16 februari 2019: op de website van de Japanse Saisei-Mirai clinics , de enige betrouwbare producent van Gc-Maf, staan een aantal case studies bij individuele patienten met verschillende vormen van kanker. 1 casestudie bij man met longkanker is ook onder ervaringsverhalen te lezen.

Ook de andere case studies zijn zeker de moeite waard eens te lezen, klik op deze pagina

Officiele studiepublicaties met Gc-Maf staan op deze pagina 

21 februari 2015: als ik in Pubmed zoek op Gc-Maf krijg ik slechts 1 goed onderbouwde studie naar Gc-MF: 

The vitamin D binding protein (DBP) is the major plasma carrier for vitamin D and its metabolites, but it is also an actin scavenger, and is the precursor to the immunomodulatory protein, Gc-MAF:

Common variants of the vitamin D binding protein gene and adverse health outcomes

Misschien wel goed dit studierapport eens te lezen en eventueel met uw behandeld arts te bespreken mocht u toch Gc-Maf willen proberen. En lees aub alles hieronder en de artikelen in gerelateerde artikelen.

19 februari 2015: Bron: Antikankerfonds

Ik hoef denk ik aan onderstaande informatie en persbericht niets toe te voegen:

Persbericht: Bevoegde medische autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk sluiten GcMAF laboratorium

Het Medicine and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA), de medische toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk, heeft een laboratorium gesloten waar GcMAF geproduceerd werd. Het laboratorium in kwestie behoort toe aan Immuno Biotech Ltd, een onderneming die de voorbije jaren agressief promotie voerde voor GcMAF en dit product online verkocht onder de merknaam First Immune. Naast het nu gesloten laboratorium heeft dit bedrijf nog medische centra in Zwitserland en Duitsland, waar heel wat aandoeningen met het product behandeld worden.

Het MHRA voerde een onaangekondigde inspectie uit op een productiesite in Milton, Cambridgeshire, nadat de toezichthouder voor geneesmiddelen in Guernsey een aantal ernstige bedenkingen had geuit met betrekking tot het product.

Er werd vastgesteld dat het bloedplasma dat gebruikt werd om GcMAF aan te maken uitdrukkelijk voorzien was van de volgende vermelding: "Niet toedienen aan mensen of aanwenden voor de productie van geneesmiddelen". Er werd ook bezorgdheid geuit over de steriliteit van het product. In hun reactie concludeerden de bevoegde instanties dat het middel niet volgens de vereiste goede productiepraktijken (GMP) geproduceerd werd. Naar schatting werden er in de gesloten faciliteit zo’n 10.000 flacons van het niet-goedgekeurde product gemaakt.

Voorts werd bij klanten de indruk gewekt dat ze, door het kopen van dit product, deelnamen aan een klinische studie – er werd hen onder meer gevraagd om de onderneming te informeren over de evolutie van hun ziekte - hoewel er geen spoor terug te vinden is van eender welke geregistreerde klinische studie door de onderneming. De wetenschappers die deelnamen aan deze operatie publiceerden hun zogenaamde resultaten voornamelijk in louter op verkoop gerichte tijdschriften, in zogenaamde “predatory journals”.

‘Predatory publishing’ is een exploiterend business model voor open-access publicaties waarbij er aan auteurs enkel een publicatievergoeding wordt gevraagd, zonder in de collegiale toetsings-, redactionele en andere publicatiediensten van legitieme tijdschriften te voorzien. Dergelijke rooftijdschriften publiceren eender welke nonsens van om het even welke auteur, zolang die auteur de gevraagde vergoeding maar betaalt. Dit alles terwijl Immuno Biotech Ltd op haar website naar diezelfde tijdschriften verwijst als zijnde ‘enkele van de meest toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften ter wereld’. Voor een leek die niet vertrouwd is met wetenschappelijke publicaties zijn de tijdschriften dan ook bedoeld om legitiem over te komen, terwijl het in feite om boerenbedrog gaat.

De bevoegde instanties roepen patiënten, die GcMAF gebruikt hebben, op om zo snel mogelijk contact op te nemen met hun arts. Hoewel er door gebruikers tot nu toe geen bijwerkingen gemeld werden, werd echter evenmin het bewijs geleverd dat dit product niet gevaarlijk is voor de menselijke gezondheid. De vraag is ook of het überhaupt werkt. Bovendien werd het onderzoek dat aanvankelijk als bewijs werd aangevoerd voor de werkzaamheid van dit product tegen kanker en HIV inmiddels ernstig in twijfel getrokken door de wetenschappelijke gemeenschap die er vandaag van uitgaat dat de gegevens gewoonweg uit de lucht gegrepen zijn. Artikels die over de resultaten van het onderzoek rapporteerden, werden sindsdien ingetrokken (verwijderd uit de tijdschriften waarin ze aanvankelijk gepubliceerd waren) omwille van onregelmatigheden met betrekking tot de goedkeuring door institutionele beoordelingsraden (IRB's - Institutional Review Boards). Zo ontkenden meerdere vermeende leden van deze IRB's ooit deel uitgemaakt te hebben van de raden in kwestie en wezen ze er bovendien op nooit betrokken te zijn geweest bij enig onderzoek naar GcMAF.

Voorts werd door dezelfde groep bij de voorstelling van de “resultaten” op internationale conferenties valselijk beweerd dat het onderzoek met de medewerking van een erkende academische instelling en één van hun wetenschappers was gebeurd, terwijl het tegelijk verschillende beproefde beginselen in de oncologie tegensprak. Dit alles, in combinatie met de agressieve illegale marketing van het product, bracht onze organisatie ertoe om verder onderzoek te verrichten naar het product en wetenschappelijke en overheidsinstanties, alsook patiënten op bovenstaande malafide praktijken te wijzen.

Inmiddels werd ook de invoer van GcMAF verboden door de autoriteiten van Guernsey, terwijl consumenten per brief op de hoogte gebracht worden van het opgelegde verbod. Naar schatting zouden er wereldwijd nog zo'n 10 GcMAF-fabrieken bestaan.

25 juli 2014: Lees aub dit artikel voor u Gc-Maf gaat gebruiken: 

gc-maf-studie-publicatie-bij-borstkanker-van-dr-yamamoto-officieel-teruggetrokken-wegens-onvoldoende-bewijs-en-tegenstrijdige-bevindingen-via-internet-verkrijgbare-gc-maf-en-nagalasetest-blijken-geen-enkel-bewijs-te-leveren-van-werkzaamheid 

1 mei 2013: Els schrijft in een reactie onderaan dit artikel positief over de kliniek in Waalre. Dat kan uiteraard, maar haar opmerkingen dat ik mijn research niet goed zou hebben gedaan klopt niet. Alles wat hieronder staat heb ik gecheckt en dubbel gecheckt, inclusief bellen met dr. Yamamoto enz.. Ik blijf dus bij de informatie over Gc-Maf zoals hieronder beschreven en de waarschuwing hier voorzichtig mee te zijn.

27 april 2013: regelmaat van injecties en prijs gecorrigeerd n.a.v. reactie onderaan artikel van T. Visser.

Afgelopen maand heeft een patiënt in overleg met ons telefonisch contact gehad met dr. Yamamoto. Hij bevestigde dat hij samenwerkt in een project met Gc-Maf met de Nederlandse Linus Pauling kliniek in Waalre.  Afgaande wat er op de website staat en hoe deze kliniek in het verleden met bepaalde informatie naar buiten is gekomen, zij hebben ook geadverteerd met de nep Gc-Maf, die via internet was te bestellen, lijkt voorzichtigheid geboden.  

De website ziet er gelikt uit maar een bezoek aan de kliniek is alleen op afspraak te maken. Blijkbaar wordt er geen praktijk gehouden. Ander adres van een huisartsen praktijk van Rob Smits kan ik niet vinden via google. Opmerkelijk voor een huisarts die leiding geeft aan deze kliniek, dat een huisarts geen praktijk heeft met gewoon adres enz. Bovendien staat er op de website informatie over behandelingen met bv. dendritische celtherapie  enz. die zover ik weet een huisarts nooit mag geven, maar ze adverteren wel met een consult bij een immunoloog. Maar van deze man of vrouw wordt geen naam genoemd. Wel het tarief voor een consult €  220,--.  

Enkele patiënten hebben inmiddels een consult gedaan en daaruit blijkt dat de procedure als volgt is: er wordt wekelijks bloed afgenomen en dit wordt opgestuurd naar Dr. Yamamoto en deze test daarop de nagalase waarden. Als dr. Yamamoto akkoord gaat geeft hij aan hoeveel injecties nodig zijn. De injecties worden wekeljks gegeven en steeds gevolgd door een bloedtest. Volgens onze contactpersoon ontvangt een patiënt minimaal 2 tot maximaal 10  injecties met de Gc-Maf van dr. Yamamoto. Na elke injectie wordt weer bloed afgenomen en wordt dit weer opgestuurd aan dr. Yamamoto enz.. In principe zou op die manier gekeken kunnen worden of de Gc-Maf ook echt werkt via herstel van de Nagalase waarden.

Totale kosten kunnen flink oplopen, €  1.000,-- per injectie en €  125,-- elke keer voor het opsturen van het bloed voor de Nagalasetest. Wie 10 injecties nodig heeft is dus al gauw ruim €  10.000,-- kwijt.

Wie andere medicijnen gebruikt of bij inwendige ontstekingen kan er geen goede Nagalasetest worden gedaan dus het is allemaal wel heel onzeker en ook moeilijk te controleren 

Kortom de Linus Pauling Kliniek in Waalre (ook al zo vreemd dat zij een heel bekende kliniek in Amerika, de Linus Pauling Kliniek  als naam die erop lijkt gebruiken voor Nederlandse huisartsenpraktijk) heeft een samenwerking met dr. Yamamoto en de Gc-Maf die gebruikt wordt zou de originele kunnen zijn. En als het beperkt blijft tot 2 injecties zijn de kosten te overzien. Voor alle duidelijkheid Gc-Maf is bedoeld om een recidief te voorkomen niet om van vergevorderde kanker te genezen, althans zo zijn de studies die gepubliceerd zijn, opgezet. Het is in feite een vorm van immuuntherapie.  En alleen bij darmkanker is Gc-Maf getoetst terwijl er nog metastasen aanwezig waren.

Maar aub lees ook onderstaande informatie en maak vooraf goede afspraken vooral over de financiën.

26 maart 2013: Bron: De Linus Pauling Kliniek

De echte Gc-Maf is nu in Nederland beschikbaar voor kankerpatiënten, zo meldt een persbericht van de Linus Pauling Kliniek in Waalre. In eerste instantie was ik wantrouwend naar dit persbericht omdat navraag door mij vorig jaar niet kon worden bevestigd dat de kliniek de echte originele Gc-Maf gebruikte. Echter nu hebben ze foto's van hun bezoek en een brief van dr. Yamamoto erbij gestuurd en hoewel alles vervalst kan worden is dit voor mij wel het bewijs dat hier sprake is van de echte Gc-Maf. Ik zal ook dr. Yamamoto nog vragen naar een bevestiging maar ik plaats dit persbericht maar alvast in vertrouwen dat dit wel goed zit. Ik moet wel een kanttekening maken bij een belangrijke zin uit onderstaand persbericht:  Zo was van de 16 prostaatkankerpatiënten die Yamamoto behandelde, 100% binnen 14 tot 25 weken tumorvrij. Dit is niet correct. Dr. Yamamoto heeft in zijn studies alleen Gc-Maf toegepast bij patiënten met prostaatkanker die door operatie klinisch tumorvrij waren. Zie deze studie waarvan het volledige studieverslag gratis is in te zien. Niemand, dus die 100% is wel correct, kreeg binnen 7 jaar een recidief, maar is anders dan zeggen dat de kanker verdween, de kanker kwam niet meer terug, er ontstaond geen recidief. Ook bijzonder en belangrijk natuurlijk maar dit geeft aan dat de Gc-Maf in principe alleen onderzocht is bij patiënten die klinisch kankervrij waren. Ook bij borstkanker is een studie gedaan bij slechts 8 patiënten en zie in gerelateerde artikelen voor meer informatie over Gc-Maf.

Voor patiënten met veel behandelde uitgezaaide vormen van kanker is er geen enkel bewijs dat Gc-Maf zou werken of dat de Nagalase test betrouwbaar zou zijn. Vanuit een ander laboratorium weten we dat de Nagalase waarde ook beinvloed wordt door veel andere factoren, bv. als iemand andere medicijnen gebruikt of een ontsteking heeft of ontstekingsremmers gebruikt enz.  

Desalniettemin hier het persbericht van de Nederlandse Linus Pauling Kliniek die wel als positief kan worden gezien:

Gc-Maf, een innovatieve immunologische tumortherapie nu ook beschikbaar in Europa

Linus Pauling Kliniek  haalt innovatieve immunologische tumortherapie met Gc-MAF naar Europa

WAALRE – Tumoren behandelen met behulp van de lichaamseigen stof Gc-MAF. De Japanse immunoloog Nobuto Yamamoto behaalde er in Amerika opzienbarende resultaten mee.  Dankzij de Linus Pauling Kliniek is deze methode nu ook beschikbaar voor Europese patiënten.

Dertig jaar wetenschappelijk onderzoek

Nobuto Yamamoto is een Japanse wetenschapper die in de Verenigde Staten ruim dertig jaar wetenschappelijk onderzoek deed naar macrofagen. De activiteit van deze witte bloedcellen, die bacteriën en tumorcellen (lichaamsvreemde cellen) kunnen opnemen, verteren en afvoeren, is bij kankerpatiënten onderdrukt.  Yamamoto ontdekte dat toediening van Gc-MAF, een lichaamseigen stof, de activiteit van macrofagen met een factor 260 versterkt. Vandaar de afkorting Gc-MAF,  wat staat voor ‘Gc protein-derived macrophage activating factor’. Yamamoto ontdekte bovendien Nagalase als belangrijke tumormarker. De hoeveelheid Nagalase in het bloed is een indicatie  voor de hoeveelheid tumorweefsel.

Veelbelovende, innovatieve technieken

De door Yamamoto ontwikkelde Gc-MAF-methode is geschikt voor alle typen tumoren. Het meeste onderzoek is echter gedaan naar de toepassing van Gc-MAF bij borst- en prostaatkanker. Zo was van de 16 prostaatkankerpatiënten die Yamamoto behandelde, 100% binnen 14 tot 25 weken tumorvrij.*  Omdat de methode nog niet grootschalig getest is – daar zijn enorme bedragen mee gemoeid – is de behandeling nog experimenteel. Dat geldt voor meer innovatieve en immunologische behandelingen.  In veel gevallen is er voor dergelijke behandelingen niet de tijd te wachten tot het hele traject van patenteren, testen en checken is doorlopen. Gedurende 7 jaar controle na de Gc-MAF-therapie vertoonden de behandelde patienten geen toename van Nagalase, de tumormarker in het bloed. Bovendien geeft de jaarlijkse controle via een lichaamsscan op tumoren aan dat de patiënten al 7 jaar tumorvrij zijn.

Gc-MAF voor Europese patiënten

Tumorcellen hebben een heel ingenieus zelfbehoudmechanisme. Ze scheiden onder andere Nagalase uit, een enzym dat het immuunsysteem onderdrukt. Dit zorgt ervoor dat ze zelf niet opgeruimd worden. Gc-MAF is de stof die dit mechanisme doorbreekt.  De Linus Pauling Kliniek, waaraan een professor in de immunologie, een arts en cellulair geneeskundigen zijn verbonden, maakte in 2008 kennis met de resultaten van Yamamoto’s onderzoek. De samenwerking tussen professor Yamamoto en de Linus Pauling Kliniek in Nederland maakt behandeling nu ook beschikbaar voor Europese patiënten. De therapie wordt begeleid door professor Yamamoto en zijn team.  Het bloed van de patiënt wordt onderzocht bij Yamamoto zelf: in het Socrates Institute for Therapeutic Immunologie in Philadelphia.


Nobuto Yamamoto is een Japanse immunoloog die zijn werkterrein verlegde naar de Verenigde Staten. Van 1980 tot 1990 was hij hoogleraar Microbiologie & Immunologie aan de Hahnemann University School of Medicine in Philadelphia. Sinds zijn pensionering richtte hij zich als biochemisch onderzoeker aan de Temple University Medical School op kankertherapieën met Gc-MAF. Professor Yamamoto is de oprichter van het Socrates Institute for Therapeutic Immunologie.

De Linus Pauling Kliniek is een centrum voor innovatieve geneeskunde, gevestigd in Waalre.


Plaats een reactie ...

16 Reacties op "Gc-Maf van dr. Yamamoto nu in Nederland beschikbaar"

 • Makro :
  Ik lees telkens dat er contact is gelegd met prof Yamamoto, zou het niet veel verstandiger zijn om hem op te zoeken? Is kostbaar, weet ik, maar iedereen kan de telefoon opnemen en zich voordoen als prof Yamamoto.

  Als je veel geld betaald en niet eens de papieren krijgt waar je recht op hebt, dan riekt dat naar oplichting.
 • bert :
  Klopt Gc Maf werkt alleen alshet gehele protocol wordt gevolgd
 • mw. Post :
  2015: 11 holistisch doctoren onder verdachte omstandigheden de dood gevonden in Florida USA. Zij werkte allen aan het product GcMAF.
  2015: Laboratorium Europa door inval met wapens het zwijgen opgelegd. Laboratoria apparatuur in beslag genomen.
  2016: Tijd dat hier een gerechtelijk onderzoek naar komt. Pharmaceutische industrie verhindert de verspreiding van GcMAF op grote schaal. Uit vele internationale onderzoeken is gebleken dat GCMAF wel degelijk kanker bestrijdt. En autisme! Schandelijk dat de groten der pharmaceutische industrie hier mee weg komen.
 • Michael van Rooy :
  Ook ik ben onder behandeling van de Linus Pauling Kliniek. Ik kamp al 15 jaar met een flinke depressie en moest jaarlijks (gemiddeld 2/3 maal) kleine plekjes huidkanker weg laten nemen (basaalcelcarcinoom). De antidepreddiva die ik destijds voorgeschreven kreeg werkte gewoonweg niet. In het begin wel. Ruim twee jaar geleden mocht ik experimenteel deelnemen aan een behandeling onder leiding van dr Smits. Het endorfinesysteem moest bij mij hersteld worden. 3 maanden later waren mijn depressieve klachten verdwenen. Mijn psychiater heeft vervolgens contact opgenomen met dr Smits en was zeer geïnteresseerd in zijn behandeling. Opvallend is dat mijn oncoloog sedert dien aangeeft dat mijn huidcellen rustiger zijn geworden en ik heb sindsdien geen huidkanker meer gehad. Het kan natuurlijk allemaal toevallig zijn.

  1,5 jaar geleden heb ik mijn buurman de kliniek geadviseerd (lever en metastasen longkanker). Ik ben met hem meegegaan en ik kan niet anders zeggen dat ze heel duidelijk waren dat het een experimentele behandeling betrof. Ik had het gevoel dat ze mijn buurman liever niet als wel als patiënt hadden. Dr. Smits gaf aan dat fase 4 moeilijk te behandelen was met gcmaf en zeker met een levensverwachting van maximaal 6 maanden. Mijn buurman heeft ook een endorfine behandeling gehad van therapeut GILS. Daarna heeft hij 10 weken gcmaf gehad. De oncoloog zei letterlijk dat hij voorzichtig begon te denken aan herstel. Mijn buurman kon de behandeling uiteindelijk niet meer betalen. Dr. Smits heeft vervolgens een aantal gratis behandelingen gegeven. De endorfinen behandeling volgt mijn buurman nog steeds. De kanker is niet weg maar de oncoloog geeft aan dat de kanker stabiel, waarschijnlijk iets verminderd, is en hij geeft aan dat hij dat ook niet kan verklaren. Toeval. Mijn buurman is heel tevreden en zou graag zijn behandeling voort willen zetten. Er schijnt inmiddels ook een bekende immunoloog met de kliniek samen te werken. Zonder meer beschikt de kliniek over een verklaring van Yamamoto dat ze samenwerken. Die heb ik persoonlijk mogen zien. Ik las dat Yamamoto professor is op 3 medische vakgebieden dus dat hij er geen verstand van heeft kun je nou ook niet stellen.

  Over de kosten kan ik alleen maar zeggen dat in vergelijking tot ziekenhuizen niet hoog zijn alleen ze worden veelal niet vergoed. U moet maar eens kijken wat een chemo met gemiddeld 2,1% kans op genezing (als ik de cijfers moet geloven) kost.

  Een zeer tevreden patiënt die hoopt dat de kliniek een goede sponsor vind zodat ze meer patiënten kunnen helpen. Of dat de zorgverzekering eens wat meer gaat vergoeden want de complete behandeling bij de kliniek is ongeveer gelijk aan die van een maand in een ziekenhuis (u kunt deze gegevens tegenwoordig via internet bezien).

  Carpe Diem
  Michael
  • anna :
   Michael,

   Vreemd hoe het kan verschillen van patient tot patiënt, ik heb helaas een andere ervaring ook op het financiële gebied,dit had ik uit handen gegeven en werd voor mij geregeld door een van mijn kinderen.Naderhand hoorde ik dat er een dreigement was geweest dat als er niet snel een betaling zou plaatsvinden ze mijn behandeling zouden stopzetten.Zonder dat dit nodig was,ik betreur dit omdat mijn kinderen mij er niet mee hebben willen belasten en dit voor mij verzwegen. Maar dit is regelrechte emotionele chantage. Nog altijd heb ik geen waardig rapport van mijn behandeling van GC-maf van prof. Yamamoto ontvangen die ik zou hebben ondergaan in de kliniek maar word ik afgescheept met makkelijk zelf te maken kladjes!
   Overigens was dit dezelfde Rob die andere mensen volgens jou gratis zou behandelen.
   Daarom wil ik mensen ook waarschuwen dat men vooral voorzichtig moet zijn en niet hun beloftes maar voor lief nemen want die zijn er legio naar mij gedaan maar helaas niet nagekomen!
   Anna
   • Lies Rensen :
    Mijn man is Juni 2012 tot Mei 2013 behandeld met GCMaf voor niet kleincellig longkanker stadium 3B
    Had eerst GCMaf van David Noaks 4 maanden maar de tumor bleef toch iets aktief De Linus Paulingkliniek nam hem op in een test van Yamamoto en wij gingen elke week naar Waalre voor de injectie.
    Hij heeft er in totaal 43 injecties van gehad en kreeg in Juli 2012 een uitzaaiing in de hals die werd bestraald in September een uitzaaiing in het bekken Ook bestraald. In November een uitzaaiing in de rug ,ook weer bestraald In 2013 kreeg hij luchtwegproblemen met een uitzaaiing in de luchtpijp wat uiteindelijk tot zijn dood leidde op 1 Juni 2013.
    Volgens de artsen in de Linus Paulingkliniek zijn zij gestopt met GCMaf bij kankerpatiënten.
    Mijn man is het beste voorbeeld daarvan dat GCMaf niet doet wat Yamamoto beloofd.
    De nagalasetest is eigenlijk helemaal niet goed gegaan want de waarde bleek na 10 maanden ineens hetzelfde te zijn als de beginwaarde toen wij begonnen met GCMaf, terwijl er elke maand een lagere waarde werd gegeven zodat het lijkt of de GCMaf wat doet. Is dat opzettelijk en wie heeft dat gedaan?
    Als wij de juiste waarde van de Nagalase toen hadden gehad waren wij gelijk al gestopt en op een andere therapie overgegaan.
    Als de waarde van de Nagalasetest 100 procent betrouwbaar is dan kun je spreken van een doorbraak,als je ziet dat de uitslag steeds lagere waardes geeft.
    Dat bleek bij ons niet het geval want na 10 maanden kwam eruit dat de waardes nog precies hetzelfde waren en daar waren wij niet van op de hoogte en was het eigenlijk te laat voor mijn man om nog met een andere therapie te beginnen
    Wij hebben alles gedaan zoals voorgeschreven werd ,maar Yamamoto heeft hier geen verklaring voor Wij zullen het wel fout hebben gedaan is dan de reactie.
    Wij zijn verder in de Linus Paulingkliniek fijn geholpen, het heeft heel veel geld gekost en het heeft niet gebracht wat wij ervan hadden verwacht.
    Mijn man was de 1e die GCMaf van Yamamoto kreeg ,het was een test waar wij allemaal ,met veel verwachtingen ingingen en alles is op een grote teleurstelling uitgelopen en ik denk dat ook de artsen deze teleurstelling voelen want zij hebben er toch veel in geinvesteerd.
    Ik begrijp ook niet dat Yamamoto nu zegt met max 10 injecties dat de kanker weg is.
    Alles overwegend hebben wij een slechte ervaring met GCMaf
    Lies Rensen

    e
    • Kees :
     Beste Lies,

     Afgelopen weken heb ik een correspondentie gehad met een arts die Gc-Maf voorschrijft die hij verkrijgt via David Noakes. Hier mijn laatste mail aan hem die hopelijk duidelijk maakt hoe ik hier als webmaster van kanker-actueel persoonlijk in sta:

     Beste .....,

     Op onze site staat mijn mening over hoe met Gc-Maf is en wordt omgegaan:
     http://kanker-actueel.nl/NL/gc-maf-van-dr-yamamoto-nu-in-nederland-beschikbaar.html

     Bovendien heb ik jaren geleden zelf ook contact gehad met dr. Yamamoto en
     hij heeft mij toen geschreven (ik kan zijn mail niet meer vinden helaas)
     dat hij een proces was gestart tegen David Noakes wegens misleiding. Want dr. Yamamoto heeft octrooi op de Gc-Maf die gebruikt is in de
     studies die dr. Yamamoto tot nu heeft gedaan. Zie in een van onze
     artikelen over Gc-Maf:
     http://kanker-actueel.nl/NL/injecties-met-gc-maf-een-vitamine-d-verbindend-eiwit-werken-ook-effectief-100-genezing-bij-hiv-positieve-patienten-naast-vormen-van-kanker-hier-de-status-van-gc-maf-als-immuuntherapeutisch-middel-bij-kanker-en-hiv.html
     waar een link naar het octrooi staat.

     Verder was ook ik bij de presentatie vorig jaar in Bunnik waar jij ook
     was. Ik had toen al mijn vraagtekens bij wat Emar Vogelaar presenteerde.
     Emar beweerde dat hij naar dr. Yamamoto zou gaan maar dr. Yamamoto heeft
     nooit een ontmoeting noch op wat voor manier dan ook contact gehad met
     Emar. Bevestigd door Emar zelf aan mij persoonlijk.

     Ook heeft zowel Emar als dr. Yamamoto aan ons bevestigd dat de
     Nagalasetest alleen werkt en de juiste gegevens geeft als mensen geen
     andere medicijnen gebruiken en ook geen bv. ontstekingen in hun lichaam
     hebben. Ken jij kankerpatienten met uitgezaaide kanker die geen
     medicijnen gebruiken?

     Als laatste: Gc-Maf heeft zich bewezen bij mensen die op moment van
     toediening klinisch kanker vrij waren. Geen enkele studie is er gedaan bij
     mensen die nog kanker hadden.

     Samenvattend vind ik het echt misleidend voor kankerpatienten om op basis
     van al die gegevens Gc-Maf voor te schrijven. En ik kan je zeggen
     dat ik tientallen patienten ken die de laatste jaren Gc-Maf hebben
     gebruikt of nog gebruiken maar geen enkele kon/kan echt betere resultaten
     voorleggen die alleen bereikt zouden zijn door Gc-Maf.

     Is dit zo duidelijk genoeg? Zo niet ik kan je ook het adres en
     telefoonnummer van dr. Yamamoto geven mocht je hem zelf willen benaderen.

     Met vriendelijke groeten, Kees Braam
 • E. Kortwijk :
  Beste Kees,

  Ik doel alleen op het feit dat dr. SMITS wel degelijk een huisarts is. Ik heb het nog opgezocht en hij staat ook als zodanig geregistreerd. Ik ben het zonder meer eens dat je altijd voorzichtig moet zijn. Misschien moet u eens een bezoek brengen aan de kliniek.

  Els.
  • petra anna :
   Ook ik ben naar de kliniek gegaan voor een behandeling met Gc-maf vanwege longkanker.
   Het zag er allemaal goed uit ik kreeg spuiten met Gc-maf en er werd de navalage test gedaan,uiteraard tegen een hoge betaling.
   De navalage test waen zeer positief de eerste twee de derde mislukte en moest over gedaan worden.de vierde was weer goed en de vijfde ook de zesde mislukte weer omdat deze gemengd werd met een ander zijn bloed???? Maar ik zou kankervrij zijn???Ik werd alleen erger ziek en moest opgenomen worden in een ziekenhuis daar wees het bloed echter uit dat er niks veranderd was.Wij zijn nu al weken aan het vragen om raporten te krijgen over de behandeling maar tot op heden nog altijd niks.Ik vind het triest dat men mensen valse hoop geeft en heb uiteraard ook vraagtekens bij de behandeling die heel duur is.Volgens Yamamoto zou ik dus genezen zijn maar helaas wijst de praktijk (scans etc) het tegendeel uit.
   Ook met Rob en Tim proberen wij te communiceren maar helaas laten zij het regelmatig afweten.Achteraf hoor ik dat ze mijn
   behandelend arts nooit op de hoogte gehouden hebben van de
   gehele behandeling juist iemand die er open voor stond.
   Dat vind ik triest ze hebben het steeds erover dat reguliere artsen er niet voor open staan maar hier laten ze het zelf afweten.
   Nu moeten wij zelfs een advokaat in handen nemen om rapporten waar we recht op hebben terug te krijgen,te triest voor woorden,het zijn onze rapporten en we bedelen er nu al een maand voor krijgen steeds de belofte dat we ze krijgen en vervolgens krijgen we niets!
   Voor degene die baat hebben bij hun therapie prima,maar in mijn situatie helaas veel heel veel geld kwijt en het z.g. resultaat van de Gc-maf bleek niet te kloppen.
   • petra anna :
    Ook vandaag gebeld met de kliniek ,en weer wordt ons beloofd dat we worden teruggebeld.Maar helaas weer worden we niet teruggebeld.
 • E. Kortwijk :
  Geachte heer Braam,

  Ik woon zelf in de plaats Waalre waar de Linus Pauling Kliniek gevestigd is. Mijn vriendin met borstkanker (en uitzaaiingen) is daar onder behandeling met gcmaf en ik vergezel haar. Ik ben een fanatieke lezer van uw site maar u heeft uw research deze keer niet helemaal goed gedaan.

  Dr. Smits is in aalst/Waalre gevestigd als reguliere huisarts. Omdat de praktijk binnenkort gaat verhuizen naar Eindhoven neemt hij geen nieuwe patienten meer aan. Daarnaast is dr. Smits medisch adviseur in de Linus Pauling Kliniek.

  De kliniek heeft ons schriftelijk bewijs laten zien dat ze werken onze toezicht en controle van prof. Yamamoto. Ik heb voor mijn vriendin contact gezocht met Yamamoto en dit alles werd door hem bevestigd.

  Dr. Smits gaf tijdens het eerste gesprek heel duidelijk aan dat gcmaf een experimentele behandeling was en dat er geen enkele garantie was op genezing. Dr. Smits gaf duidelijk aan dat eerst de operatie en de chemo afgemaakt moest worden en dat dan pas met het gcmaf gestart kon worden. De behandeling is op zich niet zo duur maar het probleem is dat je het zelf moet betalen. De kosten in America zijn zonder meer hoger en dan komt de reis en het verblijf er ook nog bij.

  Wij zijn inmiddels na de operatie en chemo voorzichtig positief over de uitwerking van de behandeling.

  We denken er ook over om een afspraak te maken met de immunoloog. We hebben deze man al even ontmoet maar ik ben zijn naam vergeten.

  Afgezien dat het chaotisch/ druk is in de kliniek is onze indruk goed en we hebben het gevoel dat we eerlijk behandeld worden.

  Els.
  • camilla :
   Ik vind het vreemd dat een alternatieve therapie in feite geen alternatief biedt, want volgens hun regels moet je eerst de operatie en chemo doen waarbij vooral het laatste mij verbaasd, gezien het feit dat de laatste tijd hier toch wel degelijke onderzoeken op grote schaal naar gedaan zijn, met als uitkomst dat de levensverlengende werking slecht gemiddeld 8 a 10 dagen per jaar zou zijn, daarentegen is en wordt er zoveel schade aangericht en blijkt het meer een vorm van klanten binding te zijn want dankzij de chemo komt de kanker na 4 tot 5 jaar terug in een veel virulentere vorm. Kortom een vreemde situatie persoonlijk zou ik bedanken voor iedere alternatieve therapie die eerst van mij eist dat ik mijn lichaam vol stop met gif, volgens mij is de alternatieve genees en heelkunde juist in het leven geroepen om dit te vermijden.
  • Kees :
   Els je schrijft in een reactie positief over je ervaringen met de kliniek in Waalre. Dat kan uiteraard, maar je opmerkingen dat ik mijn research niet goed zou hebben gedaan klopt niet. Alles wat in bovenstaand artikel staat heb ik gecheckt en dubbel gecheckt, inclusief bellen met dr. Yamamoto enz.. Ik blijf dus bij de informatie over Gc-Maf zoals beschreven en de waarschuwing hier voorzichtig mee te zijn. Maar uiteraard hoop ik dat het jou goed gaat.

   Kees Braam
   webmaster
   • P. de Klerk :
    Geachte Kees,
    fijn dat je zulk intensief onderzoek doet naar genezing belovers. Voorop staat, dat er geen enkele reden is waarom de gevestigde universiteiten en onderzoeksinstituten niet hard aan de slag zouden gaan met een middel dat ook maar een sprankje hoop zou bieden. Ik heb een vriend die in een ver stadium blijkt te zijn en zegt geen bezwaar te hebben om als proefkonijn te dienen, zelfs als hij er eerder aan dood zou gaan. Kortom, niets te verliezen. Er is nergens een academisch ziekenhuis, dat hem kan gebruiken, anders dan met chemo. Ik ruik vele beruchte voorgangers aan Yamamoto.
    Kees, je doet goed werk, maar pas op niet met dik hout planken te gaan zagen. Slordig en dat heb je niet nodig. Smits is dus wel een bestaand (zij het een tikje glibberig) huisarts, die het noodzakelijke medische brevet aan de kliniek verleent. Ja Els, geef het een kans, maar ik heb na dit alles een goed hard hoofd erin gekregen.
    Wie vraagt er nu honorering voor een kankermiddel in experiment-stadium? Als het werkt wordt je tot messias verheven! Je wil toch de geroemde genezer zijn voordat je miljoenair wordt? Een Japanner zonder eergevoel? Merkwürdig...
 • C. Vromans :
  Goedemiddag Heer Kees Braam,

  Een tweetal jaren geleden hebben wij ons ook geprobeerd wat verder te verdiepen in GCMaf behandelingen en kwamen wij steeds uit op de site gcmaf.eu. Hier wordt verwezen naar dhr Noakes met Engels telefoonnummer en verblijfplaats in België. Ook jijzelf gaf toentertijd aan vraagtekens te hebben over de betrouwbaarheid van het geleverde product.
  Ook bij deze Lingus Paulus kliniek, wordt op de site verwezen naar video's van gcmaf.eu; er bestaat blijkbaar wederom een link naar deze meneer Noakes. Er is wel een fotootje van dr. Yamamoto op de site maar verder geen enkel bewijs van de samenwerking.
  De nodige "terughoudendheid" blijft ons inziens van kracht.

  Groetend,
  Cor Vromans
  • Visser :
   Dag Kees
   De info klopt niet helemaal: Yamamoto zegt op basis van de eerste bloedtest hoeveel injecties hij aanraadt. Dat kan 1 of 2 zijn, of maximaal 10 in mijn geval. Je weet dus wel een beetje waar je aan toe bent.
   Er wordt wekelijks geinjecteerd, en ook wekelijks bloed afgenomen. Gedurende de behandeling kan het zijn dat er toch meer injecties nodig zijn, of minder (of dat werkelijk zo is moet iemand ervaren)..
   Ik heb 1 injectie gehad maar ben gestopt omdat je geen pijnstillers mag slikken, en ik kan nu niet zonder. Ik kan er dus verder niet veel over zeggen.
   Groet,
   T. Visser

Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Gc-Maf studie publicatie bij >> Gc-MAF een vitamine D verbindend >>