Over de biochemische kaart: A community-driven global reconstruction of human metabolism staat onder https://www.kanker-actueel.nl/NL/voedingstoffen-als-medicijn-biochemische-kaart-van-menselijk-lichaam-voltooid-ziektes-kunnen-voorkomen-worden-door-individueel-voedingspatroon.html een artikel uit de Volkskrant met verwijzing naar de biochemische kaart zelf, gratis in te zien.

Klik hier voor informatie over stand van zaken bij personalised medicin

Literatuurlijst gerandomiseerde (en in een aantal gevallen tevens dubbelblinde ) onderzoeken , in welke een mogelijk therapeutisch effect van een of meer voedingsparameters of een andere complementaire methode is geëvalueerd. 

Voor reguliere behandelingen is in het algemeen vanwege de bijwerkingen slechts gerandomiseerd onderzoek mogelijk . Bovendien is van reguliere behandelingen een gerandomiseerd onderzoek vaak nooit uitgevoerd . Deze bewering van E.Valstar op basis van relevante literatuur is in het NTvG (zie NTvG 136 : 709-710 ; 1992 ) door de desbetreffende oncologen niet weersproken.

Zie ook Nutritional Oncology van D.Heber et al ISBN 0-12-335960-0 ; dit boek is geredigeerd door Harvard en door het Memorial Sloan Kettering Institute !! Als u het boek bestelt krijgt u de tweede bijgewerkte versie van het boek

Aan deze lijst hebben Hans Houtsmuller , Ed Woerlee en Johan Bolhuis belangrijke bijdragen geleverd.

Aparte lijsten van studies uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker of naast bestraling of chemo of operatie of stamceltransplantaties c.q. beenmergtransplantaties heb ik uitgesplitst uit de algemene lliteratuurlijst om het u gemakkelijker te maken.

Wanneer een studie is uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker heb ik die opgenomen in een aparte lijst voor die specifieke vorm van kanker: zie 

https://kanker-actueel.nl/NL/literatuurlijsten-niet-toxische-middelen-en-behandelingen-per-kankersoort-en-aanvullend-op-chemo-operatie-en-bestraling.html of hieronder in de lijst.

Hier de lijsten die inmiddels klaar zijn en online gezet.

Vervolg literatuurlijst gerandomiseerde studies in de therapeutische sfeer:

1301)Xu J et al ; World J Surg 30:1284-9 ; 2006 : Immunonutrition in vergelijking met gewone voeding bevordert voorafgegeven na operatie vanwege maagdarmkanker  het herstel : er waren minder complicaties, de ligduur was korter etc. ; PMID 16830214.

1302)Zhou T et al ; World J Gastroenterol 12:2459-63 ; 2006 : Vroegere gastrointestinale decompressie met eerdere orale voeding leidt na colorectostomie tot minder infecties en (mede daardoor) tot een korter verblijf in het ziekenhuis ; maagdilatatie en de kans op naadlekkage werden niet anders ; ook dit is vaker gevonden ; PMID 16688845.

1303)Seguy D et al ; Transplantation 82:835-9 ; 2006 : Patienten die ivm kanker allogene stamceltransplantatie krijgen blijken in het voordeel wanneer ze enterale ipv parenterale voeding krijgen (iets dat onder allerlei condities al zo vaak gevonden is) : minder ernstige graft-versus-host-reacties en minder sterfte door infecties ; alles op de korte termijn uiteraard. PMID 17006332.

1304)Liu J en Xia Q ; Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 8:223-5 ; 2005 : Extra vezelrijke voeding beinvloedt postoperatieve beloop direkt na operatie wegens maagkanker in dit kleinschalige gerandomiseerde onderzoek niet aantoonbaar. PMID 16167233.

1305)De Luis DA et al ; Eur J Clin Nutr ; 2006 ; 23 augustus ; Bij keelkanker blijken hoge doses arginine de kans op fistelvorming te verlagen ; de infectiekans werd niet beinvloed ( RNA met omega-3-vetzuren en arginine zou logisch zijn om de infectiekans te verlagen)  ; PMID 16929239. Zie ook 639 en 711, die beide dit resultaat bevestigen.

1306)Quist M et al ; Scand J Med Sci Sports 16:349-57 ; 2006 : Sporten, ontspannende massage en body-awareness-training  doet zelfs bij kankerpatienten die chemo krijgen de spierkracht en de aerobic fitness toenemen. PMID 16978255.

1307)Demark-Wahnefried W et al ; Clin Exerc Physiol 4: 44-49 ; 2002 : Door chemo kan de relatieve vetmassa sowieso, maar ook het gewicht later toenemen : lichaamsbeweging plus minder vet en veel groenten/fruit vanaf voor de chemo tot een poos erna, gaan dit tegen, juist ook de verandering in lichaamssamenstelling wordt tegengegaan. PMID 16946801

1308)Menashian L et al ; J Am Diet Assoc 92: 58-61 : 1992 : De combinatie van cottage chees, appelmoes en vanilleijs o.a. 3 keer daags geeft bij patienten die cisplatin krijgen tot minder misselijkheid en braken dan een eigen gekozen dieet ; ook is er dienovereenkomstig verschil in welbevinden ; zou het vooral aan de cottage cheese liggen? PMID 1728624.

1309)Seeling W et al ; Anaesthesist 55: 391-400 ; 2006 ; Bij patienten geopereerd voor prostaatkanker blijkt dronabinol uit marijuana de behoefte aan opiaten ter bestrijding van de pijn niet significant met ca 30% te verminderen. PMID 16389542.

1310)Pohl G et al ; Support Care Cancer 13 oktober ; 2006 ; Epub ahead of print : Handen opleggen door iemand die zegt dat hij daardoor symptomen van kanker kan verminderen blijkt in vergelijking met een acteur die doet alsof  onder let wel beide condities tot vermindering van de symptomen te leiden. Het ritueel heeft een gunstig psychologisch effect ongeacht wie het doet. PMID 17039380.

1311)Zheng JX et al ; Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao 26:247-8 ; 2006 : Selaginella verhoogt bij patienten met een vergevorderd nasopharynxcarcinoom de kans op tumorregressie door radiotherapie ; PMID 16503545.

1312)Ishida A et al ; Respirology 11:90-7 ; 2006 : OK-432 plus cisplatin bestrijdt pleurale effusie bij niet-klein-cellige longkanker - NSCLC effectieve dan cisplatinum of OK-432 alleen ; zie ook 1230 plus de analyse aldaar. PMID 16423208.

1313)Zhao M et al ; Zhonghua Yi Xue Za Zhi 86: 1823-1828 ; 2006 : Na succesvolle TACE plus RFA voor primaire leverkanker blijkt  een infuus met autologe met cytokine geactiveerde killercellen de recidiefkans te verlagen ; de ziektevrije overleving te verbeteren en ook titers mbt hepatitis-B in gunstige zin te beinvloeden. PMID 17054858. Welke kwakzalver zei ook al weer dat het immuunsysteem er bij de behandeling van kanker niet toe deed?

1314)Drouin JS et al ; Cancer 9 oktober ; 2006 ; Epub ahead of print : Regelmatige lichaamsbeweging voorkomt daling Hb bij borstkankerpatienten die adjuvante radiotherapie krijgen. PMID 17031805.

1315)Mefferd K et al ; Breast Cancer Res Treat 2006 ; Oct 21 ; Epub ahead of print : Bij behandelde borstkankerpatiënten is overgewicht een extra risico voor een recidief en bijv. hart- en vaatziekten ; via cognitieve gedragstherapie had  een gezonder dieet plus een reductie van de calorische inname en meer lichaamsbeweging tot gevolg dat de bloedvetten significant verbeterden, het gewicht daalde en ook het vetpercentage afnam. PMID 17058023.

1316)Lang EV et al ; Pain. 2006 Sep 5 ; Epub ahead of print. Zelfhypnose vermindert pijn en angst bij vrouwen die een grote biopsie wegens verdenking op borstkanker ondergaan, zo blijkt uit dit gerandomiseerde onderzoek ; PMID 16959427.

1317)Houberg KB et al ; Scand J Surg 95:17-22 ; 2006 : Na in potentie curatieve operatie aan darmkanker vermindert training vermoeidheid, al wordt het lichamelijk functioneren er niet beter door. PMID 16579250.

1318)Sugawara G et al : Ann Surg 244: 706-14 ; 2006 : Een synbioticum naast operatie voor galgangkanker  verbetert de immuniteit en vermindert het aantal postoperatieve complicaties ; zie ook 1033 ; PMID 17060763.

1319)Schulze T et al Int J Hyperthermia 22:301-18 ; 2006 : Hyperthermie als extra behandeling naast radiochemotherapie in geval van vergevorderde  rectumkanker  verbetert kwaliteit van leven niet. PMID 16754351.

1320)Tafra L et al ; Am J Surg 192: 462-70 ; 2006 : Cryolocalisatie ipv localisatie met een draad plus doorlichten leidt tot minder weefselverwijdering en tot significant volledig verwijderen van de infiltratieve tumor bij borstkanker ; PMID 16978950.

1321)Wang ZY et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 26: 681-4 ; 2006 : Yanshu  verbetert in geval van chemo bij patienten met vergevorderde chemo de responskans slechts niet significant ; immunostimulatie is evenwel significant ; ook de kwaliteit van leven is met Yanshu aantoonbaar beter, evenals welbevinden ; in samenhang met eerder genoemde feiten waren de bijwerkingen van de chemo met Yanshu aantoonbaar minder. PMID 16970087.

1322)Pan YL en Pan YZ ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 26:604-7 ; 2006 : Zhiling geeft bij patienten met longkanker  die chemo krijgen een duidelijk betere kwaliteit van leven in vergelijking met placebo. PMID 16983913.

1323)Chen XP et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 26: 394-7 ; 2006 : Bij patienten met Qi-Yin-asthenie die chemo en / of radiotherapie krijgen, blijken met Tiepi Fengdou een betere kwaliteit van leven te hebben dan de controle-groep. PMID 16883902.

1324)Fearon KC et al ; J Clin Oncol 24:3401-7 ; 2006 : EPA gaat net niet significant gewichtsverlies bij reeds cachectische patienten in vergelijking met placebo tegen ; P=0,066 ; PMID 16849754.

1325)Wei YF et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 25 : 303-6 ; 2005 : Shenqi fuzheng verbetert kans op regressie door chemo bij patienten met acute leukemie niet significant ; leukopenie herstelde zich in de shenqi fuzheng groep aantoonbaar eerder ; ook het hele immuunplaatje was in deze groep beter ; PMID 15892271.

1326)Zhao JX en Li  XF ; Zhong Xi Yi Jie He Xue Bao 2 : 262-4 ; 2004 : Fuzheng Yiliu naast radiotherapie voor slokdarmkanker blijkt de maligne expressie vergeleken met radiotherapie alleen aantoonbaar meer te verminderen ; PMID 15339409.

1327)Zhu JS et al ; Zhong Xi Yi Jie He Xue Bao 4; 478-81 ; 2006 : Fuzheng Kangai verbetert de kwaliteit van leven bij patientem met maagkanker die chemo krijgen, maar verbetert dan ook de ziektevrije overleving en de overlevingsduur. PMID 16965740.

1328)Zhong HJ et al ; Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 9:405-8 ; 2006 : Chinese immunonutrition (Supportan) gaat bij patienten met gevorderde maagkanker, die chemo krijgen, ondervoeding aantoonbaar tegen (o.a. het Hb bijv. gaat niet omlaag) ; de bijwerkingen van chemo zijn echter slechts niet-significant minder. PMID 17043961.

1329)Han-Geurts IJ et al ; Br J Surg 2006 Nov 20 ; Nasoduodenale sondes geven na oesophagectomie - slokdarmoperatie minder complicaties dan jejunostomie, zij het dat het verschil niet significant was. Dit past bij de trend : zo normaal mogelijk liefst snel enteraal eten is beter dan eten via extra ingewikkelde meer belastende wegen. PMID 17117432.

1330)Duffour J et al ; Anticancer Res. 26(5B):3877-83 ; 2006 : Bij uitgezaaide gastrointestinale kanker (slokdarmkanker, maagkanker of alvleesklierkanker) werkt cisplatinum met 5-FU als bolus of met wat minder 5-FU plus LV even goed (mediane overleving respectievelijk 24 en 24,7 maanden) ; mucositis trad in de arm met minder 5-FU maar met LV erbij significant minder vaak op ; PMID 17094417.

1331)Turkistani A et al ; Eur J Anaesthesiol. 2006 Nov 10 ; 1-4 ; Epub ahead of print. Melatonine verlaagt de benodigde dosis propofol voor anaesthesie tov placebo. PMID 17094871.

1332)Roscoe JA et al ; J Soc Integr Oncol 4:16-20 ; 2006 : Acupressuurbanden verminderen verminderen misselijkheid bij vrouwen met borstkanker die adriamycine-bevattende chemo krijgen ; zie ook 1054 plus achterliggende literatuur en 1136 ; PMID 16737668.

1333)Li Y et al ; Tumori 92:396-401 ; 2006 ; Glutamine gaat bij patienten met borstkanker permeabiliteitstoename van darmslijmvlies door chemo tegen. De effectiviteit van de chemo wordt niet beinvloed. Na een kuur was er echter (nog) geen effect op de stomatisincidentie e.d. waarneembaar. PMID 17168431. Zie ook 866 met commentaar ; 1026 ; 1057 met commentaar ; 1134 ; 1272 en 1299.

1334)Lee TS et al ; Breast Cancer Res Treat 2006 ; 2 dec ; Epub ahead of print : Oefening van de musculi pectorali vermindert kans op onstaan lympheopedeem tijdens radiotherapie niet. PMID 17143593.

1335)Premkumar VG et al ; Biol Pharm Bull 30: 367-70 ; 2007 : In dit gerandomiseerde onderzoek blijkt de combinatie vvan Q10, riboflavine en nicotiamide tamoxifen te helpen om tumormarkers samenhangend met borstkanker te verlagen. PMID17268082.

1336)Rosenbloom SK et al ; Psychooncology 2007 ; 7 maart ; Epub ahead of print ; informatie geven over hoe je onderzoek doet naar de kwaliteit van  e.d. , zelfs met informatie over resultaten, verbetert de kwaliteit van leven en de graad van tevredenheid over de kankerbehandeling niet, zo bleek uit dit gerandomiseerde onderzoek ; kortom psychische ondersteuning etc. houdt echt iets in voor kankerpatienten ; PMID 17342789.

1337)Beer TM et al ; J Clin Oncol 25:669-74 ; 2007 : Calcitriol verlengt bij patienten met uitgezaaide prostaatkanker, die docetaxel krijgen het leven significant extra ; PMID 17308271.

1338)Kakizaki S et al ; J Gastroenetrol Hepatol 22:518-22 ; 2007 : Na RFA - Radio Frequency Ablation  of chirurgie wegens een primair levercarcinoom verbetert vitamine K2 de ziektevrije overleving. De overleving sec was met K2 niet aantoonbaar beter ; maar en dat zagen de onderzoekers over het hoofd een trendanalyse, welke gevoeliger is, liet wel een langere overleving zien ; PMID 17376044.

1339)Gardmark T et al ; BJU Int 99(4):817-20 ; 2007 : Op lange termijn verminderde in dit kleine gerandomiseerde onderzoek BCG de sterftekans aan blaaskanker in vergelijking met mitomycine-C slechts niet significant ; andere analyses uit deze lijst meegenomen laten tezamen wel een significant voordeel tov mitomycine-C zien (uiteraard heeft BCG sowieso een gunstig effect) ; PMID17244282.

1340)Alivizatos V et al ; J. BUON 10(1) : 119-22 ; 2005 :Immunonutrtion enteraal (i.h.a. omega-3-vetzuren, L-arginine en RNA/DNA erbij)  blijkt na operatie wegens darmkanker niet aantoonbaar meer complicaties te geven dan glutamine extra naast parenterale voeding ; immunonutrition is consistent gunstig onder deze condities ; kennelijk is glutamine extra als onderdeel van parenterale voeding ook een optie ; PMID 17335142.

1341)Lissoni P ; Pathol Biol (Paris) ; 2007 ; 17 april ; Epub ahead of print ; melatonine verbetert responskans chemo en verlengt leven bij longkanker en gastrointestinale tumoren ; PMID 17446010.

1342)Galvao DA et al ; Med Sci Sports Exerc 38:2045-52 ; 2006 ; Lichaamstraining leidt bij mannen met prostaatkanker die anti-androgene therapie krijgen toch tot een betere spiermassa en zo tot betere fysieke mogelijkheden (anti-androgenen reduceren namelijk de spiermassa) PMID 17146309. Zie ook 1103.

1343)Lundholm K et al ; Clin Cancer Res 13:2699-706 ; 2007 ; Insuline leidt bij kankerpatienten tot een hogere kookhydraatinname, ee efficienter metabolisme tijdens inspanning etc. Belangrijker : het leven werd door de insuline verlengd. Niet vreemd : kankercellen hebben in het algemeen sowieso een goed doorlaatbare membraan voor glucose. Met de insuline eet het gezonde deel van het lichaam relatief meer va de dis dan de tumor ; dit resultaat zie je bij proefdieren ook met pyruvaat ipv suiker omdat dan het gezonde deel wederom in een betere concurrentiesituatie geplaatst wordt ; PMID 17473202.

1344)Nikander R et al ; Acta oncologica 46:181-6 ; 2007 : Stevige lichaamstraining na chemo-/radiotherapie voor borstkanker verbetert de fysieke situatie significant, zo blijkt ook uit dit gerandomisserde onderzoek ; PMID 17453366.

1345)Daley AJ et al ; J Clin Oncol 25:1713-21 ; 2007 ; als 1344 ; hier blijkt ook de psychische situatie voor borstkankerpatiënten door de training aantoonbaar te verbeteren. PMID 17470863.

1346)Wang WS et al ; Oncologist 12:312-9 ; 2007 : Glutamine vermindert neuropathie bij behandeling van darmkankerpatienten met oxaliplatin ; PMID 17405895.

1347)Denzinger S et al ; Urology  69:675-9 ; 2007 : Photodynamische detectie mbv 5-aminolevulinezuur en infrarood leidt tot een significant nauwkeuriger opereren bij blaaskankerpatienten ; PMID 17445650. Zie ook 1047 ; 1117 ; 1214 ; 1216 en 1220.

1348)Ojea A et al ; Eur Urol 2007 ; 27 april : BCG is ook in dit onderzoek significant aan mitomycine C om het recidief risico op blaaskanker te verminderen ; een bevestiging van veel eerder onderzoek ; PMID 17485161.

1349)Burnett AK et al ; Cancer 109:1114-24 ; 2007 : ATRA  verbetert bij het myelodysplatisch syndroom niet het levensverlengende effect van cytarabine en hydroxyureum. PMID 17315155. Zie commentaar bij 1232, maar veeleer het commentaar bij 415.

1350)de Haas ER et al ; J Invest Dermatol 126:2679-86 ; 2006 : Twee keer PDT met 5-ALA geeft duidelijk een grotere responskans van basaalcelcarcinomen dan een keer deze behandeling. PMID 16841035.

1351)Kuijpers DI et al ; Drugs Dermatol 5:642-5 ; 2006 : Bij PDT - Photo Dynamische Therapie voor basaalcelcarcinomen zijn ALA en MAL even goed (90 procent regressies!); het betrof echter slechts een klein gerandomiseerd onderzoek. PMID 16865869.

1352)Gallo JJ et al ; Ann Intern Med 146:689-98; 2007 : Behandeling van depressies verminderde in dit gerandomiseerde onderzoek juist bij kankerpatienten de sterftekans ; PMID 17502629.

1353)El-Housseiny AA et al ; J Clin Pediatr Dent 31(3) ; 167-70; 2007 ; Vitamine E lokaal vermindert mucositis door chemo wel ; systemische vitamine E niet ; PMID 17550040.

1354)Sung L et al ; Eur J Cancer 43:1269-75 ; 2007 : lokale E in vergelijking met placebo vermindert mucositis door adriamycine evenwel niet ; PMID 17383174.

1355)Pierce JP et al ; JAMA 298:289-98 ; 2007 : 13 procent minder verzadigd vet plus meer fruit verminderde in dit gerandomiseerde onderzoek niet significant de recidiefkans op borstkanker (PMID 17635889) ; zie 927 : 36 % reductie van het verzadigd vet doet dat wel aantoonbaar!

1356)Kakazaki S et al ; J Gastroenterol Hepatol  22(4):518-22 ; 2007 : Vitamine K2 vertraagt recidiveren leverkanker (mede)veroorzaakt door hepatitis C ; 17376044.

1357)Zhang YJ et al ; Radiology 244: 599-607 ; 2007 : Ethanolinjectie naast RFA - Radio Frequency Ablation verbetert lokale tumorcontrole tov RFA alleen ; ook de overleving van de eerste groep is beter. PMID 17641378.

1358)Asfour IA et al ; Biol Trace Elem Res 110:19-32 ; 2006 ; Seleniet in hoge doses verminderde aantoonbaar de bijwerkingen van chemo bij patienten met Hodgkin ; zo nam bijv. het aantal infecties af ;PMID 16679545. Zie ook 110.

1359)Nomura T et al ; Hepatogastroenterology 54: 661-3 ; 2007 ; Probioticum vermindert kans op infectie na pancreaticoduodenectomie ; PMID 17591036.

1360)Lissoni P et al ; Patho Biol (Paris) 55: 198-200 ; 2007 : In dit gerandomiseerde onderzoek verminderen zowel melatonine (20 mg per dag) als 5-methoxytryptamine (1 mg per dag) de bijwerkingen van chemo ; ook verhoogde beide stoffen de regressiekans door chemo significant ; PMID 17451889 ; zie de vele andere onderzoeken met melatonine in deze lijst.

1361)Wang YB et al ; Qual Life Res. 16:389-97 ; 2007 : Bij primaire leverkanker  leidt behandelen ervan met TACE plus RFA tot meer levenskwaliteit dan alleen behandelen met TACE. PMID 17111232.

1362)Desjardins L et al ;  Ophthalmic Res 38:255-60 ; 2006 ; Hyperthermie verbetert resultaat bestraling van grotere choroidale melanomen met protonenbestraling zodanig dat secundaire enucleatie minder vaak nodig is ; PMID 16888407.

1363)Lutz MP et al ; J Clin Oncol 25: 2580-5 ; 2007 : Foliumzuur vergroot bij maagkanker de kans op regressie door 5-FU significant ; PMID 17577037.

1364)Franckena M et al ; Int J Radiat Oncol Biol Phys ; 17 Sept ; Epub ahead of print ; Hyperthermie verbetert overleving door radiotherapie bij ‘locally advanced’ baarmoederkanker ; PMID 17881144. Zie ook 1295.

1365)Eljamel MS et al ; Lasers Med Sci 2007, Oct 10 ; Epub ahead of print : PDT - Photo Dynamische Therapy  met ALA of of photofrin verdubbelt in dit gerandomiseerde overlevingsduur bij glioblastoma multiforme ; PMID 17926079.

1366)Osterlund P et al ; Br J Cancer 97: 1028-34 ; 2007 ; Probiotica  verminderen wel, vezels niet de bijwerkingen van 5-FU op de darm ; PMID 17895895 ; zie ook PMID 15290663

1367)Yu HM et al ; Lung Cancer ; 2007 ; Sep 14 ; Epub ahead of print : Rabarberextract blijkt bij bestraling vanwege longkanker  in vergelijking met placebo de bijwerkingen te verminderen en de longfunctie meer op niveau te houden ; PMID 17870203.

1368)Tsang KL et al ; Integr Cancer Ther 6 : 25-35 ; 2007 : Reiki blijkt in dit kleine gerandomiseerde crossover onderzoek pijn, angst en vermoeidheid bij kankerpatienten te verminderen ; PMID 17351024.

1369)Bo Y et al ; Chin J Integr Med  13 : 37-40 ; 2007 ; Shenqi Fuzheng blijkt ook in dit gerandomiseerde de bijwerkingen van chemo bij hier borstkanker te verminderen ; PMID 17578316.

1370)Liu S et al ; Zhong Xi Yi Jie He Xue Bao 5:147-9 ; 2007 : Runing 2 vermindert in dit gerandomiseerde onderzoek de kans op een recidief van een mammacarcinoom - borstkanker  slechts niet significant ; PMID 17352869.

1371)Ferrer AJ ; J Music Ther 44:242-55 ; 2007 ; Muziek vermindert in gerandomiseerd onderzoek angst en vermoeidheid bij kankerpatienten ; ook werkte het ontspannend en bloeddrukverlagend ; PMID 17645387 ; zie ook 881, 887, 905, 910, 915 , 918, 925 en 963 ; de gunstige effecten van muziek zijn zeer consistent!

1372)Zhang T et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 27: 254-6 ; 2007 : Qingjin runfei verbetert behandelingsresultaat van bestralingspneumonie in dit gerandomiseerde onderzoek significant ; PMID 17432692.

1373)Zhang Q et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 27: 400-3 ; 2007 : Guben Yiliu (GY II) verbetert resultaat chemo bij alvleesklierkanker en vermindert de bijwerkingen ; PMID 17650790 ; zie ook 523 en 845.

1374)Song PR et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 27: 452-5 ; 2007 : TCM - Traditionele Chinese Medicijnen   vermindert bijwerkingen bestraling bij het nasopharynxcarcinoom  zonder met het therapeutisch effect te interfereren. PMID 17650803.

1375)Lin YC et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi He Za Zhi 27: 704-7 ; 2007 : Arseniumtrioxide verbetert significant resultaat bestraling bij patienten met een nasopharynxcarcinoom ; PMID 17879533.

1376)Zhao JM et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 27:736-8 ; 2007 ; In geval van gevorderde maagkanker is met docetaxel, 5-FU en LV , het resultaat beter met Shenqi Fuzheng erbij. Zij het dat de regressiekans slechts niet significant beter is. De bijwerkingen zijn evenwel zeer veel minder met deze extra behandeling. PMID 17879541. Zie ook 141, 201, 572, 849, 1261, 1325 en 1369. Het overall resultaat is zeer positief.

1377)Mok TS et al ; Ann Oncol 18: 768-74 ; 2007 : TCM - Traditionele Chinese Medicijnen  vermindert in vergelijking met placebo bij chemo niet de hematologische toxiciteit in geval van darmkanker of borstkanker, maar wel significant de misselijkheid. PMID 17229769.

1378)Delia P et al ; World J Gastroenterol 13: 912-5 ; 2007 : Het probioticum VSL#3 vermindert in vergelijking met placebo aantoonbaar de met bestraling samenhangende diarree ; zie PMID 17352022 ; zie ook 304 en 1229, beide met een vergelijkbaar resultaat.

1379)Montgomery GH et al ; JNCI 99:1304-12 ; 2007 : Hypnose verminderde in dit onderzoek bij kankerpatienten in vergelijking met gewoon aandacht : de pijn, misselijkheid, maar ook vermoeid. We hebben dit soort resultaten met name mbt de pijn al in vele andere onderzoeken van deze lijst gezien. PMID 17728216.

1380)Halyard MY et al ; Int J Radiat Biol Phys 67: 1318-22 ; 2007 : Zink ging in dit onderzoek net niet significant vermindering van smaaksensaties tegen. PMID 17394940. Zie ook 88 en 457. Overall lijkt zink toch zinvol wanneer er bij keelkanker bestraald wordt.

1381)Shaw C et al ; Cancer  109: 1949-56 ; 2007 : minder calorieen/minder vet leidt tot vermindering van lymfe-oedeem ; PMID 17393377.

1382)Zhao JX et al ; World J Gastroenterol 13:4360-4 ; 2007 : Fuzheng-Yiliu vermindert aantal cellen van slokdarmkanker met een groot uitzaaiingsvermogen ; PMID 17708612.

1383)Moadel AB et al; J Clin Oncol 25: 4387-95 ; 2007 : Yoga  verbetert in vergelijking met niet behandelen kwaliteit van leven bij borstkankerpatienten ; PMID 1778509. Zie ook 977, 1030, maar vooral 1116.

1384)Guo J et al ; Int J Cancer 120: 2418-25 ; 2007 ; Dendritische celbehandeling  met locale hyperthermie leidt tot significante verlenging progressievrije overleving bij patienten met een uitgezaaid melanoom. De overleving sec was 13 versus 6 maanden in het voordeel van de groep met lokale hyperthermie als extra therapie. PMID 17294445.

1385)Spiegel D et al ; Cancer 2007 : In dit onderzoek leefden receptor-negatieve borstkankerpatienten wel langer ; receptorpositieve niet langer door ondersteunende expressietherapie ; PMID 17647221 ; zie ook o.a. 1163,1164 en 1165.

1386)Bairati I et al ; Int J Cancer 119: 2221-4 ; 2006 : 400 IU vitamine E vermindert weliswaar de bijwerkingen van bestraling bij keelkanker (zie 1046), maar het vermindert de kankerspecifieke sterfte zeker niet. PMID 16841333.

1387)Lin LC et al ; Int J Radiat Oncol Biol Phys 65:745-50 ; 2006 : Zinksuppletie vermindert mucositis en dermatitis door bestraling wegens keelkanker ; PMID 16751063. Zie ook 88,457 en 1380.

1388)Chan CL et al ; J Psychosoc Oncol 24: 3-26 ; 2006 : Psychosociale interventie liet ook in dit gerandomiseerde onderzoek bij borstkankerpatienten een vermindering van de stress (cortisol ging omlaag!) etc. zien in z’n totaliteit ; dit klopt met zeer veel ander onderzoek ; PMID 16803749.

1389)Nedstrand E et al ; J Psychosom Bbstet Gynaecol 27:193-9 ; 2006 ; Bij vrouwen met borstkanker  nemen door ontspanningstherapie en elektro acupunctuur  climacterische klachten af en verbetert het psychologisch welbevinden ; PMID 17225620.

1390)Arving C et al ; Patient Educ Couns 62 : 235-43 ; 2006 ; Psychologische support door gespecialiseerde verpleegkundigen bleek in dit gerandomiseerde onderzoek (uiteraard) even goed als psychologische support door psychologen. Zie ook 1388, 1389 en zeer veel andere eerder genoemd onderzoek. PMID 16500071.

1391)Lin  LZ et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 26: 389-93 ; 2006 : TCM - Traditionele Chinese Medicijnen vermindert significant bijwerkingen van chemo bij uitgezaaide longkanker ; PMID 16883901.

1392)Cherchietti LC et al ; Int J Radiat Oncol Biol Phys 65: 1330-7 ; 2006 : L-alanyl-L-glutamine vermindert bij patienten met keelkanker die chemo-irradiatie krijgen de kans op mucositis. PMID 16765532. Zie ook 760, 1078, 1298 en 1300.

1393)Antunes HS et al ; Blood 109: 2250-5 ; 2007 : Laser met lage energie gaat bij patienten die een beenmergtransplantatie krijgen mucositis tegen in uiteraard gerandomiseerd onderzoek ; PMID 17053058.

1394)Dorr W et al ; Strahlenther Onkol 183:121-7 ; 2007 : Wobe-Mugos-enzymen gaan in vergelijking met placebo mucositis in de mondholte door bestraling significant tegen. PMID 17340069.

1395)Arun Maiya G et al ; Indian J Med Res 124:399-402 ; 2006 ; Ook in dit gerandomiseerde onderzoek hielp een laag gedoseerde laser om mucositis door radiotherapie wegens keelkanker te voorkomen/te behandelen. PMID 17159259. Zie ook 1394.

1396)Cruz LB et al ; Bij kinderen die goede tandverzorging genieten blijkt een laag gedoseerde laser bij kinderen die chemo (!) krijgen niet duidelijk aantoonbaar mucositis tegen te gaan. PMID 16862549.

1397)Gandemer V et al ; J Pediatr Hematol Oncol 29:86-94 ; 2007 :Kauwgom kauwen gaat bij kinderen die chemo krijgen mucositis van de mondholte tegen. PMID 17279004.

1398)Dong QL en Wang GN ; Chin J Integr Med 12:306-9 ; 2006 ; Acupunctuur maakt een lagere dosering van de anaesthesie mogelijk met tevens minder complicaties. PMID 17361530.

1399)Schubert MM et al ; Support Care Cancer 15:1145-54 ; 2007 ; Laag gedoseerde lasertherapie vermindert bij kinderen die ivm kanker een beenmergtransplantatie krijgen de kans op orale mucositis ; vergelijk met 1396 ; PMID 17393191.

1400)Jaguar GC et al ; Oral Dis 13: 538-43 ; 2007 : Laag gedoseerde laser vermindert ook in dit gerandomiseerde onderzoek de kans op orale mucositis bij patienten die in verband met een beenmergtransplantatie chemo krijgen ; zie ook 1396 en 1399. PMID 17944669


Plaats een reactie ...

Reageer op "Literatuurlijst van onderzoeken kanker en voeding/suppletie. Studies: 1301 t-m 1400."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >>