27 maart 2023: Het artsencollectief heeft een opiniestuk over ivermectine uit de Australische Spectator vertaald met link naar het oorspronkelijke artikel. Het is een veelzeggend artikel dat ook geldt voor de Nederlandse situatie. Lees op de website van het RIVM wat zij schrijven over ivermectine: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/11/30/waarom-helpt-ivermectine-niet-tegen-corona   

Een citaat uit het artikel van het artsencollectief: 

"In wiens belang worden deze beslissingen eigenlijk genomen? Ivermectine is veilig, goedkoop, volledig goedgekeurd en is effectief gebleken bij de preventie en behandeling van Covid, zoals zal worden aangetoond."

Nog een citaat: 

Wat de TGA doet, is zich beroepen op de veiligheid en het gebrek aan bewijs tegen ivermectine, en vervolgens in plaats daarvan kiezen voor vaccins die slechts voorlopig zijn goedgekeurd, nieuw zijn, slecht zijn getest en waarvan de veiligheidsgegevens ontbreken. Dit zijn vaccins die in werkelijkheid niet goed werken en tegelijkertijd het hoogste percentage bijwerkingen hebben van alle geneesmiddelen die ooit zijn voorgeschreven, volgens informatie van de overheid, zowel in Australië als in het buitenland.

Hier het originele Engelstalige artikel. Daaronder de vertaling van het artsencollectief: 

Did the ivermectin ban cost lives?

Zie deze vertaling van het artsencollectief voor Nederlandse tekst van het artikel:

Heeft het verbod op ivermectine levens gekost?

In Nederland werden artsen die ivermectine voorschreven voor Covid-19-patiënten vervolgd door de Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ). Maar niet alleen in Nederland. Ivermectine is een van de veiligste medicijnen ter wereld en is miljarden malen voorgeschreven sinds de jaren 80. Het heeft onder meer antivirale eigenschappen, en de aanwijzingen dat het ook tegen Covid-19 werkt zijn sterk. Waarom moest ivermectine dan toch met alle macht worden tegengewerkt? Wereldwijd? En heeft dit mensenlevens gekost?

De Australische Kara Thomas, secretaris van de Australische Medical Professionals’ Society, en Andrew McIntyre, gastro-enteroloog aan de Sunshine Coast van Queensland, stellen deze vraag in hun opiniestuk voor de Australische Spectator.

Wij geven hier een integrale vertaling van dit artikel, dat grote parallellen met de Nederlandse situatie toont. Het oorspronkelijke artikel is hier te lezen:

“Het lijkt erop dat we in een realiteit leven waarin artsen worden gecensureerd en vroege behandelingen zoals ivermectine worden verboden, blijkbaar om ervoor te zorgen dat het vertrouwen van het publiek in de uitrol van vaccins door de overheid niet wordt ondermijnd.

AHPRA (Australian Health Practitioner Regulation Agency) en National Boards bedreigden artsen op 9 maart 2021 met regelgevende maatregelen als ze uitspraken deden die ‘het vertrouwen van het publiek in de uitrol van vaccinaties ondermijnden’. De TGA (Therapeutic Goods Administration) verbood ook het gebruik van ivermectine voor de preventie of behandeling van Covid in september 2021, omdat mensen volgens de TGA mogelijk niet willen worden gevaccineerd als ze er toegang toe hadden. Zien we een trend?>>>>>>>>lees verder13 maart 2023: 
Op deze website staan alle serieuzere studies uitgevoerd met ivermectine op volgorde van data gepubliceerd. Wie klikt op een vermeldde studie krijgt de belangrijkste uitkomsten en data van betreffende studie. De laatste update is van 10 maart 2023.

13 maart 2023: zie ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/ivermectine-als-profylactisch-middel-preventief-genomen-geeft-statistisch-significant-lagere-covid-19-infecties-ziekenhuisopnames-en-sterftecijfers-in-vergelijking-met-geen-gebruik-van-ivermectine.html

25 oktober 2022: Hier een gerandomiseerde studie met ivermectine waarvan de auteurs zeggen dat ivermectine geen verschil maakt in ernstig ziek worden. Maar het verschil in overlijden binnen 4 weken was 3 om 10 patiënten en evenzozeer was het verschil in mechanische ventilatie nodig hebben ook 4 versus 10 patiënten. Beide in het voordeel van ivermectine. Het is niet statistisch significant schrijven ze dan in JAMA maar op 250 patiënten een verschil van 7 sterfgevallen is niet niks lijkt mij. 

Klik op de titel voor het volledige studieverslag: 

Efficacy of Ivermectin Treatment on Disease Progression Among Adults With Mild to Moderate COVID-19 and ComorbiditiesThe I-TECH Randomized Clinical Trial

 

Results  Among 490 patients included in the primary analysis (mean age, 62.5 [8.7] years; 267 women [54.5%]), 52 of 241 patients (21.6%) in the ivermectin group and 43 of 249 patients (17.3%) in the control group progressed to severe disease (relative risk , 1.25; 95% CI, 0.87-1.80; P = .25). For all prespecified secondary outcomes, there were no significant differences between groups. Mechanical ventilation occurred in 4 (1.7%) vs 10 (4.0%) (RR, 0.41; 95% CI, 0.13-1.30; P = .17), intensive care unit admission in 6 (2.4%) vs 8 (3.2%) (RR, 0.78; 95% CI, 0.27-2.20; P = .79), and 28-day in-hospital death in 3 (1.2%) vs 10 (4.0%) (RR, 0.31; 95% CI, 0.09-1.11; P = .09). The most common adverse event reported was diarrhea (14 [5.8%] in the ivermectin group and 4 [1.6%] in the control group).

15 oktober 2022: een nieuwe grote prospectieve observatiestudie waarbij duizenden mensen (88.000) op het gebruik van ivermectine in een lage dosis, een hoge dosis en helemaal niet gebruiken werden onderzocht in het voorkomen of verminderen van besmet raken met het coronavirus - Covid-19 geeft aan dat het nemen van ivermectine mensen beter beschermd tegen het coronavirus dan geen ivermectine nemen. De onderzoekers stellen dat het gebruik van ivermectine leidde tot een verlaging van het infectiepercentage met 44%, een verlaging van het aantal ziekenhuisopnames met 56% en een verlaging van het sterftecijfer met 68%.

Uit het studieverslag: Bescherming tegen COVID-19-gerelateerde uitkomsten werd waargenomen op alle niveaus van ivermectinegebruik, met een opmerkelijke vermindering van het risico op overlijden bij de 50-jarige populatie en degenen met comorbiditeiten. De afname van het infectiepercentage was significant, ongeacht de mate van ivermectinegebruik. De resultaten van deze prospectieve observationele studie van een strikt gecontroleerde populatie van 223.128 deelnemers versterken de werkzaamheid van ivermectine en het aantonen van een dosis-respons-effect.

Deze studie, inmiddels peer reviewed, is 31 augustus 2022 gepubliceerd. Abstract staat onderaan artikel:  

Regular Use of Ivermectin as Prophylaxis for COVID-19 Led Up to a 92% Reduction in COVID-19 Mortality Rate in a Dose-Response Manner: Results of a Prospective Observational Study of a Strictly Controlled Population of 88,012 Subjects


26 september 2021: Ondanks het gedram van arts-bioloog Engelbert Valstar dat ik dit artikel zou moeten verwijderen van onze site omdat  ivermectine geen positief effect zou hebben bij patiënten besmet met het coronavirus - Covid-19, laat ik dit toch staan. Want ook uit een recente update van een meta-analyse van 24 september 2021 blijkt dat ivermectine 68% [52‑78%] effectief is vroeg gegeven als medicijn bij patiënten die al besmet waren en zelfs 86% [75‑92%] effectiviteit gegeven preventief (prophylactisch). 

Dit blijkt uit een update van deze meta-analyse, inmiddels over 64 studies: Ivermectin for COVID-19: real-time meta analysis of 64 studies

Op deze website staan alle serieuzere studies uitgevoerd met ivermectine op volgorde van data gepubliceerd. Wie klikt op een vermeldde studie krijgt de belangrijkste uitkomsten en data van betreffende studie. De laatste update is dus van 24 september 2021. Ik laat het aan de artsen en wetenschappers over om te oordelen maar laat dit artikel dus gewoon staan. Reacties kunt u geven onderaan artikel.  

Lees ook eens dit artikel: A major ivermectin study has been withdrawn, so what now for the controversial drug?

19 september 2021: Uit een studie bij gezondwerkers, artsen, verpleegkundigen, ambulancemedewerkers enz. in Dominicaanse Republiek, blijkt dat wanneer zij elke week ivermectine innemen deze gezondheidswerkers, die dus elke dag werken met patiënten besmet met het coronavirus - Covid-19, beter beschermd zijn (74 procent verschil) tegen een besmetting dan wanneer zij gewoon hun werk doen zonder extra ivermectine.  

In 28 dagen follow-up werd een duidelijk betere  bescherming van ivermectine waargenomen ter voorkoming van infectie door SARS-CoV-2: 1,8% versus 6,6% vergeleken met degenen die het niet gebruikten (6,6%; p-waarde = 0,006), met een risicoreductie van 74% (HR 0,26, 95% BI [0,10,0,71])

Het studierapport van deze studie is gratis in te zien. Klik op de volgende link. 

Ivermectin as a SARS-CoV-2 Pre-Exposure Prophylaxis Method in Healthcare Workers: A Propensity Score-Matched Retrospective Cohort Study6 mei 2021: Bron: ivmmeta Covid Analysis, Nov 26, 2020 (Version 73May 6, 2021)

Uit een meta-analyse van 53 studies blijkt ivermectine, een parasitair medicijn (wormenkuur) bijzonder effectief in het bestrijden van het coronavirus - Covid-19. Uit een meta-analyse blijkt dat 52 van de 53 onderzochte studies een positief effect geven op ernstig ziek worden en kans op overlijden. 

De meta-analyse van willekeurige effecten met gepoolde effecten laat 81% en 85% verbetering zien voor vroege behandeling van de ziekte en profylaxe (RR 0,19 [0,10-0,39] en 0,15 [0,09-0,25]).
Resultaten zijn vergelijkbaar na uitsluiting gebaseerde gevoeligheidsanalyse, met 83% en 87% verbetering (RR 0,17 [0,11-0,25] en 0,13 [0,07-0,25]).

96% van de 27 gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken (RCT's) rapporteren positieve effecten, met een geschatte verbetering van 74% en 83% voor vroege behandeling en profylaxe (RR 0,26 [0,16-0,42] en 0,17 [0,05-0,61]).

Toch wel vreemd dat ivermectine niet genoemd wordt in de medicijnen met positieve effecten zoals bv in de Volkskrant vandaag. 

Vergeleken met andere medicijnen springt ivermectine er echt uit met veruit de meeste studies daarnaar gedaan

Evidence base used for other COVID-19 approvals
Medication Studies Patients Improvement
Remdesivir (USA) 1 1,063 31%
Casiri/imdevimab (USA) 1 799 66%
Budesonide (UK) 1 1,779 17%
Ivermectin evidence 53 17,582 72% [64‑78%]


Ik zal maar geen verdere vertalingen maken maar in deze meta-analyse staan hele interessante grafieken. Klik op de titel voor het volledige studierapport.:

Ivermectin for COVID-19: real-time meta analysis of 53 studies


98% of the 53 studies to date report positive effects (25 statistically significant in isolation).
Random effects meta-analysis with pooled effects shows 81% and 85% improvement for early treatment and prophylaxis (RR 0.19 [0.10-0.39] and 0.15 [0.09-0.25]). Results are similar after exclusion based sensitivity analysis, with 83% and 87% improvement (RR 0.17 [0.11-0.25] and 0.13 [0.07-0.25]).
76% and 80% lower mortality is observed for all treatment delays and for early treatment (RR 0.24 [0.14-0.42] and 0.20 [0.06-0.60]).
96% of the 27 Randomized Controlled Trials (RCTs) report positive effects, with an estimated improvement of 74% and 83% for early treatment and prophylaxis (RR 0.26 [0.16-0.42] and 0.17 [0.05-0.61]).
The probability that an ineffective treatment generated results as positive as the 53 studies to date is estimated to be 1 in 167 trillion (p = 0.000000000000006). It is extremely unlikely that the observed results could have occurred by chance.
Heterogeneity arises from many factors including treatment delay, patient population, the effect measured, variants, and treatment regimens. The consistency of positive results across a wide variety of cases is remarkable. Heterogeneity is low when looking at specific cases, for example early treatment mortality.
All data to reproduce this paper and the sources are in the appendix. See [BryantHillKoryLawrieNardelli] for other meta analyses, all with similar results confirming effectiveness.
Improvement Studies Authors Patients
Early treatment 81% [61‑90%] 19 177 1,962
Late treatment 43% [27‑56%] 20 143 6,831
Prophylaxis 85% [75‑91%] 14 108 8,789
Mortality 76% [58‑86%] 19 157 7,292
RCTs only 64% [48‑76%] 27 246 4,849
All studies 72% [64‑78%] 53 428 17,582
Evidence base used for other COVID-19 approvals
Medication Studies Patients Improvement
Remdesivir (USA) 1 1,063 31%
Casiri/imdevimab (USA) 1 799 66%
Budesonide (UK) 1 1,779 17%
Ivermectin evidence 53 17,582 72% [64‑78%]

These results suggest that compassionate use of weekly ivermectin could be an option as a preventive method in healthcare workers and as an adjunct to immunizations

 2021 Aug; 13(8): e17455.
Published online 2021 Aug 26. doi: 10.7759/cureus.17455
PMCID: PMC8405705
PMID: 34513523

Ivermectin as a SARS-CoV-2 Pre-Exposure Prophylaxis Method in Healthcare Workers: A Propensity Score-Matched Retrospective Cohort Study

Monitoring Editor: Alexander Muacevic and John R Adler

Abstract

Background: Ivermectin is a drug that has been shown to be active against coronavirus disease 19 (COVID-19) in previous studies. Healthcare personnel are highly exposed to severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infection. Therefore, we decided to offer them ivermectin as a pre-exposure prophylaxis (PrEP) method.

Purpose: Primary outcome was to measure the number of healthcare workers with symptomatic SARS-CoV-2 infection and a positive reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) COVID-19 test in the ivermectin group and in the control group. Secondary outcome was to measure the number of sick healthcare workers with a positive RT-PCR COVID-19 test whose condition deteriorated and required hospitalization and/or an Intensive Care Unit (ICU), or who died, in the ivermectin group and in the control group.

Material and methods: This observational and retrospective cohort study was carried out in two medical centers, Centro Medico Bournigal (CMBO) in Puerto Plata and Centro Medico Punta Cana (CMPC) in Punta Cana, Dominican Republic. The study began on June 29, 2020, and ended on July 26, 2020. A Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Propensity Score Matching procedure was applied in a 1:1 ratio to homogeneously evaluate 271 healthcare personnel that adhered to a PrEP program with ivermectin at a weekly oral (PO) dose of 0.2 mg/kg, and 271 healthcare personnel who did not adhere to the program were assigned as a control group.

Results: In 28 days of follow-up, significant protection of ivermectin preventing the infection from SARS-CoV-2 was observed: 1.8% compared to those who did not take it (6.6%; p-value = 0.006), with a risk reduction of 74% (HR 0.26, 95% CI [0.10,0.71]). 

Acknowledgments

The authors wish to acknowledge all healthcare personnel of the participating institutions for their invaluable professional dedication and interest in data collection.

Notes

The content published in Cureus is the result of clinical experience and/or research by independent individuals or organizations. Cureus is not responsible for the scientific accuracy or reliability of data or conclusions published herein. All content published within Cureus is intended only for educational, research and reference purposes. Additionally, articles published within Cureus should not be deemed a suitable substitute for the advice of a qualified health care professional. Do not disregard or avoid professional medical advice due to content published within Cureus.

The authors have declared that no competing interests exist.

Human Ethics

Consent was obtained or waived by all participants in this study. Grupo Rescue Ethics Committee issued approval ME-GRUR-328-2020. This study was submitted for consideration, comment, guidance and approval to the Grupo Rescue Ethics Committee before the Ivermectin pre-exposure prophylaxis started.

Animal Ethics

Animal subjects: All authors have confirmed that this study did not involve animal subjects or tissue.

References

1. The FDA-approved drug ivermectin inhibits the replication of SARS-CoV-2 in vitro. Caly L, Druce JD, Catton MG, Jans DA, Wagstaff KM. Antiviral Res. 2020;178:104787. [PMC free article] [PubMed[]
2. Favorable outcome on viral load and culture viability using Ivermectin in early treatment of non-hospitalized patients with mild COVID-19 - a double-blind, randomized placebo-controlled trial Biber A, Mandelboim M, Harmelin G, et al. medRxiv. 2021 []
3. Antiviral effect of high-dose ivermectin in adults with COVID-19: a proof-of-concept randomized trial. Krolewiecki A, Lifschitz A, Moragas M, et al. EClinicalMedicine. 2021;37:100959. [PMC free article] [PubMed[]
4. Review of the emerging evidence demonstrating the efficacy of ivermectin in the prophylaxis and treatment of COVID-19. Kory P, Meduri GU, Varon J, Iglesias J, Marik PE. Am J Ther. 2021;28:0–318. [PMC free article] [PubMed[]
5. Ivermectin for prevention and treatment of COVID-19 infection: a systematic review, meta-analysis, and trial sequential analysis to inform clinical guidelines. Bryant A, Lawrie TA, Dowswell T, Fordham EJ, Mitchell S, Hill SR, Tham TC. Am J Ther. 2021;28:0–60. [PMC free article] [PubMed[]
6. The use of compassionate ivermectin in the management of symptomatic outpatients and hospitalized patients with clinical diagnosis of Covid-19 at the Centro Medico Bournigal and at the Centro Medico Punta Cana, Grupo Rescue, Dominican Republic, from May 1 to August 10, 2020. Morgenstern J, Redondo JN, León AD, et al. https://www.longdom.org/open-access/the-use-of-compassionate-ivermectin-in-the-management-of-symptomatic-outpatients-and-hospitalized-patients-with-clinical.pdf J Clin Trials. 2021;11 []
7. The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) statement: guidelines for reporting observational studies. von Elm E, Altman DG, Egger M, et al. Lancet. 2007;370:1453–1457. [PubMed[]
8. Safety, tolerability, and pharmacokinetics of escalating high doses of ivermectin in healthy adult subjects. Guzzo C, Furtek C, Porras A, et al. https://accp1.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1177/009127002237994 J Clin Pharmacol. 2013;42:1122–1133. [PubMed[]
9. Safety and pharmacokinetic profile of fixed-dose ivermectin with an innovative 18mg tablet in healthy adult volunteers. Muñoz J, Ballester MR, Antonijoan RM, et al. PLoS Negl Trop Dis. 2018;12:0. [PMC free article] [PubMed[]
10. Influence of the route of administration on efficacy and tissue distribution of ivermectin in goat. Lespine A, Alvinerie M, Sutra JF, Pors I, Chartier C. Vet Parasitol. 2005;128:251–260. [PubMed[]
11. Role of ivermectin in the prevention of SARS-CoV-2 infection among healthcare workers in India: a matched case-control study. Behera P, Patro BK, Singh AK, et al. PLoS One. 2021;16:0. [PMC free article] [PubMed[]
12. A randomized trial - intensive treatment based in ivermectin and iota-carrageenan as pre-exposure prophylaxis for COVID-19 in healthcare agents Chahla RE, Ruiz LM, Ortega ES, et al. medRxiv. 2021 []

Articles from Cureus are provided here courtesy of Cureus Inc.

Non-use of ivermectin was associated with a 12.5-fold increase in mortality rate and a seven-fold increased risk of dying from COVID-19 compared to the regular use of ivermectin. This dose-response efficacy reinforces the prophylactic effects of ivermectin against COVID-19.

ORIGINAL ARTICLE 
 PEER-REVIEWED

Regular Use of Ivermectin as Prophylaxis for COVID-19 Led Up to a 92% Reduction in COVID-19 Mortality Rate in a Dose-Response Manner: Results of a Prospective Observational Study of a Strictly Controlled Population of 88,012 SubjectsAbstract

Background

We have previously demonstrated that ivermectin used as prophylaxis for coronavirus disease 2019 (COVID-19), irrespective of the regularity, in a strictly controlled citywide program in Southern Brazil (Itajaí, Brazil), was associated with reductions in COVID-19 infection, hospitalization, and mortality rates. In this study, our objective was to determine if the regular use of ivermectin impacted the level of protection from COVID-19 and related outcomes, reinforcing the efficacy of ivermectin through the demonstration of a dose-response effect.

Methods

This exploratory analysis of a prospective observational study involved a program that used ivermectin at a dose of 0.2 mg/kg/day for two consecutive days, every 15 days, for 150 days. Regularity definitions were as follows: regular users had 180 mg or more of ivermectin and irregular users had up to 60 mg, in total, throughout the program. Comparisons were made between non-users (subjects who did not use ivermectin), and regular and irregular users after multivariate adjustments. The full city database was used to calculate and compare COVID-19 infection and the risk of dying from COVID-19. The COVID-19 database was used and propensity score matching (PSM) was employed for hospitalization and mortality rates.

Results

Among 223,128 subjects from the city of Itajaí, 159,560 were 18 years old or up and were not infected by COVID-19 until July 7, 2020, from which 45,716 (28.7%) did not use and 113,844 (71.3%) used ivermectin. Among ivermectin users, 33,971 (29.8%) used irregularly (up to 60 mg) and 8,325 (7.3%) used regularly (more than 180 mg). The remaining 71,548 participants were not included in the analysis. COVID-19 infection rate was 49% lower for regular users (3.40%) than non-users (6.64%) (risk rate (RR): 0.51; 95% CI: 0.45-0.58; p < 0.0001), and 25% lower than irregular users (4.54%) (RR: 0.75; 95% CI: 0.66-0.85; p < 0.0001). The infection rate was 32% lower for irregular users than non-users (RR: 0.68; 95% CI: 0.64-0.73; p < 0.0001). Among COVID-19 participants, regular users were older and had a higher prevalence of type 2 diabetes and hypertension than irregular and non-users. After PSM, the matched analysis contained 283 subjects in each group of non-users and regular users, between regular users and irregular users, and 1,542 subjects between non-users and irregular users. The hospitalization rate was reduced by 100% in regular users compared to both irregular users and non-users (p < 0.0001), and by 29% among irregular users compared to non-users (RR: 0.781; 95% CI: 0.49-1.05; p = 0.099). Mortality rate was 92% lower in regular users than non-users (RR: 0.08; 95% CI: 0.02-0.35; p = 0.0008) and 84% lower than irregular users (RR: 0.16; 95% CI: 0.04-0.71; p = 0.016), while irregular users had a 37% lower mortality rate reduction than non-users (RR: 0.67; 95% CI: 0.40-0.99; p = 0.049). Risk of dying from COVID-19 was 86% lower among regular users than non-users (RR: 0.14; 95% CI: 0.03-0.57; p = 0.006), and 72% lower than irregular users (RR: 0.28; 95% CI: 0.07-1.18; p = 0.083), while irregular users had a 51% reduction compared to non-users (RR: 0.49; 95% CI: 0.32-0.76; p = 0.001).

Conclusion

Non-use of ivermectin was associated with a 12.5-fold increase in mortality rate and a seven-fold increased risk of dying from COVID-19 compared to the regular use of ivermectin. This dose-response efficacy reinforces the prophylactic effects of ivermectin against COVID-19.

Risk-of-dying-from-COVID-19-among-ivermectin-non-users,-regular-users,-and-irregular-users

Figure 5: Risk of dying from COVID-19 among ivermectin non-users, regular users, and irregular users

RR = risk ratio; CI = confidence interval.

Conclusions

The regular use of ivermectin decreased hospitalization for COVID-19 by 100%, mortality by 92%, and the risk of dying from COVID-19 by 86% when compared to non-users.

Protection from COVID-19-related outcomes was observed across all levels of ivermectin use, with a notable reduction in risk of death in the over 50-year-old population and those with comorbidities. The reduction in infection rate was significant, irrespective of the level of ivermectin use. The results of this prospective observational study of a strictly controlled population of 223,128 participants reinforce the efficacy of ivermectin and the demonstration of a dose-response effect.


References

 1. Mastrangelo E, Pezzullo M, De Burghgraeve T, et al.: Ivermectin is a potent inhibitor of flavivirus replication specifically targeting NS3 helicase activity: new prospects for an old drug. J Antimicrob Chemother. 2012, 67:1884-94. 10.1093/jac/dks147
 2. Wagstaff KM, Sivakumaran H, Heaton SM, Harrich D, Jans DA: Ivermectin is a specific inhibitor of importin α/β-mediated nuclear import able to inhibit replication of HIV-1 and dengue virus. Biochem J. 2012, 443:851-6. 10.1042/BJ20120150
 3. Crump A: Ivermectin: enigmatic multifaceted 'wonder' drug continues to surprise and exceed expectations. J Antibiot (Tokyo). 2017, 70:495-505. 10.1038/ja.2017.11
 4. Heidary F, Gharebaghi R: Ivermectin: a systematic review from antiviral effects to COVID-19 complementary regimen. J Antibiot (Tokyo). 2020, 73:593-602. 10.1038/s41429-020-0336-z
 5. Li N, Zhao L, Zhan X: Quantitative proteomics reveals a broad-spectrum antiviral property of ivermectin, benefiting for COVID-19 treatment. J Cell Physiol. 2021, 236:2959-75. 10.1002/jcp.30055
 6. Jin L, Feng X, Rong H, et al.: The antiparasitic drug ivermectin is a novel FXR ligand that regulates metabolism. Nat Commun. 2013, 4:1937. 10.1038/ncomms2924
 7. Yang JS, Qi W, Farias-Pereira R, Choi S, Clark JM, Kim D, Park Y: Permethrin and ivermectin modulate lipid metabolism in steatosis-induced HepG2 hepatocyte. Food Chem Toxicol. 2019, 125:595-604. 10.1016/j.fct.2019.02.005
 8. Cairns DM, Giordano JE, Conte S, Levin M, Kaplan DL: Ivermectin promotes peripheral nerve regeneration during wound healing. ACS Omega. 2018, 3:12392-402. 10.1021/acsomega.8b01451
 9. Zheng YY, Ma YT, Zhang JY, Xie X: COVID-19 and the cardiovascular system. Nat Rev Cardiol. 2020, 17:259-60. 10.1038/s41569-020-0360-5
 10. Nagai H, Satomi T, Abiru A, et al.: Antihypertrophic effects of small molecules that maintain mitochondrial ATP levels under hypoxia. EBioMedicine. 2017, 24:147-58. 10.1016/j.ebiom.2017.09.022
 11. Park A, Iwasaki A: Type I and type III interferons - induction, signaling, evasion, and application to combat COVID-19. Cell Host Microbe. 2020, 27:870-8. 10.1016/j.chom.2020.05.008
 12. Zhang X, Song Y, Ci X, et al.: Ivermectin inhibits LPS-induced production of inflammatory cytokines and improves LPS-induced survival in mice. Inflamm Res. 2008, 57:524-9. 10.1007/s00011-008-8007-8
 13. Zaidi AK, Dehgani-Mobaraki P: The mechanisms of action of ivermectin against SARS-CoV-2-an extensive review. J Antibiot (Tokyo). 2022, 75:60-71. 10.1038/s41429-021-00491-6
 14. Matsuyama T, Kubli SP, Yoshinaga SK, Pfeffer K, Mak TW: An aberrant STAT pathway is central to COVID-19. Cell Death Differ. 2020, 27:3209-25. 10.1038/s41418-020-00633-7
 15. Dou Q, Chen HN, Wang K, et al.: Ivermectin induces cytostatic autophagy by blocking the PAK1/Akt axis in breast cancer. Cancer Res. 2016, 76:4457-69. 10.1158/0008-5472.CAN-15-2887
 16. Layhadi JA, Turner J, Crossman D, Fountain SJ: ATP evokes Ca2+ responses and CXCL5 secretion via P2X4 receptor activation in human monocyte-derived macrophages. J Immunol. 2018, 200:1159-68. 10.4049/jimmunol.1700965
 17. Juarez M, Schcolnik-Cabrera A, Dueñas-Gonzalez A: The multitargeted drug ivermectin: from an antiparasitic agent to a repositioned cancer drug. Am J Cancer Res. 2018, 8:317-31.
 18. Andersson U, Ottestad W, Tracey KJ: Extracellular HMGB1: a therapeutic target in severe pulmonary inflammation including COVID-19?. Mol Med. 2020, 26:42. 10.1186/s10020-020-00172-4
 19. Yan S, Ci X, Chen N, et al.: Anti-inflammatory effects of ivermectin in mouse model of allergic asthma. Inflamm Res. 2011, 60:589-96. 10.1007/s00011-011-0307-8
 20. Kaur H, Shekhar N, Sharma S, Sarma P, Prakash A, Medhi B: Ivermectin as a potential drug for treatment of COVID-19: an in-sync review with clinical and computational attributes. Pharmacol Rep. 2021, 73:736-49. 10.1007/s43440-020-00195-y
 21. Zaidi AK, Dehgani-Mobaraki P: The mechanisms of action of ivermectin against SARS-CoV-2: an evidence-based clinical review article. J Antibiot (Tokyo). 2022, 75:122. 10.1038/s41429-021-00430-5
 22. Kalfas S, Visvanathan K, Chan K Drago J: The therapeutic potential of ivermectin for COVID-19: a systematic review of mechanisms and evidence. . medRxiv. 2020, 10.1101/2020.11.30.20236570
 23. Behera P, Patro BK, Singh AK, et al.: Role of ivermectin in the prevention of SARS-CoV-2 infection among healthcare workers in India: a matched case-control study. PLoS One. 2021, 16:e0247163. 10.1371/journal.pone.0247163
 24. Hellwig MD, Maia A: A COVID-19 prophylaxis? Lower incidence associated with prophylactic administration of ivermectin. Int J Antimicrob Agents. 2021, 57:106248. 10.1016/j.ijantimicag.2020.106248
 25. Kerr L, Cadegiani FA, Baldi F, et al.: Ivermectin prophylaxis used for COVID-19: a citywide, prospective, observational study of 223,128 subjects using propensity score matching. Cureus. 2022, 14:e21272. 10.7759/cureus.21272
 26. Coronavirus epidemiological data - State of Santa Catarina. (2022). Accessed: July 8, 2022: https://itajai.sc.gov.br/noticias/59/boletins-coronavirus.
 27. Boing AF, Lunardon C: Trend in the mortality and incidence from AIDS in Itajaí (Santa Catarina) between 1990 and 2005. (Article in Portuguese). Arch Catarin Med. 2009, 38:59-65.
 28. HIV/AIDS and port workers: a resource pack for unions. (2013). Accessed: January 22, 2021: https://www.itfglobal.org/sites/default/files/resources-files/HIV_AIDS_portworkers.pdf.
 29. Zhang J: Hospital avoidance and unintended deaths during the COVID-19 pandemic. Am J Health Econ. 2021, 7:405-26. 10.1086/715158
 30. Eichler HG, Pignatti F, Schwarzer-Daum B, et al.: Randomized controlled trials versus real world evidence: neither magic nor myth. Clin Pharmacol Ther. 2021, 109:1212-8. 10.1002/cpt.2083
 31. Wang SV, Schneeweiss S, Gagne JJ, Evers T, Gerlinger C, Desai R, Najafzadeh M: Using real-world data to extrapolate evidence from randomized controlled trials. Clin Pharmacol Ther. 2019, 105:1156-63. 10.1002/cpt.1210
 32. Franklin JM, Schneeweiss S: When and how can real world data analyses substitute for randomized controlled trials?. Clin Pharmacol Ther. 2017, 102:924-33. 10.1002/cpt.857


Plaats een reactie ...

14 Reacties op "Ivermectine, een zogeheten antiparasitair middel (wormenkuur), blijkt wel degelijk het coronavirus - Covid-19 zeer goed te kunnen bestrijden. Uit meta analyse van 64 studies blijkt zeer grote effectiviteit."

 • Kees :
  Engelbert hier staat een update van de studies met ivermectine. https://ivmmeta.com
  • e.valstar :
   Kees je bent dom. De feiten zijn onweerlegbaar: het werkt niet.
 • Lies :
  Al die actieve trollen hier heerlijk! We worden er gewoon ingeluisd!
  Ze kunnen er niet omheen Ivermectine werkt blijkt uit vele studies.
  • e.valstar :
   beste Lies u hebt niet de bagage om zin en onzin te scheiden. Ivermectine is aantoonbaar onwerkzaam ; veel slimmer was (en is) om te vaccineren. U en Kees Braam hebben zichzelf er al lekker ingeluisd. Jammer van deze kankerwebsite. Qua kanker vaak goed maar aangaande Covid de weg kwijt.
   • Raza :
    Het valt op hoe u uithaalt naar bewezen studies van werkzaamheid van ivermectine. Uw antwoorden liegen er niet om...kom maar eerst eens met bewijs dat de vaccins NIET de oorzaak zijn van de hoge oversterfte en bijwerkingen. Het roepen dat vaccinatie alleen tegen besmetting met het virus werkt is nooit bewezen. Notabeneis het vaccin NOOIT goedgekeurd. Het is een experiment. Er is geen data en die gaan we ook nooit krijgen. Dus dat stinkt. Men DURFT niet te onderzoeken of de bijwerkingen door de vaccins komen. Waar ben je dan bang voor? Goed...de (wakkere) mens is gelukkig in staat zelf na te denken en gezonde conclusies te trekken. Bovendien is er legio bewijs te vinden uit studies waaruit blijkt dat ivermectine WEL werkt. Ik heb gisteren 1 tablet geslikt omdat ik met c besmet ben en zeer ziek was, flauwgevallen, koorts etc. Vandaag (24okt) ben ik alweer op een voel me steeds beter worden. Morgen ben ik weer fit dat weet ik zeker! Ik ben mijn eigen bewijs dat ivermectine wel degelijk werkt!!!
 • e.valstar :
  Deze studie deugt niet. Of het betreft niet gerandomiseerd onderzoek of zelfs niet gepubliceerd onderzoek. Zelf vond ik door ivermectine rand* Covid-19 7 studies : allen negatief.Kees je zakt door de vloer door deze hysterische onzin te publiceren.
  • e.valstar :
   Kees trek dit artikel in. Het betreft nep, niet vergelijkend en ander slecht onderzoek/dan wel werk dat niet eens gepubliceerd is. Zie ook de 4 RCT's die ik hieronder aanvoer en waaruit blijkt dat ivermectine niet werkt. Vaccineren zou je verder expliciet op grond van de research kunnen en moeten aanbevelen.
  • Kees :
   Engelbert ik weet niet wat je allemaal wilt aantonen, maar als je zo nodig hier commentaar op wilt geven doe dat dan hier met bewijzen. En zonder persoonlijke aantijgingen.

   Je stuurde me deze studies hier kan iedereen dan op reageren.

   Deze stuurde je me: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33662102/

   En deze: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33175880/

   En deze met commentaar:
   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8250562/

   Door ivermectine niet minder snel in het ziekenhuis ; ook de tijd
   > waarna dat gebeurde was niet verschillend ; wel met ivermectine iets
   > minder snel maar niet minder vaak aan de beademing : het eerste van
   > deze 2 was ook na de vereiste Bonferroni-correctie (is weer minstens
   > een factor 3)niet meer significant ; vele andere parameters hadden een
   > P-waarde groter dan 0,05.
   >
   > Zo kan ik doorgaan. Opvallend is dat juist gerandomiseerde studie en
   > vooral de grotere negatief zijn voor ivermectine en nog meer wanneer
   > we dan naar de sterfte kijken. Ik stel voor om de studies die ik nu in
   > meerdere mails genoemd heb, dat je die ook gaat publiceren met mijn
   > commentaar erbij.

   Ook deze studie stuurde je mij met commentaar:

   https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33278625/

   Hier lijken de patienten met lichte symptomen korter ziek in een groep, maar niet met doxycycline erbij ; piunt is dat er naast de placebogroep 3 groepen zijn; de Bonferroni-correctie brengt de significantie grens naar 0,05/3 is < dan 0,02 ; dus ook dit resultaat is dus niet significant ; ook dit onderzoek pleit tegen ivermectine ; ik kijk alleen naar RCT's ; niet naar metaanalyses waarin allerlei deels gefingeerd onderzoek zit en het meeste niet gerandomiseerd is


   Mocht je nog meer willen plaatsen doe dat dan hier rechtstreeks en niet via mail.

   Groeten, Kees
   • e.valstar :
    beste Kees: er worden 3 RCT"s genoemd : 1 staat ook op pubmed maar vond geen verschil ; de andere 2 staan niet op pubmed en bij aanklikken zijn er geen gegevens ; hooguit een pleidooi voor ivermectine ; kortom geen rechtstreekse RCT die iets aantoont ten gunste van ivermectine ; voorts 2 metaanalyses net als deze, maar een gaat niet over RCT's en de andere gooit alles op een hoop. Dus een RCT in de lijst is net als de 3 of 4 studies die ik al noemde negatief voor ivermectine. Ivermectine werkt dus niet. Kees het wordt tijd dat je actief vaccineren gaat aanraden en metterdaad dit onzinverhaal verwijdert.
    • e.valstar :
     Waarom staat dit verhaal waarvan de conclusie aantoonbaar gelogen is er nog steeds op?
     • e.valstar :
      De doden die nu nog vallen, vallen vooral onder niet gevaccineerde ouderen en ouderen die nul keer geboosterd zijn. Ivermectine, maar ook hydroxychlorokinine zijn bewezen ineffectief. Wie claimt dat deze 2 middelen werken maakt zich schuldig aan desinformatie en kan als niet integer worden gekwalificeerd.
      • Kees :
       Engelbert misschien moet je dit artikel eens lezen en doorklikken op de links. Https://maurice.nl/2021/12/25/hadden-ze-maar-geluisterd

       De effectiviteit van de vaccins en ook van de boosters is maar heel tijdelijk. Grote studies tonen aan dat natuurlijke immuniteit het beste werkt.

       En Jou opmerking dat alleen ongevaccineerden overlijden is klinklare onzin. 98 procent van de IC opnames zijn gevaccineerd. Ouderdom en onderli en onderliggende ziektes als diabetes, overgewicht, hart-en vaakziektes zijn bepalende factoren.
       En misschien zelfs wel de vaccins zelf voor de jongere mensen.
       • Raza :
        De vele mensen die spontaan overlijden zijn ALLEMAAL GEVACCINEERDEN! In mijn eigen omgeving al sowieso 7 overkomen! Dus NEE...NOOIT vaccineren met dit goedje.
       • Herman van Hedel :
        en zo is het Kees. Deze meneer is het spoor een beetje bijster...

Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Ivermectine verminderde risico >> Ivermectine als profylactisch >> Corona virus: Artikelen over >>