Ozontherapie verlengt leven van vergevorderde melanoompatienten van 1,8 naar 3,7 maanden zonder noemenswaardige bijwerkingen aldus gerandomiseerde studie bij 81 patienten.
Ozontherapie - zuurstoftherapie kan immuuntherapeutische aanpak versterken bij patienten die nog voldoende T-cellen hebben
Nitric oxide molecuul als toevoeging aan hemoglobine verbetert effect van ozontherapie en vermindert risico's van te veel zuurstof in bloed
Ozontherapie verlengt leven van vergevorderde melanoompatienten van 1,8 naar 3,7 maanden zonder noemenswaardige bijwerkingen aldus gerandomiseerde studie bij 81 patienten.
Zuurstof tekort bevordert groei kankercellen. Toevoeging van zuurstof - ozontherapie - kan groei van tumorcellen remmen of zelfs tegengaan
Ozontherapie is een goedkope en veilige manier om de kwetsbaarheid bij veel virussen - de overvloedige zwavel bevattende aminozuren - zoals het corona virus SARS-CoV-2 aan te pakken en te elimineren