23 augustus 2023: lees ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/immuuntherapie-met-gepersonaliseerde-dendritische-celtherapie-plus-onderhoudsdosis-lenalidomide-na-autologe-stamceltransplantatie-verbetert-bij-multiple-myeloma-complete-remissies-met-ruim-7-procent-na-1-jaar.html

3 oktober 2018: lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/NL/elotuzumab-een-immuuntherapeutisch-middel-aanvullend-op-lenalidomide-en-dexamethason-geeft-30-betere-overall-overleving-en-progressievrije-ziekte-dan-alleen-lenalidomide-en-dexamethason-bij-gevorderde-multiple-myeloma-kahler.html

15 februari 2017: lees ook deze artikelen: 

https://kanker-actueel.nl/lenalidomide-na-autologe-stamceltransplantatie-bij-multiple-myeloma-ziekte-van-kahler-geeft-superieure-overall-overleving-en-ziektevrije-tijd.html

https://kanker-actueel.nl/NL/daratumumab-darzalex-in-combinatie-met-bortezomib-velcade-en-dexamethason-voor-eerder-behandelde-multiple-myeloma-kahler-vermindert-kans-op-recidief-op-1-jaar-met-61-procent.html

Klik hier voor artikel: Genentest blijkt voorspellende waarde te hebben bij het verloop van Multiple Myeloma - ziekte van Kahler bij nieuw gediagnosteerde patiënten en wel of niet aanslaan van Bortezomib - Velcade.

21 november 2014: Bron: Facon T, Dimopoulos M, Dispenzieri A, et al: Initial phase 3 results of the FIRST trial in newly diagnosed multiple myeloma patients ineligible for stem cell transplant.

Wanneer bij mensen met multiple myeloma (Kahler) die niet in aanmerking komen voor een stamceltransplantatie lenalidomide (Revlimid) naast een lage dosis dexamethason continue wordt gegeven geeft dat superieure resultaten op progressievrije tijd van de ziekte en kans op overlijden vermindert met 28% in vergelijking met de standaard behandeling met MPT - melphalan, prednison en thalidomide. Dit blijkt uit de resultaten van een fase III studie (FIRST - Front-Line Investigation of Revlimid/Dexamethasone vs Standard Thalidomide) bij totaal 1623 patienten met multiple myeloma (Kahler) die niet in aanmerking kwamen voor een stamceltransplantatie. Dit laatste voornamelijk door hun hoge leeftijd).

multiple myeloma beeld

Studie opzet en resultaten:

De studie werd uitgevoerd in 246 ziekenhuizen uit 18 verschillende landen. 1.623 patiënten met nieuw gediagnosteerde multiple myeloma (Kahler) die niet in aanmerking kwamen voor een stamceltransplantatie (meestal wegens te hoge leeftijd) deden mee aan deze studie.  Gemiddelde leeftijd was 73 jaar (range, 40–92 years), en 35% van de patiënten waren 75 jaar of ouder; 41% van de patiënten had stadium III ziekte.

De deelnemers werden gerandomiseerd onderverdeeld in drie groepen.

 • Groep 1: Continue Lenalidomide (Revlimid - Rd) in een cyclus van 28 dagen tot zich ziekteprogressie voordeed.
 • Groep 2: Lenalidomide (Revlimid - Rd) gedurende 18 cycli (72 weken) tot zich ziekteprogressie voordeed.
 • Groep 3: MPT - melphalan, prednison en thalidomide gedurende 12 cyci (72 weken) tot zich ziekteprogressie voordeed.

Reacties op de behandeling werden gemeten na elke cyclus van de behandeling. Doses aanpassingen waren toegestaan gerelateerd aan de bijwerkingen die zich zouden kunnen voordoen. Alle patiënten kregen daarbij antitrombose medicatie als onderdeel van het behandelingsprotocol.

Resultaten:

Na een mediane follow-up van 37 maanden bereikte de studie het eerste doel van progressievrije tijd waarin continue Lenalidomide (Revlimid - Rd) (37 maanden)  versus MPT - melphalan, prednison en thalidomide (72 weken) werd bereikt. Het resultaat is een statistisch hoog significant betere progressievrije tijd en kans op overlijden van 28%  (P = .00006). Mediane progressie-vrije overleving was 25.5 maanden voor continue Lenalidomide (Revlimid - Rd) versus 21.2 maanden voor MPT - melphalan, prednison en thalidomide

Mediane progressievrije overleving was ook significant beter voor continue Lenalidomide (Revlimid - Rd) versus Lenalidomide (Revlimid - Rd) voor 18 cycli: 25.5 maanden versus 20.7 maanden (P = .00001).

Continue Lenalidomide (Revlimid - Rd) gaf een verbetering in overall overleving op 4 jaar (59% op 4 jaar was nog in leven) versus MPT - melphalan, prednison en thalidomide (51.4% was nog in leven op 4 jaar). De 4-jaars overleving bij patiënten die Lenalidomide (Revlimid - Rd) gedurende 18 cycli (72 weken) hadden gekrgen was 55.7%.

Continue Lenalidomide (Revlimid - Rd) bereikte een consistente verbetering versus MPT - melphalan, prednison en thalidomide voor alle secondaire doelen: Overall response rate (partiële respons (50% of meer remissie) of beter) was 75% versus 62% (P < .0001), respectievelijk.

Bijwerkingen:

Het veiligheidsprofiel - de bijwerkingen waren nagenoeg gelijk voor beide behandelingen. Met numeriek minder hematologische bijwerkingen voor de groep die continue Lenalidomide (Revlimid - Rd) kreeg toegediend.

Relevante graad 3 / 4 bijwerkingen waren respectievelijk voor continue Lenalidomide (Revlimid - Rd) versus MPT - melphalan, prednison en thalidomide: neutropenie (28% vs 45%), thrombocytopenie (8% vs 11%), febrile neutropenia (1% vs 3%), infecties (29% vs 17%), neuropathie (5% vs 15%), en diepe ader thrombose (5% vs 3%).

Referentie uit BLOOD: Facon T, Dimopoulos M, Dispenzieri A, et al: Initial phase 3 results of the FIRST trial in newly diagnosed multiple myeloma patients ineligible for stem cell transplant

Hier het abstract van de studie:

Continuous treatment with the all oral doublet Revlimid - Rd significantly improved the primary endpoint of PFS compared with the standard triplet, MPT. All secondary endpoints support the clinical benefit of continuous Revlimid treatment.

Source: BLOOD

Initial Phase 3 Results Of The First (Frontline Investigation Of Lenalidomide + Dexamethasone Versus Standard Thalidomide) Trial (MM-020/IFM 07 01) In Newly Diagnosed Multiple Myeloma (NDMM) Patients (Pts) Ineligible For Stem Cell Transplantation (SCT)
 1. Thierry Facon, MD1,
 2. Meletios A. Dimopoulos, MD2,
 3. Angela Dispenzieri, MD3,
 4. John V. Catalano, MD4,
 5. Andrew R Belch, MD5,
 6. Cyrille Hulin, MD*,6,
 7. Michele Cavo, MD*,7,
 8. Antonella Pinto, MD*,8,
 9. Katja Weisel, MD*,9,
 10. Heinz Ludwig, MD10,
 11. Nizar J. Bahlis, MD11,
 12. Anne Banos, MD*,12,
 13. Mourad Tiab, MD*,13,
 14. Michel Delforge, MD, PhD14,
 15. James D Cavenagh, MD15,
 16. Catarina Geraldes, MD*,16,
 17. Je-Jung Lee, MD, PhD*,17,
 18. Christine I. Chen, MD18,
 19. Albert Oriol, MD*,19,
 20. Javier De La Rubia, MD, PhD*,20,
 21. Lugui Qiu, MD21,
 22. Darrell J. White, MD22,
 23. Daniel Binder, MD23,
 24. Kenneth C. Anderson, MD24,
 25. Philippe Moreau, MD*,25,
 26. Michel Attal, MD26,
 27. Robert Knight, MD*,27,
 28. Guang Chen, PhD*,27,
 29. Jason Van Oostendorp*,27,
 30. Christian J. Jacques, MD27,
 31. Annette Ervin-Haynes, DO27, and
 32. Lofti Benboubker, MD*,28

Abstract

Embedded Image

Background Melphalan, prednisone and thalidomide (MPT) is a standard therapy for NDMM recognized worldwide based on a statistically significant advantage in overall survival (OS) and progression-free survival (PFS) vs. MP (Facon Lancet 2007; Fayers Blood 2011; NCCN 2013). The combination of lenalidomide and low-dose dexamethasone (Rd) increased OS with fewer adverse events (AEs) than treatment with lenalidomide and high-dose dexamethasone in NDMM pts (ECOG E4A03) (Rajkumar Lancet Oncol 2010). The FIRST trial is a multicenter, open-label, phase III trial comparing the efficacy and safety of Rd versus MPT in transplant-ineligible NDMM pts.

Methods NDMM pts either ≥ 65 years of age, or not candidates for SCT were randomized to one of three arms: Rd in 28-day cycles until disease progression (Arm A), Rd in 28-day cycles for 72 weeks (18 cycles, Arm B), or MPT in 42-day cycles for 72 weeks (12 cycles, Arm C). Assessments by International Myeloma Working Group criteria were done after each cycle. Pts with renal impairment were enrolled; however, pts on dialysis were excluded. Starting doses of lenalidomide and dexamethasone were adjusted based on renal function and age, respectively. Melphalan starting dose was adjusted based on age, absolute neutrophil count, platelet count, and renal function; and thalidomide was adjusted for age. Dose adjustments were permitted for AEs. All pts were required to receive anti-thrombotic prophylaxis. Stratification factors included age, International Stage System, and country. The primary endpoint was a comparison of PFS in Arm A vs. Arm C. Secondary endpoints included OS, overall response rate (ORR), time to response, duration of response (DOR), safety, and quality of life (QOL). A preplanned additional analysis included time from randomization to second progression event or death (PFS2). The final preplanned analysis of independently adjudicated progressive disease (PD) events in Arm A vs. Arm C conducted after 960 events of death or PD, and an interim of OS in 64% of survival events (574/896 events) are presented in this abstract. Comparisons of PFS and all secondary endpoints, including OS for all three arms, will be presented at the meeting.

Results A total of 1,623 pts were randomized 1:1:1 in three arms. As of today, 121 pts continue to receive lenalidomide on study (Arm A). The median age was 73 (40.0–92.0) years; 35% pts were aged ≥ 75 years; and 41% of pts had ISS stage 3 disease. After a median follow-up of 37 months, the trial met its primary endpoint (PFS), demonstrating a 28% reduction in risk of progression or death (HR=0.72; p= 0.00006). The preplanned interim analysis of OS demonstrated a 22% reduction in risk of death in favor of Arm A vs. Arm C (HR=0.78, p=0.01685); however, the pre-specified boundary (p<0.0096) was not crossed. All other secondary endpoints consistently showed improvement in favor of Arm A vs. Arm C; ORR (PR or better) 75% vs. 62% (p < 0.00001), DOR (HR=0.63; p<0.00001), and PFS2 (HR=0.78, p=0.0051). Relevant Grade 3/4 adverse events in Arm A vs. Arm C were neutropenia (28% vs. 45%), thrombocytopenia (8% vs. 11%), febrile neutropenia (1% vs. 3%), infection (29% vs. 17%), neuropathy (5% vs. 15%), and deep-vein thrombosis (5% vs. 3%). The incidence of secondary primary malignancies (SPM) was evaluated. Hematologic malignancies were 0.4% in Arm A vs. 2.2% in Arm C; the overall incidence of solid tumors was identical (2.8%).

Conclusion Continuous treatment with the all oral doublet Rd significantly improved the primary endpoint of PFS compared with the standard triplet, MPT. All secondary endpoints support the clinical benefit of continuous Rd treatment. The safety profile of Rd was manageable, with reduced hematologic SPM compared to MPT.

Disclosures: Facon: Celgene: Membership on an entity’s Board of Directors or advisory committees, Speakers Bureau. Off Label Use: Lenalidomide as treatment for NDMM. Dimopoulos: Celgene, Orthobiotech: Honoraria. Dispenzieri: Celgene, Millenium, Jansenn, Pfizer: Research Funding. Catalano: Celgene, Roche: Honoraria, Membership on an entity’s Board of Directors or advisory committees, Research Funding. Hulin: Janssen: Honoraria; Celgene: Honoraria. Cavo: Celgene, Janssen, Millennium, Onyx, Brystol Myers Squibb: Consultancy, Honoraria, Membership on an entity’s Board of Directors or advisory committees. Pinto: Mundipharma: Consultancy, Honoraria; Roche: Honoraria; Celgene: Consultancy, Honoraria. Weisel: Janssen: Consultancy, Honoraria; Celgene: Consultancy, Honoraria, Research Funding. Ludwig: Celgene: Honoraria, Research Funding, Speakers Bureau. Bahlis: Celgene: Consultancy, Honoraria. Delforge: Celgene: Honoraria. Chen: Celgene: Consultancy, Research Funding; Lundbeck: Consultancy; Johnson & Johnson: Consultancy, Research Funding; Roche: Honoraria; GlaxoSmithKline: Research Funding. Oriol: Celgen: Consultancy. White: Celgene: Honoraria, Research Funding. Binder: Celgene: Research Funding. Anderson: Acetylon, OncoPep: Equity Ownership; Celgene, Onyx, Sanofi Aventis, Gileod: Consultancy. Moreau: Celgene Corporation: Honoraria, Speakers Bureau. Attal: Janssen: Lectures, Lectures Other, Membership on an entity’s Board of Directors or advisory committees; Celgene Corporation: Lectures Other, Membership on an entity’s Board of Directors or advisory committees. Knight: Celgene: Employment, Equity Ownership. Chen: Celgene: Employment. Van Oostendorp: Celgene: Employment. Jacques: Celgene: Employment. Ervin-Haynes: Celgene: Employment, Patents & Royalties. Benboubker: Celgene: Consultancy.

 • * Asterisk with author names denotes non-ASH members.

 • Embedded Image This icon denotes a clinically relevant abstract


Plaats een reactie ...

Reageer op "Lenalidomide (Revlimid) plus lage dosis dexamethason langdurig gegeven geeft 28 procent betere resultaten in overall overleving en progressievrije tijd versus MPT (melphalan, prednisone en thalidomide) bij beginnende Multiple Myeloma (Kahler)"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Lenalidomide (Revlimid) plus >> lenalidomide na autologe stamceltransplantatie >>