3 november 2013: Marlies vroeg mij of ik o.a. Arabinoxylaan - MGN-3 (Biobran) en dr. Pfeifer kende. Hier een artikel over Arabinoxylaan - MGN-3 dat wij al respectievelijk in 2003 (van Springfield) en een studie uit 2010 hebben gepubliceerd. Zie gerelateerde artikelen. Ter aanvulling op onderstaande publicatie:

Arabinoxylaan - MGN-3 (zie ook artikel van Springfield over dit middel dat zij ook kunnen leveren)  heeft met name een immuuntherapeutisch effect en beschermt / herstelt ook de schadelijke effecten van bv. bestraling. zoals een studie met muizen laat zien. Bij chronische vermoeidheid  lijkt Arabinoxylaan minder effectief. Toch lijkt Arabinoxylaan - MGN dus een uitstekend aanvullend middel bij een behandeling van vele vormen van kanker. 

Marlies wees mij ook op een website van dr. Pfeifer die ook heel positief is over Arabinoxylaan - MGN te leveren onder de naam Biobran. Dr. Pfeifer heeft op zijn website een groot aantal vragen beantwoord over gebruik van Arabinoxylaan - MGN (Biobran). Is wel in het Engels maar in principe zijn de antwoorden hetzelfde als wat er in het artikel van Springfield staat. Overigens de niet-toxische aanvullende aanpak die dr. Pfeifer beschrijft voor o.a. prostaatkanker  (prostasol, imusan enz.) en borstkanker staat ook bij ons op de website en zou iedere complementair werkende arts in Nederland moeten kennen.

In de interventiebehandelingen hieronder wordt gesproken over TOCE i.p.v. TACE, dit is een embolisatie techniek met zover ik dat goed begrijp een olie achtige substantie diie radioactief (bestraling) is gemaakt. In dit studierapport: The Current Practice of Transarterial Chemoembolization for the Treatment of Hepatocellular Carcinoma  is goed te lezen welke vormen van embolisatie er gebruikt worden bij primaire leverkanker.

30 mei 2011: ik ben kanker-actueel aan het herzien en onderstaande informatie is zover ik dat kan beoordelen nog steeds correct en relevant.

Arabinoxylaan, een natuurlijke immuunstimulator ter voorkoming van recidieven.

Van de leverancier van Arabinoxylaan, een natuurlijk immuunstimulerend middel bij o.a. de ziekte van Kahler - Multiple Myeloma, maar ook bij andere vormen van kanker, ontving ik het onderstaande artikel. Ik plaats dit artikel met nadrukkelijk te zeggen dat we geen enkele commerciële binding hebben met Springfield de producent van Arabinoxylaan. Alle verantwoordelijkheid voor het waarheidsgehalte van dit artikel ligt bij de auteur van dit artikel en onze disclaimer is zoals op alles van deze website onverkort van toepassing. Toch is deze informatie over arabinoxylaan als middel ter voorkoming van recidieven en stimulatie van het immuunsysteem m.i. zo interessant dat ik dit artikel hier plaats.

ARABINOXYLAAN 
EN IMMUNITEIT

Een toenemend aantal mensen beschikt niet over een optimaal werkend immuun-systeem. De hectische, veeleisende samenleving veroorzaakt een onregelmatige levenswijze van veel - ook jonge - mensen. Deze manier van leven verzwakt het afweersysteem. Ondanks de vooruitgang van de geneeskunde is de toename van infectie- en immuniteitsziekten verontrustend. Wetenschappers toonden de laatste decennia aan dat twee derde van alle ernstige ziektegevallen afkomstig zijn van het slechter wordend milieu, stress en slechte eetgewoonten. Veel voedingstoffen verzwakken de immuniteit. Eén theelepel suiker bijvoorbeeld kan gedurende zes uur een remmende werking hebben op het menselijk afweersysteem (T- en NK-cellen). 
Daartegenover staat voeding die over preventieve en ondersteunende curatieve eigenschappen beschikt. Onderzoekers richten hun aandacht steeds meer op die voedingstoffen. Eén van de veelbelovende micronutriënten is arabinoxylaan. Deze voedingsvezel is een polysaccharide en heeft een immuunversterkende functie. Er is toenemend bewijs dat Natural Killer-cellen een cruciale rol vervullen als bewaker tegen vreemde stoffen in het lichaam. Arabinoxylaan stimuleert de aanmaak van NK-cellen tot een 3-voud. Voor een aantal aandoeningen kan dit bij de patiënt een aanmerkelijke verbetering van zijn levenskwaliteit betekenen. 

HET BELANG VAN EEN OPTIMALE IMMUNITEIT
Mensen met een verzwakt natuurlijk afweersysteem worden veel sneller getroffen door infectieziekten en immuniteitsgerelateerde aandoeningen zoals kanker en AIDS. Een slecht werkende cellulaire verdediging betekent ook dat men veel gevoeliger is voor stress. Veel fysieke en mentale aandoeningen worden hiermee in verband gebracht. Het afweersysteem beschermt ons tegen lichaamsvreemde stoffen (antigenen). Het immuunsysteem haalt zijn voornaamste kracht uit gezonde voedingselementen. De witte bloedcellen vormen het immuunsysteem. Een ander woord voor een witte bloedcel is leukocyt. Er bestaan verschillende soorten leukocyten.
De belangrijkste groep vormen de lymfocyten. Dit zijn letterlijk cellen van het lymfeweefsel. Hieronder vallen de B-cellen, de T-cellen (CD4-cellen en CD8-cellen) en de Natural Killer cellen (NK-cellen)

B-CEL
B-cellen zijn witte bloedcellen die verantwoordelijk zijn voor de aanmaak van antistoffen. B-cellen klonen zichzelf indien ze ziekmakende kiemen ontdekken. Ze zijn in staat om miljoenen bacillen onschadelijk te maken. Ze beschikken echter niet over de mogelijkheid om in zieke cellen binnen te dringen. Deze taak blijft voorbehouden aan T-suppressorcellen en Natural Killer cellen. De afweer die door B-cellen en hun antistoffen wordt verzorgd, wordt humorale immuniteit genoemd.

T-CEL 
T4 of CD4 cel
Een CD4+ T-lymfocyt wordt T4-cel of T-helpercel genoemd. Dit is een gespecialiseerde witte bloedcel (een bloedlichaampje) die een cruciale rol speelt in het immuunsysteem. Ze is zeer gevoelig voor kanker en het HIV-virus. Mensen met kanker of een HIV-besmetting zien hun aantal CD4-cellen fors dalen. De normale waarde CD4-cellen bedraagt 500 per mm3.
De T4-helpercellen zijn van cruciaal belang om andere immuniteitscellen te activeren. Ze zijn bijvoorbeeld noodzakelijk om de B-cellen en T-suppressorcellen 'alert' te houden. T-helpercellen zorgen er ook voor dat het menselijke immuniteitsleger weer tot rust komt als de antigenen zijn verwijderd. Men zou ze ook 'verkennercellen' kunnen noemen. 

T8 of CD8 cel
Een CD8+ T-lymfocyt wordt ook wel T8-cel of T-suppressorcel genoemd. Deze witte bloedcel (bloedlichaampje) speelt een belangrijke rol speelt in het immuunsysteem. Sommige CD8-cellen, cytotoxische T-lymfocyten (CTL's) herkennen en doden geïnfecteerde cellen. De T-suppressorcel doodt menselijke cellen die geïnfecteerd werden door virussen. Ze elimineert ook door kanker vervormde cellen. De T-suppressorcel is tenslotte ook verantwoordelijk voor het afstoten van vreemd lichaamweefsel en organen.

DE NATURAL KILLER CELLEN (NK-cellen)
Natural Killer cellen vormen het krachtigste onderdeel van de witte bloedcellen. Ze vertegenwoordigen circa 5% van de perifere lymfocytenpopulatie. Ze bevatten azuurkleurige granulaten in het cytoplasma en beschikken over oppervlaktereceptoren. Natural Killer cellen werken via het "anti-body dependent cellulair cytotoxity" systeem (ADCC). Natural Killer cellen worden vooral teruggevonden in het perifere bloed, de milt, de mucosa van darmen en luchtwegen. 
Bij kanker- en aids-patiënten daalt het beschikbare aantal NK-cellen vaak fors.

De voornaamste functies van de NK-cellen zijn:
- het herkennen van en binden aan tumor- en geïnfecteerde cellen via receptor-
interacties
- de aanmaak van lytisch granulaat
- het inschieten van lytisch granulaat in tumorcellen waardoor die sterven
- het zich loskoppelen van dode tumorcellen en op zoek gaan naar volgend doel 

VERSCHIL T-SUPPRESSORCEL EN NATURAL KILLER CEL
Beide soorten 'Killercellen' beschikken over lytisch granulaat om bij contact antigenen te elimineren. Een T-suppressorcel kan echter antigenen alleen doden op voorwaarde dat ze de specifieke eigenschappen van het antigen herkent. Natural Killer cellen doden alle soorten antigenen omdat ze lichaamsvreemd zijn. 

ARABINOXYLAAN
Al vele jaren is het bekend dat bepaalde lange polysaccharide moleculen - complexe koolhydraten zoals plantvezels - het immuunsysteem kunnen stimuleren. Maïs- en rijstvezels bijvoorbeeld bevatten lange polysacchariden die onder andere over antivirale eigenschappen beschikken. Polysacchariden bestaan uit duizenden monosacchariden. Het zijn beschermende en energieverschaffende glucosemoleculen. Wetenschappers hebben er ruim tien jaar over gedaan om de polysaccharide op te splitsen in kleinere wateroplosbare componenten. Mensen waren voor die opsplitsing niet in staat polysacchariden goed te benutten. Het is dankzij de recente micronutriëntentechniek dat ze nu optimaal opgenomen kunnen worden door het organisme. Men noemt de uit rijst en maïs verkregen micronutriënten ook hemicellulosen. Arabinoxylaan is een hemicellulose met sterk immuun verbeterende eigenschappen. Door het feit dat het om voedingsbestanddelen gaat, treden er bij het gebruik van arabinoxylaan geen nevenverschijnselen op. De niet-gemanipuleerde maïsvezel levert tot op heden de krachtigste arabinoxylaan (80%) op.

Bij een dagelijkse inname van 2,5 tot 3 gram arabinoxylaan verhoogt het percentage Natural Killer cellen met meer dan 300%. De activiteit van de B-cellen kan met 250% stijgen. Het aantal T-cellen neemt met 200% toe. De verhoging gebeurt zowel bij gezonde mensen, die door arabinoxylaan beter beschermd worden tegen ziekte, als bij patiënten die reeds een infectie of kanker hebben. Arabinoxylaan verbetert de immuniteitsgraad van de zieken waardoor ze meer kans op genezing krijgen.

WERKINGSMECHANISME VAN ARABINOXYLAAN
Arabinoxylaan beïnvloedt vooral de NK-cellen. De werking is als volgt:
· er ontstaat een toename van de intracellulaire lytische granulaties
· arabinoxylaan verhoogt de cytokines 
- tumor necrose factor-alfa (TNF-alfa),
- de interkeukines IL2 en IL12 en 
- het interferon-gamma (IFN-gamma)
De hierdoor geactiveerde NK-cellen worden LAK-cellen (lymphokine-activated killer cells) genoemd.
· arabinoxylaan zorgt ook voor de vergroting van celoppervlak receptoren.

De NK-cellen produceren meer TNF-alfa en IFN-gamma. TNF-alfa stimuleert op zijn beurt de IL-2 receptor (CD-25) en de celoppervlaktereceptoren CD-69 en DC-54. CD-69 wordt een vroege antigeen activator genoemd. CD-54 is het bekende ICAM-1.

Ook het IFN gamma doet zijn werk: het zorgt voor een vergroting van de TNF-alfa receptoren I en II. Op hun beurt stimuleren ze weer TNF alfa via een feed back mechanisme. Belangrijk is tenslotte dat TNF-alfa receptor II de NK-celproliferatie versterkt. 
De mechanismen waardoor arabinoxylaan de voornaamste immuniteitscellen activeert is onderzocht via verschillende studies(4). 

Uit de vele reeds beschikbare wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat arabinoxylaan de activiteit van de immuniteitscellen aanzienlijk stimuleert. Het bestaande aantal NK-cellen wordt eerst en vooral veel krachtiger en meer resistent gemaakt. Arabinoxylaan vergroot het beschikbare granulaat in de NK-cellen en T-suppressorcellen. Ook hun aantal stijgt aanmerkelijk. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat geïsoleerd en gezuiverd NK-celgranulaat voor heel wat soorten kankercellen vernietigend kan werken. Daarom is het zo belangrijk dat arabinoxylaan de kwaliteit en kwantiteit van dit granulaat in iedere beschikbare NK-cel drastisch opvoert.

Arabinoxylaan verhoogt ook de cytokine-productie aanmerkelijk. Cytokines zijn oplosbare, hormoonachtige eiwitten die geproduceerd worden door witte bloedlichaampjes. Ze fungeren als boodschappers tussen cellen. Cytokines staan borg voor het stimuleren van verschillende immuunversterkende cellen. HIV-replicatie is bijvoorbeeld een rechtstreeks gevolg van een tekort aan cytokines. De voornaamste cytokines zijn o.a. TNF (tumor-necrose factor), IL-1 (interleukine-1) en IL-2 (interleukine-2)

TNF
De tumor Necrose Factor (TNF) wordt geproduceerd door de macrofagen. TNF is in staat om tumorcellen te doden en kan een aanzet geven tot het vormen van nieuwe bloedvaten.

IL-1
Interleukine-1 (IL-1) is ook een product van de macrofagen nadat ze vreemde cellen hebben geabsorbeerd. IL-1 heeft een interessant bij-effect. Indien IL-1 de hypothalamus bereikt veroorzaakt deze cytokine koorts en vermoeidheid. De verhoogde temperatuur bij koorts staat hierom bekend dat het sommige bacteriën kan doden.

IL-2
Interleukine-2 is een boodschapperstof. Eén van de eigenschappen van IL-2 is dat het CD4-cellen activeert en aanzet om zich te delen. Op deze wijze ontstaan er nieuwe CD4-cellen. Als iemand een infectie krijgt, wordt er meer IL-2 geproduceerd. Zo wordt de afweer geactiveerd.

INTERFERON
Interferon 'interfereert' met virussen (vandaar de naam) en wordt vrijwel door alle cellen in het menselijk lichaam geproduceerd. Interferonen zijn eiwitten net als antistoffen en complementfactoren. Hun taak bestaat er in dat cellen signalen aan elkaar kunnen doorgeven. Als een cel interferon van een andere cel ontvangt gaat ze eiwitten produceren die de replicatie van virussen of dreigende celvervormingen moet voorkomen. Er bestaan drie belangrijke soorten interferon, interferon alfa, bèta en gamma. Interferon alfa wordt o.a. toegepast bij de behandeling van hepatitis B en C. 

De waarde van arabinoxylaan werd aangetoond bij diverse vormen van kanker (5), de ziekte van Kahler, diabetes (2, 3), hepatitis, het chronisch vermoeidheidssyndroom en HIV (1).

ARABINOXYLAAN ALS ONDERSTEUNENDE TUMORTHERAPIE
In de medische wereld probeert men voortdurend de tumorbehandelingen dermate te verfijnen dat er zo weinig mogelijk gezond weefsel wordt aangetast. Ook tracht men het reeds verzwakte immuunsysteem niet verder te ondermijnen. Toch blijft de behandeling van kanker in sommige gevallen nog een ernstige aanslag op gezond lichaamsweefsel. Door de tumor te bombarderen met bestralingen of chemotherapie staat het vast dat men de patiënt verlost van het grootste deel van de kankercellen. Daarbij accepteren artsen dat ook een aantal gezonde cellen worden geëlimineerd. Na iedere bestraling of chemobehandeling bestaat het risico dat een aantal kankercellen de therapie hebben overleefd. In die gevallen is het nuttig om over een stof te beschikken die op continubasis voldoende NK-cellen kan aanmaken. Het afweersysteem van het lichaam kan dan zelf de resterende probleemcellen opruimen. Arabinoxylaan kan voor een voortdurende aanvoer van extra Natural Killer-cellen zorgen.

Wetenschappers hebben gedurende de voorbije decennia pogingen ondernomen om de kracht van het afweersysteem te verhogen. Ze gebruikten daarvoor de zogenaamde kunstmatige "biological response modifiers" (BRMs). Een BRM is een stof met immuun verhogende eigenschappen die afkomstig is van bacteriën en schimmels. Andere soorten BRMs zijn bijvoorbeeld recombinant aangemaakte interleukine-2 en interleukine-12. Deze relatief oudere stoffen kunnen echter bij patiënten zorgen voor problemen en vervelende bijwerkingen. Deze BRMs bevatten een zekere toxiteit en veroorzaken alleen in de beginfase van de toediening een sterke toename van de Natural Killer cellen. Indien dezelfde BRM gedurende twee weken wordt gebruikt resulteert dit meestal in het omgekeerde effect. De NK-cellen dalen in hoeveelheid.

Uit een vier jaar durende studie (5) met arabinoxylaan blijkt dat deze stof niet toxisch is. Even belangrijk is dat de productie van NK-cellen tijdens de testperiode van 48 maanden 315% hoger bleef dan bij de aanvang van de test. Het gevolg is dat patiënten, waarvan een niet uitgezaaid kankergezwel operatief of via bestraling en chemotherapie werd geëlimineerd, dankzij het gebruik van arabinoxylaan sneller herstellen. De kans op remissie is door het blijvende hoge niveau van de Natural Killer cellen aanmerkelijk kleiner.

ARABINOXYLAAN EN DE ZIEKTE VAN KAHLER
De ziekte van Kahler wordt gekenmerkt door multipele myelomen. Het is een woekering en een hyperactiviteit van jonge abnormale plasmacellen (myeloomcellen) die multipele 'plasmocytomen' vormen in de spongiosa van de beenderen. Dit veroorzaakt een gestoorde humorale en cellulaire immuniteit. De verschijnselen zijn een verhoogde kans op infecties, anemie, amyloïdosis, sterk verhoogde BSE, verhoogd eiwitgehalte met wijzigingen in het eiwitspectrum, botaantasting, botpijnen en spontane fracturen

De ziekte van Kahler vindt dus hoofdzakelijk zijn oorsprong ter hoogte van het beenmerg. Het is dan ook logisch dat een beenmergonderzoek essentieel is om een diagnose te kunnen stellen voor deze aandoening.
Het cytologisch onderzoek van een beenmerguitstrijkje is van cruciaal belang. Hierbij doet men een kwantitatieve telling en een morfologische beoordeling van de plasmocyten. Voor de diagnose van de ziekte van Kahler zijn meer dan 30% van de witte bloedcellen plasmocyten. Dit aantal kan ook lager zijn maar de plasmacellen vertonen een abnormale vorm. Morfologische veranderingen die wijzen op maligniteit zijn onder meer een duidelijk verschil in grootte van de cellen of van de celkernen. Hoe meer afwijkingen des te groter is de kans op maligniteit.

De studie van de B-lymfocyten staat rechtstreeks in verband met de differentiatie van de plasmocyten. Bij de ziekte van Kahler ontdekt men een gedaald aantal B-lymfocyten. Ook de T-helpercellen dalen sterk. Deze afname is te wijten aan een selectief verlies van de suppressorinducer fractie (CD4+/2H4+ cellen) en is gecorreleerd met de activiteit van het ziekteproces. Deze afname heeft ook een daling (omkering) van de T-helper en T-suppressor celverhouding tot gevolg.

De studie van de T-suppressor lymfocyten en NK-cellen levert eveneens belangrijke informatie op. Bij de ziekte van Kahler stelt men vooral een disfunctie van dit soort cellen vast. Arabinoxylaan kan door haar langdurige en niet toxische werking de volledige cellulaire afweer dermate versterken dat het aantal plasmocyten aanzienlijk daalt en dat de bedreigde, maar nog net zieke cellen voldoende kracht vinden om volledig te herstellen. Arabinoxylaan zorgt bij Kahler-patiënten binnen de veertien dagen voor een verhoging van de Nk-cel activiteit met 319%. 

ARABINOXYLAAN EN LEUKEMIE
Arabinoxylaan speelt een belangrijke rol in het snel opvoeren van Lytic Units (LU) nadat een leukemiepatiënt werd behandeld met chemotherapie. Een lytic unit is de standaardeenheid voor het bepalen van de beschikbare hoeveelheid NK-cellen. Na de chemosessie daalt het aantal LUs meestal onder het cijfer 10. Eén week arabinoxylaan voert het aantal LUs zeer snel en blijvend op tot een factor 113. Sommige leukemielijders weigeren de conventionele therapie. In enkele gevallen stijgt het aantal witte bloedcellen tot een alarmerende 19000 eenheden per milliliter bloed. Het dagelijks toedienen van ca. 3000 milligram arabinoxylaan zorgde in een aantal gevallen binnen de maand voor een daling én stabilisering van het aantal witte bloedcellen tot 11000 (10500 is de gezonde bovengrens). 

ARABINOXYLAAN EN SOLIDE TUMOREN
Solide tumoren worden altijd eerst chirurgisch verwijderd of behandeld via bestraling en chemotherapie. Daardoor zijn praktisch alle kankercellen verwijderd. De ingrepen veroorzaken echter ook een drastische daling van het afweersysteem. Daardoor kunnen overlevende kankercellen veel sneller terugslaan. Arabinoxylaan biedt het voordeel dat het de immuunfunctie ook hier zeer snel terug op een degelijk niveau krijgt. Borstkankerpatiënten die gedurende twee maanden behandeld werden met 3000 milligram 35% arabinoxylaan per dag, stelden via laboratoriumtesten vast dat de eigen NK-cellen 27 maal meer tumorcellen konden doden dan voor het gebruik van arabinoxylaan.

ARABINOXYLAANVEZELS EN DIABETES
De dagelijkse suppletie met arabinoxylaan, verbetert de metabolische controle bij diabetes mellituspatiënten. Dit bleek via een kleine klinische studie met twaalf suikerzieken. De toevoeging van arabinoxylaan zorgde voor een verbeterd nuchter bloedglucose- en insulineniveau. Ook de gemeten waarden, twee uur na een maaltijd, waren beter.

TOXITEIT
Arabinoxylaan is een natuurlijke voedingstof die onder andere gebruikt wordt in de bierproductie en bakprocessen van brood en andere bakkerijproducten. Arabinoxylaan is een micro-nutriënt die voorkomt in de vezels van rijst, tarwe, aardappelen en maïs. Langdurig gebruik (48 maanden en meer) liet geen negatieve bijwerking zien. Bloedproeven en onderzoeken van lever en nieren toonden dit aan. 

AANBEVOLEN GEBRUIK
Arabinoxylaan (80%) is verkrijgbaar in capsules van 450 en 225 milligram. 
Bij tumortherapie, HIV-besmetting en AIDS is het aanbevolen gebruik drie keer per dag twee capsules van 450 milligram. De capsules worden na de maaltijd ingenomen. De optimale stimulering van het immuunsysteem moet minimaal één maand en maximaal twee maanden volgehouden worden. Daarna kan men het arabinoxylaan gebruik verminderen tot drie maal per dag één capsule na de maaltijd.

Mensen die arabinoxylaan preventief willen gebruiken en bij hepatitis B en C: drie maal per dag één capsule van 225 milligram. Hetzelfde geldt voor het bestrijden van infecties of het beter reguleren van de bloedglucose bij diabetes mellitus lijders.

Uit onderzoek blijkt ook dat het immuunversterkende effect van een voortdurende inname van arabinoxylaan niet minder wordt na verloop van tijd.

In Japan begint binnenkort een studie met 100-150 kankerpatiënten die Arabinoxylaan zullen gebruiken. De resultaten zullen begin 2003 bekend zijn.

ARABINOX
Arabinox bestaat uit een voedingsvezel die afkomstig is van niet genetisch gemodificeerd maïs. Het is een licht bruin, wateroplosbaar poeder dat voor 80% arabinoxylaan bevat.

De fysiologische eigenschappen van Arabinox werden getest op muizen. De onderzoekers stelden een verhoogde immuniteit vast door de activering van interleukine-2 (IL-2) en interferon. Het aantal NK-cellen steeg waardoor tumorgroei kon afgeremd worden. 

Arabinox vermindert de huidklachten bij atopisch eczeem bij muizen door de activering van T-helpercellen.

De met arabinoxylaan behandelde knaagdiertjes hadden na 28 dagen suppletie (50 milligram per kilogram lichaamsgewicht) 250% meer interleukine-2 en interferon dan de controlegroep.

Muizen met darmkanker kregen gedurende 21 dagen arabinoxylaan toegediend. In de milt van de diertjes werden drie weken later 250% meer NK-cellen ontdekt. De Natural Killer cellen zorgden ervoor dat de groei van de darmtumor werd afgeremd.

Dirk Bogaert
Wetenschapsjournalist

LITERATUURLIJST
1. Anti-HIV activity in vitro of MGN-3, an activated arabinoxylane from rice bran.
M Ghoneum, Biochem Biophys Res Commun, Feb 1998
MGN-3 an arabinoxylane from rice bran that has been enzymatically modified with extract from Hyphomycetes mycelia, was tested for anti-HIV activity in vitro. MGN-3 activity against HIV-1 (SF strain) was examined in primary cultures of peripheral blood. 
2. Effects of Modified Rice Bran on Serum Lipids and Taste Preference in Streptozotocin-...
Ohara, I. / Tabuchi, R. / Onai, K., Nutrition Research, Jan 2000
The present study was designed to determine whether or not the administration of modified rice bran could improve streptozotocin (STZ)-induced diabetes. Taste preferences were also compared in diabetic and control rats. 
3. Purification and characterization of a moderately thermostable xylanase from Bacillus...
Bataillon, M. / Nunes Cardinali, A.-P. / Castillon, N. / Duchiron, F., Enzyme and Microbial Technology, Feb 2000
A Bacillus spp. strain SPS-0, isolated from a hot spring in Portugal, produced an extracellular xylanase upon growth on wheat bran arabinoxylan. The enzyme was purified to homogeneity by ammonium sulfate precipitation, anion exchange. 
4. Arabinoxylan Fibre as a by-product of wheat flour processing improved diabetic control in people with type 2 diabetes. 
Zhong X Lu, Karen Z Walker, Jane G Muir, Kerin O'Dea
Centre for Population Health and Nutrition, Monash University Australia
5. Enhancement of human natural Killer cell activity by modified arabinoxylane from rice bran. M Ghoneum, International Journal of Immunotherapy XIV (2), 1998: 89-99

Voor meer informatie:
Springfield, Postbus 1574, 3260 BB Oud-Beijerland
tel. nr. 0186-626173, fax nr. 0186-621612,

Naar boven

Copyright 2003
Stichting Gezondheid Actueel
Eindredactie: Kees Braam
E-mail: redactie@kanker-actueel.nl
Overnemen en linken mag, mits met bronvermelding en in zijn geheel vermeld en alleen met schriftelijke toestemming van bestuur Stichting Gezondheid Actueel


Plaats een reactie ...

Reageer op "Arabinoxylaan wat is het en wat kan het betekenen als aanvullend middel bij kanker?"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Arabinoxylaan (MGN-3) verbetert >>