Mocht u kanker-actueel de moeite waard vinden en ons willen ondersteunen om kanker-actueel online te houden dan kunt u ons machtigen voor een periodieke donatie via donaties: https://kanker-actueel.nl/NL/donaties.html of doneer al of niet anoniem op - rekeningnummer NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Amersfoort. Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38   
Elk bedrag is welkom. En we zijn een ANBI instelling dus uw donatie of gift is in principe aftrekbaar voor de belasting.

En als donateur kunt u ook korting krijgen bij verschillende bedrijven: 

https://kanker-actueel.nl/NL/voordelen-van-ops-lidmaatschap-op-een-rijtje-gezet-inclusief-hoe-het-kookboek-en-de-recepten-op-basis-van-uitgangspunten-van-houtsmullerdieet-te-downloaden-enof-in-te-zien.html

28 maart 2016: Bron: Radiation Oncology: Chang JHC, Romesser PB, Scher ED, et al: Proton beam reirradiation for recurrent head and neck cancer

Protonenbestraling geeft bij een recidief van voorheen met chemo en klassieke fotonen bestraling behandelde mond- en keelkanker goede resultaten op ziektevrije tijd, overall overleving en vooral op kwaliteit van leven door de minder voorkomende en minder ernstige bijwerkingen. Dit blijkt uit een tussen evaluatie van een nog steeds doorlopende retro postpectieve studie bij een evaluatie van tot nu toe 92 patiënten met een recidief van mond- keelkanker en voorheen minimaal 1x behandeld met chemo en klassieke bestraling uit de periode 2011 tot 2014, aldus presenteerde John Han-Chih Chang, MD, een radioloog werkzaam in het  Northwestern Medicine Chicago Proton Center in Warrenville, Illinois op het Multidisciplinary Head and Neck Cancer Symposium in februari 2016 deze studie.

protonenbestraling

 • "De meeste patienten met hoofd - halstumoren die zijn bestraald krijgen vroeg of laat een lokaal / regionaal recidief."
 • "De recidief cijfers voor hoofd - halstumoren die behandeld zijn met chemo en radiotherapie - bestraling liggen tussen de 20% en 35% (of zelfs hoger voor T3-T4, N2b-N3 en HPV-positieve ziekte)."
 • "De behandelingsopties voor een recidief zijn er maar twee opties voor een in intentie genezende behandeling: operatie of een herhaalde bestraling."
 • “Echter bij inoperabele tumoren is een herhaalde bestraling nog de enige optie voor een langere overleving,”
 • “En de meeste patiënten met een recidief loco - regionaal sterven door tumorgroei op de plaats van de primaire tumor.”
 • Aldus een aantal uitspraken van Dr. Chang tijdens zijn presentatie van de studieresultaten.

Studieresultaten:

 • De mediane tijd tussen een eerdere behandeling met radiotherapie - bestraling en de start van de protonenbestraling was 34,4 maanden.
 • Overall, 76 patiënten (83%) hadden 1 bestralings cyclus gehad en 16 patiënten (17%) twee of meer bestralingscycli.
 • Mediane dosis per behandeling was 61.4 Gy.
 • Ongeveer de helft van de patiënten (49%) had ook eerder chemo therapie gehad.
 • 36 patiënten hadden eerder palliatief een operatie gehad vooraf aan de protonenbestraling. Na de operatie had 15% van deze patiënten duidelijke positieve marges op de snijvlakken (dus resterend tumorweefsel), 17% had kleine marges op de snijvlakken en 14% had negatieve marges op de snijvlakken. close margins, and 14% had negative margins.
 • Mediane tijd van operatie tot protonenbestraling was 2.5 maand.
 • 44 patiënten (48%) kreeg daarnaast een systemische behandeling en 12 patiënten (13%) had neoadjuvante therapie en/of een systemische behandeling gehad. “De meest gebruikte medicijnen waren cetuximab (Erbitux), maar ook cisplatin en carboplatin werden wel gegeven.” aldus Dr. Chang.

Hoopgevende overall overleving:

90 patiënten kregen uiteindelijk een herhaalde bestraling met protonenbestraling.  met een mediane dosis van 60.6 CGE [cobalt gray equivalent], em mediane follow-up was 7 maanden. 1-jaars ziektevrije tijd en weliswaar ziek maar vrij van uitzaaiingen waren respectievelijk  25.1% en 84%.

Mediane overall overleving was 7,3 maanden na de start van de protonenbestraling. 1 patiënt overleed tijdens de cyclus van protonenbestraling.

“Overall survival op 1 jaar was een hoopgevende 65%,” zegt Dr. Chang. 41 patiënten waren nog in leven op 1 jaar, waarvan 20 zonder zichtbare kanker. 14 patiënten had alleen een lokaal of regionaal recidief, 3 patiënten hadden alleen uitzaaiingen op afstand en 4 patiënten hadden beide: en lokaal / regionale tumoren en uitzaaiingen op afstand.

Bijwerkingen:

Acute graad 3 bijwerkingen van dermatitis  was (3%), mucositis (10%), en dysphagia (9%), vergeleken met bijwerkingen profielen van historische controlestudies zijn deze cijfers veel beter vergeleken met klassieke fotoenbestraling.

Conclusie: 

Protonenbestraling als herhaalde bestraling van een recidief van eerder behandelde en bestraalde hoofd - halstumoren geeft een duidelijk verbeterde overall overleving en ziektevrije tijd met een alleszins acceptabel bijwerkingenprofiel.

Het volledige studierapport: Proton Beam Re-Irradiation for Recurrent Head and Neck Cancer: Multi-Institutional Report on Feasibility and Early Outcomes is tegen betaling in te zien.

Hier het abstract van deze studie

Proton-beam radiation therapy may be an attractive option for reirradiation of recurrent head and neck cancer, with encouraging disease control and survival rates and improved toxicity rates compared to photon reirradiation

Proton Beam Re-Irradiation for Recurrent Head and Neck Cancer: Multi-Institutional Report on Feasibility and Early Outcomes

Paul B. Romesser, MD
,
Oren Cahlon, MD
,
Eli D. Scher, BA
,
Eugen B. Hug, MD
,
Kevin Sine, CMD
,
Carl DeSelm, MD, PhD
,
Jana L. Fox, MD
,
Dennis Mah, PhD
,
Madhur K. Garg, MD
,
John Han-Chih Chang, MD
,
Nancy Y. Lee, MDcorrespondence

Abstract

Purpose/Objectives

Re-irradiation (re-RT) is the only potentially curative treatment option for patients with locally recurrent head and neck cancer (HNC). Given the significant morbidity with head and neck re-irradiation, interest in proton beam radiotherapy (PBRT) has increased. Herein, we report the first multi-institutional clinical experience using curative intent PBRT for re-RT in recurrent HNC.

Materials/Methods

A retrospective analysis of ongoing prospective data registries from 2-hybrid community practice and academic proton centers was conducted. Patients with recurrent HNC who had at least one prior course of definitive intent external beam RT were included. Acute and late toxicities were assessed by the National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events version 4.0 and by the Radiation Therapy Oncology Group late radiation morbidity scoring system, respectively. The cumulative incidence of locoregional failure was calculated with death as a competing risk. The actuarial twelve-month freedom from distant metastasis (FFDM) and overall survival (OS) rates were calculated with the Kaplan-Meier method.

Results

Ninety-two consecutive patients were treated with curative intent re-RT with PBRT between 2011 and 2014. Median follow-up among surviving patients was 13.3 months and among all patients was 10.4 months (interquartile range, 5.3-17.5 months). The median time between last RT and PBRT was 34.4 months. There were 76 patients with one prior RT course and 16 with two or more courses. Median PBRT dose was 60.6 Gy (RBE). Eighty-five percent of patients had prior HNC RT for an oropharynx primary and 39% had salvage surgery prior to re-RT. The cumulative incidence of locoregional failure at 12-months, with death as a competing risk, was 25.1%. Actuarial 12-month FFDM and OS were 84.0% and 65.2%, respectively.

Acute grade ≥3 toxicities included mucositis (9.9%), dysphagia (9.1%), esophagitis (9.1%), and dermatitis (3.3%). There was one death during PBRT secondary to disease progression. Grade 3 or greater late skin and dysphagia toxicity were noted in 6 (8.7%) and 4 (7.1%) of patients, respectively. Two patients had grade 5 toxicity secondary to treatment-related bleeding.

Conclusions

Proton beam re-irradiation of the head and neck can provide effective tumor control with acceptable acute and late toxicity profiles likely secondary to the decreased dose to the surrounding normal, albeit previously irradiated tissue, though longer follow up is needed to confirm these findings.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Protonenbestraling bij recidief van mond- en keelkanker geeft betere resultaten op overall overleving en kwaliteit van leven door minder ernstige bijwerkingen copy 1"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Protonenbestraling voor neus- >> Protonenbestraling is bijzonder >> Regulier - Mond- en keelkanker: >>