19 mei 2009: Bron: Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention 18, 1167, April 1, 2009. Published Online First March 31, 2009;
doi: 10.1158/1055-9965.EPI-08-1211
© 2009
American Association for Cancer Research 

Hoge selenium concentraties in het bloed lijken huidkanker veroorzaakt door de zon te voorkomen. In deze studie wordt gesproken over een verschil van 60% tussen laagste en hoogste concentraties selenium in het bloed.  Dit blijkt uit een 8-jarige studie bij 485 volwassen mensen wonend in Australie door Australische en Nederlandse onderzoekers. Hier zo goed als letterlijk vertaald de resultaten uit deze studie.  

Achtergrond: Antioxidante voedingsstoffen kunnen helpen om beschadiging van de huid te voorkomen welke wordt veroorzaakt door ultraviolette straling van de zon, maar het is niet duidelijk of serum concentraties van deze voedingsstoffen invloed hebben op het risico van huidkanker.

Methoden: Wij verrichten een verkennende studie van de relatie tussen serumconcentraties van antioxidante voedingsstoffen en incidentie (per persoon gebaseerd en tumor-based) van basaalcelcarcinoom (BCC) en plaveiselcelcarcinoom (SCC) van de huid onder een aselecte deelsteekproef van 485 volwassenen uit een Australische gemeenschap. De deelnemers werden onderverdeeld in drie groepen, gerangschikt volgens hun serumconcentraties van carotenoïden,-tocoferol, en selenium gemeten in 1996 en werden gevolgd tot 2004 op het optreden van histologisch bevestigde BCC en SCC tumoren.

Resultaten: Hoewel er geen verband bleek tussen baseline serum carotenoïden of-tocoferol concentraties en incidentie van BCC of SCC, toonde vanaf baseline gemeten selenium concentraties een sterk omgekeerd verband met zowel BCC en SCC tumor incidentie. Vergeleken met de deelnemers met de laagste concentratie selenium op baseline (0.4-1.0 μmol / L), met de hoogste concentraties serum selenium (1.3-2.8 μmol / L) hadden deze een verminderde incidentie van tumoren BCC (multivariaat relatief risico 0,43; 95% interval, 0.21-0.86; Ptrend = 0,02) en SCC tumoren (multivariaat relatief risico 0,36; 95% betrouwbaarheidsinterval, 0.15-0.82; Ptrend = 0,02).

Conclusie: Relatief hoge serum concentraties selenium worden in verband gebracht met een 60% daling in de daaropvolgende tumor incidentie van zowel BCC en SCC, terwijl de serum concentraties van carotenoïden of-tocoferol niet worden geassocieerd met later optredende huidkanker. Een mogelijke U-vormige associatie tussen serum concentraties seleen en SCC van de huid behoeft verdere studiebevestiging. (Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2009; 18 (4) :1167-73)
 

Serum Antioxidants and Skin Cancer Risk: An 8-Year Community-Based Follow-up Study

Jolieke C. van der Pols1, Mirjam M. Heinen1,3, Maria Celia Hughes1, Torukiri I. Ibiebele1, Geoffrey C. Marks2 and Adèle C. Green1

1 Cancer and Population Studies Group, Queensland Institute of Medical Research; 2 School of Population Health, The University of Queensland, Brisbane, Queensland, Australia and 3 Department of Epidemiology, Maastricht University, Maastricht, The Netherlands

 

Requests for reprints: Jolieke C. van der Pols, Cancer and Population Studies Group, Queensland Institute of Medical Research, PO Royal Brisbane Hospital, Brisbane, Queensland 4029, Australia. Phone: 61-7-3845-3591; Fax: 61-7-3845-3503. E-mail: jolieke.vanderpols@qimr.edu.au

Background: Antioxidant nutrients can help prevent skin damage caused by ultraviolet radiation from sunlight, but it is not clear whether serum concentrations of such nutrients influence skin cancer risk.

Methods: We carried out a prospective study of the associations between serum concentrations of antioxidant nutrients and incidence (person-based and tumor-based) of basal cell carcinoma (BCC) and squamous cell carcinoma (SCC) of the skin among a random subsample of 485 adults from an Australian community. Participants were divided into thirds, ranked according to their serum concentrations of carotenoids, {alpha}-tocopherol, and selenium measured in 1996 and were monitored for incident, histologically confirmed BCC and SCC tumors until 2004.

Results: Although there were no associations between baseline serum carotenoids or {alpha}-tocopherol concentrations and incidence of BCC or SCC, baseline serum selenium concentrations showed strong inverse associations with both BCC and SCC tumor incidence. Compared with participants with lowest selenium concentrations at baseline (0.4-1.0 µmol/L), those with the highest serum selenium concentrations (1.3-2.8 µmol/L) had a decreased incidence of BCC tumors (multivariate relative risk, 0.43; 95% confidence interval, 0.21-0.86; Ptrend = 0.02) and SCC tumors (multivariate relative risk, 0.36; 95% confidence interval, 0.15-0.82; Ptrend = 0.02).

Conclusion: Relatively high serum selenium concentrations are associated with an ~60% decrease in subsequent tumor incidence of both BCC and SCC, whereas serum concentrations of carotenoids or {alpha}-tocopherol are not associated with later skin cancer incidence. A possible U-shaped association between serum selenium concentrations and SCC of the skin needs confirmation. (Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2009;18(4):1167–73)


 


Plaats een reactie ...

Reageer op "Selenium kan basaalcelcarcinoom (BCC) en plaveiselcelcarcinoom (SCC) voorkomen. Studie wijst 60 procent verschil in optreden van huidkanker - BCC en SCC tussen hoogste en laagste concentraties selenium."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Avelumab een anti-PD medicijn >> Aldarazalf - Imiquimod krijgt >> Azurin, een eiwit gehaald >> Calcipotriol met 5-fluorouracil >> Chirurgie + PDT - Foto Dynamische >> HPV virus besmetting wordt >> Immuuntherapie met cemiplimab >> Ingenol mebutate zalf - gel >> Itraconazol, blijkt als hedgehog >> Melanoom: Alle actuele informatie >>