Over de biochemische kaart: A community-driven global reconstruction of human metabolism staat onder https://www.kanker-actueel.nl/NL/voedingstoffen-als-medicijn-biochemische-kaart-van-menselijk-lichaam-voltooid-ziektes-kunnen-voorkomen-worden-door-individueel-voedingspatroon.html een artikel uit de Volkskrant met verwijzing naar de biochemische kaart zelf, gratis in te zien.

Klik hier voor informatie over stand van zaken bij personalised medicin

Literatuurlijst gerandomiseerde (en in een aantal gevallen tevens dubbelblinde ) onderzoeken , in welke een mogelijk therapeutisch effect van een of meer voedingsparameters of een andere complementaire methode is geëvalueerd. 

Voor reguliere behandelingen is in het algemeen vanwege de bijwerkingen slechts gerandomiseerd onderzoek mogelijk . Bovendien is van reguliere behandelingen een gerandomiseerd onderzoek vaak nooit uitgevoerd . Deze bewering van E.Valstar op basis van relevante literatuur is in het NTvG (zie NTvG 136 : 709-710 ; 1992 ) door de desbetreffende oncologen niet weersproken.

Zie ook Nutritional Oncology van D.Heber et al ISBN 0-12-335960-0 ; dit boek is geredigeerd door Harvard en door het Memorial Sloan Kettering Institute !! Als u het boek bestelt krijgt u de tweede bijgewerkte versie van het boek

Aan deze lijst hebben Hans Houtsmuller , Ed Woerlee en Johan Bolhuis belangrijke bijdragen geleverd.

Aparte lijsten van studies uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker of naast bestraling of chemo of operatie of stamceltransplantaties c.q. beenmergtransplantaties heb ik uitgesplitst uit de algemene lliteratuurlijst om het u gemakkelijker te maken.

Wanneer een studie is uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker heb ik die opgenomen in een aparte lijst voor die specifieke vorm van kanker: zie 

https://kanker-actueel.nl/NL/literatuurlijsten-niet-toxische-middelen-en-behandelingen-per-kankersoort-en-aanvullend-op-chemo-operatie-en-bestraling.html of hieronder in de lijst.

Hier de lijsten die inmiddels klaar zijn en online gezet.

Vervolg literatuurlijst gerandomiseerde studies in de therapeutische sfeer:

401) Braga M et al ; Infusionsther Transfusionsmed 22 : 280-4 ; 1995 ; Omega-3-vetzuren, arginine plus RNA verminderen de infectiekans bij patiënten geopereerd wegens maagkanker of alvleesklierkanker ; ook de ligduur was door de suppletie aantoonbaar korter.

402) Braga M et al ; Eur J Surg 162 : 105-12 ; 1996 ; Bij patiënten, die geopereerd worden in verband met maagkanker of alvleesklierkanker  vermindert de combinatie van omega-3-vetzuren, arginine en RNA niet de kans op infectie, maar wel de ernst van de infectie en de ligduur in het ziekenhuis.

403) Daly JM et al ; Surgery 112 : 56-7 ; 1992 ; Omega-3-vetzuren, Rna en arginine verkorten tezamen de ligduur in het ziekenhuis van patiënten die aan het hogere deel van het maagdarmkanaal geopereerd worden ; de tendens was verder dat genoemde suppletiecombinatie het aantal infecties verminderde.

404) Heyn RM et al ; Blood 46 : 431-42 ; 1975 ; Bij kinderen gediagnostiseerd met acute lymfatische leukemie vergroot BCG de remissieduur na de chemo niet.

405) Senkal M et al ; Arch Surg 134 : 1309-16 ; 1999 ; Omega-3-vetzuren, arginine en RNA verminderen bij patiënten te opereren wegens een gezwel aan het bovenste deel van het maagdarmkanaal de infectiekans en de behandelkosten (het laatste met meer dan de helft).

406) Braga M et al ; Arch Surg 134 : 428-33 ; 1999 ; Omega-3-vetzuren, arginine en RNA verminderen bij patiënten, die aan darmkanker, maagkanker of alvleesklierkanker geopereerd moeten worden in dubbelblind gerandomiseerd onderzoek de infectiekans met meer dan de helft en verkorten de ligduur eveneens aantoonbaar.

