5 maart 2008: Bron: Stage migration due to introduction of the sentinel node procedure: a population-based study, A. J. G. Maaskant, L. V. van de Poll-Franse, A. C. Voogd, J. W. W. Coebergh, M. C. B. J. E. Tutein Nolthenius-Puylaert, G. A. P. Nieuwenhuijzen.
 

Door de introductie van de schildwachtklierprocedure eind jaren '90 wordt bij circa 10% van de vrouwen met borstkanker een of meerdere positieve okselklieren gevonden. Aldus een 10 jarige studie uitgevoerd door het IKZ. Wie bij de diagnose borstkanker positieve okselklieren (dus uitzaaiingen) heeft krijgt een ander behandelschema dan zonder positieve okselklieren. Voor OPS donateurs hebben we wel een overzichtsartikel van dr. Elske van der Wal beschikbaar over de huidige stand van zaken bij borstkanker. Onder oncoline kunt u alle eerste - en tweede lijnsbehandelingen bij borstkanker vinden. Hier het persbericht gekopieerd van het IKZ met onderaan een link naar het volledige studierapport.

Toename positieve okselklier door introductie schildwachtklierprocedure


EINDHOVEN - Introductie van de schildwachtklierprocedure bij borstkankerpatiënten eind jaren ’90 heeft er toe geleid dat de kans op het vinden van een positieve okselklier met tien procent is toegenomen. Dat zijn de resultaten van een studie bij 17.100 vrouwen die in de periode 1994 tot 2005 werden gediagnosticeerd met borstkanker in de regio van het IKZ.


Het bepalen van de okselklierstatus is van groot belang voor de te volgen therapie bij borstkankerpatiënten. Door de aanzienlijk morbiditeit die gepaard gaat met een okselkliertoilet, heeft aan het einde van de jaren ’90 de schildwachtklierprocedure (SWK) zijn intrede gedaan als alternatief voor het bepalen van de klierstatus van de oksel. Deze SWK-procedure geeft aanzienlijk minder late klachten.

Theoretisch kan de introductie van de SWK-procedure leiden tot ‘downstaging’ (fout- negatieve resultaten) of ‘upstaging’ (intensiever onderzoek van die ene SWK). In samenwerking met collega’s en onderzoekers van het IKZ evalueerde Sabrina Maaskant (chirurg in opleiding ) of er sprake was van stadiummigratie in de periode na 1997 toen chirurgen in de IKZ-regio begonnen met het implementeren van de SWK-procedure.

Het percentage vrouwen dat een SWK-procedure onderging nam toe van 0 procent in 1994 tot 62 procent in 2005. Het percentage vrouwen met een micrometastase nam in dezelfde periode toe van 1 procent tot 4.3 procent (p<0.0001), terwijl er geen significante toename was van het aantal patiënten met positieve okselklieren. Dit laatste wordt echter verklaard door een tegelijkertijd optredende gunstige trend van kleinere tumorgrootte bij diagnose.

Na correctie voor de tumorgrootte, leeftijd bij diagnose en histologie bleek de kans op een positieve okselklier 10 procent hoger te zijn in de periode 2003-2005 in vergelijking met de periode 1994-1996. Toekomstig onderzoek zal moeten uitwijzen wat de impact van deze bevindingen is op het gebruik van adjuvante therapie.

 


Stage migration due to introduction of the sentinel node procedure: a population-based study, A. J. G. Maaskant, L. V. van de Poll-Franse, A. C. Voogd, J. W. W. Coebergh, M. C. B. J. E. Tutein Nolthenius-Puylaert, G. A. P. Nieuwenhuijzen.

Plaats een reactie ...

Reageer op "Schildwachtklierprocedure geeft 10% meer positieve okselklieren bij borstkanker na introductie eind jaren negentig."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Schildwachtklierprocedure >> Schildwachtkliermethode bij >>