30 september 2023: Zie ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/oversterfte-in-duitsland-is-en-blijft-veel-hoger-na-de-start-van-de-vaccinaties-blijkt-uit-peer-reviewed-studie-en-artsencollectief-schrijft-daarover.html

30 september 2023: 

Uit nieuwe gegevens blijkt dat er een duidelijk verband is ontdekt tussen overgewicht en oversterfte (In 2020 en 2021 overleden 30.000 meer mensen dan normaal) gerelateerd aan het coronavirus - Covid-19. In 2020 en 2021 overleden 30.000 meer mensen dan normaal. Er waren al eerder berichten tijdens de pandemie dat zwaarlijvigheid een groter risico op sterfte opleverde. Het recente onderzoek van het SEO Economisch Onderzoek bevestigt dat er een relatie is tussen de oversterfte veroorzaakt door een coronabesmetting en met name zwaarlijvigheid en roken. Ook bij jongere mensen hoewel de meeste overlijdens werden gezien in de groep 80-plus.

Het onderzoek bestudeerde de leefstijl van mensen en de kans op overlijden als gevolg van een Coronabesmetting. De cijfers over sterfte voor en tijdens corona werden gekoppeld aan gegevens over onder andere gewicht en calorie-inname. 

Mensen met overgewicht overleden het vaakst en mensen die daarnaast rookten waren nog kwetsbaarder. Van de overledenen behoorde driekwart tot die groep. Daarmee verklaart levensstijl gekoppeld aan het Corona virus - Covid-19  vrijwel de gehele oversterfte. Het toont ook aan dat de bestrijding van de pandemie zich meer op overgewicht en andere gezondheidsfactoren had moeten richten en minder op het isoleren van bv ouderen in verzorgingshuizen enz. 

Op de website van de SEO Economisch Onderzoek zijn alle gegevens over de oversterfte te lezen of te downloaden: 

Leefstijl en oversterfte tijdens de COVID-19-pandemie

Hier de resultaten beschreven:

Tijdens de COVID-19-pandemie zijn er meer mensen overleden dan op basis van historische sterftecijfers kan worden verwacht. Het Centraal Bureau voor de Statistiek schat dat het in 2020 en 2021 gaat om een oversterfte van in totaal 30 duizend mensen. Centraal in dit onderzoek staat de vraag of de oversterfte hoger is onder mensen met een ongezonde leefstijl.

De oversterfte is hoger onder mensen met ongunstige leefstijlfactoren. Ongeveer de helft van de Nederlandse bevolking heeft overgewicht, maar binnen deze groep vindt tussen de 70 en 98 procent van de oversterfte plaats. Ook voor mensen met een voorgeschiedenis van roken, of een combinatie van deze twee leefstijlfactoren, en voor mensen die eenzaam zijn is het verschil aanzienlijk. Voor mensen die overmatig drinken is het verschil niet statistisch significant.

Voor overgewicht, al dan niet in combinatie met een voorgeschiedenis van roken of te weinig bewegen, is er ook binnen uitsplitsingen naar bevolkingsgroepen op basis van geslacht, leeftijd, herkomst, opleidingsniveau en ervaren gezondheid een verschil in oversterfte. Vooral binnen de groep van mensen met een slecht ervaren gezondheid blijkt de oversterfte onder mensen met overgewicht opvallend hoog – mogelijk vanwege comorbiditeiten. Voor andere leefstijlfactoren is het beeld minder robuust.

Corona lijkt de bepalende oorzaak voor de extra oversterfte. Tijdens oversterftegolven neemt de totale sterfte onder mensen met overgewicht toe ten opzichte van mensen zonder overgewicht, maar dit effect verdwijnt als sterfte aan corona niet wordt meegenomen. Voor andere leefstijlfactoren is het beeld vergelijkbaar.

Gebruikte methode
Deze cijfers zijn gebaseerd op een vergelijking van de ontwikkeling in sterfte voor en tijdens de COVID-19-pandemie, tussen mensen die wel of niet aan een leefstijlfactor voldoen. In de periode van januari 2018 tot en met februari 2020 ontwikkelt de sterfte voor deze groepen zich op een vergelijkbare manier. In de periode van maart 2020 tot en met december 2022 stijgt de sterfte voor mensen met een ongezonde leefstijl echter sterker dan voor mensen met een gezonde leefstijl. Deze extra toename in sterfte interpreteren we als oversterfte.

Voor alle verdere gegevens incl.usief het rapport zelf klik op deze link: 

Leefstijl en oversterfte tijdens de COVID-19-pandemie


21 december 2022: Bron Maurice.nl

Zonder verder commentaar want ik vind Maurice de Hond hierin veel beter, een artikel over rekenmodellen over de oversterfte in Nederland en in het buitenland. 

In De Nieuwe Wereld heeft Maurice onze bevindingen uit het oversterfte rekenmodel afgelopen weekend besproken. Dit is de YouTube video ervan. 

Het model

Ons rekenmodel heeft als basis voor de prognose van de “onverklaarde oversterfte” het aantal vaccinaties dat gezet is. In het blog Vaccinatiesterfte gemodelleerd beschreven we deze procedure. Als vuistregel kwam daaruit dat de modellering uit komt op een risico van rond de 0,08% per vaccinatie om daaraan te overlijden. Dit is de belangrijkste grafiek uit dit artikel:

Oversterfte over de grens - modelWe zien hier de prognose (de paarse streeplijn) afgezet tegen de overlijdenscijfers van corona (rode vlak) en de “overige oorzaken” (blauw plus roze voor “met corona”). De prognose loopt over verreweg het grootste deel van de grafiek tamelijk gelijk met deze overlijdenscijfers “overige oorzaken en lijkt daarmee dus een zeer goede voorspeller voor deze oversterfte te zijn, maar is juridisch nog steeds geen houdbaar bewijs voor causaliteit.

Hoe presteert ons model over de grens?

Het zou mooi zijn als ons model ook de onverklaarde sterfte in andere landen zou kunnen voorspellen. Dat zou een nog sterkere aanwijzing zijn dat er wel degelijk causaliteit bestaat tussen onverklaarbare oversterfte en het aantal vaccinaties. Wat we dus nu gaan doen is hetzelfde rekenmodel toepassen op de cijfers van andere landen. Dit doen we met gebruikmaking van de cijfers van Our World In Data>>>>>>>>lees verder


Plaats een reactie ...

Reageer op "Oversterfte in Nederland en in het buitenland in cijfers"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Er stierven in Japan beduidend >> Dr. Sabine Hazan mocht eindelijk >> Booster vaccinaties lijken >> Maurice de Hond geeft commentaar >> Opsluiting van kwetsbare mensen >> mRNA vaccinatie tegen coronavirus >> Vitamine-C infusen met hoge >> Hydroxychloroquine plus azithromycine >> Oversterfte in Nederland en >> Oversterfte in Duitsland is >>