1 oktober 2009: Bron: 15e congres van de ECCO - European Cancer Organization en het 34e van de ESMO European Society for Medical Oncology in Berlijn 

29 september 2009 (Berlijn, Duitsland) - Adjuvante therapie met exemestaan (Aromasin) lijkt effectiever dan tamoxifen bij het terugdringen van de ziekte van een recidief bij patiënten met borstkanker, volgens de studiegegevens van de Teamstudie en IES-studies gepresenteerd op het 15e congres van de European Cancer Organization en de 34e Europese Vereniging voor Medische Oncologie Multidisciplinair Congres.

De conclusies komen uit de TEAM studie, de grootste van  3 grote fase III studeis om de werkzaamheid van een aromatase-inhibitor te vergelijken met tamoxifen als eerstelijns hormoontherapie.

De analyse toont aan dat bij postmenopauzale patiënten met vroege invasieve hormoon-receptor-positieve borstkanker, de eerste adjuvante behandeling met exemestaan superieur was aan tamoxifen bij de verbetering van de ziekte-vrije overleving en het verminderen van een recidiefkans van de ziekte.

"Op het meetpunt van 2,75 jaar, blijkt exemestaan - aromasin geassocieerd te zijn met een betere ziektevrije overleving, langere tijd tijd tot uitzaaiingen op afstand ontstaan en de recidiefvrije overleving," aldus hoofdauteur Cornelis van de Velde, MD, PhD, hoogleraar chirurgie aan de Universiteit Leiden Medisch Centrum in Nederland .

Analyse van TEAM Trial

De TEAM cohort bestond uit 9779 postmenopauzale patiënten met invasieve oestrogeen-receptor-positieve en / of progesteron-receptor-positieve vroege borstkanker uit 9 landen die prospectief wewrden gerandomiseerd tot 20 mg Tamoxifen per dag of 25 mg per dag exemestaan - aromasin. Alle patiënten hadden primair chirurgie gehad en indien ze daarvoor in aanmerking kwamen, chemotherapie.

De oorspronkelijke metingen begonnen in 2001, toen het primaire eindpunt was ziektevrije overleving. Maar in 2004, op basis van de resultaten van de interfractiewerkgroep Exemestaan Study (IES), waaruit een sterk voordeel voor exemestaan - aromasin  bleek, werd het onderzoek gewijzigd. Alle patiënten in de tamoxifen groep werden overgezet op exemestaan - aromasin na 2,5 tot 3 jaar.

De gewijzigde opzet van het onderzoek, aldus dr. Van de Velde, had 2 eindpunten. De eerste vergelijking zou zijn ziekte-vrije overleving bij patiënten met behulp van tamoxifen of exemestaan - aromasin tot 2,75 jaar. Het tweede eindpunt zou de ziektevrije overleving vergelijken bij zowel vrouwen die exemestaan - aromasin voor 5 jaar gebruikten met  vrouwen die van tamoxifen waren overgezet naar exemestaan - aromasin voor een totaal van 5 jaar.

De huidige analyse richtte zich op de eerste primaire eindpunt - ziekte-vrije overleving na 2,75 jaar met tamoxifen of exemestaan - aromasin , zegt Dr van de Velde.

Hun resultaten toonden aan dat, in vergelijking met tamoxifen, exemestaan wordt geassocieerd met een betere ziektevrije overleving (hazard ratio , 0.89; 95% confidence interval , 0,77 tot 1,03, P = .12) en recidief-vrije overleving ( HV, 0,85%, 95% BI, 0,72 tot 1,00, P = .056). Tijd tot eerste metastasen op afstand is ook beter met exemestaan (HR 0,81; 95% BI, 0,67 tot 0,98, P = .028).

In totaal waren er 11% minder gevallen van lokaal recidief, metastasen, contralaterale borstkanker, ziekte en sterfte zonder terugval voor patiënten in de exemestaan - aromasingroep.

Er waren geen onverwachte veiligheidsproblemen gemeld, maar exemestaan gebruik was geassocieerd met een significant hogere incidentie van arthralgie, carpaal tunnel syndroom, diarree en hypercholesterolemie. De incidentie van cardiale ischemie en infarct was vergelijkbaar tussen de groepen.

Meer gegevens waaruit de superioriteit van exemestaan blijkt komen van een lange-termijn follow-up van het IES. de IES vergeleek de omschakeling naar exemestaan na 2 tot 3 jaar tamoxifen te hebben gebruikt  voor de volledige 5 jaar. De nieuwe lange termijn gegevens bevestigen een significante 18% reductie van ziekte-vrije overleving in de groep die (HR, 0.82; P = .0009) overstapte, en tonen een significante verlenging van de totale overleving, waardoor het risico op overlijden met 14% (HR, 0.86, P = .04) afnam. 

Het gebruik van exemestaan - aromasin na 2 tot 3 jaar tamoxifen therapie bij postmenopauzale vrouwen met oestrogeen-receptor-positieve vroege borstkanker is een goedgekeurde indicatie in zowel de Verenigde Staten en Europa.

Zowel de Teamstudie en de IES studies werden gefinancierd door Pfizer, de fabrikant van exemestaan.

15e Congres van de European Cancer Organization (ECCO 15) en de 34e Europese Vereniging voor Medische Oncologie (ESMO 34e) Multidisciplinair Congres: Abstracts 2BA (TEAM-studie) en 5010 (IES-studie). Georganiseerd 22 september 2009.


Plaats een reactie ...

1 Reactie op "Aromasin = Exemestaan geeft beduidend beter effect op overall overleving en ziektevrije tijd en vermindering van kans op recidief dan Tamoxifen aldus grote fase III studie."

  • J.J.Meijer de Regt :
    werkt het ook pijn stillend ? ben na tien jaar weer met de kanker geconfronteerd.1997 - 2003 gehele borst weg en nu weer na tien jaar op nieuw uitzaai`ngen gebruik omenteel excemestaan en van het AVL everolimus (AFINITOR )

Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Aromasin = Exemestaan geeft >> Aromasin = Exemestaan goedgekeurd >> Aromasin - exemestane geeft >>