407) Gianotti L et al ; Gastroenterology 122 : 1763-70 ; 2002 ; Zowel pre- als perioperatieve suppletie met arginine, omega-3-vetzuren en RNA tezamen verminderen bij patiënten te opereren aan gastro-intestinale kanker - spijsverteringskanker de infectiekans postoperatief en de ligduur in het ziekenhuis. Uit de publicaties 395-403 en 405-407 is duidelijk dat de combinatie van omega-3-vetzuren , arginine en RNA bij patiënten te opereren vanwege een gastrointestinale tumor of een alvleeskliercarcinoom , de infectiekans verlaagt , alsmede de ligduur in het ziekenhuis.

408) McCracken JD et al; Cancer 49 : 2252-8 ; 1982 ; BCG als levend vaccin naast inductiechemo voor een kleincellig longcarcinoom verbetert indien daarmee na de chemo wordt doorgegaan de overlevingsduur.

409) Jackson DV et al ; Cancer 50 : 48-52 ; 1982 ; Methanolextract verbetert als adjuvant na chemo-radiotherapie prognose kleincellig longcarcinoom niet ; gecombineerd met 408 levert dat op, dat het levende vaccin wel en het dode methanolextract niet werkt bij het kleincellig longcarcinoom (levende vaccins zijn in het algemeen beter) ; wel is het zo dat BCG dan door gegeven moet worden.

410) Jansen HM et al ; Thorax 35 : 781-7 ; 1980 ; Bij patiënten met een lokaal uitgebreid plaveiselcelcarcinoom van de long (niet-kleincellig),  die geen detecteerbare tumor-load meer hebben verbetert BCG de prognose : dit was duidelijk gecorreleerd met een betere cellulaire immuniteit.

411) Richards F 2nd et al ; Cancer 47 : 2827-32 ; 1981; Een methanolextract van BCG (dus geen echt BCG-vaccin) verbetert de reactie op chemo en ook de prognose van patiënten met een uitgezaaid niet-kleincellig longcarcinoom niet.

412) Mennie AT et al ; Lancet 2 (7942) : 942-3 ; 1975 ; Gebufferde aspirine vermindert in dubbelblind gerandomiseerd onderzoek de gastrointestinale bijwerkingen van bestraling zoals meer darmbeweging, flatulentie en pijn.

413) Fukui I et al ; Nippon Hinyokika Gakkai Zasshi 83 : 1633-9 ;1992 ; In een kleinschalig gerandomiseerd onderzoek bij ca 50 blaaskankerpatiënten werd met OK-432 geen verbetering van de overleving gevonden ; combinatie van dit onderzoek met de vergelijkbare onderzoeken 234,254 en 255 levert wel op, dat OK-432 bij blaaskanker de ziektevrije overleving verbetert.

414) Watanabe Y et al ; Gan To Kagaku Ryoho 12 : 21-35 ; 1985 ; OK-432 verbetert in gerandomiseerd onderzoek de prognose van patiënten, die in potentie curatief aan longkanker zijn geopereerd en aanvullende chemotherapie krijgen.

415) Hellstrom E et al ; Eur J Hematol 45 : 255-61 ; 1990 ; De combinatie van 13-cis-retinoinezuur en 1-alpha-hydroxy-vitamine D3 verbetert in gerandomiseerd onderzoek bij 63 patiënten met een MDS, die met lage doses ARA-C behandeld worden de remissiekans, duur en de overleving niet ; wel lijkt de progressie naar de meer maligne myeloide leukemie te worden geremd (P= eenzijdig 0,0527). In combinatie met het feit dat in referentie 102 van deze lijst is gevonden dat vitamine D de progressie van MDS naar myeloide leukemie remt, maakt dat ik vitamine D in principe bij MDS aanbeveel. In nummer 386 is met cis-retinoinezuur zelfs bij MDS-patiënten een lagere sterfte gevonden ; in 387 werd met 13-cis-retinoinezuur bij een follow-up van 6 maanden geen effect op progressie van het MDS gevonden. Mijn eindconclusie is dat de combinatie van deze vorm van vitamine D en 13-cisretinoinezuur op z’n minst het voordeel van de twijfel heeft.

416) Goebell PJ et al ; J Urology 168 : 72-5 ; 2002 ; Maretak vermindert de recidiefkans bij blaaskanker in een vroeg stadium nauwelijks en al helemaal niet significant ; wel lijken er minder multiple recidieven door de maretak op te treden, maar ook dit is niet significant ; onderzoek bij een groter aantal patiënten is geindiceerd (hier waren er slechts 45 patiënten in totaal) ; zie ook de nummers 79, 97, 144 en 372.

417) la Cour Petersen E et al ; Cancer Immunol Immunother 16 : 88-92 ; 1983 ; Corynebacterium parvum verlengt de remissieduur door chemo bij patiënten met myeloide leukemie niet significant ; wel wordt het leven in de Corynebacterium parvum-groep i.t.t. wat de schrijvers menen wel significant verlengt (4-6 maanden).

418) Zemskov V et al ; Langenbeck’s Arch Surg 387 : 84-89 ; 2002 ; Ukrain verbetert in gerandomiseerd dubbelblind onderzoek , de Karnofsky-index bij patienten met alvleesklierkanker en vermindert de sterfte na 1 jaar.

419) Menander-Huber KB et al ; Urol Res 6 : 255-7 ; 1978 ; Koper-zink-superoxidedismutase vermindert in gerandomiseerd, dubbelblind onderzoek, de bijwerkingen van bestraling van de blaas, op blaas en darm, zonder met de therapeutische werking van bestraling te interfereren.

420) Vokes EE et al ; Br J Cancer 62 : 1015-17 ; 1990 ; Continue een magnesiuminfuus gaat hypomagnesiemie en klachten daarmee samenhangend als gevolg van cisplatin efficiënter tegen dan magnesium op indicatie.

421) Ansari MS en Gupta NP ; BJU Int 92 : 375-8 ; 2003 ; bij patiënten met prostaatkanker die een orchectomie hebben ondergaan verbetert lycopeen de daling van de PSA en wordt bovendien door lycopeen in samenhang daarmee de sterfte verlaagt.

xxx) Hoerni B et al ; Br J Hematol 71 : 161-3 ; bij langere follow-up van referentie 390 blijkt dat door BCG ook de overleving sec na meer dan 11 jaar veel beter is : iets van 60 ipv 30%.

422) Benner SE et all ; JNCI 86 :blz 40-1 ; 1994 ; 13-cis-retinoinezuur verlaagt het risico op keelkanker na behandeling niet significant, maar verlaagt wel het aantal nieuwe primaire tumoren ; dit moet op een vroeg therapeutisch effect berusten.

423) Gall S et al ; Gynecol Oncol 25 :26-36 ; 1986 ; Corynebacterium parvum plus melphalan is bij eierstokkankerpatiënten als adjuvante strategie niet beter dan melphalan alleen.

424) Fulimora T et al ; World J Surg 18 : 150-5 ; 1994 : Spoelen van de buikholte met een hyperthermische wateroplossing is in vergelijking met een controlegroep zeker zo effectief ter verbetering van de overleving na operatie wegens maagkanker als spoelen met een normothermische vloeistof met mitomycine-C en cisplatinum.

425) Morgan LR et al ; Seminars in Oncology 9 : 71-4 ; NAC vermindert bij patiënten met longkanker welke ifosfamide krijgen significant heamturie samenhangend met een blaasontsteking.

426) Myers C et al ; Seminars in Oncology 10 : 53-55 ; 1983 ; NAC gaat vermindering van ejectiefractie hart door adriamycine tegen ; bij extra hoge doses adriamycine heeft NAC dat effect in dit onderzoek niet meer ; mogelijk wel bij hogere doses NAC of bij een andere toedieningswijze van NAC.

427) Wang I et al ; Br J Dermatol 144 : 832-40 ; 2001 ; PDT plus delta-aminolevulinezuur (ALA) is even goed als cryochirurgie ter behandeling van basaalcelcarcinomen ; in dit gerandomiseerde onderzoek was de genezingstijd korter en het cosmetische resultaat met PDT plus ALA significant beter.

428) Maier A et al ; Lasers surg Med 26 : 308-15 ; 2000 ; Zuurstof verbetert resultaat PDT bij uitgezaaide oesophagus-/maagkanker : met zuurstof was er meer teruggang van tumoren en significant meer levensverlenging (5 maanden extra).

429) Cheng VS et al ; Cancer 49 : 239-44 ; 1982 ; Corynebacterium parvum verbetert het resultaat van bestraling ivm keelkanker niet ; het betrof in 28 versus 29 patiënten, zodat de ziektevrije overleving wel erg veel zou moeten veranderen om significantie te bereiken ; geen verschil zegt onder deze condities dan ook erg weinig.

430) Fearon KC et al ; Gut 52 : 1479-86 ; 2003 ; Omega-3-vetzuren plus antioxidanten gaan bij patiënten met een vergevorderde vorm van kanker caxechie in een gerandomiseerd dubbelblind onderzoek tegen ; ook bleek dan de kwaliteit van leven beter.

431) Van der Zee J et al ; The Lancet 355 : 1119-25 ; 2000 ; hyperthermie naast bestraling verbetert de lokale controle van vergevorderde bekkentumoren ; nadere analyse leerde dat bij rectumcarcinomen geen voordeel met hyperthermie te bereiken was en dat dit bij blaaskanker zeer tijdelijk was ; zeer uitgesproken was het voordeel voor patiënten met baarmoederhalskanker.Overigens noemde Hippocrates hyperthermie al.

432) Datta NR et al ; Indian Med Gazette 121 : 68-71 ;1987. Hyperthermie naast bestraling verbetert de ziektevrije overleving in geval van cervixcarcinoompatienten stadium 3B - baarmoederhalskanker welke bestraling ondergaan.

433) Overgaard J et al ; Int J Hyperthermia 12 : 3-20 ; 1996 ; Hyperthermie verbetert de responskans van melanomen op bestraling in gerandomiseerd onderzoek significant ; de hyperthermie ging ook samen met een langere levensverwachting.

434) International Collaborative Hyperthermia Group ; Int J Radiation Oncology Biol Phys 35 : 731-44 ; 1996 ; Ingeval van vergevorderde lokale borstkanker dan wel een locaal gerecidiveerde borstkanker blijkt lokale hyperthermie de responskans op radiotherapie te vergroten ; op de overleving blijkt lokale (!) hyperthermie evenwel zoals te verwachten geen invloed te hebben.

435) Alimi D et al ; J Clin Oncology 21 : 4120-6 ; 2003 ; Ooracupunctuur vermindert in een gerandomiseerd dubbelblind onderzoek chronische pijn bij kankerpatiënten significant.

436) Petrelli NJ et al ; Adv Exp Med Biol 244 : 143-55 ; 1988 ; mede uit dit onderzoek bleek dat 5-FU plus leucovorin bij uitgezaaide darmkanker beter werkt dan 5-FU alleen.

437) Colombo R et al ; J Clin Oncol 21 : 4270-6 ; 2003 ; Hyperthermie verbetert significant het resultaat van chemospoeling van de blaas dwz het verlaagt de recidiefkans verder, zo blijkt uit gerandomiseerd onderzoek.

438) Raffoux E ; J Clin Oncol 21 : 2326-34 ; 2003 ; arseentrioxide is werkzaam bij patiënten met een recidief van promyelocytenleukemie, maar atra verbetert de responssnelheid niet.

439) Lipton A et al ; J Med 13 : 419-29 ; 1982 ; Aspirine blijkt in een kleinschalig gerandomiseerd onderzoek de recidiefkans van darmkanker niet te verlagen.

440) Agteresch J et al ; Anticancer Drugs 14 : 639-44 ; 2003 ; ATP blijkt in gerandomiseerd onderzoek bij longkankerpatiënten stadium 3B ingeval van gewichtsverlies het leven te verlengen.

441) Falk RE et al ; Can Med Assoc J 128 : 1385-8 ; 1983 ; Intraperitoneaal toegediend BCG verbetert overleving van patiënten met maagkanker, darmkanker en alvleesklierkanker niet ; orale toediening van BCG aan patiënten met een operabele darmkanker verbeterde de overleving in gerandomiseerd onderzoek echter wel.

442) Monz BU et al ; Pharmacoeconomics 21 : 709-19 ; 2003 ; Folinezuur verbetert resultaat 5-FU bij uitgezaaide darmkanker ook nog wanneer er reeds levamisol bij gegeven is dwz de disease-free survival en de survival sec verbeteren.

443) Rodrigues Netto N Jr et al ; Arch Esp Urol 32 : 417-26 ; 1979 ; Ook orale toediening van BCG vermindert na operatie wegens oppervlakkige blaaskanker de recidiefkans in gerandomiseerd onderzoek ; orale BCG is veel minder belastend en veel goedkoper dan spoelen met BCG.

444) Haghbin M et al ; Cancer 46 : 2577-86 ; 1980 ;BCG vermindert bij jonge kinderen met acute lymfatische leukemie tot op lange termijn de immunosuppressie ; een effect op de recidiefkans was niet toetsbaar omdat de recidiefkans laag is en het kleine groepen (20 patiënten) betrof.

445) Lamm DL et al ; J Urol 124 : 38-40 ; 1980 ; Intravesicale behandeling met BCG vermindert recidiefkans na behandeling wegens lokale blaaskanker.

446) Fenaux P ; Leukemia 8S3 : S70-2 ; 1994 ; Atra verbetert in gerandomiseerd onderzoek remissiekans met chemo bij promyelocytenleukemie.

447) Whittaker JA et al ; Br J Haematol 45 :389-400 ; 1980 ; BCG intraveneus verbetert overlevingsduur van patiënten met acute myeloide leukemie, die succesvol met chemo zijn behandeld.

448) Tallman MS et al ; Blood 100 : 4298-302 ; Atra verbetert in gerandomiseerd onderzoek de prognose van promyelocytenleukemie op lange termijn overduidelijk.

449) Estey EH et al ; Blood 93 : 2478-84 ; 1999 ; Atra verbetert in gerandomiseerd onderzoek behandelingsresultaten van MDS en acute myeloide leukemie niet.

450) Lamm DL et al ; Cancer 48 :82-8 ; 1981 ; Ook in dit gerandomiseerde onderzoek verbetert BCG bij patiënten behandeld voor oppervlakkige blaaskanker de ziektevrije overleving.

451) Pouillart P et al ; Bull Cancer 68 : 6-18 ; 1981 ;BCG naast chemo bij uitgezaaide borstkanker verbetert de prognose niet.

452) Pouillart P et al ; Bull Cancer 68 :171-86 ; 1981 ; BCG is bij borstkanker ook niet van belang in de adjuvantsituatie.

453) Winters WD en Lamm DL ; Cancer Res 41 : 2672-6 ; 1981 ; Ook hier in een kleinschalig onderzoek minder recidieven van blaaskanker door spoelingen met BCG ; het resultaat is echter pas significant in combinatie met de andere vergelijkbare onderzoeken.

454) Stryckmans PA et al ; Blood 62 :606-15 ;1983 ; Bij patiënten met acute lymfatische leukemie blijken met onderhoudschemo na complete remissie een betere ziektevrije overleving dan met BCG als onderhoudstherapie ; de overleving was dan echter toch gelijk ; significant was wel de bevinding dat de patiënten op onderhoudsimmunotherapie beter reageerden op chemo na een recidief dan degenen die onderhoudschemo kregen en wel zodanig dat de overleving dan ingeval van onderhoudsimmunotherapie dan toch langer was.

455) Glick JH et al ; Cancer Treatment Reports 66 : 855-70 ; 1982 ; Bij de ziekte van Hodgkin heeft BCG na succesvolle intensieve chemo geen effect op de prognose (zulks in tegenstelling tot bij de ziekte van Non-Hodgkin).

456) Xing JH et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 21 : 260-1 ; 2001 ; Ginseng blijkt in gerandomiseerd onderzoek door apoptoseinductie de klinische verschijnselen van rectale kanker - endeldarmkanker significant te verminderen ; zie ook referentie 214.

457) Ertekin MV et al ; Int J Radiat Oncol Biol Phys 58 : 167-74 ; 2004 ; Zinksuppletie vermindert in dubbelblind gerandomiseerd onderzoek mucositis en óral discomfort' bij patiënten die wegens keelkanker worden bestraald.

458) Kamat MR et al ; J Urol 152 :1424-8 ; 1994 ; Ook dit gerandomiseerde onderzoek laat zien dat BCG-instillatie de recidiefkans op blaaskanker na behandeling van oppervlakkige blaaskanker vermindert.

459) Kaushal V et al ; Int J Tissue React 23 : 105-10 ; 2001 ; In een gerandomiseerd onderzoek blijkt placenta-extract de kans op en ernst van mucositis wegens bestraling voor keelkanker zeer significant te kunnen verminderen.

460) Jacquillat C et al ; Recent Results Cancer Research 80 : 254-8 ; 1982 ; Immunotherapie met BCG en Corynebacterium Parvum naast intensieve chemo als adjuvans bij de behandeling van het maligne melanoom lijkt het resultaat op lange termijn niet te verbeteren. Zie evenwel ook de referenties 382-385.

461) Cheng JH et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 21 : 165-7 ; 2001 ; Infuus met curcuma olie tezamen met Chinese kruiden verlengt in gerandomiseerd onderzoek het leven van patiënten met primaire leverkanker  significant in vergelijking met chemo embolisatie.

462) Noyes R et al ; J Clin Pharmacol 15 : 139-43 ; 1975 ; Tetrahydrocannibol (THC) werkt dosisafhankelijk bij kankerpatiënten in vergelijking met placebo pijnstillend.

463) Orr LE en Mckernan JF ; J Clin Pharmacol 21 : 76S-80S ; 1981 ; THC gaat misselijkheid bij borstkankerpatiënten die een FAC-kuur krijgen niet alleen beter tegen dan placebo maar ook beter dan prochloorperazine.

464) Chang AE et al; Ann Intern Med 91 : 819-24 ; 1979 ; In dit gerandomiseerde onderzoek blijkt THC misselijkheid en braken samenhangend met methotrexaat als chemotherapie significant te verminderen.

465) Sallan SE et al ; New Engl J Med 302 : 135-8 ; 1980 ; In dit gerandomiseerde dubbelblinde cross-over onderzoek bleek THC significant beter werkzaam tegen misselijkheid en braken, samenhangend met chemo, dan reguliere medicatie.

466) Lane M et al ; Am J Clin Oncol 13 : 480-4 ; 1990 ; Ook in dit gerandomiseerde onderzoek vermindert THC significant misselijkheid en braken i.v.m. placebo of reguliere behandeling.

467) Frytak S et al ; Ann Intern Med 91 : 825-30 ; 1979 ; THC vermindert bij kankerpatiënten die chemo krijgen misselijkheid en braken beter dan placebo maar niet beter dan reguliere behandeling. Wel meer slaperigheid ed door THC.

468) Ungerleider JT ; Cancer 50 : 636-45 ; 1982 ; THC vermindert misselijkheid door chemo bij kankerpatiënten even goed als reguliere medicatie.

469) Tsang KW et al ; Respir Med 97 : 618-24 ; 2003 ; PSP, net als PSK een bestanddeel van de paddestoel Kawaratake, vertraagt de progressie van grootcellige longkanker  in gerandomiseerd onderzoek significant.

470) Suh SO et al ;Am J Chin Med 30 : 483-94 ; 2002 ; Panax ginseng Meyer verhoogt als extra adjuvans naast chemo voor geopereerde maagkankerpatiënten de 5-jaarsoverleving significant.

471) Li Z et al ; Hua Xi Yi Ke Da Xue Xue Bao 31 : 334-7 ; 2000 ; Inenting voor Pseudomonas aeruginosa verbetert de immuniteit bij kankerpatiënten zo veel dat althans in gerandomiseerd onderzoek 2/3 van de infecties samenhangend met vooral chemo worden voorkomen, hetgeen de kwaliteit van leven verbetert en een betere behandeling mogelijk maakt.

472) Loprinzi CL et al ; N Engl J Med 340 : 346-50; 1999; In dit gerandomiseerde onderzoek werd met coumarine slechts een niet-significante vermindering van lymfoedeem samenhangend met behandelde borstkanker gevonden ; in de referenties 325 en 326 was het effect van coumarine dienaangaande wel significant gunstig ; een voorlopige meta-analyse laat zien dat coumarine lymfoedeem van de arm samenhangend met behandeling wegens borstkanker vermindert.

473) Nakamura H et al ; Acta Haematol jpn 46 :1087-92 ; 1983 ; Nocardia rubra verbetert de overlevingsduur van patiënten succesvol behandeld wegens acute myeloide leukemie in absolute zin niet, maar qua trend wel significant ; Nocardia rubra is derhalve bij dergelijke patiënten zinvol ; zie ook referentie 93 met een vergelijkbaar resultaat.

474) Ogura T en Sakatani M ; Nihon Kyobu Shikkan Gakkai Zasshi 23 : 62-7 ; 1985 ; Nocardia-extract verlengt het leven van patiënten met een kleincellig longcarcinoom significant ; zie de vele andere publicaties mbt Nocardia in deze lijst.

475) Kikuchi K en Takahashi N ; Gan To Kagaku Ryoho 12 : 1476-81 ; 1985 : OK-432 verbetert de overleving van gerecidiveerde/ver voortgeschreden borstkanker in een pilot-study net niet significant.

476) Ito K et al ; Int J Colorectal Dis 19 :157-64 ; 2003 ; PSK vermindert als extra adjuvans bij patiënten die darmkanker stadium C hadden in gerandomiseerde studie de sterfte.

477) Ohwada S et al ; Dis Colon Rectum 46 : 1060-8 ; 2003 ; PSK verbetert de overleving van patiënten met een colorectale tumor - darmkanker, die zijn geopereerd en adjuvante chemo krijgen.

478) Nakazawa S et al ; Scand J Gastroenterol 23 : 539-45 ; 1988 ; OK-432 verlengt in gerandomiseerd onderzoek het leven van patiënten met een vergevorderde maagkanker.

479) Schilling J et al; Nutrition 12 : 423-9 ; 1996 ; Omega-3-vetzuren, RNA en l-arginine verbeteren de post-operatieve immuniteit van patiënten geopereerd aan kanker in hun buik en verminderen de postoperatieve infectiekans.

480) Bower RH et al ; Crit Care Med 23 : 436-9 ; Omega-3-vetzuren, RNA en l-arginine verminderen bij (kanker)operaties aan de buik de infectiekans en verkorten de ligduur in het ziekenhuis ; zie de vele andere studies in deze lijst met een vergelijkbare conclusie.

481) Kanabe S et al ; Gan No Rinsho 31 : 1805-9 ; 1985 ; De combinatie van PSK en OK-432 verbetert aantoonbaar de mediane overleving van maagkankerpatiënten stadium 4.

482) Imaizumi M et al ; Gan To Kagaku Ryoho 17 :2397-403 ;1990 ;De combinatie van PSK en OK-432 naast adjuvantchemo voor in principe curatief geopereerde maagkankerpatiënten verbetert de 5- en de 10-jaarsoverleving niet significant ; een meta-analyse laat evenwel van PSK en OK-432 in deze wel een significant betere overleving zien :Kim R et al ; Anticancer Res 22(1A) : 283-9 ; 2002.

483) Guinan PD et al ; Am J Clin Oncol 5 : 65-8 ; 1982 : BCG verlengt in gerandomiseerd onderzoek het leven van prostaatkankerpatiënten stadium D.

484) Guinan P et al ; Urology 20 : 401-3 ; 1982 ; BCG verlengt ook in dit gerandomiseerde onderzoek het leven van prostaatkankerpatiënten stadium D.

485) Cerea G et al ; Anticancer Res 23 : 1951-4 ; 2003 ; Melatonine verbetert bij patiënten met uitgezaaide darmkanker en behandelt met irinotecan significant de ziektecontrole.

486) Vogl SE et al ; Cancer 50 :2295-300 ; 1982 ; Subcutane injecties met Corynebacterium parvum verbetert in gerandomiseerd onderzoek resultaat methotrexaat bij uitgezaaide keelkanker in gerandomiseerd onderzoek niet.

487) Kosaka A et al ; Gan To Kagaku Ryoho ; 14 : 516-22 ; 1987 ; In gerandomiseerd onderzoek potentieert lentinan hormonale therapie bij borstkanker.

488) Lissoni P et al ; J Pineal Res 35 :12-5 ; 2003 ; Melatonine vermindert bij longkanker de bijwerkingen van chemo ,verbetert de regressiekans en naar nu blijkt ook de overleving op langere termijn.

489) Lissoni P et al ; Neuroendocrinol Lett 24 :83-5 ; 2003 ; 5-methoxytryptamine vermindert in gerandomiseerd onderzoek anemie als bijwerking van cisplatin.

490) Cazacu M et al ; Cancer Biother Radiopharma 18 :27-34 ; 2003 ; Isorel, een maretakextract verbetert de mediane overleving van Dukes-C-darmkankerpatiënten die geopereerd zijn en chemo krijgen.

491) Barton DL et al ; J Clin Oncol 16 :495-500 ; 1998 ; Vitamine E vermindert in gerandomiseerd dubbelblind onderzoek hot-flashes bij borstkankerpatiënten.

492) Wiernik PH et al ; Cancer Invest 10 : 1-9 ; 1992 ; Vitamine B6 vermindert in gerandomiseerd onderzoek de neurotoxiciteit van cisplatin bij patiënten met eierstokkanker, maar verkort de responsduur.

493) Jurincic CD et al ; J Urol 139 : 723-6 ; 1988 ; Een extract met hemocyanine voorkomt recidieven van blaaskanker efficiënter dan mitomycine C, zo blijkt uit gerandomiseerd onderzoek.

494) Beusterien KM et al ; Support Care Cancer 11 : 304-12 ; 2003 ; Histamine naast interleukine-2 verbetert bij patienten met een uitgezaaid melanoom de mediane tijd waarbinnen er nog een goede kwaliteit van leven is significant tov interleukine-2 alleen, zo blijkt uit dit gerandomiseerde onderzoek.

495)Kalble T et al ; Urologe A. 33 :133-7 ; 1994 ; BCG voorkomt lokaal recidieven van blaaskanker significant beter dan interferon A, zo blijkt uit gerandomiseerd onderzoek.

496) Kalble T et al ; Urologe A. 30 : 118-21 ; 1991 ; BCG voorkomt lokaalrecidieven van blaaskanker weer significant beter dan een extract met hemocyanine.

497) Jurincic-Winkler CD et al ; Wien Klin Wochenschr 106 : 455-8 ; 1994 ; Een extract met hemocyanine heeft als adjuvans in gerandomiseerd onderzoek geen significant gunstig effect op het beloop van nierkanker na operatie.

498) Skulchan V et al ; J Med Assoc Thai 72 : 506-8 ; 1989 ; Inosine (speelt een rol bij de ATP-synthese) vermindert in gerandomiseerd onderzoek leucopenie door bestraling wegens borstkanker.

499) Anonymus; Lancet 355 : 1588-96 ; 2000 ; In de adjuvantsituatie is 5-FU bij darmkanker even goed met een lage als met een hoge dosis leucovorin.

500) Tice JA et al ; JAMA 290 : 207-14 ; 2003 ; Met hogere doses isoflavonen niet minder maar wel kortere duur hot flashes, zo blijkt uit gerandomiseerd dubbelblind onderzoek.

Zie voor meer studies volgende nummers van de literatuurlijst.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Literatuurlijst van onderzoeken kanker en voeding/suppletie. Studies: 401 t/m 500"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >>