Mocht u de informatie op onze website kanker-actueel.nl waarderen dan wilt u ons misschien ondersteunen met een donatie

Ons rekeningnummer is: RABO 37.29.31.138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Terneuzen. 

Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38

Als donateur kunt u ook korting krijgen bij verschillende bedrijven. En we hebben een ANBI status

Zie ook in gerelateerde artikelen

6 november 2021: Een interessant artikel hoe ozontherapie kan bijdragen aan het herstel van patiënten die waren besmet met het coronavirus - Covid-19 en in het ziekenhuis terecht waren gekomen met enkele foto's van wat een vaccin kan veroorzaken en hoe ozontherapie dat kan herstellen. Zie het volgende artikel dat ik met hulp van google translate zo goed als mogelijk heb vertaald: 

Ozonbehandelingen OMGEKEERDE stolling van bloedcellen, klonteren veroorzaakt door covid-vaccins – opvallend visueel bewijs

Ozone treatments REVERSE blood cell clotting, lumping caused by covid vaccines – striking visual evidence

Een van de belangrijkste nevenschade na de toediening van COVID vaccins, is het klonteren van het bloed. Er is een manier om deze cardiovasculaire schade te reduceren. Dr. Thomas E. Levy heeft een artikel gepubliceerd in Orthomolecular Medicine News Service (OMNS), waarin hij uitlegt hoe Ozon therapie in staat is om de spike proteïnen met bijbehorende schadelijke effecten te neutraliseren. Het visuele bloedbeeld is verbazingwekkend te noemen. 

Bloedanalyses zoals hieronder te zien zijn, tonen aan dat de toegenomen dikte van het bloed en de weerstand tot het stromen van het bloed, vooral in de microcirculatie na toediening van de COVID vaccinatie (afbeelding bloedanalyse 1), herstelt naar een normaal bloedbeeld (afbeelding bloedanalyse 2) na de toediening van Ozontherapie. Wanneer men nagaat dat dit bloedbeeld ontstaat en herstel naar een normaal bloedbeeld noodzakelijk is voor behoud van een goede gezondheid, kunnen de COVID vaccinaties niet “veilig en effectief” worden genoemd.

Zoals u op de bovenste afbeelding zult zien, zijn de bloedcellen van de patiënt allemaal samengeklonterd omdat ze zijn vergiftigd door Fauci-griepprikken. De tweede afbeelding toont, in vergelijking, diezelfde bloedcellen die na de behandeling weer in hun normale toestand zijn hersteld. Beide afbeeldingen zijn van bloedcellen die zijn geanalyseerd van een 62-jarige vrouw die werd geïnjecteerd.
Bekijk nu de volgende twee afbeeldingen van bloedcellen van een andere patiënt. In dit geval kreeg een jonge man een Wuhan-griepprik en ontwikkelde 15 dagen later wat wordt getoond in de eerste afbeelding: ernstige bloedstolling die nog verontrustender is dan de afbeeldingen hierboven. Na het ontvangen van ozontherapie normaliseerden zijn bloedcellen om te worden wat wordt weergegeven in de tweede afbeelding:

"Onder omstandigheden van ontsteking en systemisch verhoogde oxidatieve stress, kunnen rode bloedcellen (rode bloedcellen) in verschillende mate verzamelen , samenklonteren, soms aan elkaar plakken als stapels munten met vertakking van de stapels die worden gezien wanneer de plakkerigheid maximaal is", schrijft Levy.
"Dit staat bekend als rouleaux-vorming van de RBC's. Wanneer deze rouleaux-formatie wordt uitgesproken, wordt een verhoogde bloedviscositeit (dikte) gezien en is er een verhoogde weerstand tegen de normale, ongehinderde bloedstroom, vooral in de microcirculatie.
Lees verder in studieverslag.

18 oktober 2020: 

Interessant is deze studie over ook ozontherapie: Two known therapies could be useful as adjuvant therapy in critical patients infected by COVID-19 waarbij een analyse van vitamine C en ook ozontherapie. Download het PDF studierapport voor details van de studie. 

