Zie ook in gerelateerde artikelen

19 mei 2020: Bron: Elsevier

De Telegraaf kopt met 'Pollen verjaagt Covid-19 virus'. Onderzoek aan het Erasmus MC van onderzoeksleider Martijn Hoogeveen zou dat aantonen. 

Het coronavirus lijkt seizoensgebonden. Net als bij andere griepachtige virussen duikt corona onder met het hooikoortsseizoen, zo laat een nieuwe studie van het Erasmus MC en het Jeroen Bosch Ziekenhuis zien. Het zou betekenen dat hooikoortspatiënten beter bestand zijn tegen corona. Het slechte nieuws is dat het virus vanaf half augustus terugkeert.

Wat het echte onderzoek laat zien is te lezen in het studierapport zelf: Pollen likely seasonal factor in inhibiting flu-like epidemics. A Dutch study into the inverse relation between pollen counts, hay fever and flu-like incidence 2016–2019, dat onderzocht in welke periodes een griepvirus het meest actief is. Dat is dus iets anders dan dat er een directe relatie zou zijn tot stuifmeel (pollen) en het corona virus - COVID-19 zelf. Hoewel het onderzoek wel aantoont dat er een duidelijke relatie is tot griepepidemiën en het pollenseizoen waarbij ook het immuunsysteem van mensen gevoelig voor hooikoorts een rol lijkt te spelen.  

Uit de introductie:

Virologen stellen al jaren vast dat de koude en griepachtige epidemieën (veroorzaakt door influenza en corona) in mei 'verdwijnen' op het noordelijk halfrond, naar het zuidelijk halfrond verhuizen en volgende herfst en winter terugkeren in een enigszins gemuteerde vorm . Verder wordt opgemerkt dat deze virusstammen een lagere reproductiefactor hebben in tropische landen, buiten het regenseizoen. Mogelijke remmende omgevingsfactoren bij deze epidemieën zijn UV-licht (Schuit et al., 2020), temperatuur en vochtigheid (Chong et al., 2020), en gedragsveranderingen tijdens de seizoenen (Gozzi et al., 2020). Geen van deze omgevingsfactoren lijkt volledig bevredigend te zijn om de seizoensgebondenheid van griepachtige epidemieën te verklaren, wat erg belangrijk is om te begrijpen in het licht van de lopende maatregelen voor de huidige Covid-19-pandemie.

De relatie tussen de seizoenen en de griepachtige epidemieën kan een indirecte relatie zijn, waarbij er eigenlijk een over het hoofd geziene tussenliggende factor in het spel is: de natuurlijke stuifmeel-'firewall 'die typisch piekt in april, is nog steeds actief gedurende de rest van de lente en de zomer , om in augustus zijn houvast te verliezen. Stuifmeel speelt een rol in de plantenbiologie: plantenvirussen kunnen door stuifmeel worden getransporteerd (Bhat and Rao, 2020). Verder spelen pollen een goed onderzochte rol bij het opwekken van menselijke immuunreacties.

Om te veronderstellen op welke manieren pollen een omgevingsfactor kunnen zijn die de levenscyclus van griepachtige epidemieën beïnvloedt, is het doel van deze snelle studie om de hypothese te vervalsen dat er geen significante omgekeerde correlaties zijn tussen pollenaantallen, door pollen veroorzaakte immuunreacties en griepachtige epidemische levenscycli in Nederland. Een interdisciplinaire omgevingsvisie kan tot nieuwe inzichten leiden (Reijnders and Hoogeveen, 2001).

En vertaald:

Conclusie:

De (zeer) significante resultaten laten zien dat er een omgekeerde relatie is tussen het aantal pollen en de levenscyclus van griepachtige epidemieën, en een iets sterkere omgekeerde relatie tussen door pollen veroorzaakte immuunreacties (gemeten aan de hand van inkomsten voor hooikoortsmedicatie) en griepachtige medische consulten. Dit ondersteunt het idee dat een geactiveerd immuunsysteem het voor griepachtige virussen moeilijker maakt om een nieuwe gastheer binnen te dringen. Tegelijkertijd kan er ook een omgevingsfactor spelen: meer stuifmeel in de lucht kan het voor een griepachtig virus moeilijker maken om buiten een gastheer te overleven. Als een pollenfirewall. We kunnen ook vaststellen dat aan het volgtijdelijkheidscriterium voor causaliteit is voldaan.

Er zal verder onderzoek nodig zijn om te begrijpen of dezelfde omgekeerde correlaties worden gevonden in andere landen met een gematigd klimaat en of stuifmeel ook een vergelijkbare rol speelt in tropische landen. Het is goed om verschillende klimatologische diverse landen te vergelijken om te controleren op meteorologische variaties met betrekking tot UV-licht, vochtigheid en temperatuur. Het is zeer interessant om te begrijpen of er ook in andere landen en jaren een PITV van ongeveer 70 pollen / m3 (± 30) wordt gevonden voor matige griepachtige epidemieën, en of deze drempelwaarde verder kan worden begrepen in het licht van de agressievere Covid19-pandemie. Verder is het goed om de interactie tussen aerosolpollen en griepachtige virussen beter te begrijpen en of algemene immuunreacties inderdaad een oorzakelijke factor zijn bij het verminderen van de verspreiding van griepachtige virussen. Ten slotte moet nog worden nagegaan of de verspreiding van covid-19 (SARS-CoV-2-virus) seizoensgebonden zal zijn - "verdwijnt in mei" - waarbij de pollenfactor zou kunnen worden onderzocht als een mogelijk directe of indirecte remmende factor.

Hier een grafisch abstract uit de studie: 

Graphical abstract

Voor het volledigestudierapport zie: 

Pollen likely seasonal factor in inhibiting flu-like epidemics. A Dutch study into the inverse relation between pollen counts, hay fever and flu-like incidence 2016–2019

Hier het abstract van de studie:

Short Communication

Pollen likely seasonal factor in inhibiting flu-like epidemics. A Dutch study into the inverse relation between pollen counts, hay fever and flu-like incidence 2016–2019

Abstract

There is uncertainty if current models for the Covid-19 pandemic should already take into account seasonality. That is because current environmental factors do not provide a powerful explanation of such seasonality, especially given climate differences between countries with moderate climates. It is hypothesized that one major factor is overlooked: pollen count. Pollen are documented to invoke strong immune responses and might create an environmental factor that makes it more difficult for flu-like viruses to survive outside a host. This Dutch study confirms that there is a (highly) significant inverse correlation between pollen count and weekly changes in medical flu consults, and that there is a highly significant inverse correlation between hay fever incidence, as measured by prescribed medication revenues, and weekly flu consults. This supports the idea that pollen are a direct or indirect factor in the seasonality of flu-like epidemics. If seasonality will be observed during the covid-19 spread as well, it is not unlikely that pollen play a role.

 


Plaats een reactie ...

Reageer op "Hooikoortsseizoen lijkt invloed te hebben op aanwezigheid en activiteit van corona virus (COVID-19) blijkt uit studie van Erasmus MC"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Lymfopenie, een tekort aan >> Ozontherapie is een goedkope >> Vaccin tegen Covid-19 blijkt >> Hydroxychloroquine plus azitromycine >> Vitamine D tekort blijkt sterk >> Hooikoortsseizoen lijkt invloed >> Interferon bèta-1b naast >> Passieve immuniteit kan 60 >> Behandelingsprotocol voor >> Canadese onderzoekers verruimen >>