Aan dit artikel is enkele uren gewerkt. Opzoeken, vertalen, plaatsen enz. Als u ons wilt ondersteunen dan kan dat via een al of niet anonieme donatie. Elk bedrag is welkom hoe klein ook. Klik hier als u ons wilt helpen kanker-actueel online te houden Wij zijn een ANBI organisatie en dus is uw donatie aftrekbaar voor de belasting.

11 december 2012: Bron: Cancer, online 3 december 2012

Metformin gebruik geeft significant betere ziektevrije overleving na 5 jaar bij eierstokkanker in vergelijking met geen metformin gebruik. De patiënten die metformin gebruikten naast standaardbehandelingen voor eierstokkanker hadden 20% meer kans om de 5 jaar ziektevrij te overleven dan de patiënten die geen metformin gebruikten naast hun standaard behandelingen, (67% versus 47%, p = 0,007).  Ook de overleving was significant beter voor de metformin gebruikers, maar de onderzoekers kunnen nog geen definitieve cijfers daarover geven omdat er nog veel patiënten leefden tijdens het maken van de definitieve analyse. Dit blijkt uit een zogeheten retrospectieve case-control studie met een follow-up duur van 15 jaar, gepubliceerd in Cancer en uitgevoerd aan de Mayo Clinic in Rochester, Minnesota.

De laatste jaren komen er steeds meer studies vrij die het gebruik van metformin, een middel dat al veel langer gebruikt wordt bij diabetes, ook bij verschillende vormen van kanker positieve resultaten laten zien op ziektevrije tijd en overall overleving.  Zo zijn er studies bekend van metformin gebruik bij prostaatkanker, darmkanker, alvleesklierkanker en niet-klein-cellige longkanker.

Ook is eerder al onderzocht wat de waarde van metformin kan zijn bij eierstokkanker bij patiënten die wel en geen diabetes hadden (Obstet Gynecol 2012;. 119:61-67), zie ook gerelaterede artikelen of klik op groen gemaakte metformin onderaan artikel In die studie was de  5-jaars ziektevrije overleving 51% bij patiënten met diabetes die metformin gebruikten en 8% bij diegenen die geen metformin gebruikten.

Resultaten van het nieuwe onderzoek:

Dr Shridhar en zijn collega's analyseerden in opzet de gegevens van 72 patiënten met oppervlakkige eierstokkanker (epitheliale eierstokkanker) die ook een recept voor metformin hadden gekregen plus de gegevens van 143 vrouwen met ook eierstokkanker maar die geen metformin hadden gekregen.
De studie folluw-up betrof de periode  1995-2010 bij patiënten die in de Mayo clinic waren behandeld voor eierstokkanker. Uiteindelijk bleken bij de definitieve analyse 61 vrouwen behandeld met metformin en 178 vrouwen die geen metformin hadden gekregen. 

In de analyse werden de patiënten uit de studiegroep gematched met patiënten uit de controlegroep naar leeftijd bij diagnose, stadium van de ziekte, en chirurgische cytoreductie status (optimaal vs suboptimaal).
In de metformin groep was de mediane ziektevrije overleving 5,5 jaar (95% betrouwbaarheidsinterval , punt 4.1 - 7,5 jaar). De mediane overall overleving was bij moment van definitieve analyse nog niet bereikt voor de metformin groep, voor de controlegroep bleek de mediane overleving 4,1 jaar.

De 5-jaarsoverleving was significant hoger voor de metformin groep dan voor de controlegroep (73% versus 44%; log-rangorde p = .002).  Na correctie voor variabelen zoals leeftijd, jaar van diagnose, body mass index, ziektestadium, histologie en chemotherapie, bleek de hazard ratio , 8,6 en het gebruik van metformin (HR, 2,7) bleef een onafhankelijke voorspeller van overleving.

In de metformin groep was de gemiddelde duur van de follow-up 3,7 jaar (mediaan, 3,4 jaar) en voor de controlegroep 4,3 jaar (mediaan, 3,3 jaar). Mediane recidief vrije overleving was hoger voor vrouwen in de metformin groep dan voor de controlegroep (32 versus 22 maanden, p = .04). De 5-jaars ziektevrije overleving voor de gehele studiegroep was 52%. Na correctie voor variabelen zoals kwaliteit, histologie, en chemotherapie, metformin bleef ook nu een onafhankelijke voorspeller  van overleving.

Het volledige studieverslag: Metformin intake is associated with better survival in ovarian cancer  is tegen betaling in te zien in het medisch tijdschrift Cancer van 3 december 2012. Hier het abstract van de studie:

Metformin intake is associated with better survival in ovarian cancer

A case-control study

  1. Sanjeev Kumar MBBS1,
  2. Alexandra Meuter MD1,
  3. Prabin Thapa MS2,
  4. Carrie Langstraat MD1,
  5. Shailendra Giri PhD3,
  6. Jeremy Chien PhD3,
  7. Ramandeep Rattan PhD3,
  8. William Cliby MD1,
  9. Viji Shridhar PhD3,†,*

Article first published online: 3 DEC 2012

DOI: 10.1002/cncr.27706

Cover image for Vol. 118 Issue 24

Cancer

Early View (Online Version of Record published before inclusion in an issue)

Abstract

BACKGROUND:

The objective of this case-control study was to identify any association of metformin intake with the survival of patients with ovarian cancer.

METHODS:

In this retrospective case-control study, women with ovarian cancer who received metformin (cases) were compared with women with ovarian cancer who did not receive metformin (controls). A 2-layered analysis was conducted. In preliminary analysis, all cases (the OC cohort) were compared with controls at a 1:2 ratio. Subsequently, in definitive analysis, only patients who had epithelial ovarian cancer (the EOC cohort) were compared with controls at a 1:3 ratio. In the EOC cohort, cases were matched with controls for age (±5 years), International Federation of Gynecology and Obstetrics stage, and residual disease. Prognostic variables and disease specific survival were compared using chi-square tests, the Kaplan-Meier (log-rank) method, and Cox proportional hazards analysis.

RESULTS:

In a preliminary analysis of the OC cohort (72 cases and 143 controls), cases had better survival (5-year disease-specific survival for cases vs controls, 73% vs 44%; P = .0002). In the definitive analysis of the EOC cohort (61 cases and 178 controls), the distribution of age, disease stage, optimal cytoreduction, serous histology, and platinum chemotherapy remained similar between cases and controls (P > .05). Despite these similarities, cases had significantly better survival (5-year disease-specific survival for cases vs controls, 67% vs 47%; P = .007). On multivariate analysis, metformin remained an independent predictor of survival (hazard ratio, 2.2; 95% confidence interval, 1.2-3.8; P = .007) after controlling for disease stage, grade, histology, chemotherapy, body mass index, and surgical cytoreduction.

CONCLUSIONS:

The results of this study indicated an association of metformin intake with survival in patients with ovarian cancer. The receipt of metformin was associated with better survival, and the authors concluded that metformin is worthy of clinical trials in ovarian cancer. Cancer 2012. © 2012 American Cancer Society.


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Metformine, een veel gebruikt >> Regulier - eierstokkanker: >>