Zie ook de literatuurlijsten niet-toxische middelen en behandelingen specifiek bij de verschillende vormen van kanker en bij chemo, bestraling en operaties van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar

En weet dat u als donateur ook korting kunt krijgen op o.a. prostasol bij MEDPRO

1 mei 2020: Aanvullend op onderstaande informatie zie ook dit studierapport: Prostate-specific membrane antigen PET-CT in patients with high-risk prostate cancer before curative-intent surgery or radiotherapy (proPSMA): a prospective, randomised, multicentre study.

PSMA PET / CT werd geassocieerd met een grotere nauwkeurigheid dan conventionele beeldvorming (92% versus 65%). De verbeterde nauwkeurigheid van PSMA PET / CT resulteerde in behandelingswijzigingen en een lagere blootstelling aan straling.

13 december 2019: Bron: Journal of Urology

De komst van de zogeheten Ga-PSMA-11 PET-scanning in de opsporing van uitzaaiingen van prostaatkanker bij mannen met oplopende PSA waarden heeft de praktijk van de aanpak van prostaatkanker wel veranderd. In Australië hebben ze nu 4 jaar ervaring hiermee en hebben een analyse gemaakt van totaal 191 patienten die na oplopende PSA waarden een PSMA scan / behandeling hebben gehad. De studie bevestigt in principe de nutteloosheid van het gebruik van een traditionele CT-scan en/of botscan bij uitgezaaide prostaatkanker nadat de PSA na een operatie - prostatectomie is gestegen. Zelfs bij zeer lage niveaus van PSA na de operatie, blijkt via PSMA PET-scanning alle uitzaaiingen in lymfklier, botten en viscerale tumoren te ontdekken.

Een PSMA Pet / CT scan met lutetium-177 wat ook vaak wordt gebruikt is tegelijk een behandeling omdat er gericht "bestraald" wordt op een zogeheten PSMA ligand, een eiwit dat gevoelig blijkt voor de radionuclide Gallium 68, een stofje dat gebruikt wordt in de PSMA pet / CT scan en tegelijk met de diagnose (de tumorcellen lichten op) de tumorcellen ook vernietigt.

In het Anthonius ziekenhuis in Nieuwegein werken ze ook al enkele jaren met de PSMA petscan:

"Met de PSMA PET-scan kunnen we eventuele uitzaaiingen veel eerder vaststellen. Je ziet ze al terwijl het PSA (een bepaalde eiwitwaarde in het bloed - red.) nog heel laag is", aldus Lavalaye. "Ook zien we precies waar ze zitten. Belangrijke kennis, waardoor je in veel gevallen samen met de patiënt en het behandelteam direct voor de best mogelijke behandeling kunt kiezen."
Het St. Antonius was vorig jaar het eerste Nederlandse ziekenhuis dat over de nieuwe scantechniek beschikte. "De technieken die we eerder gebruikten voor dit doel, zagen vaak afwijkingen over het hoofd", licht Lavalaye toe. "De PSMA PET-scan toont ze wél aan. Dat kan voorkomen dat we iemand onnodig gaan opereren, terwijl hij baat heeft bij een andere behandeling, zoals radiotherapie. Daarmee bespaar je de patiënt de stress van een operatie en voorkom je dat kostbare tijd verloren gaat."     

Resultaten uit de Australische studie bevestigen bovenstaande:

De PSMA petscan ontdekte gelokaliseerde prostaatkanker bij 130 van 191 patiënten (68%) met PSA oplopende waarden met een mediane PSA van 1,1 ng / ml. De detectiesnelheid nam significant toe met de snelheid van oplopende PSA waarden. (p <0,001). 

Met betrekking tot de PSMA petscan resultaten/ via een gecomputeriseerde tomografie had slechts 61 van 173 patiënten (35%) een ziekte die beperkt was tot het bekken, terwijl 57 van 173 patienten (33%) tumoren op afstand hadden. 

De meest aangetaste lymfkliergebieden waren de obturator bij 42% en het presacrale / mesorectale gebied bij 40% van de patienten. Bij 15 van de 33 patiënten (45%) met een PSMA petscan uitslag voor en na de operatie werd ten minste 1 tumor gedetecteerd bij aanvang via de PSMA scan, 8 patienten (24%) hadden nieuwe tumoren  en 10 (30%) hadden geen nieuwe uitzaaiingen volgens de PSMA petscan. 

De positief voorspellende waarde van een PSMA petscan was 91%. Start van systemische therapie was significant geassocieerd / gerelateerd met uitzaaiingen op afstand gevonden door de PSMA petscan. 

Het volledige studierapport:  68Ga-PSMA-11 Positron Emission Tomography Detects Residual Prostate Cancer after Prostatectomy in a Multicenter Retrospective Study is tegen betaling in te zien.

Hier het abstract van de studie: 

Purpose:

Prostate specific antigen persistence after radical prostatectomy is associated with adverse outcomes in patients with prostate cancer. We sought to define regions at risk for residual disease as well as the accuracy of prostate specific membrane antigen ligand positron emission tomography in patients with prostate specific antigen persistence.

Materials and Methods:

At 6 participating centers a total of 191 patients who underwent 68Ga-prostate specific membrane antigen-11 positron emission tomography/computerized tomography or positron emission tomography/magnetic resonance imaging for persistently elevated postoperative prostate specific antigen (0.1 ng/ml or greater) were retrospectively included in study. The detection rate and the positive predictive value were determined. In 33 patients with additional prostate specific membrane antigen ligand positron emission tomography before prostatectomy we also determined the rate of positron emission tomography based persistence and recurrence.

Results:

Prostate specific membrane antigen ligand positron emission tomography localized prostate cancer in 130 of 191 patients (68%) with prostate specific antigen persistence at a median prostate specific antigen of 1.1 ng/ml. The detection rate significantly increased with prostate specific antigen (p <0.001). Regarding prostate specific membrane antigen positron emission tomography/computerized tomography only 61 of 173 patients (35%) had disease confined to the pelvis while 57 of 173 (33%) had distant lesions. The most frequently affected nodal regions were the obturator in 42% and the presacral/mesorectal region in 40%. In 15 of the 33 patients (45%) with prostate specific membrane antigen ligand positron emission tomography before and after surgery at least 1 lesion was detected at baseline (positron emission tomography persistence), 8 (24%) had new lesions (positron emission tomography recurrence) and 10 (30%) had negative positron emission tomography findings. The positive predictive value of prostate specific membrane antigen ligand positron emission tomography was 91%. Systemic therapy initiation was significantly associated with distant lesions on prostate specific membrane antigen ligand positron emission tomography.

Conclusions:

Prostate specific membrane antigen ligand positron emission tomography localized prostate cancer in more than two-thirds of patients with high risk features and prostate specific antigen persistence after prostatectomy. Obturator and presacral/mesorectal nodes are at high risk for persistent metastasis.


Plaats een reactie ...

1 Reactie op "PSMA gerichte PET scan bij mannen met verhoogde PSA is effectieve manier in ontdekken van plaats van tumoren. Bij uitzaaiingen op afstand heeft bestralen van bekkengebied geen zin."

  • e.valstar :
    Prachtig dat het allemaal eerder en duidelijker te zien is, maar waar is de randomised controlled clinical trial die aantoont dat daarop gericht eerder behandelen door bestralen de prognose verbetert? wie kan mij dat onderzoek tonen? Ik ken alleen maar aanwijzingen dat dit eerder in kaart brengen de prognose niet verbetert.

Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

PSMA - Prostate Specific Membrane >> Bestraling - radiotherapie >>