Aan dit artikel is enkele uren gewerkt. Opzoeken, vertalen, plaatsen enz. Als u ons wilt ondersteunen dan kan dat via een al of niet anonieme donatie. Elk bedrag is welkom hoe klein ook. Klik hier als u ons wilt helpen kanker-actueel online te houden Wij zijn een ANBI organisatie en dus is uw donatie aftrekbaar voor de belasting.

19 juni 2019: lees ook dit artikel:

https://kanker-actueel.nl/opereren-zonder-snijden-met-bv-tace-rfa-nanoknife-yttrium-90-cryoablatie-enz-doe-een-consult-bij-specialistisch-team-in-nederland-voordat-u-naar-het-buitenland-op-zoek-gaat.html

25 januari 2012: Bron: Br J Radiol.  2011 Jun;84(1002):556-65. Epub 2010 Dec 15. Met dank aan arts uit het VUMC

Meer en meer komen er studies vrij die aantonen dat RFA - Radio Frequency Ablation ook voor levertumoren vanuit darmkanker een levensverlengende behandeling kan zijn. Afgelopen week was ik op bezoek in het VUMC en mocht een RFA behandeling van een nierkankerpatiënt bijwonen. Later zal ik daarvan een verslagje op de site zetten. De arts die mij uitnodigde stuurde mij enkele abstracten. Hier de eerste maar er volgen er nog meer.

Uit onderstaande studie blijkt dat een RFA behandeling uitgevoerd bij darmkankerpatiënten met inoperabele levertumoren levensverlengend werkte en in een aantal gevallen zelfs voor "genezing" (5 jaar klinisch tumorvrij) zorgde. De resultaten uit een studie uitgevoerd bij 100 patiënten waren als volgt:

DOEL: De lange termijn resultaten en prognostische factoren van radiofrequente ablatie (RFA) voor inoperabele colorectale levermetastasen (CRLM) in een centrum met meer dan 10 jaar ervaring werden retrospectief geanalyseerd.

METHODEN: Een totaal van 100 patiënten met inoperabel colorectale levermetastasen (CRLM) (omvang 0.2-8.3 cm met een gemiddelde omvang van 2,4 cm) ondergingen een totaal van 126 RFA behandelingen (237 laesies - tumoren). De gemiddelde follow-up tijd was 29 maanden (range 6-93 maanden). Tumor kenmerken (grootte, aantal en locatie), procedure kenmerken (percutane of intra-operatieve aanpak) en de grote en kleine complicaties werden zorgvuldig genoteerd. Lokale controle, de gemiddelde overlevingstijd en recidiefvrije en totale overleving werden statistisch geanalyseerd.

RESULTATEN: er waren geen directe behandleings gerelateerde sterfgevallen waargenomen. Ernstige complicaties deden zich voor bij 8 patiënten. Een lokaal recidief op de RFA behandelingsplaats bleek bij 12,7% (n = 30/237) voor te komen, voor tumoren met een diameter van kleiner dan 3 cm, 3-5 cm en grotere dan 5 cm, waren die percentage respectievelijk 5,6% (n = 8 / 143), 19,5% (n = 15 / 77) en 41,2% (n = 7 / 17). Centraal gelegen tumoren kwamen vaker terug dan tumoren in de perifere gebieden (buitenkanten), bij 21,4% (n = 21/98) versus 6,5% (n = 9 / 139), respectievelijk, p = 0,009. Inclusief extra behandelingen voor terugkerende tumoren wanneer mogelijk, werd een lakale tumorcontrole bereikt van 93%. De gemiddelde overlevingsduur van de patiënten die met RFA zijn behandeld was 56 (95% betrouwbaarheidsinterval (BI) 45-67) maanden. Overall 1 -, 3 -, 5 - en 8-jaars overleving van RFA groep was 93%, 77%, 36% en 24%, respectievelijk.

CONCLUSIES: RFA - Radio Frequency ablation voor inoperabele CRLM is een veilig, effectief en potentieel curatieve behandelingsoptie; de lange termijn resultaten zijn vergelijkbaar met die van eerdere onderzoeken waarbij wel een chirurgische resectie kon plaatsvinden. Factoren die bepalend zijn voor een succesvolle behandeling zijn tumorgrootte, het aantal tumoren en de locatie.

 Hieronder het originele abstract. als u het volledige studierapport wilt hebben kunnen wij u dit digitaal laten toesturen. Stuur ona maar een mailtje: redactie@kanker-actueel.nl

 

RFA for unresectable CRLM is a safe, effective and potentially curative treatment option; the long-term results are comparable with those of previous investigations employing surgical resection. Factors determining success are lesion size, the number of lesions and location

Br J Radiol. 2011 Jun;84(1002):556-65. Epub 2010 Dec 15.

Long-term results of radiofrequency ablation for unresectable colorectal liver metastases: a potentially curative intervention.

Source

Department of Radiology, VU University Medical Centre, De Boelelaan 1117, Amsterdam, the Netherlands. a.vantilborg@vumc.nl

Abstract

OBJECTIVE:

The long-term results and prognostic factors of radiofrequency ablation (RFA) for unresectable colorectal liver metastases (CRLM) in a single centre with >10 years of experience were retrospectively analysed.

METHODS:

A total of 100 patients with unresectable colorectal liver metastases (CRLM) (size 0.2-8.3 cm; mean 2.4 cm) underwent a total of 126 RFA sessions (237 lesions). The mean follow-up time was 29 months (range 6-93 months). Lesion characteristics (size, number and location), procedure characteristics (percutaneous or intra-operative approach) and major and minor complications were carefully noted. Local control, mean survival time and recurrence-free and overall survival were statistically analysed.

RESULTS:

No direct procedure-related deaths were observed. Major complications were present in eight patients. Local RFA site recurrence was 12.7% (n = 30/237); for tumour diameters of <3 cm, 3-5 cm and >5 cm, recurrence was 5.6% (n = 8/143), 19.5% (n = 15/77) and 41.2% (n = 7/17), respectively. Centrally located lesions recurred more often than peripheral ones, at 21.4% (n = 21/98) vs 6.5% (n = 9/139), respectively, p = 0.009. Including additional treatments for recurring lesions when feasible, lesion-based local control reached 93%. The mean survival time from RFA was 56 (95% confidence interval (CI) 45-67) months. Overall 1-, 3-, 5- and 8-year survival from RFA was 93%, 77%, 36% and 24%, respectively.

CONCLUSIONS:

RFA for unresectable CRLM is a safe, effective and potentially curative treatment option; the long-term results are comparable with those of previous investigations employing surgical resection. Factors determining success are lesion size, the number of lesions and location.

PMID:
21159807
[PubMed - indexed for MEDLINE]

Plaats een reactie ...

Reageer op "Darmkanker: RFA - Radio Frequency Ablation voor inoperabele levertumoren vanuit darmkanker blijkt effectieve en zelfs in potentie een genezende behandeling, aldus Nederlandse langjarige studie"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Darmkanker: RFA naast systemische >> RFA - Radio frequency Ablation >> Darmkanker: RFA - Radio Frequency >> Darmkanker: RFA wordt in overzichtstudie >> Darmkanker: RFA - Radio Frequency >> Darmkanker: RFA - Radio Frequency >>