Over de biochemische kaart: A community-driven global reconstruction of human metabolism staat onder https://www.kanker-actueel.nl/NL/voedingstoffen-als-medicijn-biochemische-kaart-van-menselijk-lichaam-voltooid-ziektes-kunnen-voorkomen-worden-door-individueel-voedingspatroon.html een artikel uit de Volkskrant met verwijzing naar de biochemische kaart zelf, gratis in te zien.

Klik hier voor informatie over stand van zaken bij personalised medicin

Literatuurlijst gerandomiseerde (en in een aantal gevallen tevens dubbelblinde ) onderzoeken , in welke een mogelijk therapeutisch effect van een of meer voedingsparameters of een andere complementaire methode is geëvalueerd. 

Voor reguliere behandelingen is in het algemeen vanwege de bijwerkingen slechts gerandomiseerd onderzoek mogelijk . Bovendien is van reguliere behandelingen een gerandomiseerd onderzoek vaak nooit uitgevoerd . Deze bewering van E.Valstar op basis van relevante literatuur is in het NTvG (zie NTvG 136 : 709-710 ; 1992 ) door de desbetreffende oncologen niet weersproken.

Zie ook Nutritional Oncology van D.Heber et al ISBN 0-12-335960-0 ; dit boek is geredigeerd door Harvard en door het Memorial Sloan Kettering Institute !! Als u het boek bestelt krijgt u de tweede bijgewerkte versie van het boek

Aan deze lijst hebben Hans Houtsmuller , Ed Woerlee en Johan Bolhuis belangrijke bijdragen geleverd.

Aparte lijsten van studies uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker of naast bestraling of chemo of operatie of stamceltransplantaties c.q. beenmergtransplantaties heb ik uitgesplitst uit de algemene lliteratuurlijst om het u gemakkelijker te maken.

Wanneer een studie is uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker heb ik die opgenomen in een aparte lijst voor die specifieke vorm van kanker: zie 

https://kanker-actueel.nl/NL/literatuurlijsten-niet-toxische-middelen-en-behandelingen-per-kankersoort-en-aanvullend-op-chemo-operatie-en-bestraling.html of hieronder in de lijst.

Hier de lijsten die inmiddels klaar zijn en online gezet.

Vervolg literatuurlijst gerandomiseerde studies in de therapeutische sfeer:

1901)Devoogt N et al; BMJ 2011 Sep 1;343:d5326;PMID 21885537 : Extra lymfklierdrainage en extra armoefeningen verbeteren het resultaat van  de standaardlymfklierdrainage bij borstkankerpatiënten niet.

1902)Campone M et al; Oncologist 2013;18(11):1190-1;PMID 24105751 : Acetyl-l-carnitine vermindert neuropathie in vergelijking met placebo bij gebruik van sagopilon.

1903)Donnelly CM et al; Gynecol Oncol 2011 Sep;122(3):618-24;PMID 21689848 : Bij patiënten behandeld voor  een gynaecologische kanker, blijken wanneer met uiteenlopende middelen de fysieke activiteit gstimuleerd wordt, de conditie te verbeteren.

1904)Burden ST et al ; J Hum Nutr Diet 2011 Oct;24(5):441-8;PMID 21699587 : Dieetadvies plus supplementen blijken in vergelijking met een dieetadvies alleen bij patiënten te opereren voor darmkanker de kans op postoperatieve infecties te verminderen.

1905)Johnstone ME et al; BMC Complement Altern Med 2011 Jun 25;11:49:PMID 21703001 ; Acupunctuur blijkt bij kankerpatiënten in vergelijking met een gerandomiseerde controle-groep  vermoeidheidsklachten te verminderen.

1906)Mansouri A et al; Hemat Oncol 2012 Mar;30(1):22-6;PMID 21692101 ; Zink blijkt in vergelijking met placebo mucositis in geval van hematogene stamcel-transplantatie in althans dit onderzoek niet tegen te gaan ; zie ook 1567.

1907)Rotovnik Kozjek N et al; Clin Nutr 2011 Oct;30(5):567-70;PMID 21733605 : dagelijks 30 gram glutamine bleek in dit onderzoek bij patiënten met rectumkanker de mate van diarree niet te verminderen.

1908)Jane SW et al; Pain 2011 Oct ; 152(10):2432-42;PMID 21802850 : massage blijkt bij botmetastasen de pijn te verminderen. Zie ook 1144 , 1306, 1436, 1538, 1580, 1675 en 1773. Tav pijn is het effect van massage overwegend gunstig.

1909)Zhang SY en Du YQ ; Zhongguo Zhen Jiu 2011 Jun;31(6):513-7;PMID21739693; met acupunctuur plus moxa versnelt herstel stoelgang na operatie wegens darmkanker ; tevens blijken allerlei immuunparameters te verbeteren ; dit alles in vergelijking  met gewone TCM.

1910)Chochinov HM et al; Lancet Oncol 2011 Aug;12(8):753-62;PMID21741309; ‘waardigheidstherapie’, een vorm van psychotherapie  blijkt terminale kankerpatiënten op meerdere manieren verlichting te bieden.

1911)Rao M et al; Int Yoga 2008 Jan;1(1):11-20;PMID21829279 ; Yoga voorafgaande aan operatie wegens borstkanker vermindert angst, verbetert postoperatief kwaliteit leven en vermindert immunosuppressie. Zie ook : 977,1030, 1116, 1383, 1404, 1405,1530,1566, 1617, 1848, 1871 en 1878.

1912)Mosher CE et al; Psychol Health 2012;27(1):88-100;PMID 21678181 : ‘expressive writing’ heeft bij borstkankerpatiënten geen psychotherapeutisch effect ; zie ook 1180 en 1859, waarin wel een psychotherapeutisch effect van deze benadering bij kankerpatiënten werd gevonden.

1913)Oh B et al; Support Care Cancer 2012 Jun;20(6):1235-42;PMID 21688163; Qi Gong verbetert bij kankerpatiënten de kwaliteit van leven in vele opzichten ; ook ontstekingen nemen af.

1914)Jain S et al; Cancer 2012 Feb 1;118(3):777-87;PMID 21823103; zowel ‘biofield healing’ als ‘mock healing’  verminderden beide de vermoeidheid bij borstkankerpatiënten evenveel ; de eerste verlaagde de cortisolspiegel tov de laatst genoemde therapie ; erin geloven had geen invloed op de uitkomst van deze therapieen.

1915)Kirova YM et al; Radiother Oncol 2011 Aug;100(2):205-9;PMID 21624699; Hyaluronzuur vermindert stralingsdermatitis niet ; zie ook 1807 ; wel heeft hyaluronzuur naast chemo een zelfstandig effect bij de behandeling van blaaskanker (nr 1107)!

1916)Bardy J et al; Br J Oral Maxillofac Surg 2012 Apr;50(3):221-6;PMID 21636188 : Manuka honing vermindert niet de kans op bestralingsmucositis van de mond, maar wel de kans op de daaraan gerelateerde infecties. Iets dergelijks is 2 keer eerder gevonden : zie 1545 en 1735.

1917)Goerling U et al; Eur J Cancer 2011 Sep;47(13):2009-14;PMID 21612912 : psychotherapie  blijkt angst en depressie bij kankerpatiënten tegen te gaan.

1918)de Oliveira Campos MP et al;2011 Jun;17(6):505-12;PMID 21612429; Guarana  vermindert bij borstkankerpatiënten die chemo krijgen in vergelijking met placebo de vermoeidheid.

1919)Barlow R et al; Clin Nutr 2011 Oct;30(5):560-6;PMID 21601319 ; dit is het zoveelste onderzoek dat laat zien dat vroege enterale voeding na maagdarmchirurgie het herstel in vergelijking met parenterale voeding het herstel versnelt.

1920)Mehnert A et al; Onkologie 2011;34(5):248-53:PMID 21577030 : Fysieke training vermindert bij borstkankerpatiënten angst en depressie ; het verbetert ook het zelfbeeld.

1921)Troger W et al; Breast Cancer (Auckl). 2009 Jul 6;3:35-45 ; PMID21556248 ; Maretak verbetert de levenskwaliteit van vrouwen die CAF krijgen in verband met borstkanker ; de neutropenie was ook minder, maar dit was in dit onderzoek niet significant.

1922)Digumarti R et al; J Thorac Oncol 2011 Jun;6(6):1098-103; PMID 21532506 ; Recombinant-lactoferrine  verbetert de resultaten van cisplatin plus taxol bij niet-klein-cellige longkanker - NSCLC : meer regressies  ; een betere ziektevrije overleving en overleving sec .

1923)Mantovani  G  ; Int J Oncol 1997 Jan;10(1):213-21; PMID 21533366 ; Schizophyllan verhoogde in dit onderzoek de complete responskans bij keelkanker  op 5-FU en cisplatin ; zie ook 117, 118, 176, 177,178, 179, 182, 184, 196 en 266.

1924)Catlin A en Taylor-Ford RL;Oncol Nurs Forum 2011 May;38(3):E212-20;PMID 21531671 : Reiki verbetert in vergelijking met placebo welbevinden van kankerpatiënten, die chemo krijgen : dit onderzoek verdient herhaling om een en ander te bevestigen!

1925)Lee IJ et al; Cancer Res Treat 2011 Mar;43(1):24-31 ::PMID 21509160 : BCAA bevorderen herstel lever na radiotherapie ivm primaire leverkanker - HCC. Zie in deze lijst de vele andere studies met BCAA bij het HCC.

1926)Boesen EH et al; Eur J Cancer 2011 Jun;47(9):1363-72;PMID 21458989; psycho-educatie met groepstherapie verbeterde bij patiënten met primaire borstkanker niet de levenskwaliteit ; in deze lijst zijn er verder overigens voldoende bewijzen dat diverse andere vorminen van psychotherapie dan groepstherapie bij dergelijke patiënten wel de levenskwaliteit verbeteren.

1927)Burnett AK et al; Leukemia 2011 Jul;25(7):1122-7;PMID 21475252 : ingeval van AML - acute myolide leukemie verbetert arsenicumtrioxide  het resultaat van lage doses arabinocide-C niet.

1928)Hamilton R et al; Curr Oncol 2011 Apr;18(2):e46-53;PMID 21505589; Praten met jezelf verhoogt de vaardigheden om met borstkanker om te gaan ; logisch dus om dat te stimuleren ; ik zou zeggen het bevorderen van zelfstandig nadenken is altijd nuttig.

1929)Uderzo  C et al ; Transplantation 2011 Jun 27;91(12):1321-5;PMID 21499196; glutamine verminderde mucositis bij beenmergtransplantatie in dit onderzoek niet aantoonbaar. De referenties 292, 294, 298,624, 625, 730, 171, 299, 866, 1057, 1059, 1272 en 1410 zijn overwegend positief mbt glutamine als middel tegen mucositis, het meest expliciet bij stamceltransplantaties.

1930)Guo Y et al; Support Care Cancer 2013, Dec22;PMID 24362907 : dagelijks 600 mg alpha-liponzuur gaat in vergelijking met placebo het optreden van neuropathie in geval cis-/oxaliplatin niet tegen.

1931)Ryan JL et al; Radiat Res 2013 Jul;180(1):34-43;PMID 23745991 ; Oraal dagelijks 6 gram curcuma  vermindert stralingsdermatitis bij vrouwen die vanwege borstkanker bestraald worden.

1932)Costa Fortes R et al; Nutr Hosp 2010 Jul-Aug:25(4):586-96;PMID 20694295 : Agaricus sylvaticus verbetert in vergelijking met placebo de levenskwaliteit (o.a. fysiek) na operatie wegens darmkanker.

1933)Mustian KM et al; J Clin Oncol 2013 Sep 10;31(26):3233-41;PMID 23940231 ; Yoga verbetert aantoonbaar de slaap bij kankerpatiënten na behandeling. Zie ook onder andere 977 en 1848.

1934)Chen Z et al; Cancer 2013 May 1;119(9):1690-8; Bij kankerpatiënten die bestraald worden verbeterde Qigong aantoonbaar de levenskwaliteit.

1935)Kovacic T et al; J Complement Integr Med;2013 Jul 16 ; 10; PMID 23934515 : Ontspanning met yoga  bleek in dit onderzoek bij borstkankerpatiënten angst verminderend ; zie ook 1116, 1404 , 1566, 1617, 1884 en 1911, die allemaal hetzelfde laten zien!

1936)Carlson LE et al; J Clin Oncol 2013 Sep 1;31(25):3119-26; PMID23918953 ; Mindfulness bevorderde net als in eerder onderzoek het herstel van kankerpatiënten ; zie ook de nrs. 1707, 1789, 1790 , 1791 en 1892.

1937)Monti DA et al; Stress Health 2012 Dec;28(5):397-407;PMID 23129559 ;  bevestigt resultaat  nummer 1936 en laat zien dat dit met een betere cerebrale doorbloeding samen gaat.

1938)Bacic I et al; J Exp Clin Cancer Res. 2010 Feb.12:29:12 ;PMID 20152024 : Inositol plus inositol hexaphosphate  ging bij chemo bij borstkanker samen met een betere levenskwaliteit ; tumormarkers werden niet door de extra suppletie beinvloed ; in de suppletiegroep daalden de leukocyten en bloedplaatjes in tegenstelling tot de andere groep niet.

1939)Foley E et al ; J Consult Clin Psychol 2010 Feb ;78(1):72-9;PMID 20099952 ; Dit onderzoek is net als 1937 met 1936 vergelijkbaar, met overigens vergelijkbaar resultaat.

1940)Nidich SI et al; Integr Cancer Ther 2009 Sep;8(3):228-34;PMID 19815592 : in deze RCT blijkt meditatie bij kankerpatienten de levenskwaliteit op vele punten te verbeteren.

1941)Lengacher CA et al; Psychooncology 2009 Dec;18(12):1261-72;PMID 19235193 ; Ook hier blijkt mindfulness weer de kwaliteit van leven bij borstkankerpatiënten te verbeteren.

1942)Akopov AL et al; Vestn Khir Im I I Grek 2013;172(1):20-4;PMID 23808222 : Chlorine E6 oiv elektromagnetische straling van 662 NM preoperatief aan longkankerpatiënten gegeven ; hierdoor was bij de operatie in de PDT groep de resectierand vaker schoon van tumor.

1943)Gautam AP et al ; Support Care Cancer, 2013 May;21(5):1421-8:PMID 23224689 :Low Laser Therapie (LLT) bij patiënten met keelkanker, die bestraling plus cisplatin kregen, verminderde de mucositis, het gebruik van analgetica en parenterale voeding ; de levenskwaliteit was vanzelfsprekend ook beter. Zie ook 1395, 1396, 1399, 1400 en 1523 met overall vergelijkbaar resultaat.

1944)Arbabi-Kalati F et al; Acta Med Iran 2013 Apr 6;51(3):157-62; vergelijkbaar met 1943 en met een gelijk resultaat.

1945)Gautam AP et al; Radiother Oncol 2012 Sep;104(3):349-54; PMID 22884841 ; wederom vergelijkbaar met 1943 en  een vergelijkbaar resultaat.

1946)Enblom A et al; PloS One 2011 Mar 23;6(3):e14766; PMID 21448267 :Sham acupunctuur en gewone acupunctuur gaan misselijkheid  even goed tegen ; beide significant beter dan standard care ; de conclusie is wel vind ik dat sham acupunctuur geen goede controle kan zijn.

1947)Yang LP en Perry CM ; Drugs Aging  2011 Apr 1;28(4): 325-9; PMID 21428467 : De combinatie van interleukine 2 met histamine dichloride blijkt in een fase 3-onderzoek de ziektevrije overleving bij AML te verlengen.

1948)Winters-Stone KM et al; Breast Cancer Res Treat 2011 Jun;127(2):447-56; PMID 21424279; Fysieke training gaat bij postmenopauzale borstkankerpatiënten botverlies tegen en maakt de spieren sterker.

1949)Lu CY et al; Am Surg 2011 Jan;77(1):59-64:PMID 21396307 ; Glutamine toegevoegd aan TPN vermindert de kans op postoperatieve infecties na operatie aan een gastrointestinale tumor. Zie ook 866, 1026, 1057, 1272, 1299, 1333, 1340, 1346 , 1410, 1907 en 1929 ; het lijkt erop dat wanneer de darm in het geding is extra glutamine zinvol is.

1950)Barton DL et al; J Support Oncol 2011; Jan-Feb;9(1):24-31;PMID 21399726; dagelijks 450 mg valeriaan verbeterde in dit onderzoek niet de slaap van kankerpatiënten die behandeld worden, maar verminderde wel hun vermoeidheid.

1951)Rashad AM et al; J Laryngol Otol 2009 Feb;123(2):223-8;PMID 18485252 ; Honing gaat in geval van chemoradiotherapie voor keelkanker het ontstaan van mucositis tegen ; zie ook 1545,1735 en 1916.

1952)Biswal BM et al; Support Care Cancer 2003 Apr;11(4):242-8;PMID 12673463 : Bij de behandeling van keelkanker met bestraling blijkt honing de mucositis in hoge mate tegen te gaan ; zie ook de vorige 2 studies met commentaar.

1953)Malti PK et al; J Indian Med Assoc 2012 Jul; 110(7):453-6; PMID23520669 ; deze studie is met de vorige 3 vergelijkbaar en kende eveneens een positief resultaat.

1954)Yamazaki CA et al; Thyroid 2012 Oct;22(10):1002-6;PMID22953991; Lithium verbetert het therapeutische effect van radioactief jodium bij de behandeling van schildklierkanker.

1955)Quentin C et al; Anesth Analg 2013 Apr;116(4):862-8; PMID 23354336; mannitol blijkt hersenonspannimng te bevorderen ; dit vergemakkelijkt operatie vanwege hersentumoren ; verdere relavantie is echter nog niet duidelijk.

1956)Ishizuka M et al;  Anticancer Res 2012 Dec;32(12): 5415-20; PMID 23225445 : vitamine K2 vertraagt op z’n minst de relaps-rate na operatie vanwege een HCC - primaire leverkanker. Zie ook 1338.

1957)GHomez Sanches MB et al; Nutr Hosp 2010 Sep-oct;25(5):797-805;PMID 21336438; Immunonutrition vooraf vermindert complicatiekans  bij operatie wegens darmkanker en verkort de ligduur ; zie ook de vele andere publicaties over immunonutrition in deze lijst.

1958)Xu ZY et al ; J Cancer Res Clin Oncol 2011 Jul;137(7):1117-22;PMID 21298288 : TCM - Traditionele Chinese Kruiden - vermindert bijwerkingen chemo bij longkanker ; ook was er een tendens tot langer leven.

1959)Janssens GO  et al ;Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2012 Feb 1;82(2):532-8;PMID 21300447 : Bestraling bij larynxtumoren met carbogen (O2 plus CO2 in een bepaalde verhouding) plus B3 ging samen met minder mucositis dan bij bestraling alleen; verder onderzoek naar eventuele andere voordelen moet nog plaatsvinden.

1960)Banasik J et al; J Am Acad Nurse Pract 2011  mar ;23(3):135-42 ; PMID 21355946 ; in deze pilotstudy verminderde yoga de vermoeidheid ; zie ook o.a. 1911 en 1935.

1961)Rottmann N et al; Psychooncology 2012 May;21(5):505-14:PMID 21308859 : Kankerpatiënten helpen hun dagelijkse taken weer op zich te nemen, verbeterde hun kwaliteit van leven niet.

1962)De Luis DA et al; Eur Rev Med Pharmacol Sci 2010 Nov;14(11):941-5;PMID 21284343 : Arginine werkt preventief tav fistelvorming bij keelkanker(behandeling); zie ook 1305 en 1457.

1963)Zhao H et al; J Cancer Res Clin  Oncol 2013 Sep;139(9):1465-70; PMID 23812551 ; bij maagkankerpatiënten  blijkt extra arginine het leven in vergelijking met placebo te verlengen.

1964)Mochiki E et al; World J Surg 2011 Apr;35(4):805-10;PMID 21279511 ; Glutamine  (3 gram per dag) doet de stoelgang na gastrointestinale chirurgie  in verband met maagkanker sneller op gang komen.

1965)Shi X et al; Chin J Integr Med 2011 Jan;17(1):31-4;PMID 2125 ; Bij kinderen met kanker blijkt TCM - Traditionele Chinese Kruiden - naast chemo in vergelijking met chemo de kwaliteit van leven te verbeteren.

1966)Evigor S et al; Eur J Phys Rehab Med 2010 Dec;46(4):481-7;PMID 21224783 ; Pilates vermindert bij borstkankerpatiënten de vermoeidheid significant in vergelijking met een gerandomiseerde controlegroep.

1967)Goode PS et al; JAMA 2011 Jan 12;305(2):151-9;PMID 21224456 : Bekkenbodemtraining bij incontinente prostaatkankerpatiënten vermindert de incontinentie ; biofeedback middels electrische stimulatie verbetert dit resultaat niet.

1968)Chay WY et al; Asia Pac J Clin Oncol 2010 Dec;6(4):270-7;PMID 21114776 : Calcium plus magnesium gaan net niet significant neuropathie door oxaliplatin tegen.

1969)Sun J Integr Med 2010 Dec;16(6):537-41;PMID 21110180 : Injectie met Aidi verhoogt bij NSCLC - niet-klein-cellige longkanker de effectiviteit van neoadjuvante chemo en vermindert de bijwerkingen.

1970)Jeong JS et al; Integr Cancer Ther 2010 Dec;9(4):331-8;PMID 21059621 : Bojungkikki-tang vermindert in vergelijking met niets doen de vermoeidheid bij kankerpatiënten.

1971)Wang X et al; J Invest Surg 2010 Dec;2396):309-13; PMID 21208095 ; Enterale voeding en ook MCT bevordert herstel na operatie wegens een gastrointestinale kanker ; het verblijf in het ziekenhuis is korter.

1972)Landberg R et al ; J Nutr 2010 Dec;140(12):2180-6;PMID 20980650 : Rogge en tarwe verlagen in vergelijking met wit brood de PSA bij prostaatkankerpatiënten ; zie ook 739.

1973)Gouvea de Lima A et al; Int J Radiat Oncol Biol  Phys 2012 Jan 1;82(1):270-5;PMID 21163585 : Low-level laser therapie vermindert mucositis bij chemoradiatie in verband met keelkanker ; zie ook 1523 en zeker nog 5 andere studies op deze lijst.

1974)Tang J et al; Zhongguo Fei Ai Za Zhi, 2006 Dec 20;996);536-9;PMID 21182817 ; uroacitiden (differentiatieinductoren uit de urine) verbeteren de mediane overleving bij gevorderde NSCLC - niet-klein-cellige longkanker.

1975)Sun Y et al; Zhongguo Fei Ai Za Zhi 2006 Jun 20;9(3):254-8;PMID 21172156; Ginseng Rg3 verbetert respons van chemo bij patiënten met ver gevorderde NSCLC - niet-klein-cellige longkanker en verlengt ook aantoonbaar het leven.

1976)Hur H et al ;Surgery 2011 Apr;149(4):561-8;PMID 21146844 ; Eerder orale voeding na operatie wegens maagkanker leidt tot sneller herstel en een korter verblijf in het ziekenhuis.

1977)Guerreiro Godoy Mde F et al; Ger Med Sci 2010 Nov 18;8:Doc31;PMID 21139989: Een soort chip blijkt behandeling van lymfe oedeem in verband met borstkanker zinvol te ondersteunen.

1978)Chan CW et al; J Pain Symptom Manage 2011 Feb;41(2):347-57;PMID 21131165 ; Psycho educationele interventie blijkt de symptomatologie bij gevorderde longkanker te vermminderen.

1979)Loprinzi CL et al ; J Clin Oncol 2013 Dec 2;PMID 24297951 ; In deze RCT bleek extra calcium plus magnesium neuropathie door oxaliplatin niet tegen te gaan ; zie ook 1968.

1980)Lee J en Yoon SW et al; Integr Cancer Ther 2013 Nov 25 ; PMID 24282101 ; bij chronisch zieken inclusief kankerpatiënten blijkt verbranden van moxa de pijn te verminderen  ; zie ook  943, 1543 en 1909.

1981)Liu ZH et al; Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 2013 Nov 16(11):1063-6; Enterale voeding bleek in vergelijking met parenterale voeding complicaties  vanwege een maagkankeroperatie tegen te gaan en herstel te bevorderen.

1982)Chen H et al; Pancreatology 2013 Nov-Dec;13(6):594-7;PMID 24280575 ; electroacupunctuur vermindert in vergelijking met placebo aantoonbaar de pijn bij alvleesklierkanker ; zie vooral 1577, 1651, maar ook 894, 1194, 1389, 1415 en 1450.

1983)Van der Mwulen IC; Br J Cancer 2014 Feb 4;110(3):593-601 : PMID 24280999 ; Psychosociale interventie verbetert kwaliteit van leven bij borstkankerpatiënten, zich onder andere uitend in minder moeheid; dit is nu zeer algemeen gevonden; wat niet bekend is of dit ook de overleving verbetert!

1984)Chen B et al; Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 2013 Nov ;16(11):1055-8;PMID 24277400 ; Voeding die uit stoffen is samengesteld, die in de literatuur herstel van een kankeroperatie bevorderen, bleken in dit gerandomiseerde onderzoek, vooraf gegeven het beloop niet aantoonbaar te beinvloeden.

1985)Yang DJ et al; Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 2013 Nov;16(11):1051-4;PMID 24277399 ; eerder eten  na operatie wegens darmkanker, versterkt immuunsysteem en verkort verblijf in ziekenhuis ; operatie, narcose etc. zijn enorme stress gebeurtenissen: dus eerder eten is erg voor de handliggend ; ook al is dat met kleine hoeveelheden.

1986)Sorensen LS et al; Br J Surg 2014 Jan;101(2):33-42;PMID 24281905 ; het geven van alleen 2 gram EPA en 1 gram DHA per dag verminderde na operatie vanwege darmkanker de kans op infectie niet ; eerder in deze lijst zijn er vele studies met visolie, plus arginine en RNA-extract : z.g. immunonutrition : dit leidt wel tot minder infecties onder deze condities.

1987)Chen JH et al; Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi ; 2013 Nov;16(11):1059-62;PMID 24277401; enterale voeding voor operatie aan de darm vanwege kanker, naast (eerder) voorbereiding voor deze operatie geeft postoperatief niet alleen een betere voedingstoestand, maar ook tot een sneller kunnen verlaten van het ziekenhuis ; in combinatie met 1985 : de voeding moet zo min mogelijk onderbroken worden bij een operatie wegens darmkanker. Dit neemt niet weg dat die wel aangepast moet worden!!

1988)Demers M et al; Clin Nutr 2013 Oct 24 ; PMID 24200199 : Probioticumcombinatie vermindert  bijwerkingen bestraling pelvus in vergelijking met placebo ; zie ook 304, 1229, 1445 en 1663.

1989)Boelens PG et al ; Ann Surg 2013 Oct 28 ;PMID 24169163 ; Bij operatie van darmkanker eerder beginnen met eten vermindert de kans op een postoperatieve ileus ; zie ook 1985 en 1987.

1990)Courneya KS et al; JNCI 2013 Dec 4;105(23):1821-32;PMID 24151326 ; Sporten vernmindert bij chemo voor borstkanker de bijwerkingen ; iets wat al veel vaker is gevonden.

1991)Campo RA et al; J Cancer Surv 2013 Oct 30; PMID 24170679 ; Qigong reduceert stress en vermoeidheid bij prostaatkankerpatiënten ; zie ook 1934.

1992)Porserud A et al ; Clin Rehabil. 2013 Nov 18;PMID 24249842 :Voor patiënten die net een cystectomie hadden ondergaan was een trainingsprogramma niet makkelijk haalbaar ; toch was er bij de interventiegroep sprake van een betere levenskwaliteit.

1993)Del Giglio AB et al; J Diet Suppl 2013  Dec;10(4):325-34;PMID 24237188 : Guarana-extract  had bij kankerpatienten geen effect op de vermoeidheid in vergelijking met placebo.

1994)Da Costa-Miranda V et al; J Altern Complement Med 2009 Apr;15(4):431-3;;PMID 19388866 ; Dit onderzoek is vergelijkbaar met 1993 en heeft een vergelijkbaar resultaat.

1995)De Oliveira Campos MP et al; J Altern Complement Med 2011 jun;17(6):505-12;PMID 21612429 : Guarana had hier in minder/niet geëxtraheerde vorm bij borstkankerpatiënten  die chemo kregen, wel een verbetering tot gevolg qua conditie.

1996)Hawley P et al; Support Care Cancer 2014 Mar;22(3):751-61;PMID 24221577 ; Manuka-honing verminderde in dit onderzoek bestralingsmucositis bij keelkankerpatiënten niet ; de andere studies zijn echter overwegend positief ; zie 1545, 1735, 1916, 1951 en 1952.

1997)Rogers LQ et al ; Med Sci Sports Exerc 2013 ;PMID 24212124 ; Sporten vermindert vermoeidheid bij overlevers van borstkanker ; bij mensen die slecht slapen was het resultaat beter dan bij de betere slapers ; ook bij wie er zin in had was het resultaat beter.

1998)Mao JJ et al; Eur J Cancer 2014 Jan;50(2):267-76;PMID 24210070 ; elektroacupunctuur verminderde in deze RCT artralgie als bijwerking van aromataseremmers ; zie ook 894, 1389, 1450, 1577, 1651 en 1655.

1999)Zhu HH et al; J Clin Oncol 2013 Nov 20;31(33):4215-21;PMID 24127444 ; ATRA plus orale AS4S4 is even werkzaam tegen acute promyelocyten leukemie  als ATRA plus intraveneuze arsenicumtrioxide ; arsenicum is in principe zeer toxisch ; in zeer kleine hoeveelheden vrijwel zeker toch essentieel en in deskundige handen in de juiste dosering ook bij de behandeling van sommige maligniteiten van belang.

2000)Buffart LM et al; Cancer 2014 Jan 15; 120(2):294-301;PMID 24122296; sporten verbetert conditie en algemene gezondheid prostaatkankerpatienten die hormonale therapie krijgen (deze hormonale therapie vermindert Hb en spieren, wat de training extra zinvol maakt  ; zie de vele andere publicaties in relatie tot prostaatkanker en sporten.

Opmerkingen : 67 is 22 bij een langere follow-up ; 123=188 ; 23=26 en 107 is niet gerandomiseerd ; van 33,36 en 37 valt er ook een af ; 714=756 ; 366 = 737 ; 406 = 728 ; 724 = 813 ; 271 = 513 ; 669=671 ; 273=691 ; 476 =

738 ; 519 = 856 ; 163 = 419 ; 123 = 188 ; 187 = 369 ; 632 = 848 ; 298 = 730 ; 174 = 375 ; 633 = 769 ; 708 =719 ; 104 = 157 ; 124 =189 ; 757 = 924 ; 815 = 1079 ; 966 = 1010 ; 866 = 1059 ; 1338 = 1356, 1706=1570, 1661=1657 ; 1631=1124;1609=862;1605=115  en 1637 1711 zijn ook hetzelfde en 1426 is 1015 bij een langere follow-up ;  1668 komt 2 keer voor ; we hebben dus feitelijk 2001- 37= 1964 studies. Van de studies 470, 849, 880, 1031, 1402, 1403 en 1432 staat  niet vast dat deze gerandomiseerd waren ; dus feitelijk 1957 studies.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Literatuurlijst van onderzoeken kanker en voeding/suppletie. Studies: 1901 t/m 2000."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >>