De Infolijn Alternatieve geneeswijzen  website: https://www.wijzernaargezondheid.nl is een patiënteninitiatief, onafhankelijk van beroepsorganisaties of commercie.

Wijzer naar Gezondheid

Meer eigen keuze, meer zelfregie, meer leefstijladvies

Integrale gezondheidszorg is duurzame zorg:

 • waarin wordt gekeken naar 'heel de mens';
 • waarin de patiënten centraal staan;
 • waarin patiënten zelf keuzes kunnen maken uit álle geschikte behandelingen, geholpen door de behandelaar, gebaseerd op betrouwbare informatie;
 • waarin reguliere én complementaire manieren van behandelen gelijkwaardig zijn;
 • waarin gestreefd wordt naar optimale gezondheid en optimaal herstel.

Lees meer over integrale gezondheidszorg ...

Therapieën die veilig en effectief zijn zouden breed moeten worden aangeboden. Acupunctuur, homeopathie, natuurgeneeskunde, antroposofische geneeskunde, biofysische geneeskunde, neuraaltherapie … zowel de complementaire als de reguliere geneeskunde is voor ongeveer 40% werkzaam gebleken. Omdat ze elkaar aanvullen, zouden ze beide op gelijke wijze beschikbaar moeten zijn voor patiënten.

De helft van onze bevolking heeft minstens één chronische aandoening en in de huisartsenpraktijk mondt 30% van de consulten uit in de conclusie ‘SOLK’ (Somatisch Onvoldoende Verklaarde Klachten). Veel patiënten met deze 'diagnose' zouden gebaat zijn bij een bredere behandeling dan alleen met reguliere middelen.

 Zie ook de website https://www.platform-ig.nl/

Waarom dit platform?

Gezondheidszorg bestaat bij de gratie van de zorgvrager. Een duurzame verbetering van de gezondheid en een aanzienlijke en blijvende kostenverminderingen in de zorg dient de zorgvrager en de samenleving [1]. Dit is uitsluitend mogelijk vanuit een nieuwe visie op gezondheid en gezondheidszorg. Daartoe ontwikkelde dr. Machteld Huber een nieuwe definitie, die inmiddels in brede kring wordt gehanteerd:

“Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven [2].”

In de visie van dr. Huber zitten expliciete aandachtspunten die het Platform IG onderschrijft:

 • wat mensen belangrijk vinden voor hun gezondheid;
 • wat mensen zelf voor hun gezondheid kunnen doen;
 • een integrale aanpak vanuit de geneeskunde;
 • patiënten en hun eigen inbreng staan centraal;
 • de arts is vooral coach en gezondheidsadviseur die het zelfherstellend vermogen ondersteunt en minder ‘behandelaar’;
 • bevordering van gezondheid is de essentiële opdracht voor de gezondheidszorg: voorlichting en opvoeding.

Plaats een reactie ...

Reageer op "Infolijn integrale gezondheid. Wijzer naar Gezondheid Meer eigen keuze, meer zelfregie, meer leefstijladvies"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Stichting Gezondheid Actueel >> Academische ziekenhuizen Nederland >> Academische ziekenhuizen België >> Antikankerfonds: Belgisch >> Arts en voeding adviseert >> AYA - adolescent and young >> Besteladressen voedingssupplementen,: >> Best Doctors is een organisatie >> De Vruchtenburg - FORTAgroep >> Erfelijkheid in beeld is een >>