12 november 2021: zie ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/effectiviteit-van-de-vaccins-loopt-snel-terug-blijkt-uit-groot-amerikaans-onderzoek-onder-800000-veteranen.html

1 juni 2022: Uit een heel groot Israelisch onderzoek blijkt dat natuurlijke immuniteit door een coronavirus infectie (Covid-19) opgelopen veel beter en langduriger mensen blijft beschermen dan door de vaccins en boosters. Uit bepaalde grafieken uit de studie blijken zelfs de niet gevaccineerden minder ernstig ziek te worden dan de driedubbel gevaccineerden. 

Hier het originele studierapport is deze week gepubliceerd in het tijdschrift NEJM.  De titel is: “Protection and Waning of Natural and Hybrid Immunity to SARS-CoV-2”. De studie omvat cijfers van meer dan 5,5 miljoen Israëliers uit 2021, nog voor omicron zijn intrede deed.

Protection and Waning of Natural and Hybrid Immunity to SARS-CoV-2

En Maurice de Hond maakte over deze studie een vertaling van een Engelse journalist met uitstekende uitleg via bespreking van grafieken uit de studie.  

Natuurlijke immuniteit geeft de beste bescherming

Dit is de grafiek, die volgens hem het belangrijkste is uit die studie. (Dit betreft de periode tot oktober 2021, dus voor Omikron).

Het gaat om drie groepen:

 1. Recovered, oftewel degenen die zonder dat ze eerste gevaccineerd zijn geweest, Covid hebben gekregen.
 2. Vaccinated and Booster, oftewel degenen die Covid hebben gekregen nadat ze gevaccineerd/geboosterd waren.
 3. Hybrid Immunity, oftewel degenen die Covid-hebben gekregen, daarna gevaccineerd zijn en vervolgens weer Covid hebben gekregen.

De gekleurde staafjes zijn een weergave van de kans om (weer) Covid gekregen te hebben.

Deze grafiek gaat over de infectiekans tussen 4 en 6 maanden en 6 en 8 maanden naar de aangegeven gebeurtenis (vorige keer geïnfecteerd of laatste keer gevaccineerd).

Natuurlijke immuniteit geeft steeds de beste bescherming - 43194

De lichtblauwe lijn betreft de waarde van de ongevaccineerden tussen 4 en 6 maanden na de eerste infectie. De groene lijn de waarden van de ongevaccineerden tussen 6 en 8 maanden na de eerste infectie. Goed te zien valt dat degenen die gevaccineerd waren een veel grotere kans op infectie liepen dan degenen die eerder Covid hadden gehad uitgaande van hetzelfde tijdvak. Maar ook dat degenen die Covid hadden gehad en daarna zich hebben laten vaccineren een wat hogere waarde hebben dan degenen die na Covid zich niet hebben laten vaccineren.>>>>>>>>lees verder


1 mei 2022: Nieuwe studie toont aan dat natuurlijke immuniteit beter is dan immuniteit opgebouwd via de vaccins. Zie dit studierapport dat nog wel peer reviewed moet worden: 

Anti-nucleocapsid antibodies following SARS-CoV-2 infection in the blinded phase of the mRNA-1273 Covid-19 vaccine efficacy clinical trial


18 december 2021: Uit gegevens uit groot onderzoek dat nog altijd loopt en regelmatig wordt aangepast aan de nieuw verkregen gegevens blijkt dat natuurlijke immuniteit verkregen door een besmetting met het coronavirus - Covid-19 minstens 13 maanden aanhoudt en betere bescherming biedt dan immuniteit verkregen door een vaccinatie. Zie ook verderop in dit artikel voor meer informatie hierover

Efficacy of Natural Immunity against SARS-CoV-2 Reinfection with the Beta Variant

 

Figure S1 shows the process that was used to identify reinfections and infections in these cohorts, and Table S2 presents the demographic characteristics of the persons in the cohorts. The median date of previous PCR-confirmed infection was June 21, 2020 (interquartile range, May 24 to August 20, 2020). Kaplan–Meier curves show the cumulative incidence of reinfection among persons with previous PCR-confirmed infection (previous-infection cohort) as compared with that of infection among antibody-negative persons (antibody-negative cohort) (Figure 1). At 42 days of follow-up, the cumulative incidence was 0.27% (95% confidence interval , 0.22 to 0.32) in the previous-infection cohort and 3.44% (95% CI, 3.27 to 3.61) in the antibody-negative cohort for the beta variant and 0.03% (95% CI, 0.02 to 0.06) and 1.35% (95% CI, 1.25 to 1.46), respectively, for the alpha variant.

Hier de 5 referentiestudies die bij deze studie horen: 
 1. 1.Planas DBruel TGrzelak L, et al. Sensitivity of infectious SARS-CoV-2 B.1.1.7 and B.1.351 variants to neutralizing antibodies. Nat Med 2021;27:917-924.

  Google Scholar. opens in new tab
 2. 2.Abu-Raddad LJChemaitelly HButt AA. Effectiveness of the BNT162b2 Covid-19 vaccine against the B.1.1.7 and B.1.351 variants. N Engl J Med 2021;385:187-189.

  Google Scholar. opens in new tab
 3. 3.Abu-Raddad LJChemaitelly HMalek JA, et al. Assessment of the risk of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) reinfection in an intense reexposure setting. Clin Infect Dis 2021;73(7):e1830-e1840.

  Google Scholar. opens in new tab
 4. 4.Abu-Raddad LJChemaitelly HCoyle P, et al. SARS-CoV-2 antibody-positivity protects against reinfection for at least seven months with 95% efficacy. EClinicalMedicine 2021;35:100861-100861.

  Google Scholar. opens in new tab
 5. 5.Abu-Raddad LJChemaitelly HAyoub HH, et al. Introduction and expansion of the SARS-CoV-2 B.1.1.7 variant and its reinfections in Qatar: a nationally-representative cohort study. PLoS Med. in press.

  Google Scholar


12 november 2021: Bron: artsencollectief, The Lancet

De werkzaamheid van de mRNAvaccins, Moderna, Biontech/Pfizer en het vaccin van AstraZeneca tegen het coronavirus - Covid-19 neemt in de maanden na de tweede prik sterk af. Dat blijkt opnieuw uit een groot Zweeds onderzoek. Een zogeheten retrospectief cohortonderzoek werd uitgevoerd met behulp van Zweedse landelijke registers. De studiepopulatie bestond uit 842.974 paren (N=1.684.958), inclusief individuen die waren gevaccineerd met 2 doses ChAdOx1 nCoV-19 ( AstraZeneca), mRNA-1273 (Modernaof BNT162b2 (Biontech/Pfizer ), en gematchte niet-gevaccineerde individuen. Gevallen van symptomatische infectie en ernstige Covid-19 (hospitalisatie of 30 dagen mortaliteit na bevestigde infectie) werden verzameld van de periode van 12 januari tot 4 oktober 2021.

Uit het abstract: Over het algemeen was de effectiviteit van het vaccin lager en nam sneller af bij mannen en oudere personen. Voor de uitkomst ernstige Covid-19 nam de effectiviteit af van 89% (95% BI, 82-93, P<0,001) op dag 15-30 tot 42% (95% BI, -35-75, P=0· 21) vanaf dag 181 en later, met gevoeligheidsanalyses die een opmerkelijke afname laten zien bij mannen, oudere kwetsbare personen en personen met comorbiditeiten. (Overall, vaccine effectiveness was lower and waned faster among men and older individuals. For the outcome severe Covid-19, effectiveness waned from 89% (95% CI, 82-93, P<0·001) at day 15-30 to 42% (95% CI, -35-75, P=0·21) from day 181 and onwards, with sensitivity analyses showing notable waning among men, older frail individuals, and individuals with comorbidities.)

De effectiviteit blijft de eerste 2 maanden nog goed op peil, rond de 90 procent, maar de maanden daarna gaat de bescherming hard terug in alle onderzochte leeftijdsgroepen. Na 6 maanden over alle vaccins genomen zakte de bescherming om weer ziek te worden naar 42 procent. Na 9 maanden naar onder de 20 procent. Er zit nog wel verschil in type vaccin, maar alarmerend is dat juist bij de groepen waar de vaccins voor bedoeld waren, kwetsbare oudere mensen, ook bij mannen in middelbare leeftijd (40 tot 64 jaar), mensen met onderliggende ziektes, de bescherming nagenoeg wegvalt. Zelfs het risico op ernstig ziek worden en/of overlijden was statistisch niet meer significant en nagenoeg gelijk voor niet en wel gevaccineerden en lag dus rond de 42 procent. 

Het artsencollectief heeft een uitstekend artikel over deze studie analyse dus ga ik zelf maar niet verder vertalen of uitleggen: 

Grootschalig Zweeds onderzoek toont aan: na negen maanden bieden de coronavaccins geen enkele bescherming meer

nov 9, 2021

Het coronabeleid staat op een kantelpunt. De vaccins verliezen snel hun bescherming, eerst tegen besmetting en nu ook tegen ernstige ziekte. In toenemende mate vullen de ziekenhuis- en ic-bedden zich met gevaccineerden. Het RIVM en de Gezondheidsraad willen die afnemende bescherming tegengaan door een massale uitrol van ‘booster’-vaccins, eerst bij de 60-plussers en daarna de rest. Een booster klinkt misschien als een turbo met vleugels, maar het is gewoon hetzelfde 2019-vaccin, terwijl de huidige coronavarianten zich daar nog maar weinig van aantrekken. Gelukkig zien steeds meer Nederlanders in dat het geen zin zal hebben om zich te onderwerpen aan een serie prikken en willen met een 99,8% kans om een corona-infectie te overleven best hun kansen afwachten. Zeker als ze daarmee een 100% kans hebben om de bijwerkingen van de coronavaccins te voorkomen.

Terwijl het coronabeleid van Hugo de Jonge nog ingehaald moet worden door de werkelijkheid, is in de meeste Scandinavische landen al een rationeel beleid van kracht: Zweden heeft minimale maatregelen, Noorwegen en IJsland zijn zelfs helemaal vrij van mondkapjes, testen en QR-codes. De wetenschappelijk studies die hieraan ten grondslag liggen zijn voor ons van belang. We wilden om die reden een grootschalig Zweeds bevolkingsonderzoek naar de effectiviteit van vaccins bespreken, dat vorige maand in de Lancet verscheen, omdat het laat zien dat de oplopende coronacijfers beter verklaard kunnen worden door afnemende bescherming van vaccins (en seizoensinvloeden), dan door de groep ongevaccineerden.

Ontluisterende conclusie

Maar toen kwamen we de blogpost tegen van Sebastian Rushworth, een jonge dokter uit Zweden. Hij zet de opbrengst van de massale vaccinatiecampagne kraakhelder uiteen. De conclusie is ontluisterend: na negen maanden is er van de bescherming van vaccins niets meer over. Dat geldt ook voor de bescherming tegen ernstige ziekte. Alleen het Modernavaccin had nog enig effect, maar dat gaf weer zoveel hartafwijkingen bij jongvolwassenen, dat het in Zweden niet meer wordt gegeven aan mensen jonger dan 30 jaar.>>>>>>>>>lees verder


Het volledige studierapport is gepubliceerd in The Lancet: 

Effectiveness of Covid-19 Vaccination Against Risk of Symptomatic Infection, Hospitalization, and Death Up to 9 Months: A Swedish Total-Population Cohort Study


34 Pages Posted: 25 Oct 2021

Peter Nordström

University of Umea - Unit of Geriatric Medicine

Marcel Ballin

University of Umea

Anna Nordström

University of Umea

More...

Abstract

Background: Whether vaccine effectiveness against Coronavirus disease 2019 (Covid-19) lasts longer than 6 months is unclear.

Methods: A retrospective cohort study was conducted using Swedish nationwide registries. The cohort comprised 842,974 pairs (N=1,684,958), including individuals vaccinated with 2 doses of ChAdOx1 nCoV-19, mRNA-1273, or BNT162b2, and matched unvaccinated individuals. Cases of symptomatic infection and severe Covid-19 (hospitalization or 30-day mortality after confirmed infection) were collected from 12 January to 4 October 2021. 

Findings: Vaccine effectiveness of BNT162b2 against infection waned progressively from 92% (95% CI, 92-93, P<0·001) at day 15-30 to 47% (95% CI, 39-55, P<0·001) at day 121-180, and from day 211 and onwards no effectiveness could be detected (23%; 95% CI, -2-41, P=0·07). The effectiveness waned slightly slower for mRNA-1273, being estimated to 59% (95% CI, 18-79) from day 181 and onwards. In contrast, effectiveness of ChAdOx1 nCoV-19 was generally lower and waned faster, with no effectiveness detected from day 121 and onwards (-19%, 95% CI, -97-28), whereas effectiveness from heterologous ChAdOx1 nCoV-19 / mRNA was maintained from 121 days and onwards (66%; 95% CI, 41-80). Overall, vaccine effectiveness was lower and waned faster among men and older individuals. For the outcome severe Covid-19, effectiveness waned from 89% (95% CI, 82-93, P<0·001) at day 15-30 to 42% (95% CI, -35-75, P=0·21) from day 181 and onwards, with sensitivity analyses showing notable waning among men, older frail individuals, and individuals with comorbidities.

Interpretation: Vaccine effectiveness against symptomatic Covid-19 infection wanes progressively over time across all subgroups, but at different rate according to type of vaccine, and faster for men and older frail individuals. The effectiveness against severe illness seems to remain high through 9 months, although not for men, older frail individuals, and individuals with comorbidities. This strengthens the evidence-based rationale for administration of a third booster dose.

Funding: None to declare.

Declaration of Interest: None to declare.

Ethical Approval: This study was approved by the Swedish Ethical Review Authority (number 495/2021)

Keywords: Covid-19 infection, Vaccination

Nordström, Peter and Ballin, Marcel and Nordström, Anna, Effectiveness of Covid-19 Vaccination Against Risk of Symptomatic Infection, Hospitalization, and Death Up to 9 Months: A Swedish Total-Population Cohort Study. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3949410 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3949410Plaats een reactie ...

1 Reactie op "Natuurlijke immuniteit lijkt de enige manier om coronapandemie te controleren. Zweeds onderzoek ziet effectiviteit van vaccins binnen 6 en 9 maanden teruglopen tot nagenoeg geen bescherming meer."

 • e.valstar :
  Twee vaccinaties plus een booster is veel effectiever dan een natuurlijk infectie. Dan wordt ook nog vergeten dat er bij een natuurlijke infectie veel doodgaan. In Peru was dat geloof ik al 0,6% van de totale populatie, terwijl nog echt niet iedereen Covid heeft gehad daar.

Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Er stierven in Japan beduidend >> Dr. Sabine Hazan mocht eindelijk >> Booster vaccinaties lijken >> Maurice de Hond geeft commentaar >> Opsluiting van kwetsbare mensen >> mRNA vaccinatie tegen coronavirus >> Vitamine-C infusen met hoge >> Hydroxychloroquine plus azithromycine >> Oversterfte in Nederland en >> Oversterfte in Duitsland is >>