10 juni 2019: Skipr.nl , Europese Rekenkamer,

Hoewel al veel langer bekend is dat patienten uit een Europees land ook gebruik mogen maken van medische zorg in een ander Europees land, (mits op voorschrijving van een geregistreerd arts en voldoet aan de richtlijnen voor vergoeding in eigen land, zie ook EU-richtlijn 2011/24/EU) en dat dan ook krijgen vergoed, maken relatief weinig mensen daar gebruik van.
Weinig mensen zijn zich bewust van deze wettige mogelijkheid met terugbetaling van kosten onder dezelfde voorwaarden als thuis, blijkt uit onderzoek van de Europese Rekenkamer.

Dit onderzoek geldt dus voor alle landen in de Europese Unie en niet alleen voor Nederland. Mjn ervaring is dat Nederlandse kankerpatienten als zij naar Belgie of Duitsland gaan dit nog wel proberen vergoed te krijgen, maar als zij naar bv Frankrijk of Spanje gaan dit al sneller maar zelf betalen en niet proberen dit vergoed te krijgen. Vaak wijs ik patienten hierop en bijna altijd krijgen zij dit vergoed.  

Ook hoor ik vaak dat Nederlandse oncologen aan kankerpatienten een (Pet- ) scan of MRI of zelfs bloedonderzoek weigeren omdat deze patienten in het buitenland onder behandeling zijn bij een prive kliniek of ook wel bij een ziekenhuis, zelfs bij academische ziekenhuizen zoals in Gent, Leuven, Antwerpen, Freiburg bv.. Maar dat mogen deze Nederlandse oncologen helemaal niet en ook een (Pet-)scan of MRI in het buitenland dient dus ook gewoon vergoed te worden.

Een citaat uit een artikel van Skipr.nl:

Grensoverschrijdende gezondheidszorg

Aangezien het aanbod van medische zorg varieert in de EU-lidstaten kan het voorkomen dat een patiënt in zijn/haar thuisstaat niet de meest geschikte zorg vindt en daardoor gebruik wil maken van medische zorg in een andere EU-lidstaat. Op basis van Europese regelgeving is dit mogelijk.

De rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg zijn geregeld in EU-richtlijn 2011/24/EU, ook wel de patiëntenrichtlijn genoemd. Deze richtlijn ziet toe op de bescherming van het recht op goede zorg voor patiënten die voor deze zorg naar een andere lidstaat afreizen. Meer informatie hierover is ook te vinden in deze praktijkvraag.

Van de website Europese Rekenkamer:

In 2018 startte de Europese Rekenkamer dit onderzoek: EU-controleurs gaan grensoverschrijdende gezondheidszorg onderzoeken

Bij de bekendmaking van het onderzoek stuurde de Europese Rekenkamer dit persbericht rond: 

Grensoverschrijdende gezondheidszorg in de EU: beter beheer is nodig om hoge ambities te verwezenlijken

Volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer worden EU-patiënten nog steeds geconfronteerd met uitdagingen als zij willen profiteren van de beoogde maatregelen in de EU-richtlijn betreffende grensoverschrijdende gezondheidszorg. Slechts een minderheid van de mogelijke patiënten is zich bewust van hun recht om een beroep te doen op gezondheidszorg in het buitenland. Tegelijkertijd stelden de controleurs problemen en vertragingen vast bij de elektronische uitwisseling van medische gegevens van patiënten tussen lidstaten. Bovendien moeten de maatregelen die de toegang tot gezondheidszorg voor patiënten met een zeldzame ziekte vergemakkelijken, verbeterd worden.

De richtlijn betreffende grensoverschrijdende gezondheidszorg van 2011 is gericht op het waarborgen van veilige en hoogwaardige medische zorg over de grenzen binnen de EU heen en de terugbetaling van zorg in het buitenland onder dezelfde voorwaarden als in eigen land. EU-patiënten die zich voor gezondheidszorg naar een andere lidstaat begeven — om bijvoorbeeld in het ziekenhuis een geplande behandeling te ondergaan of geneesmiddelen te kopen — hebben recht op relevante informatie over de normen voor behandeling, terugbetalingsregels en de juridische mogelijkheid waar ze het beste een beroep op doen.

De controleurs onderzochten of de Europese Commissie de uitvoering van de richtlijn betreffende grensoverschrijdende gezondheidszorg in de EU heeft gemonitord en de lidstaten heeft ondersteund bij het informeren van patiënten over hun rechten. Zij beoordeelden de behaalde resultaten voor grensoverschrijdende uitwisselingen van medische gegevens en controleerden de belangrijkste maatregelen op het gebied van zeldzame ziekten.

EU-burgers profiteren nog niet genoeg van de ambitieuze maatregelen die in de richtlijn betreffende grensoverschrijdende gezondheidszorg zijn opgenomen”, aldus Janusz Wojciechowski, het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor het verslag. “EU-maatregelen omvatten het recht op grensoverschrijdende behandeling, het bevorderen van de grensoverschrijdende uitwisseling van medische gegevens van patiënten en initiatieven met betrekking tot zeldzame ziekten. Beter beheer is echter nodig om deze ambities te verwezenlijken.”

Persbericht: Grensoverschrijdende gezondheidszorg in de EU: beter beheer is nodig om hoge ambities te verwezenlijken, aldus controleurs


Plaats een reactie ...

Reageer op "Relatief weinig mensen maken gebruik van medische zorg in het buitenland, ondanks dat dit ook vergoed wordt, zo meldt de Europese Rekenkamer na Europees onderzoek"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

In uitzonderlijke gevallen >>