De volgende informatie hebben we vooral gehaald uit de officiële voorlichtingsfolders van het KWF, internetsites, en verder uit bronnen als eigen ervaringen van patiënten en patiëntenverenigingen uit binnen- en buitenland. De informatie is geschreven door (ex-) patiënten, dus leken en niet door artsen. Wel is veel informatie gecontroleerd door artsen of deskundigen, maar het kan altijd voorkomen dat er fouten of onvolkomenheden in de tekst zijn geslopen. We hopen dat u ons daar op wilt wijzen zodat we samen onder de bekende slogan, 'van patiënten voor patiënten' deze site zo compleet en correct mogelijk kunnen maken. Op alle informatie is ook hier de disclaimer van toepassing zoals te lezen op pagina disclaimer aan te klikken op deze pagina. De ziekte van Kahler is een kwaadaardige woekering van plasmacellen in het beenmerg. De ziekte van Kahler vind je in de literatuur en ook vaak op (Engels) internet onder de naam multiple myeloma of MM.

De ziekte van Waldenström is ook een kanker in het beenmerg en is medisch verwant aan de ziekte van Kahler, maar met duidelijke verschillen in overleving en klachten. Waldenström, die wordt gerekend onder de non Hodgkin lymfomen, is ook een beenmergkanker. Bij de ziekte van Waldenström is sprake van een oncontroleerbare groei van lymfocyten , die zich kenmerkt door een langzaam progressief beloop en de productie van een paraproteïne van het type IgM. De ziekte van Waldenström heet in de literatuur macroglobulinemie. (zie ook medisch dossier Antoon)

Een belangrijk verschil tussen Kahler en Waldenström is dat bij Kahler de botten vaak worden aangetast door de aanmaak van een stof die botafbrekende cellen aanzet tot versterkte botafbraak. Bij Waldenström wordt vooral IgM gevormd, waarvan het belangrijkste effect is dat het bloed stropiger wordt, men zegt dan dat de viscositeit toeneemt. Met gevolg o.a. vermoeidheid en stoornissen in de doorbloeding van bepaalde organen.
Kahler en Waldenström zijn relatief zeldzame vormen van kanker, hoewel Kahler tien keer zo vaak voorkomt dan Waldenström. In Nederland is bekend dat er bij ongeveer 60 tot 70 mensen per jaar de ziekte van Waldenström wordt vastgesteld en per jaar bij ongeveer 650 mensen de ziekte van Kahler.
Kahler verloopt meestal agressiever dan Waldenström, maar beide ziektes zijn tot zover bekend ongeneeslijk en gaan gepaard met veel pijn en veel lichamelijke klachten. Slechts een stamceltranplantatie zou bij Kahler genezing kunnen bewerkstelligen volgens het KWF. Gemiddelde overleving is vijf tot zeven jaar voor Waldenström en voor Kahler 3 tot 4 jaar. Over het ontstaan en oorzaak van deze vormen van kanker is tot nu toe weinig bekend.
Klachten bij Kahler:

  • Kahler begint bijna altijd met botklachten. Vooral in rug, ribben, nek en bekken. Omdat het botweefsel wordt afgebroken kunnen er in een later stadium gemakkelijk botbreuken ontstaan. Dit gaat gepaard met veel.pijn door het ontstaan van zwellingen.
  • Doordat er een teveel ontstaat aan een enkele soort van witte bloedcellen en afweereiwitten, ontstaat er juist daardoor een tekort aan andere afweereiwitten (gevolg: infecties), hemaglobine (bloedarmoede, vermoeidheid) en bloedplaatjes (stolling). Daardoor kunnen gemakkelijk veel infecties ontstaan. Vooral aan de lucht- en urinewegen. Ook ontstaan vaak neusbloedingen, bloedend tandvlees of andere abnormale bloedingen door een tekort aan bloedplaatjes.
  • Omdat door de afbraak van de botten er veel calcium vrijkomt, hebben mensen met Kahler vaak veel dorst. Het hoge calciumgehalte kan de nieren aantasten.
  • Als patiënt heb je vaak een slechte eetlust en vermager je zienderogen.
  • Soms veroorzaken de paraproteïnen nierontstekingen en niervergiftiging.


Klachten Waldenström

  • De meeste mensen met Waldenström hebben last van abnormale vermoeidheid, bloedarmoede en gewichtsverlies. Ook hebben patiënten met Waldenström een verhoogd risico op infecties en genezen kleine en grote wonden minder gemakkelijk dan normaal. Dit komt door de verstoorde productie van antistoffen (vergelijkbaar met Kahler).
  • Ook bij Waldenström heb je grotere kans op bloeduitstortingen en andere bloedingen. Zowel buiten aan als binnen in je lichaam. Ook hoofdpijn is een veelgehoorde klacht. De kans op een hersenbloeding is bij Waldenström vergroot.
  • Stoornissen bij ogen, huid, oren, vingers en tenen komen veel voor. Tintelingen in handen en voeten en gevoelloosheid zijn veel voorkomende symptomen. Dit wordt veroorzaakt door de beschadiging van de zenuwbanen door de invloed van het paraproteïne.

Plaats een reactie ...

Reageer op "Algemeen: Kahler - Multiple Myeloma informatie"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Wie in beenmerg veel plasma >> Mensen met MGUS (= bloedafwijking) >>