Aan dit artikel is enkele uren gewerkt. Opzoeken, vertalen, plaatsen enz. Als u ons wilt ondersteunen dan kan dat via een al of niet anonieme donatie. Elk bedrag is welkom hoe klein ook. Klik hier als u ons wilt helpen kanker-actueel online te houden Wij zijn een ANBI organisatie en dus is uw donatie aftrekbaar voor de belasting.

16 mei 2012 Bron: ESTRO 31: European Society for Radiotherapy and Oncology 2012 Annual Conference: Abstract OC-056. Presented May 11. 2012

Brachytherapie - inwendige bestraling geeft gelijke resultaten op overlevingskansen dan cystectomie - operatie voor beginnende spier invasieve blaaskanker, maar spaart de blaas en blaasfunctie en is beter voor de kwaltiteit van leven. Dit blijkt uit een grote retrospectieve studie uitgevoerd door dr. Bradley Pieters en collega's van de afdeling radiotherapie van de Universiteit van Amsterdam De onderzoekers maakten een analyse van  de medische dossiers van 1042 patiënten met blaaskanker uit de periode van 1983-2000.

De mediane leeftijd van de onderzochte patiënten was 66 jaar, daarvan was 78% man. Tumor diameter was 3 cm of minder bij 70% van de patiënten; tumorstadium was pT2 bij 77% van de patiënten en slecht gedifferentieerd bij 79%. Voorafgaand aan de brachytherapie, ondergingen de meeste patiënten (76%) cystotomy (stoma om te plassen), de rest onderging een gedeeeltelijke cystectomie - blaasverwijdering.

De lokale recidief vrije overleving na 5 jaar was 75%, de totale ziektevrije overleving 61%, en de totale overleving 62%, wat vergelijkbaar is met recente resultaten van een cystectomie - gedeeltelijke of gehele blaasverwijdering  Deze tonen een 5-jaars recidief vrije overleving van 60% tot 70%, en 10-jaars overleving van ergens tussen de 35% tot 45%, aldus dr. Pieters.

Er waren 232 gevallen van lokale recidieven; 41% niet spier invasief, bij 22% was de tumor spier invasief. 13% van het recidief waren zowel invasief als niet invasief en 24% was van onbekende oorsprong. De meerderheid van de patiënten met een recidief kreeg daarna een blaasbesparende behandeling, 26% onderging een palliatieve cystectomie.

Op basis van een univariabele en multivariabele analyse, blijkt brachy therapie - inwendige bestraling een significante voorspeller te zijn van een lokale controle van beginnende blaaskanker. Patiënten waarbij een zogeheten pulse gedoseerde brachytherapie werd toegepast deden het beter dan de patiënten waarbij over langere tijd een lage dosis brachytherapie werd toegepast.
(hazard ratio [ HR], 0,46, p = .004), maar op de algehele overleving bleek dit verschil niet meer significant aldus dr. Pieters. Leeftijd, stadium van de ziekte, mate van uitzaaiïngen en tumorgrootte bleken gerelateerd aan de kansen op totale overleving.

Er is nog geen abstract of studie rapport vrij beschikbaar, maar als u hier klikt kunt u een artikel uit medscape lezen waaruit ik bovenstaande artikel heb vertaald en gecomponeerd. U kunt natuurlijk ook de universiteit van Amsterdam bellen of mailen of u het volledige studierapport kunt krijgen.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Brachytherapie - inwendige bestraling geeft gelijke resultaten op overlevingskansen dan cystectomie - operatie voor beginnende spier invasieve blaaskanker, maar spaart de blaas en geeft betere kwaliteit van leven"


Gerelateerde artikelen