FDA heeft de goedkeuring voor Avasstin - bevacizumab bij borstkanker definitief ingetrokken. Klik hier voor persbericht van FDA. We nemen aan dat de vergoeding dan ook zal worden ingetrokken.
14 juli 2011: Een speciaal ingestelde commissie adviseert de FDA om het gebruik van Avastin - Bevacizumab te verbieden. Klik hier voor uitvoerig bericht hierover.
Hiermee komt onderstaande berichtgeving in een heel ander perspectief te staan.
23 januari 2008: Bron: Blad de Apotheker
College van Zorgverzekeraars heeft bekend gemaakt dat zij met terugwerkende kracht Avastin - Bevacizumab welke is gegeven als behandeling van borstkankerpatienten voor 80% alsnog zullen vergoeden aan de ziekenhuizen. Het blad Apotheker maakt hier melding van.
Vergoeding voor Avastin
Nieuws van:  Persbericht Roche Nederland
Publicatiedatum:  15 januari 2008
 
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft besloten om de angiogeneseremmer Avastin® (bevacizumab) met terugwerkende kracht tot 1 april 2007 op te nemen op de 'lijst dure geneesmiddelen' voor de eerstelijnsbehandeling van patiënten met uitgezaaide borstkanker. Dit betekent dat de kosten van het middel voor 80 procent door de zorgverzekeraar zullen worden vergoed en dat de resterende 20 procent uit het ziekenhuisbudget bekostigd zal worden. Het betekent tevens dat de NZa, in navolging van de Commissie Farmaceutische Hulp van het CVZ, de therapeutische meerwaarde van het middel in de strijd tegen borstkanker heeft onderkend.

Uitgezaaide borstkanker is wereldwijd onder vrouwen tot 55 jaar de belangrijkste doodsoorzaak. In Nederland overlijden jaarlijks ongeveer 3400 vrouwen aan de gevolgen ervan. Studieresultaten (E2100 fase III) met bevacizumab hebben uitgewezen dat de gemiddelde progressievrije periode bij patiënten die behandeld werden met dit middel in combinatie met paclitaxel 13,3 maanden bedroeg, tegenover 6,7 maanden in de arm waarin alleen met paclitaxel werd behandeld. De combinatietherapie, die in het algemeen goed werd verdragen, verminderde de kans op ziekteprogressie of overlijden met 52 procent. Bij deze studie, die werd gesponsord door het Amerikaanse National Cancer Institute en uitgevoerd door de Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG), waren 722 vrouwen betrokken met onbehandelde, gemetastaseerde borstkanker. Op 27 december j.l. heeft de ECOG (Miller et al) over deze studie gepubliceerd in het New England Journal of Medicine.

Over bevacizumab
Bevacizumab is de eerste vertegenwoordiger van een nieuwe klasse oncologische middelen, de zogenoemde angiogeneseremmers. Deze middelen remmen de groei van bloedvaten naar tumoren, waardoor deze verstoken blijven van voedingsstoffen en zuurstof. Deze benadering van de strijd tegen tumoren is een geheel andere dan tot nu toe werd gebruikt. Bevacizumab werd in Europa in 2005 geregistreerd voor de behandeling van gemetastaseerde colorectaalkanker, en in 2007 voor de behandeling van gemetastaseerde borstkanker, gevorderde of gemetastaseerd long- en niercelkanker. Het middel ontving in 2006 de Galenusprijs voor het meest innovatieve en betekenisvolle medicijn van dat jaar.

Plaats een reactie ...

Reageer op "Borstkanker: Avastin - Bevacizumab bij borstkanker werd met terugwerkende kracht v.a. 1 april 2007 voor 80 procent vergoed voor behandeling bij borstkanker. FDA trekt goedkeuring nu in.."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Avastin - bevacizumab faalt >> Borstkanker: Avastin - Bevacizumab >> Borstkanker: Avastin - Bevacizumab >> Borstkanker: Avastin - bevacizumab >>