In dit document bespreken we twee eenvoudige adjuvante therapieën om toe te dienen, zonder bijwerkingen en tegen lage kosten die nuttig kunnen zijn voor de behandeling van acute ernstige coronavirusinfectie geassocieerd met acuut respiratoir syndroom (SARS-CoV-2). Vitamine C, een krachtige antioxidant, is naar voren gekomen als een relevante therapie vanwege de potentiële voordelen ervan bij intraveneuze toediening. Het potentiële effect van vitamine C bij het verminderen van ontstekingen in de longen zou een sleutelrol kunnen spelen bij longbeschadiging veroorzaakt door coronavirusinfectie. Een andere mogelijke effectieve therapie is ozon: het is uitgebreid bestudeerd en al vele jaren gebruikt en de doeltreffendheid ervan is tot dusver in veelvoudige studies aangetoond. 

24 mei 2020: Aanvullend op onderstaande informatie lees eens dit artikel over de waarde van ozontherapie, vooral ook bij virussen en bacteriën: 

Wat is Ozon therapie?

Voor vele artsen en therapeuten is ozontherapie totaal nieuw en meestal durven ze niet te bekennen dat ozon als geneesmiddel voor hen volkomen onbekend is. “onbekend maakt onbemind”, leidt vaak tot onterechte vooroordelen. Je kan je afvragen hoe je over een therapie kunt oordelen, zonder deze ooit bestudeerd te hebben. De realiteit leert ons dat negatieve conclusies veelal gebaseerd zijn op een bijna pathologische angst voor het onbekende. Een aantal jaren geleden werd acupunctuur in onze universitaire ziekenhuizen nog beschouwd als Chinese kwakzalverij, waarom ?, omdat de werkingsprincipes onvoldoende konden worden verklaard naar onze westerse normen. Nu dit toch beter verklaard kan worden komen er dan ook steeds meer afdelingen acupunctuur bij. Een dergelijke evolutie is zeer goed mogelijk met ozontherapie. Want al staan we in Nederland en België nog in de kinderschoenen wat de ozontherapie betreft. In Duitsland worden deze behandelingen al vele jaren toegepast. >>>>>>>lees verder

14 april 2020: Bron: Infectious Diseases and Epidemiology

Van een arts kreeg ik dit Engelstalige artikel toegestuurd over ozontherapie waarin beschreven en uitgelegd wordt waarom een behandeling met ozontherapie specifiek voor virussen en ook voor het coronavirus - COVID-19) heel geschikt lijkt.

A Plausible "Penny" Costing Effective Treatment for Corona Virus - Ozone Therapy

De introductie van dit artikel heb ik zo letterlijk mogelijk vertaald met google translate.

Veel virussen hebben gereduceerde sulfhydrylgroepen nodig voor celfusie en toegang. Corona-virussen, waaronder SARS-CoV-2 (de oorzaak van de aandoening die nu coronavirusziekte 2019 of COVID-19 wordt genoemd), zijn rijk aan cysteïne, welke residuen - (stoffen die overblijven na een chemische reactie, scheidingsproces of mechanische verwerking) nog intact moeten zijn voor virale activiteit. Sulfhydrylgroepen zijn kwetsbaar voor oxidatie. Ozontherapie, een zeer goedkope en veilige behandeling, kan deze kritieke kwetsbaarheid in veel virussen, inclusief het SARS-CoV-2, veilig uitbuiten.

Achtergrond informatie:

"Het nieuwe coronavirus" SARS-CoV-2 verspreidt zich snel wereldwijd met een aanzienlijk sterftecijfer. Er bestaat een reële dreiging van een wereldwijde pandemie van een gemakkelijk overdraagbare ziekte, met een aanzienlijke morbiditeit en mortaliteit, als gevolg van deze epidemie, zo niet een andere in de toekomst. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie heeft SARS-CoV-2 een incubatieperiode van ten minste 14 dagen [1]. Geïnfecteerde mensen ontsnappen aan eenvoudige detectie door temperatuur, waardoor snelle wereldwijde transmissie mogelijk is. China heeft tientallen miljoenen mensen opgesloten om te reageren op de uitbraak.

De reguliere geneeskunde heeft weinig arsenaal aan virale aandoeningen en de therapieën voor bacteriële infecties nemen ook af. Coronavirussen hebben overvloedige cysteïne in hun spike-eiwitten die gemakkelijk en veilig kunnen worden uitgebuit met ozon (of andere oxidatie) therapie. Cysteïneresten zijn ook overvloedig aanwezig in virale membraaneiwitten en moeten "geconserveerd" worden om virale cellen binnen te dringen. Het doel van dit manuscript is om de aandacht te vestigen op ozontherapie als een nieuwe behandeling voor "conventioneel" onbehandelbare virale ziekten.

Uit het commentaar en conclusie:

De uitdaging van Ozontherapie is dat het geen winst oplevert om particulier onderzoek te rechtvaardigen en om het te bevorderen in de richting van een officiële geregistreerde goedkeuring door de regelgevende instanties als FDA en EMU, een proces dat tientallen miljoenen USDollar vereist. Daarom zijn er maar weinigen op medisch gebied die hiervan op de hoogte zijn, en zullen minder mensen een 'niet-goedgekeurde' therapie overwegen, zelfs om levens te redden. >>>>>>>lees verder het originele engelstalige artikel.

Hieronder de conclusie en referentielijst

Ozone therapy, a very inexpensive and safe modality may safely exploit this critical vulnerability in many viruses, inclusive of SARS-CoV-2.

A Plausible "Penny" Costing Effective Treatment for Corona Virus - Ozone Therapy

Robert Jay Rowen, MD1,* and Howard Robins, DPM2

1Private Medical Practice, 2200 County Center Dr. Ste C, Santa Rosa, California, 95403, USA

2Private Medical Practice, 200 West 57th Street 203, New York, NY 10019, USA

Abstract

Many viruses require reduced sulfhydryl groups for cell fusion and entry. Corona viruses, including SARS-CoV-2 (the cause of the condition now named coronavirus disease 2019 or COVID-19), are rich in cysteine, which residues must be intact for viral activity. Sulfhydryl groups are vulnerable to oxidation. Ozone therapy, a very inexpensive and safe modality may safely exploit this critical vulnerability in many viruses, inclusive of SARS-CoV-2.

Ozone's challenge is that it does not bring profit to justify private research to advance it towards regulatory agency "approval", a process requiring tens of millions of USD. Hence, few in the medical field are aware of it, and fewer will consider "unapproved" therapy even to save lives [40]. It suffers from the "tomato effect" [41], because many of its achievements are regarded as impossible to believe. Virtually all use is in private offices, where most practitioners have no access to an institutional review board, now a requirement to gain acceptance of research for publication. Hence, advancement of ozone therapy into mainstream medicine languishes, and most patients, with no alternatives to conventional therapies, suffer.

Conclusion

The world already has a most inexpensive, safe, and likely effective remedy for deadly viral diseases, which exploits their redox vulnerability at critical membrane cysteine/tryptophan fusion sites. Ozone therapy could be easily deployed worldwide, even in very poor countries. With few conventional treatments for viral pneumonia, this epidemic could provide impetus to study ozone therapy very ethically under the auspices of an institution's review board in treating, with ozone therapy, seriously ill patients, who might otherwise expire. Milder cases could also be treated to study the ability of ozone therapy to slow or halt clinical deterioration. Such study could bring ozone therapy to the forefront of all-around infectious disease management, providing answers to our growing problems with resistant infection. Governments should take notice.

Conflicts of Interest

No funding was provided for this manuscript. Authors have no conflicts of interest to report.

Acknowledgements

To Terri Su, MD, wife and clinical partner of Robert Rowen for her steadfast support of ozone therapy practices and editing this manuscript.

References

 1. https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses.
 2. Babior BM, Takeuchi C, Ruedi J, Gutierrez A, Wentworth P Jr (2003) Investigating antibody-catalyzed ozone generation by human neutrophils. Proc Natl Acad Sci USA 100: 3031-3034.
 3. Bocci V (2011) A new medical drug. (2nd edn), Springer, Netherlands.
 4. Menendez, Weiser M (2016) Advances of ozone therapy in medicine and dentistry. Havana, Cuba.
 5. Bocci V, Paulesu L (1990) Studies on the biological effects of ozone 1. Induction of interferon gamma on human leucocytes. Haematologica 75: 510-515.
 6. Kang S, Brown H, Hwang S (2018) Direct antiviral mechanisms of interferon-gamma. Immune Netw 18: e33.
 7. Zamora A, Borrego A, Lopez O, Delgado R, Gonzalez R, et al. (2005) Effects of ozone oxidative preconditioning on TNF-α release and antioxidant-prooxidant intracellular balance in mice during endotoxic shock. Mediators Inflamm 2005: 16-22.
 8. Liu Q, Zhou YH, Yang ZQ (2016) The cytokine storm of severe influenza and development of immunomodulatory therapy. Cell Mol Immunol 13: 3-10.
 9. Tetro JA (2020) Is COVID-19 receiving ADE from other coronaviruses? Microbes Infect. 22: 72-73.
 10. Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, et al. (2020) Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet 395: 497-506.
 11. Elvis, Etka A (2011) Ozone therapy: A clinical review. J Nat Sci Biol Med 2: 66-70.
 12. Rowen RJ (2019) Ozone and oxidation therapies as a solution to the emerging crisis in infectious disease management: A review of current knowledge and experience. Med Gas Res 9: 232-237.
 13. Kekez MM, Sattar SA (1997) A new ozone-based method for virus inactivation: Preliminary study. Phys Med Biol 42: 2027-2039.
 14. Shin GA, Sobsey MD (2003) Reduction of Norwalk virus, poliovirus 1, and bacteriophage MS2 by ozone disinfection of water. Appl Environ Microbiol 69: 3975-3978.
 15. Herbold K, Flehmig B, Botzenhart K (1989) Comparison of ozone inactivation, in flowing water, of hepatitis A virus, poliovirus 1, and indicator organisms. Appl Environ Microbiol 55: 2949-2953.
 16. Emerson MA, Sproul OJ, Buck CE (1982) Ozone inactivation of cell-associated viruses. Appl Environ Microbiol 43: 603-608.
 17. Katzenelson E, Koerner G, Biedermann N, Peleg M, Shuval HI (1979) Measurement of the inactivation kinetics of polio virus by ozone in a fast-flow mixer. Appl Environ Microbiol 37: 715-718.
 18. Roy D, Wong PK, Engelbrecht RS, Chian ES (1981) Mechanism of enteroviral inactivation by ozone. Appl Environ Microbiol 41: 718-723.
 19. Ryser H, Levy E, Mandel R, Disciullo G (1994) Inhibition of human immunodeficiency virus infection by agents that interfere with thiol-disulfide interchange upon virus-receptor interaction. Proc Natl Acad Sci USA 91: 4559-4563.
 20. Mirazimi A, Mousavi-Jazi M, Sundqvist VA, Svensson L (1999) Free thiol groups are essential for infectivity of human cytomegalovirus. J Gen Virol 80: 2861-2865.
 21. Markovic I, Stantchev TS, Fields KH, Tiffany LJ, Tomic M, et al. (2004) Thiol/disulfide exchange is a prerequisite for CXCR4-tropic HIV-1 envelope-mediated T-cell fusion during viral entry. Blood 103: 1586-1594.
 22. Lee JE, Saphire EO (2009) Ebolavirus glycoprotein structure and mechanism of entry. Future Virol 4: 621-635.
 23. Lopez L, Riffle A, Pike S, Gardner D, Hogue B (2008) Importance of conserved cysteine residues in the coronavirus envelope protein. J Virol 82: 3000-3010.
 24. Schoeman D, Fielding BC (2019) Coronavirus envelope protein: Current knowledge. Virol J 16: 69.
 25. Madu IG, Belouzard S, Whittaker GR (2009) SARS-coronavirus spike S2 domain flanked by cysteine residues C822 and C833 is important for activation of membrane fusion. Virology 393: 265-271.
 26. Klomsiri C, Karplus PA, Poole L (2011) Cysteine-based redox switches in enzymes. Antioxid Redox Signal 14: 1065-1077.
 27. https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(20)30046-3/fulltext
 28. Dussault PH, George AD, Trullinger TK (1999) Peroxides as oxidative enzyme inhibitors: Mechanism-based inhibition of a cysteine protease by an amino acid ozonide. Bioorg Med Chem Lett 9: 3255-3258.
 29. Broer R, Boson B, Spaan W, Cosset FL, Corver J (2006) Important role for the transmembrane domain of severe acute respiratory syndrome coronavirus spike protein during entry. J Virol 80: 1302-1310.
 30. Virender K Sharma, Nigel JD Graham (2010) Oxidation of amino acids, peptides and proteins by ozone: A Review. Ozone: Science & Engineering 32: 81-90.
 31. Rowen R, Robins H, Carew K, Kamara M, Jalloh M (2016) Rapid resolution of hemorrhagic fever (Ebola) in Sierra Leone with ozone therapy. Afr J Infect Dis 10: 49-54.
 32. Jacobs M (1982) Zwischenfalle und typische Komplikationen in der Ozone-Sauerstoff-Therapie. OzoNachrichten 1: 5.
 33. Schmidt H (2002) Regelsberger's intravenous oxygen therapy--an interpretation of results in practice from a biochemical and physiological point of view. Forsch Komplementarmed Klass Naturheilkd 9: 7-18.
 34. Chaitidis P, Kreutzer FJ, Gerth C, Janata P, Kuhn H (2004) Impact of intravenous oxygen therapy on the expression of reticulocyte-type 15-lipoxygenase in human volunteers. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids 71: 271-276.
 35. Giannangelo C, Fowkes FJI, Simpson JA, Charman SA, Creek DJ (2019) Ozonide antimalarial activity in the context of artemisinin-resistant malaria. Trends Parasitol 35: 529-543.
 36. (2017) American Academy of Ozonotherapy annual meeting, Dallas Texas, USA.
 37. Oliver TH, Cantab BC, Murphy DV (1920) Influenzal pneumonia: The intravenous injection of hydrogen peroxide. Lancet 1: 432-433.
 38. Miley G, Christensen J (1948) Ultraviolet blood irradiation therapy in acute virus and virus-like infections. Rev Gastroenterol 15: 271-283.
 39. Noaman N (2007) Ultraviolet-B irradiation alters amino acids, proteins, fatty acids contents and enzyme activities of synechococcusleopoliensis. International Journal of Botany 3: 109-113.
 40. Clinical Research Support Center, Office of Regulatory Compliance, University of Colorado (2020) The Clinical Use of non-FDA-Ap- proved Drugs and Devices (Includes the terms "Emergency Use," "Compassionate Use," "Expanded Access," and "Right to Try").
 41. Goodwin JS, Goodwin JM (1984) The tomato effect. Rejection of highly efficacious therapies. JAMA 251: 2387-2390.

Citation

Rowen RJ, Robins H (2020) A Plausible "Penny" Costing Effective Treatment for Corona Virus - Ozone Therapy. J Infect Dis Epidemiol 6:113. doi.org/10.23937/2474-3658/1510113


Plaats een reactie ...

1 Reactie op "Ozontherapie is een goedkope en veilige manier om de kwetsbaarheid bij veel virussen - de overvloedige zwavel bevattende aminozuren - zoals het corona virus SARS-CoV-2 aan te pakken en te elimineren"

 • jaap :
  al die eenvoudige verwijzingen naar eenvoudige therapieën om de wereld te redden,dat geeft mij het idee dat men eigenlijk niet van het virus af wil,of....is de waarheid in werkelijkheid niet zo simpel als hier wordt gesuggereerd.broodjeaap verhalen hebben we al genoeg,valse hoop verhalen nog meer.eerst tot 10 (of 100) tellen voor hier aandacht aan wordt besteed

Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Er stierven in Japan beduidend >> Dr. Sabine Hazan mocht eindelijk >> Booster vaccinaties lijken >> Maurice de Hond geeft commentaar >> Opsluiting van kwetsbare mensen >> mRNA vaccinatie tegen coronavirus >> Vitamine-C infusen met hoge >> Hydroxychloroquine plus azithromycine >> Oversterfte in Nederland en >> Oversterfte in Duitsland is >>