0-1.
 • Patiënten moeten een normale orgaanfunctie en voldoende beenmergreserve hebben: absoluut aantal neutrofielen > 1,0 x 109/l, aantal bloedplaatjes > 100 x 109/l en Hb > 6,0 mmol/l (zoals bepaald tijdens screening). Transfusie in de 2 weken voorafgaand aan screening is niet toegestaan.
 • Laboratoriumtests: ASAT/ALAT <5xULN (bovengrens van normaal), bilirubine <1,5xULN, creatininewaarde <1,5xULN, lactaatdehydrogenasewaarde < ULN en albuminewaarde > LLN (ondergrens van normaal)
 • Vrouwen die zwanger kunnen worden, moeten een negatieve serumzwangerschapstest hebben bij screening en een negatieve urinezwangerschapstest vlak voor de eerste toediening van het onderzoeksgeneesmiddel op dag 1, en moeten bereid zijn een effectieve anticonceptiemethode te gebruiken (spiraaltjes, hormonale anticonceptiva, anticonceptiva pil, implantaten, pleisters voor transdermaal gebruik, hormonale vaginale apparaten, infusies met verlengde afgifte) of echte onthouding (wanneer dit in overeenstemming is met de voorkeurs- en gebruikelijke levensstijl)* tijdens het onderzoek en gedurende ten minste 12 maanden na de laatste toediening van het onderzoeksgeneesmiddel. *Echte onthouding is acceptabel als dit in overeenstemming is met de geprefereerde en gebruikelijke levensstijl van de proefpersoon. Periodieke onthouding (zoals kalender-, ovulatie-, symptothermische, postovulatiemethoden) en onthouding zijn geen aanvaardbare anticonceptiemethoden.
 • Mannen moeten bereid zijn een effectieve anticonceptiemethode te gebruiken (bijv. condoom, vasectomie) tijdens het onderzoek en gedurende ten minste 12 maanden na de laatste toediening van het onderzoeksgeneesmiddel.
 • Mogelijkheid om terug te keren naar het ziekenhuis voor adequate follow-up zoals vereist door dit protocol.• Schriftelijke geïnformeerde toestemming volgens ICH-GCP.

Uitsluitingscriteria

 • Medische of psychische belemmering voor waarschijnlijke naleving van het protocol.
 • Abdominale ascites.
 • Huidig ​​of eerder gebruik van een CD40-antilichaam en/of antitumorvaccinaties.
 • Huidig ​​gebruik van steroïden (of andere immunosuppressiva). Patiënten moeten 6 weken gestopt zijn met het gebruik en moeten een dergelijke behandeling stoppen tijdens de duur van het onderzoek. Profylactisch gebruik van dexamethason tijdens chemotherapie is uitgesloten van dit interval van 6 weken.
 • Eerdere maligniteit behalve adequaat behandelde basaalcel- of plaveiselcelkanker, oppervlakkige of in-situ blaaskanker of andere kanker waarvoor de patiënt een curatieve behandeling heeft ondergaan en gedurende twee jaar ziektevrij is.
 • Ernstige bijkomende ziekte of actieve infecties.
 • Ernstige bijkomende chronische of acute ziekte zoals longziekte (astma of COPD), hartziekte (NYHA klasse III of IV), leverziekte of andere ziekte die door de onderzoekscoördinator wordt beschouwd als een ongerechtvaardigd hoog risico voor de onderzoeksbehandeling.
 • Bekende allergie voor schaaldieren (kan hemocyanine (KLH) bevatten).
 • Zwangere of zogende vrouwen.
 • Onvoldoende toegang tot de aderen om leukaferese uit te voeren.
 • Gelijktijdige deelname aan een andere klinische interventiestudie (behalve deelname aan een biobankstudie).
 • Een organisch hersensyndroom of een andere significante psychiatrische afwijking die het vermogen om geïnformeerde toestemming te geven in gevaar zou brengen en deelname aan het volledige protocol en de follow-up zou uitsluiten.

Alvleesklierkanker - Pancreas ductaal adenocarcinoom (PDAC) is een van de moeilijkst te behandelen vormen van kanker.  Zeker als het al is uitgezaaid bij de diagnose, wat heel vaak voorkomt. Bovendien ligt de alvleesklier dicht bij het hart en grote slagaders waardoor een operatie al snel niet mogelijk is. Slechts 10%–20% van alle alvleesklierkankertumoren zijn operabel en recidieven treden heel vaak op bij alvleesklierkanker. De mediane 5-jaars overleving voor alvleesklierkanker ligt rond de 10 procent. 

Bovendien blijken alvleeskliertumoren veel minder dendritische cellen te hebben waardoor immuuntherapie vaak niet aanslaat bij deze vorm van kanker. (zie dit artikel over dendritische cellen bij o.a. alvleeskliertumoren). 

Het blijft dus interessant om te zien of de aanpak die prof. dr. Casper van Eyck in de REACtiVe-1 en 2 studies gebruikt de sleutel blijkt tot immuunstimulatie van doden van alvleeskliertumoren. 


Plaats een reactie ...

2 Reacties op "Dendritische celtherapie met allogeen tumorlysaat (MesoPher) in combinatie met een CD40-agonist (Mitazalimab) geeft uitstekende resultaten bij gevorderde alvleesklierkanker aldus prof. dr. Casper van Eyck en nieuwe studie is geopend."

 • Brigitte :
  Beste
  Recent zijn er vlekjes in mijn moeder haar longen gevonden omdat haar alvleesklier zozegd ontstoken was gaan ze nu uit van uitgezaaide kanker.

  Volgende week gaan ze een biopt uit een cel van de long nemen
  Kan u iets voor ons betekenen we zijn eigenlijk ten einde raad
  MvgrBrigitte Vd velde
  • Kees :
   Beste Brigitte,

   Ik had je al een mail gestuurd. Maar als je meer wilt weten stuur me dan een mail hoe en wat je precies wilt weten.

   Met vriendelijke groeten, Kees Braam
   webmaster

Gerelateerde artikelen