Over de biochemische kaart: A community-driven global reconstruction of human metabolism staat onder https://www.kanker-actueel.nl/NL/voedingstoffen-als-medicijn-biochemische-kaart-van-menselijk-lichaam-voltooid-ziektes-kunnen-voorkomen-worden-door-individueel-voedingspatroon.html een artikel uit de Volkskrant met verwijzing naar de biochemische kaart zelf, gratis in te zien.

Klik hier voor informatie over stand van zaken bij personalised medicin

Literatuurlijst gerandomiseerde (en in een aantal gevallen tevens dubbelblinde ) onderzoeken , in welke een mogelijk therapeutisch effect van een of meer voedingsparameters of een andere complementaire methode is geëvalueerd. 

Voor reguliere behandelingen is in het algemeen vanwege de bijwerkingen slechts gerandomiseerd onderzoek mogelijk . Bovendien is van reguliere behandelingen een gerandomiseerd onderzoek vaak nooit uitgevoerd . Deze bewering van E.Valstar op basis van relevante literatuur is in het NTvG (zie NTvG 136 : 709-710 ; 1992 ) door de desbetreffende oncologen niet weersproken.

Zie ook Nutritional Oncology van D.Heber et al ISBN 0-12-335960-0 ; dit boek is geredigeerd door Harvard en door het Memorial Sloan Kettering Institute !! Als u het boek bestelt krijgt u de tweede bijgewerkte versie van het boek

Aan deze lijst hebben Hans Houtsmuller , Ed Woerlee en Johan Bolhuis belangrijke bijdragen geleverd.

Aparte lijsten van studies uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker of naast bestraling of chemo of operatie of stamceltransplantaties c.q. beenmergtransplantaties heb ik uitgesplitst uit de algemene lliteratuurlijst om het u gemakkelijker te maken.

Wanneer een studie is uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker heb ik die opgenomen in een aparte lijst voor die specifieke vorm van kanker: zie 

https://kanker-actueel.nl/NL/literatuurlijsten-niet-toxische-middelen-en-behandelingen-per-kankersoort-en-aanvullend-op-chemo-operatie-en-bestraling.html of hieronder in de lijst.

Hier de lijsten die inmiddels klaar zijn en online gezet.

Vervolg literatuurlijst gerandomiseerde studies in de therapeutische sfeer:

2301)Garland SN et al; J Clin Oncol 2014 Feb 10;32(5):449-57;PMID 24395850 ; Mindfulness is net als cognitieve therapie  slaapbevorderend bij kankerpatienten ; cognitieve therapie was wel beter in bepaalde opzichten ; hoe relevant is dit? Melatonine is toch al bijna altijd geindiceerd  en dat doet nog meer!

2302)Bao T et al; Cancer 2014 Feb 1;120(3):381-9;PMID 24375332 ; Acupunctuur vermindert bijwerkingen aromataseremmers op spieren/gewrichten ; zie ook 1998 en 2262.

2303)Cui Y et al; Eur JAnaesthesiol. 2014 Apr;31(4):212-8 ;PMID 24374803 ; Alanyl-L-glutamoine verbetert tijdens operatie de glucose/insuline-homeostase bij patienten geopereerd voor darmkanker en bevordert  het weer beginnen van de stoelgang en verkort het verblijf in het ziekenhuis.

2304)Winters-Stone KM et al; J Cancer surgery 2014 Jun;892):260-8;PMID 24390808 ; trainen met gewichten gaat bij vrouwen behandeld voor borstkanker osteopenie tegen.

2305)Beutel ME  et al; Ann Oncol 2014 Feb;25(2):378-84 ;PMID 24347520 ; dynamische psychotherapie bij borstkankerpatienten, die depressief zijn, vermindert de depressie en verbetert  hun kwaliteit van leven.

2306)Hornsby WE et al; Acta Oncol 2014 Jan ; 53(1):65-74 ;PMID 23957716 ; Aerobe training tijdens chemo voor borstkanker  brengt patienten juist ook cardiopulmonaal in een betere conditie.

2307)Oechsle K et al ; Support Care Cancer 2014 Jan;22(1):63-9;PMID23989498 ; Trainen door patienten die chemo krijgen vermindert de vermoeidheid ; verlaagt het gebruik van anti-emetica ; houdt verder de cognitie en het psychisch welbevinden meer in stand.

2308)Henke CC et al; Support Care Cancer 2014 Jan;22(1):95-101;PMID23995813 ; bij longkankerpatienten die palliatieve chemo kregen leidde kracht- en cardiovasculaire training niet alleen tot een betere conditie, ook geestelijk, maar ook tot een beter cognitief functioneren en minder kans op neuropathie.

2309)Jones LW et al; Eur Urol 2014 May;65(5):852-5;PMID 24315706;  trainen qua sport heeft geen effect op potentieproblemen na prostatectomie ; wel verbetert en dat verbaast niet bijv. de maximale zuurstofopname.

2310)Lazarus CL et al; Int J Oral Maxillofac Surg 2014 May;43(5):523-30;PMID 24332586 : Het trainen met de tong helpt niet om problemen met de tong door chemo-/radiotherapie in verband met keelkanker tegen te gaan.

2311)Courneya KS et al;J Clin Oncol 2007 Oct 1;25(28):4396-404;PMID 17785708 ;  Noch aerobe training , noch weerstandstraining verbeterde zoals de onderzoekers maten de levenskwaliteit bij borstkankerpatienten, die chemo krijgen ; de zelfwaardering, conditie, lichaamssamenstelling en de kans om de chemo zonder extra problemen te voltooien verbeterden wel!

2312)Armes J et al; Cancer 2007 Sep 15;110:1385-95: PMID 17661342 ; in dit onderzoek bij borstkankerpatienten verminderde gedragstherapie wel de vermoeidheid, maar niet de aan borstkanker gerelateerde stress.

2313)Kuchler T et al; J Clin Oncol 2007 Jul 1 ; 25(19):2702-8;PMID 17602075 ; Psychische ondersteuning tijdens de operatie wegens gastrointestinale kanker leidde in deze RCT tot een betere overleving na 10 jaar.

2314)Schwartz AL et al; Oncol Nurs Forum 2007 May;34(3):627-33; Lichaamsbeweging vermindert bij vrouwen met borstkanker tijdens chemo botverlies.

2315)Lidder PG et al; Ann R Coll Surg Engl 2007 May;89(4):418-21 ; PMID  17535624 Preoperatief ijzer bij darmkanker vermindert postoperatief de noodzaak van bloedtransfusies. Zie ook 1269, 1689 en 2004.

2316)Feng YL et al; Zhonghua Zhong Liu Za Zhi 2006 Nov;28(11):844-7;PMID17416007 ; Ginseng vermindert bovenop corticosteroiden eventuele schade aan lever/nieren na TACE  in vergelijking met corticosteroiden alleen. Zie ook 867.

2317)Robb KA et al; J Pain Symptom Manage 2007 Apr;33(4):410-9;PMID 17397702 ; Transcutane elektrische stimulatie van zenuwen, maar ook spinale electroanalgesie verminderen bij borstkankerpatienten in vergelijking met placebo de pijn.

2318)Andersen BL et al; Brain Behav Immun 2007 Oct;21(7):953-61;PMID  17467230 ; ‘dostress’-reductie  verbetert niet alleen welbevinden borstkankerpatienten, maar ook immuunparameters.

2319)Kissane DW et al ; Psychooncology 2007 Apr;16(4):277-86 ; PMID 17385190 ; Ondersteunende expressieve groepstherapie verbetert bij vrouwen met uitgezaaide borstkanker de levenskwaliteit, vermindert depressies, maar verlengt het leven niet.

2320)Falewee MN et al; Clin Nutr 2014 Oct;33(5):776-84;PMID 24182765 ; Immunonutrition verminderde ook in deze RCT bij keelkankerpatienten de kans op infectie en de ligduur in het ziekenhuis.

2321)Gonella S et al; Support Care Cancer 2014 Sep;22(9):2417-24 ; PMID24700260 ; DMSO als middel dat bij beenmergtransplantatie een hulpstof is, kan misselijkheid en braken veroorzaken ; ijslollies blijken deze klachten te verminderen!

2322)Steindorf K et al; Ann Oncol 2014 Aug 5 ; PMID 25096607 ; Weerstandstraining bij borstkankerpatienten, die bestraald worden, vermindert vermoeidheid, de kwaliteit van leven is beter, maar er is geen verschil in cognitie ; de pijn blijkt in de verumgroep ook minder.

2323)Savard J et al; Sleep 2014 Aug 1;37(8):1305-14:PMID 25083010 ; Cognitieve therapie vermindert bij borstkankerpatienten slaapklachten.

2324)Christensen JF et al; Br J Cancer  2014 Jul 8;111(1):8-16;PMID 24867693 ; Bij patienten met kiemcelkanker blijkt weerstandstraining blijkt de integriteit/kwaliteit van de spieren tijdens chemo meer in stand te houden.

2325)Morano MT et al; BMC Pulm Med. 2014 Jul 28;14:121;PMID 25065540 ; Trainen van de borstkas voor operatie wegens longkanker vermindert het fibrinogeengehalte van het bloed, verbetert de conditie en reduceert de angst.

2326)Larkey LK et al; Ann Behav Med 2014 Aug 15 ; PMID25124456 ;Qigong/Tai Chi vermindert vermoeidheid bij borstkankerpatienten, maar slaapklachten bijv. nemen niet af. Zie ook respectievelijk : 1934, 1991, 2060, 2126, 2223 en 1023,1137, 1500 plus 1876.

2327)Johns SA et al; Psychooncology 2014 Aug 17 ; PMID 25132206 ; Mindfulness vermindert moeheid en depressie bij kankerpatienten ; zie de vele andere studies op dit gebied in deze lijst.

2328)Chan RJ et al ; Int J Radiat Oncol Biol Phys Aug 20 ; PMID 25151541 ; Allantoine-creme niet beter tegen bestralingsdermatitis dan een waterige controle-creme.

2329)Freeman LW et al ;Psychooncology 2014 Aug 22 ;PMID25146413 ; ‘imagery-based’ interventie mbt het gedrag verbetert levenskwaliteit bij borstkankerpatienten.

2330)Cerezo VM et al; Psychol Rep 2014 Aug;115(1):44-64 ;PMID 25153949; Psychotherapie verbetert welzijn borstkankerpatienten.

2331)Kee BK et al; Support Care Cancer 2014 Aug 27;PMID  25160493 ; Calcium/aluminium-silicaat-klei gaat diarree bij darmkankerpatienten die irinotecan krijgen, niet tegen.

2332)Cowan CC et al; Clin  Oncol(R coll Radiol) 2012 Mar;24(2):e31-8: PMID 21703829 : Cranberry vermindert in vergelijking met placebo bijwerkingen op blaas bij bestraling ivm blaaskanker of baarmoederkanker.

2333)Hamilton K et al; Support Care Cancer 2014 Jul 4 ;PMID 24993395 : In vergelijking met placebo  vermindert cranberry radiatiecystitis vanwege bestraling voor prostaatkanker.

2334)Winters-Stone KM et al ; Arch Phys Med Rehabil. 2014 Sep 3 ;PMID 25194450 ; Weerstandstraining  bij mannen onder hormonale therapie voor prostaatkanker verbeterde spierkracht en gaat invaliditeit tegen.

2335)Zhou K et al; Eur J Oncol Nurs 2014 Aug 30 ; PMID 25181938 ; Muziek en spierontspanning vermindert  bij borstkankerpatienten depressie, angst en de  verblijfsduur in het ziekenhuis na radicale mastectomie.

2336)Lesser GJ et al ; J Support Oncol 2013 Mar ; 11(1):31-42 ; PMID22682875 ; Q10 vermindert niet de vermoeidheid bij patienten die voor borstkanker behandeld worden.

2337)Shen Y  et al; Cancer 2014 Sep 9 ;PMID 25204437 ;Stimulatie van acupunctuurpunt K1 verminderde niet misselijkheid of braken door platinaverbindingen.

2338)Badr H et al; Cancer 2014 Sep 10;PMID 25209975 ; Dyadische psychosociale interventie verminderde bij longkankerpatienten, angst, depressie en verhoogde de levenskwaliteit.

2339)Braga FT et al; Cancer Nurs 2014 Sep 17;PMID25232958 ;  Kamille vernindert bij beenmergtransplantaties mucositis door chemo.

2340)Mewes JC et al ; J Cancer Surviv 2014 Sep 2 ; Cognitieve gedragstherapie , maar ook trainen verminderen bij borstkankerpatienten  menopauzale klachten, al lijkt cognitieve therapie efficienter. PMID 25179578.

2341)An LX et al; Am J Chin Med ;2014;42(5):1099-109;PMID 25169910 ; Na craniotomie  vermindert elektroacupunctuur pijn en bevordertt het herstel ; Zie ook  894,1389, 1415 , 1450 , 1577 , 1651, 1655 , 1998 en 2011.

2342)Law KS et al; Lipids Health Dis 2014 Aug 27 ;13:139:PMID 25163649 ; Kokosolie vermindert bijwerkingen chemo bij borstkankerpatienten en zo hun levenskwaliteit.

2343)Tang WR et al ; Complement Ther Med 2014 Aug;22(4):581-91 ; PMID 25146059; Acupressuur vermindert bij longkankerpatienten, die chemo krijgen de vermoeidheid in vergelijking met sham-acupressuur.

2344)Campo RA et al; J Cancer Surviv 2014  Aug 28:PMID 25164513 ; Tai Chi chih vermindert  bloeddruk en cortisolproduktie bij kankerpatienten ; dit is nuttig ter reductie van de verhoogde kans op chronische ziekten bij hen.

2345)Pais I et al ; Evid Based Complement Alternat Med. 2014 ‘2014:217397;PMID 25152759 ; Acupunctuur plus moxibustion verbeteren levenskwaliteit (oa minder depressies) bij patienten die chemo krijgen.

2346)Zhao C et al; J Tradit Chin Med 2014;Feb;34(1):10-4 ;PMID 25102684 ; Taohongsiwu vermindert hand/voetsyndroom  door xeloda, sorafenib en gefitinib ; dit in vergelijking met het niet werkzame B6.

2347)Emami H et al; J Res Med Sci 2014 May; 19(5):445-50;PMID 25097628 ; Groene theeextract vermindert de kans op diarree door bestraling in vergelijking met een placebo.

2348)Kabata P et al; Support Care Cancer 2014 Aug 6 ; PMID 25091056 : Suppletie met essentiele voedingsstoffen voor operatie wegens kanker vermindert de kans op ernstige postoperatieve complicaties.

2349)Oddens JR et al; Eur Urol 2014 Oct;66(4):694-701;PMID 24948466 ; BCG geeft een betere secundaire preventie bij blaaskanker dan epirubicine, ongeacht de leeftijd,

2350)Dungen JA et al; J Palliat Med 2014 ; Jul 8 ; PMID 25003635 ; fysieke training is bij patienten met vergevorderde kanker goed haalbaar ; de kwaliteit van leven verbeterde  ondubbelzinnig.

2351)Gagnon P et al; Palliat  Support Care 2014 Jul 22:1-10;PMID 25050872 ; Cognitieve therapie verbeterde ook in dit zoveelste onderzoek bij patienten met kanker de levenskwaliteit.

2352)Yi  WM et al; Evid Based Complement Alternat Med 2014;2014:802134 ;PMID 24839455 ; Acupunctuur naast hysterectomie vermindert  kans op blaasinfecties als complicatie.

2353)Gaafar R et al; Ecancermedicalscience 2014 Apr 25;8:424 ; Maretak is ter behandeling van pleurale effusie bij longkanker  zeker zo effectief als het cytostaticum bleomycine ; elders in deze lijst kan men zien dat probiotica en OK-432 ook werken.

2354)Kashani F en Kashani P ; Iran J Nurs Midwifery Res 2014 Mar;19(2):113-8; Massages verbeteren bij borstkankerpatienten de slaapkwaliteit.

2355)Longhi A et al; Evid Based Complement Alternat Med 2014; 2014:210198;PMID 24803944 ; Viscum album - maretakinjecties vermindert de bijwerkingen van chemo bij osteosarcoompatienten.

2356)Chen X et al; Zhongguo Zhong Yao Za Zhi 2014 Jan;39(2):278-84 ; PMID24761646 ; Liujunzi-drankjes plus Zuojin pillen verminderen bijwerkingen bestraling op de dunne darm

2357)Troger W et al; Evid Based Complem Alternat Med 2014;2014;430518 ;PMID 24701238 ; Maretak injecties verbeteren de levenskwaliteit van borstkankerpatienten die chemo krijgen.

2358)Sanchez-Lara K et al ; Clin Nutr 2014 Apr 4. Pii : S0261-5614(14)00081-8 ; PMID 24746976 ; EPA-supplement  verbetert energieniveau bij niet-klein-cellige longkanker - NSCLC , verbetert de eetlust, vermindert neuropathie en doet gewicht toenemen.

2359)Karvinen KH et al ; Springerplus 2014 Jan 8;3:15 ;PMID 24683529 ; Trainen gaat bij longkankerpatienten die chemo krijgen, leucopenie significant tegen.

2360)Halm MA et al ; J Holist Nurs 2014 Mar 25 ;PMID 24668063 ; Mengsel van essentiele olien gaat bijwerkingen van bestraling op huid niet tegen.

2361)Tomasz B et al ; Biomed Res Int 2014;2014;208064 ; PMID 24579075 ; Lactobacillus en Bifidobacterium blijken samen goed in staat pouchitis tegen te gaan.

2362)Moeini M et al ; Iran J Nurs Midwifery Res 2014 Jan;19(1):88-93 ; een ‘spiritueel’ programma verlaagde de angstniveau’s bij leukemiepatienten.

2363)Xiao-Bo Y et al; Minerva Chir 2014 Feb;69(1):37-46:PMID 24504222 ; Vroeger beginnen met enterale voeding na operatie wegens slokdarmkanker vermindeert de kans op complicaties en verkort de ligduur in het ziekenhuis. Dit is bij gastrointestinale operaties al zeer vaak gezien ; zoek maar in deze lijst op enterale.

2364)Robb SL et al; Cancer 2014 Mar 15;120(6):909-17 ; Muziek per video heeft bij jongeren die een beenmergtransplantatie krijgen een zeer goed effect op het welbevinden.

2365)Wilkinson SM et al; J Clin Oncol 2007 Feb 10;25(5):532-9;PMID 17290062 ; aromamassage vermindert angst en depressie bij kankerpatienten op kortere termijn maar niet op langere termijn ; bij zelfrapportage was er ook een verbetering op langere termijn.

2366)Parvez T et al; J Coll Physicians Surg Pak 2007 Feb;17(2):89-93 ; PMID 17288854; Psychotherapie vermindert bij borstkankerpatienten misselijkheid en braken.

2367)Caruso A et al; J Exp Clin Cancer Res 2006 Dec;25(4):499-505;PMID 17310840 ; Meer informatie plus psychische ondersteuning vermindert bij kankerpatienten die een MRI moeten ondergaan angst en depressie.

2368)Mutrie N et al; BMJ 2007 Mar 10;334(7592) : 517 ;PMID 17307761 ; Vrouwen behandeld voor borstkanker in een vroeg stadium hebben door trainen een betere levenskwaliteit.

2369)Savard J et al; Palliat Support Care 2006 Sep;4(3):219-37;PMID 17066964 ; Cognitive therapie verbeterde ook in dit onderzoek het welbevinden van patienten met borstkanker ; zie ook  2323.

2370)Bao YX et al;J Altern Complement Med 2006 Oct;12(8):771-6;PMID17034283; Yunzi-Danshen gaat daling T-lymfocyten als gevolg van radiotherapie bij het nasopharynxcarcinoom tegen.

2371)Wu PR et al; Zhonghua et al ; Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 2006 Jul;9(4):320-2;PMID16886114 ; ook in dit onderzoek blijkt na operatie vanwege slokdarmkanker  eerdere enterale voeding de kans op complicaties te verminderen

2372)Zhao D et al; Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao 2006 Jun;26(6):874-5;PMID 16793625 ; Delisheng vermindert bijwerkingen bij patienten met een nasopharynxcarcinoom, die bestraald worden ; ook de immuniteit verbetert.

2373)Norman K et al; Clin Nutr 2006 Aug ;25(4):596-605;PMID 16701923 ; Creatinine  bleek bij patienten met darmkanker, die chemo kregen de spiermassa en de levenskwaliteit niet te verbeteren. Impedantiemetingen die een slechte uitkomst voorspellen verbeterden echter wel.

2374)Penedo FJ et al; Ann Behav Med 2006 Jun;31(3):261-70; PMID 16700640 ; Cognitieve therapie verbetert de levenskwaliteit van prostaatkankerpatienten.

2375)Wong RH et al ; Ann Thorac Surg 2006 Jun;81(6):2031-6;PMID 16731125 ; Electroacupunctuur vermindert pijn na operatie vanwege longkanker.

2376)Argyriou AA ; Support Care Cancer; 2006 Nov;14(11):1134-40;PMID 16622646; Vitamine E extra vermindert neuropathie door cisplatin.

2377)Vickers AJ et al; BMC Anesthesiol 2006 May 3;6:5:PMID 16672065 ; zie ook 2375 ; acupunctuur vermindert pijn na thoracotomie.

2378)De Rezende LF et al; Tumori 2006 Jan-Feb;92(10:55-61;PMID 16683384;  Herstel van de schouderfunctie onder begeleiding bevordert herstel functie sneller dan zelf oefenen ; er was geen verschil in effect op lymfe oedeem.

2379)Ohwada S et al;Oncol Rep. 2006 Apr;15(4):861-8 ; PMID 16525672 ; In dit onderzoek verbeterde PSK bij darmkanker  de ziektevrije overleving ; aan het begin van deze lijst is al te vinden dat PSK ook de sterfte verlaagt!

2380)Brooker S et al; Radiother Oncol 2006 Apr;79(1):45-51 ; PMID 16546280; Proanthocyanidinen uit grapefruitzaad  vermindert bijwerkingen bestraling bij borstkanker niet duidelijk : hardheid, pijn  of juist slapheid zijn door dit middel niet duidelijk minder voorkomend.

2381)Nolte S et al; Oncol Nurs Forum 2006 Nov 3;33(2):305-11;PMID16518446 ; Bij vrouwen met een gynaecologische tumor, die chemo kregen nam door de aklopecia het zelfbeeld af ; extra iformatie/adviezen via video ging dit niet tegen ; verbaast mij niet.

2382)Ream E et al; j Pain Symptom Manage 2006 Feb;31(2):148-61; PMID 16488348 ; Psychologische steun en voorlichting verminderde bij kankerpatienten vermoeidheid, angst en depressie tijdens chemotherapie.

2183)Nedstrand E et al ; Climacteric 2005 Sep;8(3):243-50 ;PMID 16390756 ;Ontspanningsoefeningen plus elektroacupunctuur vermindert vasomotorische symptomen bij vrouwen  met borstkanker ; zie ook o.a. 1389.

2384)Wong RH et al ; Ann Thorac Surg 2006 Jun;81(6):2031-6;PMID  16731125; Na operatie vanwege longkanker blijkt elektroacupunctuur  postthoracomische pijn tegen te gaan ; zie ook 2375 en 2377.

2385)Penedo FJ et al; Ann Behav Med 2006 Jun;31(3):261-70 ;PMID 1670040; Cognitieve therapie verbetert welbevinden van prostaatkankerpatienten.

2386)Lodo DN et al ; Clin Nutr 2006 Oct;25(5):716-26;PMID 16777271;vroege voeding via het jejunum dan wel een immuunmodulerend dieet lieten bij patienten die aan een maagdarmtumor  geopereerd werden , geen verschil in aantal complicaties/verblijfsduur in het ziekenhuis zien.

2387)Schmid I et al ; Eur J Cancer 2006 Jan;42(2):205-11;PMID 16330203 ; Indien er bij kinderen sprake is van mucositis door chemo dan is parenterale voeding voor herstel niet beter dan intraveneuse ondersteuning.

2388)Sherwood P et al ; Oncol Nurs Forum 2005 Nov 3 ;32(6):1190-8;PMID 16270114 ; Cognitieve gedragstherapie vermindert de klachten van patienten met vergevorderde kanker.

2389)Gil KM et al; J Psychosoc Oncol 2005;23(2-3):3-21;PMID 16492649; Psychologische ondersteuning vermindert onzekerheid bij kankerpatienten en geeft zo een betere levenskwaliteit.

2390)Daubenmier JJ et al; Urology 2006 Jan;67(1):125-30 ; PMID 16413347; Bij patienten met borstkanker blijkt een gezondere levensstijl tot een betere levenskwaliteit te leiden.

2391)Lee V et al; Soc Sci Med 2006 Jun;62(12):3133-45 ;PMID 16413644 ; Psychische steun verhoogt bij kankerpatienten het gevoel van eigenwaarde.

2392)Lin JJ et al ; Chin J Integr Med 2005 Jun;11(2):104-10;PMID 16150196; Shenqi verbetert de levensverwachting van patienten met een hepatocellulair carcinoom, die micro wave behandeling krijgen verder.

2393)Steuer-Vogt MK et al ; HNO 2006 Apr;54(4):277-86;PMID16132877 ;Maretak verbetert de levenskwaliteit  van patienten met keelkanker ; zie ook 989,1226, 1766, 1792, 1812, 1922, 2353 en 2357 onder andere.

2394)Fang Y et al ; J Gastroenterol Hepatol 2014 Jan;29(1): 193-200 ;PMID 24224779; RFA - Radio Frequency Ablation is bij kleine hepatocellulaire carcinomen even effectief als opereren maar bij minder complicaties en een kortere ligduur in het ziekenhuis.

2395)Feng K et al ; J Hepatol 2012;57(4):794-802 ;PMID 22634125; vergelijkbaar  met vorig onderzoek en een vergelijkbaar resultaat.

2396)Scott JL et al; J Consult Clin Psychol 2004 Dec;72(6):1122-35;PMID 15612858; De partner betrekken bij psychologische interventie verbetert het resultaat bij de kankerpatient ; o.a. een betere stemming.

2397)Wang D et al; Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 2014 Oct;17(10):977-80;PMID 25341903 ; vroege enterale voeding na operatie wegens darmkanker bevordert het herstel na operatie.

2398)Northouse L et al; Psychooncology 2005 Jun;14(6):478-91 ; PMID 15599947 ; psychische steun voor de hele familie verbetert het welbevinden van de patient.

2399)Zakowski SG et al; Health Psychol 2004 Nov;23(6):555-63;PMID 15546223; Het schriftelijk uiten van problemen blijkt bij kankerpatienten stress en sociale spanningen te verminderen.

2400)Mock V et al; Psychooncology 2005 Jun;14(6):464-77;PMID 15484202 ; Trainen vermindert bij borstkankerpatienten vermoeidheidsklachten.

Opmerkingen : 67 is 22 bij een langere follow-up ; 123=188 ; 23=26 en 107 is niet gerandomiseerd ; van 33,36 en 37 valt er ook een af ; 714=756 ; 366 = 737 ; 406 = 728 ; 724 = 813 ; 271 = 513 ; 669=671 ; 273=691 ; 476 =

738 ; 519 = 856 ; 163 = 419 ; 123 = 188 ; 187 = 369 ; 632 = 848 ; 298 = 730 ; 174 = 375 ; 633 = 769 ; 708 =719 ; 104 = 157 ; 124 =189 ; 757 = 924 ; 815 = 1079 ; 966 = 1010 ; 866 = 1059 ; 1338 = 1356, 1706=1570, 288=1094 ;854=1056 ; 855=1000 ; 866=1059 ; 954=1062 ; 1053=1702 ; 1553=2192 ;1836=2082 en 1999=2189.

1661=1657 ; 1631=1124;1609=862;1605=115  en 1637 1711 zijn ook hetzelfde en 1426 is 1015 bij een langere follow-up ;  1668 komt 2 keer voor ; voorts zijn dubbel 1918/1995 ; 1902/2003 ,1934/2060  ; 2374=2385 , 2375=2384 , 1267=2386 ,1043=2392 , 2251=2311 , 1836=2336 en 2311= 2251 we hebben dus feitelijk 2420- 53= 2367 studies. Van de studies 470, 849, 880, 1031, 1402, 1403 ,1432, 2171 en 2172 staat  niet vast dat deze gerandomiseerd waren ; dus feitelijk 2355 studies.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Literatuurlijst van onderzoeken kanker en voeding/suppletie. Studies: 2301 t/m 2400"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >>