Over de biochemische kaart: A community-driven global reconstruction of human metabolism staat onder https://www.kanker-actueel.nl/NL/voedingstoffen-als-medicijn-biochemische-kaart-van-menselijk-lichaam-voltooid-ziektes-kunnen-voorkomen-worden-door-individueel-voedingspatroon.html een artikel uit de Volkskrant met verwijzing naar de biochemische kaart zelf, gratis in te zien.

Klik hier voor informatie over stand van zaken bij personalised medicin

Literatuurlijst gerandomiseerde (en in een aantal gevallen tevens dubbelblinde ) onderzoeken , in welke een mogelijk therapeutisch effect van een of meer voedingsparameters of een andere complementaire methode is geëvalueerd. 

Voor reguliere behandelingen is in het algemeen vanwege de bijwerkingen slechts gerandomiseerd onderzoek mogelijk . Bovendien is van reguliere behandelingen een gerandomiseerd onderzoek vaak nooit uitgevoerd . Deze bewering van E.Valstar op basis van relevante literatuur is in het NTvG (zie NTvG 136 : 709-710 ; 1992 ) door de desbetreffende oncologen niet weersproken.

Zie ook Nutritional Oncology van D.Heber et al ISBN 0-12-335960-0 ; dit boek is geredigeerd door Harvard en door het Memorial Sloan Kettering Institute !! Als u het boek bestelt krijgt u de tweede bijgewerkte versie van het boek

Aan deze lijst hebben Hans Houtsmuller , Ed Woerlee en Johan Bolhuis belangrijke bijdragen geleverd.

Aparte lijsten van studies uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker of naast bestraling of chemo of operatie of stamceltransplantaties c.q. beenmergtransplantaties heb ik uitgesplitst uit de algemene lliteratuurlijst om het u gemakkelijker te maken.

Wanneer een studie is uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker heb ik die opgenomen in een aparte lijst voor die specifieke vorm van kanker: zie 

https://kanker-actueel.nl/NL/literatuurlijsten-niet-toxische-middelen-en-behandelingen-per-kankersoort-en-aanvullend-op-chemo-operatie-en-bestraling.html of hieronder in de lijst.

Hier de lijsten die inmiddels klaar zijn en online gezet.

Vervolg literatuurlijst gerandomiseerde studies in de therapeutische sfeer:

2601)Miles D et al; Oncologist 2011;16(8):1092-100;PMID 21572124 ; sialyl-TN (STn)-keyhole limpet hemocyanin (KLH) vaccine verbetert overlevingscijfers borstkanker niet.

2602)Vigario Pdos S et al; Thyroid 2011 Jul;21(7):695-700; PMID 21615309 ; trainen verbetert bij schildklierkanker spiermassa en welbevinden

2603)Rickett C et al ; Australas Psychiatry 2011;jun; 19(3):265-8;PMID 21682627; Gedichten schrijven verbetert levenskwaliteit bij ernstig zieke (kanker)patienten.

2604)Fernandez-Lao C et al ; Clin J Pain 2012 Feb;28(2):113-21;PMID 21705873; fysieke training  plus massages verminderen nek- en schouderpijn bij borstkanker en verminderen hyperalgesie.

2605)Quist M et al; Integr Cancer Ther 2015 Jul;14(4):341-9;PMID 25800229 ; Trainen bij vergevorderde longkanker verbetert longfunctie, maar vermindert ook de angst ; de health related quality of life verbeteret echter niet (de ziekte blijft). Zie ook o.a. 1306.

2606)Brown JC en Schmitz KH ; J Clin Oncol 2015 Jul 1;33(19):2184-9;PMID 25964257; Gewichtheffen verbetert bij borstkanker het fysiek ; na 12 maanden is het verschil nog steeds meetbaar!

2607)Hou WX et al; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2015 Jun;35(6):648-53;PMID 26242112 ; bij chemo voor niet-kleincellige longkanker - NSCLC stadium 3a verbeteren Chinese geneesmiddelen de ziektevrije overleving wanneer er reeds adjuvante chemo wordt gegegeven ; de kwaliteit van leven was met chinese geneesmiddelen erbij ook beter ; wel was er door de kruiden sprake van een zekere obstipatie.

2608)Li H et al; Eur rev Med Pharmacol sci 2015 Apr;19(8):1345-50;PMID 25967707 ; Laag calorische voeding parenteraal met enterale voeding en tevens een lage stikstofinname verbetert levenskwaliteit patienten geopereerd wegens maagkanker  in vergelijking met totaal parenterale voeding. Ook imuunparameters zijn met eerstgenoemde strategie beter.

2609)Travier N et al; BMC Med 2015 Jun 8;13:121;PMID 26050790 ; Trainen verbetert welbevinden van patienten die voor borstkanker behandeld worden.  Dit is tot 36 weken na de behandeling nog aantoonbaar.

2610)Buffart LM et al; Cancer 2015 Aug 15;121(16):2281-30;PMID 25891302 ; Bij prostaatkanker verbetert trainen bij longterm survivors ook aantoonbaar het welbevinden.

2611)Pelekasis P et al; Integr Cancer Ther 2015 Aug 4,pii ; PMID 26242890; Stress-management verbetert welbevinden vrouwen die chemo voor borstkanker krijgen.

2612)Huri M et al; Saudi Med J 2015 Aug;36(8)954-61;PMID26219446; Bezigheidstherapie verbetert levenskwaliteit bij prostaatkanker.

2613)Takesue T et al ; Ann Surg Oncol 2015 Jul 29; PMID 26219242 ; Enterale voeding na een operatie wegens slokdarmkanker vermindert gewichtsverlies en de kans op pneumonie  in vergelijking met parenterale voeding.

2614)Rao RM et al ; Indian J Palliat Care 2015 May-Aug;21(2):174-81;PMID 26009671 ; Yoga vermindert depressie bij borstkankerpatienten.

2615)Perez D et al; Support Care Cancer 2015 May 28;PMID  26018599; Lactoferrine met melkvet verminderde tijdens chemo de kans op diarree niet ; zie ook nummer 1922.

2616)Wang HF et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2015 Apr;35(4):425-8;PMID 26043564 ; Acupressuur na hysterectomie ivm cervixkanker - baarmoederhalskanker vermindert de klacht urineretentie.

2617)Wang H et al; Cancer 2015 Sep 1 ;121(17): 2917-25;PMID 26033499 ; Arsenicumtrioxide verbetert overlevingsduur bij vergevorderde primaire leverkanker.

2618)Beikmoradi A  et al ; Iran Red Crescent Med J 2015 Mar 31;17(3):e25919 ;PMID 26019908 ; Acupressuur vermindert in vergelijking met een sjam-behandeling bij kankerpatienten de angst.

2619)Bradley Palmer J et al; J Clin Oncol 2015 Aug 17 ;PMID 26282640 ; muziektherapie vermindert angst bij vrouwen die wegens borstkanker geopereerd moeten worden ; voor de bijbehorende narcose is dan minder medicatie nodig.

2620)Kim SH et al; Evid Based Complemen Alternat Med 2015;2015:864739;PMID 26064177 ; lachtherapie vermindert  bij kankerpatienten stress,  angst en depressieve gevoelens.

2621)Testa A et al; Eur J Phys Rehabil Med 2014 Jun;50(3):275-84 ;PMID 24518147 : Gericht trainen na operatie wegens borstkanker  bevordert hergebruik schouder aan geopereerde kant , vermindert pijn en verbetert de levenskwaliteit

2622)Palatty PL et al; Br J Radiol 2014 Jun;87(1038):20130490; PMID 24694358 ; Zowel sandelhoutolie als een creme op curcuma-basis verminderen radiodermatitis  als gevolg van bestraling.

2623)Campone M et al; Oncologist 2013;18(11):1190-1;PMID 24105751 ; Acetyl-l-carnitine gaat neuropathie door sagopilone tegen.

2624)Angioli R et al; Obstet Gynecol Reprod Biol 2014 Jun;177:67-71 ; PMID 24793931 ; schriftelijke informatie in plaats van mondelinge informatie bij oncologische gynaecologische chirurgie laat een sneller herstel zien en een betere levenskwaliteit, terwijl er ook nog eens minder medicatie nodig is. In mijn praktijk wordt altijd veel schriftelijke informatie gegeven en dat lijkt dus verstandig.

2625)Pedersen CG et al; Complement Ther Med 2014 Jun;22(3):463-72 ; PMID 24906586 ; ‘energy healing’ blijkt bij de behandeling van darmkanker de kwaliteit van leven niet te verbeteren.

2626)Lengacher CA et al; Psychooncology 2015 Apr;24(4):424-32 ; PMID 24943918 : mindfulness verbetert de slaap bij vrouwen met borstkanker.

2627)Cornish RS et al; Med Sci Sports Exerc. 2015 Mar;47(3):47(3):468-75;PMID 24977700 ; Cafeine verbetert het prestatievermogen bij prostaatkankerpatienten, maar vermindert de vermoeidheid op langere termijn niet extra.

2628)Bradt J et  al; Support Care Cancer 2015 May;23(5):1261-71;PMID 25322972 ;muziek verbetert de levenskwaliteit van kankerpatienten ; een open vraag is : hebben zij dit extra nodig en doet het meer bij hen ; feit is natuurlijk dat zij het zeker nodig hebben.

2629)Seitz DC et al; Support Care Cancer 2014 Aug;22(8):2075-83;PMID 24639036 ; gedragstherapie met behulp van internet verbetert bij jeugdige kankerpatienten lang na de behandeling de toestand qua angst en posttraumatische stress.

2630)Dijkstra-Eshuis J et al;  Neurol Urodyn 2015 Feb;34(2):144-50;PMID24249542 ; bekkenbodemgymnastiek voor prostatectomie verbetert later de kwaliteit van leven niet, noch de latere continentie ; na operatie echter, zie o.a. 1193 en 1838 is deze strategie wel verstandig.

2631)Lund Rasmussen C et al; Cancer 2015 Jul 15 ; PMID 26178160 ; 1 weekl lang 20 mg melatonine voor slapen verbeterde in vergelijking  met placebo de vermoeidheid niet.

2632)Wang D et al; Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 2014 Oct;17(10):977-80;PMID  25341903 ; herstel na operatie wegens kanker sneller wanneer eerder met enterale voeding wordt begonnen.

2633)Beatty L et al ; Support Care Cancer  2015 Aug 7lPMID26248651 ; Cognitieve gedragstherapie via het net vermindert wanhoop kankerpatienten.

2634)Rahmani S  en Talepasand S ;  Med j Islam Repub Iran ; 2015 Feb 8;29:175 ; PMID 26034728. Mindfulness met  yoga verbetert welbevinden  borstkankerpatienten.

2635)Frass M et al; Complement Ther Med 2015 Jun;23(3):309-17;PMID 26051564 ; in deze RCT was de levenskwaliteit beter met homeopathie dan met geen homeopathie ; er was geen placebo wat bij een subjectieve parameter op de korte termijn wel moet; voor de overleving na 1 jaar geldt die voorwaarde niet!!

2636)Gatt ME et al; Integr  Cancer Ther 2015 Sep ;14(5):428-35;PMID 26036623 ; Knoflookextracten verminderen de kans op infectie tijdens chemo bij een hematologische maligniteit bij overall-analyse niet aantoonbaar.

2637)Salhi B et al ; Lung Cancer 2015 Aug;89(2):167-74;PMID 26051445 ; ‘resistance’ training bevordert herstel na longkankerbehandeling meer dan ‘vibratietherapie’.

2638)N orris MK et al; Prostate Cancer Prostatic Dis. 2015 Sep;18(3):281-7;PMID 26078203 ; Resistance-training door prostaatkankerpatienten  lijkt fysiek welbevinden prostaatkankerpatienten te verbeteren.

2639)Hsiung WT et al; Complem Ther Med  2015 Jun;23(3):339-46;PMID 26051568 ; Acupressuur verhoogt welbevinden maagkankerpatienten in vergelijking met ‘usual care’ alleen ; zie ook 878, 1136, 1332 ; 1437 , 1438 ; 1447 ; 1449 ; 1493 ; 1499 ; 1619, 1662, 2026 ; 2048 ; 2058; 2071 ; 2343 ; 2616 en 2618.

2640)Schofield PE et al ; Support Care Cancer 2015 Jun21 ; PMID 26093975 ; Hoop, optimise zijn gunstig, depressie is ongunstig bij overlevingsduur van patienten met uitgezaaide darmkanker, die chemo krijgen.

2641)Madsen MT et al; J Clin Sleep Med 2015 Sep 14; PMID26414973 ; dagelijks 6 mg melatonine verbetert bij net aan borstkanker geopereerde vrouwen de slaapkwaliteit aantoonbaar ; wel waren ze bij ontwaken iets slaperiger.

2642)Iwase S et al; Support Care Cancer 2015 ; Jun 24 ; 26105516 ; De combinatie van Q10 en carnitine vermindert ingeval van chemo voor borstkanker de vermoeidheid.

2643)Mens MG et al; Psychooncology 2015 Jun 28;PMID 26123574 ; Psychosociale interventie bij borstkanker heeft in ieder geval op korte termijn een positief effect op het welbevinden.

2644)Hofheinz RD et al; J Clin  Oncol 2015 Aug 1;33(22):2444-9 ; PMID 26124485 ; Ureumcreme gaat bijwerkingen op de huid door Xeloda duidelijk beter tegen dan mapisal.

2645)Cheng C et al; Genet Mol Res 2015 May 18;14(2): 5127-31; PMID 26125705 ; Zhikang bevordert wondgenezing na borstkankeroperatie.

2646)Li B et al; Genet Mol Res 2015 Jun 29; 14(2):7136-41; PMID 26125924 ; vroegere enterale voeding na operatie wegens maagkanker bevordert herstel en stimuleert immunnsysteem.

2647)Hansen MV et al; Int J Breast Cancer 2014;2014:416531 ; PMID 25328711  ; Melatonine vermindert storingen in de cognitiviteit niet bij vrouwen die wegens borstkanker geopereerd zijn ; wel verbetert het bij hen de slaapefficientie.

2648)Braga CB et al; Nutr Cancer 2015 Aug-Sep;67(6):926-32 ; PMID 26134076 ; zink bevordert seroconversie na vaccinatie voor Streptococcus Pneomoniae bij patienten die chemo voor darmkanker of longkanker krijgen ; een relevante bevinding in verband met hun verhoogde kans op longinfectie.

2649)Ameri A et al ; J Evid Based Complementary Altern Med 2015 Jul 2; PMID 26137850 ; Malva  sylvestris en Alcea digitata  verminderen de droogheid van de keel bij patienten met keelkanker ; Hyposalix (kunstspeeksel) kon dit niet.

2650)Yoshikawa K et al; J Am Coll Surg 2015 Aug;221(2):571-8 ; PMID 2614166 ; Daikenchuto brengt na operatie wegens maagkanker de stoelgang eerder op gang dan een placebo ; gastrointestinale dysfunctie was in de daikenchuto-groep duidelijk minder.

2651)Greer JA et al; J Pain Symptom Manage 2015 Jul 10 ; PMID 26166181 ; Gedragstherapie vermindert benauwdheid bij terminale longkankerpatienten en verhoogt  zo levenskwaliteit.

2652)Weissflog G et al; Breast Cancer Res Treat 2015 Aug;152(3):581-8 ; PMID 26163828 ; Psychotherapie bij borstkanker vermindert vermoeidheid.

2653)Pantuck AJ et al ; Prostate Cancer Prostatic Dis 201§5 Sep;1893):242-8; Granaatappelsap bleek de stijging van de PSA na primaire behandeling voor prostaatkanker te remmen ; zie ook 1751 en 1752.

2654)Bradley Palmer J et al ; 2015 Oct 1;33(28):3162-8;PMID 26282640 ; muziek vermindert bij operatie voor borstkanker de angst.

2655)Wang  Y et al; J Altern Complement Med 2015 Sep 2; PMID 26331434 ; bij patienten die voor longkanker geopereerd werden verminderde muziek de noodzakelijke dosering van sufentanil voor analgesie.

2656)Munstedt K et al; Mol Clin Oncol 2015 Jul;3(4):869-874 ; PMID 26171198 ; Zowel pollen als honing verminderen in vergelijking met placebo overgangsklachten bij postmenopauzale borstkankerpatienten.

2657)Toriola AT et al ; Breast Cancer Res Treat 2015 Aug;152(3):637-43;PMID 26175059 ; Gewichtsreductie bij postmenopauzale borstkankerpatienten maakt de botten eerder sterker dan zwakker ; zie ook 11 : calorierestrictie remt ook progressie borstkanker.

2658)Vassilaros S et al; Immunotherapy 2013 Nov;5(11):1177-82 ; PMID 24188672 ; immuuntherapie met geoxydeerd mannan-MUC1 verlaagt als adjuvante therapie sterfte bij borstkanker.

2659)Littman AJ et al ; Support  Care Cancer 2012 Feb;20()2):227-77 ; PMID 21207071 ; Yoga vermindert overgewicht bij postmenopauzale borstkankerpatienten en verbetert hun levenskwaliteit.

2660)Wang D et al; Zhongguo Fei Ai Za Zhi 2004 Jun 20;7(3):247-9;PMID 21232229 ; Aidi naast chemo bij niet-kleincellige longkanker - NSCLC verhoogt de regressiekans niet significant, maar wel de immuunparameters ; ook de kwaliteit van leven is met Aidi beter.

2661)Kovacic T en Kovacic M ; Integr Cancer Ther 2011Mar;10(1):16-26 ; PMID 21147813. Yoga verbetert bij borstkankerpatienten de levenskwaliteit.

2662)Lv X et al; Zhongguo Zhen Jiu 2015 May ;35(5):447-50; PMID 26255515; Oorbehandeling maar ook TCM zijn zinvol om depressieve symptomen bij borstkanker te verminderen.

2663)Kim do S et al; Arch  Phys Med Rehabil 2010 Dec;91(12):1844-8;PMID 21112424 ; Weerstandstraining bij borstkanker helpt lymfezwelling te verminderen en verbetert de levenskwaliteit.

2664)Wang X et al; Zhongguo Fei Ai Za Zhi 2007 Jun 20;10(3):234-6;PMID 21118654 ; Shenqi Fuzheng vermindert de bijwerkingen van chemo bij niet-kleincellige longkanker - NSCLC aantoonbaar.

2665)Fiorentino L et al; NatSci Sleep 2009 Dec 1;2010:1-8:PMID 20948579 ; Gedragstherapie vermindert slaapklachten bij borstkankerpatienten en verbetert hun welbevinden.

2666)Yang CY et al; J Adv Nurs 2011 Jan;67(1):158-68;PMID 20973811 ; Huisgebonden extra lichaamsbeweging  bij vrouwen met borstkanker vermindert bijwerkingen chemo en verbetert het welbevinden.

2667)Moros MT et al ; Rev Med Chil 2010 Jun;138(6):715-22 ; PMID 20919481 ; Lichaamstraining vermindert bij vrouwen met borstkanker die chemo krijgen  de bijwerkingen.

2668)Van der Meij BS et al; J Nutr 2010 Oct;140(10): 1774-80 ; PMID 20739445 ; Bij niet-kleincellige longkanker - NSCLC is isocalorisch met omega-3- vetzuren het lichaamsgewicht beter op peil te houden.

2669)Li H et al; Zhongguo Fei Ai Za Zhi ; 2008 Aug 20;11(4):570-3 ; PMID 20735973 ; Aidi vermindert bijwerkingen gemzar en oxaliplatin  bij niet-kleincellige longkanker - NSCLC

2670)Yamasaki T et al ;  J Gastroenterol 2011 Mar;46(3):359-66 ; PMID 20737175 ; Dejodeerde olie plus zetmeelbolletjes verbeteren resultaat chemo bij het primair levercarcinoom in vergelijking met chemo alleen ; expliciet de  ziektevrije overleving verbeterde meer.

2671)Low CA et al : Health Psychol 2010 Jul;29(4):460-6;PMID 20658835 ; expressive writing verbeterde in dit onderzoek niet aantoonbaar het welzijn van borstkankerpatienten met metastasen - uitzaaiingen ; zie ook 1180 ; 1859 ; 1912 en 2296.

2672)Portela AL et al ; Rehabil Oncol 2008 Apr 1;26(2):20-31 ;PMID 20664723 ; Ook in dit onderzoek verbeterde trainen ; in dit geval na de behandeling ; het welzijn van vrouwen met borstkanker.

2673)Tanaka Y et al ; Support Care Cancer 2015 Aug 13 ; PMID 26266659 ; een elementair dieet plus glutamine gaat mucositis bij chemo voor slokdarmkanker in belangrijke mate tegen.

2674)Li K et al; Asia Pac J Clin Nutr 2014;23(1):41-7;PMID 24561971 ; Het sneller op gang brengen van eten/darmpassage na colorectale chirurgie - darmkanker operatie door fast track vermindert de kans op complicaties en versnelt het herstel.

2675)Tutanc OD et al ; Contemp Oncol (Pozn). 2013;17(6):520-4;PMID 24592140 ; Glutamine vermindert oesophagitis als complicatie bij bestraling in verband met slokdarmkanker.

2676)Unukovych D et al ; Breast 2014 Aug;23(4):357-63; PMID 24524874 ; Na mastectomie en borstreconstructie  : in deze kleine studie was er geen duidelijk effect van fysiotherapie op het welbevinden. Echt zelf trainen lijkt veel zinvoller.

2677)Elkins G et al ; Contemp Hypn Integr  Ther 2011 Sep 1;28(3):187-195 ; PMID 24523957 ; Hypnotherapie vermindert hot flashes in vrouwen die door behandeling borstkanker vervroegd in de overgang zijn gekomen.

2678)Rief H et al ; BMC Cancer 2014 Feb 5;14:67;PMID24499460 ; weerstandstraining vermindert pijnklachten samenhangend met botmetastases (die ondertussen bestraald worden).

2679)Saha A et al; South Asian J Cancer 2012 Oct;1(2):66-71 ; PMID 24455516 : Honing bevordert genezing van wonden (bedsores) bij kankerpatienten ; het vermindert ook de bijbehorende pijn.

2680)Shao F et al; Cell Biochem Biophys 2014 Jun;69(2):357-61 ; immunonutrition met o.a. een probioticum, visolie en glutamine verminderen tezamen de klachten  bij bestralingontsteking van de darm. PMID 24366547

2681)Berry DL et  al; J Clin Oncol 2014 Jan 20;32(3):199-205; PMID 24344222 ; ‘electronic self support’ verbetert bij kankerpatienten welzijn ; het leidt onder andere tot minder pijn.

2682)Barrera M et al ; Psychooncology 2014 Feb;23(2):165-72;PMID 24003005 ; psychosociale ondersteuning van familie verbetert welzijn kinderen met kanker ; het leidt onder andere tot minder pijn.

2683)Rock CL et al; J Clin Oncol 2015 Oct 1;33(28):3169-76;PMID 26282657 ; bij borstkankerpatienten met overgewicht leidt trainen tot gewichtsreductie ; verlaging van de bloeddruk ; juist omdat borstkanker bij overgewicht meer voorkomt is dit zinvol om commorditeit tegen te gaan.

2684)Xu YJ et al ; Oncologist 2015 Oct;20(10):1216-22;PMID 26341759 ; walk and eat-interventie handhaaft bij chemo voor slokdarmkanker conditie  op hoger niveau alsmede is de voedingsstatus beter.

2685)Yanez B et al ; Cancer 2015 Dec;121(24):4407-15;PMID 26348661 ; psychosociale interventie vermindert bij prostaatkanker depressiviteit en verbetert zelfontspanning.

2686)Duan LJ et al ; Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi 2015 Aug;23(4):994-8 ; PMID 26314432 ; arseen verhoogt bij promyelocytenleukemie de regressiekans wanneer gegeven naast retinoinezuur en chemo ; iets wat al eerder is gevonden.

2687)Arslan M en Ozdemir L ; Clin J Oncol Nurs 2015 Oct;19(5):E92-7;PMID 26414587 ; Gember vermindert misselijkheid bij chemo ; zie ook oa 1531 en 1590.

2688)Garland SN et al; Explore (NY) 2015 Nov-Dec;11(6):445-54;PMID 26386748 ; Cognitieve therapie en ook mindfulness verminderen slaapklachten bij borstkankerpatienten.

2689)Bastani F et al; Iran J Nurs Midwifery Res 2015 Sep-Oct;20(5):545-51;PMID 26457090 ; Acupressuur vermindert op korte termijn vermoeidheid bij patienten met ALL - Acute Lymfatische Leukemie.

2690)Patil K et al; J Clin Diagn Res 2015 Aug;9(8):ZC59-62 ; PMID 26436049 ; Een curcuma-mondwas vermindert mucositis mond bij bestraling beter dan chloorhexidine.

2691)Jafarpour-Sadegh F et al ; Asian Pac J Cancer Prev.2015;16(17):7517-22;PMID 26625755 ; uiensap vermindert bijwerkingen doxorubicine en verebetert de activiteit : de tumormarkers dalen sneller.

2692)Cho Y et al ; Support Care Cancer 2015 Nov 5 ; Trainen plus lymphedrainage verminderen bij borstkanker lymfeoedeem en schouderfunctie ; de pijn neemt af en welbevinden toe.

2693)Khodabakhsi Koolaee A et al; Iran J Cancer Prev 2015 Aug;8(4):e3435 ; PMID 26478793 ; Met een beter stress-management verbetert de levenskwaliteit van borstkankerpatienten.

2694)Chi KH et al; Nutr Cancer 2014;66(7):1211-9;PMID 25256137 ; MS-20 een gefermenteerd sojaprodukt bevordert het herstel van het immuunsysteem bij chemo en verbetert de levenskwaliteit.

2695)Zhang X et al; Evid Based Complement Alternat Med 2014;2014:860631PMID 25254060 ; electroacupunctuur vermindert misselijkheid en braken bij chemo.

2696)Wang J et al; Zhongguo Xi Yi Jie He Za Zhi 2014 Aug;34(8):947-51 ; guilu erxian verminderde de bijwerkingen van chemo volgens Chinese criteria.

2697)Hong R et al; Zhongguo Zhong Yao Za Zhi 2014 Mar 2014 Mar ; 39(6):1120-3;PMID 24956863 : xihuangwan verbetert de overlevingsduur bij patienten met gevorderde borstkanker.

2698)Zhang Z et al ; Acupunct Med 2014 Jun;32(3):223-6;PMID 24739815 ; elektroacupunctuur bevordert herstel  darmbeweging na operatie wegens darmkanker.

2699)Samdariya S et al; Indian J Palliat Care 2015 Sep-dec;21(3):268-73  ; PMID26600693 ; Honing vermindert pijn door mucositis als gevolg van bestraling.

2700)Noguichi N et al ; Evid Based Complement Alternat Med 2014;2014:704619 ; PMID 24799942 ; Chlorella verbetert levenskwaliteit borstkankerpatienten.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Literatuurlijst van onderzoeken kanker en voeding/suppletie. Studies: 2601 t/m 2700"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >>