Over de biochemische kaart: A community-driven global reconstruction of human metabolism staat onder https://www.kanker-actueel.nl/NL/voedingstoffen-als-medicijn-biochemische-kaart-van-menselijk-lichaam-voltooid-ziektes-kunnen-voorkomen-worden-door-individueel-voedingspatroon.html een artikel uit de Volkskrant met verwijzing naar de biochemische kaart zelf, gratis in te zien.

Klik hier voor informatie over stand van zaken bij personalised medicin

Literatuurlijst gerandomiseerde (en in een aantal gevallen tevens dubbelblinde ) onderzoeken , in welke een mogelijk therapeutisch effect van een of meer voedingsparameters of een andere complementaire methode is geëvalueerd. 

Voor reguliere behandelingen is in het algemeen vanwege de bijwerkingen slechts gerandomiseerd onderzoek mogelijk . Bovendien is van reguliere behandelingen een gerandomiseerd onderzoek vaak nooit uitgevoerd . Deze bewering van E.Valstar op basis van relevante literatuur is in het NTvG (zie NTvG 136 : 709-710 ; 1992 ) door de desbetreffende oncologen niet weersproken.

Zie ook Nutritional Oncology van D.Heber et al ISBN 0-12-335960-0 ; dit boek is geredigeerd door Harvard en door het Memorial Sloan Kettering Institute !! Als u het boek bestelt krijgt u de tweede bijgewerkte versie van het boek

Aan deze lijst hebben Hans Houtsmuller , Ed Woerlee en Johan Bolhuis belangrijke bijdragen geleverd.

Aparte lijsten van studies uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker of naast bestraling of chemo of operatie of stamceltransplantaties c.q. beenmergtransplantaties heb ik uitgesplitst uit de algemene lliteratuurlijst om het u gemakkelijker te maken.

Wanneer een studie is uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker heb ik die opgenomen in een aparte lijst voor die specifieke vorm van kanker: zie 

https://kanker-actueel.nl/NL/literatuurlijsten-niet-toxische-middelen-en-behandelingen-per-kankersoort-en-aanvullend-op-chemo-operatie-en-bestraling.html of hieronder in de lijst.

Hier de lijsten die inmiddels klaar zijn en online gezet.

Vervolg literatuurlijst gerandomiseerde studies in de therapeutische sfeer:

1001) Shibata T et al ; Radiology 223:331-7;2002 : RFA = Radio Frequency Ablation en percutane microgolf-coagulatie zijn even effectief voor de lokale behandeling van kleine primaire leverkanker.

1002) Lencioni RA et al ; Radiology 228:235-40; 2003 : RFA = Radio Frequency Ablation geeft ter behandeling van lokale primaire leverkanker initieel dezelfde resultaten als percutane ethanolinjectie, maar de lokale ziektevrije overleving is na 1 en 2 jaar voor met RFA-behandelde patienten superieur.

1003) Tang ZY et al ; Med Oncol Tumor Pharmacother 8: 23-8 ; 1991 : Inoperabele primaire leverkanker wordt of behandeld met in beginsel gedeeltelijke operatie plus cisplatin dan wel met afbinden relevante leverarterie, intraarteriele cisplatin en bestraling ; een vaccin op basis van een mengsel van bacterien blijkt op gerandomiseerde basis in het eerste geval de sterfte niet significant, maar ingeval van de 2e behandelwijze wel gezien de trend de sterfte significant te verminderen.

1004) Loprinzi CL et al ; Cancer ; 23 mei ; 2005 (Epub ahead of print) : In een gerandomiseerd onderzoek bij 83 patienten met ver gevorderde kanker had haaienkraakbeen geen effect op de prognose ; het zou interessant zijn dergelijk onderzoek juist te herhalen bij patienten met een melanoom (juist daar verwacht ik enig effect voor zover er een effect op zal treden).

1005) Mahood DJ et al ; J Clin Oncol 9:449-52; 1991 : Orale koude therapie gaat in gerandomiseerd onderzoek stomatitis door 5-FU tegen.

1006) Li XR et al ; Zhonguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 21:335-8;2001 : Xiaoliu Pingyi mengsel remt in gerandomiseerd onderzoek bij kankerpatienten die na operatie chemo krijgen uitzaaiing en in samenhang daarmee de recidiefkans.

1007)Demirer S et al ; Clin Nutr 19:253-8;2000 : MCT plus LCT verminderen onder omstandigheden de infectiekans bij kankerpatienten (zie 501) ; in dit onderzoek bleek dat neutropenie met koorts en antibiotica gebruik bij alleen LCT allemaal minder was dan bij LCT plus MCT.

1008) Ravasco P et al ; J Clin Oncol 23:1431-8; 2005 : Ook in dit gerandomiseerde onderzoek blijkt extra eiwit tijdens radiotherapie gunstig ; in dit geval betreft het patienten met colorectale kanker ; de kwaliteit van leven is dan beter dwz minder diarree, minder misselijkheid/braken etc. ; ook langere tijd na de radiotherapie was de levenskwaliteit van de gesuppleerde groep nog beter.

1009) Ravasco P et al ; Head Neck. 2005 May 26 ; (Epub ahead of print) : dit onderzoek is qua opzet vergelijkbaar met dat onder 1008, alleen echter uitgevoerd bij patienten met keelkanker; ook hier een betere kwaliteit van leven samenhangend met een hogere eiwitinname. Zie ook 187,369, 586, 587 en 1008.

1010) Hyltander A et al ; Clin Gastroenterol Hepatol 3:466-74;2005 : Extra enterale dan wel extra parenterale voeding bevorderen herstel postoperatief van kankerpatienten niet, noch verbeteren hun levenskwaliteit ; wel gaven de vormen van artificiele voeding aanleiding tot significant meer complicaties ; we zien het wederom: de orthomoleculaire gedachte wint weer.

1011) Roberts S et al ; Bone Marrow Transplant 32:715-21; 2003: TPN ipv gewoon orale voeding na stamceltransplantatie bij borstkankerpatienten , blijkt het klinische beloop niet in gunstige zin te beinvloeden, hetgeen ook te verwachten was.

1012) Jiang XH et al ; World J Gastroenterol 9:1878-80; 2003 ; Na een buikoperatie herstelt het darmslijmvlies zich sneller bij enterale dan bij parenterale voeding.

1013) Aass N et al ; J Clin Oncol 23:4172-8 ; 2005: De natuurlijke metaboliet van vitamine A 13-cis-retinoinezuur naast interferon verbetert bij patienten met uitgezaaide nierkanker de progressievrije en overall overleving significant t.o.v. interferon alleen.

1014) Quella SK et al ; J Clin Oncol 18:1068-74; 2000: Soja-phytooestrogenen verminderen ook in dit gerandomiseerde onderzoek niet de hot-flushes ; zie commentaar bij nummer 820 : 4 van de 7 publicaties zeggen dat soja niet ; 3 zeggen dat soja wel overgangsklachten vermindert.

1015) Rhodes LE et al ; Arch Dermatol 140:17-23 ; 2004: PDT - Photo Dynamische therapie met methylaminolevulinaat geeft ter behandeling van het nodulaire basaalcelcarcinoom een praktisch even kleine kans als chirurgie op alsnog een recidief ; het cosmetische resultaat met PDT is evenwel significant beter.

1016) Cheng CW et al ; Int J Urol 12:449-55;2005: BCG verbetert als adjuvans op een termijn van 12 jaar de ziektevrije overleving bij blaaskanker significant beter dan epirubicine.

1017) Wu F et al ; Radiology 235:659-67; 2005: Ultrasound verbetert locale resultaat TACE - Trans Arteriële Chemo Embolisatie in geval van primaire leverkanker ; ook de overleving met ultrasound erbij was zeer veel beter dan met TACE alleen.

1018) Iturralde Codina A et al ; Arch Esp Urol 57:606-18 ; 2004 : Met lage doses BCG is 12 maanden lang BCG als adjuvans ter behandeling van blaaskanker effectiever dan 6 maanden lang BCG.

1019) Chahinian AP et al ; Cancer Treat Rep 66:1291-7;1982 : Chemo plus Corynebacterium parvum verlengt in het algemeen het leven in geval van vergevorderde longkanker niet in vergelijking met chemo ; bij patienten met een grootcellig anaplastisch longcarcinoom werd het leven evenwel door Corynebacterium parvum verlengd. Zie ook 351,354,355,356,650 en 651. Het lijkt erop dat Corynebacterium parvum bij althans enkele subgroepen van patienten met een vergevorderde grootcellige longkanker enig effect heeft.

1020) Sugimachi K et al ; Int J Hyperthermia 8:289-95; 1992 : Chemoradiotherapie met hyperthermie voor operatie in vergelijking met chemoradiatie alleen geeft bij slokdarmkanker bij 27 versus 26 patienten , bij 26,9 respectievelijk 7,7% nul procent levende cellen in het operatiepreparaat. Het verschil is bij kleine aantallen niet significant ten voordele van hyperthermie. Zie ook 798 en 799 ; in combinatie met de bevindingen aldaar is het belang van hyperthermie wel degelijk significant.

1021) Lebeau B et al ; Cancer 71:1741-5 ; 1993 : Aspirine verbetert niet de overleving van patienten met een kleincellig longcarcinoom, die chemo krijgen. Zie ook 412, 439 en 732.

1022) Segar ML et al ; Oncol Nurs Forum 25; 107-13; 1998 : Aerobics verbetert in gerandomiseerd onderzoek welzijn borstkankerpatienten dwz : angst en depressies nemen af/ treden minder op ; self-esteem verbetert echter niet significant.

1023) Mustian KM et al; Support Care Cancer 12: 871-6; 2004: Tai Chi Chuan verbetert bij borstkankerpatienten significant kwaliteit van leven en self-esteem tov gerandomiseerde groep die alleen basale psychosociale support krijgt.

1024) Costanzi JJ et al ; Med Pediatr Oncol 10:251-8; 1982: BCG verbetert prognose bij patienten met uitgezaaid melanoom die DTIC krijgen de prognose niet ; kijk ook bij 642.

1025) Benoehr P et al ; J Am Soc Nephrl 16:452-8; 2005: Theophylline (een metaboliet van cafeine) gaat in gerandomiseerd onderzoek verslechtering nierfunctie door chemo met cisplatin significant tegen.

1026) Klek S et al ; Acta Chir Belg. 105: 175-9 ; 2005: Immunonutrition met glutamine of omega-3-vetzuren leidt bij patienten geopereerd wegens maagkanker tot niet significant minder infecties, echter wel tot een significant korter verblijf in het ziekenhuis.

1027) Cai J et al ; Zhong Xi Yi Jie He Xue Bao 3:195-8; 2005 : Rabarber voor en na operatie wegens maagkanker vermindert ontstekingsverschijnselen postoperatief en de darmpassage komt door rabarber aantoonbaar sneller weer op gang.

1028) Scheier MF et al ; J Clin Oncol 23 :4298-311;2005 : Meer informatie over de ziekte plus meer informatie over gezonde voeding (ik doe beide ; patienten zeggen bij mij o.a.vrijwel altijd dat ze bij mij over de reguliere aspecten meer informatie krijgen dan in het ziekenhuis) verbetert in gerandomiseerd onderzoek bij vrouwen die wegens borstkanker adjuvante chemo krijgen zowel de mentale als de lichamelijke conditie.

1029) Stalpers LJ et al ; Int J Radiat Oncol Phys 61: 499-506 ; 2005 : Hypnose verminderde in dit gerandomiseerde onderzoek bij patienten die bestraald worden , niet volgens van te voren vastgelegde schalen de angst of de kwaliteit van leven ; wel verbeterde bij de gehypnotiseerde patienten, zoals zij dat aangaven significant het mentaal en lichamelijk welbevinden in vergelijking met de controle-groep.

1030) Ornish D et al ; J Urol 174:1065-70; 2005 : Life-styleverandering bij patienten met lokale prostaatkanker die in eerste instantie geen reguliere behandeling wilden (vegetarisch : veel soja, veel groente/fruit ; supplementen ; extra lichaamsbeweging en yoga) remt de PSA-stijging in vergelijking met een controle-groep zeer ; regulier ingrijpen was in de controle-groep significant vaker nodig.

1031) Zheng Y en Wang S; Zhong Yao Cai 25;917-8; 2002 : Fufang Zaofan vermindert in gerandomiseerd onderzoek leucopenie als bijwerking van radiotherapie plus chemo. 1032) Feng YL et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 25:534-6; 2005 : Ginseng naast prednison vermindert wel de bijwerkingen van TACE - Trans Arteriële Chemo embolisatie ; elk afzonderlijk in vergelijking met placebo niet ; er is dus voor ginseng op z’n minst een additioneel effect. Zie ook no 867.

1033) Kanazawa H et al ; Langenbecks Arch Surg 390:104-13 ; 2005 ; Synbioticum (probioticum plus voedingsstoffen voor bacterien) reduceert in gerandomiseerd onderzoek het aantal infecties na operatie voor galgangkanker : gaat van 52% naar 19%.

1034) Grau JJ et al ; Br J Clin Pharmacol. 42:233-5 ; 1996 : Cisplatin verlaagt de calcium- en de magnesiumspiegel ; geeft voorts gehoorsvermindering ; calciumgluconaat bleek in dit onderzoek hierop niet van invloed vergeleken met geen calciumgluconaat ; juist ook niet wanneer bij iedereen de magnesiumspiegel werd gecorrigeerd. Magnesiumsuppletie is overigens in ander onderzoek voor diverse bijwerkingen van cisplatin sowieso zinvol gebleken ; zie no 240,285,420 en 603.

1035) Vasanthan A et al ; Int J Radiat Oncol Biol Phys 61:145-53; 2005 ; In dit gerandomiseerde onderzoek werd bij bestraling wegens baarmoederhalskanker , bij overall analyse geen additioneel effect van hyperthermie gevonden. Zie ook 431,432 en 891 (positief), alsmede 796 (net als 1035 geen aantoonbaar voordeel). Hyperthermie heeft bij baarmoederhalskanker mits juist toegepast nog steeds op z’n minst het voordeel van de twijfel.

1036) Link KH et al ; Ann Surg 242:178-87; 2005 ; Foliumzuur naast 5-FU en levamisol als adjuvantia bij patienten geopereerd voor darmkanker verbetert de overleving aantoonbaar ; dit gold niet voor interferon erbij.

1037) Demark-Wahnefried W et al ; Urology 58:47-52;2001 ; Vetrestrictie tot 20% plus dagelijks 30 gram flaxseed (dus geen flaxseedolie) bevordert aantoonbaar apoptosis in lokale prostaatkanker.

1038) Yan JJ et al ; Hepatobiliary Pancreat Dis Int 1(2):183-6 ; 2002 : Wanneer naast TACE - Trans Arteriële Chemo Embolisatie ter behandeling van primaire leverkanker aselect ook melatonine wordt gegeven blijkt met melatonine erbij de overleving significant beter.

1039) Martinez-Pineiro JA et al ; J Urol 174: 1242-1247 ; 2005 : Een lagere dosis BCG (1/3) blijkt ter preventie van een recidief/progressie van blaaskanker (T1G3 en TIS) even effectief als de gebruikelijke dosering en dat bij dan minder bijwerkingen.

1040) Zimmermann T et al ; Biol Trace Elem Res 106:193-204; 2005 : In gerandomiseerd dubbelblind onderzoek blijkt natriumseleniet lymfoedeem samenhangend met operatie voor mondkanker significant tegen te gaan.

1041) Kim J et al; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 14:1697-702; 2005 : Onderzoek dmv de proteomics-techniek laat zien dat selenium plus vitamine E in vergelijking met placebo prostaatkankercellen bij patienten kunnen omturnen naar normaal.

1042) Li JM en Lai DN ; Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 8: 137-40; 2005 ; Patienten geopereerd wegens een cardiacarcinoom bleken met BCAA sneller te herstellen, hetgeen o.a. bleek uit een minder ernstig gewichtsverlies. 1043) Lin JJ et al ; Chin J Integr Med 11: 104-10 ; 2005 ; Shenqi naast RFA = Radio Frequency Ablation bij primaire leverkanker geeft meer tumorreductie dan RFA alleen ; alsmede een grotere verbetering klinisch en een betere overleving na 1, 1,5 en 2 jaar.

1044) Shibata T et al ; Cancer 89:276-84 ; 2000 ; RFA = Radio Frequency Ablation middels operatie geeft een zeker zo goed resultaat (een niet-significant beter resultaat) in geval van colorectale levermetastasen als hepatectomie, terwijl RFA chirurgisch minder invasief is en met minder bloedverlies gepaard gaat dan hepatectomie (bloedtransfusies zijn dan wel vaak nodig!).

1045) Sakai S et al ; Gan No Rinsho 31:1353-61; 1985 : Nocardia als adjuvans voor patienten geopereerd voor keelkanker verbetert de ziektevrije overleving niet significant.

1046) Bairati I et al ; J Clin Oncol 23:5805-13; 2005 : Beta-carotene plus vitamine E verminderen in vergelijking met placebo significant de bijwerkingen van bestraling in geval van bestraling voor keelkanker.

1047) Babjuk M et al ; BJU 96:798-802 ; 2005 : Met fluorescentie door PDT plus 5-aminolevulinezuur, kan men bij blaaskanker preciezer opereren ; het overall-resultaat is dat met de fluorescentietechniek erbij de ziektevrije overleving significant verbetert.

1048) Hu et al ; Zhongguo Zhong Xi Jie He Za Zhi 25:623-5 ; 2005 : Shenqi fanghou vermindert bijwerkingen radiotherapie in geval van keelkanker, zo blijkt uit dit gerandomiseerde onderzoek.

1049) Paschoalini Mda S et al ; Chest 128: 684-9 ; 2005 ; Zilvernitraat is ter behandeling van pleurale effusie zeker zo effectief als talk (zie 973 : talk is voor dit doel superieur aan doxorubicine!!).

1050) Shiina S et al ; Gastroenterology 129: 122-30; 2005 : RFA vergeleken met ethanolinjectie is bij kleine levertumoren superieur : de overleving met RFA is aantoonbaar beter. Zie ook o.a. voor wat betreft ethanolinjectie 991 en 1002 ; RFA heeft in principe de voorkeur al doet ethanol ook duidelijk iets.

1051) Recchia F et al ; Anticancer Res 25: 3149-57 ; 2005 : Bij patienten met vergevorderde kanker verbetert interleukine-2 plus retinoinezuur tal van parameters significanter dan interleukine-2 sec : de CD4+/CD8+-ratio stijgt ; de NK-cellen nemen toe ; de lymfocyten nemen toe en de endotheliale groeifactor daalt (gunstig). In dit kleinschalige onderzoek bij in totaal 112 patienten was hiermee door toevoeging van retinoinezuur evenwel nog geen verbetering van de ziektevrije overleving c.q. de overall overleving hard te maken.

1052) Lin S et al ; Gut 54:1151-6 ; RFA - Radio Frequency Ablation is ingeval van kleinere primaire levertumoren superieur aan injectie met ethanol of azijnzuur ; de ziektevrije overleving en de overleving sec zijn beter ; er zijn wel meer complicaties ; zie o.a. ook 1050.

1053) Miko E et al ; Am J Surg 189 :627-30 ; 2005 : De combinatie glutathion en anthocyanen vermindert t.o.v. placebo bij bestraling ernst huidreacties.

1054) Roscoe JA et al ; J Pain Symptom Manege 29:376-84 ; 2005 : Acustimulatie verminderde in dit kleinschalige onderzoek misselijkheid door chemo bij tevens gebruik van reguliere anti-emetica niet significant ; zie ook 878 en 908 ; de conclusie van deze 3 onderzoeken tezamen is nog steeds dat acustimulatie misselijkheid door chemo vermindert.

1055) Su XC et al ; Di Yi Jun Yi Da Xue Xue Bao 25:1164-5 ; 2005 : Ingeval van botmetastasen is Sr 89 (een strontiumisotoop, dat radioactieve straling juist in de botten afgeeft omdat het daar ophoopt) alleen minder werkzaam dan de combinatie Sr89 en Guliu : de combinatie is effectiever ; gaat samen met minder bijwerkingen en een betere kwaliteit van leven in vergelijking met Sr89 alleen.

1056) Liu J et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 25:207-9 ; 2005 ; Jiapi huoxue-kruiden verminderen in gerandomiseerd onderzoek postoperatieve pijn bij darmkankerpatienten alsmede de bijwerkingen van de daaropvolgende chemo.

1057) Aquino VM et al ; Bone Marrow Transplant 36:611-6; 2005: Glutamine ging in dit onderzoek mucositis samenhangend met beenmergtransplantatie significant beter tegen dan glycine. Zie ook 171 en 299 met een neutrale uitkomst en 292,294 en 298 waarin met glutamine in geval van beenmergtransplantatie werd gevonden ; overall is het onderzoek positief voor glutamine, wanneer glutamine werd gegeven.

1058) Nikoletti S et al ; J Clin Nurs 14: 750-3;2005 : Zowel gewoon ijs als ijs met een smaakje gingen tov standard care mucositis samen hangend met 5-FU tegen ; wel gaf ijs met een smaakje eerder aanleiding tot hoofdpijn of misselijkheid ; dus gewoon ijs is een goede optie.

1059) Blijlevens NM et al Support Care Cancer 13:790-6;2005 : Glutamine-dipeptide verminderde tov placebo alle aan mucositis gerelateerde variabelen significant ; de infectiekans en de graft-versus-hostreactie ed waren echter met glutamine-dipeptide slechts niet significant beter. Zie ook 211.

1060) Bouletreau P et al ; Intensive Care Med 31:1394-400 ; 2005 : TPN met relatief meer suiker dan vet geeft in gerandomiseerd onderzoek iets meer stikstofbesparing, echter meer kans op zoals te verwachten is een slechtere suikercontrole. Commentaar : TPN heeft geen zin zoals eerder gebleken is ; relatief meer enkelvoudige suikers lijkt nog slechter te zijn ; een en ander klopt wederom met de orthomoleculaire pricipes.

1061) Kamei H et al; Am J Surg 189: 38-43; 2005: Gewone enterale voeding met supplementen is na totale gastrectomie voor het herstel superieur aan TPN : ook lagere kosten en een korter ziekenhuisverblijf.

1062) Yoo HJ et al ; Support Care Cancer 13:826-33; 2005 ; Spierontspanningstraining en ‘guided imagery’ verminderen bij patienten met borstkanker die chemo krijgen, angst, depressieve gevoelens, vijandige gevoelens ; verder was hierdoor in vergelijking met de controle-groep 6 maanden na de chemo de kwaliteit van leven in de met spiertraining en ‘guided imagery’ behandelde groep beter. Zie ook 929,949, 954, 962 en 986.

1063) Kissane DW et al ; Psychoncology 12: 532-46 ; 2003 ; Cognitieve existentie groepstherapie (CEGT) vermindert in gerandomiseerd onderzoek bij vrouwen , vroeg behandeld voor borstkanker, die chemo krijgen.

1064) Rosenburg SA et al ; Cancer Treat Rep 63: 739-51; 1979 ; BCG verbetert ziektevrije overleving bij patienten geopereerd voor een osteosarcoom niet.

1065) Goodwin PJ et al ; N Engl J Med 345:1719-26 ; 2001 : Psychosociale support (supportive-expressive group therapy) vermindert pijn bij patienten met uitgezaaide borstkanker ; ook het humeur verbeterde, maar het leven werd door de psychosociale interventie niet verlengd.

1066) Classen C et al ; Arch Gen Psychiatry 58; 494-501 ; 2001: Supportive-expressive group therapy (SE) vermindert stress bij patienten met uitgezaaide borstkanker significant ; het humeur verbetert slechts op korte termijn .

1067) Bordeleau L et al ; J Clin Oncol . 21 : 1944-51 ; 2003 : Supportive-expressive group therapy (SE) heeft in de psychosociale sfeer bij vrouwen met borstkanker in een vroeg stadium geen effect .Zie ook 1065 en 1066 : daar betreft het patienten met uitgezaaide borstkanker ; daar was de benadering wel zinvol.

1068) Belda FJ et al ; JAMA 294:2035-42 ; 2005 : Extra zuurstof voorafgaande aan en tijdens operatie wegens darmkanker vermindert de kans op postoperatieve infectie met meer dan 50%.

1069) Pryor KO et al ; JAMA 291 : 79-87 ; 2004: Extra zuurstof tijdens en na operatie wegens darmkanker gaf hier juist aanleiding tot een grotere infectiekans.

1070) Greif R et al ; N Engl J Med 342:161-7; 2000 : Extra zuurstof tijdens en na operatie vermindert bij operatie wegens darmkanker de infectiekans significant met meer dan 50%. Zie ook 1068 en 1069 : extra zuurstof om infectie na een darmkankeroperatie te voorkomen is vatbaar voor discussie ; wil je het geven geef het dan voor en tijdens operatie.

1071) Schroder FH et al; Eur Urol. 2005 Oct 17 (Epub ahead of print) : In dit gerandomiseerde dubbelblinde onderzoek blijkt een combinatie van soja, isoflavonen, lycopeen, mariadistel en antioxydanten de PSA-stijging bij prostaatkankerpatienten significant af te remmen.

1072) Fukui S et al ; Cancer 89:1026-36; 2000 ; Psychosociale interventie verbeterde in dit gerandomiseerde onderzoek bij patienten met borstkanker  de kwaliteit van leven ; na 6 maanden was het resultaat nog steeds significant.

1073) Richtig E et al ; J Clin Oncol 2005 ; Oct 31 ; Epub ahead of print ; Isotretinoine verbetert bij patienten geopereerd voor een melanoom de prognose niet ; zie ook 129.

1074) Baydar M et al ; J Natl Med Assoc 97:1161-4 ; 2005 ; Cryotherapie vermindert in gerandomiseerd onderzoek significant de kans op mucositis door 5-FU.

1075) Vickers AJ et al ; BMC Palliat Care 4:5 ;2005 : Acupunctuur voor dyspnoe bij patienten met vergevorderde kanker is niet beter dan nepacupunctuur oftewel acupunctuur op de toegepaste wijze is voor deze kwaal bij dit soort patienten zinloos.

1076) Reindl TK et al ; Support Care Cancer 2005 Jul 14 (Epub ahead of print) : Acupunctuur reduceert in gerandomiseerd cross-over onderzoek bij kinderen de bijwerkingen van chemo.

1077) Zhou DH et al ; Ai Zheng 24: 1252-6 ; 2005 : TCM geeft bij niet-klein-cellige longkanker - NSCLC-patienten minstens zoveel levensverlenging als bewezen chemotherapie.

1078) Sykorova A et al ; Neoplasma 52: 476-782 ; 2005 ; In geval van beenmergtransplantatie voor een hematologische maligniteit , blijkt L-alanyl-L-glutamine de disease en de event free survival te verbeteren ; de overleving was niet verschillend. Zie ook 760 : 760 plus 1078 leidt niet tot de aanbeveling van dit dipeptide in geval van beenmergtransplantatie voor een hematologische maligniteit niet aan te bevelen is. Bij abdominale chirurgie voor kanker is dit dipeptide wel aan te bevelen (zie 850,758 en 762).

1079) Ehrenpreis ED et al ; Dis Colon Rectum 48:1-8; 2005 : Vitamine A vermindert tov placebo significant proctitis samenhangend met bestralen.

1080) Piller NB et al ; Br J Plast Surg 41:20-7; 1988 :Venoruton vermindert in gerandomiseerd-dubbelblind onderzoek lymfeoedeem samenhangend met een borstamputatie.

1081) Hong J et al ; J Tradit Chi Med 25:125-8;2005 ; TCM naast radiotherapie voor een buiktumor geeft een betere kwaliteit van leven dan radiotherapie alleen ; ook de overleving na 3 jaar is met TCM superieur.

1082) Arcangeli G et al ; Int J Radiat Oncol Biol Phys 21:1569-74 ; 1991 : In dit gerandomiseerde onderzoek verbetert hyperthermie wederom de respons op bestraling bij in dit geval patienten met uitgezaaide borstkanker.

1083) Sherar M et al ; Int J Radiat Oncol Biol Phys 39:371-80 : Hyperthermie verbetert locale respons borstkanker op radiatie ; ook de overleving is beter.

1084) Xia ZJ et al ; Ai Zheng 23:1666-70;2004 : intratumorale injectie van een E1Bgen-deleted adenovirus verbetert het resultaat van chemo op basis van cisplatin bij patienten met plaveiselcelkanker van keel of slokdarm ; de regressiekans verdubbelde.

1085) Clunie GJ et al ; Cancer 46:475-9; 1980 ; Corynebacterium parvum verbetert in gerandomiseerd onderzoek het resultaat van DTIC in geval van uitgezaaid melanoom niet. Dit is eerder gevonden. Later is ook gevonden dat in deze situatie DTIC zelfs niet beter is dan niets doen.

1086) Becker G et al; World J Gastroenterol 11:6104-9; 2005 : Percutane ethanolinjectie naast TACE ter behandeling van inoperabele primaire leverkanker verbetert de mediane overleving tov TACE alleen significant.

1087) Wu D et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 25:1066-9 ; 2005 ; Bij patienten met primaire leverkanker en ascites als complicatie blijkt Xiaoshui-drank op korte termijn een gunstig effect te hebben , te leiden tot minder puncteren en de 1-jaarsoverleving te verbeteren.

1088) Haase O et al ; Dis Colon Rectum 48:1955-63 ; 2005 : Relaxatie of guided imagery blijkt het klinisch beloop rondom operatie voor darmkanker objectief op korte termijn (!) tov niets extra’s niet aantoonbaar te beinvloeden ; wel was de ervaring van de patienten met relaxatie of guided imagery significant positief.

1089) Braga M et al ; Nutrition 21: 1078-86 ; 2005 : Arginine plus omega-3-vetzurensuppletie op gerandomiseerde basis vermindert ook in dit onderzoek de kans op complicaties bij patienten te opereren voor gastrointestinale kanker ; dit betekende ook een daling van kosten. Dit is al vaker gevonden.

1090) Breitkreuz R et al ; Wien Klin Wochenschr 117:685-92 ; 2005 ; Relatief meer verzadigd vet los van de eiwitcalorieen tijdens chemo verlaagde in dit kleinschalige gerandomiseerde onderzoek het aantal lymphocyten significant ; dit is ondanks de tendens tot minder gewichtsverlies juist tijdens chemo niet gunstig.

1091) Yin LH et al ; Zhongguo Zhen Jiu 25: 876-8 ; 2005 : Acupunctuur  blijkt in dit gerandomiseerde onderzoek bij patienten te opereren voor darmkanker duidelijk van belang als adjuvans naast reguliere anesthesie.

1092) Harper-Wynne CL et al ; Lung Cancer 47: 289-90 ; 2005 :Gedode Mycobacterium vaccae verbetert resultaat standaard chemo in geval van het kleincellig longcarcinoom. Zie ook 613.

1093) Gao F en Hu XF ; Chin J Integr Med 11:279-82 ; 2005 : Koperchlorophyl-complex blijkt in vergelijking met placebo zeker zo effectief te zijn om leucopenie te behandelen als Leucogen.

1094) Liu CL et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 21: 579-81 ; 2001 : Chinese kruiden (oa Astragalus) verbeteren bij patienten met longkanker, die chemo krijgen de 2-jaarsoverleving aanzienlijk ; zie ook nummer 514.

1095) Vinciguerra V et al ; Cancer Clin Trials 4:99-105 ; 1981 : Met methanol behandeld BCG verbetert overall niet de responskans op chemo bij patienten met de ziekte van Hodgkin. Zie ook 455 : met een vergelijkbaar resultaat.

1096) Liu X et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 20:427-9; 2000 : TCM verbetert in dit gerandomiseerde onderzoek significant het overlevingsresultaat van radiochemotherapie.

1097) Li LN et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 23 : 575-9; 2003 : TCM verbetert aantoonbaar overleving bij patienten met inoperabele longkanker die chemo krijgen.

1098) Hildebrandt B et al ; Int J Colorectal Dis 2006 Jan 14 ; 1-8 ; Epub ahead of print : In dit gerandomiseerde onderzoek blijkt 5-FU plus leucovorin ook selectief bij rectumkanker de ziektevrije overleving en de overleving sec te verbeteren.

1099) Schmid I et al ; Eur J Cancer 2006 Jan ; 42(2):205-11; Epub 2005 : Parenterale voeding gaat bij kinderen orale mucositis door chemo niet tegen ; geen gunstig effect op de leuco’s noch op de hospitalisatieduur ; kortom ook nu weer blijkt parenterale voeding zinloos.

1100) Lin SM et al ; Gastroenterology 127:1714_23; 2004 : RFA - Radio Frequency Ablation doet het bij primaire levercarcinomen aantoonbaar beter dan PEI ingeval van tumoren groter dan 4 cm ; dit resulteert ook in een betere overleving.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Literatuurlijst van onderzoeken kanker en voeding/suppletie. Studies: 1001 t-m 1100"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >>