Raadpleeg ook literatuurlijsten niet-toxische middelen en behandelingen bij verschillende vormen van kanker en chemo en bestraling enz.  van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar

15 november 2021: Bron: International Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics
Volume 111, Issue 3, Supplement, 1 November 2021, Page e616

Pre-operatieve chemo (chemo vooraf aan operatie) bij lokaal uitgezaaide baarmoederhalskanker met tumoren groter dan 4 cm. gevolgd door standaard behandeling van radiotherapie plus chemotherapie gelijktijdig blijkt effectiever te zijn dan alleen de standaard behandeling van radiotherapie plus chemotherapie. Neoadjuvante chemotherapie voorafgaand aan gelijktijdige chemoradiotherapie minimaliseerde het tumorvolume en daarmee kon de stralingsdosis naar de omliggende organen vermindert worden. Het resultaat bleek een verbetering van het aantal patiënten dat de volle chemokuren plus gelijktijdige radiotherapie konden volhouden. (100 procent versus 88,89 procent).
Pre-operatieve chemo bestond uit paclitaxel + cisplatine, dezelfde chemocombinatie die gebruikt werd als de standaard chemo naast de radiotherapie.

Dit waren de verschillen tussen de twee groepen: 
  • Het percentage onmiddellijke volledige respons was beter in groep 1 dan in groep 2 (P = .001).
  • In groep 1 voltooiden alle patiënten (100%) neoadjuvante chemotherapie + gelijktijdige chemoradiotherapie. Veertig (88,89%) patiënten voltooiden de behandeling (P = 0,013).
  • Met betrekking tot tumorkrimp was het mediane tumorvolume na neoadjuvante chemotherapie 33,91 cm3 in groep 1, 79,74 cm3 in groep 2. Er werd een significant verschil waargenomen tussen de twee groepen (P = .000).

Deze resultaten van een fase 3, single-center, prospectieve, gerandomiseerde, gecontroleerde, klinische studie, werd gepresenteerd op de jaarlijkse bijeenkomst van de American Society for Radiation Oncology (ASTRO), van 24 tot 27 oktober.

Uit het abstract vertaald:

Patiënten met lokaal gevorderde baarmoederhalskanker (tumoren ≥4 cm) volgens de criteria van 2018 van de International Federation of Gynecology and Obstetrics werden gerandomiseerd in twee groepen:

Groep 1: Neoadjuvante chemotherapie + gelijktijdige chemoradiotherapie. Patiënten werden gedurende twee cycli behandeld met paclitaxel + cisplatine, daarna gelijktijdige chemoradiotherapie met paclitaxel + cisplatine gedurende twee cycli
Groep 2: Gelijktijdige chemoradiotherapie. Patiënten werden gelijktijdig behandeld met chemoradiotherapie met paclitaxel + cisplatine gedurende twee cycli

Primaire eindpunten waren krimp in tumorvolume, responspercentage en toxiciteit. Secundaire eindpunten waren progressievrije en algehele overleving.

Van maart 2019 tot en met 2020 werden 97 patiënten willekeurig ingedeeld (n=52 groep 1, n=45 groep 2).

In groep 1, na neoadjuvante chemotherapie, van 52 evalueerbare patiënten, reageerden er 52:
n=1 (1,92%) volledige respons n=24 (46,15%) gedeeltelijke respons n=27 (51,92%) stabiele ziekte=0 (0%) progressieve ziekte 0 (0 %). Alle 52 patiënten voltooiden gelijktijdige chemoradiotherapie.

In groep 1 van 52 evalueerbare patiënten reageerden er 52:
n=17 (32,69%) volledige respons n=35 (67,31%) gedeeltelijke respons n=0 (0%) stabiele ziekten=0 (0%) progressieve ziekte 0 (0 %).

In groep 2 voltooiden vijf patiënten de gelijktijdige chemoradiotherapie niet vanwege grote tumoren en intolerantie voor gelijktijdige radiotherapie.

In groep 2, van 40 evalueerbare patiënten, reageerden er 40:

n=8 (20,00%) volledige respons n=32 (80.00%) gedeeltelijke respons n=0 (0%) stabiele ziekte = 0 (0%) progressieve ziekte 0.
Het percentage onmiddellijke volledige respons was beter in groep 1 dan in groep 2 (P = .001). In groep 1 voltooiden alle patiënten (100%) neoadjuvante chemotherapie + gelijktijdige chemoradiotherapie. Veertig (88,89%) patiënten voltooiden de behandeling (P = 0,013).
Met betrekking tot tumorkrimp was het mediane tumorvolume na neoadjuvante chemotherapie 33,91 cm3 in groep 1, 79,74 cm3 in groep 2. Er werd een significant verschil waargenomen tussen de twee groepen (P = .000).

Hematologische en gastro-intestinale toxiciteiten kwamen het meest voor. Acute toxiciteiten waren hematologisch en gastro-intestinaal. Er werd geen significant verschil in ernstige bijwerkingen waargenomen tussen de twee groepen.
 
Het volledige studierapport is tegen betaling te donnloaden via een PDF. Hier het abstract van de studie:


International Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics
3303

A Phase III Prospective Randomized Controlled Clinical Trial for the Efficacy and Safety of Neoadjuvant Chemotherapy Combined With Concurrent Chemoradiotherapy and Concurrent Chemoradiotherapy for Locally Advanced Cervical Cancer (Lump ≥4 cm)

https://doi.org/10.1016/j.ijrobp.2021.07.1641Get rights and content

Purpose/Objective(s)

The standard treatment for locally advanced cervical cancer was concurrent chemoradiotherapy. The effect of concurrent chemoradiotherapy was poor in locally advanced cervical cancer (lump ≥4 cm) (LACC) (lump ≥4 cm). We conduct this research in order to explore the role of neoadjuvant chemotherapy combined with concurrent radiotherapy in LACC (lump ≥4 cm).

Materials/Methods

A phase III, prospective, randomized controlled clinical trial was conducted at Guizhou Cancer Hospital. LACC (lump ≥4 cm) (FIGO 2018) were randomly divided into two groups, neoadjuvant chemotherapy combined with concurrent chemoradiotherapy (NACT+CCRT) group and concurrent chemoradiotherapy (CCRT) group. In NACT+CCRT group, patients were treated with paclitaxel cisplatin (TP) for 2 cycles, then they received concurrent chemoradiotherapy with TP for 2 cycles. In CCRT group, the patients were treated concurrent chemoradiotherapy with TP for 2 cycles. Tumor volume shrinkage, response rate and toxicity were the primary endpoints. Progression-free survival (PFS) and overall survival (OS) were the second endpoints.

Results

Between March 2019 and December 2020, 97 patients randomly assigned (52 patients in the NACT+CCRT group and 45 patients in the CCRT group). In the NACT+CCRT group, after NACT, of evaluable 52, 52 responded: complete response (CR) 1(1.92%) and partial response (PR) 24(46.15%), stable disease (SD) 27(51.92%) and progressive disease (PD) 0(0%). 52 patients have completed CCRT, after NACT+CCRT, of evaluable 52, 52 responded: CR17(32.69%) and PR 35(67.31%), SD 0 and PD 0. In the CCRT group, 5 patients have not completed CCRT (because of the large tumor and concurrent radiotherapy not be tolerated), of evaluable 40, 40 responded: CR 8(20.00%) and PR 32(80.00%), SD 0 and PD 0. The immediate CR rate was better in NACT+CCRT than in the CCRT (P = 0.001). Treatment completion status: in the NACT+CRT group, all the patients (100%) have completed the NACT+CCRT, there were 40 (88.89%) patients have completed treatment (P = 0.013). In the tumor shrinkage, the median tumor volume after NACT was 33.91cm3 and 79.74cm3 in the CCRT group. There was significant difference between two groups (P = 0.000). Adverse event Hematological and gastrointestinal toxicity were most common. The Acute toxicities were hematological toxicity, gastrointestinal toxicity, there was no significant difference between two groups in the NACT+CCRT group versus the CCRT group (P>0.05).

Conclusion

NACT can minify the tumor volume of LACC (lump≥4cm) before CCRT and reduce the radiation dose of normal organs around the target area, thereby improved the completion rate of concurrent radiotherapy treatment. After NACT+CRT, the immediate response rate was improved significantly, especially the CR. However, there were more significant adverse events during NACT+CRT but it was well tolerated by patients. The high efficiency can be transformed into the advantage of prolonging survival or not, longer follow up and further research is needed.

Author Disclosure

F. Li: None. J. Li: None. S. Yin: None. F. Mei: None. Y. Du: None. L. Hu: None. X. Tian: None. W. Hong: None. L. Shan: None. M. Liu: None. Y. Chen: None. W. Mao: None. J. Mu: None. B. Lu: None.

 

Plaats een reactie ...

Reageer op "chemotherapie vooraf aan standaard behandeling met radiotherapie plus chemotherapie voor lokaal gevorderde baarmoederhalskanker geeft betere resultaten dan alleen standaard behandeling van bestraling plus chemotherapie"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

chemotherapie vooraf aan standaard >> Chemo gevoeligheidstest naar >> Avastin - bevacizumab naast >> Chemo bij baarmoederhalskanker: >>