15 november 2021: Zie ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/chemotherapie-vooraf-aan-standaard-behandeling-met-radiotherapie-plus-chemotherapie-voor-lokaal-gevorderde-baarmoederhalskanker-geeft-betere-resultaten-dan-alleen-standaard-behandeling-van-bestraling-plus-chemotherapie.html

28 november 2019: Lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/vitamine-a-suppletie-bij-de-behandeling-van-gevorderde-baarmoederhalskanker-naast-chemotherapie-cisplatin-en-taxol-kan-een-cruciale-rol-spelen-bij-de-effectiviteit-van-de-behandeling-van-baarmoederhalskanker.html

8 juni 2013: Bron: Gynecol Oncol. Gepubliceerd online 10 april 2013

Chemo gevoeligheidstest naar cisplatin vooraf aan behandeling van baarmoederhalskanker met chemo plus bestraling maakt verschil van 25 procent op twee jaars ziektevrije overleving tussen responders en niet responders in de laboratoriumtest naar cisplatin gevoeligheid. Patienten met plaveiselcarcinoom die goed reageerden op cisplatin in laboratoriumtest bleken allemaal na 2 jaar nog steeds ziektevrij, dus 100 procent succes tegenover slechts 58% in de groep die niet reageerden op cisplatin in laboratoriumtest.

Laboratorium testen op chemo gevoeligheid voor cisplatin bij baarmoederhalskanker vooraf aan werkelijke behandeling kan dus een groot verschil maken in kansen of een chemokuur met cisplatin een zinvolle behandeling kan zijn of niet. Bij de geheel of gedeeltelijk goed reagerende patiënten bleek de ziektevrije tijd na 2 jaar maar liefst 87% tegenover 58% voor de niet-responders.

Dit blijkt uit een kleine maar wel gerandomiseerde studie bij totaal 75 patiënten met baarmoederhalskanker. De studie werd gepubliceerd online 10 april in Gynaecologische Oncologie.

In de studie reageerden 33 patiënten met gevorderd stadium van baarmoederhalskanker volledig positief (R) of gedeeltelijk positief (IR) bij een laboratoriumtest op gevoeligheid voor cisplatin vóór de start van een wekelijkse behandeling met chemotherapie en bestraling. Deze patiënten bleken achteraf op een meting na 2 jaar een duidelijk hogere (87%) 2 jaar recidief vrije overleving (RFS)  te hebben dan patiënten met tumoren die in de laboratorium test niet reageerden (NR) op de cisplatin (58%, p = 0,036). De totale respons op chemo plus bestraling was 55% in de totale studiegroep.

Hoewel 31 van de 75 patiënten die aanvankelijk meededen aan de studie, maar werden uitgesloten omdat hun vorm van tumoren niet zou groeien in een kweekomgeving, lijken dergelijke laboratoriumtesten een voorbeeld te worden voordat beslissingen kunnen worden genomen voor een behandeling, aldus Julie K. Schwarz, MD, PhD, assistant professor of radiation oncology, Washington University School of Medicine, St. Louis, Missouri.

"Dit is zeker niet de definitieve test," zegt Dr Schwarz in een persbericht. "Maar ik denk dat onze resultaten onderzoekers zal leren buiten de traditionele kaders te denken en beginnen met het genereren van nieuwe ideeën over wat de beste manier is om deze ziekte te behandelen. De grondgedachte van een one-size-fits-all behandeling voor elke patiënt is uit de tijd. Voor het ontwikkelen van gepersonaliseerde strategieën, zijn dit soort testen, zoals wij die nu hebben gedaan, absoluut nodig om tot meer gepersonaliseerde behandelingen te komen"

Studieresultaten:

Perry W. Grigsby, MD, professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Washington University School of Medicine en collega's onderwierpen de tumoren van totaal 75  patiënten met een nieuwe diagnose van baarmoederhalskanker in de periode van mei 2009 tot augustus 2011, aan een voorbehandeling met cisplatin in een zogeheten chemosensivity test.
Van de 44 (59%) patiënten bij wie in een kweek in het laboratorium succesvol voldoende tumorweefsel geproduceerd kon worden, werden er 11 uit de analyse gehaald: 8 patiënten konden niet de volledige behandeling voltooien en 3 patiënten bleken een vorm van kanker te hebben met een ongewone histologie (red: ik vind dat wel veel dat bij 3 van de 44 patiënten blijkbaar een verkeerde diagnose is vastgesteld, maar dit terzijde).
Van de overblijvende patiënten hadden 33 patiënten tumoren met klinische stadia van IB2 tot IIIb (volgens maatstaven uit de Internationale Federatie voor Gynaecologie en Obstetrie (FIGO)): 28 patiënten hadden een plaveiselcelcarcinoom en 5 een adenocarcinoom.

Alle patiënten kregen wekelijks chemokuren met cisplatin plus bestraling (RT) of met uitwendige bestraling, alswel brachytherapie (inwendige bestraling) wekelijks, en wekelijks een kuur met cisplatin.

De gemiddelde leeftijd bij diagnose, het FIGO klinische stadium, tumor histologie, lymfeklieren betrokkenheid en wekelijkse cycli van cisplatin waren vergelijkbaar in de 2 groepen patiënten, geheel en gedeeltelijke responders (R / IR) en niet responders (NR).

Resultaten:

Alle patiënten die cisplatin hadden gehad bereikten het punt van een 2-jaars follow-up meting. 83% van de IR patiënten (de responders) waren op dat moment nog steeds ziektevrij tegenover 58% van de patiënten in de niet responders (NR) groep (P = 0,10). Van de 28 patiënten met plaveiselcelcarcinoom bereikte100% van de respondersgroep een 2 jaars ziektevrije tijd (RFS), evenals 82% van de IR groep en 46% van de NR-groep (P = 0,03). Voor de gecombineerde R / IR-groep met plaveiselcelcarcinoom was de 2-jaars ziektevrije tijd 86% voor de R / IR-groep en 46% voor de NR-groep (p = 0,01).

Lymfeklierstatus (P = 0,0263) en cisplatin chemogevoeligheid (P = 0,0254) waren de enige statistisch significante onafhankelijke voorspellers van de ziektevrije overleving in een multivariate analyse voor ziektevrij tijd (RFS), gecorrigeerd naar leeftijd bij diagnose, FIGO klinische fase, lymfeklierstatus bij diagnose door  fludeoxyglucose positron emissie tomografie, en cisplatin chemosensitivity.

Conclusie:

"Ondanks de recente richtlijnen die tegen het gebruik van chemo gevoeligheidstesten voor de individuele behandeling van de patiënt pleiten, kunnen in vitro voorbehandelingstesten van menselijk baarmoederhalskankerweefsel op een chemoresponse toch een nieuw instrument worden om betere resultaten te krijgen bij de behandeling van baarmoederhalskanker," aldus concluderen de onderzoekers.

De auteurs hebben geen relevante financiële relaties bekendgemaakt.

Het volledige studierapport: In vitro chemoresponse to cisplatin and outcomes in cervical cancer  kunt u tegen betaling inzien op de website van Gynecologic Oncology.

Hier het abstract van de studie met wel de grafieken erbij:

Pre-treatment in vitro cisplatin chemoresponse testing of cervix cancer biopsies was technically feasible and prognostic of RFS in patients treated with weekly cisplatin chemoRT.

Source: Gynecologic Oncology: http://dx.doi.org/10.1016/j.ygyno.2013.04.005, How to Cite or Link Using DOI

In vitro chemoresponse to cisplatin and outcomes in cervical cancer

  • a Division of Gynecologic Oncology, Department of Obstetrics and Gynecology, Washington University School of Medicine, St. Louis, MO, USA
  • b Alvin J. Siteman Cancer Center, Washington University School of Medicine, St. Louis, MO, USA
  • c Mallinckrodt Institute of Radiology, Division of Nuclear Medicine, Washington University School of Medicine, St. Louis, MO, USA
  • d Department of Radiation Oncology, Washington University School of Medicine, St. Louis, MO, USA

Corresponding author at: Department of Radiation Oncology, Washington University School of Medicine, 4921 Parkview Place, St. Louis, MO 63110, USA. Fax: + 1 314 747 5735.

Abstract

Objective

The aim of this study was to report clinical outcomes of cervical cancer patients treated with weekly cisplatin chemo-radiation therapy (chemoRT) stratified by pre-treatment cisplatin in vitro chemosensitivity.

Methods

This was a retrospective analysis of patients with cervical cancer seen at our institution between May 2009 and August 2011. Patients underwent pre-treatment in vitro chemoresponse testing (Precision Therapeutics, Inc.) and were treated with concurrent weekly cisplatin chemoRT. The study consisted of 33 patients with FIGO tumor stages Ib2 to IIIb. Pre-treatment cisplatin chemoresponse of individual patient tumors was determined from chemoresponse dose response curves and scored as responsive (R), intermediate response (IR), or nonresponsive (NR).

Results

There were 28 patients with squamous cell carcinoma and 5 with adenocarcinoma. Cisplatin chemosensitivity was R and IR in 18 patient specimens and NR in 15. The 2-year recurrence-free survivals (RFS) were 87% for patients whose specimens tested R + IR to cisplatin compared to 58% for those whose specimens were NR (p = 0.036). The 2-year RFS were 86% for the R + IR group compared to 46% for the NR group for patients with tumors of squamous cell histology (p = 0.009). Stepwise proportional hazards modeling for RFS demonstrated that chemoresponsiveness to cisplatin (p = 0.029) and FDG-PET lymph node status (p = 0.011) were the only independent predictors of RFS for patients with tumors of squamous cell histology.

Conclusion

Pre-treatment in vitro cisplatin chemoresponse testing of cervix cancer biopsies was technically feasible and prognostic of RFS in patients treated with weekly cisplatin chemoRT.

Figures and tables from this article:

Full-size image (15 K)

Fig. 1. Sample dose response curves for cisplatin displaying R, IR, and NR results.

Full-size image (13 K)

Fig. 2. Disease-free survival for all patients comparing R + IR to NR.

 

Full-size image (14 K)

Fig. 3. Disease-free survival for patients with tumors of squamous cell histology comparing R + IR to NR.

Full-size image (14 K)

Fig. 4. Disease-free survival for all patients comparing R, IR, and NR.

Full-size image (14 K)

Fig. 5. Disease-free survival for patients with tumors of squamous cell histology comparing R, IR, and NR.

Table 1. Patient and tumor characteristics.

View Within Article

Plaats een reactie ...

1 Reactie op "Chemo gevoeligheidstest naar cisplatin vooraf aan behandeling van baarmoederhalskanker met chemo plus bestraling maakt verschil van 25 procent op twee jaars ziektevrije overleving tussen responders en niet responders."

  • Vlindertje :
    Waarom doen ze dat niet bij ook andere vormen van kanker? Dat kan een heleboel ellende voorkomen toch?

Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

chemotherapie vooraf aan standaard >> Chemo gevoeligheidstest naar >> Avastin - bevacizumab naast >> Chemo bij baarmoederhalskanker: >>