een grote review studie geeft de huidige stand van zaken weer bij darmkanker met KRAS mutatie en hoe deze te behandelen: KRAS mutant colorectal tumors: Past and present

Voor meer artikelen en recente ontwikkelingen over Erbitux - Cetuximab bij darmkanker en longkanker klikt u hier.

19 augustus 2014: Bron: ASCO 2014:

Voor wie geinteresseerd is in het verschil tussen Avastin - bevacizumab en Erbitux - Cetuximab zou het abstract van dit studierapport: Phase III trial of irinotecan/5-FU/leucovorin (FOLFIRI) or oxaliplatin/5-FU/leucovorin (mFOLFOX6) with bevacizumab (BV) or cetuximab (CET) for patients (pts) with KRAS wild-type (wt) untreated metastatic adenocarcinoma of the colon or rectum (MCRC). tegen betaling is het volledige studierapport op te vragen, eens kunnen lezen. Uiteindelijk lijkt Cetuximab - Erbitux voor darmkankerpatiënten met KRAS wild type beter op 5 jaar. 1% van de patienten met Avastin naast Folofox of Folfiri bereikte een complete remissie tegenover 4% van de patienten voor Erbitux - Cetuximab.

Zie hier alle studieresultaten: 

In deze studie werden bevacizumab en cetuximab, in combinatie met FOLFOX (oxaliplatin, 5-fluorouracil, and leucovorin) of FOLFIRI (irinotecan, 5-fluorouracil, and leucovorin), gebruikt als eerstelijns behandeling voor uitgezaaide darmkanker of rectumkanker. Hoewel nooit is aangetoond dat FOLFOX met Avastin - bevacizumab betere resutlaten zu geven dan alleen FOILFOX zeggen de odnerzoekers op ASCO 2014. (Red: dit is toch wel een heel opmerkelijke uitspraak als je bedenkt dat Avastin €5.000,-- per maand kost en dat zonder enig bewijs van effectiviteit)

De onderzoekers deelden gerandomiseerd 1137 patiënten met KRAS wild-type (codons 12 en 13) onbehandelde uitgezaaide darmkanker in naar chemotherpaie plus bevacizumab - Avastin (5 mg/kg bij aanvang en daarna iedere twee weken) of cetuximab (een startende dosis van 400 mg/m² gevolgd door  250 mg/m² een keer per week).

Welke chemokuur werd aan de behandelend arts overgelaten ; 26.6% kreeg FOLFIRI en 73.4% ontving FOLFOX. Mediane follow-up was 24 maanden.

Na 40 maanden waren nog 94 patienten ziketevrij na een operatie. Het bijwerkingeprofiel lag min of meer gelijk zoals verwacht. Hier het originele abstract met de resultaten:

Results: Between November 2005 and March 2012, 3,058 unselected pts enrolled, 2,334 KRAS wt pts randomized; final N =1137 (333 pre-amend eligible retrospective KRAS test, 804 post-amend), median f/u = 24 mos; Median age – 59 y; 61% male. Chemo/BV – 559; chemo/CET – 578. FOLFIRI = 26.6%, mFOLFOX6 = 73.4%. OS analysis planned at 849 events; efficacy futility boundary crossed at 10th interim analysis on 1/29/14. OS - chemo/BV v. chemo/CET = 29.04 (25.66 - 31.21) v. 29.93 (27.56 - 31.21) mos; HR = 0.92 (0.78, 1.09) (p value = 0.34). PFS (by investigator): chemo/BV v. chemo/CET: 10.84 (9.86 - 11.4) v. 10.45 (9.66 - 11.33) mos.

There were 94 pts free of disease following surgery, median f/u 40 mos (range 8.0 - 86.0). Outcomes similar by gender. On-study toxicity and deaths as expected. Analyses underway: Expanded RAS, FOLFOX v. FOLFIRI, subsequent therapies, long-term survivors, correlates.

Conclusions: Chemo/CET and chemo/BV equivalent in OS in pts KRAS wt (codons 12 + 13) MCRC; either is appropriate in first line. Overall OS of 29 + mos and 8% long-term survivors confirms progress in MCRC. The preference for FOLFOX limits chemotherapy comparison. Expanded RAS and other molecular and clinical analyses may identify subsets of pts who get more or less benefit from specific regimens.

17 december 2009: Bron: NCI -  http://www.cancer.gov/newscenter/pressreleases/CetuximabClosure


Erbitux - Cetuximab helpt niet als toevoeging aan FOLFOX chemotherapie als postoperatieve behandeling voor fase III darmkanker. Daarom heeft de ethische commissie besloten een fase III studie vroegtijdig af te breken.  .
Uit
de tussenanalyse blijkt uit de - N0147 - gerandomiseerde studie dat darmkankerpatienten met stadium III darmkanker na operatie, hetzij FOLFOX chemotherapie alleen of FOLFOX en Erbitux kregen er geen enkel verschil in resultaat werd opgemerkt. Zelfs niet bij darmkankerpatienten met het KRAS gen. Zodra informatie over het belang van het KRAS gen voor Erbitux werd ontdekt, zijn alle patiënten in de studei op hun tumoren getest voor KRAS-mutaties en alleen degenen met een normaal of wild-type KRAS werden opgenomen in de DMC-analyse.

Volgens het NCI nieuwsbericht, was er een eerste bewijs dat toevoeging van Erbitux schadelijk kan zijn, vooral bij patiënten ouder dan 70.

De studie werd geleid door de NCCT Groep en gesponsord door het NCI.

NCCTG N) -147 werd officieel getiteld: Een gerandomiseerde fase III trial van Oxaliplatine Plus 5-Fluorouracil/Leucovorin met of zonder Cetuximab na curatieve resectie voor patiënten met stadium III Colon Cancer

Momenteel is het gebruik van Erbitux voor  darmkankers beperkt tot patiënten met gemetastaseerde ziekte die niet over mutaties in het KRAS-gen beschikken.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Erbitux - Cetuximab faalt als aanvulling bij chemo (FOLFOX) voor darmkankerpatienten. Fase III studie is daarom afgebroken. Bij KRAS wild type werkt Erbitux wel."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Bevacizumab - Avastin en Erbitux >> Erbitux - een monoklonaal >> Erbitux - Cetuximab of panitumumab >> Personalised medicin en gerichte >>