Update 22 augustus 2018

Over de biochemische kaart: A community-driven global reconstruction of human metabolism staat onder https://www.kanker-actueel.nl/NL/voedingstoffen-als-medicijn-biochemische-kaart-van-menselijk-lichaam-voltooid-ziektes-kunnen-voorkomen-worden-door-individueel-voedingspatroon.html een artikel uit de Volkskrant met verwijzing naar de biochemische kaart zelf, gratis in te zien.

Klik hier voor informatie over stand van zaken bij personalised medicin

Literatuurlijst gerandomiseerde (en in een aantal gevallen tevens dubbelblinde ) onderzoeken , in welke een mogelijk therapeutisch effect van een of meer voedingsparameters of een andere complementaire methode is geëvalueerd.

Voor reguliere behandelingen is in het algemeen vanwege de bijwerkingen slechts gerandomiseerd onderzoek mogelijk . Bovendien is van reguliere behandelingen een gerandomiseerd onderzoek vaak nooit uitgevoerd . Deze bewering van E.Valstar op basis van relevante literatuur is in het NTvG (zie NTvG 136 : 709-710 ; 1992 ) door de desbetreffende oncologen niet weersproken.

Zie ook Nutritional Oncology van D.Heber et al ISBN 0-12-335960-0 ; dit boek is geredigeerd door Harvard en door het Memorial Sloan Kettering Institute !! Als u het boek bestelt krijgt u de tweede bijgewerkte versie van het boek

Aan deze lijst hebben Hans Houtsmuller , Ed Woerlee, Johan Bolhuis en Kees Braam belangrijke bijdragen geleverd.

Aparte lijsten van studies uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker of naast bestraling of chemo of operatie of stamceltransplantaties c.q. beenmergtransplantaties heb ik uitgesplitst uit de algemene lliteratuurlijst om het u gemakkelijker te maken.

Zie: https://kanker-actueel.nl/NL/literatuurlijsten-niet-toxische-middelen-en-behandelingen-per-kankersoort-en-aanvullend-op-chemo-operatie-en-bestraling.html

Als extra service voor onze donateurs klik op de bold gemaakte studie omschrijving en u komt op het abstract of soms op het volledige studierapport.

Vervolg literatuurlijst gerandomiseerde studies in de therapeutische sfeer:

3401)Wu LM et al; Support Care Cancer 2017 Dec 27 ; PMID 29282534 ; via de computer cognitive therapie bij prostaatkankerpatienten verbetert reactiesnelheid, maar verbetert welbevinden niet.

3402)Gong Y et al; Biological Procedures Online (20180 20:9; PMID 29618954 ; in deze RCT bleek Qi voedende  en essence vervangende  TCM de overleving van NSCLC patienten, die qi en essence-deficient waren en met chemo behandeld werden een betere overleving te geven.

3403)zhang Q et al ;OInt J Nurs stud 2018 feb;78:52-60;PMID 28939343 ; psychische steun plus trainen vermindert tijdens en na chemo vermoeidheid patienten met eierstokkanker.

3404)Donmez AA en Kapucu S; Eur J Oncol Nurs 2017 Dec ;31:12-21;PMID 29173822 ; trainen plus lymfklierdrainage samen gaan ontstaan lymfeoedeem bij borstkanker tegen.

3405)Sette CVM et al; J Diet Suppl. 2017 Nov 30:1-11;PMID 29190155; Paullinia cupana vermindert vermoeidheid bij chemo in 2 RCT’s niet.

3406)Kleckner IR et al ; Support Care Cancer 2018 Apr;26(40;1019-28; PMID 29243164 : trainen voorkomt deels neuropathie door diverse vormen van chemo.

3407)Tuinmann G et al; Psychooncology 2017 Mar;26(3):377-384; PMID 27146798 : muziek vermindert pijnklachten bij chemo in verband met stamceltransplantatie.

3408)Ochalek K et al; Lymphat Res Biol Dec 18;PMID 29252103: Bewegen bij borstkanker met kous geeft geen verschil in  levenskwaliteit in vergelijking met bwegen sec.

3409)Carter SJ et al; Support  Care Cancer 2018 May;26(50:1675-83;PMID 29243165 ;Wandelen verbetert levenskwaliteit bij borstkankerpatienten.

3410)Zhou Q et al; Zhonghua Zhong Liu  Za Zhi 2017 dec 23;39912):919-25;PMID 29262509; Weitan Waifu patch na operatie wegens maagkanker gaat (maag)ledigingsproblemen tegen.

3411)Najafi S et al; J Dent (Tehran). 2017 Sep;14(5):267-74;PMID 29296112 ; Zoethoutextract vermindert mucositis als gevolg  van bestraling bij keelkanker.

3412)Flesch AT et al; Rev Col Bras Cir. 2017 Nov-Dec;44(6):567-73; PMID 29267553 ; Synbioticum vermindert bij patienten die aan darmkanker geopereerd worden de kans op postoperatieve infecties.

3413)Mihuta ME et al; Psychooncology 2018 Apr;27(4):1172-9; PMID 29266524 ; cognitieve support via het web blijkt bij  kankerpatienten net niet significant zinvol, maar de groepen waren niet groot wat een conclusie bemoeilijkt.

3414)Daves IS et al; J Clin Oncol 2013 Oct 20;31(30):3758-63;PMID 24043733 ; Lymfklierdrainage plus  met kousen is niet effectiever om lymfeoedeembij vrouwen met borstkanker te bestrijden dan lymfeklierdrainage plus alleen.

3415)Maddocks M et al; PLoS One 2013 Dec 30:8(12):e86059;PMID 24386491: elektrisch prikkelen quadriceps verbetert bij NSCLC tijdens palliatieve chemo conditie niet.

3416)Dver J et al; Complement Ther Clin Pract 2016 Feb;22:51-8; PMID 26850806 : Sticks met essentiele olien bevorderen slaap bij kankerpatienten.

3417)Chang L et al; Int J Clin Pharmacol Ther 2016 Nov;54(11);856-64; PMID 27615005 ; bestralen bij baarmoederhalskanker op verschillende tijdstippen van de dag geeft geen verschil in resultaat.

3418)Naveau S et al; Gastroenterol Clin Biol 1992;16(10:8-11;PMID 1537485; Elektrostimulatie vermindert pijn bij behandeling rectumcarcinoom met laser.

3419)Ahmadidarrehsima S et al; Asian Pac J Cancer Prev 2016 Oct 1;17(10):4555-4561; PMID 27892662; self-management training maakt borstkankerpatienten gelukkiger.

3420)Hancock BW et al; Eur J Cancer Clin Oncol 1988 May;24(5):929-33; PMID 3049116: Transferfactor vermindert bij Hodgkin-patienten tijdens behandeling kans op infecties niet.

3421)Nymann P et al; Br J Dermatol 2009 Jun;160(6):1237-41;PMID 19309367 ; Long-pulsed dye laser effectiever dan intense pulsed light om teleangiectasieen samenhangend met bestraling wegens borstkanker weg te krijgen.

3422)Zhu Y et al; World  j Surg Oncol 2013 jan 25;11:19; PMID 23351188 ; Ganglioside-monosialinezuur gaat perifere neuropathie door oxaliplatin tegen.

3423)Kirsh MM et al; Ann Thorac Surg 1984 Aug;38(2):140-5; PMID 6380436 ; Transferfactor  verlengt gemiddelde overlevingsduur na operatie wegens longkanker.

3424)Fernandez O et al; Br J Haematol 1993 Jul;84(30:423-7;PMID 8217793; Transferfactor vermindert ernst en frequentie infecties bij chemo voor acute leukemie.

3425)Mathewson-Chapman M ; J Cancer Educ. 1997 winter;12(4):218-23; PMID 9440013 ; bekkenbodemtraining met biofeedback bij prostaatkankerpatiënten bracht de continentie niet significant sneller terug.

3426)Hirayama I et al; Hepatogastroenterology 2006 Mar-Apr;53(68):206-8 ; PMID 16608025 : Kauwgom  brengt na operatie wegens darmkanker de darmbeweging sneller op gang.

3427)McNeely ML et al; Breast Cancer Res Treat 2004 Jul;86(2):95-106; PMID 15319562; een bandage plus lymfklierdrainage vermindert oedeem door operatie vanwege borstkanker meer dan bandage alleen.

3428)Di Blasio  A et al; Breast Care (Basel) 2016 dec;11(6):428-431; PMID 28228712 ; Nordic walking alleen had geen, maar gecombineerd met de ISA-methode bij borstkankerpatienten wel een vermindering van het lymfeoedeem tot gevolg.

3429)Schmidt T et al; J Rehab Med  2017 Jan 19;49(1):78-83;PMID 28101567 ; Zwengeltherapie bij oedxemateuze borstkankerarm verbetert bovenop usual care kracht en gaat oedemateuze verdikking tegen.

3430)Kamen C et al; Behav Sleep Med 2017 Jan 27:1-13;PMID 28128982 ; Sociale steun verbetert therapietrouw bij cognitieve therapie en zo de slaap, waarvoor de cognitieve therapie bedoeld was.

3431)Schonsteiner SS et al; Exp Hematol Oncol 2017 Feb 7;6:5; PMID 28194306 ; vibratie naast een basisprogramma integrative medicine vermindert  neuropathieklachten bij chemo in vergelijking met integrative medicine alleen.

3432)Taaffe DR et al; Eur Urol 2017 Aug;72(2):293-9; PMID 28249801; verschillende trainingsmodules verbeteren alle vitaliteit en verminderen vermoeidheid  bij prostaatkankerpatienten.

3433) Thomas M et al; Invest New Drugs 2017 Jun;35(3):345-58; PMID 28303530 ; 1,3-1,6 beta glucan verhoogt verhoogt bij patienten met longkanker - NSCLC de responskans op chemo.

3434)Enblom A et al; Evid Based Complement Alternat Med 2017; PMID 28270851 : Acupunctuur vermindert in vergelijking met sham-acupunctuur misselijkheid bij radiotherapie.

3435)Ramirez  R et al; Front Psychol 2018 Mar 2; 9: 254; PMID 29551984 ; muziek verbetert welbevinden kankerpatienten.

3436) B ao T et al; Breast Cancer Res Treat 2018 Mar 8; PMID 29520533 ;Acupunctuur vermindert oedeem door borstkankerbehandeling niet.

3437)Hoogland AI et al; Psychooncology 2018 Apr;27(4):1305-11; PMID 29462503 ; Zelftraining om stress te beheersen tijdens chemo, komt welbevinden relatief ten goede.

3438)Burns DS et al; J Music ther 2018 Mar 9;55(1):83-108;PMID 29471518; Muziek veremindert stress bij chemo ; maar met imagery erbij is het resultaat nog beter.

3439)Chen KB et al; World J Gastrointest  surg. 2018; Feb 27;10(2):13-20; PMID 29492186 : na operatie voor maagkanker vermindert transcutane electroacupunctuur de kans op een postoperatieve ileus.

3440)Zhonghua Zhong Liu Za Zhi 2018 feb 23;40(2):138-140; PMID 29502375. Hik door leverkankerhaarden werd met  Jiaji elektroacupunctuur in 95% van de gevallen verholpen ; de controlegroep: metoclopramide plus chloorpromazine haalde slechts 47,4%!!

3441)Zachariae R et al; JNCI 2018 Feb 20; PMID 29471478; cognitieve gedragsthewrapie via het internet bleek slaapklachten tegen te gaan en de vermoeidheid te verminderen.

3442)Peppone LJ et al; Support  Care Cancer 2018 Feb 22; PMID 29470705 ; calcitriol 45 mcg per week versterkt botten bij borstkankerpatienten die hormonale therapie doen.

3443)Yang P et al; Rev Invest Clin 2018; 70(1):53-58; PMID 29513303 ; Xylitol-kauwgom verkort tijd tot eerste flatus na open proctectomie vanwege rectale kanker.

3444)Jensen-Johansen MB et al; PLoS One 2018 Feb 23;13(2):e0192729; PMID 29474441 ; Expressive writing vermindert bellen van en bezoeken aan huisarts.

3445)Wu LM et al ; J Clin Sleep Med. 2018 Jan 15; 14(1):31-9; PMID 29198295 ; Helder licht overdag verbetert nachtelijke slaap bij slecht slapende vermoeide kankerpatienten.

3446)Nishino T et al; Esophagus 2018 Apr;15(2):75-82; PMID 29892933 ; Daikenchuto na operatie wegens slokdarmkanker brengt darmen eerder op gang; zie de vele publikaties in deze lijst met Daikenchuto bij andere maagdarmoperaties wegens kanker.

3447)Wang J et al; Exp Ther Med; 2018 jul;16(1):321-7; PMID 29896256 ; Vroeg enteraal voeden brengt stoelgang eerder op gang, korter in ziekenhuis ; minder complicaties en een lagere glucosespiegel, alles gunstig.

3448)Ashida R et al; Dig Surg 2018 Jun 8:1-9; PMID 29886499 ; Immunonutrition vooraf vermindert na Whiple infectiekans niet.

3449)Hershman DL et al; JNCI 2018 Jan 18;PMID 29361042 : acetyl-l-carnitine gaat neuropathie door taxanen niet tegen; onderzoekers suggereren iets anders, maar hun statistiek deugt niet.

3450)Kampshoff CS et al; J Cancer Surviv. 2018 Jun;12(3):417-29; PMID 29497963; Intenser trainen is voor kankeroverlevers beter voor kwaliteit van leven, ook qua sociale aspecten dan matig trainen.

3451)Engel-Riedel W et al; J Immunother Cancer 2018 Feb 27;6(1);16;PMID 29486797 ; Beta-glucaan vermindert bijwerkingen chemo bij niet-klein-cellige longkanker - nsclc; de responskans was met beta-glucaan niet significant beter en ook was er met beta-glucaan een trend tot betere overleving.

3452)Lu L et al; Zhen ci Yan Jiu 2018 Feb 25;43(2):110-3;PMID 29516699 ; Moxibustion voor Qi-tekort blijkt bij borstkanker vermoeidheid te verminderen.

3453)Chen SC et al ; Support Care Cancer 2018 Aug; 26(8):2919-28; PMID 29546525; Sliktraining voor behandeling van keelkanker verbetert op z’n minst de latere slikklachten.

3454)Ozkaraman A et al; Clin J Oncol Nurs 2018 Apr 1;22(20:203-10; PMID 29547610 ; Lavendel tegen angst en voor de slaap verminderde bij chemopatienten angstklachten.

3455)Cereda E et al; Radiother Oncol 2018 jan; 126(1):81-88; PMID 29111172; Gerichte voedingssupplementie bleek bij patienten met mond- en keelkanker die werden bestraald het gewichtsverlies te verminderen en de tolerantie voor kankerbehandelingen te vergroten.

3456)Deng G et al; Support Care Cancer 2018 Feb;26(2):657-65; PMID 28920142: misselijkheid, slaperigheid, gebrek aan eetlust nemen bij stamceltransplantatie voor Kahler af door acupunctuur.

3457)Desautels C et al; Health Psychol 2018 Jan;37(1):1-13;PMID 29172605 ; Cognitieve therapie verbetert bij borstkanker depressieve symptomen meer dan lichttherapie.

3458)Osterlind K et al; Eur J Surg Oncol 1985 Dec;11(4):349-51; RSV-kruiden verbeteren na operatie wegens plaveiselcelkanker longkanker, overleving niet.

3459)Nicolaisen A et al; Psychooncoloy 2018 mar;27(3):922-28; PMID  29265672 ; Partner mede geestelijk supporten is voor patient en partner gunstig (dyadic coping).

3460)Mijwel S et al; Breast Cancer res treat 2018 may;169(1):93-103; PMID 29349712; Weerstandstraining en zware intervaltraining verbeterde bij borstkankerpatienten niet alleen de conditie, maar verminderde ook de pijngevoeligheid.

3461)Dieli-Cartwright CM et al; J Clin Oncology 2018 Mar 20;36(9):875-83;PMID 29356607 ; Bij obese overlevenden aan borstkanker  verminderden weerstandstraining plus aerobe oefeningen sarcopene obesitas en het metabole syndroom. We weten dat trainen voor dergelijke patienten sowieso goed is en dat ze er niet vroeg genoeg mee kunnen beginnen.

3462)Prinsloo S et al; J Pain Symptom Manage 2018 May;55(5):1276-85; PMID 29421164; Neurofeedback electroencephalografisch vermindert neuropathie door chemo.

3463)Esplen MJ et al; J Clin Oncol 2018 Mar 10;36(8):749-56; PMID 29356610: psychische ondersteuning leidt bij kankerpatienten tot een positiever zelfbeeld.

3464)Smith S et al; Psychooncology 2005 Dec;14(12):1075-82 ; PMID 15704148 ; Schrijven verbetert welbevinden kankerpatienten in dit onderzoek ; de studies zijn echter niet allemaal positief  ; bijna de helft is neutraal: zie 1180,1819, 1859, 1912, 2296, 2671, 2823 en 2837.

3465)Juliao M et al; Palliat Support Care Dec;11(6):481-9; PMID 23506744.waardigheidtherapie’ vermindert bij terminale kankerpatienten depressie en angst.

3466)Schellekens MPJ et al; Psychooncology 2017 dec;26(12):2118-26; PMID 28337821 ; Ook in dit onderzoek verbeterde mindfullness het welbevinden van kankerpatienten ; bij de partners die ook in het onderzoek waren meegenomen was er geen verandering.

3467)Ge B et al Medicine (Baltimore) 2017 Mar;96(13):e6501; PMID 28353600; Kauwgom bevordert na maagkankeroperatie op gang komen stoelgang niet (terwijl dat juist bij darmkanker wel vaak gevonden is) ; de pijnscore leek hoger, maar de door hen opgevoerde significantie sneuvelt na correctie voor toevalssignificantie (vanwege de vele variabelen).

3468)Cavalheri V et al; Braz J Phys Ther 2017 Jan-Feb;21(1):58-68; PMID 28442076; Trainen na in opzet curatieve behandeling voor niet-klein-cellige longkanker - NSCLC ; trainen gaf een beduidend betere conditie.En de langere termijn?

3469)Ibrahim M et al; J Cancer Surviv 2017 Dec;11(6):791-9; PMID 28470507 ; Training gericht op oedeem arm bij borstkanker (na operatie plus radiotherapie) versnelt terugkeer naar werk niet. Dit staat los van lymfklierdrainage en dergelijke.

3470)Karenovics W et al; Eur J Cardiothorac Surg 2017 Jul 1; 52(1):47-54; PMID 28419206 ; Kort trainen voor operatie wegens longkanker verbetert 1 jaar na operatie pulmonale capaciteit niet. Beter is natuurlijk om daarmee na operatie door te gaan en tekijken bij een grote groep of ook het klinische beloop beinvloed wordt!

3471)Van de Wal M et al;  JClin Oncol 2017 Jul 1;35(19):2173-83; PMID 28471726 ; Een combinatie van cognitieve therapieen blijkt de angst om kanker terug te krijgen te verminderen.

3472)Bates D et al; Biol Blood Marrow Transplant 2017 Sep;23(9):1567-72; PMID 28533058; Muziektherapie leidt bij kankerpatienten tot een duidelijke vermindering van het gebruik van pijnstillers.

3473)Johannsen M et al; Psychooncology 2017 dec;26(12):2208-14; PMID 28477343 ; Mindfulness vermindert bij borstkanker pijn.

3474)Marucci L et al; Head Neck 2017 Sep;39(9):1761-9; PMID 28560780 ; propolis, aloe vera, calendula en kamille gingen in deze RCT bij bestraling  wegens keelkanker graad 3 mucositis niet tegen.

3475)Fisher HM et al; Gen Hosp Psychiatry 2017 Nov;49:37-43; PMID 28583700 ; Trainen bij borstkanker gaat vermoeidheid tegen , maar ook depressieve gevoelens.

3476)Holtmaat K et al; Support Care Cancer 2017 nov;25(11):3385-93;PMID 28593462 ; MCGP-CS, een vorm van psychotherapie verbeterde in deze RCT welbevinden kankerpatienten.

3477)Hou L et al ; J Thorac Dis 2017 Jul;9(7):1959-66;PMID 28839994;PMID 28839994 : Transcutane electrische stimulatie van acupunctuurpunten vermindert vermoeidheid bij NSCLC-patienten die chemo krijgen.

3478)Knobf MT et al; Heart Lung 2017 Sep-Oct;46(5):375-81;PMID 28803675; Borstkankerpatienten met een hoger cardiovasculair risico door chemo, kunnen met fitness hun hartconditie beduidend verbeteren.

3479)Admiraal JM et al; J Pain Symptom Manage. 2017 Oct;54(4):466-75;PMID 28711750 : psychische steun via internet had geen direct effect op het welbevinden. De mensen werden er wel aantoonbaar optimistischer door.

3480)Sebio Garcia R. Et al; clin Rehabil. 2017 Aug; Clin Rehabil. 2017 Aug;31(8):1057-1067. Epub 2016 Dec 20. PMID: 28730888; trainen voor operatie gaat functionele achteruitgang na operatie voor longkanker tegen.

3481)Hou CP et al; Clin Interv Aging 2013;8:667-73; PMID 23766642; Bekkenbodemtraining na prostatectomie transuretrhraal, brengt de urinestroom beter op gang en verbetert daardoor de levenskwaliteit.

3482)Guinan E et al; Support Care Cancer 2013 Jul;21(7):1983-92;PMID 23430010; Aerobics verbetert bij borstkankerpatienten het figuur, maar verbetert risicofactoren van borstkanker niet aantoonbaar .

3483)Willems RA et al; J Cancer Surviv 2017 dec;11(6):691-703; PMID 28698999; langdurige support via het web van ook de partner was gunstig tot 6 maanden na dato ; na 12 maanden was er geen verschil meer.

3484)Chen HL et al; Patient Educ Couns 2017 dec; 100(12):2297-2302; PMID 28693921; De partner meenemen in de psychische steun verbetert voor de patient het resultaat.

3485)Mix M et al; World J Clin  Oncol 2015 Oct 10;6(5):166-73; PMID 26468453; Selenium vermindert bijwerkingen chemoradiatie bij keelkanker niet.

3486)Chen LC et al; Eur J Oncol Nurs. 2013 Aug 17(4):436-41;PMID 23218591 ; 15 minuten muziek voor radiotherapie vermindert angstniveau.

3487)Clark MM et al; Cancer 2013 Feb 15; 119(4):880-7;PMID 22930253; Psychische support op meerdere manieren verbetert levenskwaliteit van patienten die bestraald worden.

3488)Mizuta T et al; Cancer 2006 Feb 15;106(4):867-72; PMID 16400650; vitamine K2 vermindert recidiefkans primaire leverkanker - HCC en verlengt op z’n minst het leven.

3489)Steuer-Vogt MK et al; Eur J Cancer 2001 Jan;37(1):23-31;PMID 11165126 ; Mistletoe - maretakinjecties verbetert prognose keelkanker niet ; zie ook 2393: wel de levenskwaliteit.

3490)Andersen C et al; Eur j Oncol Nurs. 2013 Jun;17(3):331-9; PMID 23084254; Trainen vermindert toekomstige uitingen van vermoeidheid bij kankerpatienten die chemo krijgen.

3491)Nikander R et al; j Musculoskelet Neuronal Interact 2012 sep;12(3);127-35;;PMID 22947544 ; trainen verbetert bij borstkankerpatienten de botten, conditie en lichaamssamenstelling.

3492)Martin E et al; J Sci Med Sport 201§3 Jul; 16(4):372-6; PMID 23026681; Speciale trainingsmethode verbetert net als anderen methoden kracht etc. van borstkankerpatienten.

3493)Khan F et al; J Rehabil Med. 2012 Sep;44(9):788-94;PMID 22858869; Multidisciplinaire support voor herstel vermindert bij vrouwen na borstkankerbehandeling depressiviteit.

3494)Cheon C et al; Evid Based Complement Alternat Med 2017;2017:8780325; PMID 29441116; Sipjeondaebo-Tang verbetert anorexie en levenskwaliteit van kanker patienten niet significant meer dan een placebo.

3495)Chen SC et al; Support Care  Cancer 2018 Feb;26(2):461-9;PMID 28799076: zelf muziek maken vermindert bijwerkingen chemo.

3496)Steindorf K et al; Breast Cancer Res Treat 2017 Apr;489-99; PMID 28181128; Trainen vermindert slaapstoornissen als bijwerking van radiotherapie.

3497)Yu SH en Seol GH ; Lavendel-extract inhaleren vermindert pijn gerelateerd aan catheters vanwege colorectale kankeroperatie.

3498)Yildirim M et al; Clin J Oncol Nurs 2017 Feb 1;21(1):E15-E22; PMID 28107336 ; ‘Self-Affirmation’ vermindert bijwerkingen chemo.

3499)Nazari M et al; Electron Physician 2017 Jan 25;9(1):3535-43;PMID 28244340; Perzische kruiden verminderen in vergelijking met placebo bijwerkingen chemo.

3500)Fogh SE et al; Int J Radiat Oncol Biol Phys 2017 Mar  15;97(4):786-96; PMID 28244415 ; Manuka honing gaat bestralingsoesophagitis niet tegen.

3501)

 

Opmerkingen : 67 is 22 bij een langere follow-up ; 123=188 ; 23=26 en 107 is niet gerandomiseerd ; van 33,36 en 37 valt er ook een af ; 714=756 ; 366 = 737 ; 406 = 728 ; 724 = 813 ; 271 = 513 ; 669=671 ; 273=691 ; 476 =

738 ; 519 = 856 ; 163 = 419 ; 187 = 369 ; 632 = 848 ; 298 = 730 ; 174 = 375 ; 633 = 769 ; 708 =719 ; 104 = 157 ; 124 =189 ; 757 = 924 ; 815 = 1079 ; 966 = 1010 ; 866 = 1059 ; 1338 = 1356, 1706=1570, 288=1094 ;854=1056 ; 855=1000 ; 954=1062 ; 1053=1702 ; 1553=2192 ;1836=2082 en 1999=2189.

1661=1657 ; 1631=1124;1609=862;1605=115  en 1637 1711 zijn ook hetzelfde en 1426 is 1015 bij een langere follow-up ;  1668 komt 2 keer voor ; voorts zijn dubbel 1918/1995 ; 1902/2003 ,1934/2060  ; 2374=2385 , 2375=2384 , 1267=2386 ,1043=2392 , 2251=2311 , 1836=2336 en 2437 = 1645 ; 2439=2263 ; 2445=2364 en 2493=1610 ; 1902=2623 ; 2402=2647 ;  2619=2654 ; 490=1109 ; 508 = 1097 ; 700 =858 ; 869= 1038 ; 1149=1317 ; 1276 = 1391 ; 1281=1293 ; 1296 = 1427 ; 1300 = 1392 ; 1465 =1507 ; 1752= 2272 ; 2951=2983  en 1944 =2897 ;we hebben dus feitelijk 3500-66= 3434 studies. Van de studies 470, 849, 880, 1031, 1402, 1403 ,1432, 2171 en 2172 staat  niet vast dat deze gerandomiseerd waren ; dus feitelijk zelfs maar 3425  studies.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Literatuurlijst van onderzoeken kanker en voeding/suppletie. Studies: 3401 t/m 3499"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >>